Wat is het Libertarisme?

Er zijn mensen die niet weten wat het Libertarisme is, sterker nog, er zijn maar weinig mensen aanwezig in Nederland die wel weten waar het over gaat.

De individuele vrijheid, dat is waar het Libertarisme de nadruk op legt en dit gelijk trekt voor zowel burger als overheid.

De basis principes zijn afkomstig van het non-agressie principe, deze houdt in dat.

–          Iedereen gelijke rechten heeft. En je dus niet meer rechten aan een ander persoon kan geven welke je zelf niet hebt..

–          Geweld slecht is.

–          Dwang een vorm van geweld is.

–          Dat bovenstaande begrippen voor iedereen gelden.

–          Dat ieder mens volledig beschikt over zichzelf, en dat niemand zijn soevereiniteit mag schenden

–          Dat u zich enkel mag beschermen met geweld tegen het geweld wat vanuit anderen tegen u geïnitieerd wordt.

Deze worden ook duidelijk op de hoofdpagina van deze site, als u het filmpje aan klikt, “ de filosofie van de vrijheid” .

Wanneer we deze principes als basis nemen, waar ieder moreel mens het mee eens zou zijn, dan hoeven we niet ver te kijken in de huidige wereld en maatschappij om te kunnen stellen dat geweld aan de orde van de dag is.

Het uitgangspunt is dat de individuele vrijheid van een mens voorop staat in politieke besluiten en dat hier niet aan getornd mag worden.  Zoals vele Wicca-communities wel eens zeggen: “An it harm none do what ye will”, of zoals je het ook kan stellen “mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint”. Om bovenstaande criteria te handhaven kun je stellen dat overeenkomsten alleen gesloten kunnen worden als alle partijen dit met vrijwillige wederzijdse overeenkomst aanvaarden. Wanneer dit niet het geval is moet er een zekere vorm van dwang aanwezig zijn.

Stelt u zich het volgende eens voor; in de 18e eeuw varen diverse kooplieden af en aan over diverse continenten, op zoek naar specerijen. Zij bedrijven daar de handel met andere mensen, die op hun beurt weer iets in ruil willen voor die specerijen. Deze handeling komt volledig tot stand door vrijwillige overeenkomst, jij hebt iets wat ik wil en ik iets wat jij wil en we zorgen ervoor dat we er door de overeenkomst beiden op vooruit gaan. Vervolgens komt er een piratenschip aan die onder dreiging van 6 tot 68 ponds kanonnen de helft van je specerijen steelt. Iedereen zal dit als diefstal zien, en verwerpelijk en immoreel vinden. Echter, de Libertariër zal wat de koning doet, hetzelfde met zijn armada, bij schepen die onder zijn vlag varen, ook veroordelen als een geweldsdaad. In de huidige maatschappij is wat dat betreft niets veranderd. Het wordt u immers gedwongen een deel van uw inkomsten af te staan, doet u dat niet dan komt een gewapende politieagent bij u binnen om uw spullen af te nemen. En bij verzet mag hij fysiek geweld gebruiken om u in te rekenen en op te sluiten.

Het Libertarisme maakt geen onderscheid in de benaming van een daad maar laat de daad voor zichzelf spreken. Dit is een principe wat je op alles toe kan passen zoals;  mag ik mijn bezit, geld en lichaam doneren of nalaten aan mijn kinderen, of op de wijze zoals ik dat wens? Het antwoord is natuurlijk nee. Er zijn talloze wetten die zelfs bepalen wat er met uw lichaam moet gebeuren. Daar heeft u zelf geen zeggenschap over, om over uw geld en bezit maar te zwijgen.

Mag u uw kinderen onderwijs laten volgen waar u achter staat, of mag u zelf dit onderwijs faciliteren? Het antwoord is wederom nee, omdat er wetten zijn gemaakt die u beperken in uw vrijheid betreffende de leerweg van u zelf en van uw kinderen. De overheid bepaalt nu aan welke criteria een school moet voldoen, en niet u of de school zelf. Een goed voorbeeld hiervan is de vrije school die nog steeds onder vuur ligt en erg ver van zijn originele doelstellingen zoals in de antroposofie van Rudolf Steiner af is gaan staan.

Wat ons brengt op het eigendomsrecht; dit recht is voor de meeste Libertariërs zowel op persoonlijk vlak als op politiek vlak gelijk. U bent de eigenaar van uw gedachte, uw ziel, uw lichaam en alles wat daar uit voort vloeit. U draagt ook de consequenties voor alles wat u daarmee doet. Het ontkennen van deze vorm van zelfbeschikking en dus eigendomsrecht zou impliceren dat uw lichaam, ziel en tijd dus aan een ander toebehoren. Wat dus, zoals hierboven aangegeven, onverenigbaar is met de principes van geweld en soevereiniteit.

Wat ons weer terug brengt op het onderwijs; iemand wil de kinderen iets leren en start daarom een school gebaseerd op een bepaalde leer zoals de antroposofie. U als klant van die school wil uw kinderen daar les laten volgen en de school vraagt u een bijdrage om dit te verwezenlijken.  U op uw beurt schat de waarde in van dit onderwijs en u kan onderhandelen over een vrijwillige overeenkomst. Nu zullen veel mensen het niet eens zijn met de leer van Steiner en willen zij deze school aan banden leggen op een manier die zij goed achten.  Het Libertarisme erkent als enige politieke filosofie dat dit een vorm van dwang is, omdat dit het eigendom schend van de school. De school heeft wel degelijk een bestaansrecht, omdat mensen hun kinderen hier vrijwillig onderwijs laten volgen. Of de maatregelen die gelden voor die school nu tot stand gekomen zijn door een meerderheid of door een enkele persoon die dwang uitoefent zonder overeenkomst op wederzijdse basis maakt niets uit. Zoals al eerder gezegd maakt het Libertarisme geen onderscheid in de benaming van de daad, maar de daad zelf, ook als deze op democratische wijze tot stand is gekomen. Onderwijsbeleid van de overheid kan dan al snel gezien worden als een schending van het eigendomsrecht van scholen.

Om even een voorbeeld te geven; u heeft een appelboom in uw tuin staan, nu zijn drie van uw buren van mening dat Elstar beter is dan Granny Smith, en laat uw boom nu net een Granny Smith appelboom zijn. Hebben zij het recht om u sancties op te leggen, zodat u er een Elstarboom neerzet, ook al is iedereen het in de wijk met die drie eens? Het principe met de school is precies hetzelfde. De school biedt een bepaalde vorm van onderwijs aan waar vraag naar is en levert die aan mensen op een vredige wijze met een vrijwillige overeenkomst. Alles wat daar van afwijkt is immoreel. U bent immers de eigenaar van de vruchten van uw arbeid,tijd en lichaam, in dit geval is dat een school geworden. Wanneer iemand een vorm van dwang hier op legt is dit volgens het non-agressie principe en dus het Libertarisme immoreel en onacceptabel. Dit zijn volgens het Libertarisme de basisprincipes waar alles aan dient te voldoen.

Zo zullen socialistische denkbeelden of gemeenschappen, of welke vorm van staatsinrichting dan ook, hun toegang kunnen vinden binnen een Libertarische maatschappij. Echter heeft deze dan geen mogelijkheid of recht om iemand die hier niet aan wenst mee te doen, hiertoe te dwingen, omdat dit een daad van agressie zou zijn tegen de individuele vrijheid en soevereiniteit van die persoon. Dat de overheid zoals hij nu is, daarbij drastisch dient te veranderen is een gevolg van deze filosofie.

Conclusie

Het Libertarisme is consistent in het handhaven van een filosofie van non-agressie, die:

–         Stelt dat de initiatie van geweld fout is

–         Erkent dat ieder mens een soeverein wezen is en volledig beschikt over zichzelf en de vruchten die daaruit afkomstig zijn, zowel goed als slecht

–         Stelt dat iedere vorm van dwang die niet als tegenreactie op initiatie van geweld tot stand komt immoreel en onacceptabel is

–         Stelt dat noch een persoon noch een meerderheid zeggenschap heeft of beschikking heeft op een ander mens en zijn eigendom

–         Stelt dat alleen overeenkomsten geldig zijn wanneer alle partijen met wederzijdse vrijwillige overeenkomst akkoord gaan

–         Stelt dat de individuele vrijheid van ieder persoon intact moet blijven.

–         Stelt dat u geen rechten kunt geven aan een ander, die u zelf niet heeft (zoals door u geïnitieerd geweld)

Ik hoop dat dit artikel mensen beter laat begrijpen wat het Libertarisme precies inhoudt als politieke filosofie.

13 REACTIES

 1. Wanneer iedere mens soeverein is en volledig over zichzelf beschikt heeft hij/zij dus de vrije keuze gewelddadig te zijn zonder dat daar consequenties tegenover staan danwel dat hij/zij deze consequenties niet ervaart. Immers hij/zij is soeverein en heeft volledige beschikking over zichzelf.

  Mmm … fantasy island?

  Alex [3] reageerde op deze reactie.

 2. “de vrije keuze gewelddadig te zijn
  Je hebt niet gelezen blijkbaar, als ik gewelddadig word tegen een ander persoon, schend ik zijn soevereiniteit en zelfbeschikking, en dus daarom mag dit nooit gebeuren.
  Is niet zo moeilijk te begrijpen hoor.

  Of wil je beweren dat ieder mens deels aan een ander mens toebehoort? dat het in feiten dus deels een slaaf is.
  Dat krijg je als je soevereiniteit ontkent, dan krijg je dat iemand altijd deels of geheel aan een ander toebehoort,.

  Wie is dan uw eigenaar?
  (ja oke de staat maar daar vechtenw e dan ook tegen)

 3. @YaHozna [1]:

  Uit de tekstt (Niet goed gelezen mischien?)

  – Stelt dat de initiatie van geweld fout is

  – Stelt dat iedere vorm van dwang die niet als tegenreactie op initiatie van geweld tot stand komt immoreel en onacceptabel is

  Je mag kiezen geweldadig te zijn, dat is je keuze, maar zo te doen initieer je geweld, wat fout word geacht en daarmee mogen anderen gewel terug gebruiken en je onder dwang zetten om dit te voorkomen en/of bestrijden.

  Volgend keer aub beter lezen en/of als je het niet begrijpt, even vragen ipv bijdehand te doen.

  Ron A te A [5] reageerde op deze reactie.

 4. Uw uitleg is volkomen juist daar sluit ik mij bij aan. Maar hoe overtuig je de meerderheid die gelooft in democratie aan het verstand dat hun systeem niet deugd en in feite opgeven zou moeten worden. U geeft in iedergeval een voorzet en nu moeten de vrijdenkers gezamenlijk de meerderheid nog overtuigen.
  Geweld is nooit goed, maar als anderen geweld tegen jou gebruiken zul je je moeten verdedigen en zo zullen wij ook ons moeten verdedigen tegen een overheid die ons alle rechten af wil nemen. De vraag is hoe kun je dat dan het beste gaan doen.

  Ron A te A [6] reageerde op deze reactie.

 5. @reiny [4]:
  Dat is het grootste probleem van ons libertariërs. Als je daar over mee wilt praten ben je meer dan welkom op de maandelijkse bijeenkomst van de Libertarische Partij. Iedere eerste dinsdag van de maand.

 6. Yahozna denkt een contradictie te zien.
  Diep van binnen weet Yahozna dat dat onzin is.
  Maar wat zou Yahozna dat nou interesseren?
  Yahozna wilt graag dwars liggen.
  Dus doet hij dat.
  En toen kwam een olifant en die blies het verhaaltje…

  kijD [8] reageerde op deze reactie.

 7. Het “Don’t tread on me” houdt ook een zekere agressie in op een manier die me wel bevalt.
  Zo van: “Ik geef jou geen reden om mij iets te doen. Geef er mij ook geen.”
  Ik heb de opgerolde slang met deze woorden groot op de achterruit van mijn auto staan.
  Ik zou het geweldig vinden als veel meer mensen zouden doen.
  Deze zijn te koop op Ebay.com (de Amerikaanse site).
  Zoek op “don’t tread on me + decal”.

  Dijk [10] reageerde op deze reactie.

 8. @John [9]:
  Het nadeel van symbolen is dat mensen er bepaalde associaties bij hebben, want dat is immers het doel van een symbool. Die associaties zijn vaak ongewenst, zo werd(wordt?) de Gadsden flag gebruikt door het geweldsinitierend Marine corps van een gewelddadig-kolonistische groep mensen. Eveneens door de zwaar geperverteerde TEA-party, tezamen met de vlag van in vorige zin beschreven groep mensen.

  Ik denk dat het gebruik van de Gadsden flag mij juist tegen zou werken. Het gebruik van symbolen geeft een goed gevoel, maar dat is het naar mijn mening niet waard. Zelfde als labels. “Libertarisme” of “anarchisme” gebruik ik ook niet meer om mijn ideeën te beschrijven.
  John [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Dijk [10]:

  Het klopt dat mensen symbolen misbruiken voor hun eigen foute doeleinden, of symbolen verkeerd uitleggen.
  Als ik op diverse Ameikaanse sites kijk, krijg ik toch een positieve indruk.
  Het is een symbool voor de Amerikaanse vrijheid, en onafhankelijkheid, waar momenteel maar weinig meer van over is (Net als Nederland overigens).

  “I recollected that her eye excelled in brightness, that of any other animal, and that she has no eye-lids—She may therefore be esteemed an emblem of vigilance.—She never begins an attack, nor, when once engaged, ever surrenders: She is therefore an emblem of magnanimity and true courage.—As if anxious to prevent all pretensions of quarreling with her, the weapons with which nature has furnished her, she conceals in the roof of her mouth, so that, to those who are unacquainted with her, she appears to be a most defenseless animal; and even when those weapons are shewn and extended for her defense, they appear weak and contemptible; but their wounds however small, are decisive and fatal:—Conscious of this, she never wounds till she has generously given notice, even to her enemy, and cautioned him against the danger of stepping on her.—Was I wrong, Sir, in thinking this a strong picture of the temper and conduct of America?”

  http://www.foundingfathers.info/stories/gadsden.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gadsden_flag

 10. Wij willen allemaal in vrijheid leven en als je om je heen kijkt zie je allemaal hekjes of schuttingen om de erven heen staan. Leven nederlanders in hokjes of beschermen ze zo hun vrijheid in een soort gevangenschap.

  John [13] reageerde op deze reactie.

 11. @reiny [12]:

  Niemand wordt gedwongen om een hek om zijn huis te zetten.
  Dus heb je de vrijheid om dat te doen of te laten.
  Het soort vrijheid waar de meeste op doelen, is de vrijheid om te handelen, en de vrijheid om over je lichaam en eigendom te beschikken zoals je goeddunkt.

Comments are closed.