Vrijwel de gehele Eerste Wereld bestaat uit liberale democratieën. De politieke elites van deze liberale democratieën zien zichzelf met hun democratische waarden als een moreel en economisch beter systeem dan welk ander systeem dan ook. Het overgrote deel van de volkeren die in democratische systemen leven zijn het er mee eens, en leggen zich neer bij het feit dat politiek beleid democratisch is, en derhalve ook eerlijk en rechtmatig tot stand is gekomen.

Het is binnen de democratische cultuur niet gewenst dat iemand zich niet schikt naar de wil van de meerderheid (50% + 1). Vele politieke maatregelen, zoals het inperken van sociale vrijheden en economische vrijheden door middel van belastingen, worden als moreel rechtvaardig aanvaard, ook al zijn ze uiteindelijk negatief voor het individu binnen het democratische systeem. Het ophalen van belastingen bijvoorbeeld, wordt door velen als een pacifistische daad beschouwt, omdat er een heel democratisch proces vooraf heeft plaatsgevonden. De werkelijke dwang die plaatsvindt, verdwijnt naar de achtergrond.

Kritiekpunten
Er zijn echter meerdere grote kritiekpunten die je kunt geven op democratie. In democratische landen, waar kritiek op democratie bijna een even grote zonde is als ketterij in de vroege Christelijke wereld, hebben veel mensen hun ogen gesloten voor de meest triviale zwaktes van het democratische systeem.

De waarde van 50% + 1?
Democratie laat mensen namelijk meebeslissen over sommige dingen die hun helemaal niet aan gaan. Een meerderheid kan bepalen dat jij 70% belasting moet betalen. Een meerderheid kan bepalen dat jij geen films als Fitna mag uitbrengen. Een meerderheid kan bepalen dat op godslastering een straf staat. Een meerderheid kan bepalen of mensen in jouw huis mogen kraken. Wat geeft 50%+1 meer het recht om jouw vrijheden in te perken dan een klein groepje mensen, of maar één mens? De meest grote inbreuken op de persoonlijke en/of economisch vrijheid van het individu worden niet alleen gedaan in de meest verschrikkelijke autocratie. Ze vinden ook plaats in de democratie.
Uiteindelijk moet het individu zich aanpassen aan de wensen van de meerderheid. Dit is nooit uit vrije wil, omdat er anders geen meerderheid nodig was om een politiek doel te bereiken. Als het uit vrije wil was, dan zou men het netjes vragen aan het individu, in plaats van een meerderheidsbesluit nemen. De afwezigheid van vrije wil houdt in dat er sprake is van dwang. En als men consistent is in zijn denkwijze moet men dwang afwijzen, omdat (naast andere redenen) men zelf ook niet graag gedwongen wordt. Zie ook dit artikel op Vrijspreker.nl

Churchill: “Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.”
De meeste Nederlanders zullen instemmend knikken als ze deze quote horen. Een korte blik op landen als China, Rusland, Noord-Korea, Saudi-Arabië en Iran, en mensen zien dat de democratie helemaal niet zo slecht is! Men ziet dat de afwezigheid van democratie leidt tot grote schendingen van mensenrechten, oorlog, armoede enzovoorts. Deze denkwijze is echter helemaal verkeerd, omdat er geen sprake van is dat democratie tot mensenrechten, vrede en voorspoed leidt. Een democratie betekent niets meer dan vrije en eerlijke verkiezingen, waar uiteindelijk de meerderheid beslist wat er gebeurt. Fenomenen als een vrije pers en een scheiding der macht moeten niet worden gezien als democratische waarden, omdat deze waarden ook kunnen bestaan in landen die geen democratie zijn. Zo gauw men dit door heeft, ziet men dat vrije en eerlijke verkiezingen helemaal niet nodig zijn om voor vrede, mensenrechten en voorspoed te zorgen, er is alleen een overheid nodig die zich niet bemoeit met het individu (of een overheid die niet bestaat). De positieve dingen die democratie bereikt kunnen dus ook worden bereikt in andere systemen, als het anarcho-kapitalistische of klassiek-liberale systeem.

Ik hoop u in volgende artikelen meer gedetailleerde redenen te geven, zodat ook u het democratische stelsel niet meer als heilig beschouwt en derhalve verwerpt.

Ingezonden door Aigyptos

———————————————————–

Vervolgdelen worden:

3: Inconsistentie binnen democratie
4: Een voorbeeld van de slechtheid van democratie: Egypte
5: Waarom de overgang van 1 Dollar 1 vote naar het algemeen kiesrecht slecht is
(een analyse van de economische gevolgen van meer democratie)
6: Het libertarische alternatief voor democratie
(een analyse van de moraal van libertarisme & democratie)

6 REACTIES

 1. Het draait enkel maar om 1 ding.Dat is de controle behouden op het volk,en ervoor te zorgen dat deze democratie zo welvarend mogelijk verloopt voor de beleidsmakers.Als we onze geschiedenis erbij halen,het altijd gedraait heeft om macht en controle.religie’s wat gekomen zijn,wat ook weer een macht werd.Als men geen orde gekent had,men ook niet zo slaafs was.Zijn dieren slaafs.Ze volgen alleen hun instinct wat zegt dat het moet overleven.Als iemand dood omdat het moet overleven,wij het een oordeel geven dat het slecht is.Ik heb het niet over martelen of lustmoorden.Daar gaat het om macht over een ander hebben.
  Die orde zorgde ervoor dat we schaapjes werden.En je geweten liet knagen.
  De systemen van vroeger was ook de slavernij.En het kolonisme was net zo.We hadden dan geen techniek zoals hedendaags.Doel was grondstoffen jatten,om ze te verhandelen.En het laten te verrichten door de bezetters.Zo kennen we ook de gouden eeuw,toen wij met ze allen per boot die landen afstropen,en de bijbel ook gelijk meenamen om een heel land hun cultuur te vernietigen.Een slavernij werkt ook niet optimaal.Men wilt graag het maximale eruit halen.En door zogenaamd een democratie te creeren,men vrijwillig harder werkt,omdat het ambitie”s heeft.Een slavernij of dictuur creeert geen ambitie’s.Ook het communisme zal dat niet echt creeeren.

  Onze zogenaamde democraten staan helemaal niet te wachten op een echte democratie.Als dat gebeurt in het midden oosten,men wel eens de olie zou kunnen nationaliseren.En westerse belangen zouden kunnen blokkeren.In europa zijn we allen al gehersenspoeld dat we een democratie hebben,wat de juiste beslissingen hebben genomen.Nederland is uitverkocht en heeft een restwaarde van ca 370 miljard euro DEBET.Min ca 10 miljard aan aardgasbaten.Wat de helft is,omdat exxon/shell de helft aan aandelen heeft in zijn bezit.En de aardgasbaten ook het enigste is wat waarde heeft in nederland.De rest is staatschulden.
  Waar speelt de politiek mee.met schulden,die het klootjesvolk door middel van inflatie elk jaar mogen ophoesten,of andere belasting verhogingen.Omdat nu eenmaal de rente afgelost moet worden.
  De politiek zijn allen toneelspelers en acteurs.Een echte leider haalt niet eens de kiesdrempel,omdat hij volkomen genegeerd zal worden door de huidige machthebbers.

 2. Die democratie hoe de topicschrijver zich inbeeld is niks meer dan een facade.Dat hij china,iran,noord-korea erbij gaat halen,om te laten zien dat onze democratie beter is.Als het de geschiedenis wat beter bestudeert had,had kunnen zien dat china bv al sinds 1800 bezet was door engeland.En sindsdien ooik hun invloed hadden daarzo.Iran na wo1 werd overgenomen door engeland en er een dictator instaleerde in 1953.Omdat een democratisch gekozen premier de olie wilde nationaliseren.En na de iraanse revolutie,het land op allerlei manier dwarsligt.Dat is onze vrije markteconomie.Zodra je niet wilt aanpassen aan deze regels,ze je op allerlei manieren zullen dwingen om deel te nemen aan hun economische proces.Het beeld wat de topicschrijver creeert,lijkt alsof alles spontaan gebeurt in dat soort landen,en dat alles aan hen ligt.Wij het europa doen al te graag zaken met dat china,wat bv onlangs een vrouw een nekschot gaf,omdat ze 1 kilo speed smokkelde.Of waar ze door middel van al die corperatie’s wat uit het westen komt,hun zakken vullen door goedkope slaafjes,wat van het platteland komt.Dan is alles goed,en noemen we het een democratie.Maar zodra er iets onstaat,wat anti bankers zijn,het geboycot word,en afgegrendeld word van de buitenwereld.En onze media de propaganda als papagaaien elkaar napapagaait.
  Het geval Iran dat ze extremistisch zijn komt door zelfverdediging.Ook een nederland kan zo een extremistisch land worden,als de welvaart wegvalt.Zo slim om dat te ontdekken hoef je niet te zijn.De reden dat ze zo extremistisch zijn,komt door het westen wat hen die welvaart niet gunt.Als de bankers en hun zionistische bende het Iran de vrijheid hadden gegeven,ze ook vanuit binnen uit moderner worden en democratischer.
  Dus nogmaals,op een echte democratie staan die bankers niet te wachten.

 3. Heersers hebben de macht verkregen door vertrouwen.

  Voor mij is democratie ook een religie..

  Religies zijn ontstaan door de behoefte grote groepen mensen onder controle te houden.
  Het zaaien van angst is hierbij het eerste hulpmiddel.
  Als mensen bang zijn om iets te verliezen, gehoorzamen ze makkelijker.
  Als men dan ook de illusie weet te wekken dat de regering, in wat voor vorm dan ook (kerkelijk, democratie, communisme)
  oplossingen bied voor “al” hun problemen, wint het vertrouwen.

  En als het vertrouwen groot genoeg is, kan het inperken en volledig besturen beginnen..

  Zet er sancties tegenover, en de arme zielen laten alles met zich doen..
  Als men niet gehoorzaamd dan..

  Zo ging het vroeger, en zo gaat het nu..

  Door te geloven in democratie, en dat regeringen/koninginnen/.. er voor “ons” zijn, en ales doen om het voor “ons” beter te maken, zullen ze het niet nalaten om steeds meer angst te zaaien, en direct met oplossingen daarvoor komen.
  Wat meer macht betekend, en meer onderdrukking voor het volk.

  Bekijk de geschiedenis en trek uw eigen conclusies..

  tamso [6] reageerde op deze reactie.

 4. ter aanvulling:

  Democratie betekend letterlijk: “volksheerschappij”

  Religie:
  Dat is in overeenstemming met de oudst vastgestelde betekenis van ‘religio’: (het naleven van een) religieuze plicht..

  Een plicht die je dus aangaat in eerste instantie op vertrouwen dat religie je kan helpen.
  Op dat moment laat men zich heersen door deze religieuze plichten..

  Kijk naar de opbouw van “kerkelijk bestuur”, en dat van een ieder welke andere regerings vorm ook..

Comments are closed.