Een oproep voor een bankrun gaat strafbaar worden als het aan de ministers Opstelten en de Jager ligt. De Nederlandse bewindslieden willen dat mensen die in het openbaar oproepen spaarcentjes van de bank te halen tot vier jaar lang worden opgesloten in instellingen waar ook inbrekers, verkrachters en moordenaars gevangen zitten, danwel worden gedwongen een boete van 19.000 euro te betalen.

Opstelten en De Jager willen met de strafbaarstelling de stabiliteit van het bancaire stelsel beschermen, zo kan men lezen in diverse kranten en op verschillende nieuwssites. De ministers stellen dat de ondergang van een bank bij een bankrun eerder een kwestie van uren dan van dagen is, omdat een oproep met de huidige communicatiemiddelen snel te verspreiden is.Banken kunnen zich daar niet tegen verweren en moeten daarom strafrechtelijke bescherming krijgen, is de gedachte.

Meneer Opstelten en meneer de Jager! Het zijn de burgers die zich niet kunnen verweren tegen dit bancaire stelsel. Tegen dit kleptomane gedrocht waarin fiatgeld, massaal gedrukt ongedekt geld, de mensen door de strot wordt geduwd. Burgers die onderaan de keten staan van een onverantwoord piramidespel georganiseerd door de overheden en de (centrale) banken.

Het zijn de burgers die zich niet kunnen verweren tegen de expansie van kredieten en de geldontwaarding.

Het zijn de burgers die er toe worden aangezet zich in de schulden te steken. Het zijn verantwoordelijke burgers die bestraft worden en de onverantwoordelijke burgers en onverantwoordelijke banken die beloond worden.

Dit bancaire stelsel verdient geen bescherming.

Dit bancaire stelsel heeft geleid tot het uithollen van de beschaving en het uitbuiten van burgers.

Dit bancaire stelsel is een fascistische oplichtingspraktijk waar u, meneer Opstelten, o schertsdienaar van het volk, medeverantwoordelijk voor is.

Dit bancaire stelsel is een beschavingsontwrichtende roofoverval op alle vrije burgers waar u, meneer de Jager, o dwaalminister, consort van de ECB, FED en de BIB, medeplichtig aan is.

Ik roep alle burgers in Nederland op om al het spaargeld dat zij op de bank hebben zo snel mogelijk van de bank te halen. Koop goud, koop zilver, koop goederen die niet snel bederven of slinken in waarde. Doe het! Nu het nog kan.

Ik roep alle burgers in Nederland op om in het openbaar, en in huiselijke kring, op te roepen tot een bankrun. Doe het! Nu het nog kan.

Gelukkig nieuwjaar!

Oscar

234 REACTIES

 1. @Vilseledd [28]:

  Als jij dan zo graag de zuivere libertarier wilt uithangen, kun je hier slechts vermelden wat JIJ hebt gedaan met JOUW centen.
  En dan gewoon hopen dat het overtuigt.
  En als je in je glazen bol kijkt, kun je slechts vermelden dat JIJ DENKT wat de toekomst gaat brengen.
  Dat is alles.
  Ik kan je zeggen dat ik MIJN relaties met een bank niet op het spel zet vanwege een onbekende die het over ‘stockholmsyndroompje spelen’ heeft.
  De echte tegoeden veranderen niet als amateur-psychologisch gebazel te berde wordt gebracht.
  Maar als dit gebazel een algemeen wantrouwen wil bewerkstelligen, zijn er tegenreacties nodig.

  Robert de Winter [34] reageerde op deze reactie.
  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 2. “Als jij dan zo graag de zuivere libertarier wilt uithangen, kun je hier slechts vermelden wat JIJ hebt gedaan met JOUW centen.”

  Ik ben geen zuivere libertariër. Ik heb liever, dat de overheid haar taak serieus neemt en op alle fronten sturend optreedt, dus ook op de financiële sector. Dat betekent, dat ze moet optreden tegen oplichting en dat Antoinette Hertsenberg ook in “Opgelicht” de praktijken van de banken aan de orde moet kunnen stellen en niet alleen maar kruimeldiefjes.

  “En als je in je glazen bol kijkt, kun je slechts vermelden dat JIJ DENKT wat de toekomst gaat brengen.”

  Goudreserves aanleggen is een strategie, dat tegen elk scenario bestand is, dus financieel gezien boeit het me eigenlijk niet, of banken overeind blijven. Liefst blijven ze zo lang mogelijk overeind, zij het dan, dat er nog steeds meer oplichtingsslachtoffers worden gemaakt.

  “Ik kan je zeggen dat ik MIJN relaties met een bank niet op het spel zet vanwege een onbekende die het over ‘stockholmsyndroompje spelen’ heeft.”

  Wat zet je dan op het spel? Zou de bank boos worden? Worden de stenen heet? Begint de kruimeldief op de Zuid-As ineens hard te zuigen?

  “De echte tegoeden veranderen niet als amateur-psychologisch gebazel te berde wordt gebracht.”

  Het Stockholmsyndroom is een bekend en ruim gedocumenteerd psychologisch verschijnsel.

  “Maar als dit gebazel een algemeen wantrouwen wil bewerkstelligen, zijn er tegenreacties nodig.”

  Gebazel neem ik tegenwoordig serieus. Onze Nout bazelt daar regelmatig.

  “Wie hebben er belang bij dat mensen vertrouwen hebben in oplichters?”

  “Cui bono?” vroeg de Romeinse rechtsgeleerde zich af, als hij een juridische Gordiaanse knoop wilde ontwarren, Oscar.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 3. @Robert de Winter [34]:

  Voorbeelden te over van rampen.
  Zuiver willekeurig ‘voorbeeld’ dus, en zeker niet overtuigend.

  @Oscar [35]:

  Maak dan eerst maar eens 100% duidelijk dat er sprake is van oplichters!! Dat is je eerste prioriteit.
  Als er al verschil van inzicht bestaat over deze kwestie, is een oproep tot een bankrun daarmee zuiver speculatief en zelfs misdadig. Want je speculeert hiermee op de goedgelovigheid van talloze anderen. Op onzekere basis wil je moedwillig rampen veroorzaken.

 4. “Maak dan eerst maar eens 100% duidelijk dat er sprake is van oplichters!”

  De banken zijn begonnen als goudsmeden, die goud in bewaring namen en eigendomsbewijzen uitgaven. In het begin hield hij netjes tegen een gering bewaarloon het goud in de kluis. Naarmate het vertrouwen groeide (een oplichter wint eerst het vertrouwen), en de briefjes niet meer gewisseld werden tegen goud, kwam de goudsmid op het idee eigendomsbewijzen uit te delen, zonder dat er goud in de kluis lag. Ook begon hij het goud uit te lenen. Regelmatig kwam het voor, dat het bedrog ontdekt werd en een goudsmid gelyncht werd.
  Door schade en schande “wijs” geworden ging het banksysteem, waar het inmiddels toe was verworden, zich wenden tot de overheid indachtig de spreuk van Mayer Amschel Rothschild: “Geef mij de controle over het geld en het maakt me niet uit, wie de wetten maakt.” Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, dat banken 10 keer meer mogen uitlenen, dan ze aan bezittingen hebben, kortom valse cheques mogen uitschrijven. Omdat ze door de wet beschermd worden, heet het officieel geen oplichting.
  In de jaren zestig heeft overigens een hypotheeknummer met succes een bank bestreden, die haar geld terug wilde, nadat de hypotheeknemer de schuld niet meer kon betalen. Hij kon aantonen, dat de bank nooit over dat geld beschikt had.
  Het uit het niets gecreëerde geld moeten ze overigens weer terugbetalen aan de centrale bank. De rente, opgebracht door het slavenvolkje steeds harder te laten werken, mogen ze houden.

  “Als er al verschil van inzicht bestaat over deze kwestie, is een oproep tot een bankrun daarmee zuiver speculatief en zelfs misdadig.”

  Ieder mens mag zelf weten, wat hij met die oproep doet. Als banken eerlijk zouden handelen, dan is zo’n oproep een roep in de woestijn. Nou wil men er een roep richting Pruyssenaere de la Woestijne van maken.

  “Op onzekere basis wil je moedwillig rampen veroorzaken.”

  “Don’t shoot the messenger,” zegt mijn goede vriendin Kim altijd.

  beek [41] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [36]:

  “Gebazel neem ik tegenwoordig serieus. Onze Nout bazelt daar regelmatig.”

  Ja, hij keert regelmatig baselwaarts.

  http://www.bis.org/

  The Bank for International Settlements (BIS) is an international organisation which fosters international monetary and financial cooperation and serves as a bank for central banks.

  Dat staat gewoon te lezen op de site van de BIS.

  Onze Nout is overigens een grotere vis dan Trichet. Hij heeft als smeermiddel tussen de ECB en de FED een sleutelpositie.

  Maar de echt grote vissen zijn de grootaandeelhouders van de BIS, de leden van de familie Rothschild.

  @deblije [38]:

  Ongelovelijk! Welke een bizar begin van het nieuwe jaar vindt u niet? :p

  Vilseledd [42] reageerde op deze reactie.

 6. @Vilseledd [39]:

  Het spaargeld van miljoenen is voor die miljoenen zeer werkelijk.
  Als jij dan op psychologische gronden moedwillig het ‘systeem’ (fractioneel bankieren hoeft niet problematisch te zijn) van vertrouwen wilt verwoesten, ben je klaarblijkelijk bereid miljoenen gezinnen bankroet te maken. Ik walg van zo’n intentie.
  Dan zie ik de zoveelste rechtlijnige Robespierre met zijn goede bedoelingen.
  Vertelde je maar vanuit jouw goed functionerende Libertarie, of vanuit je eigen geweldige financiele regelingen, dan zou ik nog respect voor je kunnen hebben.
  Nu ben je slechts een charlatan die bereid blijkt miljoenen gezinnen in het ongeluk te storten vanwege wat uitlatingen van seculiere doemdenkers ergens in Amerika.

  deblije [43] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [40]:

  Het is zelfs een financieel Vaticaan of Kremlin, waar de gewone Zwitserse wetten niet gelden en waar iedereen onschendbaar is. En reaguurder Beek blijft dat zooitje maar verdedigen. Al die gekke instellingen optuigen, omdat je niets te verbergen hebt. Wat doen oplichters? Die fantaseren toch ook een hele spaghetti van plof-BV’tjes, holdings en weet ik wat meer aan elkaar om hun louche praktijken te verhullen.

  Ik kreeg vandaag overigens nog € 1,61 van het DSB-debâcle terug. Waarom zou ik niet weten. Waarschijnlijk de creditrente op de lopende rekening.

  Oscar [48] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [41]: jij weet waar jij aan begint op het moment dat je je geld aan een bank toevertrouwt. Voor een paar procentjes rendement doe je mee aan het fractioneel spelletje, met het risico je geld niet meer terug te zien. Niet huilen als het misgaat, anders moet je het spelletje gewoon niet meespelen.

  beek [44] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [44]:

  Vorderingen zijn immers ook over een lange termijn uitgesmeerd. Daarom is het allesbehalve zeker dat een bank die niet direct alle spaarders het geld kan uitkeren daarmee dan ook failliet zou zijn.
  Waarmee ook deze deblije tot niveau brulaap met slechte bedoelingen is gedegradeerd.

  deblije [47] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [44]: “spaarders” ? zo zou ik het niet willen noemen. Die mensen sparen niet, zij doen mee aan het business model van de bank, dwz zij lenen geld uit. Ze hebben geen spaarrekening, maar een uitleenrekening. Groot verschil. Sparen is geld ergens velig in bewaring geven, en daarvoor betalen, niet betaald worden ! Als je geld uitleent, heb je kans dat je het niet terugziet. Nogmaals, niet huilen als het misgaat, anders moet je spelletje niet meespelen.

 11. @beek [45]: brulaap met slechte bedoelingen ? LOL. Ik respecteer in elk geval de vrijheid van meningsuiting, verbod op oproep tot bankrun vind ik echt te ver gaan. Als jouw geld weg is omdat een ‘brulaap’ op een of ander forum iets roept over een bank, moet je je echt vragen beginnen te stellen.

 12. @beek [44]:

  “JIJ hebt niet het recht miljoenen spaarders opzettelijk te willen duperen.”

  Die banken en die overheden hebben niet het recht om alle mensen, inclusief de spaarders, op te lichten.

  U pleit voor het vertrouwen van oplichters! Daarmee maakt u zich in wezen medeplichtig aan oplichtingspraktijken.

  Wat wij doen is wezenlijk niet veel meer dan zeggen: doe niet mee aan een kettingbrief. Maak geen onderdeel uit van een piramidespel. Doe geen zaken met de mafia. Vertrouw geen geldwisseltruuks van louche types.

  @Vilseledd [42]:

  Waar ik mij over verbaasd heb is dat het vrij eenvoudig is om uit te zoeken hoe het zit met de BIS. Je hoeft je er maar even in te verdiepen en je weet waar de beslissingen worden genomen die verstrekkende gevolgen hebben voor de financien overal ter wereld. Men maakt bij de BIS er zelfs geen geheim van een bank voor Centrale Banken te zijn.

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [48]:

  De diverse banken verzinnen het geldstelsel niet, Ze werken ermee, net zoals de burger.
  Als JIJ het hele geldsysteem wilt aanvallen, moet je NIET bij al die spaarders zijn die hun werkelijke geld hebben weggezet, en mag je hun geld zeker niet op onzekere gronden willen laten verdampen door openlijk de bank in de verdachtenbank te zetten zonder dat je daar gegronde redenen voor kunt aanvoeren.
  Lakeman wist veel van de boeken van de bank van Scheringa. Maar is het zelfs nog de vraag op zijn oproep het geld er weg te halen was gebaseerd op een feit van failliet, of dat deze bankrun het failliet juist heeft veroorzaakt.

  Als JIJ niet voorzichtig wilt zijn t.a.v. het functioneren van diverse banken in je openbare uitlatingen, beschuldig ik je van een moedwillige wens chaos te creeren.

  Als JIJ iets weet over de boeken van ING, dien je deze FEITEN te presenteren. Kun je dit niet, doe je aan goedkope laster als je desondanks tot een bankrun wilt oproepen waarmee je bewust aanstuurt op een failissement en talrijke gedupeerde gewone gezinnen.

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [49]:

  “De diverse banken verzinnen het geldstelsel niet, Ze werken ermee, net zoals de burger.”

  En ik roep de burger op niet mee te werken aan een oplichtingspraktijk.

  “Als JIJ niet voorzichtig wilt zijn t.a.v. het functioneren van diverse banken in je openbare uitlatingen, beschuldig ik je van een moedwillige wens chaos te creeren.”

  Als u dit geldstelsel steunt dan beschuldig ik ú ervan criminaliteit voor te staan.

  beek [52] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [50]:

  Juist.
  En daarom zijn zulke fundamentalisten in mijn ogen zeer verachtelijk.
  Ze beschuldigen brave burgers ervan crimineel te zijn.
  Vanuit een soort boeken’wijsheid’ natuurlijk, waar ze boven hun boeken hun gelijk zitten te halen door ‘de rest’ eenvoudig tot crimineel te verklaren.
  Wat een ongelooflijke gotspe is het, burgers die NIET crimineel zijn, en zelfs TEGEN crimineel gedrag, zomaar vrijblijvend te beschuldigen van misdadig gedrag!!
  Het jaar begint weer eens met het demoniseren en criminaliseren van het grootste deel van de Nederlandse bevolking!
  Wat een walgelijke vertoning hier op de eerste dag van 2011.

 16. “JIJ hebt niet het recht miljoenen spaarders opzettelijk te willen duperen.”

  Ze zijn al gedupeerd; hij vertelt het alleen maar. Dat banken nepinstellingen zijn kun je overigens al sinds jaar en dag wijd en zijd op het internet lezen.

  “Als je geld uitleent, heb je kans dat je het niet terugziet. Nogmaals, niet huilen als het misgaat, anders moet je spelletje niet meespelen.”

  Ach, zolang de lepel in de brijpot staat, ja dan treuren wij nog niet, ja, dan treuren wij nog niet. O, dat mogen we ook niet meer zingen, want dat is impliciet oproepen tot bankrun.

  “De diverse banken verzinnen het geldstelsel niet, Ze werken ermee, net zoals de burger.”

  Is zo’n bank dan minder misdadig. “Meneer de rechter, want noemt u mij maffioos? Ik heb alleen maar meegedaan aan de Siciliaanse mafia; ik heb niet iets soortgelijks opgezet op de Azoren.”

  Toen de Farizeeën doorhadden, dat hun spelletje met wetticisme uit was, riepen Kajafas over Jezus: “Hij lastert God!”

  “Als JIJ het hele geldsysteem wilt aanvallen, moet je NIET bij al die spaarders zijn die hun werkelijke geld hebben weggezet, en mag je hun geld zeker niet op onzekere gronden willen laten verdampen door openlijk de bank in de verdachtenbank te zetten zonder dat je daar gegronde redenen voor kunt aanvoeren.”

  Dus Bernie Madoff had ook gewoon mogen doorgaan en de officier van justitie, die hem heeft laten oppakken, is een lul?

  “Lakeman wist veel van de boeken van de bank van Scheringa. Maar is het zelfs nog de vraag op zijn oproep het geld er weg te halen was gebaseerd op een feit van failliet, of dat deze bankrun het failliet juist heeft veroorzaakt.”

  Ik ben pas gaan rennen, toen een collega een mailtje van P&O voorlas, dat mensen, die een DSB-rekening hadden, dit nog gauw kunnen doorgeven, zodat hun salaris niet uitbetaald werd. Zeker niet toen een of andere mislukte racist(1) via reutel-ik-ben-de-tel-kwijt tot een bankrun ging oproepen. DSB is overigens kapot gegaan, doordat ze van ome Nout opeens 800 miljoen als geldmarktkasreserve moesten storten. Het was een slecht hypotheekverstrekker, maar een gezonde bank.

  (1) wegens zijn niemendalletje “Binnen zonder kloppen.

  “Als JIJ iets weet over de boeken van ING, dien je deze FEITEN te presenteren.”

  In het geval, dat die boeken kloppen volgens normale boekhoudkundige regels, betaalt ING iedereen uit en is er niets aan de hand.

  “Kun je dit niet, doe je aan goedkope laster als je desondanks tot een bankrun wilt oproepen waarmee je bewust aanstuurt op een failissement en talrijke gedupeerde gewone gezinnen.”

  Als je je alleen om de gezinnen druk maakt, dan valt het nog mee.

  beek [54] reageerde op deze reactie.
  Oscar [58] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [53]:

  En zo zijn we weet terug bij het axioma ‘Elke overheid is maffioos’.
  Let wel: van daaruit wordt ALLES wat een overeheid doet of wenst, crimineel genoemd. Dan zijn we snel uitgepraat, met zulke verblinde ‘inzichten’.
  Nog lastiger wordt het als V. diverse zinnen uit verschillende reacties plukt.
  Vanuit het ‘beginsel’ dat elke overheid crimineel is, wordt hier ‘geredeneerd’, oftewel, ingevuld volgens dit gewenste schema.
  Het zijn vrijwillige oogkleppen die worden gedragen; uiteraard wordt een helder inzicht daarmee vertroebeld.

  Oscar [63] reageerde op deze reactie.

 18. “En daarom zijn zulke fundamentalisten in mijn ogen zeer verachtelijk. Ze beschuldigen brave burgers ervan crimineel te zijn.”

  Zo helder is het onderscheid tussen ‘brave burger’ en ‘crimineel’ niet. Dat zijn kunstmatige begrippen om de wereld voor de man in de straat wat begrijpelijker te maken. “Laat de politie achter de boeven aangaan en geef ze behoorlijke bevoegdheden, maar laten ze de brave hardwerkende huisvader met rust,” zo kun je dan horen. Dus de politie zet de hardwerkende burger, die toevallig geen treinkaartje had, een weekend vast en deze burger snapt niet, dat hij in zijn eigen denkmodel nu ineens crimineel is. Dan is hij ineens een “fatsoenlijk burger, die eens iets stouts uithaalt.” Dan moeten ze alleen de zware criminelen pakken. Of althans daar beginnen, zodat de brave burger met zijn kruimelfraude kan doorgaan, wetende, dat de politie nooit klaar is met de zware criminaliteit. Nou, zeggen wij: “De banken dan”. Nee, want daar werken vrienden en bekenden; dat zijn hardwerkende Nederlanders.
  Kortom: de crimineel is niet te categoriseren en we hebben te maken met gelegaliseerd crimineel gedrag, anders hadden we geen 31000 wetten nodig. 10.000 kun je er al zo wegstrepen met “gij en zult niet stelen”. Toen de Spanjaarden in Amerika aankwamen en ze overal sloten aanbrachten, wisten de Indianen, dat ze door dieven overmeesterd waren; sinds wij verzuipen in een oerwoud aan wetten, die elke Nederlander geacht wordt te kennen, weten we, dat we door woordbrekers overheerst worden.

  beek [57] reageerde op deze reactie.

 19. “En zo zijn we weet terug bij het axioma ‘Elke overheid is maffioos’.”

  Het is de mafia, die erin slaagt zich voor langere tijd te vestigen zonder concurrentie van andere overheden of mafia’s.

  “Let wel: van daaruit wordt ALLES wat een overeheid doet of wenst, crimineel genoemd.”

  Och nee, ze kunnen wel eens wat verstandigere periodes doormaken, zoals bij ons in 1998-2001, toen ze zich wat terugtrok en toen Nederland na twee jaar Paars “af” was en Paul Frissen het boekje “De lege staat” schreef. Maar als ze horen: “Er is niks meer te doen voor jullie, ga maar naar huis,” dan worden ze onrustig, want werkloos.

 20. @Vilseledd [55]:

  O?
  Dan nu de vraag aan V: werkt hij zelf elke dag met geld?
  Verdient hij geld? Zet hij geld opzij? Spaart hij met geld?
  Heeft hij een winkel (en wat is een bank anders dan een winkel) waar hij werkt met geld? Koopt hij met geld?
  Zoja, is hij een crimineel? (JA, want VIlseledd weet van criminaliteit die wij niet weten; hij werkt dus bewust mee met de maffia, aldus zijn eigen woorden)
  Want dat betekenen natuurlijk zijn beschuldiging jegens ieder die met geld werkt; hij maakt zichzelf ook tot crimineel. Dat is dan nog een schrale troost. Verachtelijk blijft zijn criminaliseren intussen wel. Temeer daar hij zichzelf buiten schot wil houden.
  Banken werken met geld, net als elke andere burger, en net als bedrijven en middenstanders.
  Daarmee is iedereen dus crimineel geworden, aldus de ‘inzichten’ van deze bazelende Vilseledd.

 21. @Vilseledd [53]:

  “Dus Bernie Madoff had ook gewoon mogen doorgaan en de officier van justitie, die hem heeft laten oppakken, is een lul?”

  Conform beek zijn onnavolgbare (en onnavolgenswaardige) moraal wel. Hoewel, dan is er een dienaar van de overheid bij betrokken en dan is het wel weer goed. Volgens beek zijn legaal en legitiem onderling inwisselbare begrippen, naar ik begrepen heb.

  Degenen die wijzen op oplichterspraktijken zijn volgens beek de criminelen en degenen die oplichterspraktijken begaan verdienen beek zijn steun. Volgens beek is het crimineel als er wordt gewezen op criminele praktijken. Volgens beek is het onaanvaardbaar als er een einde komt aan criminele praktijken.

  beek [59] reageerde op deze reactie.

 22. “Zoja, is hij een crimineel? (JA, want VIlseledd weet van criminaliteit die wij niet weten; hij werkt dus bewust mee met de maffia, aldus zijn eigen woorden)”

  We vertellen het je, dus je weet het toch.

  “Want dat betekent natuurlijk zijn beschuldiging jegens ieder die met geld werkt; hij maakt zichzelf ook tot crimineel.”

  Helemaal niet. De meeste bankfiguren zijn totaal onwetend binnengehaald en opgevoed in de illusie, dat het altijd groter, beter en meer kan. De gijzelaars van het Stockholmsyndroom werden toch niet opgepakt, omdat ze syndroommatig met de overvallers hielden.

  “Banken werken met geld, net als elke andere burger, en net als bedrijven en middenstanders.”

  Al lang niet meer met geld, maar met wettig betaalmiddel. Het nepgeld, dat de overheid de burger door de strot heeft geduwd op straffe van een boete bij de non-acceptatie ervan. In feite niets anders de Frans-Revolutionaire assignaten, op het niet aanvaarden waarvan ophanging aan de eerste de beste lantaarnpaal bestond tijdens het Schrikbewind. Nout, Jan-Kees en Ivo zijn nu ook bezig met het invoeren van het begin van een schrikbewind.

  beek [62] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.