Dat kerncentrales gevaarlijk zijn zien we nu wel in Japan. Daarom allemaal sluiten en verbieden nieuwe te bouwen!

En laten we dan ook consequent blijven.

 
Want er is een nog veel groter gevaar. Er komen namelijk veel meer ongelukken, doden, gewonden door “de auto”.

Grote aantallen doden en gewonden veroorzaakt door de auto zijn er al vele jaren en het ziet er naar uit dat dit nog jaren doorgaat, tenzij de auto wordt verboden.

 Ik verwacht dan ook een grote demonstratie voor het verbod op de auto, en mogelijk zelfs ook treinen en vliegtuigen.

We moeten terug naar het “natuurlijke” en “duurzame” “milieuvriendelijke” verkeer van gewoon lopen!

 Logisch toch?

100 REACTIES

 1. Inderdaad, alles dat schadelijk is moet verboden worden.

  Ik keek gisteren even naar een programma van de Vara over het verdwijnen van bijen. Dat had volgens het Vara-programma slechts één oorzaak: het bestrijdingsmiddel imidacloprid. De varoa-mijt kon nooit de oorzaak zijn van bijensterfte aldus het Vara-programma. Het werd niet letterlijk uitgesproken, maar daar kwam het wel op neer.

  Muizen en ratten mogen ook niet meer bestreden worden, dat is zielig. Laat ze gewoon hun gang gaan op het land en de oogst opeten, tijdens transport, in de opslag, in de woonhuizen en in de supermarkt. Opslagplaatsen beschikken tegenwoordig over klimaatsystemen om ongedierte te doden – hoe gruwelijk! Snel verbieden!

  Conclusie: alle bestrijdingsmiddelen verbieden!

  Vrachtwagens zouden ook verboden moeten worden. Ze stoten giftige stoffen uit en rijden af en toe een fietser plat. Ik heb tegenover een supermarkt gewoond waar ze altijd achteruit gingen rijden, heel irritant, zeker ’s ochtends vroeg. Gewoon verbieden, alle vrachtwagens naar de schroothoop.

  Wegen: heel gevaarlijk. Door wegen neer te leggen gaan er auto’s over rijden. Die auto’s vervuilen het milieu en maken onze aarde kapot. Straks stikken we in de uitlaatgassen. Snel verbieden.

  Vroeger ging het ook zonder auto’s, chemische bestrijdingsmiddelen en vrachtwagens.

  Cyclope [10] reageerde op deze reactie.

 2. Op onze vliegvelden zijn diverse soorten vliegende ratten een plaag en een gevaar. Meeuwen-, kraaien- en duivenzwermen duiken meer en meer op in de notams (notices to airmen). De beestjes verjagen mag, maar vangen met netten, ho maar!

 3. Juist ja. En dan alle energie halen uit met totaal inefficiente windmolens en met zijn alle terug naar het stenen tijdperk als het aan die behoudende linkse troep ligt.
  Je moet ze ten alle tijden proberen die risico’s te minimaliseren maar een risicoloze samenleving is een samenleving die stilstaat en dus achteruit holt.
  Het lijkt wel dat we verandert zijn in een totaal verlamde alle risico’s uitsluitende samenleving.

  De gebroeders Wright namen risico toen ze hun eerste gemotoriseerde vlucht maakten. Marie Curie nam risico (deels zonder het te weten) toen ze onderzoek deed naar radioactiviteit en rontgenstraling. Voorbeelden te over in de geschiedenis!

  Zet maar een kerncentrale bij mij achter het huis. Wel voorzien van alle hedendaagse veiligheidsvoorzieningen maar dat spreekt voor zich. Geen enkel probleem mee.

 4. Doe mij maar een ondergrondse kernopslag achter mijn tuin.
  Minder verkeer dan bij een kerncentrale.

 5. als een automobilist een ongeluk krijgt is er geen risico dat een persoon een kilometer verderop aangetast word door dat ongeluk. Bij een kernramp is dat er wel.
  Dat moet je wel in kunnen zien.

 6. Aha, men gaat liever duur betaald belastinggeld (lees subsidie voor rechtse hobbies) investeren in kerncentrales, de producent van deze kernstroom lacht zich al kapot.

  De belastingbetaler support de bouw van zijn centrale en we koppelen lekker de prijs van de energie aan een produkt wat door rechtse speculatie goed hoog blijft, een win-win situatie waarbij de economische koelie flink zijn beurs moet trekken.

  Hierdoor zal die extra moeten werken, de directeuren en aandeelhouders wrijven nu al in de handen, dat wordt een geode opbrengst, lees zeer hoge bonussen.

  De subsidiegelden van deze rechtse hobbies moet de burger kunnen besteden door ZELF oplossingen aan te schaffen zodat zij vrijwel niet meer afhankelijk zijn van deze energiemaatschappijen, hierdoor hoeft er GEEN kern- of kolencentrales extra worden gebouwd, enkel voor het bedrijfsleven is er dan nog wat nodig.

  Of is deze liberale gedachte niet goed voor het bedrijfsleven, tegenwoordig lijkt het liberalisme enkel te gelden voor het bedrijfsleven, wat duidelijk te zien is qua regeringsinitiatieven.

 7. @Nico de Geit [1]:

  Heb je met je oren en ogen dicht voor de tv gestaan? De Vara had helemaal geen mening. De conclusie,van meerdere deskundigen, was dat er al vele landen zijn die die pesticide verboden hebben omdat ze duidelijke bewijs hadden dat de oorzaak van die bijensterfte door die pesticide kwam.Al die ziektes waren het gevolg van die pesticiden.

  De hollandse deskundige uit wageningen deed helemaal geen onderzoek naar die pesticiden. Hij deed alleen onderzoek naar de ziektes. Vervolgens bleek dat ze volledig door bedrijven gesubsidieerd werden die die pesticiden produceren,wat hij overigens in eerste instantie niet wilde vertellen.

  Andere deskunidigen werden door Bayer bedreigt met rechtzaken om hun mond te snoeren.

  Deze documentaire laat precies zien waarom het bedrijfsleven net zo verrot is als de politiek. Monsanto is ook zo’n bedrijf.

  http://gids.publiekeomroep.nl/uitzending/195667892/zembla/

  Nico de Geit [17] reageerde op deze reactie.

 8. Kerncentrales leveren gevaarlijk afval. Zeer gevaarlijke troep waarmee we onze achter- achterkleinderen nog mee opzadelen. De vraag is natuurlijk: wie gaat in Libertarie betalen voor deze risico’s.
  Zolang overheden de risico’s moeten betalen is het logisch dat overheden kerncentrales willen verbieden.

  De vergelijkingen met het verkeer e.d. zijn dan oook misplaatst.

 9. “als een automobilist een ongeluk krijgt is er geen risico dat een persoon een kilometer verderop aangetast word door dat ongeluk. Bij een kernramp is dat er wel.
  Dat moet je wel in kunnen zien.”

  Wat maakt het uit, of ik door iets dichtbij of iets dertig kilometer verderop schade lijdt? De stelling, dat als kerncentrales verboden moeten worden, auto’s het ook moeten, blijft rechtovereind.

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [8]:

  Omdat de consument geen verschil kan zien tussen dioxinekippen en gezonde kippen. Van sigaretten weet iedereen wat men er aan heeft.

  @Vilseledd [12]:

  Zodra je in een auto stapt of je in het verkeer begeeft, weet je dat je een risico loopt. Tevens weet je dat medeweggebruikers alles doen om een ongeluk te vermijden. Daar helpt de overheid bij door verkeersregels en verkeersborden.
  Een kerncentrale waar het mis mee gaat: daar heeft de burger geen enkele mogelijkheid zelf de risico’s te bepalen. De burger wordt ‘sitting duck’. Belangrijk verschil.

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 11. In Japan staan vier grote kerncentrales: totaal onverantwoord. Hoog tijd dat er een vliegverbod boven Japan wordt ingesteld want in ’40-’45 hebben ze laten zien waar ze toe in staat zijn. In de kiem smoren en zo nodig platbombarderen.

  Zet HAARP nog maar een keer aan, misschien zit er nog meer spanning in de grond. Japan schijnt niet te willen knielen voor de internationale bankiers. Dat zal ze leren.

  De president laten berechten voor een internationaal tribunaal en Japan onder curatele stellen.

  Een kerncentrale kan zomaar ontploffen. RTL 4 laat iemand van Greenpeace in het half acht journaal vertellen hoe gevaarlijk zo’n ontploffende kerncentrale is. De RTL4-verslaggeefster ter plaatse kletst als een klein kind.

  De Geit is gek, of zij zijn gek.

 12. @Cyclope [10]:

  “De Vara had helemaal geen mening”

  Welnee, natuurlijk niet. Maar er werd een beetje te snel voorbij gegaan aan de invloed van de varoamijt.

  Zo uit mijn hoofd: een of andere onderzoeker kruiste een Europese honingbij met een Aziatische bij. Per ongeluk kwamen ze in Europa in de natuur terecht. De Aziatische bij was geïnfecteerd met de varoamijt, de kruising ook. Langzaam maar zeker raakten Europese bijenvolken besmet met de varoamijt. De varoamijt tast larven aan zodat de honingbij gehandicapt ter wereld komt, en dan red je het niet. Gevolg: bijensterfte. De Aziatische bij is min of meer resistent tegen de varoamijt, de Europese honingbij niet.

  Er wordt door de Vara net gedaan alsof niemand interesse heeft in bijensterfte, maar dat is niet zo.

  Natuurlijk hebben die verschrikkelijke chemieconcerns de schuld, en die verschrikkelijke chemische bestrijdingsmiddelen. Chemie verbieden, dat is het beste.

  Zoals het Vara-programma in elkaar zat, zo kan ik ook een stukje in elkaar knutselen zodat de indruk wordt gewekt dat HAARP de voor de hand liggende oorzaak is voor de aardbeving in Japan.

  De Japanners wilden niet buigen voor de internationale bankiers (feit), dus zette de machthebbers in de VS HAARP aan (feit). Gevolg: trillingen hoog in de atmosfeer (feit), gevolgd door trillingen in de grond (feit), gevolgd door een vernietigende aardbeving (feit).

  Cyclope [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Percolator [16]:

  De techniek gaat vooruit. Beter die te investeren in kolencentrales dan in kerncentrales die volgende generaties met een enorm giftig probleem opzadelt. En die volledig onbeheersbaar worden met hun giftige straling zodra er een ramp gebeurt.
  Percolator is Tsjernobyl vergeten?

 14. “Omdat de consument geen verschil kan zien tussen dioxinekippen en gezonde kippen. Van sigaretten weet iedereen wat men er aan heeft.”

  Het is echter niet toegestaan om op de dioxinekippen “kankerverwekkend” te zetten en ze te verkopen; voor sigaretten is dat wel zo. Ik zou een terugroepactie en verkoopverbod verwachten van de overheid voor sigaretten.

  “Zodra je in een auto stapt of je in het verkeer begeeft, weet je dat je een risico loopt. Tevens weet je dat medeweggebruikers alles doen om een ongeluk te vermijden. Daar helpt de overheid bij door verkeersregels en verkeersborden.”

  Dat geldt, mutatis mutandis, voor een kerncentrale ook.

  “Een kerncentrale waar het mis mee gaat: daar heeft de burger geen enkele mogelijkheid zelf de risico’s te bepalen. De burger wordt ‘sitting duck’. Belangrijk verschil.”

  Maar natuurlijk wel. Als je in Lapland gaat wonen, heb je weinig last van de Zweedse kerncentrales. Wanneer er een ongeluk gebeurt, worden er lijsten geproduceerd van wat je niet mag eten en waar je beter even niet kunt zwemmen. Het probleem is de overheid, destijds de Sovjetuniale en nu Japanse, die zaken in de doofpot probeert te stoppen c.q. te bagatelliseren.

  “Daar helpt de overheid bij door verkeersregels en verkeersborden.”

  De overheid creëert juist chaos met verkeersborden; een enkele keer is het goed geregeld. Zo staat in Kerkrade achter het ziekenhuis een bord: “Let op, rechts heeft voorrang”. Kennelijk is niemand van die brillante overheidsdienaar op het idee gekomen om er dan gewoon een voorrangsbord te plaatsen, omdat dat minder gevaar oplevert dan de situatie “rechts heeft voorrang” intact te laten.
  _Een ander voorbeeld is (misschien “was”, mijn voorbeeld dateert uit de tachtiger jaren) het Place de la Concorde. Zolang er geen politie is, lijkt het verkeerschaos, maar alles rijdt zoeft en flitst langs elkaar heen zonder enig probleem. Soms komt de politie echter op het lumineuze idee om er “het verkeer te gaan regelen” en dan loopt alles in het honderd. De overheid regelt het verkeer echt niet beter dan een krankzinnige, die van de stemmetjes in zijn hoofd het verkeer moet gaan regelen.
  _Daarnaast zijn vele regels arbitrair. Zo mag je op sommige plaatsen 130 gaan rijden. Nergens is er een onderzoek gedaan naar wat de beste snelheid is. De matrixborden kennen alleen 50, 70 en 90; als 88 optimaal is, dan kan daar niet voor gekozen worden. Ook hoor je veel politici zeggen: “Maar bij 130 zijn er extra verkeersdoden.” “Tja,” denk ik dan, “geldt dat ook niet bij 120 in vergelijking met 110 en bij 110 in vergelijking met 100?” Waarom dan wel de extra verkeersdoden tussen 50 en 110 accepteren? Willen we geen verkeersdoden, dan moeten we allemaal 15 gaan rijden.

  “Het delven van steenkool in overeenkomstige mijnen kost jaarlijks wereldwijd tientallen dodelijke slachtoffers, al twintig jaar lang.”

  Bij ons nog in de Amercentrale in 2003 in Geertruidenberg, maar dat is de Nederlander met zijn slechte geheugen voor dit soort zaken natuurlijk allang weer vergeten. In Bor(s)sele of Dodewaard is nog nooit een dode te betreuren geweest. En dan heb ik het niet over alle silicoseslachtoffers van de steenkoolwinning.

  beek [20] reageerde op deze reactie.
  beek [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Percolator [16]:

  risico moet beperkt blijven. als een dijk doorbreekt, sterven miljoen, maar het land is erna opnieuw te bebouwen, een nieuwe dijk is te bouwen.

  Hetzelfde geld met verkeersslachtoffers.

  Andere zaken, zoals idd gif in de biosfeer, en de ramp die je krijgt bij de ontploffing van een kerncentrale, zijn niet zo makkelijk op te lossen, die gif en straling maakt dat gebied voor millenia onbewoonbaar.

  En aangaande je spottende opmerking : Het nemen van een technologische stap terug, kan idd meer welzijn geven. Wel eens gewoon zelf je beest gevangen gevild, geroosters? zelf je hut gebouwd? zelf wapens gemaakt van vuursteen om dat te doen?
  Het is erg bevredigend die controle weer zelf te hebben ipv afhankelijk van anderen te zijn.
  Ik kan samenlevingen als de amish dan ook goed snappen, stuk minder stressvol.

  -Geen vervuiling want, de technieken die daarvoor zorgen waren er niet
  -Geen overbevolking, want al neemt iedereen 15 kids, door plagen sterven er zoveel uit dat de bevolking stabiel blijft
  -Geen afneme vruchtbaarheid, en dergelijke, want ze staan niet bloot aan de moderne middelen die daarvoor zorgen
  -Geen werkeloosheid, want je verboud je eigen basisvoorzieningen
  Geef toe er is best iets voor te zeggen, en als niet elke molshoop op deze aarde al een eigendomsbewijs had, zou ik er best voor voelen een stuk wildernis te bewonen en me daar te settelen.

  Aangaande energie-alternatieven :

  Biobrandstof, is niet rendabel.
  (het kost op dit moment 7 calorien om 1 calorie voedsel te maken.. daar weer brandstof van maken is dus niet de oplossing)
  1e generatie biobrandstof meteen afschaffen.
  2e generatie zou kunnen werken als aanvulling op andere bronnen en zou ik wel gebruiken.
  (2e generatie is gemaakt van landbouwafval, dat overblijft na de oogst en doet geen aanslag op de voedselvoorrraad)

  Windenergie, kan op sommige plaatsen rendabel zijn, maar de energie nodig om een paal te maken bedragen 70% van de energie die zo’n paal gedurende zijn levensduur van 20a30 jaar produceerd.
  Bovendien neemt door klimaatverandering de wind op onze planeet in hevigheid af.
  Bovendien heeft deze vorm veel ruimte nodig, wat horizonvervuiling tot gevolg heeft.
  Ik zie windenergie meer als een manier om gebieden zonder toegang tot het netwerk van stroom te voorzien, niet als een serieuze bron van energie.

  Zonnepanelen : hiervoor geld hetzelfde als voor windmolens, 60-70% van de energie die ze in hun levensduur zullen produceren, is nodig om ze te maken.
  Toch gloort er hoop, de techniek om goedkopere en rendabelere zonnepanelen te maken ontwikkeld zich nog volop.
  Ik acht over een jaar of 40-60 ze rendabel genoeg om alle wegen en daken op de wereld ermee te bekleden.
  Omdat deze techniek ook erg handig is in ruimtevaart en rukmtekolonisatie, zal dit onderzoek gestaag doorgaan.

  Welke GROENE energie is wel nu al toepasbaar :

  Waterkracht :
  Verreweg de beste energiecentrale die we kennen is een waterkrachtcentrale. Eenmaal aangelegd gaan ze eeuwen mee, en het rendement is erg hoog. Hoewel het aanleggen van een stuwmeer betekend dat grote stukken land (soms met archelogische waarde) moeten worden ondergelegd, is dit wel een techniek die op veel grotere schaal zou moeten worden toegepast.

  Getijde-energie
  Deze energiebron is ook erg rendabel, en toepasbaar op grote stukken van de kustlijnen van de wereld. Omdat ze een stuk uit de kust worden geplaatst, is er weinig sprake van horizonvervuiling. Wel neemt de golfslag aan de kust zelf ermee af, wat met name watersporters minder leuk vinden, en gevolgen heeft voor organismes die in de kuststreken leven.
  Rekening houdend met die factoren, kan deze techniek toch fors bijdragen.

  Geothermale energie
  Centrales zoals die op ijsland zijn bewezen zeer rendabel.(techniek om dieper te boren is er al, dus feitelijk zijn die dingen nu op heel veel plaatsen te bouwen, zeker op breuklijngebieden)
  En we leren steeds dieper te boren, dus meer en meer plaatsen worden toegankelijk hiervoor. Dit word de nieuwe “standaardenergiecentrale” als het aan mij ligt, omdat ze overal zijn te bouwen.

  Algencentrale
  Er zijn algen die water omzetten in waterstof en zuurstof.
  Grote kweekbakken met deze algen kunnen een goede bron zijn om waterstof te produceren, dat als brandstof kan dienen.
  Waterstof is beperkt bruikbaar, (voertuigen kunnen snel ontploffen als hun tank ermee gevuld is, en het opslaan ervan moet onder hogen druk) toch zie ik deze techniek een niche van de markt vervullen.

  =======================================
  Grijze technieken :

  Kernfusie
  Deze techniek is relatief schoon, geen ontploffingsgevaar, afvalproduct is alleen helium. Wel word het materiaal in de reactorkern (het beton eromheen) radioactief besmet. Mocht je zo’n centrale dus ooit willen afbreken heb je wel een beperkte hoeveelheid radioactief besmet puin.
  Te weinig geld is gegaan in de ontwikkeling hiervan, gestoken in het verleden, omdat men in kernfusie geen militaire toepassing zag en in kernsplitsing wel.
  Het eerste prototype voor een commercieel interesante versie hiervan word gebouwd en is naar verwachting over 10a15 jaar klaar.
  Ik voorzie dat deze techniek dus breed ingezet gaat worden over enkele decennia.

  Toekomstmuziek :
  (theoretische technieken die we nog niet kunnen bezitten)

  -Nulpuntsenergie
  -Materie-Antimaterie reactie

  Zoals je ziet, keus genoeg, om niet meer fossiel te hoeven gaan.

  Onwetende [44] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [20]:

  Dus met mijn weerleggingen stem je in; vandaar dat je deze onzin gaat proberen. Nooit van de mogelijkheid gehoord kernafval te verglazen. Nooit van het eiland Nioë gehoord? De misdadigheid voor het nageslacht hangt af van de verantwoordelijkheid, die mensen er nu voor nemen en die is beter gewaarborgd bij particuliere personen en bedrijven dan bij overheden.

  Kenich Ohmae, een Japans geleerde, heeft overigens een ardig boekje geschreven, vertaald “Het einde van de natiestaat”. Hierin beschrijft hij de onzinnigheid van de gerichtheid op Tokyo van streken, die dichter bij Zuidkoreaanse bevolkingscentra liggen, hoe het komt, dat het goedkoper is je wintersport in Canada te vieren dan in Hokkaido en de beschrijving van de onzinnigheid, dat iedere prefectuur zelfvoorziend in de landbouw moet zijn, waardoor de vastgoedprijzen in Tokyo hoog oplopen. Iemand, die ik het in 2007 uitgeleend had, zei: “Had ik dat maar tien jaar eerder gelezen.”

  “Nogmaals: het gaat dus om de beheersbaarheid van de risico’s. Kerncentrales zadelen ons op met grote onbeheersbare risico’s. Dat doet het verkeer of een kolencentrale niet.”

  Als je het accepteren van 1200 verkeersdoden beheersbaar noemt, dan heb je gelijk. Hetzelfde geldt voor terrorisme versus hartinfarcten. Tegen “terrorisme” geeft de Amerikaanse overheid een veelvoud uit van wat het aan preventie tegen hart- en vaatziekten uitgeeft; toch zijn er veel minder terrorismedoden dan hart- en vaatdoden.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [24]:

  Hoe kom je erbij dat beheersbaarheid van risico’s niet belangrijk is?
  Risico’s die onbeheersbaar en volstrekt willekeurig toeslaan: dat noem ik onbeheersbare risico’s. Terrorisme en kerncentrales en hun afval, horen daarbij.
  Overigens draaien kerncentrales ook op subsidie, vanwege het afdekken van tal van risico’s. In Libertarie zouden die risico’s hoogst waarschijnlijk onbetaalbaar gaan worden. Waarbij tegenstanders van kernenergie toch door straling getroffen kunnen worden: de aardbodem is onvoorspelbaar. Evenals acties van terroristen tegen kerncentrales.

  Vilseledd [26] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [25]:

  Ik zeg niet, dat het niet belangrijk is; ik zeg dat “beheersbaarheid” een overheidskunstwoord is om hun inconsequenties te verbergen. Het veiliger maken van het verkeer beheersen ze daarentegen slechter dan het veilig houden van kerncentrales.

  “Overigens draaien kerncentrales ook op subsidie, vanwege het afdekken van tal van risico’s.”

  De overheid raakt nu dusdanig verstrikt in haar eigen inconsequenties, dat ze niet weten, of ze nu voor of tegen kerncentrales moeten zijn. Vandaar dat we de andere voorbeelden erbij halen om hun inconsequentie aan te tonen.

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Vilseledd [26]:

  De ‘inconsequentie’ is voor de automobilist gemakkelijk te aanvaarden. Randvoorwaarden zijn dermate goed geregeld, mede door de overheid, dat het zich begeven in het verkeer een aanvaardbaar risico is geworden voor de afzonderlijke burger.
  Kernenergierampen maken volstrekt willekeurig hun slachtoffers.

  Die risico’s vind ik niet aanvaardbaar, zeker als ik bedenk dat we ook kolencentrales kunnen gebruiken. Mijnwerkers kunnen zelf van te voren beslissen of zij de risico’s willen lopen. Automobilisten kunnen ook bepalen of zij sommige risico’s willen lopen.
  Bij rampen met kerncentrales en hun afval, kan ik niet kiezen voor een risico dat ik aanvaardbaar vindt.
  Het nageslacht heeft al helemaal niets te kiezen: die wordt opgezadeld met die vuile giftige spul.

  beek [28] reageerde op deze reactie.

 20. de wereld is nog nooit zo een gevaarlijke plaats geweest om in te leven waarvan de waterstofbom wel het meest tot de verbeelding spreekt
  ik geef deze huidige wereld dan ook geen 100 jaar meer in zijn huidige toestand deze aarde is gedoemd vernietigd te worden door de mens onze grootste vijand!!!

 21. “De ‘inconsequentie’ is voor de automobilist gemakkelijk te aanvaarden.”

  Voor een libertariër is overheidsinconsequentie niet te aanvaarden, dat geldt voor discriminatie van discriminatie, zogenaamde “beheersbaarheid” en tweematenmeterij in het algemeen. Daarnaast loopt niet alleen de automobilist gevaar, maar ook mensen, die als voetganger bij een ongeluk betrokken worden.

  “Randvoorwaarden zijn dermate goed geregeld, mede door de overheid, dat het zich begeven in het verkeer een aanvaardbaar risico is geworden voor de afzonderlijke burger.”

  Dan mag je me eens uitleggen, waarom twee doden door terrorisme tot de halvering van onze burgerrechten leidt en 800 à 1200 verkeersdoden niet. Voor dat lage aantal mag de overheid iedere bommelding negeren; zijn de terroristen en andere grapjurken meteen genezen van hun goedkope manier om het land lam te leggen.

  “Kernenergierampen maken volstrekt willekeurig hun slachtoffers.”

  Maar natuurlijk! Van het verkeersslachtofferschap krijg je van tevoren een brief.

  “Mijnwerkers kunnen zelf van te voren beslissen of zij de risico’s willen lopen.”

  In Limburg werden ze voorgelogen over hun longklachten door onder andere de STAATS-mijnen.

  “Bij rampen met kerncentrales en hun afval, kan ik niet kiezen voor een risico dat ik aanvaardbaar vindt.”

  Je kunt nergens kiezen, zowel bij kolenmijnen, kerncentrales als verkeerszaken. De overheid bagatelliseert de risico’s en instrueert de media hetzelfde te doen. Ze zien zichzelf als God en God maakt nu eenmaal geen fouten. Kijk maar eens wat een moeite Maxime Verhagen had met toe te geven, dat hij fout zat in Libië.

  “Het nageslacht heeft al helemaal niets te kiezen: die wordt opgezadeld met die vuile giftige spul.”

  Je gaat weer voorbij aan de mogelijkheid het afval te verglazen.

  beek [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.