Personeel gezocht m/vDe SP, de partij die bij uitstek voor de belangen van arbeiders zou moeten opkomen, neemt de uitzendbranche op de korrel. Onderstaand citaat is van Jan Marijnissen.

De dereguleringsdrift van Paars zorgt ervoor dat binnenkort iedereen zijn eigen uitzendbureautje kan beginnen. De SP-fractie vindt dat geen goed idee. Uitzendbureaus beschouwt zij nog steeds als gelegaliseerde koppelbazen. Zij maken dankbaar gebruik van het gat in de markt, te weten de behoefte van werkgevers aan flexibele arbeidskrachten. Zij leveren op afroep mensen die vaak noodgedwongen via uitzendwerk proberen aan de bak te komen in de hoop vroeger of later een echte, vaste baan te krijgen. (Handelingen 23 oktober 1997)

Erg verstandig zijn de plannen van de SP (natuurlijk) niet. Allereerst is het feit dat iedereen een eigen uitzendbureau mag beginnen natuurlijk positief. Dit zorgt voor meer concurrentie tussen uitzendbureaus en dit betekent dat werkgevers goedkoper personeel kunnen aantrekken. Dit is goed nieuws voor werkgevers en het personeel en alleen slecht nieuws voor te dure uitzendbureaus. Talloze regeltjes voor uitzendbureaus maken uitzendbureaus duur en dit zal zwartwerken in de hand werken, iets waar de SP ongetwijfeld tegen is.

De SP erkent dat er een gat in de markt is, flexibele arbeidskrachten. Voor veel bedrijven is het natuurlijk zeer aantrekkelijk om extra personeel bij piekdrukte aan te nemen zonder er gelijk vele maanden of zelfs een jaar aan vast te zitten. Voor buitenlandse werknemers als Oost-Europeanen is het vaak de enige manier om überhaupt aan werk te komen. Ze zullen ongetwijfeld minder aantrekkelijk zijn dan Nederlandse werknemers, dus ze kunnen zichzelf een concurrentievoordeel geven door flexibel inzetbaar te zijn en tegen lagere prijzen te werken. Als het loon niet aanzienlijk hoger ligt dan in hun thuisland dan is het zinloos om hier te komen werken. Nederland vaart er wel bij, goedkope arbeidskrachten zorgen voor lagere prijzen en door de torenhoge belastingen zijn de prijzen van arbeid in Nederland toch al aan de hoge kant. De Oost-Europeaanse werknemers hebben het voordeel van hogere lonen dan in hun eigen land. De Nederlandse uitzendwerkers rest niets anders dan een andere betrekking te zoeken. Gezien de moeite die het kost om bijvoorbeeld aspergestekers te vinden zitten vele landgenoten niet om dergelijk werk verlegen, maar het aanbod aan arbeid kan andere sectoren laten floreren. Dit wordt nogal eens over het hoofd gezien.

Veel uitzendbureaus betekent dat het relatief gemakkelijk wordt om uitzendwerk te vinden. Dat kan een bijzonder goede methode zijn om een arbeidsverleden op te bouwen en zo zicht te krijgen op een betere betrekking. Als dit uit een vorm van noodzaak gebeurt is geen reden om de uitzendbranche kapot te reguleren maar juist om deze branche alle ruimte te geven! Het biedt immers mogelijkheden aan werknemers die een matige start op de arbeidsmarkt hebben gemaakt en ze zijn relatief risico-arm voor werkgevers.

Een veel gehoorde klacht is dat werknemers stelselmatig uitgebuit worden en geen rechten hebben. Voor een betrekking en het bijbehorende loon zal een werknemer een handtekening moeten zetten, naast die van de werkgever. Als de werkgever vervolgens zijn afspraken niet nakomt…

… en daar wringt ‘m de schoen. Wetten en rechtbanken worden door de staat geleverd en zouden de uitgebuite werknemer moeten beschermen. De juridische mallemolen is echter – zeker voor buitenlandse werknemers – traag en ondoorzichtig. Zelfs als een werkgever evident fout is is het haast onmogelijk je gelijk te halen. Een werknemer kan feitelijk maar één ding doen: een andere werkgever zoeken en fluiten naar zijn centen. Dit is een ongewenste situatie! In plaats van het kapotreguleren van de oh zo belangrijke uitzendbranche en het ontnemen van kansen van werknemers zou het juridische systeem dusdanig moeten zijn dat een werknemer die gelijk heeft ook zijn gelijk krijgt. In dat geval wordt de werkgever de lust ontnomen om zijn personeel uit te buiten.

Een uitzendbureau dat tevens de mogelijkheid heeft om uitspraken te doen bij arbeidsconflicten zou een oplossing zijn. Als het teveel aan de kant van de werkgever staat krijgt het minder personeel en wordt zijn personeel te duur. Als het teveel aan de kant van de werknemer staat zal een werkgever niet snel van zijn diensten gebruik maken. Een acceptabele balans tussen rechten en plichten van beide partijen zal het resultaat zijn.

Recht en wet worden echter door het gros van de Nederlanders gezien als overheidstaak. Deze mening is opmerkelijk genoeg ook de meesten toegedaan die met hun hoofd tegen de muur aan zijn gelopen en in jarenlange juridische procedures zitten. De overheid zal het monopolie op juridische zaken moeten laten varen. Het is echter aantrekkelijk om regeltjes te maken om gedrag van de domme massa te bepalen en mensen te kunnen opsluiten die geen mens iets misdaan hebben. Er zal veel inspanning voor nodig zijn om dit te veranderen.

46 REACTIES

 1. @PaulVanLeeuwen [29]:

  Ik noemde bvb het idee om als overheid bij elk stadskantoor dagloners aan te nemen. (zodat er iig voor elke burger die WIL werken werk is) nee niet alla melkerd dus, maar gewoon 8.00 melden, 20.00 weer naar huis, paar tientjes in de zak en een maaltijd in de maag.

  Dit is humaner dan uitkeringen, en vult op een menswaardige manier gaten op.

  Wat voor banen dan? gedeeltelijk de banen die de overheid zelf nodig heeft, plantsoenen, stratendienst, administratie etc. Maar het kan natuurlijk ook goed dat bedrijven contact opnemen met het lokale stadskantoor en zo zelfs klusjes hebben.
  -> bovendien kan zo’n stadskantoor dan in de gaten houden of zo’n bedrijf dat niet te vaak doet.. en bemiddelen naar een vaste aanstelling voor sommigen van hen.

  Opengooien huizenmarkt, sja.. het recht gewoon ergens een stukkie grond te claimen, en daar zelf je huis op te bouwen zou al erg helpen. De huizenprijzen moeten gewoon met 70% omlaag.. en dat kan alleen als er heel veel veranderd en heel veel huizen worden bijgebouwd en het in stand gehouden tekort word opgelost. Echter degenen die huizen bouwen en ze verkopen hebben geen voordeel bij het oplossen van dit tekort, overheid ook niet, dus gebeurd het niet.
  Verder zijn er veel burgers met hypotheken.. als die opeens 70% van hun huiswaarde in rook zien opgaan, zullen die daar niet blij mee zijn.
  Ook pensioenfondsen zitten tot hun nek in deze verstrekte hypotheken. en opeens ze doen inkletteren zou dus ook hun dekkingsgraad in gevaar brengen.
  Daarom durft niemand zijn vingers eraan te branden.

  Aangaande het aannemen :
  Ik snap dat er een risico is.
  Mijn houding is er dan ook een van confrontatie :
  Ik ben goed, maar ik snap dat je dat niet geloofd.
  hier is hoe het gaat ik werk 2 weken gratis voor je.
  flop ik compleet, dan heb je niks aan me verloren.
  Slaag ik, dan verplicht jij jezelf me een contract voor 3 maanden te geven.
  En als dat goed gaat mijn vaste aanstelling.
  oh en geen gezever met minimumloon, ik mag geen papieren hebben maar ik ben slim en werk op goed niveau.. iemand die kan wat ik kan met papieren kost je al rap 20-30 euro per uur.. ik vraag 10 + reiskostenvergoeding + vakantiegeld.
  Een dergelijke houding neem ik aan bij sollicitaties… wat mij vaak opvalt is
  -hoe bazen zich stukkijken op diploma’s ipv competenties
  -hoe weinig er een uitdaging als dit aandurven (die op zich win win is)
  Juist omdat bazen deze uitdaging niet aandurven zit je vaak aan uitzendwerk vast.. met alle ellende van dien.
  Waarom gooien posterijen mensen die al 30 jaar lang trouw en betrouwbaar hun werk doen eruit en worden die vervangen voor partimers?.. en dit zie je op veel plaatsen..

  jouw voorbeeld van de persoon met het ene losse bedrijfje is dus een uitzinderlijke situatie.. daarnaast ook dom als hij meteen een jaarcontract gaf. normaal krijg je altijd eerst proef, en dan 3 maanden.

  Aangaande amerika met opklimmen, nou dat gebeurd daar dus niet. Hier ook niet, maar hier kan ik dankzij minimumloon genoeg verdienen om dankzij door de staat gesubsidieerd onderwijs, via avondstudie alsnog de diploma’s te halen zodat ik later wel een goede baan krijg.
  In amerika is het minimumloon zo laag en studie zo duur dat je dat kunt vergeten. Daar vind iemand het al heel wat als ie manager is geworden bij de mac donalds.. (wat natuurlijk nog steeds een kutbaan van niks is, zeker als je hersens hebt)
  Wat in amerika wel beter is dat werkgevers niet zich zoals hier zo blindstaren op diploma’s. Maar helaas zijn de doorgroeikansen voor de meeste mensen daar VEEL lager dan hier.

  Ik ben iemand die denk ik zoals veel mensen is..
  ik studeer niet voordat de kosten gedekt zijn
  Ik begin geen eigen bedrijf voor ik genoeg surpluss heb om dat risico te kunnen dragen als het flopt
  etc..
  Hoe meer staatsbescherming, hoe hoger mijn ondernemings en ontwikkelingszin dus. De wetenschap dat er een vangnet is, maakt dat je het koord duurft te bewandelen. Het liberale ideaal zou mij in een protectionistische houding dwingen en zorgen dat ik niks meer onderneem.

  Werkgevers willen stevast werknemers uitbuiten. -> de gevallen waar het andersom is zijn op een hand te tellen, en het probleem is meer dat je als werkgever direct verantwoordelijk bent voor een ziekte van jouw werknemer, die mogelijk niet eens door jouw werk/toedoen is veroorzaakt.
  Voor zieken hoort de staat te zorgen is mijn overtuiging.
  Tenzij natuurlijk die ziekte veroorzaakt word door het werk wat word gedaan.
  Wat dus afgeschaft moet worden is die afwenteling van ziektekosten op werkgevers. zodat zij het risico weer durven te nemen.
  maar de wetten om vaste contracten te stimuleren moeten juist worden aangescherpt.

 2. “Ik begrijp dat men werknemers wil beschermen, maar is dat niet iets uit de vorige eeuw en het stenentijdperk.”

  Wat is dat voor een argument? Omdat iets uit een vorige eeuw is, zou het niet deugen.

  “Het ontslagrecht is volgens mij zwaar achterhaald, maar goed, er zijn andere meningen en andere belangen.”

  En daar komt die nog eens. Voer dan maar niets nieuws in, want in 2020 is dat ook weer achterhaald. Het neoliberalisme is ook al 20 jaar oud, dus ook al achterhaald. Nederlanders lijden een achterhaaldheidsneurose.

  “Klantvriendelijkheid en efficiëntie zal zienderogen toenemen als men geen of minder bescherming geniet.”

  Ik ben volwassen genoeg om het voor mezelf goed te doen, om een goed gevoel aan het eind van de dag te hebben. Er zijn genoeg vaste mensen, die voor hun klanten door het vuur gaan en heel veel zelfstandigen, die er de kantjes van aflopen. Antoinette Hertsenberg heeft er een dagtaak aan.

  “@Kemps [28]: Dit soort regeltjes leidt alleen maar tot ellende. Laat werkgevers en werknemers het onderling uitzoeken, tenslotte kan een werkgever niet zonder werknemers en hij kan dus niet te onredelijk zijn omdat dan niemand meer voor ‘m wil werken.”

  Klopt, maar breng dan de volwassenheid op, dat de overheid deze regels niet nodig heeft.

  “Laat werkgevers en werknemers het onderling uitzoeken, tenslotte kan een werkgever niet zonder werknemers en hij kan dus niet te onredelijk zijn omdat dan niemand meer voor ‘m wil werken.”

  In Limburg heeft een werkgever het ruim voor het uitzoeken en kan hij zich als een hork gedragen; de 1500 reacties op een vacature komen toch. Dus “laat het ze zelf maar uitzoeken” werkt niet overal.

  IIS [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [32]:

  Broei!! Ik raak hier een snaar….

  “Ik begrijp dat men werknemers wil beschermen, maar is dat niet iets uit de vorige eeuw en het stenentijdperk.”

  Wat is dat voor een argument? Omdat iets uit een vorige eeuw is, zou het niet deugen.

  Ja, so wath? We leven in 2010 en misschien zijn er wetten die aanpassingen nodig hebben of volledig moeten worden afgeschaft. Het starre vasthouden aan (socialistische) wetten en regels is
  zwaar achterhaald. Men is toe aan totaal iets nieuws, het ontslagrecht is achterhaald en werkt zeer inefficiënt. Een flexibele en steeds sneller veranderende markt vraagt om flexibele werknemers met nieuwe inzichten.

  “Het ontslagrecht is volgens mij zwaar achterhaald, maar goed, er zijn andere meningen en andere belangen.”

  En daar komt die nog eens. Voer dan maar niets nieuws in, want in 2020 is dat ook weer achterhaald. Het neoliberalisme is ook al 20 jaar oud, dus ook al achterhaald. Nederlanders lijden een achterhaaldheidsneurose.

  Neoliberalisme is alleen dan achterhaald als ze niet mee wil in de tijd, maar daar staat het toch niet voor? In 2030 zal er misschien weer ander tegen zaken worden aangekeken, en juist daarom moet men blijven inspelen op de markt met steeds weer nieuwe regels of wetten en het afschaffen van oude, vastgegroeide dogmatisch denken. Links en religie zijn daar zeer behendig in, het steeds maar weer vooruitschuiven van problemen en oude vastomlijnde ideologieën meenemend,…Ze zijn uit de tijd geraakt alleen wil men dat niet zien, ook omdat men niet luistert naar de tekenen van deze tijd en bang is om vaste grond te verliezen..Eigenbelang, eigenbelang. eigenbelang en eindeloos zomaar door.

  “Klantvriendelijkheid en efficiëntie zal zienderogen toenemen als men geen of minder bescherming geniet.”

  Ik ben volwassen genoeg om het voor mezelf goed te doen, om een goed gevoel aan het eind van de dag te hebben. Er zijn genoeg vaste mensen, die voor hun klanten door het vuur gaan en heel veel zelfstandigen, die er de kantjes van aflopen. Antoinette Hertsenberg heeft er een dagtaak aan.

  Zelfstandigen die de kantjes eraf lopen of het personeel de gelegenheid geeft om klanten te behandelen als lastige objecten zijn geen ondernemers, dat zijn spelers, gokkers of gebruikers of gewoon hobbyisten. Een serieuze, rasechte ondernemer zal nimmer toestaan dat hij zijn eigen onderneming op wat voor manier dan ook om zeep helpt of op spel zet. Daar zal hij ten alle tijde voor waken.

  Ambtenaren betrap ik zelden op klantvriendelijkheid of zakelijk inzicht, eerder op een grote dosis arrogantie en oppervlakkige klantgerichtheid. Deze mensen mogen wat mij betreft zonder meer eens stevig bij de lurven worden gepakt. Het afschaffen van het ontslagrecht juist voor deze tak zou een verademing zijn voor belastingbetalend NL, één miljoen ambtenaren voor zo’n klein land is gewoon te veel van het slechte. De rechtsbescherming van ambtenaren is achterhaald. Het is dat de politiek zijn vingers hier niet aan wil branden, want anders?? Maar het is en blijft een gotspe dat ze mogen blijven omwille van de stemmen.

 4. “Ja, so wath? We leven in 2010 en misschien zijn er wetten die aanpassingen nodig hebben of volledig moeten worden afgeschaft. Het starre vasthouden aan (socialistische) wetten en regels is
  zwaar achterhaald.”

  “Achhterhaald” is geen argument. Wetten behoeven inderdaad voortdurend aanpassing, maar dat komt voort uit kleuterachtigheid van op wie de wetten van toepassing zijn.

  “In 2030 zal er misschien weer ander tegen zaken worden aangekeken, en juist daarom moet men blijven inspelen op de markt met steeds weer nieuwe regels of wetten en het afschaffen van oude, vastgegroeide dogmatisch denken.”

  Zo zou altijd alles mogelijk zijn; ook ongewenstheden. Kenmerkend aan principes is, dat je ze niet verandert, anders zijn het geen principes.

  “Zelfstandigen die de kantjes eraf lopen of het personeel de gelegenheid geeft om klanten te behandelen als lastige objecten zijn geen ondernemers, dat zijn spelers, gokkers of gebruikers of gewoon hobbyisten.”

  Geen goede ondernemers, maar nog steeds ondernemers.

  “Het afschaffen van het ontslagrecht juist voor deze tak zou een verademing zijn voor belastingbetalend NL, één miljoen ambtenaren voor zo’n klein land is gewoon te veel van het slechte.”

  Ik zou het al een hele overwinning vinden, wanneer men alle bovenwettelijke regelingen afschaft en een ambtenaar gewoon WW met maximumduur en -dagloon kan krijgen en meer niet.

  “De rechtsbescherming van ambtenaren is achterhaald.”

  Daar komt die alweer. De bescherming is goed of fout. Is ze nu fout, dan was ze dat ook in 1950. Tijd is geen argument.

  IIS [35] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [34]:

  Alles wat jij wilt Vilselled. Als ieder woord ontledigd, gefileerd of onder de microscoop moet worden gelegd, dan krijg je je gelijk. Dit worden dan weer de eeuwige welles-nietes-spelletjes.

  Ik beweer niet dat ik gelijk heb, ik vraag me af of er misschien iets kan veranderen ten goede door oude wetten en regels te veranderen….Maar ik blijf erbij; eigenbelang of grotere belangen speelt/spelen hierbij een rol om dit niet te veranderen.

  Daar komt die alweer. De bescherming is goed of fout. Is ze nu fout, dan was ze dat ook in 1950. Tijd is geen argument.

  Deze wil ik nog we even op reageren; wil je mij wijsmaken dat 1950 en 2011 met elkaar zijn te vergelijken en dat er in de tussenliggende tijd niet zoveel is veranderd dat het ontslagrecht derhalve nog steeds valide is? Je bent geen domme man, integendeel, maar dit vind ik van jou een beetje te simpel gedacht. Nee, dat kan je beter.

 6. “Als ieder woord ontledigd, gefileerd of onder de microscoop moet worden gelegd, dan krijg je je gelijk. Dit worden dan weer de eeuwige welles-nietes-spelletjes.”

  Ik geef de argumenten voor en reageer op mogelijke weerleggingen. je kunt ook proberen ze serieus op je in te laten werken en erachter komen, dat ik wel eens gelijk zou kunnen hebben.

  “wil je mij wijsmaken dat 1950 en 2011 met elkaar zijn te vergelijken”

  Die zijn perfect met elkaar te vergelijken. Dan rolt er een lijstje met overeenkomsten en verschillen uit.

  “en dat er in de tussenliggende tijd niet zoveel is veranderd dat het ontslagrecht derhalve nog steeds valide is?”

  De voorwaarden zijn onverkort geldig: mensen hebben een vast inkomen nodig om hun vaste lasten te bestrijden en hun huishouden draaiende te houden en als je ouder bent, kom je moeilijker aan de slag.

  “Je bent geen domme man, integendeel, maar dit vind ik van jou een beetje te simpel gedacht. Nee, dat kan je beter.”

  Vreemd ja; ik ben niet dom en toch ben ik het niet met je eens. Je mag drie maal raden hoe ik dat gedacht vind.

  IIS [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [36]:

  Het zijn de ondernemers die moeten kunnen concurreren met de rest van de wereld, mondiaal is er veel veranderd sinds 1950. We zullen aan de markt moeten vragen wat ze van het ontslagrecht vindt, die zullen zeker met voldoende argumenten komen.

  De voorwaarden zijn onverkort geldig: mensen hebben een vast inkomen nodig om hun vaste lasten te bestrijden en hun huishouden draaiende te houden en als je ouder bent, kom je moeilijker aan de slag.

  Dit is een schuld leggen bij de ondernemers en een reden voor de overheid, vakbonden, uitzenders, geen veranderingen door te voeren omtrent ontslagrecht. Hoe denk je dat de markt eruit had gezien zonder ontslagrecht, slechter of dramatisch voor werknemers omdat men als werknemer geen rechten zou hebben? Maar een markt waar vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd en waar werkgevers en werknemers onderling afspraken maken en dit simpelweg op papier zetten kunnen ook rechten worden opgenomen.

  Ik zie daar geen probleem in en kan zelfs een reden zijn dat werknemers misschien meer betrokken raken bij de onderneming. Ik vind het onlogisch dat werkgevers mensen voor de rest van hun leven garanties moeten geven, maar welke garantie krijgt een ondernemer? Uit oogpunt van moreel en humaan recht zou je mensen een baan voor het leven willen gunnen, maar is dit wel verantwoord voor de onderneming, en verantwoord voor de gezondheid van de onderneming? Hoe hebben andere landen dit recht geregeld, Amerika bijvoorbeeld, zou men door ook ontslagrecht kennen? Het moet haast wel, want anders zou men zomaar ontslagen kunnen worden.

  Je bent geen domme man, integendeel, maar dit vind ik van jou een beetje te simpel gedacht. Nee, dat kan je beter.

  Vreemd ja; ik ben niet dom en toch ben ik het niet met je eens. Je mag drie maal raden hoe ik dat gedacht vind.

  Het is maar net aan welke kant je staat, iemand die onderneemt zal zeker weten dat er veel is veranderd en zeker is veranderd in 60 jaar tijd, dit te ontkennen vind ik simpel. Ik twijfel er wel aan of het niet getuigd van domheid door op willekeurige fora zomaar (persoonlijke) zaken neer te plempen of af en toe het achterste van de tong te laten zien. Maar goed wat heeft men te verbergen en waarom zou men geen reacties willen plaatsen, waarom wel?
  Vilseledd [38] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [37]:

  Welke persoonlijke zaken?

  “Dit is een schuld leggen bij de ondernemers en een reden voor de overheid, vakbonden, uitzenders, geen veranderingen door te voeren omtrent ontslagrecht.”

  Mag ik je erop wijzen, dat de meeste werkgevers werknemers zijn, want ze zijn in loondienst.

  “Ik vind het onlogisch dat werkgevers mensen voor de rest van hun leven garanties moeten geven, maar welke garantie krijgt een ondernemer?”

  Dat hoeft nu toch ook niet. Van een dysfunctionerende werknemer kun je altijd af (wel even je huiswerk doen) en om bedrijfseconomische redenen kun je doorgaans ontslag aanvragen. Laten we nou niet doen, alsof heel Nederland tot zijn 65e bij dezelfde werkgever blijft, wat overigens beter is dan dat gejobhop.

  “Het is maar net aan welke kant je staat, iemand die onderneemt zal zeker weten dat er veel is veranderd en zeker is veranderd in 60 jaar tijd, dit te ontkennen vind ik simpel.”

  Ik ontken niks, dat leg jij me in de mond.

 9. Welke persoonlijke zaken?

  Ja, weet je wel zaken die de persoon betreft en niet de rest van de geweldige wereld. Waarom doe je dit, dit soort gevatheid heeft geen toegevoegde waarde.

  Dat hoeft nu toch ook niet. Van een dysfunctionerende werknemer kun je altijd af (wel even je huiswerk doen) en om bedrijfseconomische redenen kun je doorgaans ontslag aanvragen. Laten we nou niet doen, alsof heel Nederland tot zijn 65e bij dezelfde werkgever blijft, wat overigens beter is dan dat gejobhop.

  Had ik huiswerk? In een eerdere reactie en ik ga nu niet opzoeken welke het was, gaf ik reeds, zij het summier, aan dat men, als men wil, van zijn werknemer verlost kan worden.

  “Het is maar net aan welke kant je staat, iemand die onderneemt zal zeker weten dat er veel is veranderd en zeker is veranderd in 60 jaar tijd, dit te ontkennen vind ik simpel.”

  Ik ontken niks, dat leg jij me in de mond.

  “wil je mij wijsmaken dat 1950 en 2011 met elkaar zijn te vergelijken”

  Die zijn perfect met elkaar te vergelijken. Dan rolt er een lijstje met overeenkomsten en verschillen uit.

  Dit soort antwoorden word ik niet wijzer van, er rolt lijstje met overeenkomsten en verschillen uit, het is een mooi antwoord geven zonder duidelijk te zijn wat het is. Hoewel je op sommige zaken niet reageert, zal het zo wel goed zijn. Nee, zo vaag kan ik het ook.

  Ik houd het op eigenbelang…Vandaar dat de wereld ook zo verdomd goed in elkaar geprutst zit en het ontslagrecht nog wel tienduizend jaar mee kan, minimaal, als je wilt zelfs voor de eeuwigheid.
  De enige reden dat het ontslagrecht nog niet op de helling is gegaan komt door de economische crisis, men durft op dit moment even niet meer. Maar wel vreemd dat ik niet de enige ben die van mening is dat het ontslagrecht afgeschaft moet worden, daarmee is natuurlijk niks bewezen.

  Trusten!

 10. “Dit soort antwoorden word ik niet wijzer van, er rolt lijstje met overeenkomsten en verschillen uit, het is een mooi antwoord geven zonder duidelijk te zijn wat het is.”

  Je doet de bewering, dat het niet te vergelijken is. Dat is toch onzin. Heb je überhaupt wel eens twee dingen vergeleken, vraag ik me dan af?

  “Ik houd het op eigenbelang…Vandaar dat de wereld ook zo verdomd goed in elkaar geprutst zit en het ontslagrecht nog wel tienduizend jaar mee kan, minimaal, als je wilt zelfs voor de eeuwigheid.”

  Precies. En zoals je kleuters moet leren, dat er meer is dan “ikke, ikke, ikke”, zo moet je dat bij sommige volwassenen nog steeds, anders had je wetten noch een overheid nodig.

  “De enige reden dat het ontslagrecht nog niet op de helling is gegaan komt door de economische crisis, men durft op dit moment even niet meer.”

  En als het goed gaat, dan vindt men het niet nodig, dus hoogstwaarschijnlijk blijft het bestaan.

  “Maar wel vreemd dat ik niet de enige ben die van mening is dat het ontslagrecht afgeschaft moet worden, daarmee is natuurlijk niks bewezen.”

  We kennen:

  – een proeftijd, waarbinnen je zonder opgaaf van reden van de werknemer afkomt
  – uitzendwerk
  – drie keer een tijdelijk contract, daarmee kun je drie jaar iemand in tijdelijke dienst houden. De goede werkgever heeft na 1 à 1,5 jaar al gezien, of hij met iemand langdurig verder wel; wat overblijft is het kaf onder de werkgevers, die na 3 jaar iemand lozen, omdat ze graag werpwerppersoneel hebben, niet omdat iemand dysfunctioneert.
  – ontslag om bedrijfseconomische redenen
  – ontslag op staande voet
  – ontslag na dossiervorming wegens dysfucntioneren

  Dus ga me niet vertellen, dat het ontslagrecht niet soepel is.

  “Ik vind het onlogisch dat werkgevers mensen voor de rest van hun leven garanties moeten geven, maar welke garantie krijgt een ondernemer?”

  Er worden geen garanties gegeven; alleen de rechter heeft een vaste baan; we hebben het over een contract voor onbepaalde tijd. Er zijn jaarlijks heel wat mensen, die dat verliezen, omdat het ontslagrecht soepel is.

  “Welke persoonlijke zaken?

  Ja, weet je wel zaken die de persoon betreft en niet de rest van de geweldige wereld. Waarom doe je dit, dit soort gevatheid heeft geen toegevoegde waarde.”

  Gevatheid? Ik stel je gewoon een vraag?

  IIS [41] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [40]:

  Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

  Je zoekt je gelijk en timmert van alles dicht, van mij mag je het hebben, maar het ontslagrecht zal hoe dan ook een keer sneuvelen en dat is geen wensdenken. Het elimineren van de bureaucratische rompslomp en het drukken van de kosten zullen daaraan te grondslag liggen en zal de overheid, bonden en werkgevers dwingen maatregelen te treffen. Net zoals de hypotheekrenteaftrek ooit zal verdwijnen. Leuk dat rechts deze wil handhaven en veel mensen niet voor afschaffing zijn omdat ze domweg zakelijk of particulier afhankelijk zijn van deze aftrek. Maar ook hier geldt dat de omstandigheden de overheid zal dwingen deze prijsopdrijvende en markt-ontwrichtende subsidie af te schaffen.

  “Vogels vliegen”

  Welke vogels?

  “De tafel is groen.”

  De kleur van de tafel doet niet ter zake.

  Assertiviteitscursussen waren ooit zeer populair, ik heb ervan gehoord.

 12. “Je zoekt je gelijk en timmert van alles dicht, van mij mag je het hebben, maar het ontslagrecht zal hoe dan ook een keer sneuvelen en dat is geen wensdenken.”

  Goed, de volgende keer voer ik de discussie op halve kracht.

  “Leuk dat rechts deze wil handhaven en veel mensen niet voor afschaffing zijn omdat ze domweg zakelijk of particulier afhankelijk zijn van deze aftrek.”

  Soms lijkt de VVD inderdaad opvallend links. Een huilende bijstandsmoeder en Rutte is gelukkig om. Misschien is het gewoon Nederlands en beschaafd om zo met elkaar wordt omgegaan en is de verzorgingsstaat minder uitsluitend een linkse hobby dan we mochten denken.

  Heeft het gezwets daarna, vanaf “vogels” betrekking op het feit, dat je ongelijke dingen wel kunt vergelijken?

  IIS [43] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.