De uitspraak dat de waarheid niet bestaat heb ik vele malen horen uiten. Meestal hoef je daar niet veel aandacht aan te schenken. Als er al een probleem is, is dat in de meeste gevallen door een paar vragen snel opgelost. Maar toen de hoofdredacteur in het blad “Spiegelbeeld” schreef over “jouw waarheid” werd ik weer geïnteresseerd.

 ALS de waarheid niet bestaat, betekent dat, dat “de waarheid bestaat niet” dus NIET waar!
En dan bestaat de waarheid dus wel?

 Het blijkt dan ook praktisch altijd dat dergelijke uitspraken voortkomen uit het gebrek of ontbreken van definities, kortom men weet niet waar men het over heeft.

 De waarheid is niet een ding of een gebeurtenis zelf. Een waarheid is een formulering in woorden die iets omschrijft dat overeenstemt met de werkelijkheid en de feiten. En ik neem aan dat het duidelijk is dat de werkelijkheid “eenduidig” is.
Dan moeten de daarvoor gebruikte termen ook juist zijn, althans door de “zender” van de formulering zowel als door de “ontvanger”  op dezelfde wijze worden begrepen.

 In de meeste gevallen blijkt het ook heel eenvoudig te zijn. Mensen gebruiken elke dag honderden woorden en die blijken bijna altijd begrepen te worden. Het kan moeilijker worden in meer ingewikkelde handelingen, OF als er bedrog in het spel is.

Dit laatste gebeurt veel in de politiek waar aan woorden een betekenis wordt toegekend die bij de ontvangers net iets anders worden begrepen.

 Zo zijn er woorden als solidariteit, sociaal, rechten, democratie,  algemeen belang en ook vrijheid die graag gebruikt worden om mensen te misleiden. Woorden zijn dan (politieke) wapens.

Dat zal niet de bedoeling van de hoofdredacteur van Spiegelbeeld zijn. Maar als hij schrijft: “… wat is waarheid. Jouw”waarheid is datgene dat goed voelt wanneer je het filtert door je hart”, betekent dat jouw waarheid een andere is dan de mijne of de zijne. Met andere worden dat er geen waarheid is.

 Met dit uitgangspunt wordt elke discussie wel erg moeilijk! Misschien zelfs zinloos.

81 REACTIES

 1. @Zé [63]:

  Begrippenkader :

  De Waarheid (de bron, en eindpunt, en antwoord op al wat was, is en ooit zal zijn), onderveranderlijk en eeuwig.

  Perceptie (beeldvorming van De Waarheid door een individu, groep, theorie, etc)

  “De Waarheid, is Hij die is velen, gelijk een eindeloos geschakerde diamant, waarvan slechts enkele facetten tegelijk bekeken kunnen worden, om De Waarheid echt te bevatten moet je Hem Zijn”

  “Je kunt de Waarheid wel kennen, maar nimmer bevatten, implaats daarvan moet de Waarheid jou bevatten”

  het was hierom dat de Christus sprak :

  “Wie zichzelf verliest, zal zichzelf behouden, wie zichzelf tracht te behouden, zal zichzelf verliezen”

  De neiging van de mens, om alles te wilen doorgronden en “onderwerpen” is uiteindelijk wat diezelfde mens weerhoud om te zien wat Waarheid is.

  =====================================
  “Er is EEN Waarheid, en die is te kennen, elk mens is aan zichzelf en de mensheid als geheel verplicht deze Waarheid onophoudelijk te zoeken, en indien hij deze gevonden heeft deze tegen elke prijs aan te nemen”
  =====================================

  De Waarheid is niet te bewijzen, want dat zou vragen dat ik bewust kennis neem (dus bezit) van de Waarheid.. om die vervolgens te verwoorden naar anderen.
  Aangezien de Waarheid oneindig is, en ik niet, kan ik NOOIT de Waarheid bevatten, laat staan bezitten, en dus kan ik die ook NOOIT overbrengen op anderen.
  Het beste wat ik kan doen is een weg wijzen, die een ander kan gaan, om zelf die Waarheid te zoeken..

  “De grootste ontdekking die ik deed, was ontdekken dat De Waarheid, geen formule, idee of theorie was, maar een Persoon”
  =========================================

  “JWHW = Ik Ben (De WAARHEID)”
  -> “IK ben (De WAARHEID) aan eenieder die MIJ oprecht zoekt, zal IK MIJZELF bekend maken”

  “Christus : ” IK de Weg en de WAARHEID, eenieder die tot de Vader (DE WAARHEID) wil komen, moet door mij heen”

  ik hoop dat de wijsheid van deze woorden voor jullie zichbaar is.
  “Maar niemand is zo blind als diegene die niet wil zien”

  Nico de Geit [73] reageerde op deze reactie.

 2. @vrijeradikaal [65]:

  “Christus : ” IK de Weg en de WAARHEID, eenieder die tot de Vader (DE WAARHEID) wil komen, moet door mij heen”

  Oh….ja…Cristos ( = Grieks voor ” de gezalfde “)is er ook een in de top honderd aller tijden.

  Er is geen “waarheid ” slechts een fuzzy relatief grijs gebied , en als een relatieve meerderheid het voor waar ( gepropageerd )aanvaard ; is het vanaf dat moment waarheid.

  Kemps [70] reageerde op deze reactie.
  Kemps [71] reageerde op deze reactie.

 3. @vrijeradikaal [66]:

  DE WAARHEID, is onveranderlijk, en eeuwig.
  niet afhankelijk van het oog van de waarnemer… en heeft zelfs geen waarnemers nodig om te bestaan.

  je kunt theoritiseren of DE WAARHEID te kennen is.. maar dat hij bestaat staat buiten kijf.

 4. @Kemps [64]:

  “JWHW = Ik Ben (De WAARHEID)”
  -> “IK ben (De WAARHEID) aan eenieder die MIJ oprecht zoekt, zal IK MIJZELF bekend maken”

  “Christus : ” IK de Weg en de WAARHEID, eenieder die tot de Vader (DE WAARHEID) wil komen, moet door mij heen”

  ik hoop dat de wijsheid van deze woorden voor jullie zichbaar is.
  “Maar niemand is zo blind als diegene die niet wil zien”

  ————-

  Je hebt het over een stelletje geesteszieke Joden. Ik heb het over Jezus, Paulus, en al die ander Joden die het christendom bedachten, verder uitwerkten en verspreidden, etc. Ze zijn geestesziek. Misschien was het beter geweest het hele zooitje opdringerige machtszuchtige geesteszieke leugenaars en bedriegers uit te roeien.

  Het christendom tast de hersenen aan. Het belooft van alles maar maakt niets waar. Ik heb geen plannen om voor een geesteszieke Jood te buigen.

  ———————————

  De moord op Bonifatius – De Donareik

  Kerstening is het – al dan niet vrijwillig – opdringen van het christelijk geloof. Deze van oorsprong Joodse godsdienst – niet alleen Jezus en zijn twaalf volgelingen zijn Joods, ook Paulus en andere verspreiders van het christendom zijn Joods – belooft het eeuwige leven in volkomen zaligheid voor gelovigen. Met ongelovigen loopt het minder goed af: zij worden in het hiernamaals in een vuur gegooid waar ze eeuwig zullen knarsetanden van pijn.

  In de derde eeuw behoorden Turkije, Cyprus, Kreta, Carthago, Cyrene en de Nijldelta tot de sterkst gekerstende gebieden. Tegen het einde van de zesde eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau en de Rijn gekerstend. Tijdens de achtste en de negende eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend. De kerstening was meestal niet vrijwillig maar vond plaats met dwang en geweld.

  De heersers Clovis, Karel Martel en Karel de Grote bekeerden zich tot het christendom en zij dwongen de bewoners van hun gebied hen na te volgen. Karel de Grote liet iedereen vermoorden die weigerde gedoopt te worden.

  Bonifatius
  De Engelsman Bonifatius besteedde vrijwel zijn gehele leven aan het opdringen van het christelijk geloof aan Germanen. Hij was voornamelijk actief in het Frankische rijk en wordt ook wel de apostel van de Duitsers genoemd. Een evangelist werd altijd omringd door tientallen soldaten die zonodig geweld gebruikten als het geloof niet hartelijk werd ontvangen.

  Volgens de Germaanse traditie vonden bijzondere gebeurtenissen zoals rechtspraak, een trouwerij, een feest en andere rituelen onder een grote oude boom plaats, bij voorkeur een eikenboom die ook wel Donareik genoemd wordt. Grote oude bomen werden net als bergen en bronnen door de Germanen als heilig beschouwd.

  Bonifatius wilde de Germanen duidelijk maken dat zij moesten stoppen met hun oude gebruiken en zich moesten bekeren tot het christendom. Hij liet in het jaar 723 in Geismar nabij Fritzlar – dat is in Hessen waar veel Germanen niet gediend waren van het christendom – onder bescherming van reeds gekerstende soldaten een Donareik omhakken. Van het hout bouwde Bonifatius een kapel, gewijd aan Sint Petrus. Het omhakken van de Donareik wordt door velen beschouwd als het begin van de kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen.

  Fatale reis naar Friesland
  Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en bewakers, opnieuw naar Friesland. Hij sloeg zijn kamp op bij Dokkum waar een doopfeest zou plaatsvinden. Maar in plaats van daar zijn bekeerlingen te treffen, werd hij er de volgende ochtend overvallen door een groep gewapende Friezen die onder Bonifatius’ missiecompagnie een slachtpartij aanrichtten. Op 5 juni 754 werd Bonifatius gedood, samen met zijn 52 metgezellen.

  Moraal
  Een relatief klein groepje gewiekste Joden bedenkt een zieke ideologie. Een aantal invloedrijke niet-Joden geloven heilig in die ideologie en dwingen anderen deze ideologie te steunen. Een aantal andersdenkenden zint dat niet en vinden de moed en de kracht om weerstand te bieden.

  Meer: http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-moord-op-bonifatius-%E2%80%93-de-donareik/

 5. @Vilseledd [75]:

  Als een liberaal, hou je natuurlijk niet van het idee van een almachtige God.. maar om het te zeggen zoals het er staat :

  “Is God niet bij machte en gerechtvaardigd, om de ene pot die hij bakt, tot praal te stellen, en de anderen te verwerpen? Is het niet aan de maker zelf te bepalen wat Hij doet met Zijn maaksel? Wat zou nu dan het maaksel in opstand komen tegen zijn Maker en Hem zeggen wat Hij zou moeten doen, voorzeker Hij zal hen niet sparen!”

  Fase 1 :
  De mens word een keuze gegeven.

  -Of je kiest om God gehoorzaam te zijn en kunt in het paradijs blijven
  -Of je kiest om dat niet te doen en zult sterven.

  -> deze keuze is al verkeerd gemaakt.
  Nu had God de mens op dat moment al in de hel kunnen smijten, was Zijn goed recht geweest, immers dat was toch het gevolg van de keuze die de mens al gemaakt heeft?

  Fase 2 :
  De mens word een 2e kans gegeven.
  En op een “in werkelijkheid niet bestaande” illusie van tijd en materie geplaatst, gestript van zijn vroegere “goddelijke” status.
  Of zoals plato zij : “wij zijn gevallen goden die de hemel missen”

  Binnen deze wereld word een uitweg gegeven volg Christus.
  Dit houd in :

  -erkenning dat je fout zat.
  -onderwerping van jouw Wil aan God (opgeving van de rebelie die je destijds starte)
  -aanname van vergeving

  Optie
  -Je kiest vrijwillig om je vrije wil op te geven en God te volgen, hierdoor zul je na dit leven behouden blijven.
  -Je kiest om dit niet te doen (ook niet kiezen is kiezen, wie niet voor kiest, kiest automatisch tegen, blanco stemmen kan niet.)
  en zult daarom alsnog de straf krijgen die je dus al verdiend had.

  of om het anders te zeggen :
  Elk mens is het PRODUCT van Gods arbeid, en Hij is dus volledig VRIJ om ermee te doen wat HIJ wil, en NIEMAND heeft daar iets over te zeggen, ZEKER dat maaksel zelf niet.

  Oscar [77] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé [63]:
  Wat doe jij hier dan? Volgens mij ben JIJ gewoon wat aan het ouwehoeren met je laffe en achterlijke waarheidsrelativisme. Daar schiet écht niemand iets mee op. Jij bent hier degene die wat gefrustreerd aan het zeiken bent. Ga toch lekker terug onder je steen kwakzalverij bedrijven, trol.

  @Oscar [77]:
  Van zijn trollenboek.

  Oscar [79] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [77]:

  De Hoofdzonde is ZELF God willen zijn.
  Dus ZELF op de troon zitten.
  Dus ZELF beslissen.
  ergo : Jouw eigen Wil volgen.

  Waar bekering is je onderwerpen en DIENAAR willen zijn.
  GOD op de troon erkennen
  GODS bevelen volgend, ipv zelf beslissen
  ergo : GODS Wil volgen.

  vasthouden aan je eigen wil, is DE Hoofdzonde, rebelie tegenover God.

Comments are closed.