Regelmatig verschijnen op De Vrijspreker artikelen die betrekking hebben op socialisme, zoals dit artikel.

Gedurende een eeuw leek communisme/socialisme de toekomst te zijn. Ludwig von Mises schreef dat de Marxistische doctrine van de onontkoombare overwinning daarvan de crux was. Von Mises toonde in zijn boek Socialism aan, dat socialisme, volgens sommigen een hersenafwijking, economisch irrationeel is en nooit succesvol zal worden. Hij was (en is) correct.

Het boek is HIER GRATIS te downloaden: KLIK HIER VOOR DE LINK.

In de USSR zijn ze er ook al een tijdje achter, maar in enkele achtergelegen gebieden nog niet, zoals moge blijken uit deze satellietfoto:

Socialisme ? Nee, bedankt.

31 REACTIES

 1. Die foto is de natte droom van de gemiddelde milieu-fanaat (rijdt het liefst in Mercedes Diesel uit 1980).

  De Geliefde Trol, ik bedoel Leider, wijst de weg aan de Duivendakjes, Samsons en andere zelfbenoemde beterweters. Is er geen subsidiekunstenaar die daar een mooi standbeeld van kan maken? Cognac, iemand?

  Kemps [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  hmmmm cognac;)

  Overigens is het kapitalisme niet net zo falliet?
  kapitalisme is een piramidespel, waarbij je permanent bijleent en schulden steeds doorschuift naar de volgende laag.
  Vervolgens tracht je door inflatie die berg hanteerbaar te houden.

  Dit systeem heeft een exponentieel toenemende groei nodig.
  (ongeveer 2-4% economische groei word als gezond gezien)

  Daarvoor zijn dus continu meer grondstoffen en meer mensen nodig.
  In een wereld waar de makkelijk winbare grondstoffen al op of zo goed als op zijn, en de rest snel zijn einde naderd, is dit een onhaalbaar model.

  een exponentiele functie, binnen de vaste grenzen van de planeet, zal dus tegen die grens opbotsen, en dat is wanneer kapitalisme ook in zal storten.

  En zoals in elk piramidespel, de verliezers zijn zij die als laatste instapten.

  Doompie [11] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [20] reageerde op deze reactie.

 3. Bon Vivant; kapitalisme heeft nog nooit bestaan. Er is altijd al overheidsinmenging geweest. Het piramide spel heeft inderdaad plaats gevonden. Maar daar heeft de overheid ruim aan mee gedaan zo niet op zijn geweten. Banken in Amerika werden verplicht leningen te verstrekken aan mensen die daarvoor niet kredietwaardig genoeg waren. De aflossing en de rente werden geacht uit de waardestijging betaald te kunnen worden. Tegenover inkomensoverdrachten door de overheid afgedwongen middels botte machtsuitoefening staat geen productie. Geen wonder dat het fout gaat. Subsidies hebben het zicht op wat werkelijk zinvolle producten en diensten zijn ernstig vertroebeld. Het overeind houden van banken en landen is een politieke zet. Zeer waarschijnlijk een zinlose. Markt krijgt altijd gelijk. Net zoals water altijd naar het diepste punt zal stromen.

  bertus [18] reageerde op deze reactie.

 4. “Overigens is het kapitalisme niet net zo falliet?”

  Nee, het corporatisme is faillet, de verstrengeling tussen overheid en bedrijfsleven. Een waar kapitalisme heeft amper bestaan. Als jij iets wil verkopen of aanbieden, krijg je met zoveel verstikkende regels te maken, dat je snel van je voornemen afziet. De behoefte van je klant en jouw behoefte aan zelfstandig inkomen wordt vervolgens niet vervuld.

  “Tegenover inkomensoverdrachten door de overheid afgedwongen middels botte machtsuitoefening staat geen productie. Geen wonder dat het fout gaat.”

  Kijk maar naar de Vinexdozerij, die door uitkeringsgerechtigden op het ministerie van VROM bedacht zijn.

 5. Deze blijven ook leuk:

  http://sanctification.files.wordpress.com/2008/11/image.jpg

  http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2010/03/Socialism-Illustrated.jpg

  http://www.motifake.com/image/demotivational-poster/1001/socialism-socialism-food-elephant-demotivational-poster-1262978830.jpg

  http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ewxBCzp9L._SL500_.jpg

  ===
  A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late. “Excuse me for being late, I was standing in a queue for sausages.”
  “And what is a queue?” the capitalist asked.
  “And what is a sausage?” the communist asked.

 6. Als je door middel van een sattelietfoto wil aantonen dat Noord Korea het schoolvoorbeeld van socialisme is swaffel je er toch ernstig naast. Noord Korea socialistisch? Hou toch op.

  Het socialisme wordt steevast als mislukt in de hoek gedrukt door te mekkeren dat de experimenten Noord Korea of voor mijn part Cuba of de voormalige USSR totaal en geheel hebben gefaald. Voornoemde staten zijn helemaal niet socialistisch, wij zijn enkel zo dwangmatig neurotisch bezig ze zodanig te bestempelen en de zelfverrijkende elites van die naties doen daar hard aan mee.

  Een Kim of Juan met de pet vreet daar geen rijstkorrel meer door.

  Dijk [10] reageerde op deze reactie.
  Doompie [11] reageerde op deze reactie.

 7. @cyclope [4]:
  Hitler noemde zichzelf ook sociaal, maar dat heeft natuurlijk niets te maken met wat hij daadwerkelijk is.

  Mensen onder dreiging van geweld dwingen hun eigendom af te staan (socialisme) is asociaal.

 8. Wat een trollen draadje..

  @Kemps [2]:
  Kom op zeg, doe eens onderzoek naar wat je aan het raaskallen bent..
  Misschien is Zeitgeist iets voor je?

  @cyclope [4]:

  Socialisme is NIET weerlegbaar naar “sociaal” (wat een socialistische kapstok term is geworden)

  Sociaal wil niet meer zeggen als een wezen (mens in deze) geneigd is om in groepen te leven..

  Politiek verbasterd naar: het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving, als in humanitair, medemenselijk en menslievend, vaak geassocieerd met linkse politiek of met religieuze of humanistische overtuigingen (‘heb uw naaste lief’).

  Socialisme = een maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit.. net zoals communisme is..

  Ofwel door middel van dwang “gelijkheid” creeren waarbij de een iets meer gelijk is als de ander…

  Socialisme wordt gebruikt als voorbode voor het communisme..

  @Leddie [8]:
  Kunt u aantonen dat socialisme niet leid tot communisme?

  ik kan u van harte aanbevelen deze wiki pagina eens door te nemen..

  Leddie [13] reageerde op deze reactie.

 9. In een indiale samenleving is elk aspect van individualisme verdwenen en voelt ieder zich slechts verbonden met de groep.

  Dit vraagt dus dat men begrippen als ik, en individualisme weet te lozen.

  Dit is niet ongeheerd er zijn meerdere stammen ontdekt voor wie het begrip “ik” onbekend was, en die als bewustzijn slechts de stam hadden, wat ze besloten, inclusief radikale stappen als bekering, het verkopen van een stuk land, een andere plek om te wonen etc.. ging als groep, en niet democratisch, ze dachten ook als groep.

  In feite is democratie daar ook een poging toe.. om uit de veelheid van willen, EEN centrale wil van het volk te creeren.
  Misschien dat in de toekomst met technologie er iets te perfectioneren valt in dat opzicht..

  voorbeeld uit de bijbel : toren van babel, want God verstrooide het volk en zaaide taalverwarring, want zij waren een, en zouden voorwaar slagen als Hij hen niet verstrooid had!

  Het vraagt dus veel meer dan een systeemswijziging, het vraagt een heel andere manier van denken, en beleven, dan we in de westerse individualistische wereld gewend zijn.

  Hoc Voluerunt [20] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [21] reageerde op deze reactie.

 10. @Leddie [13]:

  *Socialisme leidt niet onvermijdelijk tot een autoritair, dictatoriaal systeem.*

  Een collectivistisch systeem met steeds grotere machtscentralisatie bij een kleine groep (overheid of overheid/grootbedrijven in een corporatistisch systeem) leidt op termijn ALTIJD tot een autoritair dictatoriaal systeem.
  Dit is een natuurlijk proces en er zijn legio voorbeelden in het nu en in het verleden.

  Ik wil je eraan herinneren dat Ghadaffi een man is die socialisme en “solidariteit” hoog in zijn vaandel zegt te hebben;

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Libi%C3%AB

  Geloven dat een grote steeds machtigere overheid op termijn geen dictatoriale trekjes krijgt en corrumpeerd is naief.

  Persoonlijke vrijheid en welvaart/welzijn zijn rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Deze foto met die duidelijk de verschilen tussen Noord en Zuid aangeeft is treffend en zegt meer dan duizend woorden.
  Nog maar een ander voorbeeld dichter bij huis?
  Oost en West Duitsland. Tot en met de oorlog een identieke volksaard en cultuur en welvaart. Vijftig jaar later heeft het ene systeem een failliete boedel zonder vrijheid en is de ander uitgegroeid tot een welvarende vrije staat.

  *Dat de geschiedenis zo is gelopen is niet de fout van het socialisme.*

  Wedervraag; waar ligt het dan wel aan volgens jou?

 11. @cyclope [4]: jij moet sociaal zijn als in jij moet het belang van anderen voor dat van je zelf stellen als in: je moet je eigen belang onder dat van mij plaatsen als in: wees gehoorzaam slaaf.

 12. “Als een socialist iets is, is het nu juist géén bondgenoot. Een bondgenoot brengt je niet aan de bedelstaf.”

  Mooi, maar het kom toch van “socius”.

 13. @Kemps [2]:
  Je hebt als je dit zegt geen flauw idee wat zuiver kapitalisme is.
  jij bedoelt corperatisme met een staat aan de top van de piramide.
  @Kemps [12]:
  Dit is niet ongeheerd er zijn meerdere stammen ontdekt voor wie het begrip “ik” onbekend was, en die als bewustzijn slechts de stam hadden, wat ze besloten, inclusief radikale stappen als bekering, het verkopen van een stuk land, een andere plek om te wonen etc.. ging als groep, en niet democratisch, ze dachten ook als groep
  Iets teveel computer spelletjes gespeeld? Mass effect 2?
  http://www.youtube.com/watch?v=OS2fqPN4YQ4&feature=related
  Skip naar 3:00
  Mensen denken nooit als groep, als dit het geval is zijn ze intellectueel gewoon slaafs aan 1 ander in die groep die de beslissing maakt.
  Dat is hoe iedere tribale samenleving er uit ziet, met behulp van een boel onwetendheid en bijgeloof.


  voorbeeld uit de bijbel : toren van babel, want God verstrooide het volk en zaaide taalverwarring, want zij waren een, en zouden voorwaar slagen als Hij hen niet verstrooid had!


  De bijbel aanhalen om een punt te maken subjectief aan interpretatie door wazige metaforen?
  Zucht!

  De westerse wereld is niet individualistisch, het is slaafs en democratisch, waarbij ieder mens manieren zoekt om de ander te plunderen of dit zelfde systeem gebruikt om niet geplundert te worden ten kosten van anderen.
  Raad je aan ” The Law” Van Bastiat te lezen.
  Hier een audio boek.
  http://www.youtube.com/watch?v=ql6iaaqG_GQ

  @Doompie [14]:
  Rustig doompie, deze mensen snappen niet dat socialisme slecht is omdat het kapitalisme altijd de schuld krijgt van alles door de socialisten….. in een socialistische wereld natuurlijk waar de socialisten alle touwtjes in handen hebben.
  (Ja zelfs de PVV en VVD zijn sterk socialistisch)

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/politieke-partijen-op-de-libertarische-toetssteen-finale/

 14. @Kemps [12]:
  In een ideale samenleving is elk aspect van individualisme verdwenen en voelt ieder zich slechts verbonden met de groep.

  Fijn dat we weten hoe jouw ideale samenleving er uit ziet. Maar jouw utopie is onze dystopie. Leestip: Dag der Dagen van Ira Levin omschrijft jouw ideale wereld. Oók tweedehands te koop.

  In feite is democratie een poging om uit de veelheid van willen, EEN centrale wil van het volk te creëren.
  Blijkens het keer op keer falen van die poging is dat niet gelukt. Dat kan ook niet lukken. Een samenleving bestaat namelijk uit individuen en die hebben (godzijdank) geen centrale wil.

  De kleinste minderheid is het individu. Wie de rechten van het individu niet respecteert mag niet beweren dat hij opkomt voor de rechten van minderheden.
  – Ayn Rand

  de westerse individualistische wereld
  Droom lekker verder jongen, het westen is één corrupt, socialistisch zooitje. Met excuses voor het pleonasme.

  Kemps [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Ron Arends [21]:

  ah net als 1982.. al zou mijn idee meer zijn zoals star trek the borg.
  We are the borg, resistance is futile;)
  meer op technologie gefundeerd.

  verder lijkt me mensen drogeren en vrij laten sexsen niet echt de samenleving die je wilt.
  Ik denk meer in project ubermens, waar we de beste genen van alle mensen samenvoegen met de beste genen uit de natuur, gekoppeld aan de beste sociologische opvoeding waardoor we via nature en nurture een persoon kweken die hoewel hij volledig vrij is, toch volledig is voorgeprogrammeerd voor zijn specefieke niche in de samenleving.

  Oude mensen worden niet discarted, hun hersenpatroon word in een nieuw lichaam geladen.. of we hebben tegen die tijd het verouderingsgen al uitgeschakeld.

  Bezigzijn met verkrijgen van welvaard is dan niet langer het doel, slechts de jacht op meer kennis, en meer genen om onszelf verder te perfectioneren drijft ons dan nog.

  en de felheid van zijn, verminderd geenzins. alleen net zo fel als iemand nu IK kan zeggen, zo fel zal hij straks WIJ zeggen.
  het is dus geen dociel volk, maar een volk dat een in wil, hart, en streven is.

  De triompf der wil.

 16. @.M [23]:

  Goed stuk .M
  Het bevestigd mij in mijn vermoedens omtrent de dubieuze rol van vooral de socialistische partijen.
  Khadaffi omschrijft zich als een islamitisch socialist.
  Ideologisch sluit hij dus prachtig aan op de gemiddelde linkspoliticus hier in het westen.
  Het is in de media over het algemeen zeer stil vwb de ideologische achtergronden van Khadaffi.
  Deze link is ook wel treffend;

  http://www.ad.nl/ad/nl/3542/Onrust-in-Arabische-wereld/article/detail/569745/2011/02/22/D66-Zet-Libie-uit-raad-Mensenrechten.dhtml

  De eerste vraag die dan bij mijn opkomt is hoe het mogelijk is dat dit varken ooit in die mensenrechtenorganisatie is terechtgekomen. Weten we trouwens meteen dat we die organisatie ook niet serieus hoeven te nemen.
  Reagan noemde Khadaffi ooit ’the mad dog of the middle east’ en dat is ie ook!

 17. SPREAD THE WORD!
  ZORG DAT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN DIT ARTIKEL KRIJGEN VOOR DE VERKIEZINGEN !

  “Over-all” solidair verweer onder alle lagen van ook de Westerse bevolking is NOODZAKELIJK tegen de elitaire bestuurders, die vaak geen enkele democratie meer lijken te vertegenwoordigen en steeds vaker en harder tegen volkswensen in (b)lijken te gaan en slechts voor behoud van eigen gerief een land besturen.

  De uitzending van programma `Uitgesproken` van de Vara van vrijdag 25-02-2011 spreekt feitelijk voor zich.
  http://uitgesproken.vara.nl/#

  http://uitgesproken.vara.nl/Nieuws-detail.7674.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40012&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7703&cHash=bd10b7b6721828bbcfb6166a77c85ded

  http://www.z24.nl/economie/artikel_202095.z24/Topbedrijven_AEX__210_miljard_voor_overnames.html#commentthisarticle

  http://www.z24.nl/analyse/artikel_203443.z24/Jeroen_de_Boer__D66_heeft_bonusprobleem.html#articlecomments

  Dit programma heeft de hand weten te leggen op STIEKEME GEHEIME documenten van RECHTS.
  De onderkant van de samenleving wordt met deze maatregelen genadeloos afgeslacht als deze daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.
  Alsof deze mensen, die meestal wegens allerlei geldige medische, fysieke, psychische, sociaal-maatschappelijke, sociaal-psychische, mentale redenen geen baan hebben of kunnen krijgen, ( buiten gewoonweg WERDELDWIJD het probleem van TEKORT aan banen en economische malaise plus kapot-concurreren van kleinschalige initiatieven door multinationals ) ervoor GEKOZEN hebben om in een uitkering van welke aard dan ook te zitten.
  Het kan morgen ook jij, of een bestuurder / politicus of ik zijn die dit zomaar onverwacht treft.
  Daarom alleen al zijn goede sociale voorzieningen met het huidige niveau van inkomen absoluut minimaal noodzakelijk en staat dit buiten kijf.

  Vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten laat RECHTS eindelijk haar ware aard zien.
  Mensonterend wat het rechtse kabinet nu met de uitkeringen van plan is.
  Het rechtse minderheidskabinet moet worden gestopt.
  Hun ASOCIALE wetsvoorstellen en maatregelen moeten op de schop.
  Links moet zich niet steeds hiertegen verdedigen, maar zelf eerder en constructief menselijke tegenmaatregelen initieren waar de meerderheid juist VOORDEEL bij heeft.
  Zet als LINKS eindelijk maar eens druk m.b.t. invoering van vermogensbelasting voor koningshuis, totaal afschaffen van belastingvoordeel, invoering van extra belasting en afschaffing van wat voor belastingvoordeel dan ook voor mensen met een jaarlijks inkomen hoger dan 60.000 euro per jaar, definitief afschaffen van inkomens / met terugwerkende kracht terugbetalen plus bonussen / oprotpremies ( die zelfs bij WANprestatie worden toegekend ) en salarissen van topmanagers / directeuren / bestuurders / vastgoedmagnaten / beursspeculanten etc. etc. bóven de Balkenende-norm, wachtgelden voor topambtenaren en politici

  Verharding van een 1/10 elitair minderheids-clubje uit de samenleving, die 9/10 van de Nederlandse samenleving wil aanpakken, maar zichzelf nog steeds goed blijft toebedelen terwijl de uitkeringsgerechtigden dadelijk moeten gaan bedelen.
  Hoe cynisch past hier de woord-speling.

  Vrij leven
  in een Sociale Democratie
  zónder keurslijf-regels /-beperkingen en controles door de overheid
  met humanitaire gelijke en rechten van leven en kwalitatief welzijn voor ieder individu
  is nog stééds het récht dat de hele bevolking van Nederland opeist.

  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 18. @G. [26]: “goede sociale voorzieningen met het huidige niveau van inkomen [zijn] absoluut minimaal noodzakelijk”

  Er ligt nu een kabinetsvoorstel om bij de bijstand voortaan naar het gezinsinkomen te kijken ipv naar het individuele inkomen.

  Dat is niet meer dan redelijk imho. Mensen die er voor kiezen samen een huishouden te voeren hebben per persoon lagere kosten dan alleenwonenden.

  Toch kwam Spekman (PvdA) met een schrijnend verhaal van een jonge vrouw met een dwarslaesie die voor hulp genoodzaakt was bij haar ouders in te wonen. Zij kreeg vroeger een 100% uitkering, maar daar werd nu enkele honderden euri op gekort.

  Spekman vond dit een schande. Het kan er bij Spekman blijkbaar niet in, dat deze vrouw nu zij bij haar ouders woont lagere kosten heeft, en dus maandelijks meer overhoud, dan toen zij alleen woonde.

  Zonder deze maatregel ontstaat er rechtsongelijkheid met uitkeringstrekkers die wel alleen wonen. Blijkbaar interesseert, dat de PvdA geen fluit en is het Spekman er alleen maar om te doen dat uitkeringstrekkers zoveel mogelijk geld bij elkaar kunnen graaien.

  Als je de verzorgingsstaat de nek wil omdraaien en mensen die werkelijk een uitkering nodig hebben in de kou wil laten staan, moet je vooral goed op die PvdA koers doorgaan.

  ===
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9089945/__10_jaar_bijstandsfraude__.html

 19. De lijst van onsympathieke maatregelen door RECHTS stapelt zich op.
  De uitzending van programma `Uitgesproken` van de Vara van vrijdag 25-02-2011 spreekt feitelijk voor zich. “Avro’s“ Kassa komt naar voren met gruwelen over plannen van RECHTS om recht voor gemiddelde en kleine beurzen ONBETAALBAAR te maken

  Zie:

  http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/rechtsgang-straks-onbetaalbaar/speel/1/

  http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/26-2-2011/Artikel_kostendekkende_griffierechten__2_.pdf

  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Marijke [28]:
  Het met hoofdletters voortdurend nadruk leggen op bepaalde steekwoorden is vreselijk irritant. Het komt een beetje schreeuwerig en kinderachtig over.

  Wat is het volgens u dat links van rechts onderscheidt, en waarom is links beter?

 21. De politieke partijen in Nederland zijn in weze allemaal Socialistich, somige wat minder dan andere, maar ze allen zijn het.

  Een tegenool van een socialistische partij zou er werk van maken om de overheid af te schaffen.

  Dijk [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.