Op de J.C. Pleysierschool voor voortgezet onderwijs in Delft bestaat sinds een aantal jaren een vloekverbod.

Vloekende leerlingen worden beboet met een halve euro per vloek. Bij niet betaling wordt dwangarbeid opgelegd ( gedwongen kluswerk).

Hoewel ik een tegenstander ben van het ijdelijk gebruiken van Gods naam, vraag ik mij af , of de school tot het opleggen van dergelijke sancties wel bevoegd is.

Bovendien : is de vloek in de vorm van het hanteren van de naam van een niet bestaande entiteit als uitlaatklep bij het ondervinden van tegenslag of leed wel zo schadelijk?

Of is het schadelijker dat op dezelfde school hersens van kinderen vergiftigd worden met allerlei informatie over deze zelfde niet bestaande entiteit?

Hugo van Reijen

32 REACTIES

 1. Je kan ook geloven zonder dat je dat doet via een officieel erkend geloofsinstituut, of gedwongen bijgebracht door meesters en juffen op een J.C. Pleyzuurbekjeschool…
  Waarom beginnen mensen zelf niet alternatieve kerken en scholen, als men niet zonder kan?

 2. Als het privaat school is, dan laat hun hun ding doen.

  Is het een publieke school, dan mag deze verbod niet, naar school gaan is een vloek, dus waarom niet vloeken?

 3. Het vertrouwen in de waarheid van iets hebben, geloven, is volhardend van aard. De wetenschap academisch en anderzijds, geeft veelvuldig,op allerlei manieren, en in allerlei toonaarden aan: “Vastestoffen zijn er niet!”. (Een niet bestaande entiteit)

  Desalniettemin, volharden gelovigen, religieus van aard en anderzijds, erin, bewust en onderbewust, in overtuiging verkerend, te verkondigen vastestoffen ervaring te hebben. Het fenomeen Ayn Rand in ‘Atlas Shrugged’ is hierin coöperatief en propageert ook dit geloof in vastestoffen. Of dit impliceert dat er dientengevolge sprake is van het “vergiftigen van hersen”, is voor mij mysterieus.

  Hoe het ook zij: De wetenschap blijft ‘de roepened in de woestijn’.

 4. wie bij goed fatsoen heeft vloekt gewoo niet PUNT.
  fatsoen regels daar hoor je aan te houden
  ook op school
  of wel of niet god bestaat daar doet het er niet om
  vloeken dat doe je niet
  en als je op school zit
  dan kan je als ouder je opvoedings taken op dt moment niet vervullen
  en je hoopt als ouders
  dat je kind op school ook fatsoen mee krijgt
  een kind brengt vele uren op school door
  en verplicht nog wel
  dus ik vind het ook de taak van de overheid
  dat het ook de opvoedende taken op zich neemt
  meer als normaal
  als ouder doe je je best
  om je kind manieren te leren
  en de school hoort ook hier aan mee te werken
  dat het kind later een mens word waar ieder plezier v

 5. Daar zijn ze volgens mij niet toe bevoegd en je kunt de “boete” weigeren evenals de vervangende dwangarbeid, die die godverdommelingen de kinderen trachten op te leggen.

 6. Het is goed dat scholen hun eigen huisregels mogen bepalen. En het is goed dat scholen het recht hebben zelf de lesstof te bepalen en kinderen te leren over Christus en christendom. Wie het daar niet mee eens is, is geen libertariër.

  Vilseledd [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [7]:

  Nee, een libertariër behoort non-agressie voor te staan. Je op wetenschap baseren is voor een libertariër facultatief. Wetenschap is beperkt en betrekkelijk. En als er met beroep op wetenschap er agressief geweld zou worden gepleegd tegen christelijke privé-instellingen dan zou dit erg onlibertarisch zijn.

 8. “Nee, een libertariër behoort non-agressie voor te staan.”

  O, en is dat niet-verenigbaar met je op de wetenschap te baseren. Alle niet-wetenschappelijke wijsheden, die door de politiek aan de samenleving worden opgelegd, worden uiteindelijk met geweld opgelegd.

  “En als er met beroep op wetenschap er agressief geweld zou worden gepleegd tegen christelijke privé-instellingen dan zou dit erg onlibertarisch zijn.”

  Wat dacht je van mensen indoctrineren? Van mij mag je zo’n school sluiten. Als volwassenen dat willen, dan doen ze dat, maar onderwijs aan kinderen dient op wetenschap gebaseerd te zijn en niet op vage vermoedens van het bestaan van een Opperwezen.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [9]:

  Mensen niet-introdoctrineren lijkt me moeilijk. Werkelijk alle vormen van communicatie kunnen, al dan niet met opzet, een vorm van indoctrinatie inhouden. En mensen indoctrineren is geen vorm van agressief geweld. Als christenen hun kinderen christelijk onderwijs geven en iemand wil deze christenen dat met geweld ontzeggen dan hebben deze christenen het recht om defensief geweld te gebruiken tegen de agressors.

  Mag ik concluderen dat u agressief geweld tegen eigenaren van christelijke scholen te rechtvaardigen vindt (en dat u dus niet libertarisch is)? Of zit het anders…

 10. Hey jongens (Oscar en Vilseledd), hou toch eens op met die welles-nietes-spelletjes over God, de bijbel en het libertarische verband. Begint een beetje te storen voor de anderen, want het is iedere keer weer raak als een topic een theologisch raakvlak heeft. Ga even bellen blazen of zo.

  En Hugo, een school mag natuurlijk zelf bepalen wat de huisregels zijn. En ook zelf bepalen wat de sancties zijn. Waarom zou een buitenstaander (als wij) moeten bepalen wat gewenste huisregels zijn? Mensen hebben de volledige vrijheid om voor een andere school te kiezen als de huisregels/sancties ze niet aanstaan. Libertarischer kan het niet 😀
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.
  Dijk [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron Arends [11]:

  Ik wil het helemaal niet in die hoek plaatsen. Het lijkt er alleen op dat sommige mensen ophouden libertarisch te zijn als het aan komt op de vrijheid die christenen (behoren te) hebben.

  En wat betreft het recht zelf de huisregels te mogen bepalen ben ik het volkomen met u eens.

 12. Het is wetenschappelijk bewezen dat vloeken fysieke en mentale pijn verlicht. Vandaar dat er gevloekt wordt in alle talen en culturen.
  Mag een school leerlingen verbieden van hun pijn te verlichten, en dwangarbeid opleggen als ze dat toch doen? Dit lijkt mij een vorm van geweld.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 13. Vraag is natuurlijk wat je zoal onder vloeken laat vallen.
  Ik scheld luie, domme, stugge of arrogante mensen wel eens uit voor ambtenaar. Vroeger riep ik wel eens “collectivist” maar velen kennen dat woord niet, “ambtenaar” echter wel.
  Vraag is of je voor zulks een scheldwoord ook beboet zou worden, dan wel of mensen het zelfs als geuzentitel zouden gaan dragen.

 14. @Oscar [15]:

  Natuurlijk is het ook een kwestie van fatsoen. De gebruikte woorden maken niet veel uit voor het effect, en hangen af van wat je geleerd hebt uit je omgeving.
  Maar vind jij dan dat bepaalde woorden, bv. degene die de letters G, O en D bevatten, moeten verboden of bestraft worden? Is het een vorm van geweld om je onfatsoenlijk te gedragen? Of is dat een vrijheid?

  Oscar (niet ingelogd) [27] reageerde op deze reactie.

 15. @Vilseledd [7]:
  Een libertariër hoeft zich enkel op het non-agressie principe te baseren. Hoe hij daarop is gekomen is volstrekt irrelevant.
  Ervan uitgaande dat het om een private school gaat, is het de vrijwillige keuze geweest om daar les te volgen en dus de huisregels te respecteren. Komt geen geweld bij kijken.

  Alle niet-wetenschappelijke wijsheden, die door de politiek aan de samenleving worden opgelegd, worden uiteindelijk met geweld opgelegd.
  Nogal wiedes. Alles wat door de politiek wordt opgelegd wordt met geweld opgelegd. Volledig irrelevant. Zolang men zijn/haar ideeën, wat die ook moge zijn, niet met geweld oplegt, is er libertarisch gezien niets aan de hand.

  @Ron Arends [11]:
  Ik denk dat Vilseledd een grove denkfout maakt. Het is terecht dat Oscar hem daar op wijst.

  @Oscar [15]:
  En verder denk ik niet dat het oplucht om de naam van onze Heer ijdel te gebruiken.
  Mening gepresenteerd als feit.
  Het gaat hier overigens om een vloekverbod, voor zover wij weten geldt dat ook voor “kut, fuck, kanker, typhus of tering”.

 16. -Een school staat vrij zijn eigen belijd te voeren aangaande personeel EN leerlingen.
  -Zonder enige opgaaf van reden mogen zij iemand weigeren van deze school als leerling of docent. (hun erf, hun regels)
  -Wil je lid worden van zo’n school, hetzij als leraar, hetzij als leerling, dien je je aan te passen aan de regels die daar gelden.
  -Het staat je vrij die school te kiezen waarvan de normen en waarden het best bij jou aansluiten of er zelf een te starten als je geen passende kunt vinden.
  -Zelfs als dit speciaal (gesubsidieerd) onderwijs is, hoort de overheid als ENIGE controle door te voeren of de kwaliteit van het geleverde onderwijs afdoende is en zich verder niet te bemoeien met het interne beleid op een dergelijke school.
  -Andersom hoort het bedrag ontvangen per leerling niet hoger of lager te zijn dan bij een reguliere, zoals past bij een neutrale overheid.

  Lijkt me helder! Kwam ik vroeger te laat op school, kon ik ook corvee doen, en toen ik met mijn 12e betrapt werd met een fout blaadje op school, werd dat toch echt door de directeur afgepakt.

  Als mensen bij mij te gast zijn, dienen ze mijn huisregels te respecteren, zoniet dan verzoek ik ze vriendelijk op te stappen, en als ze dat niet doen plegen ze inbreuk in mijn huis en staat het mij vrij ze met geweld te verwijderen van mijn bezit.
  Evenzo geld dit andersom als ik elders te gast ben.
  en zo zijn ook deze scholieren te gast in “een anders huis” en dienen zich dus ook aan die huisregels aan te passen.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 17. Zolang die islamitische scholen goede kwaliteit onderwijs afleveren, hebben zij recht op hun extreme meningen net als andere scholen die hebben.
  Slechts als er vanuit die scholen aantoonbaar een aanval op de wetten van dit land/de vrijheid van anderen word voorbereid, zou het sluiten van die scholen die zich daar schuldig aan maken gepast zijn.

  Ik heb ook liever geen homohuwelijken in dit land.. toch moet ik ze vanuit vrijheidsoogpunt gedogen.

  Dijk [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Kemps [21]:
  Beek geeft helemaal niet om geweld of de vrijheid van anderen. Beek baseert zich op arbitraire nonsens zoals welk geloof ze prediken, en heeft er alles voor over om zijn zin door te drukken. Ik weet het, heel erg pathetisch, maar sociopaten zullen jammer genoeg altijd blijven bestaan.

  Ik heb ook liever geen homohuwelijken in dit land.. toch moet ik ze vanuit vrijheidsoogpunt gedogen.
  U heeft dus liever wel homohuwelijken in dit land. Dat dat komt door uw principes verandert daar niets aan. U heeft wel goede principes, als u iets niet bevalt wilt u het desondanks niet zomaar verbieden. Als iedereen toch zo zou denken…

  Ikzelf zie het liefste helemaal geen staatsrechterlijke huwelijken. Op dit moment lijken huwelijken vaak meer te gaan over wettelijke voordelen dan over liefde.

  Oscar (niet ingelogd) [28] reageerde op deze reactie.

 19. @beek [23]:

  De kern van nazisme..

  stukje rassenleer, streven naar blauwe oogjes, blonde haren, niet toestaan van zwakte, etc.. zou niet direct schadelijk zijn, als ze het niet op anderen afdwingen.
  Net zoals de amish geen gevaar voor anderen zijn zou ik in een milde vorm van nazi’s geen gevaar zien. (niet alle nazi’s wilden joden doden enzo)
  Laat ze lekker met zijn allen in hun eigen stadstaatje heerlijk raszuiver zijn.. zij blij, wij blij.
  Als ze gaan onderwijzen hoe anderen te doden en dergelijke dan is helder dat zo’n school onwenselijk is.

  Maar dat is dan niet vanwege dat nazi-gedoe maar vanwege het willen doden/aanvallen van mensen buiten hun eigen groep.

  Ps: Hitler dwong joden tot het dragen van een gele ster.. wilders dadelijk de moslims opdragen een groene halve maan? Jouw visie willen opdringen aan een heel ras/geloof zonder enige nuancering of aanziens des persoons, is weinig liberaals aan.

  Ik ben me bewust dat met mijn orthodox gereformeerde geloof ik een uitzondering ben.. daarom juist besef ik me ook dat als ik respect voor mijn mening wil, ik dat ook voor die van een ander moet hebben. Anders heb ik geen recht van spreken.

  De vrijheden en bejegening die jij zou wensen voor jouzelf.. en jouw standpunten, geef die dan ook een ander.

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 20. @cheesus [16]:

  ‘Maar vind jij dan dat bepaalde woorden, bv. degene die de letters G, O en D bevatten, moeten verboden of bestraft worden? Is het een vorm van geweld om je onfatsoenlijk te gedragen? Of is dat een vrijheid?’

  Het gaat om het recht zelf de huisregels te mogen bepalen en ik vind dat mensen mogen bepalen dat een vloekverbod tot de huisregels behoort.

  Vrijheid is niet het recht om alles overal te mogen zeggen. Positief recht heeft niets van doen met libertarisme.

 21. @Dijk [22]:

  Daar ben ik het mee eens. Ik zie liever ook geen ‘staatshuwelijken’. Ik zie dergelijke huwelijken niet als huwelijken, maar als een contract tussen twee mensen en de staat. Als het burgerlijk huwelijk wordt afgeschaft dan komt er ook een einde aan het zogenaamde homohuwelijk.

  Een huwelijk is een sacrament, een eenmalige verbintenis, tot de dood hen scheidt, tussen één man en één vrouw die van elkander houden. Al het andere is schone schijn, barbaars gebruik of travestie.

 22. @Dijk [24]:

  Waarmee Dijk zich voorgoed heeft laten kennen als een onbenul, met deze nazi-vergelijking.
  Deze Dijk overtreedt de huisregels niet alleen, hij laat tevens zien hoe gebrekkig zijn zogenaamde rationaliteit is.
  En dat soort denkt het dan beter te weten!
  Laat me niet lachen.

  Dijk [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Kemps [25]:

  Toch gaat zo’n vrijblijvendheid niet op, dat, als een gememeenschap nazistisch wil leven, zij haar gang moet kunnen gaan.
  In feite zeg je gewoon onze huidige realiteit na, maar dan op een wat kleinere schaal. Immers, nu hebben we b.v. een Iran met z’n tirannen. Besef je hoe erg het is te moeten leven binnen een systeem dat geen enkele rechtszekerheid biedt? Dat betekent dat je ’s nachts van je bed wordt gelicht wegens een merkwaardige, soms uit de lucht gegrepen, beschuldiging.

  Binnen een ‘nazistische’ gemeenschap worden abortussen gepleegd, krijgen gehandicapten een dodelijk spuitje, evenals dementen, en is er van vrijwilligheid (de vrijwillgheid de gemeenschap te verlaten) geen sprake.
  Je kunt zoiets niet zomaar ’toestaan’.
  Dan doe je precies hetzelfde als libertariers. Je ‘staat toe’ dat mensen op een afschuwelijke manier worden geterroriseerd, want je hebt een ’tolerante’ houding jegens ‘andersoortige’ samenlevingen die van jou in ‘vrijheid’ mogen bestaan.

  En als zo’n samenleving ook nog eens christenen vervolgt, is zo’n houding van ’tolerantie’ (‘ze’ zouden er zelf voor kiezen??! Laat me niet lachen) een houding van pure onverschilligheid geworden. Zulke desinteresse lijkt me in strijd met het beginsel der liefde voor de medemens.

Comments are closed.