Gezien de vele (socialistische) nieuwkomers op deze site, hierbij een korte uitleg Libertarisme voor Beginners. Opdat ook zij weten waar wij het over hebben.Commentaar, aanvullingen en vragen zijn welkom!

Libertarisme is gebaseerd op pure zelfbeschikking: slechts één persoon mag over jouw lijf en over jouw leven beschikken en die persoon ben jezelf. Niemand mag jouw lichaam, geest of eigendommen gebruiken, zonder jouw expliciete toestemming. Ook mag niemand geweld tegen je gebruiken of daarmee dreigen om iets van je gedaan te krijgen.

Omdat je gelukkig niet alleen op de wereld bent, zul je dezelfde rechten van ieder ander ook moeten respecteren. Ook jij mag dus niet beginnen met het gebruiken van geweld tegen personen of eigendommen, of daarmee dreigen.

Als iemand jou geweld aan doet, of dreigt je eigendommen af te pakken, dan heb je volgens het libertarisme wél het recht jezelf of je spullen met geweld te verdedigen: je bent immers niet zelf begonnen. Wel moet dat geweld gepast zijn en gericht zijn op degene die de agressie begon. Zo mag je je buurjongen niet doodschieten als hij een bal door je raam trapt. Of je buurvrouw een pak slaag geven omdat je buurman dat bij jouw zoontje deed.

Het mooie aan zelfbeschikking is dat je ook volledig mag beschikken over het geld dat je met je inspanningen verdient: niemand mag jouw geld of spulletjes afpakken, of jou dwingen om je geld of eigendommen af te staan aan een ander als jij zelf geweldloos handelt. Verder mag eigenlijk alles.

Als je iemand niet mag dwingen, hoe krijg je dan iets van een ander gedaan?
Je zult dan op basis van wederzijdse vrijwilligheid een afspraak moeten maken. Zeg maar: een contract moeten afsluiten. Mensen zullen van nature pas spullen of diensten met elkaar ruilen als zij daar allebei voordeel bij hebben. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken met een baas dat jij een gedeelte van je tijd aan hem ter beschikking stelt in ruil voor een salaris. Er komt pas een deal als beide partijen tevreden zijn. Als je echter een afspraak maakt, dien je deze ook na te komen.

Tot zo ver klinkt het allemaal heel redelijk en bekend: dit zijn immers de huisregels die binnen ieder normaal gezin gelden. Het bijzondere aan libertarisme is echter dat zij deze regels niet alleen van toepassing laat zijn op personen en gezinnen, maar op alle andere groepen in de samenleving.

Immers, als je zelf niet het recht hebt om anderen te dwingen iets te doen, kun je dat recht ook niet weggeven, bijvoorbeeld  aan een groep. Zelfs als een bepaalde groep de beste ideeën van de wereld heeft en de meeste mensen binnen Nederland zijn het daarmee eens, dan nòg heb jij het recht om NEE te zeggen tegen deze meerderheid.Ook die meerderheid dient namelijk het non-agressie principe te respecteren en kan dus geen dwang uitoefenen om iets van iemand gedaan te krijgen.

En daarmee komen we dan bij de grootste groep van Nederland. Een groep die vindt dat jij mee moet doen aan al hun plannen en ideeën. Een groep die dreigt met geweld (en het desnoods uitvoert) om jou te dwingen mee te doen zonder dat jou, of je (voor)ouders überhaupt ooit om toestemming is gevraagd. Deze groep is er gewoon. We praten over de overheid.

“Wat zou jij doen als jij een dag minister-president zou zijn?”
Als je deze vraag op een verjaardag stelt, krijg je de meest fantastische antwoorden. De één wil hogere uitkeringen, de ander wil meer vakantiedagen. Een derde wil graag meer geld voor de kinderen en weer een ander zou graag een paar miljard willen hebben voor zijn slecht lopende bank.

Iedereen heeft eigenlijk wel een idee en zo zijn er ruim 16 miljoen ideeën in Nederland. Politieke partijen proberen die plannen te bundelen en zeggen tegen de mensen: “Stem op mij, want dan ga ik jouw idee uitvoeren.” Tegelijkertijd lopen er ook weer allerlei organisaties rond die vinden dat ze te weinig geld hebben en aan die politici vertellen hoe goed het zou zijn als er meer geld naar hun projecten gaat.

Politiek is eigenlijk heel saai. Want het is niets meer dan een geldkwestie, of beter: het herverdelen van geld. Het komt er op neer dat niemand meer zijn eigen rekeningen wil betalen. Iedereen vindt dat de overheid dat maar moet doen.

De overheid bestaat natuurlijk niet uit vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen zoals jij en ik die een salaris willen en achter een computer op een bureau moeten zitten in een groot, wit gebouw. Of ze moeten een mooi uniform aan en hebben een auto nodig met een zwaailicht er op. De overheid bestaat inmiddels uit bijna één miljoen mensen, ambtenaren.

Er moet dus niet alleen geld komen om die mooie plannetjes van alle mensen en organisaties uit te voeren, maar ook geld om die één miljoen ambtenaren te kunnen betalen. Maar de overheid heeft zelf helemaal geen geld. Ze heeft geen geld voor de mooie plannetjes en ze heeft geen geld voor de ambtenaren. Dat geld moet dus ergens vandaan komen.

Daar heeft de overheid een trucje voor: ze dwingen de mensen en bedrijven in Nederland een groot gedeelte van hun verdiende geld af te staan: belastingen. Mensen die voor een baas werken, merken daar weinig van: hun baas is verplicht om het verschil tussen bruto en netto salaris te betalen aan de belastingdienst. Werknemers zien slechts dat wat op hun bank wordt gestort en beseffen niet dat er vaak een soortgelijk bedrag naar de overheid gaat.

Van het geld dat je in de winkel uitgeeft, gaat zo’n 15% in de vorm van BTW richting overheid. Op je kassabonnetje kun je lezen dat je iPod zonder belastingen eigenlijk 50 euro goedkoper is. En zo zitten er inmiddels aparte belastingen op bijna alles dat je kunt bedenken. Zelfs voor het plastic zakje om je boterhammen is een aparte belasting bedacht. Verplicht!

Alle kleine en grote bedragen bij elkaar opgeteld zijn de belastingen zo enorm hoog geworden, dat de mensen die oorspronkelijk wilden dat de overheid hun rekening betaalt, met het grootste gemak zelf hun eigen rekeningen zouden kunnen betalen als er géén belastingen zouden bestaan.

Zij krijgen nu wellicht een paar honderd euro voor kinderopvang, maar ondertussen betalen ze duizenden euro’s belasting voor andere mensen die meer bossen wilden hebben, of juist meer wegen. Of voor de ideeën van de overheid zelf, zoals oorlog in Afghanistan.

Maar bovenal betalen al deze mensen heel erg veel geld voor die één miljoen ambtenaren. Voor een systeem dat er voor zorgt dat iedereen geld lijkt te krijgen, maar dat in werkelijkheid vooral geld kost.

Soms staan de kranten en TV vol over bezuinigingen. De overheid dreigt dan minder rekeningen te gaan betalen. Dan gebeurt er precies het omgekeerde: mensen vinden dat andermans rekeningen best wel wat lager mogen, als ze toch maar vooral zelf wel hun geld krijgen. Het liefst met iets extra’s erbij. Dus gaan de belastingen omhoog.

Soms is het geld echt op en moet de overheid geld lenen. Zo heeft iedere Nederlander, dus ook jij, inmiddels een schuld van ruim 23.000 euro, zie de staatsschuldmeter. Een bedrag dat jij terug mag betalen, omdat iemand anders in Nederland wilde dat jij zijn rekening betaalde. Bedenk eens wat je met dat geld zou kunnen doen als je het in je portemonnee zou hebben?

Libertariërs vinden dat alle mensen hun eigen rekeningen moeten betalen. In de eerste plaats omdat het gemeen is anderen te dwingen jouw rekeningen te betalen, maar voor ook omdat dat de enige eerlijke methode is.

Als iedereen dit ook echt zou doen, zou daarmee het peperdure systeem van ambtenaren en overheid overbodig worden. Met het verdwijnen van de ambtenaren, verdwijnen ook de regeltjes (behalve het recht op zelfbeschikking en het daaruit voortvloeiende non-agressie principe en het eigendomsrecht) en zullen alle dingen veel soepeler en eerlijker verlopen. Mensen zullen meer geld verdienen en meer geld overhouden om leuke, of nuttige dingen mee te doen. Om zo hun eigen leven en dat van anderen aangenamer te maken.

Dit is in het kort het gehele libertarisme. En dit is tevens het moment waarop de meeste mensen in de stress schieten. Want een leven zonder overheid, dat kunnen de meeste mensen zich niet voorstellen!

Het is echter de overheid zelf die ons dagelijks inprent dat het hebben van een overheid zo belangrijk is. Omdat je dan naar school kunt. Omdat er dan veel geld gaat naar ontwikkelingslanden. Omdat het een chaos zou worden als iedereen zomaar zelf gaat bepalen wat goed voor ze is. Omdat er niemand zou zijn die dat soort basisbehoeften voor je zou regelen.

Het zijn allemaal leugens. De eenvoudige waarheid is echter dat we de overheid kunnen missen als kiespijn en alles zelf veel beter kunnen. Mensen zijn sociale wezens. Ze zijn gek op elkaar en zoeken daarom contact met elkaar. En ze zullen zorgen voor elkaar.

Je ziet dat ook gebeuren als er ergens een ramp gebeurt en de overheid even niet haar werk kan doen. Na een aardbeving zie je mensen graven in ingestorte woningen om wildvreemde mensen te redden. Pas na vele uren of dagen komen de eerste officiële reddingsteams. Maar de meeste mensen zijn dan al gered door hun medemens. Zonder dat ze daar geld voor vragen. Het zit in de aard van ons mensen. Natuurlijk zijn er ook slechte mensen. Die bijvoorbeeld gaan plunderen als er zich zo’n ramp voltrekt. De slachtoffers zouden beschermd moeten worden door de overheid. Maar die grijpt niet in, of is niet capabel genoeg om in te grijpen in dergelijke situaties: When seconds count, the police is only minutes away. Als mensen echter zelf hun eigendommen mogen beschermen, zullen de plunderingen veel minder zijn.

Toch, als een libertariër vertelt dat we prima zonder overheid kunnen, komt er als eerste tegenwerping dat er zonder overheid niemand meer is die zich om de armen bekommert. Dat de rijken steeds rijker zouden worden en de armen steeds armer. Of dat het een chaos zou worden. Al deze vooroordelen zijn drogredenen: ze zijn gewoon niet waar. Dit soort reacties zijn op angst gebaseerd. Op angst voor het onbekende.

In een libertarische samenleving gaat iedereen er op vooruit. Rijk, maar zeker ook arm. En het wordt geen chaos, omdat mensen vrijwillig afspraken met elkaar zullen maken. En dat is een stevige basis voor vrede en voorspoed.

146 REACTIES

 1. @Oscar [28]:

  Vaak vergeten dergelijke mensen, waarde en geachte beek, dat een vrije samenleving, een samenleving met vrijwillige bijdragen voor de armen, een boost zal geven voor organisaties die gespecialiseerd zijn in non-agressieve armenzorg. Anders geformuleerd: een libertarische samenleving zou met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een revival van het christendom inhouden. Wellicht dat dit besef voor sommige libertariers een reden is om extra tegen het christendom tekeer te gaan. Het is nog maar de vraag of zij beseffen wat de gevolgen zijn van hetgeen zij menen voor te staan: een samenleving zonder armenzorg van de overheid, maar ook zonder de organisatie bij uitzet die zich gespecialiseerd had in armenzorg.

  En dan nu over tot de orde, het gezag, de wetten, de tucht, de hiërarchie, de autoriteit en de maatschappelijke organisatie. Mensen die daar een hekel aan hebben kunnen beter geen libertarier worden, maar links-anarchist. Libertariers staan niet het verdwijnen, de verzwakking of de aantasting van orde, gezag, wetten, tucht, hiërarchie, autoriteit en maatschappelijke organisatie voor, maar staan enkel het verdwijnen, de verzwakking en de aantasting voor van agressief geweld.

  Ook is die virulente haat tegen het christendom en tegen christenen die veel (modal)libertariers kenmerkt, geen wezenskenmerk van het libertarisme. En dus kan ik als christen-fundamentalist, die een warm voorstander en pleitbezorger is van de Kerk, de westerse beschaving, het gezin, het bestraffen van abortus, orde, gezag, wetten, tucht, rechtbanken, discriminatie, onderricht, hiërarchie, autoriteit, ceremonies, maatschappelijke organisatie, landen en landsgrenzen, een volbloed libertarier zijn. Juist omdat ik van deze zaken zulk een warm voorstander en pleitbezorger ben maakt ethische normen van essentieel belang. Wat alleen bereikt kan worden met dwang en bloedvergieten kan nimmer nobel, verheven of goed zijn. Ik neem afstand van agressief geweld en ik ben van mening dat mensen het onvervreemdbare recht hebben zich tegen agressief geweld te weren.

  beek [33] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [44] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [32]:

  Ik lees regelmatig reacties van vrijsprekers die van mening zijn dat geen mens ‘boven’ een ander mens staat, en dat elke overheid ongezien een criminele club is.
  Die een overheid die criminelen vervolgt, beschouwen als de maffia die concurrenten vervolgt.
  Je verhaal lijkt goed, maar ik kan mij er geen voorstelling van maken.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [34]:

  Maar je kunt maar niet duidelijk maken wanneer een overheid ‘agressief geweld’ gebruikt en wanneer niet.
  Een belangrijke taak van een overheid is het opzetten van een justitieapparaat om agressief geweld te vervolgen en te bestraffen.
  Is zo’n overheid dan agressief?
  Volgens sommige libertariers dus wel.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [35]:

  Het gaat er niet om of het volgens sommige libertariers wel of niet zo is. Het gaat er om wat het libertarisme inhoudt en wat er gebeurt. Een overheid die agressief geweld gebruikt om een justitieapparaat op te zetten om agressief geweld van anderen te vervolgen gebruikt is agressief te noemen.

  beek [37] reageerde op deze reactie.

 5. Goed stuk voor een puber! Laat zien dat er nog mensen zijn die volstrekt buiten de dagelijkse werkelijkheid staan.
  Hoe naïef kun je zijn.
  Dit libertarisch idee kun je misschien voor een paar weken met een zorgvuldig geselecteerd groepje mensen op een eiland volhouden maar dan houdt het toch echt op. Laat staan in een wereld met 6,5 mld mensen.
  Ben je wel eens met een beetje gemêleerde groep op pad geweest, voor een paar dagen? Altijd staat er een wijsneus op die het ’t beste weet en graag het voortouw neemt. Als je pech heb zijn het er twee die met elkaar overhoop gaan liggen om de leiderspositie. Zeker als een paar mooie vrouwen deel uitmaken van het gezelschap kun je de klok erop gelijk zetten.
  Er is nu eenmaal een noemenswaardig percentage mensen die geen genoegen neemt met genoeg, die zichzelf belangrijker vindt dan de ander, die daarom meent meer rechten te hebben, meer zeggenschap. En dat zijn waarschijnlijk nog de minst problematische, want een zorgelijk aantal is ronduit crimineel, ontbeert elke vorm van medemenselijkheid. Hoe houd je deze personen in het gareel? Hoe zorg je dat zij het libertarische feestje niet verpesten? Wie gaat dat doen?
  Als er geen belasting geheven wordt wie zorgt er dan voor de dijken, wegen, straatverlichting? Of komt daar een vrijwillig potje voor?
  Dat de huidige leiders volstrekt onbetrouwbaar, hypocriet, arrogant en eigenlijk volkomen ongeschikt voor het dragen van leiderschap zijn, zal ik niet ontkennen. Maar ik moet er niet aan denken dat ik afhankelijk wordt van een medemens die allereerst aan zichzelf denkt.
  Kom even achter je computer vandaan en kijk even om je heen, wellicht zie je hoe de echte wereld eruit ziet.

  Hoc Voluerunt [43] reageerde op deze reactie.
  Katjong [48] reageerde op deze reactie.

 6. libertariers zijn evenals objectivisten sektarisch, staan niet open voor kritiek op hun heilige leer, gaan uit van een mensheid die alleen maar vredelievend is en menen dat geweld of dwang uitgebannen kan worden. typisch van die kamergeleerden die buiten de praktijk van alle dag staan en de realiteit van miljoenen jaren samenleven en wellicht helemaal wereldvreemd: enkele basale menselijke karaktereigenschappen, gewoon ontkennen.

  Hoc Voluerunt [43] reageerde op deze reactie.
  Alex [46] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [40]:

  Dat betekent dat verplicht belasting betalen voor het in stand van een rechtsapparaat dat criminelen gaat vervolgen, al een daad van agressie is.
  Kortom: we willen wel de bescherming van de rechtszekerheid, maar we willen er niet gedwongen voor betalen.
  De vraag is natuurlijk zeer of zo’n houding moreel correct is.

 8. @beek [37]:
  Dat is heel duidelijk Beek en in 1 zin te zeggen.
  Wanneer wet toegepast is buiten zijn rechtmatige domein van beschermer van vrijheid treed”
  Als de wet buiten dit veld opereert dan is de overheid geweldadig.
  (en ja ik heb net ” de wet” van Bastiat uitgelezen, geweldig boek*audio*)
  @Ab vd Ven [38]:
  Dus jou argument waarom er leiders moeten zijn is omdat er mensen zijn die deze positie ambieren vanuit volledig zelfzuchtige motieven en niet schuwen om geweld te gebruiken?
  Geweldig idee om met die aannamen mensen boven andere mensen te stellen om de rest in het gereel te houden.

  In de zin van
  ” geef de grootste van de pestkoppen absolute macht over iedereen, dan zijn we allemaal gelijk de dupe”

  Buiten dat zijn jou stellingen enkel emotioneel en op geen enkele wijzen te onderbouwen.

  @frank [41]:
  U heeft het over de ” Zeitgeist movement” niet over libertariers en objectivisten.
  Kritiek kunnen we makkelijk hebben als deze met feiten onderbouwd is, toon jij een principe van dwang wat rechtvaardig is, en ik stem PvdA.
  Toon mij een maatschappij die met dwang vredelievend is geworden en ik kus je voeten.
  Dit kan echter niet omdat de stelling zichzelf vernietigd, een systeem gebaseerd op dwang cohesie en geweld kan nooit geweldloos verlopen, enkel beperkt tot het geweld van een elite groep, welke alle middelen mag stelen om zijn machtsimperuim te laten voortduren.

  @Ab vd Ven [38]:
  ” Als er geen belasting geheven wordt wie zorgt er dan voor de dijken, wegen, straatverlichting?”
  Wanneer men de neus van een pasgeboren baby niet oprekt, zal het niet ruiken, wanneer men de benen niet blijft masseren zal het nooit lopen.
  Omdat het altijd zo gebeurt wil niet zeggen dat deze zaken niet vanzelf gaan .
  Wanneer de wet niet zorgt voor arbeid, betekent dit dat arbeid lam komt te liggen.
  Wanneer de wet niet stuurt op diensten, zullen de diensten dan niiet aangeboden worden?

  De overheid leent zijn recht en zaken aan de behoefte van mensen, omdat de behoefte bestaat wil het dus niet zeggen dat zonder die overheid de bevrediging van deze behoefte uitblijft.

  Simpelweg omdat de behoefte ontstaat is het in iedersbelang zowel commercieel als filantropisch hier in te voorzien. een belangrijk principe hier in blijft dat er geen dwang uitgeoefend wordt. Wanneer dat wel zo is dient het justituiele apparaat dit te bestraffen en recht te zetten, omdat er geweld geinitieerd is.

  Hoe vaak moeten we nog zeggen dat libertariers geen pacifisten zijn.
  Daarbij zien Minarchisten (ook binnen de libertarische stroming) wel een rol voor justitie, volgens de traditie van adam smith en Bastiat en Friedman.
  de Anarcho-kapitalisten zijn het meer eens met bijvoorbeeld Rothbard.

  beek [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [32]:
  Wel apart trouwens dat basitiat in de Wet praat over de goddelijke gift van vrijheid en de moraliteit van mensen en zijn gaven te handelen en rationeel te denken.
  Veel libertariers zeggen dat christenen geen libertariers kunnen zijn, maar een van de grote voorbeelden van de stroming was zelf een christen en schrijft de attributen van de natuur aan god toe.

  wel apart eigenlijk.

  Oscar [72] reageerde op deze reactie.

 10. @frank [41]:

  Volgens mij ben je dom van verstand of doe alsof je dom van verstand bent. Ik heb al eerder in een reactie op jouw, aangegeven dat in geval van geweld/dwang je in een libertaire maatschappij zelf verantwoordelijk bent om wat er tegen te doen.

  Dus (effe simpel zodat je het begrijpt) ipv de politie te bellen omdat iemand aan het inbreken is bij je thuis, pak je je pistool en je schiet hem een derde oog.

  of Denkt iemand dat hij belasting mag innen en hij wil je er naar toe dwingen, dan pak je je pistool en je schiet zijn hoofd eraf.

  Libertairiers met de mentaliteit om voor hun vrijheid op te komen, geef geen kans aan dwangneurosen die anderen naar hun wil wilt dwingen.

  Is dit pacifistisch volgens jouw? Zweverig hippie gevoel? Natuurlijk ga je geen criminelen knuffelen of van uit gaan dat iedereen in vrede willen leven, er zullen altijd mensen zijn met zin in kwaad, alleen gelukkig zijn deze in de minderheid en word er met ze in een libertaire maatschappij snel afgerekend. Geen draaideur criminelen meer. Hoe hoger de prijs is die men moet betalen voor criminaliteit en hoe sneller de uitgesproken recht hoe minder criminaliteit.

  Om in vrijheid te leven, leef je zo ie zo in een maatschappij waar de veiligheid, je eigen veiligheid in je eigen handen is, ipv dat je verzorgd wordt door een staat, zodat je nep veiligheid kan hebben.

  beek [47] reageerde op deze reactie.
  frank [53] reageerde op deze reactie.

 11. @Alex [46]:

  En deze Alex denkt werkelijk dat je zomaar een inbreker kunt neerknallen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
  Er zal echt onderzoek nodig zijn om vast te stellen of Alex geheel terecht een ‘inbreker’ (ook dat moet bewezen worden) door zijn hoofd heeft geschoten.
  Dat zal de eenvoudige realiteit zijn in het Wilde Westen waar Alex naar schijnt te verlangen.

  Alex [55] reageerde op deze reactie.

 12. @Ab vd Ven [38]:

  Hoe houd je deze personen in het gareel? Hoe zorg je dat zij het libertarische feestje niet verpesten?

  Als iemand een libertarisch feestje, of welk feestje dan ook wil verstoren, dan zal die persoon zich toch op hun grond moeten begeven. Dat is niet een ongevaarlijke bezigheid, ik zou het afraden.

  Libertarische straf/verdediging is namelijk niet idyllisch. Walter Block heeft er een college over gegeven.
  http://mises.org/media/1481/Reparations

  Two teeth for a tooth plus cost for capture plus premium for scaring.

  Samenvattend bij bijv diefstal: teruggeven wat gestolen is, als boete hetzelfde item geven, alle kosten van politie/justitie betalen en als er een scare-factor bij zat; die krijg je ook om je oren.
  http://www.walterblock.com/wp…/block_radical-libertarianism-rp.pdf
  beek [49] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [31]:
  Kan, hoeft niet, ik bepleit de vrijheid deze te stichten als daar behoefte aan is en waar men zich vrij kan inschrijven.
  ik bepleit tegelijkertijd dat er geen naties zijn.

  Ik bepleit enkel vrijheid.

 14. “@Vilseledd [5]: Er zijn mensen, die buiten de boot vallen, die geen enkel voordeel te bieden hebben aan anderen.

  Dat is onzin. Waarom zijn er werklozen? Omdat voor de werkloze uitkeringstrekker die 160 uur werken voor netto 200 euro per maand extra niet loont.”

  Er zijn werklozen, omdat er werkloosheid is en werkloosheid is er, omdat er onvoldoende (passende) vacatures zijn. Wie niet precies in het plaatje past, valt buiten de boot. Of iemand wil werken of niet, valt daar helemaal buiten. En natuurlijk loont werken wel; de meeste mensen verdienen liever zelf hun geld, dan hun hand te moeten ophouden.

  “Daarnaast heb je de werkgever die het werk (bijv schoonmaken) gewoon niet het minimumloon waard vind.”

  Triest, dat de ene mens zo over de andere mens oordeelt en triest, dat je het belangrijke werk van schoonmaak, dat ik belangrijker vind dan al dat gecijfer en beleidsgediarree op hoger niveau, zo onderwaardeert. Kom jij graag op een smerig kantoor of in een smerige trein? Als je wil, dat waar je dagelijks verblijft schoon is, dan zijn daar mensen voor nodig, die daar fatsoenlijk voor betaald willen worden. De schoonmaker wil ook wonen, eten, zich kleden en zijn kinderen verzorgen.

  “Vergeet niet dat was de werknemer ontvangt aan bruto salaris nog niet het bedrag is wat de werkgever eraan kwijt is!”

  Ja, dat is voor alle werknemers zo; triest, dat de zwaksten daarop afgerekend worden.

  “Als kind heb ik vroeger voor 2 of 3 dollar per uur (ik woonde in de VS) elke de tuin van de buurvrouw schoongemaakt, die had 2 treurwilgen van 25 meter die altijd veel takken verloren.”

  Dat is precies het probleem met libertariërs: de wereld is niet zoals je dacht, dat ze als kind was of zoals je vond, dat hij als puber zou moeten zijn. Je kunt een zakcentje bijverdienen toch niet gelijkstellen aan een baan, waarvan iemand een huishouden moet runnen en die zijn maatschappelijk positie bepaalt.

  “Zo zou dat in eerste instantie gaan ja maar dan zien mensen andere prijzen wel dalen (‘gewone’ mp3 spelers). Door het grotere prijsverschil concurreert apple zichzelf de markt uit.”

  Prijzen zijn verhoudingen en die wijzigen niet, wanneer je teller en noemer door 1,19 deelt.

  ““Die laatste zin is wel erg kleuterachtig. Het stadium van “Maar hij is begonnen!” hoort een volwassene toch overstegen te zijn.”

  De kleuter heeft gelijk en de volwassene is gehersenspoeld.”

  Je valt ten prooi aan de mening, dat kinderen op een voetstuk staan en halve goden zijn of prinsjes. In mijn tijd, en die is nog niet zo lang geleden, leerden kinderen van volwassenen en leerden ze vooral af; hun onbezonnenheid moet door de volwassenen gekanaliseerd worden. Bij iemand, die op zijn 40e nog dergelijke ideeën huldigt, heeft iets gefaald in opvoeding en opleiding.

  “De vraag is niet alleen kunnen alle inkomens gelijk zijn? (realistisch gezien niet maar in theorie mogelijk) of kunnen alle oorlogen stoppen?”

  En de libertariër stopt, wanneer het theoretisch mogelijk is.

  “Een overheid is een organisatievorm bestaande uit mensen. Voordat een overheid gevormd kan worden moeten er dus eerst mensen zijn.”

  We hebben het niet over het azoïcum of palaeozoïcum en nu ik dit opschrijf: in het menselijk llichaam zelf is er ook een overheid, vlak onder je hersenpan. Tot midden jaren negentig bijvoorbeeld hadden mijn handen een redelijke vrijheid om zelf te handelen. Toen de straatverkopers verschenen moest het hoofd ze terugfluiten, wanneer ze onnadenkend een foldertje aannamen. Vanaf die tijd worden vergunningen voor het aannemen van foldertjes weer centraal verstrekt. Overheid is dus iets natuurlijks. Me beperkend tot de menselijke geschiedenis, zeker de beschaafde, is er altijd een overheid geweest. Wanneer een grote wegviel, ontstonden er vele kleintjes.

  “Er waren dus eerst mensen zonder overheid, daarna besloten groepen mensen overheden te vormen. Het enige doel was om anderen te kunnen onderdrukken.”

  Niet onderdrukken, maar beschermen. Mijn hoofd onderdrukt mijn voeten, wanneer ze zomaar willen oversteken; het hoofd regelt, dat een kankercel gedood wordt, op het moment, dat hij besluit het te worden. Vervelend voor de kankercel, maar gelukkig voor de zes biljoen andere cellen.

  Alex [62] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [49]:
  hierin bepleit ik laten we eerst enkel de overheid laten optreden bij geschillen en wetten gebaseerd enkel op misdrijven zoals we die nu kennen, overtredingen laten we vallen.
  Dus enkel wanneer een persoon zijn vrijheid geschonden is door de initiatie van geweld van een ander.
  alle andere wetten moeten dan per direct verdwijnen.

  Vanuit daar kunnen we kijken of het anarcho-kapitalistische model haalbaar blijkt te zijn.

  We weten dat de minarchistische manier werkt, de anarchistische niet 100% naar mijn mening.
  In het ieder geval niet van de 1 op andere dag zoals minarchisme wel kan werken.

 16. Kudos voor Ron. Mooi geschreven. Stuur ik direct door naar mijn oersocialistisch-ecologische vriend Willem die op dit moment leraar zedenleer studeert (België) wat mij de opmerking ontlokte dat hij pakweg een eeuw geleden priester zou hebben willen worden (hij is homo:-)

 17. @frank [53]:

  Jij natuurlijk, want ik moest tot deze niveau dalen zodat jij het kon begrijpen, snappie snappie kleutertje?

  Is het eindelijk tot je dommekop doorgedrongen dat libertairiers geen vredelievende, pacifistische hippies zijn? Of ben je net zo’n troll als Beek?

 18. toch mooi dat overheden gezorgd hebben voor nutsvoorzieningen als riolering. de echte libertarier zou nog altijd als een koe in de wei schijten, want die laat zich niet dwingen hieraan mee te betalen….

 19. alex, als je de discussie niet kunt winnen, moet je je vooral verlagen tot het kleuterniveau waar je anderen van beticht en een potje gaan schelden. dat zet de discussie meteen in een ander daglicht. als iemand het niet met je standpunten eens is, wil dat helemaal niet zeggen dat diegene dom is of jou niet begrijpt. hij of zij is het simpelweg niet met je eens. moeilijk he….

  Alex [59] reageerde op deze reactie.

 20. @frank [58]:

  Behalve in jouw geval. 😉

  Gezien je domme reakties, is het de enige conclusie dat ik kan trekken en dat is dat je niet bijster slim bent.

  En de richting van je reacties kan ik al zien dat je niets minder bent dan een troll, die een reactie uitlokt, dus dit is mijn laatste reactie naar jouw.

  Een discussie met de soort als jouw, beek en ene kemps heeft helemaal geen nut. Dom sociaistisch volk die niet kan nadenken of gewoon psychopatisch is.

  beek [61] reageerde op deze reactie.

 21. het liefst zou alex andersdenkenden onder dwang en met geweld laten bekeren tot zijn zaligmakende libertarisme; met argumenten lukt het hem immers niet. waar hebben we dit soort gasten meer gezien?

Comments are closed.