Volgens de overheid is ieder mens gelijk. Zo zou iedereen gelijke kansen moeten hebben op het gebied van onderwijs, woonruimte, werk, etcetera. Tegelijkertijd vindt diezelfde overheid dat de samenleving maakbaar is. Zij kan dit uitsluitend doen door Groep A te bevoordelen ten koste van andere groepen.

Dat is een beetje vreemd. Want als alle mensen daadwerkelijk gelijk zouden zijn, zou de overheid immers  niemand voor hoeven te trekken. Een conclusie zou dus kunnen zijn dat die andere groepen te veel voordeel hadden ten opzichte van Groep A. En omdat iedereen gelijk is, of in elk geval: zou moeten zijn, is gelijktrekking, in de ogen van de politici, dus geoorloofd.

De beste list van de overheid is dat iedereen dit vervolgens ook normaal lijkt te vinden. Zowel de bevoordeelde Groep A, als de benadeelde groepen. Dit kun je ook zelf in de praktijk testen. Wijs je leden van Groep A op de bevoordeling, dan zullen zij zeggen: “Ja, maar wij hebben er recht op”, wijzend naar de wet. Wijs je leden van de anderen groepen op de benadeling, dan verzuchten zij: “Ja, maar de overheid heeft het nu eenmaal zo bepaald”, wijzend naar dezelfde wet.

De betrokken groepen komen dus niet met argumenten, laat staan logische argumenten, maar wijzen simpelweg  op de beslissing van de overheid: “De overheid heeft het zo bepaald, DUS het zal wel goed zijn”.

Het is evident dat de overheid een ongenaakbare status heeft. Als je vraagt waarom het dan zo’n goede maatregel is geweest, dan komt er geen duidelijk antwoord. De meerderheid van de bevolking gaat er klakkeloos van uit dat de overheid goed doordacht plannen uitvoert. Maar is dat wel zo?

De overheid is (gelukkig, denkend aan het boek Dag der Dagen van Ira Levin) geen supercomputer die op basis van feiten rationele beslissingen neemt. Neen, de overheid bestaat uit mensen. Mensen als jij en ik.

De vraag is dus eigenlijk: zijn de mensen die zijn verkozen tot politicus, of ambtenaar, dan per definitie betere mensen dan jij en ik? Ook daar komt geen eensluidend antwoord op. Terwijl er toch genoeg voorbeelden zijn van pedofiele politici, moordende ambtenaren,  politici die huursubsidie misbruiken, politici die het er gewoon van nemen, politici die niet snappen dat hun auto met gemeenschapsgeld is betaald, politici die liever buiten de deur eten en drinken, een leger dat openlijk in drugs handelt

Uit de krantenartikelen blijkt dagelijks dat links noch rechts die verheerlijkte status verdient.  Het is duidelijk dat ambtenaren (politici en handhavers incluis)  ook maar doodgewone mensen zijn van vlees en bloed. Hoe komt het dan toch dat het volk zo’n hoge dunk van hen heeft?

Ik vermoed dat dit komt doordat ambtenaren zichzelf deze status geven: “U heeft mij op democratische wijze uitverkoren, dus ik ben beter dan u”. Door dat vervolgens ook uit te stralen, gaan de mensen dat ook daadwerkelijk geloven, waarmee het cirkeltje weer rond is.

Hier schuilt een groot gevaar in. Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. Dat blijkt  ook wel uit het feit dat een groot deel van de aangehaalde ambtsdragers gewoon vrijuit is gegaan; met de mantel der liefde is bedekt.

Politici (en ambtenaren) vinden dus vooral zichzelf superieur. Maar hoe kan dat nu, als iedereen gelijk is? Wordt het geen tijd om eens op de rem te trappen bij deze Groep A, opdat mensen daadwerkelijk gelijkwaardig worden?

10 REACTIES

 1. Het meest stuitende voorbeeld van ongelijkwaardigheid is het instituut koningshuis. Iedereen moet staatshoofd kunnen worden, de hoogst bereikbare functie in het land, maar dat is grondwettelijk anders bepaald. Zolang deze wantoestand hier nog bij wet is geregeld, kun je blijven hopen op het gelijkwaardig behandelen van de mensen, maar de hoogste ongekozen functionaris ondertekent ALLE wetten en benoemd bij “koninklijk besluit”.

  De trap vegen doe je van boven naar beneden.

  De stal die het eerst moet worden uitgemest en ontsmet is waar niemand mag komen.

 2. De “ieder mens is gelijk” fantasie is nogal populair. Maar ja, het is natuurlijk niet meer dan een domme fantasie. En als ieder mens hoe dan ook gelijk zou zijn kan er nooit het probleem zijn dat de een zich tekort gedaan voelt ten opzichte van de ander.

  Maar er zijn me toch een hoop zeurkleppen onder “die ieder mens is gelijk” eisende flapdrolletjes … Dat is op zich wel weer komisch.

  juriën J. [5] reageerde op deze reactie.

 3. Je hebt juridische gelijkheid en sociale gelijkheid. Juridische gelijkheid betekent dat de overheid iedere burger in gelijke situaties gelijk moet behandelen. Twee inbrekers krijgen dezelfde straf – simpel gezegd.

  Sociale gelijkheid is een idealisme, in ogen van de aanhangers door de overheid gerealiseerd moet worden. De bedoeling van sociale gelijkheid is dat de armen het beter krijgen, niet dat de armen het slechter krijgen en de rijken ook. Sociale gelijkheid is dus eigenlijk niets meer dan de verdeling van welvaart. Sociale gelijkheid is politieke retoriek en politici liegen altijd. Er valt volgens mij niet zoveel te discussieren over een leugen.

  De reden waarom de overheid zo populair is, is omdat zij aan armenzorg doet. Vroeger deed de kerk dit, en toen was de kerk populair. In Egypte doet de Moslim Broederschap aan armenzorg en daar is die organisatie populair. In de USA doet (toch wel) de vrije markt aan armenzorg, en daar is de vrije markt populair.

  Dat moet toch wel het patroon duidelijk maken.

 4. Een Amsterdammer is geen Rotterdammer, maar het zijn wel allebei mensen met dezelfde basisbehoeften. Daar is het idee van gelijkheid op gebaseerd.

  Of je nu in A’dam of in R’dam woont, je hebt schoon drinkwater en veilig voedsel nodig, en een goede riolering om alles weer af te voeren. Als je toch ziek wordt moet je naar een dokter kunnen. Voor dat belangrijke transport zijn goede wegen en goed OV nodig. Voor de communicatie en informatievoorziening zijn goede telecomnetwerken nodig. En om dat allemaal van energie te voorzien is een goede energie-infrastructuur nodig. Verder moet iedereen ergens wonen en werken.

  De organisaties die je die basisvoorzieningen geven moeten goed opgeleide mensen hebben. Het helpt dan als er goed openbaar onderwijs is. Dit is ook een vorm van armoedebestrijding, aangezien een goede opleiding ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen een eigen inkomen kunnen verwerven. Daarbij wil iedereen veilig over straat kunnen en dat mensen zich aan hun afspraken houden. Daarvoor is een goede handhaving van de rechtsorde noodzakelijk.

  Het idee is dus, dat ALLE mensen behoefte hebben aan zaken als voedselveiligheid, een ziekenfonds, een opleiding, een woning, wegen, transport, telefoon, internet, etc. Door die basisvoorzieningen nationaal op te zetten en iedere inwoner er aan mee te laten betalen is de prijs per inwoner het laagst. Iedereen profiteert daarvan.

  Natuurlijk zijn de staatsbedrijven die dergelijke basisvoorzieningen verzorgen monopolisten, maar het democratische bestuur geeft alle burgers een stem over het reilen en zeilen van de dienstverlening. Bij voldoende democratische checks and balances kan de geleverde kwaliteit worden bijgesteld en kan machtsmisbruik worden voorkomen. Althans dat is het idee.

  Globalisering en moderne communicatietechnologie hebben deze nationale structuur echter omgegooid. Het is nu in principe mogelijk dat een commerciële zorgverzekeraar die wereldwijd 60 miljoen klanten heeft een basispakket goedkoper aanbiedt dan een staatsziekenfonds dat 16 miljoen NL-burgers als klant heeft. Ook de concurrentie tussen commerciële aanbieders zal de prijs extra drukken en de kwaliteit extra verhogen. Een monopolistisch staatsbedrijf zal een dergelijk prijs- en kwaliteitsniveau nooit kunnen halen.

  Zuiver uit economische overwegingen zijn overheidsdiensten dus achterhaald en hoe eerder we ze afschaffen hoe beter het is. Daarnaast speelt uiteraard de principiële kwestie of je iemand mag dwingen zelfs maar een basisvoorziening af te nemen. Ieder individu zou daarin eigenlijk vrij moeten zijn.
  drnomad [6] reageerde op deze reactie.

 5. @YaHozna [2]:

  Betreft: Maar er zijn me toch een hoop zeurkleppen onder “die ieder mens is gelijk” eisende flapdrolletjes … Dat is op zich wel weer komisch.

  Behoort u ook bij die “zeurkleppen en eisenden flapdrolletjes?”
  Waarschijnlijk bent u een van die mensen die het als normaalgoed vinden dat er onderscheid gemaakt wordt? De egoïstische mens heeft zelf deze ongelijkwaardigheid gemaakt, en is niet vanzelfsprekend zoals u fijnzinnig doet voorkomen.

  Mavado [10] reageerde op deze reactie.

 6. “Door die basisvoorzieningen nationaal op te zetten en iedere inwoner er aan mee te laten betalen is de prijs per inwoner het laagst. ”

  @Peter de Jong [4]:

  Toen PTT telecom nog een monopolie had, belde je voor fl0.25 (=Eur0.12) per minuut naar de buren. Na privatisering kost dit nog maar 0.03 Eur per minuut.

  Weet je hoe dit komt?

  De bedoeling van nationaal opgezette basisvoorzieningen, is niet de basisvoorziening zelf, maar werkverschaffing via die basisvoorziening. Of een ander “verbeter de wereld” onderwerp. Dus zeker geen lage prijs.

  tijd voor vrijheid [7] reageerde op deze reactie.

 7. @drnomad [6]: Gisteren in het FD (voor wat die krant nog waard is): de ziektekosten zijn met 3% GEDAALD, als gevolg van de “privatisering”.

  Er zijn dus signalen, dat het best kan, dat privatiseren. Maar na 400 jaar gedwongen collectief machtsvertoon van elite richting burgers duurt het eventjes voordat we de goede kant (vrijheid) op kunnen.
  Zoals gezegd, de signalen zijn er best. En dat nog in een omgeving waar nog steeds dwang van de staat opgelegd is (belastingen, vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving).

  Toch wel een mooie en sterke basis, hè? Dat streven naar vrijheid? Het bewijst zich langzaam maar zeker, ondanks alle spastische pogingen van politici en ambtenaren om die vrijheid te onderdrukken.

  Doompie [8] reageerde op deze reactie.

 8. @tijd voor vrijheid [7]:

  Helemaal mee eens, het enige jammere is dat we nog zo weinig terug zien van de reeds geprivatiseerde overheidsbedrijven..
  Ik doel hiermee op belastingverlagingen door kosten daling, en verkoop van aandelen..

 9. George Orwell had hier al het antwoord op in zijn boek ANimal Farm. Daarin is iedereen gelijk, maar mogen de varkens de anderen vertellen wat ze moeten doen. Die zeggen daarom:”Some are more equal than others”

 10. @juriën J. [5]:

  “Waarschijnlijk bent u een van die mensen die het als normaalgoed vinden dat er onderscheid gemaakt wordt? De egoïstische mens heeft zelf deze ongelijkwaardigheid gemaakt, en is niet vanzelfsprekend zoals u fijnzinnig doet voorkomen”

  Iedereen maakt onderscheid…
  Ik val op vrouwen, iemand anders op mannen.

  Het enigste wat telt is rechtszekerheid.

  Er zijn mensen die jij vanuit je superioriteit niet capabel acht om voor zichzelf op te komen.
  Daarmee bedoel ik geestelijk gehandicapten, laag opgeleide mensen enz.
  Maar in een (werkelijk) vrije markt zullen er enorm veel bedrijven klaarstaan om onder het motto “no cure no pay” voor een percentage van de schadeloosstelling, hun diensten aan te bieden.

  Mensen hebben gelijke rechten, maar zijn totaal niet gelijk.

Comments are closed.