In Nederland zijn er nogal wat ‘linkse’ en/of ‘progressieve’ partijen, wier neurotische gedachtegoed volgens dr. Rossiters visie zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.
Een Amerikaanse top-psychiater heeft een opmerkelijk boek geschreven (“The Liberal Mind – The Psychological Causes of Political Madness”) waarin hij na grondig onderzoek stelt dat aanhangers van het linkse gedachtegoed -in Amerika ‘hope & change’ van de Democraten, in Europa het socialisme van zich ‘progressief’ noemende linkse partijen- feitelijk lijden aan een psychologische stoornis. Hij komt tot die conclusie vanwege de ‘markante irrationele overtuigingen en emoties’ van ‘links’ denkende mensen.

Lyle Rossiter is al ruim 40 jaar een gecertificeerde forensische en klinische psychiater en heeft in opdracht van talloze publieke instellingen, rechtbanken en advocaten al meer dan 1500 patiënten behandeld en ruim 2700 civiele en criminele gevallen onderzocht. De veteraan-psychiater legt in zijn boek glashelder uit waarom het socialisme (het Europese socialisme wordt in de VS meestal ‘liberalisme’ genoemd; om verwarring te voorkomen zal in dit artikel dan ook ‘socialisme’ of ‘progressieven’ worden aangehouden) zoals Barack Obama dat in Amerika aan het invoeren is niets anders dan een psychologische stoornis is.

‘Op basis van opvallend irrationele overtuigingen en emoties ondermijnen moderne socialisten op meedogenloze wijze de belangrijkste principes waar onze vrijheid op gebaseerd is,’ aldus Rossiter. ‘Zoals verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen ze dat een ‘ouderlijke’ overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt.’

‘Een sociale wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt zal de vitale rol van vrije keuze, vrijwillige samenwerking en morele integriteit niet ontkennen, zoals socialisten doen. Een politieke leider die de menselijke natuur begrijpt zal individuele verschillen in talent, streven, persoonlijke verantwoordelijkheid en arbeidsethiek niet negeren, zoals socialisten doen. En een wetgever die de menselijke natuur begrijpt zal geen woud van regels creëren waar de burgers van een land mee worden overgereguleerd en overbelast en die hun rol reduceert tot slaafse volgelingen van de staat – zoals socialisten doen.’

Volgens Dr. Rossiter parasiteert de progressieve agenda op de zwakte en gevoelens van minderwaardigheid onder de bevolking door:
– het creëren en versterken van slachtofferschap;
– het bevredigen van kinderlijke claims op erkenning, toegeeflijkheid en compensatie;
– het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid;
– het verwerpen van de soevereiniteit van het individu om hem te onderwerpen aan de wil van de overheid.

‘De wortels van het socialisme -en de daaraan verbonden krankzinnigheid- kunnen duidelijk begrepen worden in het licht van het opgroeien van kinderen tot volwassenheid, en hoe een verstoord opgroeiproces leidt tot de irrationele overtuigingen van de progressieven,’ verklaart Rossiter. ‘Als de moderne linksdenkende jammert over ingebeelde slachtoffers, tekeer gaat tegen ingebeelde schurken en boven alles probeert het leven van anderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen te besturen, komt de neurose van de linksdenkende pijnlijk aan het licht.’

In zowel de VS als in Europa hebben socialisten / progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen en houden zij tot het uiterste vast aan hun droom van een tot in alle details door de overheid opgelegde ‘multiculturele’ samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk ‘gelijk’ is – op de absolute top, de overheid, na. Dit is feitelijk niets anders dan het aloude Sovjet-model dat helaas vooral goed zichtbaar geworden is in het bestuur van de Europese Unie. In zowel sociaal, economisch als financieel opzicht is zo’n afgedwongen ‘linkse’ maatschappij echter niet alleen onhoudbaar maar ook onbetaalbaar en -mede daardoor- uiteindelijk zelfs totaal onleefbaar.

Ingezonden door H.d.A.

37 REACTIES

 1. @IIS [31]:

  Goeie clip IIS! 🙂

  Het V-teken is al erg oud, maar tijdens WOII riep Victor de Laveye, de omroeper van de Belgische sectie van de BBC, in januari 1941 zijn landgenoten op tot een campagne om overal in het land V’s neer te zetten als teken van verzet.

  Aanvankelijk was het gewoon de letter V die overal moest worden geschilderd. De BBC nam deze campagne over en gebruikte ondermeer de opening van de 5de symphony van Ludwig van Beethoven, omdat dit in Morse-code overeenkomt met de letter V (…-).

  De campagne wordt een gigantisch succes: V’s maken niet enkel hun opwachting in België, maar ook in Nederland en Noord-Frankrijk. Later gaat ook de Franse sectie van de BBC dezelfde campagne propageren en na Frankrijk verovert de V ook de rest van Europa: V staat op muren gekalkt, op het wegdek, op auto’s, zelfs op de lange jassen die de Duitse soldaten toebehoren. Ook de V van een ganse reeks Verboten-tekens die overal opduiken wordt omcirkeld…

  In juni 1941 begon Churchill ook het handgebaar te maken, aanvankelijk met de handpalm naar binnen, maar dat leek te veel op het beledigende gebaar, en daarom werd de handpalm naar voren gedraaid.

  En in juli 1941 annexeerde Goebbels het V-teken en liet reusachtige aanplakbiljetten maken waarop stond: ‘V=Victorie, Duitsland wint op alle fronten’.

  ===
  V for Vendetta (2006)
  (speech against communism, socialism, nazism, statism, and all other forms of totalitarianism)
  http://www.youtube.com/watch?v=8TLD3Z6sJWA
  IIS [34] reageerde op deze reactie.

 2. Zie ook de “the bomb in the brain” serie van Stefan Molyneux op youtube

 3. @Peter de Jong [32]:

  ‘V=Victorie, Duitsland wint op alle fronten’.

  Het zou mooi zijn als de krauts nog even iets goed zouden maken. Ze kunnen nu uit de Europse Unie stappen en ons laten zien dat ze het dit keer werkelijk menen en oprecht spijt hebben.

 4. @Peter de Jong [28]: nee dat bedoel ik niet, maar het toont wel leuk je onwil om mijn reactie te willen plaatsen. Of je er in te willen verplaatsen.

  Even een rotte appel uit jouw
  eigen mand, want ik ben het helemaal met je eens omtrent dat hetgeen je produceert van jou is etc.
  Het idee, dat je lichaam en de vruchten van de arbeid die je met je lichaam en geest tot stand hebt gebracht niet voor de volle 100% van jou zouden zijn en dat ook andere mensen daar aanspraak op zouden kunnen doen gelden, is een links idee. Het is volslagen immoreel, want het is niets meer of minder dan het goedkeuren van slavernij.

  maar goed het gaat dus vooral om geld, niet om psychopathie?
  En van die nanny state waar jij het over hebt, heb ik nog nooit gehoord. Waar heeft dat plaatsgevonden, of is het meer een spook in jouw hoofd.
  Ga jij maar lekker de geschiedenis van de slavernij bestuderen en uitzoeken hoe links dat concept eigenlijk is.

  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.

 5. @freddy- [35]:

  “het toont wel leuk je onwil om mijn reactie te willen plaatsen. Of je er in te willen verplaatsen”

  Niet te pedant, freddy. Je verward kapitalisme met corporatisme (misbruik van staatsmacht en de rechtsorde door vriendjespolitiek). Slavernij is onmogelijk in de rechtsorde van een vrije markt met voldoende concurrentie. Als het aanbod van de een je niet bevalt ga je gewoon naar een ander en valt er helemaal niets uit te buiten.

  Je punt was, dat linkse mensen niet altijd tot staatsdwang resorteren om aan liefdadigheid te doen maar dat ook zij wel eens op vrijwillige basis anderen helpen. Hoe je zoiets als een pluspunt kan zien is mij een raadsel, want waarom zou je als behoeftige iets van iemand aanpakken die van gedwongen inkomensherverdeling niet wakker ligt?

  Verder impliceer je dat egocentrisme verkeerd zou zijn, terwijl het de basis van de menselijke vooruitgang van de afgelopen millennia vormt. Het is juist het door links opgelegde staatsaltruïsme dat landen tot de bedelstaf heeft gebracht.

  “het gaat dus vooral om geld, niet om psychopathie?”

  Geld is slechts een middel om te kunnen bestaan, net zoals je bloed zuurstof en voedingsstoffen naar iedere cel van je lichaam vervoert. Het gaat er om wat je met dat leven doet. Als je je volledig voor een ander wil inzetten en desnoods wil opofferen is dat jouw zaak. Maar als je anderen onvrijwillig in je waanideeën meesleept dan ben je niets meer of minder dan een psychopaat.

  ===

  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”

  ~ Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

 6. De these van Dr Rossiter is dat een linkse, anti-autoritaire opvoeding narcisten kweekt. Dat komt omdat er geen normale hierachie is tussen opvoeder en kind. Het is een reel, in potentie vrij gevaarlijk ziektebeeld. Narcisten zijn amoreel en missen het vermogen zich in de ander in te leven. Ze komen voor in 2 typen: autistische egoisten met een maniakale obsessie voor zelfrealisatie. Libertariers zullen beduchter zijn voor het tweede type: ze formuleren utopische idealen waaraan ze iedereen willen onderwerpen. Een citaat van C.S. Lewis is erop van toepassing:
  “Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It would be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end for they do so with the approval of their own conscience.”
  C. S. Lewis

Comments are closed.