In Nederland zijn er nogal wat ‘linkse’ en/of ‘progressieve’ partijen, wier neurotische gedachtegoed volgens dr. Rossiters visie zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.
Een Amerikaanse top-psychiater heeft een opmerkelijk boek geschreven (“The Liberal Mind – The Psychological Causes of Political Madness”) waarin hij na grondig onderzoek stelt dat aanhangers van het linkse gedachtegoed -in Amerika ‘hope & change’ van de Democraten, in Europa het socialisme van zich ‘progressief’ noemende linkse partijen- feitelijk lijden aan een psychologische stoornis. Hij komt tot die conclusie vanwege de ‘markante irrationele overtuigingen en emoties’ van ‘links’ denkende mensen.

Lyle Rossiter is al ruim 40 jaar een gecertificeerde forensische en klinische psychiater en heeft in opdracht van talloze publieke instellingen, rechtbanken en advocaten al meer dan 1500 patiënten behandeld en ruim 2700 civiele en criminele gevallen onderzocht. De veteraan-psychiater legt in zijn boek glashelder uit waarom het socialisme (het Europese socialisme wordt in de VS meestal ‘liberalisme’ genoemd; om verwarring te voorkomen zal in dit artikel dan ook ‘socialisme’ of ‘progressieven’ worden aangehouden) zoals Barack Obama dat in Amerika aan het invoeren is niets anders dan een psychologische stoornis is.

‘Op basis van opvallend irrationele overtuigingen en emoties ondermijnen moderne socialisten op meedogenloze wijze de belangrijkste principes waar onze vrijheid op gebaseerd is,’ aldus Rossiter. ‘Zoals verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen ze dat een ‘ouderlijke’ overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt.’

‘Een sociale wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt zal de vitale rol van vrije keuze, vrijwillige samenwerking en morele integriteit niet ontkennen, zoals socialisten doen. Een politieke leider die de menselijke natuur begrijpt zal individuele verschillen in talent, streven, persoonlijke verantwoordelijkheid en arbeidsethiek niet negeren, zoals socialisten doen. En een wetgever die de menselijke natuur begrijpt zal geen woud van regels creëren waar de burgers van een land mee worden overgereguleerd en overbelast en die hun rol reduceert tot slaafse volgelingen van de staat – zoals socialisten doen.’

Volgens Dr. Rossiter parasiteert de progressieve agenda op de zwakte en gevoelens van minderwaardigheid onder de bevolking door:
– het creëren en versterken van slachtofferschap;
– het bevredigen van kinderlijke claims op erkenning, toegeeflijkheid en compensatie;
– het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid;
– het verwerpen van de soevereiniteit van het individu om hem te onderwerpen aan de wil van de overheid.

‘De wortels van het socialisme -en de daaraan verbonden krankzinnigheid- kunnen duidelijk begrepen worden in het licht van het opgroeien van kinderen tot volwassenheid, en hoe een verstoord opgroeiproces leidt tot de irrationele overtuigingen van de progressieven,’ verklaart Rossiter. ‘Als de moderne linksdenkende jammert over ingebeelde slachtoffers, tekeer gaat tegen ingebeelde schurken en boven alles probeert het leven van anderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen te besturen, komt de neurose van de linksdenkende pijnlijk aan het licht.’

In zowel de VS als in Europa hebben socialisten / progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen en houden zij tot het uiterste vast aan hun droom van een tot in alle details door de overheid opgelegde ‘multiculturele’ samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk ‘gelijk’ is – op de absolute top, de overheid, na. Dit is feitelijk niets anders dan het aloude Sovjet-model dat helaas vooral goed zichtbaar geworden is in het bestuur van de Europese Unie. In zowel sociaal, economisch als financieel opzicht is zo’n afgedwongen ‘linkse’ maatschappij echter niet alleen onhoudbaar maar ook onbetaalbaar en -mede daardoor- uiteindelijk zelfs totaal onleefbaar.

Ingezonden door H.d.A.

37 REACTIES

 1. Ik denk toch eerder dat rechtsdenkenden zoals VVDers een groter psychisch probleem hebben dan linksdenkenden.
  Rechtsdenkenden zijn namelijk veel hypocrieter in het uitdragen van hun ideeen, denk dan vooral aan hoe rechtsdenkenden het woord “vrijheid” iedere keer weer misbruiken om electoraal de macht te grijpen.

  Bij linksdenkenden weet je tenminste waar je aan toe bent, namelijk geen vrijheid. Maar bij rechtsdenkenden wordt je iedere keer op het verkeerde been gezet. Ze spreken over vrijheid, maar perken die terwijl ze er over spreken, grondig in.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 2. “Zoals verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen ze dat een ‘ouderlijke’ overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt”

  Volgens mij gebeurt toch het tegenovergestelde van het hierboven genoemde.
  Zorgt de overheid van de wieg tot aan het graf voor hen?
  Of zorgen wij van wieg tot graf voor die overheids malloten die bijna 2 ton per jaar verdienen?
  Malloten die na 4 jaar werk recht hebben op 4 jaar wachtgeld!

  Al die mensen die thuis zitten worden zwart gemaakt terwijl de meesten van hun zich hun hele leven lang blauw hebben betaald aan verzekeringen en premies. AOW, WAO premies werkeloosheid premies. En dan wordt er gezegd: De staat zorgt voor hun. De staat zorgt voor helemaal niemand, de staat betaald helemaal niks! Het zijn onze eigen duurbetaalde verzekeringen die uitkeren bij ziekte, werkeloosheid of pensioen. Wij , het volk zorgen voor onszelf en de staatsmalloten.En dan vooral eerst voor die malloten in Den Haag en Brussel!

  Op een loopbaan van 40 jaar zou je meer dan 3 miljoen euro kunnen sparen als je al die verplichte pensioen/verzekering potjes niet moest vullen en lekker voor jezelf zou mogen sparen. En de meesten krijgen er nog geen 5 ton voor terug. Dus ergens verdwijnen 2,5 miljoen….bovenop die belastingen, accijns etc etc En vervolgens lees je artikelen op internet die beweren dat de staat voor ons zorgt!
  De staat zorgt voor zichzelf en alleen voor zichzelf!

 3. @Egor [3]: “Bij linksdenkenden weet je tenminste waar je aan toe bent”

  Welnee, de linkse newspeak is juist uiterst verraderlijk en legt hele volksstammen in de luren.

  Links gebruikt voortdurend woorden als solidariteit, opkomen voor de zwakkeren, eerlijk delen, eerlijke kansen, een fatsoenlijke en beschaafde samenleving.

  Pas als je vraagt hoe ze dit allemaal willen bereiken komt de aap uit de mouw: mensen MOETEN zich zus en zo gedragen. Niet goedschiks dan met gepaste dwang (gulags incluis).

  ===

  “We staan voor een keuze in ons land. Is het zo, dat de postcode waar je vandaan komt bepalend is voor de opleiding die je krijgt, voor de vraag of je later een goede baan krijgt, voor de vraag of je fatsoenlijk van een oude dag kan genieten? Dat wil ik dus niet. Ik wil, dat mensen een eerlijke kans krijgen, waar ze ook vandaan komen. Een eerlijke kans. En dat betekent, dat mensen die het goed hebben een wat grotere bijdrage moeten leveren dan mensen die het minder goed hebben.“

  ~ Job Cohen
  http://www.youtube.com/watch?v=ptzmwzFDhDQ
  Egor [13] reageerde op deze reactie.

 4. Ik geloof hem meteen, gezellig, kopje thee erbij. (sarah palin op tv)
  Het sluit wel aan bij het idee van de apenrots.
  “Don’t you believe in the gene-pool?”, hoorde ik Donald Trump eens zeggen, in een aflevering van The Apprentice.

  Citaat:”In zowel de VS als in Europa hebben socialisten / progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen ”
  Wat mi maar de vraag is. Het geldt evenzeer voor rechts.. het is maar waar je naar kijkt of wilt kijken wat die oorzaken zijn.
  Het socialisme/communisme kent haar oorsprong in het (ontkennen van) sociale spanningen en hun oorzaken.
  Wanneer je zaken als uitbuiting en slavernij bagatelliseert, is er natuurlijk niets aan de hand, dan is het de “natuurlijke stand van zaken”.
  ‘De wortels van het socialisme -en de daaraan verbonden krankzinnigheid- kunnen duidelijk begrepen worden in het licht van het opgroeien van kinderen tot volwassenheid, en hoe een verstoord opgroeiproces leidt tot de irrationele overtuigingen van de progressieven,’ verklaart Rossiter. De man heeft klaarblijkelijk weinig inzicht in historische processen, laat staan de psychologie daarvan. Dat maatschappelijke scheefgroei en onrechtvaardigheid (jaja) bv invloed hebben op het opgroeiproces van bevolkingsgroepen, of de individuen daarin.
  Hij is zich kennelijk niet bewust van de oorzaken van de franse revolutie, dan wel de morele grondslagen die het opleverde. Grondslagen die staatkundig nb aan de basis van de Amerikaanse Grondwet lagen.
  Je kunt ook zeggen dat rechts zich graag ontdoet van elke maatschappelijke verantwoordelijk tov “de zwakkere”. Maar goed, zoals ik al zei: wanneer je zaken als uitbuiting en slavernij bagatelliseert, is er natuurlijk niets aan de hand, dan is het de “natuurlijke stand van zaken”.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.

 5. @freddy- [7]: “Het socialisme/communisme kent haar oorsprong in het (ontkennen van) sociale spanningen en hun oorzaken. Wanneer je zaken als uitbuiting en slavernij bagatelliseert, is er natuurlijk niets aan de hand, dan is het de “natuurlijke stand van zaken”.”

  Nee, het socialisme was een tegenkracht voor het corporatisme. Lobbygroepen die hun politieke vriendjes gebruikten om hun zin door te drijven.

  Met het kapitalisme en een vrije markt heeft het niets te maken. In een vrije markt met volop concurrentie ga je gewoon naar een andere aanbieder als de voorwaarden van je huidige je niet bevallen. Daar valt helemaal niets uit te buiten. De meeste moderne arbeiders zien dit ook in, die zijn rechts ipv links.

  In een vrije markt blijven alleen de goede aanbieders over, de slechte gaan failliet. Een vrije markt is zelfreinigend.

  “Je kunt ook zeggen dat rechts zich graag ontdoet van elke maatschappelijke verantwoordelijk tov “de zwakkere”.”

  Opnieuw, nee. Het is juist de overheid met haar verzorgingsstaat die mensen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontneemt. Als de staat voor iedereen zorgt die ziek, zwak en misselijk is zal niemand zich geroepen voelen daar zelf nog enige aandacht aan te besteden. Er vallen niet voor niets zoveel mensen buiten de boot als je je aan al die overheidsregeltjes moet houden.

  Juist in een samenleving zonder zo’n nanny state zal iedereen die ellende om zich heen ziet daar automatisch wat aan proberen te doen. Zowel uit mededogen als uit eigenbelang (minder criminaliteit, minder epidemieën, meer keus uit goede werknemers, etc).

  ===

  “Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it’s bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness.”

  ~ Mark Steyn

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 6. Opmerkelijk, waar dit stuk spreekt over “Top-psuchiater , noemt het door mij hierboven geposte artikel de man “little known shrink”.
  Waarmee ik even reageer op wat Egon zegt over linkse newspeak. Is je dan ook de eenzijdigheid in retoriek en kritiek-afwijzende redeneertrant van Mark Rutte opgevallen tijdens de verkiezingscampagne?
  Er was geen enkel zijspoor mogelijk op het zijne, wat hem zeer standvastig deed overkomen naar de kiezer en het leverde hem dan ook succes op. Hij blonk uit eigenlijk door inhoudsloosheid en simplisme, en ontweek het debat Door complexe zaken als eenvoudig weg te zetten, kwam hij overtuigend en duidelijk over.Daar waar hij die complexiteit wel in had kunnen gaan had hij alleen maar kunnen verliezen. in aantal stemmen mn.
  -Noem het Oldspeak, maar het is kiezersbedrog.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [5]:

  En wat dacht je van de zogenaamd rechtse Opstelten? De man is een vurig voorstander van het inperken van privacy ten bate van “veiligheid”. Met als hoogtepunt het preventief fouilleren.
  Laatst stelde de slechte man voor om het eigendomsrecht in te perken voor mensen die bepaalde plantjes laten groeien in hun huis. Als je een door hem afgekeurd plantje laat groeien in je huis, loop je dus binnenkort kans dat de rechtse (!) Overheid je huis afpakt.

  En maar preken over vrijheid.

  Geef mij dan maar een linksdenkende, die komen er tenminste eerlijk voor uit dat ze jouw bezit en vrijheid niet respecteren.

 8. @Peter de Jong [6]:

  Maar bij links wéét je tenminste dat ze alles van je willen. Dat is hun ideologie. Durven ze zelfs openlijk te verdedigen.

  Rechts speelt het spel valser. Ze doen alsof ze voor vrijheid zijn, staat vaak zelfs in de naam van de partij, maar perken wel iedere dag steeds meer vrijheden in. Dat is vals en hypocriet.

 9. Je hoeft geen psychiater te zijn, laat staan een toppsychiater om de contradictio in terminis te begrijpen, dat als je socialisme wil vervolmaken je tegelijk geen welvarende middeklasse in stand kan houden. Dus zal je op een of andere manier die middenklasse moeten vernietigen zoals Stalin dat deed met de koelakken. Lijkt me logisch: iedereen gelijkschakelen betekent in de praktijk iedereen even arm en behoeftig laten worden. Een sluipend, maar niet te keren proces.

  De enige redding uit deze neergaande spiraal is m.i. een totaal en dramatisch bankroet van de staat. Alweer zo’n contradictie: pas, en uitsluitend, bij een totale crisis heb je de ruimte voor een paradigma-wisseling.

 10. @freddy- [10]: “het is kiezersbedrog”

  Er is niets mis met je stem geven aan een partij die de maatschappelijke invloed van de overheid wil verkleinen en de burger meer vrijheid wil geven. Of de voorgestelde maatregelen daar daadwerkelijk toe leiden zal ieder zelf moeten beoordelen.

  Het linkse gedachtegoed heeft zijn basis in een gebrekkige opvoeding. Zolang kinderen niet het besef van mijn en dijn wordt bijgebracht zullen zij als volwassenen er geen enkel probleem in zien inbreuk te maken op lijf en goed van andere mensen. Een langdurig verblijf in een linkse omgeving met links onderwijs en linkse media doet de rest om de linkse waanideeën permanent in de hersenen in te prenten.

  http://www.newdonkey.com/wp-content/uploads/2010/02/American-Liberal-Mind.jpg

  Zo groeien deze kinderen op tot volslagen immorele mensen, terwijl zij zelf juist het idee hebben een uiterst hoogstaande en sociale moraal te bezitten, en er vaak niet voor terugdeinzen anderen de maat te nemen.

  ===

  “Het jonge kind ziet zijn ouders nog als zijn persoonlijke bezit. Wat zij bezitten is ook van hem. Op de peuterspeelzaal zien we dat hij het speelgoed van andere kinderen afpakt wanneer het hem belieft ermee te spelen. Zich verplaatsen in de ander kan de peuter nog niet. Het verdriet of de boosheid bij het andere kind zegt de peuter nog niet zoveel. Dit is een normale egocentrische fase die echter gaandeweg zal veranderen als volwassenen het kind op dit gedrag gaan aanspreken. Al doende begint een kind te beseffen dat mensen op zichzelf staan en hun eigen bezittingen hebben. Als dit proces niet goed plaatsvindt zal het kind niet het verschil tussen mijn en dijn leren begrijpen.”

  “Op scholen zien we vaak dat kinderen niet van elkaars spullen kunnen afblijven. Bij veel mensen thuis is het de normaalste gang van zaken dat gezinsleden zonder dit aan elkaar te vragen, elkaars spullen gebruiken. Leren delen is een nobel streven, maar elk mens heeft ook behoefte aan een stukje territorium. Een eigen kast, eigen kleding, eigen speelgoed. We kunnen aan elkaar vragen of we spullen van de ander mogen lenen en bij ontkennend antwoord: even goede vrienden. Als kinderen niet wordt geleerd dat ze recht hebben op een stukje eigen bezit, hoeven we niet te verwachten dat ze andermans bezit respecteren.”

  ~ Annie de Vreugd (orthopedagoog)

  freddy- [27] reageerde op deze reactie.

 11. Socialisme kan alleen maar potverteren. De hele filosofie is gericht op het verdelen van reeds bestaan winsten en verdiensten.
  Socialisme is niet in staat een gezonde economie tot stand te brengen omdat de stroming parasiteert op een bestaande gezonde economie. Het is een afgeleide van een gezonde economie, niet een oorzaak.
  En laten we niet zo naief zijn om socialisten psychologische zwakheden toe te dichten. De harde kern is allesbehalve psychologisch gemankeerd: die is zeer doelbewust en gebruikt bij volle verstand het politieke middel.
  Sowieso is het toedichten van psychologische kenmerken aan grote groepen een zwaktebod.
  Maar laten we ook niet vergeten hoe linkse rakkers rechtse figuren ook graag een psychologisch probleem toedicht.
  Ik weet nog heel goed hoe schrijfster Connie Palmen een ‘psychologische’ analyse maakte van Pim Fortuyn. De bedoeling was uiteraard te suggereren dat de opvattingen van Fortuyn de opvattingen van een patient waren.
  Boekovsky heeft hetzelfde ervaren in de voormalige USSR (je moest wel iets mankeren als je je tegen het arbeidersparadijs keerde).
  In feite is zoiets een ‘volwassen’ variant van het infantiele ‘jij bent gek’.

 12. @Peter de Jong [9]:

  Met het kapitalisme en een vrije markt heeft het niets te maken. In een vrije markt met volop concurrentie ga je gewoon naar een andere aanbieder als de voorwaarden van je huidige je niet bevallen. Daar valt helemaal niets uit te buiten. De meeste moderne arbeiders zien dit ook in, die zijn rechts ipv links.

  Waarom niet links en rechts helemaal laten verdwijnen uit het systeem van onze gedachten en maatschappij. Rechts heeft net zoveel smet op zich als links. Ik zie liever een libertarische arbeider, of de vrij denkende arbeider, voor zover een arbeider dat kan zijn. Ik vind je reactie duidelijk, maar ik had het etiket weggelaten.

 13. “Links denkenden hebben psychologische stoornis”

  Is het niet ‘psychische stoornis’?

 14. Tja, geldt dit niet voor alle politieke discussie? Op het moment dat mensen (er gaan vriendschappen aan ten onder) over politiek spreken verdwijnt een heel stuk nuance en lijkt om het gelijk te halen een leugentje om bestwil altijd geoorloofd. Op het moment dat de gesprekspartner hierop gewezen wordt, zal deze zich vervolgens in alle bochten wringen om alsnog te “winnen”.

  Het idee van “winnen” en “een geboren leider-illusie” in politiek is volledig tegengesteld aan het idee van in dienst staan van het volk.
  Deze leugenachtigheid is vooralsnog verbonden aan iedere aanhanger van welke politieke partij dan ook omdat het een schaakspel van het ego betreft. En daarbij mogen best een paar steken vallen in de correctheid van het imago van de spreker.

  Maar allen (vooral) in keurige bewoordingen en in plooi gestreken pak.
  PS inderdaad een psychische stoornis

 15. Niet zo netjes van de heer of mevrouw H.d.A. om een artikel van mijn hand in te zenden en dan de bron niet vermelden! Dit artikel verscheen op 10 januari j.l. op mijn website (rubriek maatschappij).

 16. @WT [11]:

  Psychiaters zijn pseudowetenschappers, omdat:

  – Ze in een standaardhandboek, dat op basis van stemmen is bepaald om te bepalen, of iets een ziekte is. Een oncoloog kan kanker vaststellen door eenvoudigweg kankercellen vast te stellen onder bijvoorbeeld de microscoop. Wil hij er iets van weten, dan kan hij eender welk gerenommeerd boek openslaan.
  – Psychiaters gebruiken weer electroshocks. Dat is vergelijkbaar met een ingenieur, die een televisie zou repareren door een paar keer op te slaan. En uiteraard: hij doet het weer een paar uur, maar de eigenaar kan beter uitkijken naar een nieuwe. Een echte wetenschap zou psychiatrie zijn, wanneer men exact wist, welke informatie gewist of veranderd zou worden.
  – EEG’s zijn niet meer dan statistisch piskijken.
  – Ze gebruiken begrippen, die niet vastliggen, c.q. het niet zijn. In de natuurkunde is energie een vastomlijnd begrip. In de psychiatrie is bijvoorbeeld “affect” helemaal niets. Iedere psychiater bazelt er wat over, maar men verschilt van mening en het is onmeetbaar. Miljoenen “aspergerpatiënten”, zo gebombardeerd door de psychiatrie, die zich hebben leren redden op hun intelligentie, krijgen het verwijt geen “affect” te bezitten bij hun handelingen.
  – Vergeet niet, dat homofilie, hysterie en het syndroom van weggelopen slaven ook psychische “ziekten” waren. Psychiatrie is altijd ingezet om de maatschappelijke conventies door te drukken. Het merkwaardige is, dat wat in het ene tijdperk een ziekte was nu een ziekte wordt genoemd, als de eigenschap juist ontbreekt. Kanker werd vanaf de Romeinse arts, die het ontdekte, tot nu als ziekte gezien.
  Zo zien we dan nu “linksdenken”, waar psychiatrie toch een voorbeeld van is, vanwege haar in de eerste plaats atheïstische houding en in de tweede plaats het maakbaarheidsideaal. Dus psychiaters zijn tegenwoordig priester-psychiater en lopen in pij en met een kruis om of ze heffen zichzelf hiermee op.
  – Ze begrijpen oorzaak en gevolg niet. Ze dienen medicijnen toe, omdat er toevallig een stofje tekort wordt aangemaakt, maar gaan eraan voorbij, dat de patiënte het stofje niet aanmaakt, omdat ze wordt geslagen door haar man.

  Conclusie: laat de neurologie weer over de hersenen gaan en stop de subsidie aan de psychiatrie. Op kermissen mogen ze het voor mij nog proberen in de goede libertarische traditie. Kijken, of nog iemand aan het electroconvulsie-apparaat wil liggen.

  Tot slot vind ik het een lage streek van deze dame om onder de beschermende deken van een pseudowetenschap, die valselijk als wetenschap wordt betiteld, kritiek uitoefent op haar politieke tegenstanders.

  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 17. Linksdenkenden hebben altijd al de schijn tegen gehad. De bekende psychopaat Volkert van der G. meende de wereldproblemen te kunnen oplossen door Pim Fortuyn te vermoorden, andere linkse psychopaten bliezen ooit een hotel op met Hans Janmaat en z’n vriendin die beide benen verloor,meenden dezelfde linkse psychopaten & islamitische bondgenoten een rechtzaak tegen de democratie in de persoon van Geert Wilders aan te spannen en proberen met dreigementen aan het adres van diverse rechtse politici hun heilstaat te bereiken.

 18. Helaas kunnen veel mensen op deze site niet meer anders denken dan in termen van links of rechts.

  Alles wordt aan die noemers opgehangen waarbij al het negatieve in de linkse schoot wordt gelegd en al het positieve in de rechter schaal.

  Hoe simpel zijn jullie nu eingelijk.

  Voor ieder probleem is een oplossing en daarbij heb je niets aan het dwangmatig denken over links of rechts.

  Veel van deze sitebezoekers zouden in Engeland spontaan of dwangmatig rechts blijven rijden.

  Wordt eens volwassen mensen en begin nu een te snappen dat er geen ontkomen meer aan is.

  De droomwereld is voorbij en dat niet alleen dankzij wiki-leaks.

  Hoe vaak is het linkse gevaar niet gewoon van een rechtse overheid gekomen.Bij ieder overheids orgaan heeft men het altijd over het linkse gevaar.Met name bij de krijgsmacht is dat het geval wat dus eingelijk aangeeft dat de standaard functie eis rechtsdenkend is.

  Met d egroeten van GLADIO en de grootste BVD hobbyclub RARA

 19. Links denken is een geloof. Gelovigen zijn per definitie niet rationeel, daarom noemen ze het ook ‘geloof’.

  Het overgrote deel van de wereldbevolking is gelovig, zo niet iedereen, en dat maakt van de wereld dus een groot gekkenhuis. Een psychische stoornis is de norm.

 20. Misschien wordt er sowieso veel teveel gedacht en gezeurd, zowel door rechts als door links denkenden. Al die energie kunnen we waarschijnlijk veel beter gebruiken!

 21. @Peter de Jong [15]:
  Ik heb het niet over het geven van je stem aan een partij; ik heb het over de manier waarop in de campagne gebruik werd gemaakt van retoriek en debatmethoden. (ik heb ook niet gezegd dat er is mis is met jou)
  Waaruit blijkt overigens dat hetgeen jij stelt dan wel citeert (~ Annie de Vreugd (orthopedagoog), voorbehouden is aan linkse mensen?
  En mocht het zijn zoals je stelt, waarin de oorsprong van het links gedachtengoed ligt, wat is daar dan de oorzaak van ?(je lijkt historisch aardig onderlegd)
  Wat een simplistisch beeld heb jij. Ik ken allerlei mensen, links en rechts en wat mij wel eens opvalt, is dat linkse mensen prima in staat zijn te delen, zonder dat het mijn/dijn verhaal eerst een kwestie moet worden.En dat egocentrisme veel meer voorkomt bij rechtsere types, die willen houden wat van hun is. Ze vormen ook meer afgesloten en ontoegankelijke groepen.(ik woon in een studentenstad en daarin zie ik het zo’n beetje gebeuren) ik zie ook dat de verschillende groepen volledig verschillende sferen hebben. En dat er heel veel verschillende groepen zijn overigens)
  En ik stel dat hetgeen ik zie net zo goed andersom kan zijn, wat voor het een geldt, kan ook voor de ander gelden. Alleen is dat niet wat ik zie.
  Ik heb overigens het idee dat jij mij de maat probeert te nemen. Of zie ik dat verkeerd.

  Overigens, om even “iets tegen jou in te stellen”
  A study funded by the US government has concluded that conservatism can be explained psychologically as a set of neuroses rooted in “fear and aggression, dogmatism and the intolerance of ambiguity”.
  http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/13/usa.redbox
  Immoraliteit is ook niet voorbehouden aan linkse mensen.

  (Het boek van dr rossiter kan gezien worden als een
  reactie op dit voor de amerikaanse conservatieven pijnlijke onderzoek. Hij betrekt er maar meteen europa bij maar dat zal dan wel een stukje imperialisme zijn, niet?
  Ik heb overigens onderzoek noch boek gelezen)
  Ik hoor wel weer van je.
  groet freddy-

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 22. @freddy- [27]: “wat mij wel eens opvalt, is dat linkse mensen prima in staat zijn te delen, zonder dat het mijn/dijn verhaal eerst een kwestie moet worden. En dat egocentrisme veel meer voorkomt bij rechtsere types, die willen houden wat van hun is”

  Bedoel je dit soms?
  http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2010/03/Socialism-Illustrated.jpg

  Hier val je erg door de mand. Als mensen iets willen houden dat van hen is, heeft niemand maar dan ook niemand daar iets tegen in te brengen.

  Het idee, dat je lichaam en de vruchten van de arbeid die je met je lichaam en geest tot stand hebt gebracht niet voor de volle 100% van jou zouden zijn en dat ook andere mensen daar aanspraak op zouden kunnen doen gelden, is een links idee. Het is volslagen immoreel, want het is niets meer of minder dan het goedkeuren van slavernij. Alle uitwisseling van eigendom dient immers op vrijwillige basis te gebeuren. Heeft iemand er geen behoefte aan iets uit te wisselen dan is dat zijn vrije keuze en goed recht.

  Het is kenmerkend voor de linkse newspeak dat men zich tegen slavernij keert en de bevrijding van de mens promoot, terwijl men tegelijkertijd het eigendomsrecht met voeten treedt. Het is de inconsistentie ten top.

  Het idee van linkse anarchisten, dat alles van iedereen is (ook van toekomstige generaties) en dat mensen zouden moeten produceren naar vermogen en zouden moeten nemen naar behoefte, leidt door het ontbreken van een prijsmechanisme uiteindelijk tot verpaupering en volledige uitputting van resources. Links beleid benadeelt dus uiteindelijk iedereen (ook toekomstige generaties).

  Mensen die uit een misplaatst idealisme op linkse partijen stemmen en zo een beleid promoten dat inbreuken op het eigendomsrecht toestaat, in welke mate dan ook, noemen zichzelf sociaal, maar zijn in feite zo asociaal als het maar kan.

  ===

  “Remember that wanting to keep your own money isn’t greed. And spending other people’s money isn’t compassion.”

  ~ Young Americans for Liberty (2010)
  http://www.youtube.com/watch?v=ofx-Qjp3cjs
  freddy- [35] reageerde op deze reactie.

 23. links is eigenlijk een onderdeel van het hitler rijk want hitler had het idee voor de eu groep bilderberg gaf links opdracht om de eu te starten de instorting werd ook gepland en ook het plan om de middeklasse de eu uit te werken werd gepland. als u om u heen kijkt ziet u het gebeuren waar ik zit is al 80 procent middeklasse vertrokken naar rand gemeenten of buitenland links is een nazi machine en dan bedoel ik pvda,cda,d66,gl,sp,en de vvd.imigratie is niet erg maar als er te veel chaos is en links wil meer dan zeg ik dat wou adolf ook meer chaos.

  IIS [30] reageerde op deze reactie.

 24. @monkey [29]:

  Na de oorlog zijn de bezetters feitelijk gewoon gebleven, ze hadden allen een NL’s paspoort. De partijen van na de oorlog, de collaborateurs, hebben veel overgenomen van Nazi-Duitsland. De partijprogramma’s kwamen niet zomaar tot stand, dat was geen natte vingerwerk, dat waren regelrechte kopieën.

  Veel mensen moesten, waaronder mijn opa die in een strafkamp in Duitsland had gezeten, later in de NL’se werkvoorziening “De Slikken” om daar nog even voor hun vaderland krom te liggen.

  Tot overmaat van ramp werd mijn opa na de oorlog verzocht even de steun terug te betalen die men zijn gezin in de oorlog had gegeven. Mijn opa was een rustige man, maar hij is toen echt over de gemeente balie gesprongen om de boel persoonlijk recht te zetten.

  “De Slikken”
  IIS [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.