Welke voorstander van de vrije markt droomt niet van een onbewoond eiland om daar een maatschappij te beginnen met maximale economische vrijheid ? Als alles volgens plan verloopt, gaat Honduras binnenkort van droom naar werkelijkheid. Het idee is simpel: een onbevolkt stuk land wordt toegewezen als modelstad. De Hondurese overheid wijst een ontwikkelingsautoriteit aan. Deze autoriteit tekent contracten met de investeerders die de infrastructuur gaan ontwikkelen. De stad opent voor zaken onder een wetgeving die als een magneet op investeerders werkt.

Klinkt te fantastisch ? Misschien, totdat de bedenker van dit plan, de 35 jarige Octavio Sanchez, meldt dat modelsteden niet nieuw zijn. ‘Wat ik geweldig vind aan dit concept zijn twee dingen. Allereerst dat we de beste ervaringen uit gelijksoortige succesvolle projecten overal ter wereld kunnen toepassen en ten tweede de totale vrijwilligheid voor mensen om zich er te vestigen. Dat zijn diegenen die het zullen verdedigen.’

Gedurende de Koude Oorlog was Honduras bekend vanwege haar loyaliteit jegens de VS. In 2009 werd president Manuel Zelaya afgezet omdat hij probeerde zijn presidentschap te verlengen, in strijd met de grondwet. Honduras weigerde om aan internationale verzoeken te voldoen om Zelaya weer aan de macht te brengen.

Dit plan komt ook voort uit de gefrustreerde pogingen om het huidige systeem te veranderen. Zoals Mr. Sanchez zegt: ‘Het is voor mij al veel langer duidelijk dat we met het huidige systeem nergens komen.’ Sanchez werkte in de regering van president Ricardo Maduro (2002-2006). De jonge advocaat vroeg zich tien jaar geleden af of het mogelijk zou zijn om een plek toe te wijzen waar alle pro markt hervormingen legaal zijn. Hij twijfelt er niet aan dat zo’n plaats zeer snel zal groeien en dat het idee zich zal verspreiden.

Geleidelijk ontwikkelde dit concept zich en de politieke crisis in 2009 versnelde het. President Lobo zegt dat enquetes laten zien er onder de Hondurezen die bekend zijn met het voorstel, er brede steun is. De verwachting is dat de wet binnen drie maanden door het Congres aangenomen zal worden.

Deze week reizen president Lobo en Mr. Sanchez naar Zuid Korea en Singapore waar ze succesvolle modelsteden zullen analyseren en op zoek gaan naar investeerders. Mr. Sanchez zegt dat het belangrijk is dat er meer dan één modelstad gelanceerd wordt zodat er concurrentie ontstaat.

Kan dit werken ? De critici – die interessant genoeg veelal mislukte planning of ontwikkelings’experts’ zijn – zeggen dat het onwaarschijnlijk is omdat, tsja, dit Honduras is. Maar Mr. Sanchez is niet ontmoedigd. Hij verteld dat vroeger zowel Japan als Chili cultureel ongeschikt bevonden waren om zich te ontwikkelen. Ook zegt hij dat de geschiedenis aan de kant van Honduras staat. Aparte wettelijke systemen binnen gemeenschappen genereerden geweldige welvaart, in het geval van de Noord Europese Hanzesteden en meer recentelijk in de Chinese stad Shenzhen.

Voormalig president Ricardo Maduro is ook een fan. ‘Als we ons willen ontwikkelen dan moeten we een manier vinden om een tegenwicht aan populisme te bieden. De modelstad is een middel om macht te decentraliseren en om mensen te betrekken bij het regeren.’

Vertaling van WSJ Mary Anastasia O’Grady  Honduras experiment with free-market cities

5 REACTIES

 1. @Slappe Zuigvis [1]:

  Bedoelde je onderstaande?
  Zie dit als “Extra Service” want ik heb nog geen idee hoe het zit met copyrights!!!!

  Honduras’s Experiment With Free-Market Cities
  A poor country considers a new way to stimulate private investment.
  • By MARY ANASTASIA O’GRADY

  Tegucigalpa, Honduras
  What advocate of free markets hasn’t, at one time or another, fantasized about running away to a desert island to start a country where economic liberty would be the law of the land? If things go according to plan, more than one such “island” may soon pop up here.
  Honduras calls these visionary islands “model cities,” and as the Journal’s David Wessel reported from Washington 10 days ago, the Honduran Congress is expected to soon pass an amendment to the constitution that would clear the way to put the concept into action.
  The idea is simple: A sizable piece of unpopulated government land is designated for use as a model city. A charter that will govern the city is drafted and the Congress approves it. A development authority is appointed by the national government. The authority signs contracts with the investors who will develop the infrastructure. The city opens for business under rules that act as a magnet for investment.

  Sound fanciful? Perhaps, until the chief architect of the plan, 35-year-old Octavio Sánchez, points out that “model cities” are nothing new. “What I love about the concept,” President Porfirio Lobo’s chief of staff tells me in an interview, “is two things. First, that we will employ the best practices from similar projects around the world that have been successful. Second that it is entirely voluntary for people to move in. They are the ones who will protect it.”
  During the Cold War, Honduras was known mostly for its loyalty to the U.S. In 2009 it gained fame for deposing Manuel Zelaya because he was trying to extend his presidency in violation of the nation’s constitution. Honduras refused to comply with international demands to restore Mr. Zelaya to power. Now the little country that stood up to the world to defend its democracy seems to be affirming a belief that it needs to change if it wants to ward off future assaults on freedom.
  New York University economist Paul Romer is a global champion of the same concept by another name. Here’s how Mr. Romer described his “charter cities” in a Jan. 25 interview with the Council on Foreign Relations’ Sebastian Mallaby: “Some group of people who are willing to try something different say: Let’s go off by ourselves. We’ll develop both different laws, perhaps, but importantly, different norms about right and wrong. We’ll reinforce that in our little culture that operates separately. And then, if these turn out to be a success . . . we’ll not only demonstrate to others that there’s something better, but we’ll also provide a mechanism where people can move from the equilibrium where one set of rules and norms prevails to this other one.”
  The germination of model cities for Honduras started in Honduras. The reason is not hard to discern. Reformers have spent years trying to liberalize the economy only to be thwarted by special interests.
  As Mr. Sánchez, who also worked in the government of President Ricardo Maduro (2002-06), puts it: “For me, for a very long time, it has been obvious that with the current system, we are going nowhere.” The young lawyer says that almost a decade ago he began thinking about whether it would be possible to designate a small place where all the pro-market reforms would be law. He had no doubt that such a zone would grow fast and that the ideas behind it would spread.
  The Americas in the News
  Get the latest information in Spanish from The Wall Street Journal’s Americas page.
  Over time the concept evolved and the 2009 political crisis seems to have generated interest in new ideas. In an interview here last week President Lobo told me that his polling shows that among Hondurans familiar with the proposal, there is broad support.
  The amendment is expected to pass Congress within the next three months. This week Mr. Sánchez and Mr. Lobo will travel to South Korea and Singapore, where they will analyze successful model cities to aid in drawing up the first charter. They will also be looking for investors. Mr. Sánchez says that it is important that more than one model city is launched so that rule designers will have to compete.
  Can it work? The critics—who interestingly enough seem to be mostly failed planning or development “experts”—say it is unlikely because, well, this is Honduras. But Mr. Sánchez is not deterred. He points out that both Japan and Chile were once proclaimed culturally incapable of development. He also argues that history is on Honduras’s side. Separate legal systems inside cities generated untold prosperity as far back as the 14th century in Northern Europe’s Hanseatic League and more recently in places like the Chinese city of Shenzhen.

  Former president Ricardo Maduro is also a fan. “If we want to develop we have to find a way to counterbalance the populism that causes us so much harm. The model city is a way of decentralizing power and connecting people to their government.”

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [2]:

  Pas maar op met de copyright trollen. Misschien dat je nu geen last van ze hebt, maar over een tijdje wel. Bij Pro Republica heeft men er last van gekregen. Het lijkt er op dat de claims strategisch worden ingezet. Bijvoorbeeld om wraak te nemen als een reageerder iets onaardigs zegt over Spekkie het Graaivarken, aka Jan-Kees de J.

  Def [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Def [4]:

  Hij ziet er nog naar uit ook, als de recente foto’s die ik zag representatief waren.

  Als spekkie echt een held wil zijn, dan moet hij ook een paar van die fiscale vrij-zones helpen oprichten. Gewoon in een paar van die leegloop-provincies, zoals Zuid Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Zou hij het aandurven?

Comments are closed.