Oorlog is wel het meest stomme dat de mensheid kan doen.

Stof tot nadenken

35 REACTIES

 1. @Vilseledd [1]:

  Klopt. Die rekenen als volgt: ‘de zeven tijden’ komen neer op 2520 dagen, de profetische leidraad is een dag voor een jaar en dus 2520 jaar vanaf oktober 607 v. Chr., gebaseerd op teksten in de bijbelboeken Koningen en Daniel, en dus oktober 1914. Volgens de JG’s is 1914 het jaar waarin 144.000 Jehova’s Getuigen werden uitverkoren voor het koninkrijk der hemelen. Toen het aantal Jehova’s Getuigen sterk steeg is de doctrine van het aardse paradijs, waar alle Jehova’s Getuigen die niet tot de 144.000 uitverkorenen behoorden naartoe zouden gaan, ontwikkeld. Het einde ter tijden is door de JG’s meerdere malen voorspeld, maar vanaf de jaren 1930 is men er maar mee gestopt. Ik laat Jehova’s Getuigen altijd binnen en tracteer hen op glaasjes ijskoud water. 🙂

  Maar het verschil is dat Jehova’s Getuigen niet om (de westerse) beschaving geven. Opvallend is dat ik nog nooit een Jehova’s Getuige ben tegen gekomen die interesse had voor zaken als muziek, literatuur, architectuur of filosofie.

 2. @reiny [3]:

  WO I is niet alleen een vernietigende oorlog geweest, maar de periode 1914-1918 markeert ook het einde van de westerse beschaving en het begin van de decadentie. Dat kan men ook zien in de kunsten. Na WO I hebben de gebouwen geen ornamenten meer, nemen we terugval in de beeldende kunst waar, verliest muziek harmonie en melodie. Vóór WO I heb je grote componisten als Mahler en Brahms, na WO I atonale prutsers. Na WO I kwakken schilders verf op doek, blikken hun eigen uitwerpselen in en maken infantiele schilderijen. Na WO I wordt de mode alsmaar banaler,tot aan de gescheurde spijkerbroek, de T-shirt en de nektatoeage toe. Filosofen na WO I zijn doorgaans geen grote geesten, maar socialistische aan nihilisme rakende oplichters (Marcuse, Fromm, Sartre, Foucault, Chomsky…). Schoonheid, goede smaak, wellevendheid, spiritualiteit, moraal, burgelijke vrijheden, het geldwezen….allemaal in verval. Het enige dat nog een beetje solaas biedt is het voortschrijden van de technische mogelijkheden, maar ja, die leunen zwaar op hetgeen vóór 1914 tot stand is gekomen.

 3. “Na WO I hebben de gebouwen geen ornamenten meer, nemen we terugval in de beeldende kunst waar, verliest muziek harmonie en melodie. Vóór WO I heb je grote componisten als Mahler en Brahms, na WO I atonale prutsers.”

  De hedendaagse Westerse mens houdt toch van strak design om tot rust te komen; de kunst en toegepaste kunst moet zich toch ontwikkelen. Als de ornamentiek mensen niet meer doet nadenken, dan moeten er toch nieuwe stromingen komen. Popmuziek kan gewoon op klassieke wijze gespeeld worden, dus dat is ook een voortborduursel op de klassieke muziek. Mensen zitten geen drie uur durend concert meer uit in onze tijd.

  “Na WO I wordt de mode alsmaar banaler,tot aan de gescheurde spijkerbroek, de T-shirt en de nektatoeage toe.”

  Goed, een gescheurde spijkerbroek laat ik ook liggen, zeker als die duurder is. In 1991 zei ik nog eens tegen iemand: “Jongen, je broek is kapot,” wetende, dat dat “zo hoort”. Het hielp helaas niet. Maa met een T-shirt is toch weinig mis; het is functionalisme.

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 4. http://www.youtube.com/watch?v=HesLDikEets

  En de eerste wereld oorlog kwam tot stand.

  De SER kwam wettelijk tot stand in 1938.

  En bestaat nog steeds……goh…THE SOCIAL WELFARE STATE kwam tot stand.

  Werkgevers en NEMERS onder een hoed ?

  Nou bel dan maar het CENTRAAL PLAN BURO ( moderne spelling ?).

  A new world order.

 5. @Vilseledd [5]:

  “…de kunst en toegepaste kunst moet zich toch ontwikkelen.”

  Er is sprake van een neergang. Zowel stilistisch als inhoudelijk.

  ” Popmuziek kan gewoon op klassieke wijze gespeeld worden, dus dat is ook een voortborduursel op de klassieke muziek.”

  Onzin. Popmuziek is kwalitatief stukken slechter dan de westerse klassieke muziek in haar gloriejaren (tot ca. 1910).

  “Mensen zitten geen drie uur durend concert meer uit in onze tijd.”

  Klopt, kwestie van verhoogde tijdspreferentie en infantilisering (met daarbij een verhoogde behoefte aan instant bevrediging) van de samenleving. Overigens is mij geen enkel concert bekend van vóór 1910 die drie uur duurt. Zelfs de langste symfonien van Bruckner en Mahler komen op niet meer dan de helft van drie uur. Alleen opera’s duren drie uur of langer.

  “Maa met een T-shirt is toch weinig mis; het is functionalisme.”

  Het zou natuurlijk kunnen dat u zodanig een kind van uw tijd is dat de decadentie en de algehele culturele neergang u helemaal niet opvalt.

  Wat is volgens u trouwens het functionalisme (en de esthetiek) van een nektatoeage?

  Def [8] reageerde op deze reactie.

 6. ““…de kunst en toegepaste kunst moet zich toch ontwikkelen.”

  Er is sprake van een neergang. Zowel stilistisch als inhoudelijk.”

  Dat is subjectief. De toegepaste kunst weerspiegelt de behoefte aan functionaliteit en lage prijzen. Wanneer je computer van ornamenten had moet worden voorzien en alleen van natuurlijke producten mocht worden gemaakt, was hij onbetaalbaar. In de bouwkunst zie je in het verleden mooie rijks- en bedrijfsgebouwen en mooie huizen voor de rijken, maar de armen woonden in huizen, die onderdeden voor de huidige functionele woningbouw. Wat dat betreft is er sprake van een opgang.

  “Onzin. Popmuziek is kwalitatief stukken slechter dan de westerse klassieke muziek in haar gloriejaren (tot ca. 1910).”

  Ook weer subjectief. Popmuziek is een geheel andere wijze van muziek maken. Bij klassieke muziek stond de componist voorop, die bladmuziek maakte. Die bladmuziek wordt pas muziek, wanneer ze uitgevoerd wordt, dus je kunt een slechte uitvoering van Mozart hebben en een goede klassieke van “Yellow Submarine” van The Beatles.

  “Klopt, kwestie van verhoogde tijdspreferentie en infantilisering (met daarbij een verhoogde behoefte aan instant bevrediging) van de samenleving.”

  Een enorm toegenomen hoeveelheid informatie; omdat mensen zoveel mogelijk willen leren kennen en deze tactiek je de beste overlevingskansen biedt in de maatschappij, zijn mensen die kunnen multitasken in het voordeel.

  “Wat is volgens u trouwens het functionalisme (en de esthetiek) van een nektatoeage?”

  Dat vind ik een onterecht gestegen cultuurgoed. Tatoeages associeer ik nog altijd met criminelen en zeelieden.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [9]:

  Wat beschaafd is en wat niet is natuurlijk subjectief. De een vindt koppen snellen beschaafd en de ander niet. Ik schrik er niet voor terug om stelling te nemen en te stellen dat de muziek vóór WO I van betere kwaliteit was. Dat de ornamentale bouw van vóór WO I esthetischer was en dat zaken als nektatoeages, vetzucht, popmuziek, atonale muziek, abstract expressionistische schilderijen, deconstructivistische filosofie, egalitarisme, nihilisme, het imiteren van lagere sociale klassen, onwellevendheid en fiatgeld allemaal tekenen zijn van decadentie, teruggang in de westerse beschaving.

 8. “Ik schrik er niet voor terug om stelling te nemen en te stellen dat de muziek vóór WO I van betere kwaliteit was.”

  De kwaliteit wordt pas bepaald bij het uitvoeren of afspelen; je kunt een miserabele uitvoering van Mozart en een goede van de Beatles geven. Behalve klassiek te spelen, zijn de huidige muziekstukken ook Gregoriaans te spelen. Daarnaast ga je volledig voorbij aan populaire musici als John Miles, Led Zeppelin, Queen en dergelijke. Je kunt toch moeilijk volhouden, dat ze bagger produceerden, enkel en alleen omdat ze na 1914 muziek maakten.

  “Dat de ornamentale bouw van vóór WO I esthetischer was en dat zaken als nektatoeages, vetzucht, popmuziek, atonale muziek, abstract expressionistische schilderijen, deconstructivistische filosofie, egalitarisme, nihilisme, het imiteren van lagere sociale klassen, onwellevendheid en fiatgeld allemaal tekenen zijn van decadentie, teruggang in de westerse beschaving.”

  “Esthetischer” bestaat niet. “Mooier” wel, maar dat is subjectief. Kennelijk vindt de huidige mens al die ornamentiek te druk. Een figuratieve schilder zou niets meer toevoegen. Fiatgeld heeft altijd bestaan; goud is ook fiatgeld. Als we er niet meer op vertrouwen, kan het aan de straat gezet worden.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [11]:

  Het gaat niet alleen om de uitvoering. Er werd gewoon betere muziek geschreven vóór WO I. Led Zeppelin, Queen en dergelijke kunnen niet tippen aan Mahler, Brahms of Beethoven.

  Esthetischer is een synomiem van mooier.

  Met fiatgeld bedoel ik natuurlijk het huidige ongedekte geld. U maakt geen onderscheid tussen goud als geld en ongedekt geld dat kan worden bijgedrukt en noemt het indiscriminatoir allebei fiatgeld?

  Maar goed, naar u toe kan ik dus mijn punt niet duidelijk maken. En Hoppe ook niet. Wellicht behoort u niet tot het beoogde publiek, en vindt u de westerse beschaving prima zoals deze nu is, inclusief alle banaliteiten, alle verloederingen en teruggang in kwaliteiten die u niet als zodanig beschouwt. Ach, een kwestie van smaak. Net als wel of geen kannibalisme.

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [15]:

  Nou, laat ik het zo stellen: ik zie dat er een einde is gekomen aan de (bloei van de) westerse beschaving in WO I en dat alles na WO I nog een (zwakke) echo is van die (klassieke) westerse beschaving. En ja, de hedendaagse westerse beschaving is inderdaad decadent. En dat durf ik best, onomwonden, stellen. En als u dit niet ziet of als u het er niet mee eens is dan heb ik u wat dit betreft niets te zeggen. En Hoppe ook niet. ‘Democracy, the God that failed’, wat ik als het belangrijkste wijsgerige werk op politiek vlak beschouw van deze tijd, belangrijker dan ‘de open samenleving en haar vijanden’ van Karl Popper, belangrijker dan ‘de opstand der horden’ van José Ortega y Gasset, is u in dat geval niet aan te raden. Puur omdat te veronderstellen is dat u er geen affiniteit mee zult hebben.

 11. “Nou, laat ik het zo stellen: ik zie dat er een einde is gekomen aan de (bloei van de) westerse beschaving in WO I en dat alles na WO I nog een (zwakke) echo is van die (klassieke) westerse beschaving.”

  De opkomst van de film, de informatietechnologie en de automobiliteit liggen toch vooral erna evenals de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie. Uiteraard blijft het een mening of dat een vooruitgang is, maar dat blijft eveneens dat van jou en een zekere Hoppe.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Vilseledd [17]:

  Technologie houdt samen met het beschikken over informatie en deze informatie kunnen toepassen. Dat is niet verloren gegaan. De technologie en de economie steunen echter het erfkapitaal van de westerse wereld van vóór WO I. Wist u dat het wereld handelsvolume van 1914 pas in 1964 evenaard werd?

  Film: vóór WO I; automobiliteit: vóór WO I. Ik kan niet ontkennen dat er ook vorderingen zijn gemaakt op het gebied van technologie, maar denk dat deze vorderingen vergeleken bij de vorderingen van de techniek in een vrije samenleving niet zo indrukwekkend zijn. Misschien dat de ontwikkeling van de atoombom wél een ontwikkeling was die zonder een verregaande vorm van etatisme niet mogelijk, of onnodig, zou zijn geweest.

  De staatsschuld: vóór WO I nauwelijks een issue, nu vaak meer dan 100% van het BNP. Criminaliteit: vóór WO I geen wijdverbreid ernstig probleem, nu een groot probleem aan de orde van de dag. Twee verwoestende oorlogen, een Koude Oorlog met een miljarden verslindende wapenwetloop, socialisme, communisme, fascisme, nationaal-socialisme, concentratiekampen, massa-immigratie, islamisering, infantilisering, cultuur-relativisme, waardenrelativisme, abstract-impressionisme, atonaliteit, gebroken gezinnen, EU-superstaat, centrale banken, ongedekte briefjes, Big Brother, tokkie-gedrag, criminaliteit….nee, het is werkelijk allemaal maar een mening van mij en een zekere Hoppe dat het sinds 1914 bergafwaarts is gegaan met de westerse beschaving. Ja, het is een mening en een kwestie van smaak. Net zoals kannibalisme een kwestie van smaak is.

  Ik vind het prima dat u het met me oneens is en dat u een andere mening is toegedaan, dat u een andere smaak heeft en dat u andere waarden stelt. Dus is deze audio voor u niet interessant, is ‘Democracy, the God that failed’ niet interessant, is Hoppe voor u niet interessant en is wat ik u te melden heb voor u niet interessant.

 13. “De technologie en de economie steunen echter het erfkapitaal van de westerse wereld van vóór WO I. Wist u dat het wereld handelsvolume van 1914 pas in 1964 evenaard werd?”

  Nee joh, hoogstens de theoretische natuurkunde erachter. Van je voorbeelden ligt het begin wel voor 1914, maar het zwaartepunt moeten we toch erna zoeken.

  “De staatsschuld: vóór WO I nauwelijks een issue, nu vaak meer dan 100% van het BNP.”

  De Franse Revolutie, het Romeinse Rijk, de hertog van Alva. Staatsschuld is een modern iets, maar de tegenhangers zijn zeker in oudere tijdperken te vinden.

  “Criminaliteit: vóór WO I geen wijdverbreid ernstig probleem, nu een groot probleem aan de orde van de dag.”

  De Bokkenrijders, struikrovers, piraten, niet ongewapend de straat op kunnen gaan.

  “Big Brother, tokkie-gedrag, criminaliteit….nee, het is werkelijk allemaal maar een mening van mij en een zekere Hoppe dat het sinds 1914 bergafwaarts is gegaan met de westerse beschaving. Ja, het is een mening en een kwestie van smaak. Net zoals kannibalisme een kwestie van smaak is.”

  Als je zo praat, dan verkondig je geen mening, maar wil je gelijk hebben.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Vilseledd [19]:

  “Als je zo praat, dan verkondig je geen mening, maar wil je gelijk hebben.”

  Ik vind dat ik gelijk heb. Als u geen neergang in de beschaving ziet sinds WO I, dan is dat gelijk niet aan u besteed. Gelijk hebben wil niet zeggen gelijk krijgen. Overigens zou ik niet willen beweren dat alles beter zou zijn vóór 1914. Wél stel ik dat op paar belangrijke vlakken, essentiele aspecten voor de levensvatbaarheid van een beschaving, er een enorme teruggang is waar te nemen.

  Wat mij betreft vindt WO I en WO II een stuk minder erg dan Pruisisch-Oostenrijkse oorlogen om Silezie. Wat mij betreft slaat u tokkiegedrag hoger aan dan wellevendheid. Wat mij betreft vindt u ‘we will rock you’ van Queen minstens zo goed, of beter, dan de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler, wat mij betreft vindt u ongedekte papieren briefjes beter dan de klassieke goudstandaard. Dan is Hans-Hermann Hoppe, en ieder ander die de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw als een sociale, morele en artistieke neergang ziet en daarover spreekt en publiceert, helemaal niets voor u. Prima!

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [20]:

  Hoewel men nooit het verloop van een geschiedenis kan voorspellen durf ik wel mijn hand er voor in het vuur steken dat we anno 2010 een socialer, moreler, artistieker en meer hoogstaande westerse beschaving zouden hebben gehad en dat WO I niet zou zijn uitgebroken als er sinds halverwege 19de eeuw geen gang naar democratisering zou zijn geweest.

 16. “Wat mij betreft vindt u ‘we will rock you’ van Queen minstens zo goed, of beter, dan de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler,”

  Gustav Mahler moet legendarisch gepraat worden op muziekscholen en conservatoria. Freddy Mercury was het al tijdens zijn leven.

  “Wat mij betreft vindt WO I en WO II een stuk minder erg dan Pruisisch-Oostenrijkse oorlogen om Silezie.”

  Men spreekt tegenwoordig ook nog steeds van de verschrikkingen van de bloedige 30-jarige oorlog. En wanneer kende men de pijnbank en de doodstraf? Aan welke onnozele ziekten gingen mensen zoal dood voor 1914?

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [22]:

  Wat Freddy allemaal bij elkaar gecomponeerd heeft valt in de schaduw bij enkel één symfonie (de 5de, 6de of 9de) van Gustav. Ik heb nooit op een muziekschool of conservatorium gezeten.

  Ideologische oorlogen, zoals de 30-jarige oorlog, behoren natuurlijk tot de uitzonderingen, maar in de nieuwste tijd zijn ideologische oorlogen eerder de regel. In het tijdperk van de monarchie waren de meeste oorlogen namelijk beperkte oorlogen, gevoerd over een beperkt, betwist, gebied.

  En dat de wetenschap en technologie wel is voortgeschreden onderken ook ik. Ik geloof alleen dat dit nog meer het geval zou zijn geweest als we de afgelopen 100 jaar een vrijere samenleving zouden hebben gehad.

  Prima als u de new kids wil stellen boven heren die vrouwen in de jas helpen, prima als u het systeem met fiatgeld en centrale banken boven de klassieke goudstandaard wil stellen, prima als u ‘we will rock you’ boven de symfonien van Mahler wil stellen, prima als u Keynes boven Bastiat wil stellen, prima als u het T-shirt boven het maatkostuum wil stellen, prima als u méér herverdeling boven recht op méér vruchten van de arbeid wil stellen, prima als u een socialistische tokkie prefereert boven een vrije heer, prima als u kannibalisme boven niet-kannibalisme wil stellen. Nogmaals: als u de neergang van de westerse beschaving niet inziet dan is dit onderwerp gewoon niet voor u.

 18. “Wat Freddy allemaal bij elkaar gecomponeerd heeft valt in de schaduw bij enkel één symfonie (de 5de, 6de of 9de) van Gustav.”

  “daarvan vind ik, dat het in het niet valt”

  Ik gun je je mening, maar presenteer haar dan als mening.

  “Ideologische oorlogen, zoals de 30-jarige oorlog, behoren natuurlijk tot de uitzonderingen, maar in de nieuwste tijd zijn ideologische oorlogen eerder de regel.”

  Wat de Nazi’s met Putten deden, was tijdens de tachtigjarige oorlog schering en inslag. De voorgaande eeuwen zijn echt niet beter.

  Alle voorbeelden van “New Kids” en verder heb ik nooit genoemd. Keynes had een goede theorie, maar politici willen alleen maar meer besteden in tijden van economische tegenspoed. Het omgekeerde doen ze niet, of heb je al eens gehoord van de gigantische bezuinigingsplannen van 1999 of 2006?

  “prima als u het T-shirt boven het maatkostuum wil stellen,”

  Beiden hebben hun functie.

  “Nogmaals: als u de neergang van de westerse beschaving niet inziet dan is dit onderwerp gewoon niet voor u.”

  Het onderwerp is even goed iets voor iemand, die het er niet mee eens is als voor degene, die het er wel mee eens is.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 19. Over jassen gesproken. Wat me wel stoort tegenwoordig, is dat mensen tegenwoordig jassen in restaurants over hun stoel draperen in plaats van deze in de garderobe te hangen. Vaak kijken ze me aan, alsof ze water zien branden, wanneer ik als enige dat wel doe.

 20. @Vilseledd [24]:

  “Ik gun je je mening, maar presenteer haar dan als mening.”

  Ik poneer mijn mening zoals ik dat wens. Ik ken werkelijk geen enkel stuk muziek van na 1914 die de muziek van vóór 1914 ook maar enigzins zou kunnen evenaren. Doen voorkomen dat ‘we will rock you’ op gelijk niveau zou staan met de symfonien van Mahler is lachwekkend en getuigt, indien serieus bedoelt, niet bepaald van een goede, ontwikkelde, smaak.

  Voorbeeld van een mening: met je handen, al grommend, mensenvlees verorberen terwijl je ligt te rollen in de modder is minder beschaafd dan aan tafel, met mes en vork, een bordje pasta met groenten eten.

  Zoals ik schreef kwamen ook vóór 1914 ideologische oorlogen voor. Alleen veel minder. De 20ste eeuw was, ook naar verhouding van het aantal inwoners, bloediger dan de 18de en 19de eeuw bij elkaar.

  “Keynes had een goede theorie….”

  Een theorie die niet klopt in de praktijk, een systeem dat enkel kan bestaan door immorele maatregelen, kan niet goed zijn.

  “Het onderwerp is even goed iets voor iemand, die het er niet mee eens is als voor degene, die het er wel mee eens is.”

  In dit geval heb ik daar ernstig mijn twijfels over.

 21. “Ik ken werkelijk geen enkel stuk muziek van na 1914 die de muziek van vóór 1914 ook maar enigzins zou kunnen evenaren.”

  De Bolero van Ravell, “Music was my first love” van John Miles.

  “Doen voorkomen dat ‘we will rock you’ op gelijk niveau zou staan met de symfonien van Mahler is lachwekkend en getuigt, indien serieus bedoelt, niet bepaald van een goede, ontwikkelde, smaak.”

  Dat heb ik ook niet gezegd, maar de Bohemian Rhapsody is toch kwalitatief hoogstaand.

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.
  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Vilseledd [27]:

  Het liedje ‘Ich gehör nur mir’ uit de musical Elisabeth (1992) heeft een sterke libertarische tekst (van Michael Kunze op muziek van Sylvester Levay). Dat doet Bach Kunze niet na! 😉

  Elisabeth:

  Ich will nicht
  gehorsam, gezähmt und gezogen sein,
  ich will nicht
  bescheiden, geliebt und betrogen sein,
  ich bin nicht das Eigentum von dir,
  denn ich gehör nur mir

  Ich möchte
  vom Drahtseil herabsehen auf diese Welt,
  ich möchte
  aufs Eis gehn und selbst sehen wie langs mich hält,
  was geht es dich an was ich riskier?
  Ich gehör nur mir

  Willst du mich belehren,
  dann zwingst du mich bloß
  zu fliehen von der lästigen Pflicht.
  Willst du mich bekehren, dann reiß ich mich los
  und flieg wie ein Vogel ins Licht!

  Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin
  ich wachse und lerne,
  und bleibe doch wie ich bin.
  Ich wehr mich bevor ich mich verlier,
  denn ich gehör nur mir.

  Ich will nicht mit Fragen und Wünschen belastet sein,
  vom Saum bis zum Kragen von blicken betastet sein.
  Ich flieh wenn ich fremde Augen spür,
  denn ich gehör nur mir.

  Und willst du mich finden,
  dann halt mich nicht fest.
  Ich geb meine Freiheit nicht her.

  Und willst du mich binden
  verlass ich dein Nest
  und tauch wie ein Vogel ins Meer.
  Ich warte auf Freunde
  und suche Geborgenheit
  ich teile die Freude ich teile die Traurigkeit
  doch verlang nicht mein Leben dass kann ich dir nicht geben
  denn ich gehör nur mir!
  Nur mir!

  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Libertarian_songs

 23. @Vilseledd [27]:

  “De Bolero van Ravell, “Music was my first love” van John Miles.”

  Qua orkestratie is de Bolero niet onverdienstelijk, maar ver beneden het niveau van Mahler zijn symfonien en Brahms zijn kamermuziek. Misschien dat dat nummer van John Miles heel prachtig wordt gevonden door mensen die er niet van op de hoogte zijn dat er vóór Fats Domino ook muziek werd gemaakt, maar ik vind het behoorlijk lachwekkend om dat nummer op te voeren als zijnde gelijkwaardig aan de muziek die vóór 1914 gemaakt is.

  Bohemian Rhapsody is binnen het popgenre kwalitatief hoogstaand. Vergeleken met ‘Boom, boom, boom, boom, i want you in my room’ van de Vengaboys, ‘Cherie’ van Eddy Wally en ‘ye yo motherfokka!’ van n’importe welke rapper is het superb. Vergeleken met het beste dat in de 19de eeuw en in de 20ste eeuw vóór WO I is gemaakt is het (natuurlijk) een aanfluiting.

  Maar goed, het erkennen dat het sinds de jaren ’10 van de vorige eeuw sociaal, artistiek en moreel bergafwaarts is gegaan is blijkbaar niet aan u besteed.

  Vilseledd [30] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.