Oei. Geen tijd voor een artikel. Dan maar een pittig videootje (kleine 3 minuutjes). Ayn Rand, Israël, het Midden-Oosten en iets met barbaren. Vuur, vuur, vuur. Materiaal voor 100 reacties me dunkt. Afijn, KLIK.

100 REACTIES

 1. Zij kan hetzelfde zeggen over de Israeliers. Hoewel ik sympathie heb voor Israel in hun conflict met de Arabieren, ben ik het bepaald niet eens met de Israelische politiek en nedezettingenbeleid.

  Zowiezo snap ik de Rand-verering niet goed. Is zij een soort van Jezus-figuur voor libertariers die niet voor zichzelf kunnen/willen denken?

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [2]:

  Daar zit inderdaad veel in.
  Ayn Rand is briljant in haar filosofie.
  Maar zij kon heel slecht tegenspraak verdragen.
  Het eerste kring volgelingen, die ze grappig “het collectief” noemde, kwam al vlug in de buurt van een secte.
  Het Ayn Rand Instituut, Leonard Peikoff, hebben nog de mentaliteit dat ALLES wat Rand gezegd heeft is waar, en zal altijd waar blijven.

  In tegenstelling is er “The Objectivist Center” waarin men ook uitgaat van het Rand-objectivisme, maar dat openstaat voor discussie en nieuwe kennis die mensen kunnen opdoen.

  Ayn Rand stond niet voor niets bij een aantal vrienden bekend als “a briljant bitch”.

 3. Beter was de vraag geweest of Israël het recht had zich te vestigen als een angel tussen het wild vlees.
  Het Midden-Oosten heeft nu eenmaal een andere soort beschaving.

  Ik kan me voorstellen dat men de Arabieren ziet als wilden, maar hoe slim zijn de joden om in de woestijn i.p.v. ergens anders de staat Israël te stichten.

  Vreemde outburst van mevr. Rand.

  Lees ook de reacties onder de video.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 4. Vervelende van de Israël kwestie is dat aan welke zijde je ook je oor te luisteren legt … niets anders dan virulente propaganda je kant op komt.

  Vrijwel geen ander volk?

  De native americans kunnen het hen bijvoorbeeld nazeggen, tenminste zij die op dit moment nog aanspreekbaar zijn, uitgemoord als zij werden door de US founding fathers. Verder de pygmeeen, de papoeas, de aboriginals, de nepalezen. Eigenlijk zou ik de lijst nogal lang kunnen maken volgens mij.

  De lijst wordt korter als je tevens als voorwaarde meeneemt: momenteel in het bezit zijnde van kernwapens en US military support.
  Die hebben ze niet in het Mohawk reservaat.

  Er is geen rationeel argument te leveren voor welke staat dan ook. Dat geldt voor Iran, Nederland, en het geldt ook voor Israël.
  Bud [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Alex [8]:

  Hoe weet Alex dat zo goed?
  En waarom vindt hij dit belangrijk??
  Zou het niet aan Joden zelf zijn om te beslissen of zij zichzelf als Jood willen beschouwen?
  ‘Vrijspreken’ lokt regelmatig anti-semieten.
  Affijn: ik weet intussen wat ik aan ene ‘Alex’ heb. Die eerder al niet opviel vanwege ‘grootse’ inzichten.

  Alex [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Alex [10]:

  En meer weten zulke lieden niet uit te brengen.
  Hun totale onvermogen over de eigen schaduw heen te springen, blijkt keer op keer.
  Dat is niet erg hoopvol voor de mensheid.
  Zag diezelfde mensheid maar het superieure van de bijbelse noties in, dan kon men al voor een belangrijk van zijn beperktheden worden verlost.
  Maar helaas….De mens die zichzelf als godje beschouwt, is gedoemd rond te cirkelen in zijn eigen beperkte vermogens.

  Alex [24] reageerde op deze reactie.

 7. @r1z8 [13]:

  Waarom zou men zich niet als ‘Jood’ kunnen beschouwen???
  Wie is deze Ereenzacht die het beter zou menen te weten voor die Joden??
  Ongetwijfeld ook al een anti-semiet.

 8. @IIS [5]:

  Waarom zouden Joden niet voor Jeruzalem mogen willen kiezen?
  Die hele koran noemt Jeruzalem nergens; dat islamisme dat ‘rechten’ zou hebben op Jeruzalem, DAT is vooral zuivere fictie en leugen.
  Mevrouw Rand zegt hier ware woorden.

 9. @Alex [8]:

  Als ik de meeste Joden en Arabieren observeer dan zie ik vaak veel overeenkomsten. Veel Joden lijken op Arabieren en veel Arabieren lijken op Joden. Alleen zie ik bij Joden ook nog invloeden die duidelijk ergens anders wegkomen. Het Jodendom kent zijn bakermat in het Midden-Oosten (neem ik aan), maar men bestaat uit meer dan dat. http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi33-6b.php

  Waarom men nu zo pijnlijk diep terug wilde naar het Midden-Oosten, met al zijn dreigingen en problemen, blijft voor mij een raadsel. Ik zou me betere plekken kunnen voorstellen. De wereld is zo groot en uitgerekend wil men daar zijn en leven bovenop een vulkaan.
  beek [17] reageerde op deze reactie.
  Alex [25] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [16]:

  Wat een enorme ontdekking van deze iis: veel Arabieren lijken op Joden.
  Ik heb een nog veel grotere ontdekking gedaan: zowel Joden als Arabieren blijken enorm veel op mensen te lijken, net als Europeanen b.v.
  Zoals ook Chinezen, Perzen en Amerikanen erg veel op mensen blijken te lijken.
  Niets menselijks blijkt al deze volkeren vreemd. Bij die ontdekking steekt de ontdekking van ene iis toch wel heel erg bijzonder schraal af.

 11. @Likoed Nederland [6]:

  Het MO-conflict draait idd om landrechten. Je kan echter niet zeggen, dat het Joodse volk de oudste rechten bezit.

  De Joden zijn zelf afkomstig uit Mesopotamië (het huidige Irak) en hebben Palestina indertijd veroverd op de Kanaänieten. Die hebben uiteindelijk hun eigendomsclaim laten vallen, zodat de Joden de grond officieel in bezit kregen, maar toen de Joden zelf weer werden verdreven hebben zij geen regering in ballingschap in stand gehouden. De Joodse staat kon dus geen claim meer uitoefenen op het hele gebied dat ooit onder hun gezag viel.

  Alleen de claims van individuele families op hun desbetreffende grondstukken bleven nog in stand. Een claim moet je echter wel kunnen bewijzen.

  Tegenwoordig is het vrijwel onmogelijk om voor een specifiek stuk grond aan te tonen, dat het tot de huidige erfgenamen behoort. Je moet daarvoor immers ook kunnen aantonen, dat de oorspronkelijke eigenaar het daadwerkelijk aan zijn erfgenaam naliet, en die weer aan zijn erfgenaam, etc.

  Strikt juridisch is de huidige staat Israel illegaal, want men kan de eigendomsrechten niet bewijzen. En homesteaden van de grond is ook niet mogelijk, want er is nog een andere partij (de Palestijnen) die de grond claimt. Die partij heeft imho betere papieren.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [18]:

  In neem aan dat met deze redenering van Peter de Jong, dus alle staten illegaal zijn? Want van geen enkele staat valt meer te achterhalen wie de eerste rechten op homesteading kan claimen.
  Dit geconstateerd hebbende, moeten we ons dus gaan afvragen of Israel afwijkt van elke andere staat in zijn wens dit grondgebied te bewonen.
  En in dat geval zijn er legio aanwijzingen te vinden op grond waarvan de afstammelingen van Abraham, Isaak en Jacob (en zij die daartoe willen behoren) het volste recht kunnen claimen juist dit smalle strookje land te willen ontwikkelen om er, in de lijn van de geschiedenis, in vrede te willen en kunnen wonen.

  Alleen Isreal ‘illegaliteit’ verwijten, maar NIET de Hollanders, Palestijnen, Arabieren, of Belgen, dat begint te lijken op het moedwillig willen criminaliseren van een een volk onder alle andere volken.
  Dat riekt naar ernstige en zwaar subjectieve ‘vooroordelen’.
  Die elke rationele grond daarmee ontberen.

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [19]: “Want van geen enkele staat valt meer te achterhalen wie de eerste rechten op homesteading kan claimen”

  Bij homesteading kan je grond als je eigendom claimen zolang er geen andere partij is die dezelfde grond claimt.

  Bij de meeste staten is er geen andere claim op de grond dan van de huidige staat. In dat geval ligt het eigendom van de grond officieel vast als zijnde van die staat.

  Zodra er echter meervoudige eigendomsclaims zijn, ligt het eigendom niet vast en zal een onafhankelijke rechter moeten bepalen wie als eerste de grond heeft gehomestead (dan wel geroofd, waarna de oorspronkelijke eigenaar zijn claim heeft laten vallen en de eigendomstitel officieel wisselde) en zijn claim op die grond ook daadwerkelijk gedurende alle tussenliggende tijd in stand heeft gehouden.

  In het MO-conflict heeft de Joodse staat sowieso haar rechten verloren (ivm geen regering in ballingschap) en de meeste Joodse families ook (geen aantoonbaar eigendomsrecht meer in de archieven). De Palestijnse rechten daarentegen zijn vanaf 1917 in veel gevallen nog wel uit de archieven te achterhalen.

  beek [35] reageerde op deze reactie.

 14. @Def [22]:

  De ‘zaken’ waar Rand het over heeft zijn heden ten dage nog steeds actueel en met de huidige onlusten in het Midden-Oosten zullen ze dat nog heel lang blijven ook.

  Het zal me niet verbazen dat er op de rest van de wereld nog meer brandhaarden zullen ontstaan, de vlam is in de pan!

  Werden landen financieel ondersteund? Zal het financieren door Amerika van dictators ten einde zijn gekomen? Was het niet langer mogelijk dergelijke landen kunstmatig te sturen en laat men zich niet langer omkopen of onderdrukken?

  Maar ik kan me voorstellen dat Israël zich bij dit alles niet lekker voelt en misschien doorheeft dat men landen niet kan sturen of manipuleren.
  Hoelang laten wij ons nog manipuleren en voorliegen of sturen? Het hele geldsysteem is willens en wetens kapot gemaakt en met welk doel of reden is dit gebeurd? Als de boel instort krijgen wij dan ook te maken met dergelijke opstanden?

  Feitelijk vertelt de video van Rand dat Israël daar op een tijdbom leeft. Rand had denk ik liever gezien dat men met rust was gelaten, maar zaken en gevoelens kan men nu eenmaal niet altijd sturen, al denken veel mensen van wel. Een vijand is en blijft een vijand en die zal zich ook zo gedragen. Het kunstmatig sturen is afgelopen en er zal vanaf nu een heel ander wind gaan waaien.

 15. @IIS [16]:

  Inderdaad de Joden van tegenwoordig, bij hun is het niet eens meer duidelijk en gegarandeerd dat ze van de Joden 3000 jaar terug afstammen. Daar Jood zijn een geloof opzich is en je tot de Jodendom kan bekeren en dit vroeger wel vaker is voorgekomen, is het moeilijk je een gebeid toe te eigenen vanuit je geloof, en of te doen als het Jood zijn een ethniciteit is, het is een geloof.

  Niet alle Joden zijn semieten en niet alle semieten zijn Joden.

 16. Het is opmerkelijk, dat het Joodse volk door iedereen altijd als een hete aardappel is rondgeschoven. Zo zijn er voorstellen geweest voor Joodse thuislanden in Uganda, Siberië, Madagaskar, Australië, Alaska, etc. Zelfs Suriname is serieus bekeken:
  http://www.jewcy.com/arts-and-culture/saramacca_project

  Door weerstand van de plaatselijke bevolking of door meningsverschillen tussen Joodse organisaties onderling werd het nooit wat.

  Het bestaan van Israel geeft zowel Europeanen als Amerikanen een gerust geweten. De eerste keuze van de Joodse vluchtelingen uit Europa, de Arabische landen, de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië is altijd de VS geweest. Nu kunnen hun immigratie-aanvragen tenminste met een gerust hart worden afgewezen en komen ze automatisch in Israel terecht.

  Voor de Arabische buurlanden kwam de oprichting van Israel ook niet ongelegen. In ruil voor een minuscuul deel van hun territorium konden ze nu vlot afkomen van alle Joden binnen hun grenzen en hun bezittingen confisceren. Zo makkelijk was het zelfs de nazi’s niet gelukt. Dat is ook de reden dat de Arabische buren de Palestijnen alleen met de mond en niet in feite steunen.

  Volgens de Bijbel hebben de Joden recht op al het land tussen de Nijl en de Eufraat. Dat omvat ook het deel van Irak waar de Joden oorspronkelijk vandaan komen. Het ligt dus niet voor de hand, dat zij de Palestijnse bezette gebieden opgeven. En een oorlog tussen het Westen en Iran zou Israel goed uitkomen om zo meer gebied op de buurlanden te kunnen veroveren.
  http://www.eretzisraelforever.net/

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [27]:

  De werkelijke oorzaak van het conflict ligt overigens in de afspraak die de Britten met de Arabieren hebben gemaakt. Die zouden onafhankelijkheid krijgen als ze meehielpen de Turken te verslaan:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoessein-McMahoncorrespondentie

  De Arabieren hielden zich aan hun deel van de afspraak, maar de Britten niet. Die verdeelden het MO tussen de Europese grootmachten:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

  En gaven Palestina weg aan de Joden:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

  Je kan dus niet anders concluderen, dat de Palestijnen door de Britten en later door de internationale gemeenschap zijn belazerd.

  In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met volkeren als de Papoea’s die ook onafhankelijkheid was beloofd (er werden in NL Papoea’s opgeleid voor bestuursambtenaar) en die nu ipv van de rijkdommen van hun eigen land te profiteren op een houtje kunnen bijten. Met ‘dank’ aan de slappe houding van NL (minister Luns) tov de VS en de VN.

 18. Ik vind het griezelig opmerkelijk hoe gedetailleerd mijn mening overeenkomt met de hare op alle vlak wat ik van haar tot dusver weet. Ik was blijkbaar een “Randiaan” al voor ik haar kende? Of zit ze echt heel dicht bij Hayek?

Comments are closed.