Oei. Geen tijd voor een artikel. Dan maar een pittig videootje (kleine 3 minuutjes). Ayn Rand, Israël, het Midden-Oosten en iets met barbaren. Vuur, vuur, vuur. Materiaal voor 100 reacties me dunkt. Afijn, KLIK.

100 REACTIES

 1. @r1z8 [13]: Spreek jij eigenlijk met enig besef van de materie, Reenzacht?

  Dat er een eenduidig Joods volk bestaat staat buiten discussie. “Palestijnen” daarentegen … (zijn eigenlijk Jordaniërs).

 2. @Alex [24]:

  Dank je Alex.
  Zoals je ongetwijfeld weet is troll de afkorting van The Realistic Opponant Lecturing Lunatics.

 3. @Peter de Jong

  Het is niet strijdig dat een klein stukje van Arabie aan de Joden beloofd werd. Al het andere zoals Saoedi-Arabie, Syrie, Irak, Libanon enz. zou allemaal zelfstandig Arabisch worden, nadat het eeuwenlang Ottomaans (Turks) was geweest.

  En Israel claimt niet het gebied volgens de bijbel. Seculier Israel, dus Likoed en alles links daarvan, kan zich ongeveer wel vinden in het compromisvoorstel van toenmalig president Clinton uit 2000, waarbij 7% van de Westbank bij Israel zou blijven (grenscorrecties t.b.v. veilige grenzen), in ruil voor compensatie elders.

  Er zijn zelfs nog maar weinig (gelovige) Joden dat het Palestina oostelijk van de Jordaan (Jordanie) claimen, hoewel dat wel deel uitmaakte van het mandaatgebied Palestina.

  Peter de Jong [38] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [20]:

  Je kunt gerust stellen dat er meervoudige eigendomclaims kunnen bestaan bij alle staten.
  Het vervangende ‘recht’ heeft echter het oude recht intussen vervangen. De claims worden niet hardgemaakt, mede omdat men geen zin heeft in conflicten en rechtszaken.
  De islaimitische vijandschap is niet werkelijk op eigendomsclaims gebaseerd, maar op hun religie. Daarom wordt het slachtofferschap van die Palestijnen (die in Jordanie kunnen wonen) bewust door die islamisten in stand gehouden; om de wereld ‘mee’ te krijgen in zogenaamd heilige verontwaardiging.

 5. @Robert [29]:

  Het is én én. Er bestond onder de Joden al sinds de 19e eeuw een sterke beweging om een Joods thuisland te realiseren én geen land ter wereld wilde de Joden binnen zijn eigen grenzen.

  In de periode van 1845 tot 1914 nam het aantal Joden in Palestina toe van ca. 12.000 tot ca. 85.000 . De eerste echte volkstelling die er in Palestina werd gehouden stamt uit 1922. Er leefden toen 757.182 mensen in het gebied waarvan slechts 83.794 Joods waren, zo’n 11 % dus. Driekwart van deze Joden leefden in het Jerusalem-Jaffa gebied, tweederde van hen waren immigranten uit Europa.
  http://www.mises.org/journals/jls/5_4/5_4_2.pdf

  Toen Palestina in 1917 op de Turken was veroverd konden de Britten niet wachten om met de Balfour-declaratie te komen. De staat Israel werd ook niet uitgeroepen in overeenstemming met het verdelingsplan van de VN. Ben Goerion erkende die grenzen helemaal niet. Toen hij in 1947 de staat Israel uitriep was dat een regelrechte oorlogsverklaring aan de buurlanden.

  Tot 1948 hadden de Britten slechts 5 % van het gebied aangekocht dat tot de oorlog van 1967 tot Israel zou behoren, Joodse organisaties en particulieren hadden ook ca. 5 % aangekocht, totaal dus ca. 10 %. In de rest woonden zeer veel Palestijnen die eigen grond, huizen en andere bezittingen hadden.

  De Israelische Absentee Property Law van 1950 ontnam de Palestijnse vluchtelingen al hun rechten op grond en andere bezittingen in Israel en op het Israelische staatsburgerschap. Van ca. 500 Palestijnse dorpen en steden werden er bijna 400 met de grond gelijk gemaakt door het Israelische leger in de jaren 50. De Palestijnse bewoners van grotere steden (o.a. Tiberias, Safad, Majdal, Isdud, Beer Sheba) werden allemaal gedeporteerd. In sommige steden (o.a. Lydda, Ramleh, Jaffa, Haifa, Acre) werden ze opgesloten in getto’s. De hele wetgeving vanaf de oprichting van Israel tot heden is er een van een apartheidsstaat met minachting voor grondrechten van niet-Joden.

  ===

  “Like the right to vote, the right of return is an inherent human right which all individuals possess even if, in actual practice, governments may deliberately obstruct the free exercise of that right. However, since the right of return is one accorded under international law, deliberate governmental obstruction of it – just like obstruction of the right to vote – would violate international law and can never be legal. Accordingly, the right of return exists independently of any given government’s policy choice to allow the free exercise of it or not.”

  ~ Gail J. Boling (Am. juriste)

 6. @Likoed Nederland [34]: “Het is niet strijdig dat een klein stukje van Arabie aan de Joden beloofd werd. Al het andere zoals Saoedi-Arabie, Syrie, Irak, Libanon enz. zou allemaal zelfstandig Arabisch worden, nadat het eeuwenlang Ottomaans (Turks) was geweest”

  Maar dat was niet de afspraak die de Britten in 1916 met de Arabieren hadden gemaakt. Er hebben toen ook enkele Joodse milities in Palestina tegen de Turken gevochten, maar de grootste inzet kwam van de Arabieren.

  Zij zijn hun deel van de afspraak nagekomen, zij hebben dus recht op het gebied, althans het grootste deel er van, want er waren ook grondstukken op rechtmatige wijze in handen van Joden gekomen, zie #37.

 7. Waarom is het zo moeilijk om te begrijpen dat Ayn Rand partij kiest voor Israel omdat ze zelf joods is?

  Peter de Jong heeft gelijk als hij zegt dat de Israelis helemaal geen recht hebben op Palestine, het is botweg gekaapt van de Palestijnen. 90% van de Joden in de wereld zijn Askenazim, dwz afkomstig, niet uit Palestine maar uit Khazaria:

  http://www.khazaria.com/
  Kaart lokatie: http://www.khazaria.com/images/khazaria.gif

  Dat is precies de verklaring waarom er zoveel Joden in de Oekraine en Polen woonde, ze werden verjaagd door de invasie uit het oosten. Hun koning heette een Kagan. Denk even aan die joodse lummel en oorlogshitser Robert Kagan met zijn ‘axis of evil’ speech.

  Er zijn nu een hoop Israelis die dat nu ook beginnen te beseffen, getuige deze recente bestseller:
  http://www.amazon.com/Invention-Jewish-People-Shlomo-Sand/dp/1844674223

  Het lijkt erop dat Israel zijn beste tijd gehad heeft. We zien nu een complete omwenteling gaande in Arabie. Die is gericht tegen de huidige door het westen gesteunde machthebbers en wordt gevoed door frustratie over uitblijvende welvaart. Maar die welvaart gaat er ook nooit komen met een bevolking met een gem. IQ van 80, itt Japaners, Chinezen en Koreanen die met een IQ van 100+ wel in staat zijn met het Westen te concurreren.

  http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

  Al zullen figuren als beek zich wel weer op hun linkse teentjes getrapt voelen.

  Hoe dan ook, Huntington gaat gelijk krijgen, iedereen gaat weer terug naar zijn historische en culturele wortels. De Amerikanen gaan uit het MO gegooid worden en het MO wordt waarschijnlijk een fundamentalistisch soort EU met Turkije als hun Duitsland.

  Oh ja, en de olie begint toch echt heel erg op te raken.

  http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/08/saudi-oil-reserves-overstated-wikileaks

  2 euro per liter tegen het einde van het jaar. Alleen idoten kopen nog een nieuwe auto.

  Misschien wil een of andere verblinde ideoloog nog een anti-windenergie artikeltje plaatsen?

 8. Het probleem met Israël is dat ze denken dat ze recht hebben op dat land.

  Het is het zelfde als wij Nederlanders zeggen: ” 2000 jaar geleden voor de grote volksverhuizingen woonden wij in Polen, wij hebben RECHT op dat land” En we gaan vervolgens dat land massaal kolonialiseren.

  Slaat nergens op!

 9. @38 Peter de Jong

  Volgens het geldende Ottomaanse systeem was de meeste grond (iets van 80%) niet in particulier bezit maar staatsgrond.

  @40
  Dat van die Khazaren is een antisemitische fabel, allang wetenschappelijk weerlegd.
  En alleen al rond 1948 kwamen er bijna 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen naar Israel (nog meer dan andersom trouwens). Dus helemaal geen “90% asjkenzaziem”.

  Ron Paul Fan [43] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [44] reageerde op deze reactie.

 10. @Likoed Nederland [42]: Het is helemaal niet wetenschappelijk weerlegd. Bron graag. Het verhaal is trouwens begonnen met de joodse schrijver Arthur Koestler en zijn boek the 13th tribe. Koestler ‘antisemitisch’? 🙂

  baydewee, wat heeft Nederland in godsnaam te maken met de Likoed? En snap jij niet dat Israel een lost cause is in een herlevend ottomaans rijk? Toch maar Madagaskar dan?

 11. @Likoed Nederland [42]:

  “Volgens het geldende Ottomaanse systeem was de meeste grond (iets van 80%) niet in particulier bezit maar staatsgrond”

  Die dus na de capitulatie van de Turken officieel in handen van de Britten, de Arabieren en de Joodse milities kwam. De afspraak was dat de Arabieren vervolgens onafhankelijkheid zouden krijgen, dwz dat de Arabische besturen de zeggenschap over hun gebieden zouden krijgen.

  De Joden konden slechts dat deel van Palestina claimen dat door de milities was veroverd of dat al eerder door hen was aangekocht. De rest kon worden geclaimd door de Palestijnen en dat behoorde hen volgens afspraak ook toe. Daarnaast bewoonden en bewerkten de meeste Palestijnse families die grond (gepacht of in eigendom) al eeuwenlang. De huizen en opstallen waren ook van hen.

  Verder is de al eerder genoemde Israelische Absentee Property Law het bewijs, dat Israel de eigendomsrechten van de Palestijnen wel degelijk erkende, maar ze bij wet afschafte.

  “alleen al rond 1948 kwamen er bijna 1 miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen naar Israel”

  De Joden hadden uiteraard het volste recht om naar Israel af te reizen om aan de daar wonende Palestijnen te vragen of zij de grond en huizen aan hen zouden willen verkopen. Sommigen hebben dit ook gedaan. De Palestijnen hadden echter het volste recht om te weigeren. Het gaat niet aan deze mensen dan met geweld uit hun huis te verdrijven, of de bezittingen van uit angst voor geweld gevluchte Palestijnen eenvoudigweg te confisceren.

  Zie verder:
  http://www.mises.org/journals/jls/5_4/5_4_2.pdf

 12. @43

  Hierbij de door u gevraagd bron:
  http://www.refdag.nl/nieuws/nieuw_licht_op_diaspora_joden_1_484253

  @44
  Natuurlijk een beetje vreemd om als Arabieren eerst een vreedzame oplossing af te wijzen, integendeel in 1948 zegt dat je de Joden “de zee wil indrijven” en als je dan die zelf begonnen oorlog verliest, je je gaat beklagen dat de uitkomst je niet bevalt en dat het allemaal Israels schuld is.

  Maar zo gaat het dus al 80 jaar.

  Peter de Jong [46] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [47] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Likoed Nederland [45]: “een beetje vreemd om als Arabieren eerst een vreedzame oplossing af te wijzen”

  Nogmaals, de Joden hadden het volste recht om naar Palestina af te reizen om aan de daar wonende Palestijnen te vragen of zij de grond en huizen aan hen zouden willen verkopen. Palestijnen hadden echter het volste recht om te weigeren.

  Verder werd de staat Israel niet uitgeroepen in overeenstemming met het verdelingsplan van de VN (hoewel die er in principe niets over te zeggen hadden). Ben Goerion erkende die grenzen helemaal niet. Toen hij de staat Israel uitriep zonder dat de grenzen vast lagen was dat een regelrechte oorlogsverklaring aan de buurlanden.

  Die oorlog heeft Israel ook gekregen. Dat de Arabieren die oorlog vervolgens hebben verloren doet niets af aan de rechtmatigheid van de Palestijnse claim. Immers, zolang je het eigendomsrecht van het bezit van iemand betwist is die persoon (of staat) geen officieel eigenaar van dat bezit.

  Daarvoor is een gerechtelijke uitspraak nodig. Dus zolang de kwestie van het grondeigendom niet door het Internationaal Gerechtshof is beslist blijft Israel in internationaal rechtelijke zin een illegale staat.

 14. @Likoed Nederland [45]:
  “Dat blijkt uit „genetisch-archeologisch” onderzoek van de Rambam Health Care Campus in Haifa dat het gerenommeerde Britse natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature publiceert in zijn jongste uitgave.”

  Hier moet ik wel een beetje om lachen, je verwijst naar een Israelische bron om aan te tonen dat Israelisch wel degelijk om cultuur-historische gronden recht hebben op hun palestijnse kolonie. 😀

  Maar ik heb dat genetische argument wel vaker gehoord… Hier kan ik minstens 3 dingen tegen in brengen:

  1) als de askenazim niet een khazarische oorsprong hebben, wat is er dan met de khazars gebeurd?
  2) genetica is een nog jonge wetenschap. Waarom zou het niet kunnen zijn dat als een willekeurige bevolkingsgroep eeuwen lang gaat leven volgens joodse leefregels dat dan ‘de genetica’ zich daar naar gaat voegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo heb ik weinig moeite met het onmiddelijk herkennen van een typisch calvinistisch gezicht itt een katholiek gezicht, terwijl ze beide dezelfde germaanse genetische oorsprong hadden. Een duidelijk voorbeeld van hoe de genetica de leer kan volgen.
  3) Verklaar mij eens waarom Robert Kagan Robert Kagan heet, als we weten dat de khazar koning een ‘kagan’ werd genoemd. Bull dike Elena Kagan same story.

 15. @Likoed Nederland [45]:

  Je beweerde ook, dat het territorialisme van de zionisten geen belangrijke rol meer speelt in het moderne Israel. De argumenten van de Groot-Israel beweging (dat de Joden een grondrecht hebben om op die plek te wonen) zullen echter door de meeste Israeliërs worden onderschreven.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Territorialism
  http://www.eretzisraelforever.net/

  Dat vertaalt zich uiteraard in de politiek. Het maakt een discussie met de Palestijnen echter onmogelijk. De uitgangspunten van beide partijen zijn immers anders. Daar zal je dus eerst overeenstemming over moeten bereiken.

  Tenzij beide partijen het lef hebben een onafhankelijke rechtbank over de zaak te laten oordelen en zich dan ook aan dat oordeel conformeren. Voorlopig is daar voor Israel geen noodzaak toe gezien de Amerikaanse steun, maar op termijn natuurlijk wel.

  Je kunt mensen niet zo schofferen en hun toekomst en die van hun kinderen ontnemen, en dan verwachten dat zij zullen zeggen: “Wij zijn bereid tot een compromis”.

  ===

  “No dictator, no invader, can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. (-) Though it take a thousand years, we will be free.”

  ~ J. Michael Straczynski in Babylon 5

 16. Merkwaardig toch, die dwangmatige behoefte van die rare fan om ‘aan te tonen’ dat Joden geen echte Joden zouden zijn. Hoewel er voor het jaar 800 gewoon Joden woonden in Europa.
  En ook daarna natuurlijk.
  En waarom is die Fan toch zo anti-Joods, als Joden niet eens Joden zijn? Waar maakt de man zich toch zo druk over?
  Maar dezelfde ontkent ook al de holocaust (Hitler had kennelijk iets tegen Khazaren en niets tegen Joden?), en is dus niet serieus te nemen. Dezelfde beweert ook dat de Mossad achter 9/11 zit, zonder bewijs.
  Kortom, geobsedeerd tegen Joden, die dan nu plotseling niet zouden bestaan. Triest persoon.

  Ron Paul Fan [52] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [53] reageerde op deze reactie.

 17. @Likoed Nederland [49]:
  “Israel wil in vrede leven. Liefst met een vredesverdrag, als dat niet kan dankzij een hek.”

  AIPAC, die verantwoordelijk was voor de illegale invasie van Iraq en de dood van meer dan 1 miljoen mensen, allemaal ten faveure van de veiligheid van Israel, dacht daar klaarblijkelijk anders over. Dat de amerikaanse dummies Iraq de facto op een zilveren schaaltje aan Iran cadeau hebben gedaan is een ander verhaal.

 18. @beek [50]: Die Joden van voor 800 waren sefardische Joden. Niet zo moeilijk, beek. Dat waren dus de echte semitische Joden. Die huidige 90% askenazim zijn eerder Turken dan semieten.

 19. @beek [50]: Heb je gisteren ook zo gelachen om die malle Leon de Winter? Daar was hij te zien in een exhibitionisch programma waarin hij op zoek ging naar zijn voorvaderen. Wel sportief van hem dat hij het laatste fragment er niet uitknipte toen hij ging uitzoeken waarom ene vleeschhouwer de Winter 200 jaar geleden toch de bak in moest. Antwoord: ‘oplichting en woeker’! Maddof is van alle tijden.

  Sommige dingen veranderen nooit. Lachuh.

 20. Dezelfde figuren die Israel graag racistisch noemen, beginnen nu te stellen dat Israelische Joden niet ‘zuiver’ zouden zijn.
  Dat soort wentelt zich in de vreemdste bochten om het Jodendom te willen demoniseren.

 21. @Likoed Nederland [49]: “de Groot-Israel gedachte heeft nauwelijks aanhang meer in Israel”

  Dat was mijn punt niet. De Groot-Israel aanhangers gaan uit van het grondrecht dat Joden hebben om op die plek te wonen. Dat grondrecht gaat terug tot de Bijbel.

  Het ging mij er om, dat dit grondrecht ook door de meerderheid van de Israeli wordt aangehangen. Men heeft de oudste cultureel-historische banden met het gebied en men heeft er voor gevochten. Daarom behoort Israel toe aan de Israeli.

  De Palestijnse zaak is echter gebaseerd op normale eigendomsrechten. Dat is dus een totaal ander uitgangspunt. Als de Israeli datzelfde uitgangspunt zouden aanhangen zou er immers over een compensatie van de door de Palestijnen geleden schade kunnen worden gesproken.

  “Israel wil in vrede leven”

  Dat is onmogelijk, zolang er geen recht gedaan wordt. Natuurlijk kunnen de gedupeerden uiteindelijk hun claims neerleggen. Dan wordt Israel officieel eigenaar van de grond. Maar zover is het nog lang niet. Tot die tijd staan de gedupeerden in hun recht en is Israel de agressor.

  ===

  “Liberty is the only thing you cannot have unless you are willing to give it to others.”
  ~ William Allen White

 22. Israel de agressor?

  Loopt u de geschienenis dan nog even na:
  * de pogroms tegen Joden in de jaren twintig,
  * het afwijzen van het Britse delingsplan in 1937,
  * het geweld daarna tegen Britten en Joden (met behulp van nazi bewapening en financiering),
  * het afwijzen van het delingsplan van de VN in 1948, de oorlog daarna die volgens de Palestijnse leiding tot doel had “alle Joden te vermoorden”.
  * het oprichten van de PLO terreurorganisatie in 1964 (nog voor de ‘bezetting’),
  * de uitspraak ‘nooit erkenning van Israel, nooit onderhandelen met Israel, nooit vrede met Israel in 1967,
  * het afwijzen van de Camp David akkoorden in 1978,
  * de vaststelling van het Hamas handvest in 1988: “Zogenaamde vreedzame oplossingen zijn tijdverspilling. Jihad is de enige oplossing.” (artikel 13) en “Het loslaten van het conflict met Israel is een daad van zwaar verraad, wie dat doet zij vervloekt.” (artikel 32)
  * de vele zelfmoordaanslagen na de Oslo vredesakkoorden in 1993,
  * het afwijzen van het aanbod van president Clinton voor een Palestijnse staat in 2000 en 2001, gevolgd door de tweede intifada,
  * de raketbeschietingen vanuit Gaza door Hamas, na de Israelische terugtrekking in 2005, in plaats van een normale samenleving daar op te bouwen.
  * het afwijzen van het vredesvoorstel van premier Olmert in 2008.
  * de recente trainering – al een jaar lang – van directe vredesonderhandelingen.

  Al 80 jaar kiezen de Palestijnen elk decennium altijd consequent voor geweld in plaats van voor vrede.

  Peter de Jong [57] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [58] reageerde op deze reactie.

 23. @Likoed Nederland [56]:

  “Al 80 jaar kiezen de Palestijnen elk decennium altijd consequent voor geweld in plaats van voor vrede”

  En dat is hun goed recht. Zij zijn immers niet begonnen met de diefstal van land.

  Volgens het non-agressieprincipe heeft iemand wiens eigendom wordt gestolen het recht daar met geweld tegen op te treden. Ook mag hij anderen daarbij om hulp vragen.

  De dief heeft geen recht zich daartegen te verweren. Doet hij dit toch en ontstaat daarbij schade, ook schade voor de eigen bevolking, dan is de dief daarvoor aansprakelijk. De doden en gewonden die in dit conflict aan Israelische zijde zijn gevallen toeschrijven aan de gewelddadige acties van de Palestijnen is daarom onjuist. Die zijn voor de verantwoordelijkheid van Israel.

  beek [59] reageerde op deze reactie.

 24. @Likoed Nederland [56]:

  Ik heb de Likoed Nederland site even bekeken en ik vind dat jullie een erg eenzijdig beeld van de geschiedenis van het gebied geven. Dat is niet zo bevorderlijk voor jullie geloofwaardigheid imho. De geschiedenis begint niet bij de pogroms uit de jaren 20.

  De afspraak die de Britten in 1916 met de Arabieren hebben gemaakt is helder en de Arabieren zijn die afspraak nagekomen. Dat maakt de Palestijnen vanaf dat moment rechtmatige eigenaars van het gebied. De internationale gemeenschap heeft daar verder niets mee te maken.

  In 1919 lieten de Palestijnen op hun eerste nationale congres weten dat ze niet instemden met de Balfour Declaration, maar niemand trok zich daar iets van aan.

  De Volkenbond gaf Engeland het mandaat over Palestina en de Engelsen stuurden als eerste hoge commissaris Sir Herbert Samuel naar Palestina. Dat was een verklaarde zionist. Er kwam vervolgens een stroom van Joodse immigranten binnen en er werden op grote schaal Joodse nederzettingen opgericht.

  In 1929 kwam het tot een uitbarsting over de al-Aqsa moskee in Jerusalem, die nu door de Joden werd geclaimd. De Palestijnen vermoorden daarbij 133 Joden en verloren zelf 116 mensen. In de jaren daarna bleef het onrustig.

  In 1936 hielden de Palestijnen zelfs een 6 maanden durende algemene staking. Ze protesteerden hiermee tegen het in beslag nemen van land t.b.v. de Joodse immigratie. De verkoop en gratis uitgifte van grond aan de Joden tijdens het Britse mandaat was overigens een illegale handeling die de rechtmatige eigenaars altijd terug mogen draaien.

  In 1937 kwam een Engelse commissie onder leiding van Lord Robert Peel tot de conclusie dat het mandaat onwerkbaar was. Ze geloofde niet dat Arabieren en Joden ooit in één staat zouden kunnen samenleven, en stelde een opdeling van Palestina voor: een Arabische staat, een Joodse staat en een gedeelte met heilige plaatsen, zoals Jerusalem, dat onder Brits bestuur zou blijven.

  De Engelse regering besloot toen de Joodse immigratie aan banden te leggen en ze beloofde dat Palestina binnen 10 jaar onafhankelijk zou worden. De beperkingen werden verworpen door de zionisten, die vervolgens een jarenlange terreurcampagne tegen de Engelsen en de Palestijnen begonnen. De Engelsen hadden er weinig greep op en WOII eiste ook hun aandacht op.

  Na de oorlog nam de VN het verdelingsplan van de commissie Peel over. Dit leidde tot massale protesten van de Palestijnen, die geen verdeeld land wilden, en die uiteindelijk uitmonden in aanvallen tussen Palestijnen en Joden over en weer. De Engelsen besloten toen maar te vertrekken uit het wespennest.

  Diezelfde dag (15 mei 1948) riep Ben Goerion de staat Israel uit, niet als soevereine staat maar expliciet als ‘Joodse staat’. En omdat de VN de veiligheid van de nieuwe staat niet kon garanderen liet Goerion de exacte afbakening van de grenzen open. Dat was een regelrechte oorlogsverklaring aan de Arabische buurlanden. Die oorlog heeft Israel gekregen.

  Dat de Joden die oorlog hebben gewonnen maakt echter nog niet dat ze gelijk hebben. De Palestijnen vechten nog altijd voor hun rechten.

Comments are closed.