Soms merk je dat er toch nog politici zijn die af en toe een juiste koers durven te varen. De IJslandse president Ragnar Grimsson durft nu NEE te zeggen tegen het parlement en daarmee tracht hij het IJslandse volk te redden van een exrta belasting die het parlement al heeft goedgekeurd. 

 Het gaat om een betaling door de productivie mensen voor schade die politici en bankiers hebben veroorzaakt.   Voor een uitgebreidere verklaring zie een vroeger Vrijspreker-artikel op: https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/93-van-de-ijslandse-stemmers-zeggen-nee-zelfs-om-verkeerde-redenen/#more-70997    

De IJslandse belastingbetalers zouden moeten opdraaien voor foutgelopen afspraken van Nederlandse beleggers met IJslandse bankiers.
Kan er iemand twijfelen aan het onrecht dat hier speelt?  

 Vandaar een petitie om de IJslanders te steunen:  http://www.petitiononline.com/NLforIce/petition.html  

Al 666 gingen u voor.  Doet u ook nog mee?

26 REACTIES

 1. Als ik het goed heb onthouden, zitten er zelfs bankiers in de gevangenis in IJsland en worden zij vervolgd voor fraude. Daarmee is IJsland het enige land waar financiele terroristen (met witte boorden en keurig maatpak) niet in bescherming worden genomen.

  De spaarders in NL en UK moeten niet zeiken. Zij hebben gespeculeerd en verloren en er is niet een reden te bedenken waarom de IJslandse belastingbetaler (en ook niet de Nederlandse) hiervoor moet opdraaien. Laten zij maar beslag leggen op de Londense villa’s van deze ‘banksters’.

 2. De IJslandse belastingbetalers zouden moeten opdraaien voor foutgelopen afspraken van Nederlandse beleggers met IJslandse bankiers.
  Kan er iemand twijfelen aan het onrecht dat hier speelt?

  Dat is niet meer onrecht dan wanneer wij er voor moeten betalen. Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de fouten van een IJslandse bank? In een ideale wereld hadden de bank en de beleggers/spaarders dit geschil onderling uitgevochten, maar we leven niet in zo’n wereld. Het is niet de keuze tussen beleggers/spaarders of Icesave die betalen, het is de keuze tussen de Nederlandse of de IJslandse bevolking die betaalt.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Patrick [2]: Inderdaad. Deposito garant stelsels zijn nogal dom. Gaat het fout dan moet je betalen. Veel betalen. Er zitten meerdere kanten aan dit verhaal, maar ik vind dat je moet kunnen eisen dat een overheid, binnenlands dan wel buitenlands, zijn afspraken na zal komen. Als deposito garantstelling zo’n afspraak is, dan moet die worden nagekomen als een bank failliet gaat.

  Er is een afspraak gemaakt, een overeenkomst. Een niet echt moreel verantwoorde overeenkomst, maar dat is geen enkele overheidsovereenkomst met een dwang aspect. Deze zal moeten worden nagekomen.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]:
  De zaak kun je eenvoudig of complex bezien.
  Eenvoudig is dat een NLspaarder een afspraak maakt met een IJslandse bank.

  In feite heeft een IJslandse visser en ook een NL-belastingbetaler daar niets mee te maken.

  De deal loopt fout en nu geeft de NLregering compensatie aan zijn onderdanen, probeert dan geld te eisen van de IJslandse overheid, en die gaat proberen die visser te dwingen om dat geld te betalen.

  M.i. volkomen juist dat die visser dat weigert.

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]: Eenvoudig is ook dat er voor zover ik het weet een deposito garant stelsel was in IJsland. Als dat niet zo is vervalt mijn hele onderstaande betoog.

  Als een bakker brood levert aan de militairen van een land verwacht hij te worden betaald, ik denk dat we het erover eens zijn dat betaling in dat geval door de overheid verplicht is.

  Als ik een regering zich nu garant stelt dat als A gebeurt (bank failliet) de overheid B doet (schade vergoeden), en deze belofte niet herroepen wordt voor de bank failliet gaat, dan heb ik volgens mij net als de bakker recht op mijn geld.

  Dat dit een hele domme actie van de overheid is, moge duidelijk zijn. Dat de gemiddelde IJslandse visser geen idee heeft van de risico’s waarin de staat hem bracht moge ook duidelijk zijn. Dat geldt tevens in NL voor de gemiddelde inwoner. Die snapt ook weinig van monetair beleid.

  Een complicatie is gelegen in het voorschieten van het geld door NL zonder een onderpand te bedingen. Maar dat laat de schuld van IJsland onverlet. Hoe zuur ook voor de IJslanders. Ze hadden zich gewoon failliet moeten verklaren. Afstand nemen van de voorgaande immorele regeringen. Door dit niet te doen hebben ze de schulden overgenomen. En zitten ze nu in de penarie.

  Het Calimero aspect is hier verder niet relevant. Ze hebben een te grote broek aangetrokken, net zoals de VS nu doen, en Argentinie meerdere keren deed. Als een land monetair ten onder gaat is dat altijd afschuwelijk. Het staat een iedere vrijspreker vrij om geld te doneren aan IJsland.

  Eerlijk gezegd denk ik dat we hier niet teveel tijd aan moeten besteden. Het is een herverdelingsvraagstuk tussen twee (of met de UK erbij drie) immorele entiteiten. Waarom zouden we daar onze tijd aan verspillen? Waarom zouden we daarover zelfs maar discussieren? Laten we het over belangrijkere zaken hebben dan ons onderling verdelen om te kijken welke immorele entiteit we gaan steunen.

 6. Het was niet alleen een domme actie van de IJslandse overheid om zich garant te stellen. Ze was domweg onbevoegd om zich garant te stellen. Net zoals alle overheden onbevoegd zijn om (gigantische) schulden op te bouwen en die dan over te hevelen naar toekomstige generaties. Well, die toekomstige generaties zullen ooit op een dag gaan oordelen dat al die schulden door onbevoegden (namelijk niet door de toekomstige generaties geautoriseerd) zijn aangegaan, en dus zal er nooit worden terug betaald. De IJslandse visser besluit gewoon dat de actie van de vorige overheid valt onder het kopje “Oplichting”, sluit de betrokkenen op, en daarmee is de kous af. Terecht.

 7. Het ergste ervan zou zijn, dat IJslanders, die nog geboren moeten worden door onze Terror-Jaap de Jagerd al een schuld op hun nek zouden krijgen. Eén keer een kerstmis in het weekend en die 1,4 miljard is terugverdiend; daar hoor je de loonslaafjes hier niet eens over jammeren.

  “De spaarders in NL en UK moeten niet zeiken. Zij hebben gespeculeerd en verloren en er is niet een reden te bedenken waarom de IJslandse belastingbetaler (en ook niet de Nederlandse) hiervoor moet opdraaien.”

  Als Bos ze alvast schadeloos gaat stellen, dan weet de IJslandse president uiteraard, dat de druk weg is.

  beek [9] reageerde op deze reactie.

 8. Bos heeft IJsland een lening verstrekt waarmee IJsland de Nederlandse spaarders zou kunnen vergoeden. IJsland heeft die lening aanvaard.
  Als IJsland nu weigert die lening terug te betalen, zou ik dat geen ‘juiste koers’ willen noemen; moreel klopt er toch echt iets niet.

  Robert de Winter [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [7]:

  Blijkbaar ligt er geen schuld in IJsland zelf?
  Men heeft intussen een lijst van ruim 30 IJslanders aangelegd van wie wordt aangetoond dat zij IJsland hebben verkocht om hun eigen zakken te vullen. Banken leenden elkaar grote bedragen; bedrijven die zwaar verlies leden keerden toch dividend uit; het was een soort oligarchie a la Rusland. Een zeepbeleconomie waar IJslanders maar wat graag van profiteerden.

  Het was begonnen met een groepje vrijdenkers, The Locomotive Boys, die als voorbeeld hadden Friedman, Hayek, Buchanan, Reagan, Thatcher.
  Oddson, met z’n Independence Party, riep in 1993 zijn partij uit als winnaar van de ideologische oorlog.
  De regering ging een sociaal experiment beginnen: IJsland zou het meest vrije land van de wereld gaan worden. Belastingen zouden worden verlaagd en lastenverlagende maatregelen ingevoerd. Tussen 2004 en 2007 leek het er werkelijk op dat IJsland de vruchten ging plukken van deze voorstellen. De IJslandse Kamer van Koophandel beweerde dat rond 2015 IJsland het meest vrije land land ter wereld zou zijn, met nauwelijks regels die de IJslandse handel zou belemmeren.

  Affijn, we weten nu hoezeer er sprake was van een luchtbel en we zien nu wat het IJsland werkelijk heeft gebracht: een algeheel bankroet.
  En dat is niet zomaar de schuld van Jan Kees de Jager.

  Robert de Winter [11] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [9]:

  De schuld ligt zeker in IJsland. Om precies te zijn bij de vorige IJslandse overheid die, hoewel totaal onbevoegd, zich garant meende te kunnen stellen.
  De verantwoordelijken opsluiten. En voor de rest van de wereld: Wees voorzichtig als je zaken doet waarbij op enig moment een overheid betrokken kan raken. Deze zijn niet altijd (misschien zelfs altijd niet) betrouwbaar.
  Koop ook nooit staatsobligaties, adviseer pensioenfondsen hetzelfde te doen, want ze zullen uiteindelijk niet uitkeren. Veel overheden vertegenwoordigen gewoon niet de bevolking, dat is het kernprobleem. Dus de bevolking voelt zich niet geroepen schade uit criminele activiteiten van die overheid te vergoeden.

 11. @Robert de Winter [10]:

  Landsbanki werd in 2002 geprivatiseerd. De nieuwe eigenaars hadden geen beste reputatie en weinig verstand van bankzaken.
  Met geleend geld van een andere IJslandse bank werden de aandelen gekocht.
  Er werden leningen verstrekt terwijl men wist dat er van onderpand nauwelijks sprake was. Het ging vaak om leningen aan de eigen moederbedrijven van de eigenaren van Landsbanki of aan hun vriendjes, inclusief politic.
  Bij zo’n kleine bevolking (313.000) zijn er steeds belangenverstrengelingen.
  Met de privatisering is de dolle kermis begonnen.

 12. @beek [9]:

  Je collectiveert alle IJslanders en toekomstige IJslanders onder het begrip “IJsland” en wil zo alle IJslanders en toekomstige IJslanders collectief straffen voor vergrijpen van enkelingen. De bevolking is noch de bankiers noch de politici. Dus ik vind niet, dat iedere IJslander voor deze onzin moet opdraaien, temeer daar men anders geen moeite heeft veelvouden van deze som bij te drukken.

  “Een zeepbeleconomie waar IJslanders maar wat graag van profiteerden.”

  IJslanders zijn keiharde werkers en kenden tot voor kaart maar 1/2 % werkloosheid, waar Nederland minstens het tienvoudige cijfer laat zien. IJslanders werken gewoon voor hun geld; mensen, die participeren in een zeepbeleconomie hopen met niets doen (tulpenbollen ter waarde van een huis, lege hulzen als internetbedrijven) grote sommen geld te verdienen.

  “Beek, je begint eindelijk een beetje libertarisch besef op te bouwen!”

  Volgens mij niet; hij vindt het prima, dat onschuldigen voor de schuld van een ander opdraaien. Het heet “schuld”, omdat je het schuld bent, dan draai je er maar voor op en als ze het aan ongeborenen willen opdraaien, dan laat de nakomelingen van die bankdieten maar tot in het 100e geslacht boeten.

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Vilseledd [13]:

  Nederlanders draaien op voor de schuld die de regering van IJsland bewust is aangegaan. Alsof dat een beter idee is.
  Ik zeg dat de IJslandse regering zelf het aanbod van Bos heeft aanvaard, maar dat de regering die schuld niet wil terug betalen.
  Dat kun je toch niet moreel correct noemen?
  Misschien moet zo’n regering iets anders bedenken dan het plukken van de eigen bevolking: die mogelijkheid laat ik dus open.

  Robert de Winter [21] reageerde op deze reactie.

 14. Misschien denkt Rob de Winter dat ik steeds overheden toejuich en dat ik dan ‘nu eindelijk’ de immoraliteit van een overheid zou zijn gaan inzien (dankzij vrijspreker; uche uche)?
  Dat is dan een misvatting die voortkomt uit het simpele denkraam dat, wie niet voor het anarcho-kapitalisme is, wel voor elke overheid zou moeten zijn.

 15. “Nederlanders draaien op voor de schuld die de regering van IJsland bewust is aangegaan. Alsof dat een beter idee is.”

  Dat is geen beter idee, maar dat is een stomme zet van Bos geweest. Er is geen libertarische reden, waarom de een financieel de domme zetten van een ander moet overnemen.

  “Ik zeg dat de IJslandse regering zelf het aanbod van Bos heeft aanvaard, maar dat de regering die schuld niet wil terug betalen.”

  Bos is alvast begonnen met terugbetalen. Stom, want de spaarders oefenen nu geen druk meer uit op Bos, waardoor Bos alleen maar pro forma druk kan uitoefenen, waar de IJslandse president uiteindelijk doorheen prikt. “Nee Bos, jij voelt helemaal geen druk!” zal Grimsson gedacht hebben.

  “Misschien moet zo’n regering iets anders bedenken dan het plukken van de eigen bevolking: die mogelijkheid laat ik dus open.”

  Vervolg het geboefte maar tot in het duizendste geslacht.

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [19]:

  In het overdragen van de schuld op toekomstige willekeurige IJslanders zie je anders geen been. het eindigt zo, dat de mensheid van het idee af moet, dat schuld tot de laatste druppel terugbetaald moet worden.

 17. @beek [14]:

  “Nederlanders draaien op voor de schuld die de regering van IJsland bewust is aangegaan.”

  Nederlanders draaien voor die schuld op, omdat Bos op eigen initiatief heeft gekozen om de dedupeerden van ICE-SAVE schadeloos te stellen. Er werden hier gewoon kiezers gekocht. Maar ook Nederlanders kunnen kiezen om net als IJlanders niet meer voor deze schuld te gaan betalen. Nederland moet gewoon massaal kiezen om te stoppen met het betalen van belastingen. Laat die obligatiehouders er maar voor opdraaien, die hebben namelijk vrijwillig die stukken gekocht. En hadden ook na het ICE-SAVE debacle ruimschoots tijd om hun stukken voor een goede prijs van de hand te doen. Als iedereen dit zou doen, zal de rente zodanig stijgen, dat de overheid onmogelijk meer kan lenen. En dus opvolgende generaties geen schade meer kan berokkenen. Ook zullen ze heel goed na moeten denken voordat ze 1 euro uitgeven, want ze hebben maar zo weinig. Geen verkwisting meer.

  Vilseledd [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Alex [23]:

  Volgens mij hoef je dan bij de meeste werkgevers in juni ook niet meer te komen. Gemeentelijke belastingen kunnen rechtstreeks beslag leggen en zijn ook nog behoorlijk preferent, dus dat gaat ‘m ook niet worden. Een koopstaking zet meer zoden aan de dijk.

  “Maarja zie mensen zover te krijgen.”

  Tja, Nederlanders zijn geen helden. In Libië gaan de mensen ondanks de dreiging van martelingen en doodslag de straat op; hier is men al bang 0,25% loonsverlaging. Kortom: de Nederlandse staat kan de bevolking voorlopig nog eindeloos tergen.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 19. @beek [25]:

  Het gaat een beetje in tegen de wetmatigheid, dat leiders voornamelijk om economische redenen worden afgezet. Ik sprak eens met een Siciliaan, die ook wel eens in Libië was geweest. Hij verbaasde zich erover, dat op Sicilië niet altijd water uit de kraan kwam en in Libië wel. Vrijheid is kennelijk meer dan het alleen economisch goed hebben. Zodra je mensen schoffeert, economisch of anderszins, kun je als leider op je tellen gaan passen.

Comments are closed.