Wie onderhoudt de wegen, wie zorgt er voor de armen, wie zorgt er voor de zorginstellingen, wie is John Galt?

Zomaar wat vragen die iedere Libertarier maar al te goed kent als ze met mensen in discussie gaan.

Mensen die opgegroeid zijn in een maatschappij waar alles wordt toegeschreven aan de staat en de taakverdeling van mensen via de staat verloopt. Milieudienst, straten vegen, onderhoudt aan snelwegen en de bijhorende berm, tot het verstrekken aan geld voor mensen die niet werken hoort allemaal bij de taken die aan de staat toegekend zijn of genomen zijn.

De vraag “wie gaat xxxx doen”komt voort uit een denkwijze die ook door deze zelfde staat gecreëerd is. Wanneer de Farao zijn klodder niet in de Nijl deponeert is er geen oogst, als we geen offers brengen aan de tempels in karnak is het wanorde in het universum. Dit zelfde gaat op met “als de staat het niet doet, wie dan wel”.

Wanneer het over economie gaat stellen de mensen nog steeds de zelfde vraag, wie gaat het regelen en hoe gaan we dit aanpakken.
Ik betrap zelfs libertariers, inclusief mezelf, op het feit dat men denkt in systemen, i.p.v. te observeren wat er gebeurt wanneer er individuele bewegers het heft in handen nemen.
Comments staan er vol van per artikel op Vrijspreker, waarin de anarchist of minarchist zijn argument probeert voor te leggen op basis van systemen tegen een socialist of andere totaal tegenovergestelde ideologie, welke ook in een systeemdenkwijzen zitten.

De vraag is niet, wie gaat het oplossen en besturen. De vraag behoort te zijn, ” wie niet” .

De vraag is niet hoe lost de markt dit op, maar welk van de duizenden mogelijkheden zou jij willen zien.

Ik ben al vaker tekeer gegaan tegen de huidige aangeleerde vorm van denken welke wij op scholen mee krijgen, systemen die hapklaar voorgeschoteld worden zonder enige kritische analyse of deze wel juist en moreel gefundeerd is. Wanneer men buiten of zelfs zonder systeem probeert te denken ontstaan toch steeds de vragen, wie gaat dit voor de rest bepalen, besturen of wat dan ook. De Libertarische en vrijmarkt oplossing hiervoor is de kracht van dynamische individuele bewegers die allemaal hun eigen doelen nastreven en zo ook andere mensen helpen.

Het antwoord over alle bestuurlijke vragen van sociale aard zijn allemaal op te lossen door 3 simpele woorden:” Wat let je?” .

Wie zorgt er voor de armen, als de staat dit niet doet. ” Wat let je?”

Wie zorgt er voor een gedegen zorg voor mensen.  ” Wat let je?”

Wie helpt er dan de arme kinderen in arme landen.  ” Wat let je?”

Hoe organiseren we goed onderwijs voor onze kinderen. ” wat let je?”

Hoe krijgen we een goede valuta.  ” Wat let je?”

Het gaat tijd worden dat we niet meer denken in het conventionele gebied van dit systeem versus dat systeem, of een aannamen maken van hoe de wereld er uit kan zien onder een anarcho-kapitalistische of minarchistische maatschappij. Wat iedereen in moet zien is dat de mensen op individuele basis zelf een afweging maken over de waarde van hun daden en doelen, en dit tegen elkaar opwegen naar eigen inzicht.

Wanneer iemand graag zou zien dat een staat de armen helpt is er duidelijk behoefte vanuit die persoon om hier in te voorzien. Het is begrijpelijk om een systeem te gaan verzinnen waarin dit geregeld wordt vanuit de staat waar een gehele maatschappij zich aan zal moeten conformeren. Wat men echter niet in ziet is dat wanneer de behoefte bestaat dat mensen dit vrijwillig kunnen doen, in zekere zin doen enorm veel mensen dit al door vrijwilligers werk.

De kosten hiervan echter, worden door allen gedragen volgens een systeem waar ieder individu ondergeschikt aan is. Niet alleen in financiën maar ook in het handelen, er zijn niet voor niets  duizenden wetten welke exact beschrijven hoe wel en niet te handelen om een systeem omhoog te houden.

De kracht van een volledig vrije markt zonder regulering of restricties zal de kracht van de individuele beweger in de wereld los laten. Het individu bepaald waar zijn geld naartoe gaat en hoe hij of zij zijn leven in richt. het enige wat er van mensen verlangd wordt is dat zij de andere individu die het zelfde doet hierin niet schaden of dat er geweld geïnitieerd wordt.

Dus hoe zou de minarchistische en anarcho-kapitalistische maatschappij er uit zien? Met zoveel diversiteit als miljoenen mensen met hun creativiteit kunnen verzinnen.

Dat is het enige juiste antwoord.

De Vrije markt helpt hiermee op alle gebieden door hele simpele principes die altijd toegepast worden waar handelgedreven wordt en waar behoeftes moeten worden vervuld.

Hier een charmante dame die u even de basis voorlegt.

[HTML1]

[HTML2]

50 REACTIES

 1. Iemand ooit het boek(je) “De grote uittocht” van Eric Frank Russell gelezen?
  Dateert uit de vorige eeuw (ik ook☺) maar geeft een beeld van een soortgelijke maatschappij

 2. @Kemps [29]:

  Je begrijpt nog steeds niets van Libertarisme, hé?

  De twee grootste bronnen van ellende op deze wereld, zoals daar zijn, honger, oorlog, vluchtelingen en onderdrukking, zijn politiek en religie.
  En vooral de combinatie van die twee is funest.

  Libertariërs moeten niets van politiek hebben.

  Sommigen vinden dat stemmen op de minst ongunstige partij, de (vrijheids) zaak een duwtje in de goede richting geeft.

  Een aanzienlijk deel vindt dat stemmen, instemmen impliceert.
  En gaan gewoon niet eens stemmen.
  Je hele politieke betoog verdwijnt hier in een zwart gat.

  IIS [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Kemps [14]:

  Kreperen de ouderen, in bejaardentehuizen, waar voor alles extra betaald moet worden, nu niet?
  Kreperen de armen, door de stijgende huren, zorgverzekering en levensmiddelenprijzen nu niet?
  Er is in ieder geval al een persoon die ze wil helpen: jij.
  Denk je dat je alleen staat?

 4. @Mavado [31]:

  Klaarblijkelijk dringt er iets niet door, ik denk dat je beter kunt praten tegen een bult stenen. Deze man komt uit dezelfde hoek als dat andere zwaar gereformeerde figuur die pertinent weigert te luisteren en libertariërs zien als HET grote gevaar. Voor de gevestigde gelovigen is het libertarisme natuurlijk ook een groot gevaar. Dat de kerken leegstromen is een duidelijk teken dat er veel zal veranderen en dan moet er natuurlijk ergens een schuldige worden gevonden. Geloofsfanatici zijn niet te overtuigen en geven alleen antwoord op vragen die zij interessant vinden, op precaire vragen geven ze geen antwoord of geven er een simpele draai aan. Informatie die wij verschaffen is gif voor de gevestigde orde der gelovigen en politiek. Wij zijn de vijand, niet hun vrienden, dat is iets om te onthouden.

  Overigens, ik kan me helemaal vinden in je reactie.
  Dijk [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Kemps [14]: “ik zal je links doornemen. ook al is het een stevig stukje leesvoer, dat gaat me wel een paar uurtjes kosten.. kom er later dus op terug als ik er doorheen geworsteld heb”

  Het is niet mijn bedoeling je met een kluitje in het riet te sturen. De links die ik gaf zijn basisinfo waar je imho zeker mee bekend moet zijn om zinvol een discussie met een libertariër te kunnen voeren.

  Iedere filosofie heeft bibliotheken vol met gedetailleerde uitwerkingen van het basisprincipe van die filosofie, maar in essentie is het principe van de libertarische rechtsorde heel simpel. In het Engels duidt men het aan met ‘no force, no fraud’.

  Dwz niemand is gerechtigd geweld tegen een ander te initiëren (het zgn non-agressie principe, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_principle ). Gebeurt dit toch, dan mag het slachtoffer zich daar met geweld tegen verdedigen. Libertariërs zijn dus geen pacifisten. Als je vrijwillig een afspraak met een ander maakt dien je je daar aan te houden. Zo niet, dan kan de gedupeerde met geweld afdwingen, dat je je afspraak nakomt.

  Daarnaast geldt voor libertariërs, dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven. Dwz zijn lichaam en de vruchten van de arbeid die hij met zijn lichaam en geest heeft verricht zijn exclusief van die persoon en van niemand anders. Inbreuken op dit eigendomsrecht door anderen zijn illegaal. Alleen als de eigenaar er vrijwillig mee heeft ingestemd kan bezit van eigenaar veranderen. Anders is het diefstal. En als je onverhoopt schade lijdt heb je in principe recht op een evenredige compensatie (bv. de buurjongen trapt je ruit in, jij hebt recht op een nieuwe ruit).

  Je ziet hieruit, dat iedere onvrijwilligheid illegaal is. Andere mensen eenzijdig tot iets verplichten is onmogelijk. Doe je dat wel dan initieer je geweld en dat is tegen het non-agressie principe. Een overheid met allerlei regels en belastingheffing is dan slechts nog mogelijk als mensen er vrijwillig aan meewerken (vergelijk een Vereniging Van Eigenaars in een appartementencomplex).

  Niet-libertariërs zijn gewoonlijk utilitaristen. Het utilitarisme is een collectivistische filosofie, terwijl het libertarisme juist uitgaat van de individuele mens. Utilitaristen streven naar zoveel mogelijk voordeel voor zoveel mogelijk mensen. Voor hen is het ethisch verantwoord daarbij enkele mensenlevens op te offeren als een groter aantal anderen er beter van wordt, of juist een klein beetje schade toe te brengen aan een groot aantal mensen om het leven van enkelen aanzienlijk te verbeteren (zgn. nuts-maximalisatie).

  Zoals je zal begrijpen, vinden libertariërs onvrijwillig utilitarisme principieel onjuist. Alle libertarische argumentatie is gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Als je het daar niet mee eens bent, zal je moeten aangeven waarom het collectief meer rechten heeft dan het individu. Maw je zal dan een beargumenteerde zaak voor slavernij moeten maken.

  ===

  * Fletcher: One civilian dead for every ten terrorists. That’s an acceptable ratio.
  * Frank Murphy: Unless you’re one of the civilians.
  ~ Blue Thunder (1983)
  http://www.youtube.com/watch?v=sd3lDhyM21M
  IIS [35] reageerde op deze reactie.
  Kemps [46] reageerde op deze reactie.

 6. @Dijk [38]:

  Je denkt toch niet echt dat ik jouw flutschrijfsels nog weer eens ga opduikelen?
  De laatste ‘discussie’ waar je behoorlijk bezopen leek (het ordinaire gescheld was niet van de lucht), was voor mij meer dan voldoende voor het inzicht in je zogenaamde mogelijkheden.

  Dijk [40] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [41]:
  Het was nooit als discussie bedoeld, beek. Dat jij het een discussie noemt en het vervolgens tussen aanhalingstekens zet is volkomen onzinnig.

 8. @Hub Jongen [4]: Vreemd, normaal voel ik ook vaak de behoefte om met het varken te gaan worstelen, ondanks dat ik weet dat we beiden vies worden, maar dat het varken het leuk vindt.
  Bij Kemps voel ik dat echter helemaal niet.

 9. “@Kemps [27]:

  dan aangaande uitbuiting :
  Stel ik pak zo’n leegstaande fabriek of ik pak een van die vele stadplantsoentjes en maak er een moestuin van.
  -ik heb hoge kosten inkoop, ik koop namelijk alleen grondstoffen in die met oog voor de natuur en met eerlijke lonen voor arbeiders zijn gemaakt.
  -ik betaal mijn arbeiders een eerlijk en relatief hoog loon.
  -dit maakt mijn product ERG duur om te maken

  Dat je product duur is hangt van vele factoren af, je kan ook volledig afhankelijk zijn van benifiet.
  Als er bijvoorbeeld enorm veel zwervers zijn en armen zijn die het niet trekken is dat bij meerdere mensen een doorn in het oog, wanneer die bruto alles mogen houden alsof het netto is stelt dit hun in staat beter te helpen .

  Daarbij hoeft bij veel dingen niet eens geld aan tepas te komen.

  Ik heb een prachtig voorbeeld hiervan in Eindhoven de Maria Kapel.
  Mijn grootvader is de bedenker en bouwer hiervan, hij wilde een gebedshuisje maken gewijd aan Maria.

  Na zijn wandeltochten in mejegorie kreeg hij een ” ingeving” dat die kapel er kosten wat kosten moet komen, hij had geen geld want was een nederige kapper.

  Hij begon mensen aan te spreken en andere bejaarden te vragen of het lapje grond voor hu flatje wel geschikt zou zijn voor een kapel en zij vonden van wel.
  Vervolgens kwamen ondernemers en bouwbedrijven aan om hem te helpen en middelen te doneren.
  Vervolgenskwam een vriend van hem welke vele middelen had om te helpen helemaal voor niks met het leggen van de fundering.
  De bouwondernemers en architecten werden door vele kanalen betaald en vroegen ook niet veel omdat het ” voor het goede doel is” Het ” Bewoog hun op individueel vlak”

  De grootste plaag was de gemeente welke het altijd tegen werkte

  uiteindelijk na 2 jaar stond die kapel er en hij staat er nog steeds.

  Nadat er meerdere malen was ingebroken en de politie het niet tegen kon houden heeft mijn grootvader het nabijliggende woonwagenkamp aangesproken over de inbraken. Velal gelovige mensen, hielden die voortaan wel een oogje in het zeil omdat deze het schandalig vonden dat men daar inbrak.

  De invuling van de kapel en beelden werd verzorgd door diverse klerken van de kerk van meerdere landen die relikwieen doneerde voor niks velal hoog in waarde.

  Nu staat hij er nog steeds, helemaal opgebouwd door individuele belangen en bewegers in een markt systeem.
  Omdat meerdere mensen hier waarde aan hechten.

  Dit principe kan overal voor gelden.

  Mensen zeggen dat andere mensen niet vrijgevig zijn en nooit zullen helpen als het geld helemaal van hen is, maar iedere keer blijkt het tegendeel waar te zijn in iedere situatie.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoc Voluerunt [45]:

  Mensen helpen anderen graag. Dat gaat van de vuilniszak buiten zetten voor je oude buurvrouw tot het redden van iemands leven.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9066396/__Jongens_gered_op_A15__.html

  ===

  “How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it.”

  ~ Adam Smith (1723-1790) in The Theory of Moral Sentiments, Part I Section I Chapter I

 11. @Peter de Jong [34]:

  mooi verhaal, en idd ik kende de term niet, maar dat utilaterisme is idd juist hoe ik denk.
  Overigens ben ik van mening dat de meeste mensen -helaas- egoisten zijn.
  -iedereen is gelijk, maar ik ben wel wat meer gelijk dan jij-
  -iedereen is vrij, maar mijn vrijheid is wat belangrijker dan de jouwe-

  Ongeacht het systeem heb je ook mensentypes

  Type 1 Pacifisten
  Dit type is TE onderdanig, en zal slechts nemen wat er over is, en geen verzet plegen als ze daarbij leed ervaren.

  Type 2 Rechtlijnigen
  Dit type wil precies hun rechtmatige deel, en zal dus vechten voor de belangen van ieder die in hun ogen te weinig krijgt en die in anders ogen teveel krijgt.

  Type 3 Egoisten
  Dit Type zal protesteren als ze ZELF te weinig krijgt, maar niet als te weinig krijgen, het gaat dit type niet om wat anderen hebben, alleen dat ze zelf hun deel krijgen.
  Omdat ze vaak bang zijn dat anderen meer krijgen dan hen, pakken ze een beetje meer dan hun deel als ze de kans krijgen.

  Type 4 Hartelozen
  Dit type heeft helemaal elke vorm van collectiviteit verloren en zal gewoon zoveel pakken als ze kunnen, zonder met iets of iemand rekening te houden.

  De overgrote meerderheid is type 3, zo’n 75%.
  De grootste groep erna is type 2, zo’n 20%

  Veel mensen zijn zich niet bewust wat de gevolgen zijn van hun gedrag. bvb ze zijn blind voor wat hun aankoopgedrag veroorzaakt, of ze zien wel dat die baas meer heeft dan hen, maar niet dat die ander minder heeft.

  Hierdoor zullen grote groepen van deze types 200-300% van hun rechtmatige deel naar zich toetrekken, door onwetenheid en angst, ook al zouden ze ten diepste tevreden zijn met hun rechtmatige deel, onderwijzing volstaat voor deze types.

  Groep 1 beslaat zo’n 3-4% van alle mensen, dit zijn mensen waar anderen het meeste misbruik van maken, maar tevens de gelukkigste mensen vaak. Omdat ze zich niet druk maken over hun lot (immers hun lot word al door groep 2 verdedigd)

  Groep 4, beslaat dus zo’n 1 a 2 % van alle mensen.
  Dit is de groep die ieder systeem om zeep helpt en je moet dus een manier vinden om ze uit de samenleving af te scheiden.

  Mijn 1e argument is dus : een gedeelte van de mensen heeft een aangeboren hezucht, en een groter deel is gematigd hebzuchtig door onewetenheid.. hiervan is driekwart de dupe die gewoon hun rechtmatige deel willen. Het ideaal dat ieder zijn deel krijgt zie ik zonder regulatie niet gebeuren.
  Je hebt namelijk iemand nodig die die 1a2% slechten uit een samenleving afzonderd of onderdrukt, en die 20% egoisten onderwijst.

  Mijn 2e argument is, dat het Inderdaad in mijn ogen om collectivistisch belang gaat. Het beste resultaat, elk voorbeeld van falen van socialisme was als dat belang niet meer gediend werd. ALS liberalisme dus het collectief het beste dient.. want dat zijn in feite de argumenten die ik zoek, ben ik er gevoellig voor.

  Ik zoek dus naar het systeem, wat de grootste welvaard, de grootste welzijn, het grootste geluk, de grootste technologische groei, de langste levensverwachting, de hoogste normen en waarden, enzovoort opleverd.

  wil liberalisme overtuiged zijn, dan zal het moeten bewijzen dat het het beste presteerd op deze punten.

  Waar ik meen dat juist collectivisme het beste werkt. (een groep is altijd sterker dan een individu, niet voor niks zijn netwerken het belangrijkste in zaken, en uitsluiting een van de zwaarst ervaren straffen)

  als utelatist zie ik echter dat mogelijk meerdere systemen naast elkaar het meeste voordeel opleverd.

  Als je dus liberalistisch wilt zijn OMDAT je dat nu eenmaal het beste vind.. sja dan verlies je me..
  maar ik zal mijn tegenargument geven : ELK systeem ELKE ideiologie die ooit bedacht is, is vroeg of laat in praktijk in zijn tegendeel ontaard. Dit laat de vraag rijzen, is het ooit wel mogelijk die betere ideologie te laten ontstaan.

  Dat als argument voor liberalisme : dat het collecitief uiteindelijk het beste is gediend bij niks doen, niet omdat er dan geen ellende gebeurd, maar omdat er (iig zo gaat de theorie dan) minder ellede gebeurd dan bij wel iets doen..

  Ik plaats liberalisme dus gewoon als een van de vele sociologiosche modellen, met voor en nadelen.

  Ik weet ook dat meestal de extreemste modellen het beste effect beloven, maar het ergst uitwerken.
  totale alleenheerschappij kan geweldig zijn maar ook enorm ontaarden.
  net zo denk ik dat volledig liberalisme zonder enige vorm van controle ook zal ontaarden.

  Daarom denk ik dat een tussenvorm nodig zal blijven.

  Verder heb ik ontdenkt dat bijna ELKE vorm van schaalvergroting schadelijk is. : het verminderd in de markt vrijheid voor arbeiders, en hinderd vrije concurentie, en bestuurlijk zorgt het voor een overheid die veel te ver van zijn onderdanen afstaat, en rechtsbestuurlijk voor wetten die veel te grote groepen moeten dekken, en zo dus veel individueen tegen het hoofd stoten.

  (de fout die veel socialisten maken is dat ze van GROTE unies houden.. een fout die ik dus niet maak)
  hoe groter de pot, hoe groter de corruptie.

  Kleinschaligheid werkt dus beter, maar HOE klein.. want de kleinste bestuurlijke vorm is wat liberalisten voor ogen hebben.

  Het probleem is dat meer bestuurlijke eenheden ook meer ellende veroorzaakt, lastiger handelen, meerdere keren het wiel opnieuw uitvinden, enzovoort.
  Het kan dus duurder zijn en zaken onnodig moeilijk maken om zaken aan te pakken na schaalverkleining.
  Dat is dan ook tevens de kracht van grote unies.

  het centraliseren van sommige zaken is dan ook nuttig, hierbij zou het wenselijk zijn als je alle mensen onder dit centrale gezag een stem geeft (democratie) maar wel dwingend dit gezag oplegd aan diegenen die tegen stemmen.

  => dit opleggen kan natuurlijk als alle stemmers vrijwillig bijdragen, en vantevoren instemden met dit systeem, echter wat bij het volgende besluit?? soms kun je opt-out toestaan, in andere gevallen zoals bvb aanleg van een weg niet.

  die weg kan er niet komen als die ene boer zijn weiland niet verkoopt, ook al doen alle 9999 anderen het wel.

  Dan democratie : hoe weet je of alle mensen juist stemmen, stel een dorpje crepeerd, dan zou soms dictoriaal iets opleggen, dat bvb de welvaard voor genraties erna zou verhogen, zoals de aanleg van die weg goed zijn.

  Dus : je hebt een overheidsvorm nodig, die zoveel mogelijk opt out en vrijwillige participatie toelaat, zoveel mogelijk democratie toelaat, maar wel de macht heeft in die gevallen waar dwang/dictatuur nodig is het kan en wil uitoefenen.

  -> zodra er dwang/macht nodig is gaat de vraag spelen wie gaat dat doen, daarvoor wil je de nobele mensen in een samenleving die die macht niet zullen uitbuiten.
  Omdat stemmen die mensen niet zal opleveren, zul je een neutrale toets moeten hebben (een toets van bekwaamheid..)
  die door de opzet de slechte mensen eruit filterd en de goede doorlaat.
  het denken is nog hoe die toets vorm te geven…

  Dan nog terugkomend op wat is een efficiente grote :
  dit verschild nogal :
  voor een fabriek is het bvb een werkplek met alle werknemers.
  voor een stad, is het alle burgers
  voor anderr situaties volstaat een individu of gezin.
  elk mens kan dus lid zijn van meerdere collectieven tegelijk verschillend in grote, voor elk element van zijn leven de kleinst mogelijke.

  Conclusie :
  -de kleinst praktisch mogelijke bestuursvorm is het beste.
  -een overkoepeld orgaan over groepen is wenselijk
  -dit orgaan moet zoveel mogelijk democratsch te werk gaan
  -dit orgaan moet zoveel als mogelijk opt-out kennen
  -dit orgaan moet het gezag hebben om dwang te kunnen initieeren
  -de personen in dit orgaan die kunnen initieeren moeten door een toets heen die uitsluit dat zij deze macht zullen misbruiken.

  Kemps [47] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [48] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [49] reageerde op deze reactie.

 12. @Kemps [46]:

  samenvattend : ik meen dat absuluut liberalisme, uiteindelijk een lager scoort in prestatie voor het collectief, dan utelatarisme.

  zodra liberalisme beter zou scoren dan andere systemen voor het collectief (wat mogelijk is, al weten we dat niet) is dat dus het voor het collectief te verkiezen systeem.

  Peter de Jong [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Kemps [47]:
  @Kemps [48]:

  Je hebt het steeds over mensen die de dupe van anderen worden. Je wil daarvoor een door de bevolking gecontroleerde overheid in het leven roepen die onrecht weer rechtzet.

  Het is echter erg gevaarlijk een klein groepje mensen zoveel macht te geven. Die overheid bestaat immers uit mensen als jij en ik en je kan er vergif op innemen, dat ze hun macht gaan misbruiken (“And where are you going to get these angels who are going to run society for us?” – Milton Friedman).

  Je kan nog zoveel democratische checks and balances bedenken, die zullen nooit een machtsevenwicht tussen burger en overheid tot stand brengen. Logisch, want de overheid moet in laatste instantie ook het laatste woord hebben. Het kan niet zo zijn, dat burgers wetten, hoe onrechtvaardig ook, naast zich neerleggen.

  In een libertarische rechtsorde daarentegen is machtsmisbruik helemaal niet aan de orde. Je mag volgens het non-agressieprincipe andere mensen geen schade toebrengen. Doe je dat toch dan mogen de gedupeerden compensatie afdwingen.

  Handhaving van de rechtsorde is dus erg belangrijk. Omdat dit voor alle mensen een kostbaar goed is zal er veel vraag naar zijn en zal het dus ook door de vrije markt worden aangeboden (zie http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law ).

  Mensen mogen in een vrije samenleving dus gewoon alles doen waar ze zin in hebben, totdat ze daarbij anderen duperen. Daar houdt je vrijheid op. Een eenvoudiger systeem dan het libertarisme bestaat feitelijk niet.

  Utilitarisme is overigens in de 18e en 19e eeuw uitgewerkt door Jeremy Bentham en John Stuart Mill. Hier vind je een handige directory: http://www.utilitarianism.com/

  Het is in de kern echter een pleidooi voor slavernij en daarom imho een immorele levenshouding.

 14. @Kemps [46]:
  Je noemt harde voorbeelden met cijfers.

  Waar haal je die cijfers vandaan of is Type 3 (egocentrisch is dnek ik het beste woord wat je zoekt) met 70% uit de duim gezogen?

  Onderbouw het, die cijfers.
  \
  Daarbij als jou cijfers werkelijk kloppen, (” who are these angels who are going to run society for us?” Milton friedman) Dan is een staat welke bestaat uit deze mensen helemaal fataal.

  en ook als deze mensen gaan stemmen.
  Libertarisme staat voor decentralisatie van de macht en de macht beperkt tot ieders eigendom.
  De vrijheid en eigendom van anderen is een ” no go Zone”
  Dus die Hork die je eerder noemde zal gene vat hebben.

  Daarbij is het niet in zijn belang als indiciduele beweger in een wereldwijde markt en stroom van ideen.

Comments are closed.