Christendom en democratie gaan onmogelijk samen. Tenminste, als je gelooft dat er één juiste interpretatie is van het Christendom. Voor niet-Christenen is deze discussie wellicht niet interessant, omdat zij niet geloven dat er een God ten grondslag ligt aan het Christendom, en dat het Christendom derhalve niet is gevormd door een objectieve moraal en dat er dus meerdere interpretaties van het Christendom zijn.

Hierdoor kunnen niet-Christenen moeilijker een analyse maken van het Christendom in combinatie met het democratische systeem. Dit artikel is geschreven vanuit Orthodox Christelijk perspectief)

Democratie (3) – De onmogelijkheid van christendemocratie

Ondanks dat het Christendom en het democratische systeem niet met elkaar samen kunnen gaan, zijn er toch politieke partijen ontstaan in de afgelopen eeuwen in landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België die vanuit Christelijk perspectief politiek wilden bedrijven. Nederland kent een geschiedenis met Christelijke/conservatieve partijen die door liberale en socialistische druk instemden met algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht, omdat zij stelden dat democratische waarden en instituties als vrije verkiezingen, algemeen (in plaats van 1 dollar 1 vote), actief en passief kiesrecht superieur zijn.

Deze Christelijke partijen stelden dat deze democratie waarden en instituties ook verenigbaar was met de Christelijke ethiek en traditie. Heden maken het CDA, de ChristenUnie en de SGP dezelfde claim. De ChristenUnie beroept bijvoorbeeld op een christelijk-sociale basis voor het bedrijven van politiek.

Dit is echter onmogelijk. Het is vrijwel onmogelijk voor een politieke partij om zich Christelijk te noemen. Het is onmogelijk om pro democratie te zijn, en tegelijkertijd een Orthodox Christen die de waarden en normen van het Christendom als objectieve waarheid ziet. Het omarmen van het democratische systeem als zijnde superieur impliceert dat je instemt met vrije verkiezingen die leiden tot een ‘representatieve’ volksvertegenwoordiging. Dit terwijl deze volksvertegenwoordiging beleid maakt dat vaak recht tegenover Christelijke principes staat.
Democratie leidt ook tot een scheiding tussen massa en een politieke elite (die er in een anarchistisch/libertair systeem niet is), wat zeer anti-Christelijk is.
Democratie leidt tot schending van vrijheden.
Democratie leidt tot beschadiging van de eigen persoon en het eigendomsrecht, tegen de zin van de eigenaar.
Belastingheffing (een noodzakelijkheid voor een politieke partij binnen een democratisch bestel) is een schending van het achtste Goddelijke gebod: “Gij zult niet stelen”.

Een partij in een democratisch systeem kan dus vrijwel nooit Christelijk zijn (tenzij de partij een overheid wil waar alleen “slechte dingen worden bestraft, en goede dingen worden beloond” zoals in het Nieuwe Testament staat, of géén overheid of een overheid met het recht op secessie).
Immers, als je tegen de wil van één enkel individu iets beslist, namens en voor datzelfde individu, pleeg je een overtreding op Christelijke leefregels. En als je systematisch beleid maakt dat indruist tegen Christelijke leefregels kun je jezelf als partij onmogelijk als Orthodox Christelijk zien.

Een Christen die op basis van zijn geloof een keuze wil maken tijdens democratische verkiezingen, zal goed moeten bedenken wat de plannen welnu precies zijn van de partijen. Het CDA, de ChristenUnie en de SGP claimen een goede optie te zijn voor Christenen, maar ze hebben veel punten in het verkiezingsprogramma staan die niet goedgekeurd zijn vanuit het Christendom.

Elk van die drie partijen wil:

* Belasting heffen
* Abortus toestaan tot een zekere hoogte (maar ook in gevallen die niet goedgekeurd zouden moeten worden)
* Mensen bestraffen omdat ze aan godslastering doen
* Ingrijpen in de markt

Vele Christenen zien het democratische systeem als een verbetering op de (absolute) monarchie. Europese landen kenden vooral monarchieën voordat de democratie werd ingevoerd. Dit is echter niet geheel juist, gezien het feit dat een monarch in sommige gevallen beter kan zijn dan de overheid die is voortgekomen uit zogenaamde vrije verkiezingen. Een overheid die democratisch is, kan beter en slechter zijn dan een systeem met een monarch aan de macht. De monarch kan optreden als een tiran, maar ook als een pacifist.
Het zelfde geldt voor de democratische overheid. De vraag hoe de macht tot stand is gekomen, is dus weinig interessant. De enige vraag die van belang is, is de vraag of er sprake is van enige dwang in het systeem, en of er dus Christelijke regels worden overtreden.

Het enige systeem dat goedgekeurd kan worden met de Bijbel in de hand is het libertarische ‘systeem’ (zowel anarcho-kapitalisme en minarchisme zijn in mijn optiek goedgekeurde systemen), dat gebaseerd is op het respecteren van de vrije wil en het in acht nemen van het non-agressie-principe.

Ik verwijs u graag naar het artikel van James Redford uit 2006: “Jesus is an anarchist”. (http://aigyptos.files.wordpress.com/2010/12/anarchist-jesus.pdf).

Ingezonden door Aigyptos

4 REACTIES

 1. Veel mensen die het christendom haten hebben de conclusie getrokken dat democratie en christendom niet samengaan. Als deze mensen de kwaadaardigheid van democratie in zien zullen zij wellicht van deze bewering terug komen, aangezien het de vijanden van het christendom het er immers om gaat het christendom in een kwaad daglicht te stellen.

  Wat abortus betreft: besef dat we de Wet Afbreking Zwangerschap te wijten hebben aan christen-democratische bewindslieden en dat deze wet is aangenomen in 1984, toen de christen-democraten de grootste partij van het kabinet was.

  Voor christenen gaat de uitdaging worden, de komende tijd, om afstand te nemen van christen-democratie en de zogenaamde christelijke politiek die op hetzelfde neer komt als marxisme.

  Michiel [3] reageerde op deze reactie.

 2. als christen ben ik tot een andere conclusie gekomen.

  *ipv een democratie hebben we een vorst/absoluut heerser nodig
  *deze heeft alleen recht van spreken als Hij de zegen van de kerk heeft
  *de kerk heeft alleen Gods zegen als zij Zijn Wil doet
  *indien God niet word gevolgt, mag ik me tegen zo’n kerk verzetten en tegen de vorst die zij aanwijzen en een nieuwe aanwijzen die WEL naar Gods Wil is.
  *wij dienen de wetten en geboden van een land waar wij wonen trouw te volgen
  *wij dienen onze belasting trouw af te dragen, en een vorst heeft ook recht die te eisen.

  het enige wat idd WEL klopt abortus is moord en moet direct gestopt worden.

Comments are closed.