In dit nieuwe jaar wens ik iedereen veel gezondheid toe, niet alleen omdat ik het jullie gun, maar ook omdat ik jullie portemonnee heel wil houden.

In 2011 zijn er een aantal veranderingen in de zorg doorgedrukt vanuit de Tweede Kamer. Deze veranderingen laten niet alleen zien dat de staat een onbetrouwbare grillige minnaar is van het volk, maar ook totalitair is.

Immers, een overheid die je alles kan geven wat je wenst, heeft alle macht om het ook af te nemen. (vrije vertaling van een citaat van Thomas Jefferson)

Dat is wat we zien gebeuren in de zorg, nu de overheid in de eerste instantie door belasting te heffen de schijn heeft gewekt je alles te kunnen geven, waar je overigens zelf voor betaald hebt. Er komen steeds meer belastingen bij en de overheid pakt je alles af wat het eerst leverde.

Nu moeten we ineens wettelijk garant staan voor  170,- euro van kosten uit het basispakket, en hier komen nog veel meer kosten bij, en dat terwijl de ziektekosten steeds duurder en duurder worden.

Wat is hier dan grondwettelijk niet correct aan?

Onder artikel 1 van de grondwet staat:

“’Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Ik richt me hierbij op “op welke grond dan ook”.  Als we vervolgens op de site veranderingen in de zorg gaan kijken zien we dat de kabinetsplannen duidelijk ongrondwettelijk zijn. Aangezien men een persoon op leeftijd benadeelt en niet, zoals de grondwet voorschrijft, gelijk behandelt.

Ik zal alle punten met jullie behandelen,  maar eerst wil ik jullie nog iets vertellen over de grondwet zelf. Dit document is volkomen nutteloos aangezien de huidige wetgeving leidend is.  Voorbeelden hiervan  zijn zinnen als “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” en “Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde”.

Daarnaast is iedere wet die gemaakt wordt niet eens te toetsen middels de grondwet, simpelweg omdat dit verboden is.  Dat geeft de regenten en opperdienaren dus een vrijbriefje om zomaar alles te doen wat ze willen. Dit kan gedaan worden, zowel vanuit de grondwet zelf die zeer interpretabel is en de abjecte/ arbitraire wetten voorrang geeft, als door wetten in te voeren die niet gemeten worden aan de grondwet aangezien dat verboden is.

Vervolgens een aantal belangrijke punten in de zorg: Na ieder punt leg ik het een en ander uit.

1: De pil, het spiraaltje en andere anticonceptiemiddelen worden alleen nog vergoed voor vrouwen tot 21 jaar.

Uitleg: De overheid discrimineert hiermee vrouwen onder en boven een bepaalde leeftijd, waarmee zij zich onder de noemer “op welke gronden dan ook”, in strijd met de grondwet gedragen.  Daarnaast zien we ook dat wat eerst in het basispakket zat, er nu dus gedwongen uit moet op order van de overheid. Er kunnen aanvullende verzekeringen worden gemaakt door de verzekeraar, mocht deze dat willen. Maar dit drijft de kosten onnodig op voor iedereen, gezien iedereen meer betaalt voor de basisverzekering en er minder voor terug krijgt. Dit is corporatisme van de hoogste plank.

2: Bent u 18 jaar of ouder, dan komen de eerste twaalf fysiotherapie-behandelingen bij een chronische aandoening voor eigen rekening

Uitleg: wederom discrimineert de overheid hier op leeftijd, en nogmaals spelen ze baas over de verzekeraar.

Wie mijn stuk “ hou je mond, voor jezelf” gelezen heeft, weet dat het niet mogelijk is om zelf minder verzekering te betalen en een abonnement bij de fysiotherapeut te nemen. Of op een andere manier dat de therapeut dit zelf aanbiedt op een vrijwillige en marktconforme basis. U krijgt dus wederom meer kosten met aanvullende verzekeringen die door dezelfde overheid verplicht zijn gesteld.

3: Controle en behandeling bij de tandarts worden alleen nog vergoed voor jongeren tot 18 jaar

Uitleg: dit is hetzelfde geval als bij punt 1 en 2; discriminatie en corporatisme.  Het basispakket is verplicht en na 18 jaar vallen uw tandartskosten hier niet meer onder op order van uw regenten. Vervolgens mag je niet bij de tandarts zelf aankloppen maar bij dezelfde verzekeraar om meer te betalen volgens een compleet afwijkende marktprijs. U krijgt dus altijd meer kosten.

Dit om zomaar wat punten te noemen.

Ga zelf de lijst maar eens na en stel uzelf de vraag of een zorgverzekeraar wel werkelijk commercieel bezig is, of dat het zoals alles in Nederland een semi-overheidsorgaan is geworden. Niet om u van betere zorg te voorzien, maar om u de regels voor te schrijven en de marktwerking volledig weg te nemen. Met als mooi neveneffect dat u de staatskas kan spekken en volledig afhankelijk blijft van de gratie van de overheid om ooit iets voor u te doen. Dit zonder de mogelijkheid om zelf een afspraak te maken met de behandelaars of verkopers van middelen zelf.

Daarnaast worden niet-rokers ook gedwongen te betalen voor de verslaving van de roker en voor het probleem om er mee te stoppen. Ik als roker vind dit onacceptabel en ik rook nog meer dan de fabrieken in industriële tijden.

Ik heb immers zelf gekozen om die eerste peuk te pakken en te inhaleren, en had daarbij niet de zelfdiscipline  om dit gedrag te stoppen. Waarom zou ik iemand moeten dwingen te betalen zodat ik kan stoppen met mijn eigen, vrijwillig opgewekte verslaving, die ik ook uit eigen keuze voortzet?

Naast het feit dat dit beleid in de zorg tegen ieder moreel principe indruist, en daarbij ook nog eens de grondwet tegenspreekt (ook al heb die niet hoog in het vandaal), denk ik dat de gemiddelde Nederlander de gemiddelde 1500 euro per jaar veel beter kan besteden.  Als een collectieve verzekering, losgekoppeld van de staat, diezelfde diensten aanbiedt, dan gaan die kosten sowieso al omlaag door de marktwerking. Helemaal als deze verzekering ook nog eens moet concurreren met afspraken die mensen met hun behandelaars zelf maken, die ook altijd voordeliger uitpakken omdat de overeenkomst anders niet tot stand komt.

Dus bij deze lieve, klunzige overheid: handen af van de zorg.

Ik zorg wel voor mijzelf.

.

19 REACTIES

 1. Kostte de zorg me maar 1500 euro! Voor zover ik het begrijp betaalt mijn werkgever ook nog eens 7,75 procent over mijn eerste 33 k inkomen per jaar, en betaal ik zelf 12 procent AWBZ over de eerste 33 k. Dat is dus in totaal naast die 1500 euro premie zo’n 6600 euro die daar bij komt, is in totaal meer dan 8 k per jaar.

  Ik vind overigens dat de schrijver een beetje in een val van de overheid trapt, de grote lijn van 8 k afgedwongen betaling wordt niet behandeld. Alleen de direct zichtbare kosten worden behandeld. Daarnaast is het verdeel en heers principe dat de overheid zo vaak toepast ook hier van toepassing. Discussies over al dan niet meevergoeden van rokersziektes en de eeuwige discussie over anti conceptie die keer op keer gevoerd wordt als het om zorg gaat vertroebelen voor mij de hoofdzaak.

  De hoofdzaak is voor mij de immoraliteit van dit afgedwongen stelsel en de inherente inefficiency die dit corporatistische model met zich meebrengt. Waardoor we geen goede zorg krijgen tegen veel te hoge kosten. En er mensen onnodig sterven doordat de zorg gewoon niet het niveau heeft dat het in een vrije markt zou hebben met bijvoorbeeld keuze vrijheid van behandelaar.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  jbhc [14] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio [1]: Als ik er nog wat verder over nadenk: de afgelopen 10 jaar zal ik zelf direct – en middels mijn werkgever indirect – in totaal tussen de 60 en de 80 duizend euro hebben betaald aan zorgpremie, awbz, ziekenfonds en andere ellende! Hoeveel heeft u direct en indirect betaald? Waarschijnlijk ook zo’n bedrag.

  Als ik het zo doortrek dan zal ik de komende 25 jaar ook ieder jaar 8 mille betalen en heb ik in totaal in 35 jaar meer dan 250 k euro afgedragen aan gezondheidspremies! Dat is meer dan een half miljoen ouderwetse guldens. En gezien de vergrijzing zullen de huidige tarieven niet genoeg zijn dus zou het best kunnen zijn dat de jaarbijdrage omhoog gaat.

  Dit is allemaal afgedwongen en gestolen geld dat een incestieuze clan van corporatistische organisaties in leven laat. Die mij als ik ze eens nodig heb zeer neerbuigend behandelt. Als ze me al willen behandelen.

  Hoc Voluerunt [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [2]:
  Hey Ratio,
  Ik heb me voor dit stuk niet bezig gehouden met alle achterliggende kosten, deze wil ik nog eens in een ander stuk behandelen, als ik er eerst 100% over geïnformeerd ben.
  Wil geen incorrecte informatie verschaffen door speculaties zonder het zeker te weten en waar dat beschreven staat, zoals in wetsvoorstellen of wetten.

  Anders sta ik natuurlijk met een mond vol tanden als men vragen stelt, en zonder iets zeker te weten ben ik van mening, dat je er geen mening over mag hebben.

  Die achterliggende kosten komen nog een keer aan bod.

  Dit zijn alleen de kosten die je direct moet betalen, van je netto loon. Zelf weet ik ook wel dat de kosten hoger zijn.
  Als je daar nog bij rekent hoeveel van je inkomsten belasting ook naar die sector gaat dan kom je op vele hogere cijfers uit.

  Immers moet die wet gehandhaafd worden, en ge-audit.
  Deze instanties moeten werken en dat kost ook geld van o.a. de inkomsten belasting.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 4. Top Stuk! Over onze waardeloze grondwet heb ik eerder geschreven. Let op de linkse val: GL wil wel toetsingsrecht, maar alleen als er ook positieve rechten in de grondwet worden opgenomen. Foei GL!

 5. Ben zelf in de schulden gekomen (mijn eigen schuld) maar kon daardoor de gedwongen premie zorgverzekeringen niet meer betalen. In een normaal land zou je dan gewoon geen verzekering nemen en weer gaan verzekeren als je je dat kunt veroorloven. Maar in Nederland wordt je dan in de gedwongen premiebetaling door het CVZ opgenomen. Dan wordt je door het communistisch bewind ruim het dubbele van de normale premie afgenomen zonder dat je je daar tegen kunt verweren. Maar stel nu dat je hier als allochtoon binnenkomt je hebt eerst 30 jaar geen premie betaald en je wordt binnen een week ziek en wordt opgenomen dan betaal ik me helemaal arm terwijl jij over mijn rug wordt behandeld. We leven hier in een slavernij en het wordt alleen maar erger…. Marktwerking in de zorg slaat helemaal nergens op als je maar drie verzekeraars hebt met verschillende merknamen. In een echt liberaal model zou je vrij mogen kiezen voor bv een Duitse of Belgische verzekeraar die het waarschijnlijk ook veel goedkoper kan….

  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Ruud [5]:
  denk dat veel mensen die in NL in de schuld komen grotendeels de overheid als oorzaak heeft.
  zo kennen we een leuke afdeling “schuldsanering” omdat mensen die in de schuld kommen er uit geholpen moeten worden en er mensen moeten zijn die dat verzorgen moet er geld van mensen gestolen worden.
  Vervolgens is de koopkracht van die mensen minder en raken ze in de schuld, zodat ze weer bij die organisatie aan moeten kloppen, die organisatie groeit en vervolgens moeten ze meer geld hebben.

  Zie je de vicieuze cirkel?

  zo werkt het bij veel sociale voorzieningen onder het socialistische regime.

  Nu zijn we op het punt dat veel bruto verdienen, nauwelijks meer netto loont.
  Iemand die 2300 bruto verdient krijgt haast het zelfde of soms meer in omstandigheden als iemand die 2900 verdient (bruto). Terwijl het verschil toch 600 euro is.

  Ruud [12] reageerde op deze reactie.

 7. “’Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

  De opsteller moet gedacht hebben: “Ik som eens alles op.” Later: “Verdorie, dat wordt wel veel! Ach, weet je wat? Ik zet er: “op welke grond dan ook””. Haal dan wel even het begin van je opsomming weg, kluns, want nu heb je “godsdienst”, “levensovertuiging”, “politieke gezindheid”, “ras” en “geslacht” twee keer genoemd!

 8. “Daarnaast worden niet-rokers ook gedwongen te betalen voor de verslaving van de roker en voor het probleem om er mee te stoppen.”

  Stoppen met roken levert de stopper toch juist geld op. Ik snap niet, dat we daarvoor collectief aangeslagen moeten worden. Kunnen we andere dingen, waardoor we rijk worden, dan ook declareren bij de ‘verzekeraar’?

  Hoc Voluerunt [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [8]:
  Nou gezond is het niet, ik ben eerder zoek en heb een slechtere weerstand en een conditie van 0 door het roken.
  Dus ja sneller ziek zal ik wel worden.
  een vrijmarkt verzekeraar zou mij een duurdere premie voorschotelen na onderzoek te hebben gedaan bij de doktor of ik bepaalde gezondheidsbedreigende activiteiten heb.

  Het levert idd geld op als je stopt want je verslaving is minder en je geeft minder aan sigaretten uit.
  Hoewel de prijs te verwaarlozen is, als je de naar mijn schatting 80% belasting er af haalt.
  Tabak en papier kost nauwelijks iets, het zijn de accijnzen en de belasting die daarbovenop staat die het hem doen.
  En de belastingen / aanslagen van de fabrikant heb ik er dan niet in zitten.

  Hoe dan ook, je wordt getild door de overheid op een enorme schaal, die iedereen (uitzonderingen daargelaten) blijkbaar goed acht.

  Zo wordt de hele medische wereld ook op kosten gejaagd die uiteindelijk aan komen bij de zieke persoon.

  Ga nog een artikel maken voor volgende week, want er is nog veel meer dat ik wil behandelen in de zorg.

  Volgende week enkele vrijmarkt argumenten er in gooien, ipv negatieve punten belichten

 10. @Hoc Voluerunt [6]: Je hebt volkomen gelijk, want een groot gedeelte van mijn schulden zijn veroorzaakt door de gemeente die mij met behulp van een deurwaarder dwong om gemeentebelastingen te betalen en toen ik een betalingsregeling wilde treffen gelijk loonbeslag legde. Hetzelfde gold voor Delfland want die interesseerde het ook geen moer hoe het zat, hun kasteel moest worden betaald, dus geen begrip voor de situatie, loonbeslag…. Een gewone deurwaarder wil nogwel eens begrip tonen en een goede regeling treffen, maar die ambtenaren het zijn net gestapo agenten ze kennen geen medelijden…In naam des fuhrerin (je weet wel die onrechtmatige bende die niet eens afstamt van willem van oranje)…

 11. En wat te denken van het “verlofmandje ” wat in de zorg gehanteerd wordt. Zie internet.
  Voor tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en hemelvaartsdag mag je zèlf verlof opnemen.
  En als ik sterf mag mijn dochter voor mijn begrafenis een verlofdag opnemen.
  Bedankt, vakbonden.

 12. @jbhc [14]: De totale kosten van alleen al de awbz zijn 22 tot 23 miljard. per jaar. En we weten niet waar we het aan uitgeven, zie wiki awbz

  http://nl.wikipedia.org/wiki/AWBZ

  In februari 2009 werd bekend dat de Tweede Kamer geen goed inzicht heeft waar de 22 miljard aan wordt besteed. Het maken van een duidelijk overzicht lijkt een lastige opgave die hoge kosten met zich meebrengt. Omdat er gegevens van 2500 organisaties zouden moeten worden geaggregeerd, heeft de Tweede Kamer hiervan afgezien.

  We weten dus dat we 22 miljard per jaar uitgeven maar weten niet goed waaraan. En het interesseert niemand ene ruk.

  Hoc Voluerunt [16] reageerde op deze reactie.

 13. @alidas [10]:
  Oke, die mensen zijn niet verzekerd, waarom niet.
  Hebben zij zich niet eerder verzekerd, dan nemen ze sowieso risico.
  Waaro gaan ze verhuizen als hun verzekering ze niet dekt in een ander gebied (op een vrije marktmoet dat mogelijk zijn lijkt me, is aantrekkelijk)

  Als zij zich sowieso nooit verzekerd hebben, hebben ze dan geen spaargeld opzijgelegd om ze zich te kunnen laten behandelen.

  Een arts kan ze wel helpen, maar gaan ze die ook terugbetalen .

  90% van de gevallen die niet geholpen worden, zullen dit grotendeels aan zichzelf te danken hebben.
  Niemad is verantwoordelijk voor een ander.

  Ben jij het daar niet mee eens en wil je dat deze mensen sowieso geholpen worden (zie ik liever ook) zou je op de vrije markt jou goede doel organisatie op kunnen starten waar je doktoren mag overtuigen mensen voor niets te helpen die dat niet kunnen betalen.
  Gebeurt op veel plaatsen van de wereld al, waar het WEL MAG!
  hier mag het gewoon niet en is de noodzaak er niet voor omdat men verplicht verzekerd is tegen een veel te hoge prijs.

  Als de staat in welke sector weg is… wil niet zeggen dat er een gat ontstaat. er ontstaat mogelijkheid en diversiteit op de markt.

  Het is niet , staat of anders niets. al denken vele mensen van wel .

  @Ratio [11]:
  Sarcasme? of oprecht haha.
  Doompie had wat gezondheidszorg ingezonden.

  Ik ga denk ik de komende artikellen mijn pijlen op zorg en politie richten. Nadat ik een samenvatting maak van denhaag gisteren.
  Vooral de speech van de staatssecretaris.
  @Ratio [15]:

  Is dat alles?
  alleen al een simpele BMR prik voor kinderen zijn zover ik gekomen ben 7 organisaties bij betrokken.
  Stel je voor.. dat je een fles melk moet kopen, niet bij de boer of melkboer zelf. Maar waar eerst 7 of meer organisaties zijn winst uit hebben moeten halen.
  Wat normaal 0.25 cent kost is dan ineens 4 euro of meer.

  Daarbij kom je dat met alle uitgavens tegen.
  Wanneer de 2e kamer iets moet weten over een specifieke tak, waar het geld hene gaat en hoeveel. da moet er iedere keer een commissie worden aangesteld om dat uit te gaan zoeken.

  Zoals de VVd in 1996 of 7 die geen flauw idee had hoevele politie agenten er eigenlijk zijn. alle anderen moesten ook speculeren.

  Zo is het met alles in de overheid, niemand weet waar het geld heen gaat, enkel dat ze het van partij 1 krijgen en het naar partij 2 toe moet.
  2 stuurt het gehalveerd naar 3 en 4, 3 geeft het aan 5 die weer iets terug geeft aan 3 terwijl 4 weer een deel naar 1 moet sturen.

  Speel dat spelletje eens een dag lang maar dan met 400 organisaties of veel meer.

  Zo werkt de nederlandse overheid.

  Er wordt nodeloos rondgepompt en dit drijft de kosten op tot een waanzinnig hoog bedrag.

  Haal die overheid weg… en alles is vele malen goedkoper.

 14. Ben jarenlang opticien geweest. De tegemoetkomingen in de kosten voor lenzen en correctie-glazen waren jarenlang nihil (afhankelijk van”sterkte”).Dankzij de privatisering van de ziekenfondsen krijgt de eerste de beste persoon die een leesbril nodig heeft een behoorlijke vergoeding. Dit is pure marketing van de zorgverzekeraars. Het slaat nergens op omdat heel veel mensen zich met zo’n heel goedkoop brilletje heel goed kunnen redden! Die gelden kunnen beter besteed worden voor ziektes en zorg. Het is voor mij een grote erger omdat het hierbij om goodwill gaat om de mensen het gevoel te geven dat die dure verzekeringen toch ergens goed voor zijn. Het is mens eigen zolang je gezond bent: waarom moet je zoveel premie betalen, ik ben toch “zeker”nooit ziek! Dit is na mijn idee waarop de verzekeraars sluw inspelen. Hoezo gelijke behandeling,voor wie eigenlijk en wie heeft het echt heel hard nodig.

 15. Tja ik kan hier over meepraten.
  Ben in verband met bekkenproblemen doorverwezen naar een fysiotherapeut maar kan me de fysio niet veroorloven. De klachten worden dus niet verholpen.

  Nog maar een jaartje afwachten. Wellicht zijn de klachten dan zo erg dat ik doorverwezen wordt voor een operatie. Die wordt namelijk wel vergoed.

  Triest eigenlijk dat je klachten zo ver moet laten verergeren dat een operatie de laatste optie is. …..

  Roel [19] reageerde op deze reactie.

 16. Wist je wel dat jaren geleden de fysiotherapeuten in het verdoemde alternatieve geneeskunde hoekje zaten en dus niet erkend werden.Zoals het er nu naar uitziet gaan weer die kant op.Persoonlijk heb ik m’n dochter financieel bijgestaan door haar operatie ivm KANKER moest ze een bepaalde training-therapie volgen bij een speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeut volgen. Helaas was ze niet aanvullend verzekerd.Ik bedoel maar!@Polling [18]:

Comments are closed.