Rechts heeft het publieke debat veel te lang aan Links overgelaten. Rechts bleef zwijgen onder de zachte dictatuur van Links die het Europese continent, sinds de bevrijding van Nazi Duitsland in 1945, in rood fluweel verpakte.

Europese staatssuprematisten namen de wederopbouw van de door oorlog verwoeste naties ter hand. Ze begrepen goed dat burgers in die tijd geen zin hadden in politisering. Naar mate de welvaart toenam, werd dat anders.

De Culturele Revolutie in 1968 was een openlijke poging van Links om de macht te grijpen. Er wordt gezegd dat deze coup voor transformatieve verandering is mislukt, maar hij is er in het bijzonder in geslaagd de werkelijkheidsbeleving van de gemiddelde burger naar het evenbeeld van het Linkse narratief te herdefiniëren. Desondanks zwoeren de ‘fellow travellers‘ ‘to get there through the institutions‘. Zo gezegd, zo gedaan. Nu zijn ze arrivés.

We staan nu weer op een kruispunt in de geschiedenis. In Nederland heeft Rechts het initiatief aan zich getrokken middels het democratisch proces. Maar zowel de avant-garde als de achterban blijken te werken met definities en narratieven die Rechts duidelijk niet eigen zijn, zoals de dialectiek van Marx. Die verdeelt de wereld in twee mensensoorten: overheersers en slachtoffers. Bijna niemand merkt de neiging nog op om zwakkere partijen te compenseren voor hun ongelijkheid. Bijna alle berichtgeving is ervan doortrokken.
Als het geen Marxistische uitspraak was, zou je haast zeggen dat Rechts een vals Links bewustzijn heeft aangenomen. Dezelfde problemen zijn zichtbaar met de postmoderne stijl, die eigenlijk collectivistisch is, als wel de irritante cynische humor die Rechts heeft overgenomen van gedesillusioneerde Linkse idealisten.

Wie de ‘staatsmedia’ volgt, wordt duidelijk dat journalisten stuk voor stuk een Linkse mentaliteit bezitten. Zij hebben een volledig vertekend idee over het Rechtse wereldbeeld. Erger nog, ze weten het niet eens hoe het komt, dat Rechts ze keer op keer ontmaskert als Linkse propagandisten.

Vier met elkaar verbonden concepten zijn belangrijk wat dat betreft. Ze zijn gemakkelijk te onthouden omdat ze met een v beginnen; vrijheid, verantwoordelijkheid, veiligheid en vrede.

Het motto van de vrijheidscoalitie van VVD, CDA en PVV is niet bij toeval “Vrijheid en Verantwoordelijkheid”.

Links – slordige denkers als ze zijn – beschouwt sommige van deze concepten als dingen in zichzelf. Maar hun eigenlijke betekenis is veel interessanter. Vrede en vrijheid zijn het resultaat van een bepaalde constellatie van omstandigheden, niet van pacifisme en ‘doen waar je zin in hebt’.

Vrijheid
Vrijheid wordt gecreëerd door een volk dat zichzelf bestuurt. Er is een mate van eruditie, een gevoel voor verantwoordelijkheid, een moreel kompas en het bewustzijn van de waarden die vrijheid mogelijk maken: individuele rechten, rede en menselijke gelijkwaardigheid.
De natie die vrijheid verdient, houdt zijn regering onder controle. De bron van rechten en vrijheden is de menselijke natuur zelf, niet de overheid. Integendeel.

Het volk verleent de regering tijdelijke rechten om namens hen op te treden. Maar als de regering het vertrouwen van het volk verloren is, dan kiest het volk nieuwe vertegenwoordigers die haar wensen wel respecteren.

De verdediging van het landsgebied en de waarden die vrijheid mogelijk maken, is de eerste (en volgens sommige libertariërs de enige) taak van de overheid.

Verantwoordelijkheid
Dit alles vraagt om een volwassen volk met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, dat van zijn gezin, zijn medeburgers en de publieke ruimte. Emotief stemmen is uitgesloten. De verantwoordelijke burger heeft een belang bij de welvaart van zijn land. Leven op de zak van anderen of van de staat, wordt als immoreel beschouwd.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De taak van scholen is opleiden – het overbrengen van kennis – niet het socialiseren van jongeren in ‘de maatschappij’.

VeiligheidVrijheid gaat gepaard met veiligheid. De twee concepten gaan hand in hand. Zonder veiligheid is vrijheid niet eens mogelijk.

Vrijheid vraagt om de bereidheid het gebied en de waarden waarop vrijheid gebaseerd is, te verdedigen. Zo niet, dan is het binnen de kortste keren over met de liberteit. Als alle levenswijzen als evenwaardig beschouwd worden, dan delft vrijheid het onderspit. Liberteit is kwetsbaar, zeldzaam en uniek.

Een moreel kompas is een eerste vereiste om het verschil te kunnen maken tussen goed en fout, het onderscheiden van goedaardig en kwaadaardig, waarheid en leugen, goed en slecht.

Relativisme maakt burgers mentaal weerloos tegen agressors, suprematisten en tirannen (alle leefwijzen zijn immers evenwaardig?). Daarom zijn de waarden die tot vrijheid leiden absoluut. Waarden als gelijkwaardigheid, rede en individuele rechten veranderen niet met de tijd, ze zijn nooit ‘achterhaald’. Ze zijn nu net zo absoluut als tijdens de Verlichting. Het is spijtig voor relativisten, maar dit is een van die ‘vreselijke eeuwige waarheden’.

Hoedt u voor Grieken die geschenken brengen, maar Kretenzers hadden het bij het rechte eind toen zij “vrijheid of de dood” bezwoeren bij het afwerpen van het Turkse juk in een epische onafhankelijkheidsstrijd. Onderwerping is geen optie.

Vrede
Goede veiligheid brengt vrede. Of vijanden durven het land niet aan te vallen, of ze worden een bondgenoot die onze waarden deelt. Maar buitenstaanders binnen de landsgrenzen die de voorwaarden van vrijheid niet accepteren, zijn een geduchte vijand. Libertisten kunnen zich geen pacifisme veroorloven: vrede is geen doel op zich. Vrede ten koste van vrijheid is geen vrede.

De Romeinse staatsman, rechtsgeleerde en politiek filosoof, Cicero Marcus Tullius heeft gezegd:
“Een volk kan zijn dwazen overleven, en zelfs de ambitieuzen. Maar verraad van binnenuit overleeft het niet. Een vijand aan de poorten is minder formidabel, want wij kennen hem en hij heeft een open vizier. Maar de verrader beweegt zich vrijelijk binnen de poorten (…) Moord is minder angstaanjagend”.

Voor Links heeft vrijheid een hele andere definitie: het is een werkwoord dat staat voor het primair reageren op willekeurige grillen. Het resultaat is een chaotische publieke ruimte die bewoond wordt door infantiele narcisten en botte hufters die het belang dat zij hebben bij vrijheid, niet eens inzien.

Bij Links berust de verantwoordelijkheid alleen bij de staat en zijn elite, die het gedrag van burgers reguleren en manipuleren met alle mogelijke middelen. Progressieven beschouwen het volk als een domme massa, en kunnen zich derhalve niets voorstellen bij volkssoevereiniteit: in plaats van grassroots activisme ontwaren ze altijd ergens een volksmenner die handig gebruik maakt van ‘onderbuikgevoelens’ en populisme.

Links kent geen gelijkwaardige individuen, maar slechts ongelijke groepen, de zogenaamde minderheden. Dit maakt het mogelijk voor de staat zich te presenteren als de moreel ‘neutrale’ arbiter (hetgeen overigens een mythe is). In het Amerika van Obama hebben we kunnen zien hoe Links handig het spelen van de rassenkaart afwisselt met de klassenkaart.

Veiligheid speelt alleen in rol in het verkeer en op de werkvloer. Ten aanzien van criminaliteit wordt de nadruk gelegd op het hersocialiseren van daders, de echte slachtoffers van het onmenselijke ‘systeem’ van de vrijheid.

Er is op Rechts de komende jaren heel wat werk te verrichten. Er is veel achterstallig onderhoud op de terreinen van activisme, communicatie en politieke filosofie. Een Amerikaan stoft de Onafhankelijkheidsverklaring weer eens af, maar een Europeaan heeft minder om op terug te vallen.

Uiteindelijk moeten allen die in vrijheid leven, bereid zijn het te verdedigen. Is dat niet het geval, dan staan de transnationale progressieven en corporatisten in de rij om de wereld te deconstrueren naar hun evenbeeld.

Moge u leven in interessante tijden.”  Chinees spreekwoord.

I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty, than those attending too small a degree of it.” Thomas Jefferson
——————-
* De titel van deze blogpost is geïnspireerd op het boek van de Marxistische agitator community organizer, Saul Alinsky, Rules for Radicals. Er is tevens een Engelstalig dossier beschikbaar – ‘Rules for the Right‘ – met allerhande tips en ideeën voor Rechts activisme.

Ingezonden door Cassandra Troy

15 REACTIES

 1. links, rechts.
  Er zijn alleen mensen. Mensen die dingen doen. Mensen die meningen verkondigen.
  Mensen die geweld initiëren om andere mensen deze meningen op te kunnen dringen.
  Mensen die tegen dit geweld zijn.

 2. links rechts maakt niet uit bilderberg en de nieuwe wereld orde elite besturen de politiek in de gehele eu en usa ondertussen worden wij de grond ingestampt met chemtrails en nog meer kankerverwekkende elementen en dit is keihard bewezen en ingediend bij de eu.ook worden we financieel geplunderd en besodemieterd er word met ons gespeeld.google op groep bilderberg of de nieuwe wereld orde en zie wat voor sneaky masterplan ze uitvoeren op ons.

 3. @monkey,

  Links, rechts enz., enz. enz..

  Ja!

  Het governeren door het toepassen van het ‘verdeel en heers principe’toegepast.

  Deze site is gewoon een van de vele ….isme-varianten daarop, en bewijst en bevestigt dat het principe, voor zij die governeren, de juiste is.

  “Zij die governeren” zijn niet de “gekozen” volksvertegenwoordigers is het parlement.

  De ‘gekozen’ volksvertegenwoordigers, zijn radertjes die behoren tot de machinerieën. Een zoethouder.

  Zé [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Zé,

  “…nooit wijze mensen…”

  Klopt.

  “Spreken is zilver, zwijgen is goud.”

  De wijze mensen beseffen dit, en zwijgen inderdaad.

  Instandhouding ‘verdeel en heers principe’ is in ruime mate voorzien door allerlei ‘….isme’ verkondigers.

  Het propaganderen van ‘de vrijheid van meningsuiting’-het recht om eigen oordeel of gevoelens publiek te maken- is niet voor niets!

  Het hebben van verschillen van meningen, over van alles en nogwat, wordt met de paplepel ingegeven.

 5. Er is in dit land slechts links socialisme en rechts socialisme. Beiden geloven immers in een betere maatschappij door overheidsingrijpen. Een daadwerkelijk rechtse partij verwerpt inkomensoverdrachten. De VVD en PVV doen dat niet. De VVD maakt zich alleen net iets meer zorgen over de financierbaarheid van inkomensoverdrachten dan andere partijen. Maar is er niet tegen. En is dus in hart en nieren socialistisch.

  De rechtse hobbies die nu worden uitgevoerd zijn niet beter dan de linkse hobbies. Met meer regelgeving (bijvoorbeeld wietpasjes) komt er echt geen betere maatschappij. De politiemissie in Afghanistan laat zien dat linkse gekte van ontwikkelingssamenwerking in andere vorm door rechts nederland is overgenomen.

  De onderwerping aan socialisme is compleet als we denken dat er nu een rechtse wind waait. Wie zou ooit hebben durven dromen dat het stokpaardje van een “rechtse” liberale minister president (inzet in Afghanistan) gered zou worden door groen links! Dat is toch een bewijs dat ze ideologisch heel dicht bij elkaar zitten.

  Zé [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé [8]: ik kan het fout hebben maar ik krijg gewoon het gevoel dat de “rechtse opleving” niets anders is dan het voortzetten van het idee van een maakbare samenleving middels afgedwongen wetgeving en belastingen. De linkse doelen van het verleden zijn een beetje grijsgedraaid en worden nu vernieuwd. In die fase zitten we. Links ziet dat in. En is dus ook voor inburgeringstrajecten. Of inzet in Afghanistan. Of gratis schoolboeken.

  Het is zoals ik het zie niet een situatie van meer vrijheid maar vooral een andere vertaling van onvrijheid.

  Zé [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [9]:
  Hoi Ratio, ja ik snap je heus wel, maar links of rechts, het zijn slechts etiketten die mensen een waas voor de ogen draaien.
  B.v., ik kijk liever naar wat er werkelijk gaande is, en vind dat al triest genoeg.
  Eerst een bericht dat defensie een hoop geld tekort komt, en dan het restant over de balk gooien met een vage missie in verweggistan.
  Tis om te janken, terwijl er zoveel dingen werkelijk in eigen land te verbeteren zijn.
  Maar we zullen het wel nodig hebben om ons bewustzijn te laten groeien, al duurt het wel erg lang allemaal.

  Vrede, Zé.

 8. Mooi ‘rechts’ betoog.

  Dat het vol staat met typische tegenstrijdigheden (vrijheid, veiligheid) en collectivistische concepten (het land, het volk) en daarmee dus haarfijn aantoont dat ‘rechts’ niets met vrijheid te maken heeft, staat wat mij betreft ook vast.

  Ik zou niet waarom vrijheidsliefhebbenden gebaat zouden moeten zijn met een “rechts” dat net zoveel tegenstrijdigheden en typisch politieke eufemismen over denkbeeldige concepten spuit als links doet.

  En dan vinden sommigen het vreemd dat het libertarisme steeds wordt gekoppeld aan rechts in plaats van te worden gezien als een alternatief op de twee-dimensionale politieke links-rechts dichotomie.

  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Joh [11]:

  En dan vinden sommigen het vreemd dat het libertarisme steeds wordt gekoppeld aan rechts in plaats van te worden gezien als een alternatief op de twee-dimensionale politieke links-rechts dichotomie.

  Exact!
  Precies de reden waarom het niet groeit doordat de boodschap niet consequent wordt gebracht.
  Stop eens met te denken in de Matrix.
  links, rechts. Dat is de taal van de meesters.
  Er is geen partij “voor vrijheid”. Er zijn alleen maar partijen van “onderdrukkers”.

  reiny [13] reageerde op deze reactie.

 10. Links=collectivisme, onrede, geleide economie, ongelijke groepen, socialisme.
  Rechts=individualisme, ratio, vrije markt, gelijkwaardige individuen, kapitalisme.
  Helpt dat?

 11. Links wil macht, rechts wil macht, collectiviteit bestaat niet, het is slechts een methode om rijke mensen te steunen en arme mensen een fooi geven en onderdanig te houden..

Comments are closed.