Regelmatig verschijnen op De Vrijspreker artikelen die betrekking hebben op socialisme, zoals dit artikel.

Gedurende een eeuw leek communisme/socialisme de toekomst te zijn. Ludwig von Mises schreef dat de Marxistische doctrine van de onontkoombare overwinning daarvan de crux was. Von Mises toonde in zijn boek Socialism aan, dat socialisme, volgens sommigen een hersenafwijking, economisch irrationeel is en nooit succesvol zal worden. Hij was (en is) correct.

Het boek is HIER GRATIS te downloaden: KLIK HIER VOOR DE LINK.

In de USSR zijn ze er ook al een tijdje achter, maar in enkele achtergelegen gebieden nog niet, zoals moge blijken uit deze satellietfoto:

Socialisme ? Nee, bedankt.

31 REACTIES

  1. @Alex [30]:
    Inderdaad, iedere regering in de afgelopen ongeveer 100 jaar heeft de socialistische heilstaat uitgebreid, en iedere prominente partij wil reguleringen verhogen. Dat is hoe men democratische verkiezen wint en dat is waarom democratie een terminaal systeem is.

Comments are closed.