Oei. Geen tijd voor een artikel. Dan maar een pittig videootje (kleine 3 minuutjes). Ayn Rand, Israël, het Midden-Oosten en iets met barbaren. Vuur, vuur, vuur. Materiaal voor 100 reacties me dunkt. Afijn, KLIK.

100 REACTIES

 1. @Peter de Jong [60]:

  Over eigendom:
  De grond van Palestina (inclusief het huidige Jordanie) was in 1915 in handen van 144 Arabische grootgrondbezitters. De boeren (ook joodse) moesten aan de Arabische verpachters cijns tot 60% afdragen. Velen verlieten huis en haard vanwege de hoge pachtcijns. Aldus verdreven de Arabische grootgrondbezitters hun eigen geloofsgenoten om de grond duur aan Joden te kunnen verkopen.
  Van de grond die de Palestine Jewish Association kocht (429.887 dunam; een dunam was 1000 m2), was 70% onbebouwd. Het was grond die de in het buitenland wonende Arabische grootgrondbezitters aan Joden hadden verkocht.
  In 1935 was de hoeveelheid opgekochte grond opgelopen tot 579.492 dunam.
  Rond 1948 was bijna 80% van de grond opgekocht.
  De rest was pure woestenij die pas later werd ontgonnen.
  In 1934 heeft het joodse Nationale Fonds voor 900.000 Israelische ponden 51 vierkante mijl moerasgebied gekocht en daarop 20 nederzettingen voor Joden gebouwd, die met grote inzet de woestenij hebben ontwikkeld.

  Maar Peter de Jong vindt het willekeurig vermoorden van Israelische staatsburgers OK, vanwege zijn non-agressie-principe.

  Peter de Jong [62] reageerde op deze reactie.

 2. U bedoelt dat de staat Israel die overgedragen hebben gekregen van de vorige eigenaar, de Britse mandaathouder.
  In overeenstemming met besluiten van de Volkenbond en de Verenigde Naties.
  Niets ‘gestolen’.

  En zo had het kunnen blijven, hadden de Arabieren niet aangevallen, geleid door een antisemitische nazi-oorlogsmisdadiger, de grootmoefti van Jeruzalem Al-Hoesseini.

  Peter de Jong [64] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [65] reageerde op deze reactie.

 3. @Likoed Nederland [63]:

  De Britse mandaathouder was geen eigenaar, maar slechts mede-eigenaar. En niet vanwege het mandaat (de internationale gemeenschap had er immers niets mee te maken) maar vanwege de afspraak met de Arabieren.

  De Britten hadden dus helemaal het recht niet eenzijdige beslissingen te nemen en grond weg te geven of te verkopen.

  Het is ook niet bepaald een argument ‘wat’ iemand is, wel of diegene in zijn recht staat.

  Daarbij, als Israel werkelijk meent in haar recht te staan is er niets op tegen als zij haar eigendomsclaim laat toetsen bij het Internationaal Gerechtshof.

  ===

  “The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one’s time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all.”

  ~ Henry Louis Mencken

 4. @65

  Wij hebben u al gezegd dat als je het hele Midden-Oosten aan de Arabieren geeft en ook een flintertje aan de Joden, omdat die daar ruim 3.000 jaar gewoond hebben, je niet kan zeggen dat de Britten zich niet aan hun woord gehouden hebben.
  Zoals de Arabische leiders in de jaren twintig zelf ook van mening waren.

  Helaas werd vervolgens de antisemitische nazi-oorlogsmisdadiger Al-Hoesseini de leider van de Palestijnen die Joden en gematigde Palestijnen begon uit te moorden. De oorsprong van dit conflict.

  Peter de Jong [68] reageerde op deze reactie.

 5. @Likoed Nederland [67]:

  In de afspraak die de Britten hebben gemaakt mbt de onafhankelijkheid van de gebieden werd geen uitzondering gemaakt voor Palestina.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoessein-McMahoncorrespondentie

  En nogmaals, in 1919 lieten de Palestijnen op hun eerste nationale congres weten dat ze niet instemden met de Balfour Declaration. Toch lieten de Britten daarna een grote stroom Joodse immigranten binnen. Maar je kan geen grond weggeven of verkopen die niet van jou is.

  Niet zo vreemd dus dat de Palestijnen zich belazerd voelden. Zij hebben op alle mogelijke manieren geprotesteerd (van stakingen tot aanslagen). Hoe hun reactie daarna ook is geweest, het was een reactie, geen actie. Het optreden van een extremist kan daarom nooit de oorsprong van het conflict zijn geweest.

  Verder noemde je eerder, dat de overdracht van de Britten in overeenstemming met besluiten van de Volkenbond en de VN was. Maar ook dat is niet correct. Het verdelingsplan van de commissie Peel werd immers niet uitgevoerd. En dat kwam weer omdat extremistische Joden het er niet mee eens waren (vanwege te weinig grond voor de Joden en te veel Arabieren in het gebied).

  Waarom voortdurend zo’n eenzijdig en zelfs verkeerd beeld geven? Het enige waar het in dit conflict om gaat is toch rechtvaardigheid? Of de Palestijnen recht hebben op compensatie, of niet? Of gaat het uitsluitend nog om het voortbestaan van Israel, ongeacht of deze staat illegaal is of niet?

 6. @Peter de Jong [62]:

  Tegen 1948 was bijna 80% van de grond die beschikbaar was om te kopen, gekocht door Joden. De rest was woestijngrond zonder eigenaar, dat in 1948 door de staat Israel werd overgenomen.
  Als PdJ vergeten wil hoe moslims door de grootgrondbezittende Arabische pachters van hun land werden verdreven, omdat die grootgrondbezitters voor flinke prijzen wilden verkopen aan Joden, laat hij daarmee zijn eenzijdige interpretatie zien.
  Dat Joden braakliggende gronden gingen ‘homesteaden’ waardoor er welvaart ontstond op grond die zeer lang slechts verwaarloosd werd, wordt ook vergeten.
  Dat Arabieren in de jaren ’20 en ’30 interesse gingen krijgen in die door Joden in cultuur gebrachte grond en daardoor immigreerden, wordt ook vergeten.
  Het is misleidende goedkope propaganda, dat ‘het land werd gestolen’.

  Peter de Jong [72] reageerde op deze reactie.

 7. Verder horen we PdJ niet jammeren over de Israeli’s die uit Gaza moesten vertrekken. Want die Hamas-Gazanen hebben nu allemaal hun oorspronkelijk bezit teruggekregen?
  Laat me niet lachen.

 8. Artikel 6 van het Volkenbondmandaat voor Palestina zegt in 1922 dat het Britse mandaat Joodse immigratie moet steunen en bevorderen.
  Uiteindelijk werd het oostelijke deel (nu Jordanie) door de Britten weggeven aan een dictator. Bleef er nu voor de Joodse immigranten nog slechts de smalle westelijke strook over.
  Hoezo: ‘Joden hebben het land gestolen?!’

 9. @beek [69]: “De rest was woestijngrond zonder eigenaar”

  Dit is onjuist. De kaart op pag 366 geeft het officiële landeigendom aan per eind 1944, zoals vastgesteld door de Britten en zoals gebruikt door de VN bij haar verdelingsplan (die er, nogmaals, niets mee te maken had).

  Arabieren bezaten 85% van alle cultiveerbare gronden (inbegrepen ca. 40% dat al eeuwenlang in gebruik was door rondtrekkende bedoeïenen landbouwers), Joden 13%, en de Britse overheid 3%.

  Als je kijkt naar de huidige verhoudingen kan je niet anders concluderen, dat de Joden de grond hebben geroofd van de Palestijnen.

  De Joden geven het zelf toe (Absentee Property Law van 1950). En ze zijn nog te beroerd om de gedupeerde families te compenseren voor deze misdaad (die daar uiteraard geen genoegen mee hoeven nemen, want zij hebben recht op teruggave van hun grond).

  ===

  “The power in every country … always resides in the landowning classes. Yet over 30,000 Arab landlords and some 600,000 fellahin are to continue in possession of the bulk of the Holy Land … [To remedy this situation] measures of race redistribution … will be carried out in Palestine as elsewhere. Thus the Arabs would gradually be settled in the new and vast Arabian Kingdom… Only with a Jewish majority… can Israel enter upon the task of building up that model state …”

  ~ Israel Zangwill (in 1919)

  Dit idee van etnische zuivering werd in 1948 nog altijd aangehangen door Ben Goerion (zie pag 367).
  http://mises.org/journals/jls/5_4/5_4_2.pdf

 10. Het zou Likoed Nederland sieren als zij op haar site de historische informatie zou aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid.

  Het is onverantwoord en ook volkomen onnodig om de geschiedenis van het conflict te laten beginnen met de pogroms uit de jaren 20. Daar is immers nog het nodige aan vooraf gegaan.

  Tenminste zou moeten worden toegevoegd:

  1. de afspraak tussen de Britten en de Arabieren om de Turken te verslaan in ruil voor onafhankelijkheid (1915-1916)

  2. het Sykes-Picot verdrag waarin het MO werd opgedeeld door de Europese grootmachten (1916)

  3. de Balfour verklaring dat Palestina eenzijdig aanwees als Joods thuisland (1917)

  4. de afwijzing door de Palestijnen van de Balfour verklaring (1919)

  5. het feit, dat de eerste hoge commissaris (Sir Herbert Samuel) een verklaarde zionist was die de Joodse immigratie met alle middelen bevorderde (1920)

  6. de Joodse claim op de al-Aqsa moskee in Jerusalem (1929)

  7. de algemene proteststaking door de Palestijnen (1936)

  8. de conclusie van de commissie Peel, dat het mandaat onwerkbaar was en dat Joden en Arabieren nooit samen in 1 land zouden kunnen wonen (1937)

  9. het uitroepen van de staat Israel zonder vastliggende grenzen, feitelijk een oorlogsverklaring aan de buurlanden (1948)

  10. de Israelische Absentee Property Act en de gevolgen daarvan, zoals de deportaties en de verwoestingen van Palestijns bezit (vanaf 1950)

 11. @Peter de Jong

  Tjonge, wat een prietpraat.

  Om het meest opvallende te nemen:

  Punt 7 de moordpartijen van 1936-1939 door de nazi-gesteunde bendes van de grootmoefti staan in onze geschiedenis.

  Punt 8 de tweestatenvoorstel van de commissie Peel in 1937 en de afwijzing daarvan de dezelfde grootmoefti (geen centimeter islamitische grond kon afgestaan) staat er ook in.

  Punt 9 het afwijzen van de tweestatenoplossing van de VN door de inmiddels nazi-oorlogsmisdader de grootmoefti in 1947, het daarop geinitieerde geweld en de daarom eenzijdige staatsuitroeping door Israel in 1948 staan er in.
  Net als een afbeelding van het historische krantenartikel waaruit blijkt dat de Arabische massale aanval al maanden van te voren gepland was. U maakt zich dus volkomen belachelijk door te zeggen dat het een reactie was op Israel.

  Meneer de Jong, geef het nou op leugens te verspreiden, ze worden doorgeprikt.

  Peter de Jong [76] reageerde op deze reactie.

 12. De Britten hadden, krachtens hun mandaat, het volste recht de immigratie van Joden te steunen.
  Maar reeds in 1919 vormden Arabieren (Haj Amin) de fedayeen (zij die zichzelf offeren) met de bedoeling de Joden te terroriseren. Dat had niets te maken met ‘diefstal’ door de Joden. Dat was een poging tot etnische ‘zuivering’, op grond van islamitisch anti-semitisme. En mogelijk speelden anti-Britse sentimenten eveneens een rol.
  De voornaamste drijfveer tegen Israel is het ‘bezetten’ van islamitische grond. Alle middelen en alle leugens worden ingezet om het terroriseren van Israel goed te praten.
  Als Peter de Jong werkelijk objectivistisch wil denken, zal hij moeten toegeven dat ‘grond’ geen geloof heeft.

  Peter de Jong [77] reageerde op deze reactie.

 13. @Likoed Nederland [74]:

  De 6 maanden durende proteststaking in 1936 was een vreedzame actie waaraan zeer veel Palestijnen deelnamen. Waarom wordt die niet genoemd en de aanslagen van extremisten wel?

  Het verdelingsplan van eind 1947 werd niet alleen door de Palestijnen afgewezen. Waarom wordt niet vermeld, dat de Joden er ook niets van moesten hebben?

  Waarom worden de bomaanslagen van de Joodse Irgun op de Palestijnen niet genoemd en het bloedbad dat de Joden aanrichtten op de onschuldige dorpsbewoners in Deir Yassin begin 1948? Overlevenden werden in Jeruzalem door de straten getrokken en in Haifa werden de Palestijnen gewaarschuwd dat er meer Deir Yassin’s zouden volgen als ze hun biezen niet zouden pakken.

  Onder druk van die terreur vluchten bijna een miljoen Palestijnen, waaronder duizenden landeigenaren. Geen wonder dat het Joodse landbezit toen opeens steeg van 7% naar bijna 80%. Pure diefstal.

  Het is dus niet zo vreemd, dat de buurlanden zich allang hadden opgemaakt voor een oorlog. De Irgun en Ben Goerion hadden immers nooit onder stoelen of banken gestoken, dat zij etnische zuivering en de Groot-Israel gedachte aanhingen. Waarom wordt de geschiedenis zo verdraaid op jullie site?

  Nog belangrijker: waarom worden vaststaande historische feiten die een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis van het conflict vormen (punten 1 t/m 4) niet genoemd op jullie site?

 14. @beek [75]: “De Britten hadden, krachtens hun mandaat, het volste recht de immigratie van Joden te steunen”

  Dat punt is al weerlegd, Beek. De internationale gemeenschap had niets met de afspraak tussen Britten en Arabieren te maken (wel met het Sykes-Picot verdrag, maar dat was niet rechtsgeldig omdat de Britse afspraak er al lag). De grond was niet van de Britten en zij hadden dus ook het recht niet deze grond weg te geven of te verkopen.

  beek [82] reageerde op deze reactie.

 15. @Likoed Nederland [78]:

  Welke leugens?

  Ik heb alles wat ik hier tot nu toe heb gepost met officiële bronnen onderbouwd. Niemand hoeft mij te geloven, iedereen kan deze feiten zelf controleren.

  Het gaat mij om het uitgangspunt van Likoed Nederland. Zijn jullie oprecht en overtuigd van je eigen gelijk dan is het een kleine moeite dit op een zakelijke manier in een feitenoverzicht op je site weer te geven.

  En als jullie helemaal niet geïnteresseerd zijn in de feiten en alleen maar propaganda voor de staat Israel willen voeren dan is dat jullie goed recht, maar kom hier dan niet de vermoorde onschuld uithangen.

  ===
  “Freedom is the right to be wrong, not the right to do wrong.”

 16. Bent u nou zo dom, of denkt u nog steeds dat de lezers het zijn?

  We zullen er 1 ding uitlichten en dan stoppen we met inhoudelijke reacties, dan bent u wel definitief ontmaskerd.

  U schrijft om 12.53 uur:
  “Het verdelingsplan van eind 1947 werd niet alleen door de Palestijnen afgewezen.”

  Elk geschiedenisboek zegt het anders dan u beweert.
  Ook Wikipedia laat geen enkele twijfel:

  “De Palestijnse leiders wezen het plan af. Volgens hen was het een niet-wettige inbreuk op het recht van de oorspronkelijke bewoners. De Joodse leiding ging er wel mee akkoord, hoewel zij niet het bezit kregen van Jeruzalem.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_181_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties

  U heeft echt een hele grote duim. Stop hem nu maar weg.

  Peter de Jong [84] reageerde op deze reactie.

 17. Kan iemand mij uitleggen wat de doelstellingen zijn van ‘Likoed Nederland’!?

  Bestaat er zoiets als ‘GroenLinks Israel’?
  ‘PvdA Israel’?

  Is ‘Likoed Israel’ gewoon niet heel erg de weg kwijt?

  Kun je niet gewoon je neus in je eigen zaken steken?

  Vind je ook niet, dat nu het hele Midden-Oosten omvalt en waarschijnlijk zal uitmonden in een (fundamentalistisch)Islamitisch/democratische anti-Amerikaanse EU, een soort van EU met Turkije in de rol van Duitsland, dat je beter je tijd kunt besteden aan het bestuderen van de mogelijkheden voor Israel om zich in die nieuwe geopolitieke constellatie in te voegen (indien mogelijk)?

  Ottoman Empire 2.0?
  https://jspivey.wikispaces.com/file/view/ottoman-17century.jpg/34311705/ottoman-17century.jpg

  beek [83] reageerde op deze reactie.

 18. PdJ heeft het over een vreedzame staking in 1936.
  Nu bestonden er voor die tijd al anti-zionistische en anti-Britse terreurgroepen als de Zwarte Hand die Joodse dorpen aanviel (en NIET omdat Joden land gestolen zouden hebben).
  De stakingseisen waren:
  – het stoppen van de Joodse immigratie,
  – boycotten van Joodse producten,
  – een verbod op het verkopen van land aan Joden (het ging dus tegen het netjes KOPEN van land; niet tegen diefstal),
  – het instellen van een Arabische regering.

  In de aanloop van 1936 was een konvooi trucks aangevallen en waren twee Joodse chauffeurs vermoord.

  @Peter de Jong [77]:
  Was de grond niet van de Britten?
  Van wie dan wel? Van de Ottomanan?

  Peter de Jong [85] reageerde op deze reactie.

 19. @Ron Paul Fan [81]:

  Misschien deze anti-semiet RPF beter zijn neus in eigen zaken steken.
  Zijn track-record betreffende reeksen verdachtmakingen is intussen zo scheef als maar kan zijn.
  Laat hij zich vooral met z’n eigen Saksen bemoeien: hij is immers voor etnische scheiding.

 20. @Likoed Nederland [80]:

  Nee, het belangrijkste vertegenwoordigende lichaam van de Joden (de Jewish Agency olv Ben Goerion) maakte een voorbehoud (en verder waren de extremisten ook tegen):

  Mr. BEN GURION: “To partition,” according to the Oxford dictionary, means to divide a thing into two parts. Palestine is divided into three parts, and only in a small part are the Jews allowed to live. We are against that.

  Bron:
  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/06728C052629426085256E8B007092DF

  Verder gaven de Britten als reden dat zij het verdelingsplan niet zouden implementeren, dat BEIDE partijen het er niet mee eens waren.

 21. @beek [82]:

  De grond is door de Britten, de Arabieren en enkele Joodse milities op de Turken veroverd. De Turken hebben bij hun capitulatie afgezien van een eigendomsclaim op die grond.

  Dat maakte op dat moment de grond officieel en gedeeld eigendom van de Britten en de Arabieren (uitgezonderd de grondstukken die door de Joodse milities werden bevrijd).

  De Britten hadden echter hun afspraak van onafhankelijkheid van o.a. Palestina met de Arabieren. Zij hadden ook hun afspraak met de Joden (Balfour verklaring) maar die was van latere datum en in strijd met de afgesproken onafhankelijkheid van Palestina.

  Zuiver juridisch zou dus heel Palestina (uitgezonderd de paar kleine grondstukken die door de Joodse milities op de Turken waren veroverd) onder Palestijns bestuur moeten komen.

  Het Britse mandaatsbestuur en alle navolgende grondoverdracht in het gebied is in principe illegaal geweest. Dit kan echter alsnog worden rechtgezet, omdat de meeste gegevens nog in de archieven te achterhalen zijn.

  Als de Palestijnen deze zaak voor het Internationaal Gerechtshof aanhangig maken en de uitspraak zou in hun voordeel zijn (Israel wordt dan bij verstek veroordeeld) dan mogen zij andere landen vragen hen te helpen bij het terugkrijgen van hun eigendom.

  Zij hebben daarbij in principe het recht dit met geweld van Israel af te dwingen als Israel niet vrijwillig hieraan zou meewerken.

  Zou de rechter echter de claim van de Palestijnen afwijzen, dan kan Israel de geleden schade bij de Palestijnen claimen en zijn alle daarna volgende gewelddaden illegaal.

  Zo simpel ligt de zaak, en niet anders.
  beek [91] reageerde op deze reactie.

 22. @Likoed Nederland [86]:

  En de Britten wisten zeker ook niet waar ze het over hadden? 😉

  Ik heb nog steeds geen argument van je gehoord waarom punten 1 t/m 4 (#73) niet in het chronologisch overzicht op jullie site vermeld zouden moeten worden?

 23. @Likoed Nederland [88]:

  Nogmaals, welke leugens?

  Als de Britten de implementatie van het verdelingsplan weigerden omdat BEIDE partijen het er niet mee eens waren, hoe kan je hier dan met droge ogen beweren dat de Joden het plan omarmden?

  En waarom is het zo moeilijk om een simpele vraag te beantwoorden? Noem de punten 1 t/m 4 als jullie oprecht in de feiten geïnteresseerd zijn, noem ze niet als je propaganda wil maken.

  Het zal mij een zorg zijn. Ik ben geen Jood en geen Palestijn. Ik heb met het hele conflict niets te maken. Een onafhankelijker discussiepartner als ik zal je nergens treffen.

  ===

  “There can be no friendship when there is no freedom. Friendship loves the free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.”

  ~ William Penn

Comments are closed.