Dat verandering van regering en verkiezingen zonder meer niet het antwoord is op problemen in de islamitische wereld is wel duidelijk geworden in de Gazastrook, waar men sneller een islamofascistisch regime had gekozen, dan je Hamas kunt  zeggen.

Voor het stichten van een democratie is meer nodig dan een stembus en een paar potjes paarse inkt. Vrijheid is een inherente, universele waarde, maar om wortel te kunnen schieten er is een ‘civil society’ nodig, en vooral respect voor individuele rechten. Een zekere mate van sociale ontwikkeling is ook een vereiste, net als een mentaliteit die zich heeft losgemaakt uit het stamverband.

Het artikel “A Paradox of Values” op Hoosier Access door Brian Sikma maakt dit duidelijk

(…) Terwijl iedereen het erover eens is, dat Mubarak moet gaan, is er geen reden om aan te nemen dat de protesten zullen leiden tot een democratie naar Westerse snit. De oppositie heeft getracht door vrijheidsretoriek internationale steun te krijgen voor hun zaak, maar een recent stuk in de Washington Examiner heeft gekeken naar peilingen in Egypte over hoe men aankijkt tegen de rol van religie in de maatschappij.

In de islamitische cultuur van het Midden-Oosten worden Westerse noties over democratie getemperd door sterke plaatselijke ideeën over het belang en de centrale plaats van religie en zijn rol in maatschappij en regering. Terwijl het Westen put uit Joods-Christelijke waarden, die leren dat uiteindelijk ieder mens individueel verantwoording moet afleggen voor zijn daden, hebben afwijkingen van dit principe al voor veel chaos en tragedie gezorgd. (…) >>>

Het Westen – met name ‘clueless’ crypto-Links met zijn fetisj over ‘democratie’ – moet eens afstappen van de revolutionaire romantiek waar het ’t Midden-Oosten betreft. Dit is de verkeerde volgorde. ‘Civil societies’ moeten eerst gebouwd worden, individuen moeten zich emanciperen van de ketens van het collectieve stamverband, dat geen verschil maakt tussen het heilige en het seculiere.

Ik aarzel hier over de scheiding van Staat en Moskee te spreken, omdat dat concept vaak verward wordt met het Franse Laïcisme, ofwel het bannen van alle religieuze zaken uit het publieke domein. Oorspronkelijk is het een negatieve vrijheid, dat regelt dat de Staat met zijn tengels uit de Kerk moet blijven. Maar wat hier nodig is, is een mentale scheiding van moraal en seculiere zaken –  iets dat al moeilijk genoeg is in het vrije Westen, waar Links en liberalen constant bezig zijn anderen hun moraal op te leggen via wetgeving.

In 1835 heeft Alexis De Tocqueville een schitterend boek geschreven over de aard van de filosofie van de Liberteit en hoe het wortel heeft geschoten in de Verenigde Staten: “Democracy in America”.

Desalniettemin blijft men in Europa en de rest van de wereld ijzerenheinig de Franse weg kiezen, die geworteld is in Rousseaus gemankeerde concept van de collectieve Staat. Die leidt niet tot vrijheid, maar tot onderwerping aan een of ander collectief: etnisch nationalisme, theocratie, socialisme, communisme of fascisme.

Dat is precies wat in de maak is in het hart van seculier Arabië, in Egypte en in de dominostaten die aan het vallen zijn sinds de socialistische revolutie in Tunesië. De roep om democratie en vrijheid is nu reeds aan het verworden tot een haatfeest gericht tegen Israël en Amerika, ironisch genoeg de bronnen van de ware vrijheid en democratie!

Revoluties, gestart door ultra-Linkse socialisten en communisten, zoals bijvoorbeeld in Iran in 1979, werden in een later stadium gekaapt door Islamisten. Zij hebben goed het spel afgekeken van Marxisten, hoe je ‘bruikbare idioten’ moet inzetten om het vuile werk voor je op te knappen.

Obama heeft Egypte nu al verloren.

Hij heeft organisaties als NASA ingezet om handreikingen te doen aan Islamisten, hetgeen in termen van de Koude Oorlog neerkomt op verbindingen leggen met de KGB en dan denken dat je dat buiten het Polit Bureau om kan doen. En dat terwijl het doel van de Moslim Broederschap is, het vernietigen van de Westerse cultuur van binnenuit.

Er is de laatste dagen al veel gezegd over de peilingen van Pew Surveys (PDF), dat onderzoek deed naar de loyaliteit in de islamitische wereld ten aanzien van radicale organisaties. De vreselijke cijfers spreken voor zich en onderstrepen dit betoog, dat de groepszielen in het Midden-Oosten niet rijp zijn voor echte vrijheid. Ze blijven trouw aan het collectief, waarmee ze de notie van persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. Dit is niet de mentaliteit voor een gezonde liberaal-democratie.

Burgerlijke orde, de rechtstaat en emancipatie komen eerst. Daarna volgt de stembus als vanzelf.

Gerelateerd

– Jerusalem Post: “Our World: Clueless in Washington“, by Caroline Glick

– American Power Blog: “Analytical Realism: Political Stability in Egypt is Cardinal Israeli Interest

Eerder over dit onderwerp

– “Revolution on Motion” (I)

– “Postmodern Foreign Policy is Dead, Bring Back the Neocons!” (II)

– “The Nature of the Revolution Is Socialist, Stupid!” (III)

Relateerde dossiers

– “The Economy and Monetary file

– “The Middle East Project

– “The Levant Intricate Intrigues

Ingezonden door Cassandra Troy

26 REACTIES

 1. Een dergelijke verkeerde reactie zou in nederland ook gemakkelijk kunnen als je bij de reacties zo vaak de opwekking ziet dat we een “revolutie” moeten hebben.

  Wel, ook in Nederland zijn daar te weinig mensen nog bekend met hoe de nieuwe situatie er dan uit moet zien.

  Het gevaar is levensgroot dat Oscar Wilde gelijk krijgt:
  “De Revolutie is de succesvolle inspanning om van een slechte regering af te komen, en een nog slechtere te installeren.”

  Vandaar dat we niet genoeg kunnen hameren op het verbreiden van de libertarische VRIJHEIDSFILOSOFIE.

  Cassandra Troy [11] reageerde op deze reactie.

 2. Voor het stichten van een democratie is meer nodig dan een stembus en een paar potjes paarse inkt. Vrijheid is een inherente, universele waarde, maar om wortel te kunnen schieten er is een ‘civil society’ nodig, en vooral respect voor individuele rechten

  Democratie heeft geen respect voor individuele rechten! Democratie is dus vrijheid? Of is het soms dictatuur van de helft plus 1?

  De vreselijke cijfers spreken voor zich en onderstrepen dit betoog, dat de groepszielen in het Midden-Oosten niet rijp zijn voor echte vrijheid. Ze blijven trouw aan het collectief, waarmee ze de notie van persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. Dit is niet de mentaliteit voor een gezonde liberaal-democratie

  Die vrijheids mentaliteit hebben we hier ook niet. Wij kiezen ook voor het collectief, alleen dan zonder religieus sausje erover heen.
  Def [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Def [3]: Ik hoop inderdaad dat Cassandra stukjes blijft insturen.

  En eerlijk gezegd, de meeste libertariers hebben net als Cassandra ooit in hun leven ook wel eens gedacht dat democratie niet zo slecht was. En dat de rechtse fractie van de VVD toch best wel goed bezig was.

  Ik hoop dat Cassandra gaat inzien dat gezonde liberaal democratieen thans niet bestaan. En ik hoop ook dat hij / zij nadenkt hoe dat nu kan.

 4. Technisch is het inderdaad en goed stuk. Geen spelfouten, enige research gedaan, bronnen worden vermeld. Inhoudelijk heb ik wel wat problemen met het poneren van allerlei ongedefinieerde zaken, die op mij overkomen als een ietwat gebrek aan informatie over de volgende zaken:
  Moslim Broederschap.
  Wat is dat? O, dat een een afdeling van de Vrijmetselarij, waarbij leden van de moslimbroederschap niet weten, dat er zulke belangrijke relaties met vrijmetselarij zijn. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, zullen we maar zeggen. Het woord “liberaal-democratie”, daar bestaat een partij voor: De Vereniging voor Vrijheid en Democratie. Lberty betekend vrijheid, zowel in Frans als Engels, Libere zal we de Latijnse stam zijn, dus VVD stemmen is volgens mij de daden die volgen op iemand die een dergelijk artikel opstelt.

  Het aanpassen van de realiteit aan een fantasie verhaal, dat zien we ook. Logisch, gebrek aan informatie, dient men op te vullen met speculatie, speculaties zijn fantasie voorstellingen. De conclusies die zo verworven werden in dit heksenbrouwsel zijn dan, opnieuw een citaat:
  “Burgerlijke orde, de rechtstaat en emancipatie komen eerst. Daarna volgt de stembus als vanzelf.”

  Ik neem aan, dat de auteur op dat moment VVD stemt.
  Het geciteerde woord doet me denken aan de mond van Jan Peter Balkenende. AUSSWEISS BITTE! RECHT-SS-STAAT! Stemmen macht Frei!

  Natuurlijk vlucht de argeloze Nederlander nu snel naar het verzuilde links-rechts kamp. Als dat zo was, dat was niet mijn bedoeling. Neen. Als dat zo was, dan bent us zich niet bewust van de opzettelijk geplaatse dialectiek tussen Shriners en Moslim Broederschap.

  tamso [8] reageerde op deze reactie.
  Cassandra Troy [10] reageerde op deze reactie.

 5. Goeie uitleg,maar niet helemaal eens met het verhaal.Er is nooit een joods-cristelijke waarde geweest.Hooguit de laatste eeuw,sinds het zionisme de werkelijke macht heeft overgenomen in zowel europa/amerika als het midden oosten na wo1.Dat is de laatste eeuw,en deze joden zijn niet de joden uit de bijbelse geschiedenis.Self made joden uit kazharia.

  Waarom moest de kerk bv in frankrijk verslagen worden.Omdat zij tegen renetenieren zijn,en teveel macht hadden.Het was eerst een feodalisme,wat later het bankierswezen werd.En met de opkomst van zelf gedrukt geld,zij ook oorlogen konden beginnen.Eerst werd het europa opgezet tegen mekaar.Ook door onderlinge geloofsovertuigingen,wat tegen mekaar werd opgezet.Precies hetzelfde zag je ook gebeuren in het midden oosten na de val van het kalifaat.Hedendaags we een zogenaamd democratisch bestel hebben,wat de belangen dient van bankers en corperatie’s.Onder een religie had het beter geweest kunnen zijn,als het ook die welvaart gekend had.En zelfs overgingen naar duurzaam leven,zodat men langer over die olie kan doen.Of het nu beter is,twijfel ik ten zeerste,omdat men nu alleen maar het korte termijn denken denkt om winst te halen.
  En de ene millieu ramp naar de andere gebeurt.Als je religeus bent,en je gelooft in iets wat ons allen gecreeert heeft,ook rekening zal houden met de natuur.De goddelozen doen dat helemaal niet,en denken alleen aan winst en zichzelf.

  Links roepen is een beetje achterhaald.Het ging vroeger om de boeren wat arm gehouden werd door de staat en koning en al hun regente clubjes.Ook de kerk was een corrupte zooi,wat enkel uit was op macht.En de bankers gebruikte het politieke idee,wat men het socialisme noemde.
  De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen ten gunste van de geletterde burgerij. De onderste bevolkingslaag werd er niet beter van.Het was het begin van de democratie in europa.Het verdeel en heers tussen de midden en boven modaal partijen.Een PVDA is niet links.Het is een midden partij,met links opvattingen.Uiteindelijk kiezen ze voor het kapitaal,wat ze dienen.Net zo de CDA of VVD dat doet.
  Hoor je bij het midden,je gebeiteld zit.Of als je een selfmade-jood bent.Geen dicriminatie,maar de werkelijkheid.Het beleid wat we voeren komt uit de koker van het kapitaal.Met al hun bestuurders van corperatie’s en kartels.

  Het was niet Israel en amerika wat hen die vrijheid bracht,maar juist die onderdrukkingen sinds mubarak aan de macht was.Voor mubarak je andere leiders had,maar schijnbaar maakte zij het niet zo bont,als deze mubarak al 30 jaar doet met behulp van het westen wat jij de democratie noemt.En israel is ook geen democratie.Er is geen enkel ander land wat een land al meer als 65 jaar bezet houd.Dat noemt men een democratie.Men is gewoon bang voor de invloed van die bankers wat israel heeft gesticht.En daarom zijn ze ook bang dat er een echte democratie komt.Die wil zometeen dat alles eerlijk gedeeld zal worden,wat bankers niet willen.Zij knappen het vuile werk op,wat wij westerlingen niet willen inzien dat bankers de totale controle hebben op een overheid/land en hun economie.Iran heeft een eigen economie wat bankers in handen willen hebben.Daarom is het een vijand.Niet omdat ze een achterlijke ideologie hebben,want achterlijke ideologie’s komt uit de koker van het westen.Denken we nu werkelijk dat het westen 1 ruk geeft om een moslim,of moslim bevolking.Het draait enkel om de winst.

 6. Obama leidt zelf een politbureau, met central planner Bernanke die de economie probeert te sturen/plannen (uiteindelijk natuurlijk altijd door geweld tegen individuen). Van de dictator van de VS hoef je niets te verwachten. Net als van de dictators van de EU natuurlijk.

 7. @Geus [5]:

  De liberalen hebben ons wel een vrijheid gegeven.Anders zaten we nu nog elke zondag in de kerk te bidden naar iets wat niet eens bestaat.Alleen heeft de macht deze schijnvrijheid gecreeerd,waarin je denkt vrij te zijn.De kunst is gewoon het doodnegeren van de tegen partij,wat niet in het straatje past van het huidige systeem.Ze lullen toch allemaal dezelfde hype na.En als de ander niet meelult,het ook niet gehoord word.Vrij simpel allemaal.Onze msm kakelt elkaar wel na en houd ons vooral bezig met soaps en sport.En zelfgecreeert nieuws.Zoals nu weer 3 extra terreur verdachten wat zogenaamd mee heeft geholpen met 9-11.Het is zeker waar,want wikileaks zegt het.En allemaal papagaaien ze mekaar na.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Joh [13] reageerde op deze reactie.

 8. @tamso [8]:

  Daarom blijft het zo belangrijk om te blijven zoeken naar de feiten en die te openbaren.
  De Vrijspreker streeft er naar om dat te doen en gedachtefouten aan het licht te brengen.
  Een betere, morelere, vredige wereld kan alleen maar als meer mensen de feiten kennen en onderkennen.

  Help mee om dat te bereiken.

  tamso [22] reageerde op deze reactie.

 9. @Geus [5]: Wat is de Moslim Broederschap? Google het effe svp.
  Liberaal-democratie is een algemeen containerbegrip waarmee losweg bedoeld wordt, democratie in de Westerse stijl met een rechtstaat, trias politica, een soort vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatiebeginsel. Ik gebruik het voor het gemak in een algemene context, omdat een stuk anders wel erg lang en vervelend lezen wordt. Het is bovendien pedant en een belediging voor de intelligentie van de lezer om alles te willen definieren.

 10. @Hub Jongen [1]: Voor zover mij bekent hebben alle revoluties behalve de Amerikaanse het ene collectief vervangen door het andere. Het adagium is dan al snel, kiezen voor the devil you know versus the devil you don’t know. Vooral in een explosief gebied als het Midden-Oosten is het prudent omgaan met revolutionaire romantiek. Twee Iran-achtige staten en een postmodern, anti-koloniaal man-child in het Witte Huis maakt de wereld wel wat al te spannend.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.
  Joh [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Cassandra Troy [11]:

  “Voor zover mij bekent hebben alle revoluties behalve de Amerikaanse het ene collectief vervangen door het andere.”

  Ja, je hebt gelijk. Ik had beter kunnen zeggen dat de ene dictatuur wordt vervangen door de andere.
  Daarmee tevens bedoeld dat ook de meeste zogenaamde “democratie” ook dictaturen zijn. Inclusief de Nederlandse (die je zelfs geen rechtsstaat kunt noemen).

 12. @tamso [8]:

  De liberalen hebben ons wel een vrijheid gegeven.

  Mochten ze willen.
  Vrijheden kunnen niet worden “gegeven”, slechts afgepakt.

  Het is belangrijk dat te begrijpen als je het concept vrijheid wilt begrijpen.

  Iemand die de macht heeft vrijheid te “geven”, kan het ook afpakken en heeft het dus ook nooit “gegeven”.

  Het is het verschil tussen vrijheid als recht en vrijheid als privilege. Als vrijheid een privilege is, is het geen vrijheid.

  En dat nog los van het feit dat vrijheid is zoals zwangerschap. Je kunt niet een beetje zwanger zijn en ook niet een beetje vrij.
  Iemand die stelt dat je niet naar de kerk hoeft op zondag, maar dat je wel je bezit moet afstaan aan de staat, heeft je geen vrijheid gegeven.

  tamso [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Cassandra Troy [11]:

  De Amerikaanse revolutie heeft ook het ene collectief vervangen met het andere.

  Ten eerste is een Amerikaanse staat (zoals bijvoorbeeld Massachusetts) gewoon een mini-land in termen van politiek collectivisme.

  Ten tweede is de Amerikaanse grondwet niet gebaseerd op enige legitimiteit (want er was geen unanieme instemming door de bevolking, zelfs niet destijds laat staan sindsdien), maar op inzichten van een beperkt aantal mensen die zichzelf autoriteit aanmatigden een grondwet samen te stellen.

  Simpel gezegd: wat is de Verenigde Staten? Welnu, dat zijn verenigde STATEN. STATEN zijn collectieven.

  Bovendien bestaat belasting (en dus staatsroof) al van begin af aan in Amerika.
  Niet voor niets was er de Whiskey rebellie die met geweld werd neergeslagen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Whiskey_Rebellion

  Cassandra Troy [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Joh [14]: De andere kant van de medaille van de vrijheid is veiligheid. Vrede is een balans tussen vrijheid en veiligheid. Om dat enigszins te organiseren is een staat noodzakelijk. Als er vrijheid heerst, is het geen collectief, maar een soort organisatie. Daarom zijn er ook verbanden nodig, die een zekere mate van ‘wij’-gevoel scheppen. Al was dat maar het gezamenlijke streven naar vrijheid.
  Zonder staten leven we in anarchie. Anarchie leidt niet tot vrijheid, maar tot het tegendeel, het leidt tot een hoge mate van onveiligheid. Het kwaad bestaat. Het heeft ’t op je leven, je goederen en vrijheid gemunt.

  Joh [16] reageerde op deze reactie.
  Joh [17] reageerde op deze reactie.
  Joh [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Cassandra Troy [15]:

  De andere kant van de medaille van de vrijheid is veiligheid.

  Daar zijn twee dingen over te zeggen.

  Ten eerste is het geen “andere kant van de medaille” want vrijheid en veiligheid kunnen samen gaan, MITS veiligheid wordt geleverd op basis van vrijwillige transacties. Het verschil vrijheid/veiligheid is een valse dichotomie dat is bedacht door voorstanders van de staat (etatisten), en houdt dus de illusie in stand dat een staat en haar dwangmechanismen noodzakelijk zouden zijn.

  Ten tweede: WELKE veiligheid (door een staat)? Veiligheid tegen roof door overheidsambtenaren? Veiligheid tegen boetes of gevangenisstraf voor slachtofferloze misdaden? Veiligheid tegen corrupte overheidsambtenaren die elkaar kunnen beschermen en doorgaans boven de wet staan? Veiligheid tegen de legio inbreuken op vrijheden, rechten, en privacy die in het geheel niet noodzakelijk zijn voor “veiligheid” maar betrekking hebben op het vergroten van macht, controle en inkomsten?

  Het idee dat een monopolie op geweld de aangewezen instantie is om voor “veiligheid” te zorgen, is ridicuul. Dat is niets meer als stellen dat we de maffia nodig hebben om onze winkels te beschermen tegen overvallers.

  Vrede is een balans tussen vrijheid en veiligheid. Om dat enigszins te organiseren is een staat noodzakelijk.

  Ten eerste worden oorlogen ALTIJD veroorzaakt door STATEN, en nooit door burgers. Je stelt dus, logisch gezien, dat we de ziekte nodig hebben om ons te beschermen tegen de ziekte.
  Er bestaan in de wereld niets dan staten. Zeg eens Cassandra. Hoe staat het met die vrede in de wereld?
  Bovendien is de staat an sich een uitvinding als direct gevolg van oorlogszucht en verovering. De eerste staten (circa 5000 BC) in de mensheid zijn het gevolg van integratie van met geweld overwonnen (statenloze) gemeenschappen.
  Het idee dat om vrede te bewaren, we dat gene nodig hebben dat zijn geboorte uit oorlog en verovering kent, is contra-historisch en irrationeel. Ik ben bang dat je de propaganda van gevestigde meningen te makkelijk slikt.

  Ten tweede is de stelling “vrede is een balans tussen vrijheid en veiligheid” een volstrekt op niets gebaseerde aanname (en niet alleen vanwege eerder door mij gemaakt argument). Aangezien we ontelbaar hoeveel malen meer te vrezen hebben van gewelddadige acties door EIGEN overheid dan door buitenlandse overheden.

  Ten derde, hoe houdt een kleine staat de vrede t.o.v. een grotere/machtiger staat? Hoe heeft Irak zijn burgers beschermd tegen Amerika?
  De staat en de hele politieke infrastructuur zijn een grote “bullseye” voor oorlogszuchtige buitenlandse mogendheden. Ze hoeven niet alle individuele burgers te overwinnen, slechts de politieke infrastructuur (overheid e.d.) die alle machts-, informatie, en financiele middelen in handen heeft in gecentraliseerde vorm.

  Daarom zijn er ook verbanden nodig, die een zekere mate van ‘wij’-gevoel scheppen.

  Er is geen staat nodig voor (nationalistische) verbanden, en er is geen “wij” gevoel waarin iemand met gezond verstand is geinteresseerd, als die zijn basis heeft in overheidsdwang.
  Met een (dreiging van) pistool kweek je geen “wij” gevoel. En als een “wij” gevoel organisch is, heb je er ook geen staat voor nodig. Die staat is er om mensen in de kudde te dwingen. Dat “wij” gevoel kan dan ook alleen maar kunstmatig zijn.

  Maar gewoon rationeel gezien is er ook geen “wij” gevoel. Immers, er zijn in een samenleving ontelbare verschillende inzichten die tegenstrijdig zijn. Er bestaan bijvoorbeeld geen “wij” verband tussen rechts en links, kapitalistisch en socialistisch. Er is een dwangsysteem voor nodig om iedereen te laten conformeren. De verschillende kampen zullen elkaar onderling altijd proberen te domineren via democratie, met als gevolg oneindige (dreiging van) aggressie en geweld.

  Het enige legitieme “wij” gevoel is dat “wij gevoel dat volstrekt natuurlijk en op basis van vrijwilligheid ontwikkelt. Dat kan alleen maar in afwezigheid van een extern dwangmechanisme zoals de staat.
  Elk ander “wij” gevoel is een leugen; een illusie, die slechts zolang werkelijkheid lijkt, als de vinger op de trekker zit. En die vinger zit op de trekker omdat de voorstander van de staat dondersgoed weet hoe dat “wij” gevoel er in werkelijke vrijheid uitziet.

  Al was dat maar het gezamenlijke streven naar vrijheid.

  Wij streven niet beiden naar vrijheid. Zolang je voorstander bent van de man die mij bedreigt met geweld om me te dwingen of beroven, streef jij niet naar mijn vrijheid. Slechts naar dat van jou om een systeem te ondersteunen dat mij dwingt naar de wil van de numerieke meerderheid te conformeren.
  Als democraat kom je er niet onderuit dat je een collectivist bent, want je ondersteunt politieke macht voor de grotere groep.

  Zonder staten leven we in anarchie. Anarchie leidt niet tot vrijheid, maar tot het tegendeel, het leidt tot een hoge mate van onveiligheid.

  Ik raad je aan jezelf van staatspropaganda en daarmee van tegenstrijdigheden te ontdoen, en jezelf beter te informeren.
  Anarchie betekent “zonder heerser”.
  Jij claimt dat we heersers (d.w.z. een monopolie op geweld) nodig hebben voor vrijheid.
  Die tegenstelling is het gevolg van jarenlange misinformatie.

  Jij stelt dat vrijheid en veiligheid twee kanten van dezelfde munt zijn? Nee.

  Het zijn “links” en “rechts” die twee kanten van dezelfde munt zijn. Beiden pretenderen het beste te weten wat goed is voor de samenleving, en beiden gebruiken het monopolie op geweld om het aan iedereen op te dringen.
  De ene kant geloof in economisch collectivisme, de ander in sociaal/cultureel collectivisme. Maar beiden geloven in collectivisme.

  Je gelooft in de valse dichotomie waarbij beide keuzen neerkomen op dwang door een instituut dat nog nooit vrijheid heeft gebracht, en alleen maar dwang.

  A priori.

 16. @Cassandra Troy [15]:

  Anarchie leidt niet tot vrijheid, maar tot het tegendeel, het leidt tot een hoge mate van onveiligheid.

  Hier ga je er overigens wederom vanuit dat er een connectie tussen het ene bestaat en het andere.

  Dit is wederom volstrekt irrationeel.

  Ten eerste, hoe VEILIGER je bent, hoe minder VRIJ.
  De beste beveiliging is die waarbij je geen vrijheid hebt om risico’s te lopen.
  Het feit dat je zelf spreekt van een balans geeft ook duidelijk aan dat vrijheid en veiligheid omgekeerd evenredig aan elkaar zijn. Het idee dat het enige zich verhoudt aan het andere in die zin dat je beiden kunt hebben is dus onzin. Het ene gaat *per definitie* ten koste van het andere. Als veiligheid afgedwongen wordt door een staat maakt dat het alleen nog maar erger. Het is een (onbewust) pleidooi voor bepaalde mate van tirannie, en dan ook nog zogenaamd in de naam van vrijheid.

  Je kunt dit ook zien aan Amerika, waar steeds meer civiele rechten en vrijheden worden ingeperkt in naam van veiligheid. Het beveiligen van vlieghavens d.m.v. scanners en preventief fouilleren.
  De PATRIOT act. De discussie over inperking van het tweede amendement (recht op wapenbezit) om “veiligheid” te vergroten.

  Een ander voorbeeld is om te denken in termen van bijvoorbeeld de verzorgingsstaat. Die moet zorgen voor “veiligheid” tegen o.a. armoede, honger, gebrek aan onderwijs en ziekte. Hoe meer de staat regelt, hoe meer veiligheid voor burgers het verzorgt. Ook hier zie je dat vrijheid omgekeerd evenredig is met individuele vrijheid.
  En wat dacht je van het rookverbod? Veiligheid tegen ziekten als gevolg van roken, maar inperking van de vrijheid om te roken in cafe’s waar de eigenaar daar normaliter toestemming voor zou geven.

  Je hele argument dat vrijheid en veiligheid met elkaar te maken hebben, en dat je het ene alleen kan hebben met het andere, is rationeel gezien aantoonbaar onjuist want logisch gezien tegenstrijdig.

  De enige conclusie kan dan ook zijn, dat jouw interpretatie van vrijheid, in werkelijkheid helemaal niets met vrijheid te maken heeft.

  Overigens is je stelling zoals bovenaan geciteerd, nogal vreemd. Je trekt conclusies over twee totaal verschillen concepten. “Anarchie leidt niet tot vrijheid maar tot een hoge mate van onveiligheid.

  Vrijheid en veiligheid zijn niet hetzelfde (integendeel, zoals aangetoond), en dus kun je ook onmogelijk stellen dat als iets niet tot vrijheid leidt, het juist tot onveiligheid leidt.

  Dat is een totale non-sequitur. Een bizar sofisme.
  Dat is als stellen dat “iets niet tot de waarheid leidt, maar juist tot onredelijkheid”.

  Nogmaals, ik wil je verzoeken om jezelf te ontdoen van de staatspropaganda over zaken als vrijheid, anarchisme, veiligheid, de staat, en vrede.

  Ook wil ik je verzoeken om je argumenten op te bouwen op een manier die steekhoudend is. Een argument dat in zichzelf twee totaal verschillende concepten noemt alsof ze hetzelfde zijn, kan alleen tot totaal verkeerde conclusies leiden.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.
  Ratio [19] reageerde op deze reactie.
  tamso [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Joh [17]:

  Joh, hartstikke goede argumenten.
  eigenlijk jammer dat die : alleen maar” in een reactie staan.
  Zou je niet jouw bovenstaande reacties in een artikel willen/kunnen verwerken? Het meeste grondwer daarvoor heb je hierboven immers al gedaan en het verdient best een grotere aandacht.
  Wat denk je?
  Stuur aan mij hub@vrijspreker.nl
  Al vast dank.

  Overigens blijf ik benieuwd naar de reactie van Cassandra op jouw argumentatie.!!

  Ratio [20] reageerde op deze reactie.
  Cassandra Troy [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Joh [17]:

  Het is heel simpel samen te vatten en hier al heel vaak gezegd. Maar niet genoeg gezegd kennelijk. Een volk dat een deel van zijn vrijheid opgeeft om meer veiligheid te krijgen zal uiteindelijk beide verliezen.

 19. @Hub Jongen [18]: Ik ben het met je eens. Het is een boodschap die zelfs op deze site keer op keer verteld moet worden en Joh vertelt de boodschap goed.

  Joh
  Ik heb eerst enige tijd stukjes ingestuurd en ben dat steeds leuker gaan vinden. Ik kan het je aanraden om stukjes te schrijven. Tenminste, het is me tot nu toe goed bevallen.

 20. @Cassandra Troy [15]:

  Verder wil ik nog iets aan toevoegen om aan te geven dat je de aard van de staat niet goed lijkt te begrijpen.

  Je bent voorstander van een staat en tevens voorstander van de ‘balans’ tussen vrijheid en veiligheid.

  Laten we er ten behoeve van het argument even vanuit gaan dat die balans wenselijk is.

  Ten eerste is die balans vrijwel onmogelijk te peilen omdat vrijheid en veiligheid vrijwel onmogelijk meetbare concepten zijn, BEHALVE hun extremen (totale vrijheid/geen vrijheid, totale veiligheid/geen veiligheid). De balans tussen die twee zal dus vrijwel onmogelijk objectief te bepalen zijn.

  Maar nu komt de verhouding van die al vrijwel onmogelijk te bepalen balans tot de staat.

  De staat zal ofwel geleid moeten worden door een heerser ofwel door democratie, in welk geval de meerderheid de heerser is.

  Het idee dat een juiste balans vrijheid/veiligheid een staat nodig heeft, gaat totaal voorbij aan het feit dat je bij een instituut dat gebaseerd is op (dreiging van) geweld, volstrekt afhankelijk bent van de mening en inzichten van de heerser(s).

  Met andere woorden, de staat functioneert conform de wil van de heerser of conform de wil van de meerderheid (heerser in getal), en niet conform de wil van het individu genaamd Cassandra Troy.
  Bij een staat is het dus volstrekt irrelevant wat jij vindt van vrijheid of veiligheid, en of een goede balans tussen die twee wenselijk is, want jouw mening is er 1 uit 17 miljoen in het geval van democratie, en een volstrekt irrelevante in het geval van een niet-democratische heerser.

  Je suggestie dat we een staat nodig zouden hebben voor wat jij veronderstelt als “wenselijk”, gaat er dus vanuit dat jij vele malen meer invloed en beslissingsmacht hebt, dan je werkelijk hebt.
  Terwijl jij binnen de context van een staat maar te accepteren hebt wat de heerser danwel meerderheid WIL, en wat totaal niet hetzelfde hoeft te zijn als wat jij wil, of wenselijk vindt.

  Sterker nog, de kans dat een heerser of meerderheid in de staat precies die functie ziet, die jij erin ziet, is praktisch nihil.
  Laat dat nou net de reden voor democratie zijn. Omdat in een staat nooit iedereen zijn zin zou kunnen krijgen, terwijl iedereen wel zijn eigen meningen heeft over wat de staat allemaal zou moeten doen.

  De staat is geen uitdrukking van de juiste moraliteit, of de juiste methodiek tot het verkrijgen van een ‘ideale’ samenleving. Het is speelgoed voor de winnaar om zijn wil op te leggen aan de verliezer, en niets anders.

  De aard van de staat is agressie, a priori, juist omdat wat jij als individu wil, of vindt, in het geheel geen deuk in een pakje boter slaat ten opzichte van de volstrekt subjectieve wil en nukken van de heerser of de meerderheid.

  Jij hebt als individu, relatief gezien, dus volstrekt niets te vertellen over je eigen leven in een staat (behalve wat je toevallig toegestaan wordt), maar pretendeert hem desondanks nodig te hebben voor vrijheid.

  Als Nederland bij de volgende verkiezingen voor de SP zou stemmen, zou jij ons nog eens mogen uitleggen dat de staat noodzakelijk is voor ‘vrijheid’, en dat de SP voor precies dezelfde juiste ‘balans’ tussen vrijheid en veiligheid zorgt als bijvoorbeeld de PVV (je mag hier ook een andere partij invullen).

  Als de SP voor dezelfde ‘balans’ zou zorgen als de PVV, zouden verkiezingen totaal niet nodig zijn.
  Als de SP niet voor dezelfde ‘balans’ zou zorgen, moet je rationeel gezien accepteren dat democratie (de meest “vrije” staatsvorm) nooit de juiste balans garandeert, en dat betekent weer dat de staat ook niet noodzakelijk kan zijn voor het bewerkstelligen van die balans.

  De conclusie is dus, dat zelfs op de manier waarop jij vrijheid interpreteert, de staat als middel om die juiste balans tussen vrijheid en veiligheid te verzorgen gebaseerd is op een totale illusie; namelijk dat de rest van Nederland er dezelfde ideeen over vrijheid en veiligheid (en de juiste balans tussen die twee) op nahoudt als jij.

 21. @Hub Jongen [9]:

  Ik ben het er helemaal mee eens dat openheid en de vrijheid tot spreken de beste remedie is om mensen wakker te schudden.
  Alleen gaat het vaak om belangen,en als de een niet neutraal datgene kan inzien,en de ander blijft aanwijzen,het een circel blijft.
  Stereo geluid,zonder verder te zoeken naar de oorzaak,danwel de bron.Alles op zijn tijd.Ook ik weet sinds ca 8 jaar dingen wat je nog nooit geleerd heb,en wat vele ook niet weten vandaag de dag.Bv onze echte geschiedenis,en hoe het nu in werkelijk is gelopen.De overwinnaar schrijft de geschiedenis.
  Maar ik zie nu wel dat datgene wat ik destijds altijd al zei,langzaam aan overgenomen word door andere webloggers.
  Ik ben al op vele website’s geband,om datgene wat ik nu neerzette op deze site.Wie dus de ware machthebbers zijn,en niet dat muppetzooitje in den haag.Ook de politiek wil niks horen van kritiek.Het zijn net zulke censuurleiers.Maar je weet ook dat partij-belang boven het volksbelang gaat.En daarom zal ik ook nooit stemmen op wat voor politieke partij dan ook.De democratie geld voor 50+1.En als vooral de middenklasse en boven modaal die 50% is en hun belangen,je voor jan lul naar de stembussen gaat.

 22. @Joh [13]:

  Dat snap ik dat er om gestreden is,om de ouwe macht,wat ons destijds de vrijheid afpakte.Maar dat was geen vrijheid.In die tijd ik niet kon zeggen dat GOD niet bestond.Langzaam aan is die macht verslagen.Er hebben miljoenen mensen geleden onder die macht,omdat het alleen maar anders dacht.Dus de liberalen hebben ons de vrijheid gebracht om vrij te denken.Het denkwerk van de liberalen was alleen bedoeld voor de bankers.Die konden nieuwe wetten maken,wat de macht greep en de kerk buiten spel zette op financieel gebied.Die onzin wetten over het verbieden van de condoom,of andere zeden wetjes,ze wel veto recht hebben,maar dat stelt niks voor,als het gaat om macht.Die hebben ze niet meer.De liberalen hebben ook geen macht.Of het word morgen een communisme,of een hernieuwd sociaal nationalisme.Die zijn enkele gebruikt voor het doel.

 23. @Joh [17]:

  Ik geef je gelijk dat het holle woorden zijn,wat men gebruikt om zogenaamd vrijheid te presenteren.Als we terug gaan naar het aller begin,toen we nog geen wetten hadden en geen orde.Je leefde als een dier,wat leeft om te overleven en als het ware echt vrij is.Je gaat niet denken is het nu verkeerd,als ik een ander dood,om me eigen belangen te verdedigen.Je doet het om te overleven.Nu is er een orde,wat iedereen wetten aanleert,die ze zelf kunnen overtreden.En ons een zogenaamde democratie aansmeert.Wat ordelijk moet verlopen.Vroeger knokte je het uit door macht/kracht,en nu verslaan ze je met woorden.Tenminste dat is dan de opzet.Ik denk als men nog geen internet had gekend,men nog steeds in de dogma’s rondliepen,die de media voor ons schreef en wat de politiek allemaal uitkraamde.Wat dat betreft is alles alleen maar beter gegaan.Waarneer zal het internet ge-censureerd worden.

 24. @Hub Jongen [18]: De hoeveelheid argumenten zijn langzamerhand niet meer behapbaar in een forum als deze. Laat ik me daarom beperken tot het concept “republiek” (nader uitgewerkt hier: http://www.1215.org/lawnotes/lawnotes/repvsdem.htm). Het is vervelend voor absolutisten, maar hier zit de finesse in de balans. Teveel staat leidt tot tirannie, te weinig tot onveiligheid en dus ook tot onvrijheid. De aard van de staat bepaalt hoe die zich gedraagt. Het gaat in Europa zo verkeerd omdat hier de soevereiniteit bij de staat ligt, en niet bij het individu. Dat had bij de Verklaring van Lissabon recht gezet kunnen worden. Maar helaas. Dat is de kern.
  Door scheiding van machten en tussentijdse verkiezingen wordt voorkomen dat de macht lang bij een bepaalde partij of groep terecht komt.
  Ook dit systeem is helaas niet ideaal, want de Utopie bestaat niet. Die moeten we ook vooral niet proberen te maken, want dat gaat altijd gepaard met massamoord.

  Def [26] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.