Zaterdag 19 maart aanstaande om 10:00 uur vindt de eerste Libertarische Workshop/ Discussiedag plaats in Amersfoort.

Uitgangspunt is de huidige Nederlandse situatie. Dat is dezelfde situatie zoals die momenteel in Fictiefland van toepassing is. Echter, in Fictiefland heeft de Libertarische Partij zojuist de verkiezingen gewonnen en staat de weg naar persoonlijke en economische vrijheid open.

Op basis van een vijftal thema’s zal vervolgens in groepen, die de verschillende Libertarische, Anarchistische of Klassiek Liberale* stromingen representateren, worden bepaald hoe een transitie naar een Libetarische samenleving er uit hoort te zien. Het doel van deze dag is: plezier hebben.

Uiteraard maakt het niets uit welk geloof men aanhangt. Als er behoefte aan is kan er echter ook onderscheid op dat gebied worden gemaakt om de dag nog interessanter te maken.

Binnen die thema’s dient rekening gehouden te worden met:

– tussentijdse verkiezingen die ondertussen gewoon door gaan,

– de financiering van de transitie,

– en hoe de mensen er naar verwachting op reageren in de praktijk.

Het zijn dus niet alleen stellingen die geplaatst worden, maar er wordt van je verwacht dat je een stap verder denkt richting de praktische zaken. Gevoel is hier net zo belangrijk als theorie, waardoor de dag ook geschikt voor je is als je niet zo heel veel boeken hebt gelezen.

De dag zal plaatsvinden aan de rand van het centrum van Amersfoort en is goed bereikbaar per trein (15 min lopen), bus (voor de deur) en auto (tegenover parking).

Deelname is gratis. Op dit moment zijn de kosten voor de ruimte gedekt.

Bijdrages in de vorm van drankjes en versnaperingen zijn van harte welkom. Indien je een aanzienlijke bijdrage kan leveren dan is parkeren (onder het gebouw) gratis.

Daarnaast is er nog behoefte aan 2 personen die vanaf 9:30 uur reeds aanwezig zijn om te helpen met klaarzetten van de spullen en ontvangst van de gasten.

Aanmelden voor de workshop kan via het emailadres NLMinarchist@gmail.com .** Indien je meerijders wilt meenemen laat dan weten vanuit welke regio je die dag vertrekt. Na aanmelding volgen de overige gegevens.

We beginnen de dag met een introductie en een lezing. Vervolgens zullen de verschillende thema’s in groepen worden besproken en aan alle aanwezigen worden gepresenteerd. De dag eindigt wanneer deze eindigt maar men is uiteraard vrij om slechts een deel van de dag bij te wonen.

* = naast het Libertarisme staat de dag ook open voor anarchisten en klassiek liberalen

** = moet helaas anoniem blijven om niet in problemen te komen binnen de werksfeer

Tot zaterdag 19 maart in Amersfoort!

Inzender is bij Redactie bekend

15 REACTIES

 1. @Eddie Willers [2]:

  Misschien wordt het tijd om een nieuwe partij op te richten?
  Ik ben nog niet zo lang ‘bewust’ libertariër en als ik dan voor het eerst de site van de Libertarische Partij bezoek is mijn 1e indruk dat deze partij niet echt ‘leeft’. En dan kan je natuurlijk zeggen dat dat niet zo is, maar dat is wel mijn 1e indruk..

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 2. Libertarische Partij organiseert elke maand een bijeenkomst in Den Haag met een interessante spreker. De ene keer is het drukker dan de andere keer, maar zo ontmoet je toch telkens weer andere Libertarians.

  Ik heb de indruk dat het bestuur er nu wel meer werk van aan het maken is. Maar ik hoor er (als lid) verder niet veel over moet ik je eerlijk bekennen.

  Dat staat los van de website. Die wordt op dit moment gehervitaliseerd of gaat dat binnenkort worden. Website en Realiteit zijn an sich natuurlijk 2 verschillende werelden.

  En dan deze workshop. Deze heb ik op persoonlijke titel georganiseerd. Primair voor de FUN. Maar daarnaast ook om nieuwe Libertariers te leren kennen en naar andermans denkbeelden/ redenaties te kunnen luisteren en daarvan wat te leren.

  Hoe meer zielen des te meer vreugde. Jullie zijn allemaal welkom!

 3. Dank je voor je antwoord Minarchist. (Was jij ook bij de bijeenkomt in Zwolle?)

 4. Ben niet aanwezig geweest bij een bijeenkomst in Zwolle. Ben mij ook niet van een dergelijke bewust.

  Ik probeer wel elke keer bij de bijeenkomst van de Libertarische Partij in Den Haag aanwezig te zijn.

 5. Ik zie hier mijn oordelen bevestigd:
  Men heeft het over ‘fictief-land’, en erkent dus het utopisch gehalte van de gewenste samenleving.
  Men heeft het over de verschillende ‘geloven’ die welkom zijn, waarmee libertarische stromingen dus inderdaad ‘geloof’ zijn, en geen feit.
  In fictief-land heeft de libertarische partij zelfs gewonnen! Waar men hier het deelnemen aan de democratie met een partij principieel crimineel vindt. Blijkbaar liggen de opvattingen over de aard van crimineel gedrag niet helemaal vast, ondanks een natuurrecht dat vast als een natuurwet zou staan. Blijkbaar bestaan er geen eenduidige natuurwetten als het om menselijk gedrag gaat? Waarmee een beroep op ‘de’ natuurwet dus vooral als een mening moet worden beschouwd. Wat dan weer moerasgrond oplevert om hele volksstammen toch maar te criminaliseren.

  Maar goed: het hoofddoel schijnt vooral te zijn om plezier te maken. Waarmee de vrijblijvendheid van de hele libertarische onderneming weer eens fijntjes wordt tentoongespreid.
  Het criminaliseren en verketteren van ongeveer 90% van de Nederlanders, schijnt dus vooral een bezigheid te zijn om de deelnemers ‘plezier’ te verschaffen.
  Heb ik steeds al gedacht.

  Def [12] reageerde op deze reactie.
  NL Minarchist [13] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [10]:
  ik ben minder sceptisch dan U op mij overkomt.

  De workshop/discussiedag heeft als primair doel inderdaad plezier hebben. Maar met de subdoelstelling dat de discussie op gang komt/blijft, inspiratie wordt opgedaan en Libertariërs in contact komen/blijven met elkaar.

  Indien deze dag een succes is ben ik niet te beroerd om er nog een paar te organiseren.

  De opzet van de dag draait inderdaad rondom een fictief land. Ik zou het niet moeilijker maken dan het is en gewoon daarvoor in de plaats Nederland lezen. Dan zijn die zorgen ook voorbij.

  Door binnen de thema’s rekening te houden met verkiezingen, financiering van een transitie en menselijk gedrag wordt geprobeerd om af te dwingen niet te makkelijk over allerlei praktische zaken heen te stappen. Daar schuilt geen enkel kwaad in, en tilt het hele thema uit een zweverig theoretisch kader.

  Hoe dan ook, u bent van harte welkom op deze dag!

 7. De spreker die ik op het oog had heeft zich helaas afgemeld voor het initiatief. Als er geen alternatief gevonden wordt (weinig tijd voor deze week) dan beginnen de sessies op basis van de thema’s gewoon wat eerder. Op zich geen ramp.

  Ik verwacht donderdag een uitgebreidere mail te kunnen sturen naar degenen die zich reeds hebben aangemeld. In het weekend zal ik ook o.a. Vrijspreker van een update voorzien.

  Blijf je ondertussen vooral aanmelden. Nu 11 ingeschrevenen. De dag ingaan met 15 deelnemers zou fantastisch zijn.

 8. Aan een nieuw artikel met de laatste stand van zaken wordt inmiddels gewerkt. Ik verwacht deze zondagavond (nacht) richting VS en HVV te kunnen sturen. Zal dus wel op maandag gepubliceerd worden.

  Het gaat goed met de aanmeldingen in ieder geval. We gaan een grotere ruimte (in hetzelfde pand) regelen!

Comments are closed.