Op FOK! stond een interessant bericht omtrent verzekeringen. Levensverzekeraars mogen van het Europees hof geen hogere premie voor een levensverzekering vragen aan vrouwen, ondanks dat vrouwen langer leven en dus een hoger totaalbedrag uitgekeerd krijgen. Het zou namelijk regelrechte discriminatie zijn om vrouwen een ander bedrag te laten betalen dan mannen. Het feit dat mannen nu extra veel moeten betalen om het aan vrouwen uit te keren terwijl ze toch al de gebeten hond zijn omdat ze magere Hein eerder tegen het benige lijf lopen is blijkbaar geen discriminatie.
Een verzekeraar mag uiteraard zelf zijn premie bepalen en voor de klant geldt het bijzonder eenvoudige ’take it or leave it’. Er zijn talloze analogieën te bedenken die de absurditeit van het gedwongen gelijktrekken van de premies aantonen. Een huis met een rieten dak of zonder brandwerende materialen zal ongetwijfeld tot een hogere premie voor een brandverzekering leiden. Het zou redelijk zijn om iemand die een risicovolle sport beoefent een hogere premie voor zijn ziektekosten te laten betalen. Immers, waarom moet hij zijn risico kunnen afwentelen op mensen die minder riskant gedrag vertonen? Een gammele schrootkoets zou tot een hogere premie voor een autoverzekering kunnen leiden met dezelfde verklaring. Immers, waarom zou iemand die in een veilige auto rijdt het risico moeten dragen voor iemand die besluit dat niet te doen? Een rechtsbijstandsverzekering voor iemand die zich bij voortduring in de nesten werkt zou hoger kunnen zijn dan voor iemand die zijn conflicten liever in den minne schikt. Een bijkomend voordeel is schadevermijdend gedrag zo door de verzekeraar beloond wordt, zoals ook het geval is bij een ‘no claim’-korting.

Iemand zou nog kunnen aanvoeren dat iemand er niet voor kiest om als vrouw geboren te worden en daarvoor dus ook de kosten niet zou moeten dragen. Evenmin kiest iemand er echter voor om als man geboren te worden, maar de consequentie daarvan is wel dat hij extra premie moet betalen omdat vrouwen een hogere uitkering krijgen. Bovendien mag je iemand pas aansprakelijk stellen voor kosten als de ander daadwerkelijk schuldig is aan die kosten. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Zolang mensen zekerheid willen zullen verzekeraars bestaan en dit aanbieden. Laat de markt zijn werk doen en eenieder die geld wil uitgeven voor zekerheid zal ergens terecht kunnen zolang iemand die centen maar al te graag in zijn eigen zak ziet vallen.

26 REACTIES

 1. In sommige gevallen is gelijktrekken rechtvaardig.

  zoals bij zorg.

  ALLE zorgkosten van ALLE nederlanders horen in EEN pot te gaan, en vervolgens verdeeld naar draagkracht ieder zijn deel te betalen.
  Zonder een enkele cent aan overhead te spenderen.
  (dit is helaas verre van de situatie nu)
  ->
  Het zou slecht zijn als mensen die door leeftijd of genetische aanleg meer kans hebben op een aandoening daar meer voor betalen. Immers dat is buiten hun schuld, en dus moeten we met hen solidair zijn.
  ->
  Mensen die zich vetvreten, of roken, of teveel drinken etc, en DAARDOOR extra kosten meebrengen, dat mag natuurlijk wel in rekening worden gebracht bij de persoon schuldig aan zulk gedrag.
  Dat is immers iets waar je zelf voor zorgt, en dus een keuze is en geen onmacht.

  Maar in andere gevallen, zoals idd bij een inboedelverzekering of levensverzekering, dat zijn verzekeringen die niet noodzakelijk zijn.
  is premie gelijktrekken onzinnig.
  Dat zijn verzekeringen die je niet strikt nodig hebt en dus hoeft daar niet solidair betoont te worden.

  Bovendien werkt het bij een commercieel ingstelde levensverzekering tweeledig :
  levensduur heeft zowel effect op de te betalen premie als de te ontvangen uitkering.
  Hierdoor word al automatisch gecorrigeerd en krijgt iedereen een “fair” aanbod.
  hierin wilen verstoren, zorgt juist voor een oneerlijke situatie.

  Nico de Geit [6] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [8] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [21] reageerde op deze reactie.

 2. Aangaande pensioenen/levensverzekeringen is mijn aanvulling tevens :

  variabele pensioenleeftijd, het idee van pensioen is, dat je niet meer KUNT werken… gezien de gestegen levensverwachting, zou een directe verhoging van de pensioenleeftijd naar 72 voor mannen en 76 voor vrouwen gepast zijn.
  maar voor sommige mensen kan dit veel hoger of lager.. bewijs eerst maar eens dat je door je leeftijd niet meer KUNT werken, voor je stopt.

  Vervolgens vrijgeven pensioenmarkt… zelf jouw pensioen regelen, bepaal zelf maar hoeveel je wilt investeren in jouw oude dag, en met welk levensjaar je dit wilt..
  jong stoppen met een hoge pensioenuitkering zal je veel premie kosten, oud stoppen met een lage pensioenuitkering weinig..
  kies zelf maar…

  Om dan de oudjes op te vangen die geen premie hebben kunnen afdragen, blijft de aow natuurlijk wel bestaan, maar de verplichte pensioenfondsen gekoppeld aan werk… die zouden wat mij betreft mogen vervallen.

 3. Er zijn talloze analogieën te bedenken die de absurditeit van het gedwongen gelijktrekken van de premies aantonen.

  Alleen zijn de genoemde voorbeelden geen analogieën. In de genoemde voorbeelden gaat het allemaal om keuzes die iedereen zelf maakt. Men kiest er voor om in een bepaald soort huis te wonen, om een bepaalde sport te beoefenen, om in een bepaalde auto to rijden, en om bepaalde risico’s te nemen in het leven. Geslacht is in principe geen keuze, ondanks het feit dat men een gendertransformatie kan ondergaan. Een betere analogie zou zijn als de levensverzekeraar onderscheid maakt op bijvoorbeeld huidskleur of ras. Geen enkele verzekeraar zou daar mee wegkomen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er kritiek is op het verschillend behandelen van vrouwen en mannen.

  Kemps [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Patrick [227973]:

  een man leeft korter dan een vrouw.

  als het om een verzekering gaat die vereist dat je tot je 67e geld inlegt, om vervolgens van je 67e tot aan je dood, maandelijks een bedrag uitgekeerd te krijgen, maakt het toch wel sterk uit of je man of vrouw bent.

  immers : de man word verwacht na zijn 67e nog 15 jaar te leven, deze vrouw nog 20 jaar)
  Dit houd in dat de uit te betalen som bij een vrouw dus 33,33% hoger is.

  Zou je dit splitsen dan is het heel eerlijk :
  immers de vrouw betaald dan een hoger premiebedrag, maar ontvangt gemiddeld 20 jaar de uitkering.
  de man betaald dan een lager premiebedrag, maar ontvangt dan gemiddeld slechts 15 jaar de uitkering.

  Door het gelijk te trekken ontstaat juist een oneerlijker situatie :
  deze twee premies worden tegen mekaar weggemiddeld, waardoor die van mannen stijgt en van vrouwen daalt.. maar je weet al bij voorbaat dat vrouwen meer uitbetaald krijgen.

  door dus de premie voor man en vrouw gelijk te trekken, ben je dus eigenlijk mannen aan het discrimineren/bestelen.

  Patrick [18] reageerde op deze reactie.

 5. Het zou redelijk zijn om iemand die een risicovolle sport beoefent een hogere premie voor zijn ziektekosten te laten betalen. Immers, waarom moet hij zijn risico kunnen afwentelen op mensen die minder riskant gedrag vertonen? Een gammele schrootkoets zou tot een hogere premie voor een autoverzekering kunnen leiden met dezelfde verklaring. Immers, waarom zou iemand die in een veilige auto rijdt het risico moeten dragen voor iemand die besluit dat niet te doen?

  Dit zijn twee vergelijkingen die niets met elkaar te maken hebben. Iemand die een risicovolle sport beoevend heeft inderdaad meer kans op een blessure. Maar iemand die van af zijn school in een luie stoel gaat zitten en verder nooit meer een poot verzet is ook risicovol bezig. Iemand die in een veilige auto rijd neemt meer risico’s omdat hij veilig zit t.o.v. een niet veilige auto.

 6. @Kemps [227971]:

  “In sommige gevallen is gelijktrekken rechtvaardig.”

  Ik wil niet gelijkgetrokken worden maar met rust gelaten worden. Wat is er rechtvaardig aan gelijktrekken als iemand dat niet wil? Het is gewoon eng.

  Want ben ik blij dat ik geen verzekering heb bij een bedrijf dat gebukt gaat onder overheidsregels.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico de Geit [227976]:

  Helemaal mee eens.
  Maar jij wil niet gelijkgetrokken worden.
  Dat kan niet. Het collectief vindt dat jij dat wel MOET.
  Jij MOET gewoon solidair zijn.
  En als je tegensputtert, dan komt het collectief je wel dwingen.

 8. @Kemps [227971]:

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel geweld Kemps wil gebruiken om mensen gelijk te trekken, te slaan of te stampen. Mag de overheid op mensen schieten die zich verzetten als hun eigendommen worden afgenomen omdat ze niet gelijk gemaakt willen worden? Mag de overheid mensen opsluiten of vermoorden omdat ze niet gelijk willen zijn en zich verzetten tegen geweld?

  Het gelijk maken beperkt zich niet tot het afgeven van je geld, maar gelijk zijn betekent ook dezelfde overtuiging aanhangen. Daarom moeten kinderen tot hun 18e 1.000 uren verplicht naar een staatsschool. Daarom is de vrijheid van meningsuiting beperkt tot de denkbeelden van de overheid.

  Kemps [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [227978]:

  je legt het verkeerd uit :

  *zorgen voor zwakkeren/zieken etc is een PLICHT. (en dus niet iets waar je niet voor kunt kiezen)
  *de meeste mensen zullen dit inzien en zullen ook vrijwillig bereid zijn hun rechtmatige deel te betalen.
  *enkele asocialen zullen dit proberen te ontlopen, hiermee deze last afwentelend op hen die wel bijdragen, danwel het laten creperen van deze zwakkeren.
  *deze wel betalers hebben dus het recht om deze asocialen idd desnoods gewapenerhand te dwingen het sociale gedrag te vertonen.

  ->al vind ik feitelijk dat mensen die die normale solidariteitshouding al niet hebben van nature, iets mis in hun kop hebben, en je die individueen zoveel mogelijk uit de samenleving moet werken, hetzij door invloed op de media, hetzij door keiharde maatregels.

  Kemps [10] reageerde op deze reactie.
  Doompie [11] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Kemps [227979]:

  Norm 1 : je MOET zorgen voor zieken en zwakken.
  Norm 2 : kosten niet door eigen schuld gemaakt, moeten gedeeld worden.
  Norm 3 : De kosten moeten hoe dan ook betaald worden, en als mensen niet meebetalen, dan stelen ze van hen die wel bijdragen.

  Te vergelijken hiermee :
  -Het is gebruikelijk op mijn muziekvereniging rondjes te geven.
  -Het is gebruikelijk dat mensen met een hoger inkomen vaker rondjes geven dan hen met een lager inkomen
  -Je hebt mensen die geen/te weinig rondjes geven in verhouding tot wat zij bezitten en deelnemen.
  -Zulke mensen zeggen dan doodleuk “ja niemand VERPLICHT je rondjes te geven” terwijl iedereen weet wat het sociale gebruik is.
  -De oplossing van deze vrienden was : ze sluiten een onderonsje met de barman, en laten een opgedrongen rondje op zijn rekening zeten, en hij moet deze eerst afrekenen voor hij weer mee mag doen met de rondjes of zelf iets kan bestellen bij die bar.
  (hij kan idd besluiten die rekening niet te betalen, maar is daarmee zelf volledig uitgesloten van de muziekvereniging, de groep vrienden en die bar, wat te vergelijken zou zijn met het opgeven van je nederlandse identiteit)

 11. @Kemps [227979]:

  “zorgen voor zwakkeren/zieken etc is een PLICHT”

  Oh ja? En voor wie is dat een plicht?
  Volgens mij heeft niemand enige plicht behalve sterven.

  Tijd dat jij je eigen republiek gaat oprichten.. liefst VER WEG van de beschaafde wereld..
  Elke reactie van je kan ik alleen nog maar denken “eng mannetje”…

  Mensen handelen slechts maar met 2 motivaties: Angst, eigenbelang.

  Angst proberen ze al 2000 jaar, zullen we eens gaan proberen hoe het gaat als we handelen uit eigenbelang?

  Kemps [12] reageerde op deze reactie.

 12. “Een verzekeraar mag uiteraard zelf zijn premie bepalen en voor de klant geldt het bijzonder eenvoudige ‘take it or leave it’. Er zijn talloze analogieën te bedenken die de absurditeit van het gedwongen gelijktrekken van de premies aantonen.”

  Maar is niet kenmerkend aan een verzekering, dat tegen dezelfde premie gebeurtenissen met verschillende financiële gevolgen worden gefinancierd?

  “Een huis met een rieten dak of zonder brandwerende materialen zal ongetwijfeld tot een hogere premie voor een brandverzekering leiden. Het zou redelijk zijn om iemand die een risicovolle sport beoefent een hogere premie voor zijn ziektekosten te laten betalen. Immers, waarom moet hij zijn risico kunnen afwentelen op mensen die minder riskant gedrag vertonen?”

  Beide zaken, waarmee de verzekeringnemer kan stoppen. Van discriminatie spreken we, wanneer het die eigenschappen betreft, die een mens niet gemakkelijk kan veranderen.

  “Evenmin kiest iemand er echter voor om als man geboren te worden, maar de consequentie daarvan is wel dat hij extra premie moet betalen omdat vrouwen een hogere uitkering krijgen.”

  Vergeleken met de kromme situatie van voorheen betaalt de man nu meer, maar het had natuurlijk nooit zo mogen zijn.

  “Laat de markt zijn werk doen en eenieder die geld wil uitgeven voor zekerheid zal ergens terecht kunnen zolang iemand die centen maar al te graag in zijn eigen zak ziet vallen.”

  Dat klinkt als iemand, die tegen het verzekeringswezen als zodanig is.

  “ALLE zorgkosten van ALLE nederlanders horen in EEN pot te gaan, en vervolgens verdeeld naar draagkracht ieder zijn deel te betalen. Zonder een enkele cent aan overhead te spenderen.”

  Dat werkt niet. Er is geen enkele prikkel voor de uitvoerders daarvan om de kosten laag te houden.

  “Een betere analogie zou zijn als de levensverzekeraar onderscheid maakt op bijvoorbeeld huidskleur of ras.”

  Dat zou in de libertarische visie wel mogen en moeten kunnen. Het dan overblijvende “racisme” is veel minder erg dan het op dit moment staatsgeïnduceerde racisme, waarbij mensen blijvend niet de kans krijgen zich te bewijzen. Hun marktwaarde ligt in een zeker gebied in een zekere tijd lager en de overheid dwingt de prijs voor de aanname van een allochtoon gelijk. Het gevolg is, dat vraag en aanbod elkaar niet vinden, waardoor een groep marginaliseert en criminaliseert, welk proces honderden jaren kan voortkankeren. Dan heb ik liever een verzekeraar, die zegt: “Zwarten leven minder lang, dus bij ons bent u goedkoper verzekerd.” Op een gegeven moment leven zwarten doordat ze hun kansen hebben kunnen nemen even lang en richt de verzekeraar zich op de algemene markt of verdwijnt. Je wil toch ook geen afrokappers verbieden. Als ik daar een bordje zie staan: “Geen blanken,” zou ik nog lachen. Waarom? Omdat de blanke weet, dat hij op veel plaatsen wel terechtkan, omdat hij niet door de overheid gemarginaliseerd is.

  “Zulke mensen zeggen dan doodleuk “ja niemand VERPLICHT je rondjes te geven” terwijl iedereen weet wat het sociale gebruik is.”

  Als het niet mijn sociaal gebruik is, dan laat ik de anderen betalen en vervolgens weten ze, dat het zo niet bij iedereen werkt. En zeker, als het groepje niet van begin tot eind vast is, werkt dit niet en kan iedereen beter zelf betalen. Als de bedoeling van rondjes geven is, dat iedereen naar evenredigheid van het gebruik betaalt, dan houd gewoon je eigen consumpties bij. Vergeet ook niet, dat mensen vaak rondjes geven om te patsen of de indruk te wekken, dat ze goed verdienen.

 13. @Kemps [227979]:

  “enkele asocialen zullen dit proberen te ontlopen, hiermee deze last afwentelend op hen die wel bijdragen, danwel het laten creperen van deze zwakkeren.”

  “al vind ik feitelijk dat mensen die die normale solidariteitshouding al niet hebben van nature, iets mis in hun kop hebben, en je die individueen zoveel mogelijk uit de samenleving moet werken, hetzij door invloed op de media, hetzij door keiharde maatregels.”

  Infantiel en irrationeel.

  Zelfs al zou ik het willen, ik kan niet de hele wereld helpen, sterker: veel mensen willen niet eens geholpen worden, om over de dieren maar te zwijgen. Als jij iemand wilt helpen, prima. Maar anderen dwingen hun geld af te geven zodat negers in Burkino Faso een zonnecollector op hun dak krijgen om hun mobieltje op te laden is idioot.

  Wat zwak en mislukt is moet je niet proberen te redden. Overeind houden wat zwak en mislukt is loopt altijd uit op nog meer ellende.

  Ik hou mijn eigen broek op, niet die van anderen.

 14. “al vind ik feitelijk dat mensen die die normale solidariteitshouding al niet hebben van nature, iets mis in hun kop hebben, en je die individueen zoveel mogelijk uit de samenleving moet werken, hetzij door invloed op de media, hetzij door keiharde maatregels.”

  Leg aan de hardwerkende Nederlander maar eens uit, wat er solidair is aan het feit, dat sommigen alleen maar nemen en anderen alleen maar moeten geven. Dan houdt het bij gauw op.

  “Zelfs al zou ik het willen, ik kan niet de hele wereld helpen, sterker: veel mensen willen niet eens geholpen worden, om over de dieren maar te zwijgen.”

  De meeste mensen willen niet geholpen worden, zoals ze geholpen moeten worden. Een schuldtokkie wil dat zijn schulden weggestreept worden, maar is niet geïnteresseerd in lessen over budgettering, terwijl er al sinds begin 19e eeuw een uitstekend werk daarover beschikbaar is: “De tering naar de nering zetten”.

  “Wat zwak en mislukt is moet je niet proberen te redden. Overeind houden wat zwak en mislukt is loopt altijd uit op nog meer ellende.”

  Wat noodhulp bieden, maar zeker niet iemands leven gaan overnemen, wat de overheid thans doet. Zo leert de persoon het beste, dat de huidige mevenswijze tot niets leidt.

 15. @Kemps [227982]: collectivisme is al geprobeerd, onder andere in de Sovjet-Unie, Roemenie, Hongarije, Tsjechoslowakije, Polen, de DDR, Noord-Korea, Cuba, China enz. Gelijkheid was er wel, iedereen op een clubje marionettenspelers na was straatarm, zeker volgens westerse begrippen. Je ziet nou toch ook aan China dat het loslaten van een staatsgecontroleerde markt tot hogere welvaart leidt? Ongelijkheid zal ongetwijfeld iets toenemen, maar het gros van de mensen zal een gemiddeld welvaartsniveau hebben. Het gaat er dus om de welvaart op te krikken.

  Verzekeraars verkopen zekerheid, geen uitkering. Een verzekering is een bijzonder goede manier van risicospreiding. Een verzekeraar kan alleen pas daaderkelijk uitkeren als er premies binnenkomen en als ze aan bepaalde groepen meer geld kwijt zijn is het logisch om niet direct te besluiten de rekening bij een andere groep neer te leggen. Als negers korter leven dan blanken heeft een verzekeraar het recht om hun premie te verlagen. Hij mag immers zelf zijn premies bepalen.

  Er zijn talloze voorbeelden van hoe mensen buiten hun schuld kosten moeten maken. Lelijke mensen zijn meer geld kwijt aan schoonheidssalons en prostituees, hoewel zelfs deze door een verzekeraar gedekt zouden kunnen worden. Als iemand er brood in ziet zou dat zeker tot de mogelijkheden behoren. Onhandige klungels zijn meer geld kwijt aan klusjesmannen. Zoals ik al in het artikel aangaf, hij mag een ander er pas voor aansprakelijk stellen als de ander daaraan schuldig is.

  Wou je echt alles gelijk trekken? Wanneer ga je jouw levensstandaard gelijktrekken met een gemiddelde Afrikaan? Socialisme dat bij de grens ophoudt – zoals dat van de SP, de PvdA en GroenLinks – zou eigenlijk nationaal-socialisme mogen heten, maar deze term is door optreden van een bekende collectivist in onbruik geraakt…

  Kemps [17] reageerde op deze reactie.

 16. @PaulVanLeeuwen [227986]:

  je noemt zelf al het redelijke argument :
  er is teveel ellende om de hele wereld te dragen, laat ons ons beperken tot nationaal-socialisme.

  ik ben me bewust dat een gedeelte van de welvaart hier over de ruggen van anderen gaat, en over de rug van de gezondheid van de aarde. En ben dus bereid in te leveren om ook dat recht te trekken.
  Maar het mag duidelijk zijn dat in een klap sinterklaas spelen in afrika, niet werkt, wij moeten eerlijker betalen, maar zij moeten ook gaan leren, en werken, ipv die oorlogschaos waarin ze nu zitten.
  In dat kader is een gelijdelijke overgang voor beide partijen te preveren boven een directe.

  en er is nog een verschil tussen het collectivisme wat ik voorsta en de voorbeelden die je noemde.

  bvb mijn idee :
  Scholing : gratis voor ALLE burgers op alle leeftijden, en iedereen kan zelf aangeven hoe zwaar hij zijn studielast wenst (geen vaste 4 jaars trajecten meer)
  MAAR.. je moet wel 80% van alle cijfers in een jaar halen, doe je dat niet dan moet je stoppen, word uitgesloten van verder onderwijs, en moet eerst de kosten van dit verspilde jaar terugbetalen.

  Uitkeringen : sterk inkrimpen, net genoeg om de huur en gas&licht te betalen, maar daarnaast bij elk stadskantoor in nederland dagloonbanen aanbieden.
  08.00 melden (en geen minuut later) 20.00 weer naar huis, 3 maaltijden en 20 euro in de pocket.
  Wie braaf elke dag komt opdagen kan zo nog een hoger bedrag scoren dan nu een uitkeringtrekker kan, maar wie dan zelf lui thuis blijft verdiend het ook te creperen.
  (uiteraard zijn de ECHT zieken hiervan gevrijwaard)

  Ondernemingen : leegstaande panden worden door de gemeente beschikbaar gesteld aan startende ondernemers die zo met verminderde kosten een poging kunnen wagen een eigen zaak op te bouwen. (zodra hun omzet boven een bepaalde grens komt moeten ze huur gaan betalen voor dit pand)

  Banen : naast, verlaagde vaste lonen, krijgt personeel voortaal een vast afgesproken percentage van de winst, en er word vastgesteld hoeveel % van de winst van een bedrijf naar het personeelsbestand als geheel hoort te gaan.

  Woningsector : grote stukken land worden vrijgegeven om zelf huizen op te bouwen, voorwaarde is wel dat je dit huis tot je dood bewoont en niet doorverkoopt. (je mag het doorgeven aan een ander, of via erfrecht het huis aan een ander geven, maar je mag het niet verkopen, je mag het uiteraard ook achterlaten, en dan staat een ander vrij dat stuk land te claimen)

  Buitenlandse zaken : Wie nederlander wil worden, moet om te beginnen de taal spreken, trouw zweren aan vlag, koningshuis, wetboek en vaderland, en zijn oude nationaliteit en alles wat daarbij hoort volledig afzweren en zijn oude paspoort wegdoen.
  Hiernaast moet zo iemand voor hij officieel nederlander kan worden, minimaal 3 jaar in ons land ononderbroken hebben gewerkt, of een in nederland erkende HBO of WO opleiding bezitten.
  Iemand kan dus als hij eerst aan de voorwardes voldoet van taal en nationaliteit, een tijdelijke status krijgen, die hem toegang geeft tot onze arbeidsmarkt en scholing, maar zal zelf zich moeten bewijzen. hij kan geen aanspraak doen op sociale voorzieningen zolang hij een tijdelijke status heeft.

  Financieen : weg met fiatgeld, we krijgen weer gewoon goud en zilver als geld, of als dat onpraktisch is… KJ (energie als betaalmiddel) het belangrijkste hiervan is dat NIEMAND ooit de macht over het geld zelf moet hebben.. dit gaat ALTIJD fout, daarom is een neutraal iets als gouden valuta het best.

  Ik geloof dus wel in samen, maar niet zoals idd het soort socialisten dat gratis geld wil uitdelen, maar ik wil wel dat iedereen die dat wil ALTIJD zichzelf moet kunnen ontplooien.
  Gelijkheidbeginsel :
  Eenieder, ongeacht eerdere levenskeuzes en wegen, ongeacht leeftijd, geloof, sekse, geaardheid, levensovertuiging, of eender welke andere onderscheidingsgrond, moet ten alle tijden in staat zijn zichzelf tot volle wasdom te brengen.
  De overheid is er niet om hem zijn uitkering te geven, maar wel om altijd de hengel te hebben klaarliggen voor hem, die zodra hij van zijn bed komt en deze van de overheid aanneemt, hem in staat stelt zijn maaltje zelf te vangen.

  kerel [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Kemps [227974]:

  een man leeft korter dan een vrouw

  Gemiddeld genomen leeft een man iets korter dan een vrouw. Maar het gaat hier niet om gemiddelden, het gaat om individuen. Je sluit als individu een verzekering af, niet als gemiddelde man of vrouw.

  door dus de premie voor man en vrouw gelijk te trekken, ben je dus eigenlijk mannen aan het discrimineren/bestelen.

  Nee, want het gaat immers niet alleen om levensverzekeringen. Verzekeraars maken ook bij andere verzekeringen onderscheid op basis van geslacht, bijvoorbeeld bij autoverzekeringen, en dat wordt hiermee ook aangepakt.

 18. @Kemps [227987]:

  Uw voorstellen maken het nog complexer, de oplossing zou kunnen liggen in een sterke vereenvoudiging van die staatsbemoeienis. Dit om te beginnen! De factuur van al deze regelnichten is ondraaglijk geworden. De staat en zijn instituten/ corporaties moeten afslanken en ontvetten.
  Gelijke rechten worden geëxploiteerd als een samenraapsel in een bordeeltje van postjes-stekkers.
  En dit maakt de kosten onnodig hoog.

 19. “Uitkeringen : sterk inkrimpen, net genoeg om de huur en gas&licht te betalen, maar daarnaast bij elk stadskantoor in nederland dagloonbanen aanbieden.”

  Naast elk stadhuis staat toch tegenwoordig al een stadskantoor, dat uitvreters huisvest. Wil je dat nog uitbreiden? Schop alles eruit behalve de vuilnisdienst en wat andere essentiële gemeentebestuurstaken en sloop die oerlelijke stadskantoren.

  “Wie nederlander wil worden, moet om te beginnen de taal spreken, trouw zweren aan vlag, koningshuis, wetboek en vaderland, en zijn oude nationaliteit en alles wat daarbij hoort volledig afzweren en zijn oude paspoort wegdoen.”

  Ik haat Nederland en hoop, dat het zo snel mogelijk bezet wordt. Ben ik nu het Nederlanderschap kwijt? Je kunt toch nooit vaststellen, of iemand het meent. Heb je overigens al een Nederlander een eed horen zweren. De afnemer zegt: “Zeg mij na.” Vervolgens zegt de eedzweerder iets als: “Dat is goed,” maar zegt de afnemer niet na en vervolgens gebeurt er niets. Als je een beetje van magie weet, dan is je duidelijk, dat zo geen eed gezworen is.

  “Wie nederlander wil worden, moet om te beginnen de taal spreken, trouw zweren aan vlag, koningshuis, wetboek en vaderland, en zijn oude nationaliteit en alles wat daarbij hoort volledig afzweren en zijn oude paspoort wegdoen.”

  En dus niet uitsluitend VWO, dus dag Kemps.

 20. @Kemps [227971]:
  Kempsje, Kempsje toch… Je zou toch op z’n minst de moeite kunnen nemen je van de feiten te vergewissen voordat je een uitspraak doet. Nu sla je een modderfiguur.

  Mensen die zich vetvreten, of roken, of teveel drinken etc, en DAARDOOR extra kosten meebrengen, dat mag natuurlijk wel in rekening worden gebracht bij de persoon schuldig aan zulk gedrag.

  Iemand die rookt of zich volvreet kost de maatschappij MINDER dan iemand die gezond leeft.

  Niet alleen zijn de zorgkosten VEEL LAGER, maar ook profiteert de maatschappij optimaal omdat de betreffende roker / dikzak (of rokende dikzak) wel jarenlang alle premies neertelt voor de verplichte (a)sociale verzekeringen als AOW en pensioen, maar daar amper iets van opstrijkt (omdat ie al dood is voor ie er van kan gaan genieten).

  Er is ooit eens becijferd dat als iedereen zou stoppen met roken en vreten, de overheid jaarlijks 30 miljard extra moet reserveren (dmv bezuinigingen / extra belastingen) om alles betaalbaar te houden. Jaja, 30 miljard per jaar. Da’s andere koek dan die 18 miljard in 4 jaar waar de socialisten nu al angstzweet van krijgen.

  Een roker goedkoper in de ziektekosten? Ja. Een chemootje lijkt duur, maar vergeleken met 10 jaar dementenzorg en een kunstheupje is het weer een lachertje.

  Kemps [23] reageerde op deze reactie.

 21. “Ik ben ook niet zo voor democratie maar eerder voor het maken van beslissingen door computers, die veel geavanceerder keuzes kunnen maken dan de berperkende meningen van mensen.”

  “Uw berekening klopt inderdaad,” zeggen de h.h. Politici dan, “maar de conclusie kan toch niet zijn, dat we dan geen anti-rookbeleid moeten voeren, want roken is gewoon slecht.” Dus eerst rekenen ze voor, wat de kosten zijn. Dan vergeten ze de baten mee te nemen – dat doe jij dan – en in plaats van hun ongelijk te erkennen in het oorspronkelijke standpunt, dat roken de maatschappij veel geld zou kosten, veranderen ze het standpunt.

 22. @Ron Arends [227991]:

  Een niet roker is ongeveer 15% productiever op de arbeidsvloer dag een roker.
  (is bewezen, oorzaak was dat rokers vaker pauzes houden, en als ze die niet krijgen, door nicotinegebrek, minder effectief produceren)

  Een roker valt eerder uit het arbeidsproces, door slijtage aan met name bloedvaten en sterk afgenomen conditie ten opzichte van de roker.
  Hierdoor heeft een roker gemiddeld 29 productieve jaren, tegenover een niet roker 36.

  Het opgetelde arbeidspotentieel van een roker is dus maar 70% van dat van een niet roker.

  Daarbovenop heeft een roker sterk toegenomen medische kosten (lagere weerstand, vaker kwaaltjes, vaker medicijnen nodig)
  Ook heeft die roker een stevige kans om longkanker op te lopen (wat helemaal in de papieren loopt)
  De aanslag die een roker doet op het ziektekostenbudget is zo’n 23% hoger dan dat van een niet-roker.

  Idd, de roker gaat eerder dood, maar doordat hij ook eerder uitvalt in het arbeidsproces, en minder jaren premie betaald is de winst op dat vlak verwaarloosbaar.

  rest alleen nog de accijns.. maar dat snap je zelf wel, is geen echte economische toevoeging, alleen een verplaatsing.. bovendien die accijns is zo’n 500 euro per jaar.
  waar dus tegenover staat 6200 euro minder arbeidsproductiviteit en 300 euro extra zorgkosten per jaar.

  Ron A te A [24] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [25] reageerde op deze reactie.

 23. @Kemps [227993]:
  Een niet roker is ongeveer 15% productiever op de arbeidsvloer dag een roker.
  (is bewezen, oorzaak was dat rokers vaker pauzes houden, en als ze die niet krijgen, door nicotinegebrek, minder effectief produceren)

  Deze uitspraak is zeer betwistbaar en wel om twee (maar vast wel meer) redenen:

  1. “15% meer aanwezig zijn” is niet per definitie hetzelfde als “15% productiever” zijn.

  Als ik naar mezelf terugkijk op de periode dat ik nog een loonslaaf was (12 jaar geleden) was ik slechts 30% van de tijd actief in vergelijking tot mijn collega’s. In de resterende 70% van de tijd was ik aan het roken, zat ik een beetje te lezen, ja: ik zat zelfs hele schriftelijke cursussen te volgen in de tijd van de baas. Pas als hij me weer wees op mijn “voorbeeldfunctie”, deed ik weer (even) mijn ding. Ik kon me dat veroorloven, want ik werkte op commissiebasis (het basissalaris had ik aan het eind van week 1 in een maand al verdiend). Ik zette 240% om van wat het gemiddelde was en verdiende ook 2,4 keer zoveel als de gemiddelde niet-roker die 40 uur per week écht aan het werk was.

  Waren er verder verschillen? Had ik privileges? Nee. Het was een zeer strakke verkooporganisatie waarbij iedere verkoper dezelfde, afgepaste hoeveelheid “materiaal” kreeg (zijnde dagelijks 10 potentiële klanten en 3 tot 5 bestaande). Het was dus niet zo dat als ik klaar was, ik een stapel niet materiaal kreeg, nee, je moest doen met wat je had. Alleen lag mijn omzet in 30% van de tijd dus 2,4 keer zo hoog als een niet-roker in 100% van de tijd.

  2. Oorzaak en gevolg van het rookverbod op de werkplek worden door elkaar gehaald
  Toen bij het betreffende bedrijf het rookverbod op de werkplek werd ingevoerd, kelderde de omzet met zo’n 20%. Dat komt dus aardig overeen met jouw stelling dat rokers minder productief zijn. Echter: die rokers werden niet minder productief omdat ze moesten roken (dat deden ze immers altijd al), ze werden minder productief door het rookverbod.

  Een roker valt eerder uit het arbeidsproces, door slijtage aan met name bloedvaten en sterk afgenomen conditie ten opzichte van de roker.
  Hierdoor heeft een roker gemiddeld 29 productieve jaren, tegenover een niet roker 36.

  Ook hier geldt: wie is met wie vergeleken? Het is duidelijk dat in lagere beroepsgroepen het percentage rokers hoger ligt dan bij de hoog opgeleiden. Wat voor werk doen die lager opgeleiden? Stratenmakers? Metselaars? Andere arbeidsintensieve beroepen? Of zitten ze als systeemanalist ergens achter een bureautje? Een stratenmaker is sowieso versleten op zijn 40e. Welke bronnen kun jij aangeven om aan te tonen dat dat vooral te wijten is aan het roken?

  Daarbovenop heeft een roker sterk toegenomen medische kosten (lagere weerstand, vaker kwaaltjes, vaker medicijnen nodig)
  Het is algemeen bekend dat je in de laatste 10 jaar van je leven 90% van de zorgkosten opmaakt. Rokers kennen natuurlijk ook “de laatste 10 jaar”, maar die zijn niet zo zorgintensief als jij beweert. De gemoeide kosten zijn in elk geval (bewijsbaar) lager.

  Ook heeft die roker een stevige kans om longkanker op te lopen (wat helemaal in de papieren loopt)
  Onzin. De kans dat een roker geveld wordt door een typische rokersziekte is een op vier. De kans dat iemand geveld wordt door kanker is (ook bij niet-rokers!) een op drie. Dat is juist de grote teleurstelling van de antirook brigade: ook niet-rokers gaan gewoon dood aan kanker en hebben dure behandelingen nodig. Alleen (even volgende onzinstelling):

  De aanslag die een roker doet op het ziektekostenbudget is zo’n 23% hoger dan dat van een niet-roker.

  Niet-rokers hebben veel langer zo’n dure behandeling nodig dan de rokers, omdat de niet-rokers nu eenmaal een sterker gestel hebben en dus langer leven, langer ziek zijn, enz. Alle onderzoeken op dit gebied tonen jouw ongelijk ook aan. Het is mij dan ook een volstrekt raadsel waarom jij dergelijke pertinente leugens als waarheid durft te poneren.

  Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting zo’n 76 jaar. Een roker leeft 7 jaar korter. Beide groepen zijn dan dus al gepensioneerd en dragen niet meer bij aan de AOW, noch aan pensioen. Een AOW is op dit moment zo’n 1067 euro per maand. Keer 13 (12 maanden + vakantie) keer 7 jaar is een kleine 100.000 euro per roker die niet hoeft te worden uitgekeerd. We zwijgen nog maar over het (wel ingelegde) pensioen dat niet hoeft te worden betaald.

  Begrijp je nu waarom de door jou zo geliefde overheid, beschermheer van ons oh zo kwetsbare volkje, niet gewoon roken verbiedt?

  Het staat jou natuurlijk vrij om als niet-roker door het leven te gaan, maar als je straks 69 bent geweest, bedenk dan dat 80% van jouw inkomen bestaat uit de nalatenschap van overleden rokers 😀

  Overigens wil ik nog steeds een keertje stoppen. Reden: ruim 1.000 euro accijns per jaar in eigen zak steken.

  Kemps [26] reageerde op deze reactie.

 24. @Ron A te A [227994]:

  je zegt het terrecht : omdat mensen dan al men pensioen zijn.
  zoals ik OOK noemde, het is MESJOGGE dat je gezonde 65+ers met pensioen stuurt.

  Er komt een leeftijd dat je niet meer KUNT werken, DAAR is het pensioen op ingesteld.
  Die leeftijd van 65 is dus MESJOGGE!!!
  toen dat werd ingesteld was de levensverwachting bijna 20 jaar lager dan vandaag de dag.

  Neem in je berekening dus mee “laat iedereen die KAN werken, ook werken”

  Verder dat onderzoek onder rokers en niet rokers, op bvb een it afdeling, merk je de hoeveelheid geprogrameerde data EN de kwaliteit ervan is beter bij niet rokers.
  Ziekteuitval (voor bazen ook een hoge onkostenpost) is veel lager bij niet-rokers.
  Hebben we het over creatieve, of ontwerp afdelingen, daar zien we diezelfde cijfers.
  Dat is waarom ik menige bedrijven ken die gewoonweg geen rokers meer inhuren.
  Zelfs op een eenvoudig callcenter zie je dit soort verschillen terug.
  En ook in de zorg, verplegend personeel dat niet rookt, staat meer uren daadwerkelijk aan het bed en word vaak beter ervaren door de patienten.

  Dus naast het proberen uit te bannen van roken, moet je natuurlijk wel van die belachelijke 65 jarige pensioenleeftijd af. en die per direct 10 of 20 jaar verhogen.

  Daardoor zulllen ook die zorgkosten weer dalen, omdat je dan immers langer werkt, en dus langer premie afdraagd.

  Om dat sterkere gestel erbij te halen dan :
  mijn oma werd 97, werkte tot haar 76e.
  heeft tot haar 94e op zichzelf gewoond
  in die laatste 3 jaar brak ze idd haar heup, met de kosten van een revalidatiekliniek, en aanleunwoning.
  dit idee van 3 a 4 jaar ouderenzorg is vrij normaal. ik zie in mijn omgevind vrijwel niemand die meer dan 3 a 4 jaar hier beroep op hoeft te doen als zij gezond leven.
  Kosten voor deze oma :
  zorgkosten gedurende normale leven : verwaarloosbaar
  revalidatiezorg 216.000 euro
  aanleunwoning 135.000 euro
  dementiekliniek 117.000 euro
  ——————————–
  468.000 euro
  Haar afgedragen premies, gecorrigeerd met inflatie bedragen over haar werkzame leven bijna 1.2 miljoen.
  Dikke winst voor de staat dus.

  Haar zus, rookte, die werd maar 72. (25 jaar eerder dood dus)
  ze moest met haar 56e stoppen met werken.
  Kreeg al met haar 28e last van verminderde conditie.
  hierdoor werkte ze minder, en heeft zeker 30 jaar allerhande medicijnen geslikt (fikse rekening, bloedverdunners, hartslagverlagers, ijzerhoudende pillen en weet ik wat allemaal meer) kreeg met haar 70e longkanker.. en heeft gedurende 2 jaar intensieve chemo gekregen.
  Haar zorgkosten tijdens haar leven : 907.000 euro
  2 jaar intensieve chemo : 600.000 euro.
  ———————————————-
  1.507.000 euro dus.
  Haar afgedragen premies bedragen beduidend lager
  ongeveer 680.000 euro.
  Dik verlies voor de staat dus!

  in dit rekenvoorbeeld is nog niet eens meegenomen hoe duur de opleiding is geweest die ze beiden hebben genoten (meer arbeidsjaren per studie, is uiteraard goedkoper)

Comments are closed.