kat met kroon en scepterVrijspreker: Is eigendom mogelijk zonder overheid?

Opperdienaar: Als mijn kat een muis vangt en die probeer je af te pakken, merk je dat de kat deze muis als eigendom beschouwt omdat zij hem gevangen heeft. Als een inbreker een huis binnenkomt met een hond, merk je dat die hond het huis als eigendom beschouwt. Katten en honden hebben geen katten en honden overheid die hun eigendomsrechten zegt te beschermen. Dus, ja eigendomsrechten zijn een algemeen verschijnsel bij alle dieren.

Vrijspreker: Vogels hebben idd ook een territorium, wat is er anders aan mensen?

Opperdienaar: Mensen en dieren geloven in concepten, ze groeperen dingen die veel op elkaar lijken, wat minder geheugencapaciteit vereist en effectiever hun complexe omgeving in kaart te brengt, zodat ze redelijk kunnen voorspellen wat hun acties tot gevolg zullen hebben. Mensen kun je echter beter voor de gek houden dan dieren. Probeer een kat maar eens wijs te maken dat ze de helft van de muizenvangst moet afstaan aan een kat in de buurt omdat deze een speciaal ambt bekleedt. Ik garandeer je dat die niet lukt. De katten zullen naar de ambtsbekledende kat kijken en geen verschil zien, ruiken, voelen of horen met een gewone kat en daarom niet inzien waarom deze kat specialer is dan een gewone kat.

Bij mensen lukt dat normaal ook niet, maar als je ze van jongs af aan in scholen traint op gehoorzaamheid aan mensen waar niets bijzonders aan te zien is, lukt het wel.

Vrijspreker: Is dat zonder gevaar?

Opperdienaar: Nee, dat is niet helemaal risicoloos. Door hun blinde gehoorzaamheid aan gezag, zijn ze een gewilde prooi voor invasies door andere overheden. Neem een land als India. Daar was ooit een sterke hiërarchische uitbuitingsstructuur, de Engelse overheid hoefde alleen maar het hoofd te vervangen en alle gehoorzame belasting units werkten voor hun. Een grote kudde onderdanen is een magneet voor uitbuiters, net als een kippenren dat voor vossen is.

Vrijspreker: Zijn er nog andere gevaren?

Opperdienaar: Het is ook belangrijk dat de onderdaan niet door heeft dat hij gevangen zit. Hij is productiever als hij denkt dat hij voor zichzelf werkt. Als de ambtsbekleders hun wapens moeten trekken, is het spel snel over. De hekken moeten onzichtbaar blijven. Daarom is het belangrijk dat de slaven elkaar aanvallen, zodat je als heerser niet in aktie hoeft te komen. Dat lukt over het algemeen vrij goed dmv angst via collectieve straffen.

Vrijspreker: Het klopt idd dat de vrijheidslievende onderdaan het meest aangevallen wordt door medeslaven en niet door zijn overheid. Dat is ook vaak aan de commentaarsectie te zien.

Opperdienaar: Dat komt omdat straffen altijd collectief waren. Dat betekent dat de onderdaan die het hek zag en tegen zijn medeslaven riep:”waarom werkt die ambtsbekleder zelf niet aan de piramide?”, voor de dood van zijn hele gemeenschapje zorgde. Dit droeg er toe bij dat iedere onderdaan met kritiek in het vervolg door de medeslaven in zijn gemeenschap gelijk de mond werd gesnoerd door zijn medeslaven. Dit wordt mooi duidelijk in het sprookje van de keizer zonder kleren. Iedere onderdaan prijst de mooie kleren van de keizer, behalve een klein kind, die nog niet geleerd heeft te liegen over de werkelijkheid. Het kind denkt als het ware op kat niveau en ziet het ambt niet. Als je dit kind bestraffend toespreekt, zal het later zelf mede slaven aanvallen die de waarheid spreken en het ambt niet zien. Dit gaat helemaal op gevoelens en alle gedachten volgen automatische de gevoelens van angst.

23 REACTIES

 1. Dieren hebben geen fantasie, mensen wel.
  Dat is het verschil.
  De ene fantaseert er op los en de andere gelooft het.

  Met fantasie kun je de gekste dingen bedenken en ook nog
  de mensen bang maken of dingen belemmeren.

  Voorbeelden genoeg

  Octrooien.
  Patenten.
  Geheimhoudingen.
  Concurrentiebedingen.
  Buma stemra.
  Titels (Kronen,mijters en hoeden op je hersensen zetten en denken dat je anders en meer bent.)
  Bijbels, koranen etc.
  Uniformen.

  Dit zijn allemaal gefantaseerde dingen waarmee je de vijheid van
  andere mensen beperkt.

  Zolang er spelen en brood zijn, is het geen probleem.
  Wanneer het brood vervalt, lijken we ineens weer op dieren en
  vervallen alle bovenstaande dingen.
  Titels vervallen zoals je de afgelopen weken hebt kunnen zien.

 2. @Nico de Geit [2]:

  Het klopt ook niet. Fantasie wil zeggen, dat je je een toekomstige situatie kan voorstellen die het gevolg van een actie kan zijn. Je stemt daar je handelen op af. Dieren doen dat net zo goed als mensen.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/9081501/___Aap_twijfelt_aan_zichzelf___.html?p=21,1

  ===

  http://farm2.static.flickr.com/1423/1418933434_bb8939705b.jpg

  http://www.legaljuice.com/stick%20em%20up%20kitty%20kitten%20cat%20gun.jpg

  🙂
  Romee [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Romee [4]: “Fantasie is toch niet perse aan de toekomst gekoppeld”

  Lijkt mij wel. Zelfs als je over het verleden fantaseert, doe je dat toch altijd met het oog op de toekomst?

  (bv toen ik dat deed ging het niet goed, stel dat ik dit had gedaan, hoe zou mijn situatie dan nu zijn, en kan ik die situatie nog bereiken door nu wel dit te doen, etc)

  Fantasie lijkt mij een normaal onderdeel van ieder leerproces. Dus ook van dieren. Dieren kunnen tijdens hun slaap tenslotte ook dromen, net als wij. Dat is ook een ordeningsproces in de hersenen.

 4. @Romee [4]:

  “Fantasie is toch niet perse aan de toekomst gekoppeld.”

  Sommige katten denken echt dat ze de koning van de straat zijn. Als ze op een motorkap liggen te spinnen beelden ze zich heel wat in. Is dat fantasie?

  “Er zijn twee soorten apen.
  Gewone en aangeklede.”

  Als je daar een plaatje bij zet is het mogelijk een strafbare uiting, tenzij het een plaatje is van een blanke heteroseksuele man.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico de Geit [6]: Volgens mij fantaseren ze ook over de toekomst. Ze kennen angst en anticiperen duidelijk de beweging van een muis en ook het krijgen van voedsel wordt smachtend te gemoed gezien.
  Ik denk dat het aan concepten ligt. Mensen hangen aan een concept een label, maar dan kun je een ander concept daar bijin schuiven. Neem het concept dienaar. Dan denk je aan iemand die op vrijwillige basis iemand anders een dienst verleent. Maar dan komen er mensen en die noemen zich ook dienaren (civil servants) of dienders, maar die dwingen anderen. Dan raakt de onderdaan in de war. Hij probeert 2 tegenovergestelde dingen aan hetzelfde label te hangen. Bij een dier is dit veel moeilijker door het ontbreken van taal
  Wel schijnen er roofvissen te zijn die nepvoedsel voorhouden voor andere vissen. Als die menen dat het lokvoer hetzelfde is als echt voer, HAP, is hij het haasje. Een verwarring van concepten. Maar met taal is dat veel kwetsbaarder.

  Nico de Geit [8] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [7]:

  “concepten”

  Wat jij concepten noemt noem ik vooroordelen. Mensen hebben een bepaalde verwachting in hun hoofd zitten hoe bijvoorbeeld een bepaalde dienst eruit hoort te zien.

  Bijvoorbeeld een kopje cappuccino drinken op een goed verzorgd terras op een prachtige locatie. Het kopje – helemaal in orde – wordt gebracht door een dame die tot de verbeelding spreekt. Het enige dat meestal niet tot de verbeelding spreekt is de prijs.

  Die prijs kan wel anders, maar dan moet je andere factoren laten vallen. Verwachtingen van de meeste mensen zijn volstrekt irreëel. Je kunt geen kopje koffie drinken op een schitterend terras op een prachtige locatie, bezorgd door een dame die tot de verbeelding spreekt voor een prijs die tot de verbeelding spreekt. Althans, zo beleef ik het.

  We dwalen af van het onderwerp: bezit moet uiteindelijk met geweld verdedigd kunnen worden om het te behouden. De staat of private beveiliging dreigt met geweld om de have-nots in het gareel te houden.

  Is geweld of geweldsdreiging noodzakelijk? In de praktijk wel.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico de Geit [8]: De verwachtingen van de meeste mensen over de meeste onderwerpen zijn volgens mij volkomen reeel. Alle verwachtingen omtrent beweging van materie wordt bijna altijd goed ingeschat.
  Ik denk toch dat ik met een concept wat anders bedoel dan jij met vooroordeel. Een concept is een labeltje dat je hangt aan een aantal zaken die grote gelijkenis vertonen. Een mens is bijvoorbeeld een concept. Het lijkt me niet dat een mens een vooroordeel is.

  Geweld om bezit in bezit te houden is verdediging tegen iemand die het kennelijk wil stelen. Dat is wat anders dan geweldsinitiatie. Als het over geweld gaat dat libertariers en AK verwerpen is gericht tegen mensen die iemand met agressie benaderen.

  Nico de Geit [11] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [10]:

  “De verwachtingen van de meeste mensen over de meeste onderwerpen zijn volgens mij volkomen reeel.”

  Ga ze dat maar vertellen in de islamitische wereld: ‘verjaag de dictator en alles wordt vanzelf beter’.

  De verwachtingen van depressieve mensen schijnen het beste aan te sluiten met de werkelijkheid.

  Met ‘vooroordeel’ bedoel ik zoiets als ‘onbewuste verwachting’.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [11]: de meeste verwachtingen gaan over alledaagse dingen:als ik mijn voet op de trap zet, zakt deze er niet in weg als modder. Als ik de koelkast open doe, vindt ik daar de dingen die ik er gisteren inzette.
  De verwachting dat materie niet verdwijnt of verschijnt, de verwachting dat eten een bepaalde smaak heeft, de verwachting .. noem maar op. Allemaal verwachtingen die de hersenen perfect kunnen maken.
  Ach in het MO denken ze misschien dat de dictator verjagen ze meer vrijheid oplevert, hier denken hele volkstammen dat stemmen je invloed geeft op de overheid. Minstens zo gek. Maar zelfs dat neemt niet weg dat ook hier de meeste mensen duizenden goede voorspellingen doen elke dag.

  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [12]:

  “als ik mijn voet op de trap zet, zakt deze er niet in weg als modder”

  Causaliteit. Maar mensen onderscheiden zich daarin niet van dieren. Veel mensen zien ‘causale’ verbanden waar helemaal geen verbanden zijn. Bijvoorbeeld een regendans doen.

  En dan zijn we weer terug bij de vooroordelen, of onbewuste verwachtingen. Zeepbellen spatten uit elkaar als ze de aarde raken.

  De eerste keer dat mensen op dat mooie terras gaan zitten op die prachtige locatie en een kop cappuccino bestellen die vervolgens gebracht wordt door een dame die tot de verbeelding spreekt, vinden ze de prijs misschien exorbitant hoog. De tiende keer niet meer.

 11. Fijne nieuwe wereld: we gaan het voortaan net als de dieren doen.
  Die verdedigen hun bezit niet alleen instinctief, maar nemen bezit net zo gemakkelijk ook instinctief weer af.
  Zie ik een mooi huis, kraak ik het gewoon. Misschien gaat de bezitter zijn eigendom wel verdedigen, maar dan zorg ik ervoor sterker te zijn. Net als een echt beest.
  De mens scheen in theorie al een beest te zijn: nu nog graag in de werkelijkheid, aldus deze libertarier.

 12. Laat ik het anders stellen.
  Bij dieren draait direct om materiële dingen.
  Mensen fantaseren er allemaal niet materiële rechten
  en plichten bij om op deze manier toch weer materiële dingen te claimen.
  Dit is wel handig als je niet fysiek de sterkste bent.

  Als ik iets maak, mag je dat niet meer maken door een
  bedachte octrooi of patent.

  Als ik een boek met een bedachte verhaaltje schrijf,
  vind ik dat iedereen dat verhaaltje moet geloven.

  Als ik een kroon op mijn hersenen zet, heb ik plotseling meer rechten.

  Als ik een liedje bedenk en zing, mag jij dat liedje niet meer zingen of draaien zonder verplichtingen aan mij.

  Als ik bij jouw werk, dan mag ik, wat ik bij jouw heb geleerd nergens anders gebruiken.

  Dit is toch allemaal klink klare onzin.
  Wat je allemaal kan doen met een paar hersencellen
  meer als een dier.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Romee [15]: het is idd een voordeel waar ook een aantal grote nadelen aan lijken te kleven.
  Je ziet zelden dat dieren elkaar bij de miljoenen vernietigen, maar bij mensen is dat redelijk gebruikelijk. Het zwakke punt zit hem in de bootcode lijkt het. Als je maar vroeg genoeg de hersenen programmeert met geweld, dan heb je ze onder controle.
  Dan kramen ze niet alleen de grootste onzin uit, zijn niet in staat om nog teksten te kunnen lezen, maar vallen ook medeslaven aan, zoals in het artikel beschreven. Gelukkig stelde Beek niet teleur om de stellling dat je het meest wordt aangevallen door medeslaven te onderschrijven. Hiervoor dank.

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [16]:

  Graag gedaan.
  Ik hoop dat je intussen inziet dat jouw voorbeeld van de dieren ook nog een andere kant heeft, en dus niet opgaat.

 15. De stelling was dat dat het concept eigendom mogelijk is zonder overheid. Dieren werden aangehaald als bewijs dat dit inderdaad mogelijk is.
  Echter wil dat nog niet zegeen dat mensen zich compleet moeten gaan gedragen als dieren. Het afschaffen van de overheid is genoeg. Mits het non-agressie principe wordt gehanteerd. Iets dat dieren niet beheersen, zoals Beek kundig opmerkte.

  beek [20] reageerde op deze reactie.
  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 16. hmmzz

  ik kan een mooi kopje koffie kopen in de winkel voor een paar dubbeltjes, nemen we 50 cent, dan hebben we echt de beste koffie die er is.

  vervolgens moet je die perfecte kopjes kopen… die 15 euro per stuk kosten, en ongeveer 100x meegaan in de horeca (daarna gaan ze stuk), dus nog eens 15 cent bijtellen.

  Dan hebben we de huur van het pand, mooi pand, dus 3000 euro huur per maand, dit zal gedeeld worden door aantal bezoekers.

  En tenslotte is er de mooie dame, die maandelijks ook 2000 euro hoopt op te strijken.

  Een beetje koffietent met terras heeft toch gemiddeld per maand wel zo’n 20.000 bezoekers.
  (300 per uur in hoogseizoen, 50 per uur in laagseizoen)

  De reele prijs is dus 1.15 euro.

  als er dan 3 euro op het kaartje staat word ik daar wel chaggo van.. en zal ik vaak een GRATIS bakkie koffie bij de ah halen en lekker op een GRATIS bankje in het park gaan zitten, en die dure tent voortaan negeren.

  Nico de Geit [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Robert de Winter [18]:

  De Deelnemers tekenen dus een sociaal contract waarin ze beloven zich te houden aan het non-agressie-principe?
  Een rechtbank gaat het principe vaststellen als twee partijen van mening zijn dat ‘de ander’ begon, of zijn contract breekt?
  Een politie zorgt ervoor dat de wel-agressor opdraait voor een schadeloosstelling?
  Zijn we intussen wel erg ver verwijderd geraakt van de dierenwereld.
  Derhalve een slecht voorbeeld, dat van die kat en die hond.

 18. @Kemps [19]:

  “Dan hebben we de huur van het pand, mooi pand, dus 3000 euro huur per maand”

  Zullen we het op 15.000 euro per maand houden, exclusief gemeentelijke terrasbelasting en andere heffingen?

 19. @pcrs [22]:

  Ik lees toch heel duidelijk dat je het gedrag van dieren hier als voorbeeld stelt voor het kunnen beschermen van eigendom zonder dat er een overheid nodig is.
  Welnu, precies daar reageer ik op, op dat merkwaardige voorbeeld. Ik laat dus zien dat er ook een andere kant aan dat diergedrag is, waardoor je voorbeeld gewoon niet klopt.
  Dat jij het dan hebt over ‘kalmeren tot een niveau waarop communicatie mogelijk is’, dat noem ik nu miscommunicatie.

  Verder blijf ik het vreemd vinden dat pcrs zijn eigen gedachten legt in de mond van een fictieve opperdienaar.

Comments are closed.