Een belastingopstand in Slovenië? Wel, het is heel logisch dat dit ergens moet beginnen. Het is immers idioot dat iemand gedwongen wordt van zij eigen productie en prestatie 50 tot 75 procent af te geven. En het is waarschijnlijker dat dit begint in Slovenië dan in een land als Nederland waar de inwoners zodanig murw gemaakt zijn dat ze gewoon blijven betalen.


Toine Manders stuurde ons het volgende bericht:
Daarin geven de ondernemersvereniging in Slovenië de belastingen nog respijt tot 16 maart om de lasten te verlichten.

 De belastingdictators reageren (ook zoals te verwachten)  erg fel met het dreigen met strenge maatregelen.
(Naar het voorbeeld van Khadaffi?)  

Toine vraagt in zijn ingezonden stuk of dit toch misschien ook een praktische aanpak voor Nederland zou kunnen zijn?

 Hebt u daar een antwoord op?

 Toine Manders:
I received the following interesting message from a friend in Slovenia: 

The self-employed and businessmen’s guild in Slovenia announced today that their members would cease paying taxes commencing 16 March unless the government met their demands to lighten the tax and regulatory burden on the economy. The tax revolt is to include the non-payment of employers’ NI contributions in respect of their employees. The guild has 52,000 members who employ a further 108,000 people, cumulatively representing 8% of the country’s population. 

The tax office adopted a hard line approach in response, telling the guild the protest would be of no use and that they would adopt tough measures to enforce the law if the protest went ahead. 

While not all of the specific demands the guild are making in this instance are the most sensible, the idea of the taxpayers forming a “union” and securing the same “legal right” to “go on strike” (i.e. cease paying taxes until the government concedes to their tax cutting demands) is an interesting one and one I had toyed with previously. Not a libertarian one in its nature by any means, but in a non-libertarian world perhaps a practical one?

 Why can the public sector workers form an organized cartel to demand more perks at the hardworking taxpayers’ expense for doing nothing while at the same time the taxpayers have no equivalent legal protection to organize and fight back?”

19 REACTIES

 1. Zoiets zullen ze zeker niet leuk vinden in Nederland, ze zouden dan niet meer zomaar belasting kunnen verhogen en/of nieuwe invoeren, als de burgers er iets aan zouden doen, zoals geen belasting meer betalen.

  Zoals het nu is, is het hetzelfde als het hebben van een werknemer welke om de zoveel tijd zijn eigen salaris verhoogt en die presteert naar gelang dat ie zin heeft, en jij de wergever heeft geen enkel mogelijkheid deze werknemer te ontslaan.

 2. Onder Alva kwamen ze ook in opstand vanwege de tiende penning (jawel, 10% ipv 50%!).

  Belastingweigering heeft, net als iedere revolutie, alleen zin als het massaal gebeurt.

  Twee klassieke weigeringacties (uit linkse hoek):

  1. In de jaren 70 besloot NL tot een extra belasting van 3% op de elektriciteitsrekening om daarmee de Nederlandse bijdrage aan de bouw van de snelle kweekreactor in Kalkar te financieren (de zgn. Kalkarheffing). Duizenden mensen weigerden deze heffing te betalen. Zij werden zelfs gedurende de winterperiode afgesloten en op hun inboedel werd beslag gelegd.

  2. In de jaren 80 was de Beweging Weigering Defensiebelasting zeer actief (n.a.v. het NAVO besluit van dec. 1979 om 572 nieuwe kernraketten in Europa te plaatsen). Het actiemodel bestond uit het weigeren van BTW op de gasrekening (het energiebedrijf was toen nog een staatsbedrijf) en dit bedrag in een vredesfonds te storten. De weigeraars werden afgesloten en de belastingdienst legde beslag. Ook voor de rechter kregen de weigeraars geen gelijk, want die vond dat het parlement het recht had de overheidsbegroting vast te stellen. Burgers die een andere verdeling van fondsen voorstonden dienden het parlement te overtuigen, vond hij.

  En nu nog zijn er orthodox religieus gewetensbezwaarden die weigeren premie voor verplichte verzekering te betalen (dat mag, mits de gewetensbezwaarde premievervangende belasting betaalt).

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_resistance

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 3. “En het is waarschijnlijker dat dit begint in Slovenië dan in een land als Nederland waar de inwoners zodanig murw gemaakt zijn dat ze gewoon blijven betalen.”

  De Nederlander zou de belastingambtenaar nog narennen met de spullen, die hij vergeten is in beslag te nemen.

  “Onder Alva kwamen ze ook in opstand vanwege de tiende penning (jawel, 10% ipv 50%!).”

  Ik zie Lambik nog lachen, wanneer hij verneemt, dat het volk daartegen in opstand komt. “Hoezo, wat betalen jullie 1955’ers dan?” – “Minstens de helft.”

 4. Gisteren bekend geworden: Assurantiebelasting per 1 maart verhoogd met 2,2 %. ECHTER! Dat klopt aantoonbaar niet. Het is een VERHOGING van maar liefst 29,3%! Van 7,5% naar 9,7%, is niet 2% meer, maar een verhoging van 29,3% Kan er dan niemand in dit land rekenen?
  BRON: http://weblog.independer.nl/productnieuws/assurantiebelasting-per-1-maart-verhoogd/

  En deze is ook fijn:
  BTW betalen over waterheffing (belasting op een belasting van een eerste levensbehoefte:) http://www.bloggers.nl/Gevoeligezaken/34228/BTW+over+waterbelasting.+(Deel+1+wordt+vervolgd).html

  Waarom werk ik überhaupt nog?

 5. Ik weet niet of het verboden is voor belastingbetalers in NL (iedereen) om zich te verenigen, uit te groeien, en op enig moment op te roepen om gezamelijk geen belasting meer gaan te betalen of slechts een gedeelte.

  En als dat al zo is. Kan er dan geen politieke partij op gericht worden met als enig doel, het mogelijk maken om vrij te organizeren en uiteindelijk deze oproep te doen?

  Het leuke is dat dat zelfs het pogen om deze partij op te richten al de nodige publiciteit zal opleveren, en daarmee de nodige bewustzijn’s verhoging!

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Robert de Winter [7]:

  Het is in Nederland (NOG) niet verboden een vereniging op te richten. Misschien moet je voorzichting zijn met het formuleren van de statuten, maar dat hoeft niet moeilijk te zijn.

  Mocht iemand (of groepje) een dergelijk plan hebben, dan wil de Vrijspreker wel helpen. Vooral met bekendmaking.

  Zie je al mogelijkheden om wat te doen?

 7. @Peter de Jong [3]:

  “Belastingweigering heeft, net als iedere revolutie, alleen zin als het massaal gebeurt.”

  Juist.
  We zouden dus “massa” moeten krijgen door solidariteit en samenwerking van libertariers. Het eerste (risicoloze) begin is zorgen dat het aalal pageviews van 5.000 per dag groeit naar meer dan 50.000 en meer dan 500.000 per dag.

  Van daaruit zijn dan beter oproepen e.d. te doen.

  Heb je ideeen hoe we dat kunnen doen?

  Robert de Winter [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [9]:

  Het moet mogelijk zijn om regelmatig links te plaatsen in de comment-sections van de wat grotere Nederlandse websites. Natuurlijk als er sprake is van enige “link” en het moet ook echt een aanvulling zijn. Maar zo kaap je wel wat extra attention. Zo promote ik laatst nog “de Free-state Project in Pluspost”

  Alle beetjes helpen!

 9. Er is nog een manier om onder belasting uit te komen. Ik heb vorig jaar gestemd “met mijn voeten” en ben de onderdrukkers ontvlucht. Ik wilde niet langer een “lijfeigene” zijn van de nederlandse overheid. Ik woon nu in een land zonder belastingen en voel me daar ongelooflijk vrij. Net een opdracht gescoord. Brutto winst Euro 10.000. netto winst Eur 10.000 HEEERLIJK!!! Het voelt zo goed om je eigen geld te kunnen houden en de vruchten van je eigen werkt te kunnen plukken! Va afstand volg ik nu de strijd tegen de NL onderdukker

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.
  Peter [14] reageerde op deze reactie.
  Alex [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Bastiaan [12]:

  Gefeliciteerd dat je dit hebt gerealiseerd.
  Maar velen die dat (nog) niet doen, hebben daar vaak heel goede redenen voor.
  Daaromis het goed om tocch door te gaan met tegen het kwad t vechten.
  En bedenk ook dat er al politici en staten zijn die je “wereldwijde” inkomen en vermogen belasten.

 11. @Bastiaan [12]:

  Zit je dan in Dubai of Singapore of..?

  Men is in Den Haag bezig plannen te maken om de overwaarde van de woning bij verkoop te gaan belasten met 19 procent BTW en dit plan zou dan moeten komen in plaats van de overdrachtsbelasting, die komt dan te vervallen.
  Alleen van het idee wordt je al misselijk. Heb je eindelijk je hypotheek schuld ingelost en als beloning wordt je bij de verkoop een onzettende oor aangenaaid.. Je zal maar een hypotheekvrij huis hebben van bijvoorbeeld 400.000, zou je mooi even een kleine 80.000 euro extra kwijt zijn aan belastingen. Das wel even een compleet ander bedrag dan 6 procent overdrachtsbelasting.. ofwel een eventuele verhoging van meer dan 300 procent en dat keer het aantal mutaties/ huisverkopen per jaar levert vervolgens de schatkist een aardig centje extra op.

  Met bovenstaande voorbeeld bedoel ik te zeggen dat hier in Nedeland steeds meer draagvlak komt om minder of geen belasting te betalen. Kortom steeds meer mensen, die om welke reden dan ook toch aangewezen zijn om Nederland te blijven, zullen open staan voor belastingontwijking.

  Een mooie groeimarkt..

  Alex [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter [14]:

  Over de plannen voor BTW op de overwaarde van een koopwoning. Je heb kans dat ze zo draien dat ze overdrach belasting houden + uiteindelijk toch nog de BTW en dat zijn bepalen wat de overwaarde is.

Comments are closed.