Dat kerncentrales gevaarlijk zijn zien we nu wel in Japan. Daarom allemaal sluiten en verbieden nieuwe te bouwen!

En laten we dan ook consequent blijven.

 
Want er is een nog veel groter gevaar. Er komen namelijk veel meer ongelukken, doden, gewonden door “de auto”.

Grote aantallen doden en gewonden veroorzaakt door de auto zijn er al vele jaren en het ziet er naar uit dat dit nog jaren doorgaat, tenzij de auto wordt verboden.

 Ik verwacht dan ook een grote demonstratie voor het verbod op de auto, en mogelijk zelfs ook treinen en vliegtuigen.

We moeten terug naar het “natuurlijke” en “duurzame” “milieuvriendelijke” verkeer van gewoon lopen!

 Logisch toch?

100 REACTIES

 1. @Vilseledd [30]:

  Verkeer: de burger is in staat de risico’s voor zichzelf in te schatten. De gevaren zijn te overzien.
  Kolencentrales: de werknemers zijn in staat de risico’s voor zichzelf in te schatten. Er is geen groot gevaar voor omwonenden of nageslacht.
  Kerncentrales: de burger is niet in de gelegenheid zelf de risico’s in te schatten, want een ramp maakt geheel willekeurig zijn slachtoffers. Het nageslacht wordt opgezald met het gemeenste gif dat de mens kan maken.
  Terrorisme: de toekomstige slachtoffers zijn helemaal niet in staat een risico vooraf te calculeren, aangezien die puber die zich aansluit bij de begrafenis, zichzelf zomaar opblaast.

  De overheid bagatelliseert de risico’s? Hoe kom je erbij. Die overheid probeert risico’s te beperken. Jij bent degene die de risico’s van kerncentrales bagatelliseert.
  Als een overheid kerncentrales wil verbieden, is dat omdat de overheid zal moeten opdraaien voor alle rampen die een ongeluk met zich meebrengt.

  Armin [68] reageerde op deze reactie.

 2. “Verkeer: de burger is in staat de risico’s voor zichzelf in te schatten. De gevaren zijn te overzien.”

  Toch doet de overheid alsof ze het verkeer moet regelen. Dan zet ik ernstige vraagtekens bij de door haar geclaimde “beheersbaarheid”, als we ieder jaar duizenden verkeersdoden en -gewonden tegemoet mogen zien.

  “Kolencentrales: de werknemers zijn in staat de risico’s voor zichzelf in te schatten.”

  Nee, ze worden vals voorgelicht.

  “Kerncentrales: de burger is niet in de gelegenheid zelf de risico’s in te schatten, want een ramp maakt geheel willekeurig zijn slachtoffers.”

  Natuurlijk. Verkeersslachtoffers krijgen van tevoren een brief, dat ze dit jaar aan de beurt zijn.

  “Het nageslacht wordt opgezald met het gemeenste gif dat de mens kan maken.”

  Verglazen.

  “De overheid bagatelliseert de risico’s?”

  Ja, ze proberen paniek te voorkomen en stellen daardoor mensen aan onnodige risico’s bloot.

  “Jij bent degene die de risico’s van kerncentrales bagatelliseert.”

  Ik bagatelliseer niks. Ik zeg, dat je het afval kunt verglazen en zeg, dat er meer verkeersdoden vallen dan kernafvaldoden en de overheid dus inconsequent is. Net zoals ze discriminaties discrimineert, discrimineert ze ook risico’s en niet op basis van hun grootte. Integendeel; de grootste risico’s kunnen rekenen op het kleinste deel van het overheidsbudget.

  “Als een overheid kerncentrales wil verbieden, is dat omdat de overheid zal moeten opdraaien voor alle rampen die een ongeluk met zich meebrengt.”

  Nee, omdat ze het niet aan marktpartijen overlaat, die echt zelf moeten opdraaien voor hun schade en niet, zoals de overheid dit kan afwentelen op de huidige en toekomstige belastingbetaler.

  beek [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [32]:

  Verzekeringsmaatschappijen achten rampen met een kerncentrale onverzekerbaar. De gevolgen zijn dermate groot en onvoorspelbaar, dat kerncentrales in Libertarie niet betaald zouden kunnen worden.
  Ze bestaan dus alleen omdat overheden eventuele rampen moeten oplossen en betalen.

  De vergelijking met het verkeer gaat nog steeds niet op. De deelnemer kan immers zelf, ook dankzij wetgeving, zijn risico’s op een behoorlijke manier inschatten.
  Dat kan hij niet bij een kerncentrale, zoals we nu kunnen zien in Japan. De risico’s van het giftige afval zijn al helemaal niet te overzien: afval dat duizenden jaren zeer gevaarlijk blijft wordt opgeslagen in een wereld vol onvoorspelbare gebeurtenissen: van aardbevingen tot terroristische aanslagen.

  Vreemd eigenlijk dat je hier zit te pleiten voor meer onbeheersbaarheid van risico’s. Alleen maar omdat je ‘de’ overheid tot duivel wilt verklaren.

 4. “De vergelijking met het verkeer gaat nog steeds niet op. De deelnemer kan immers zelf, ook dankzij wetgeving, zijn risico’s op een behoorlijke manier inschatten.”

  Maar natuurlijk wel. De overheid doet alsof ze over het verkeer gaat, terwijl ze een geringer deel van de begroting besteedt aan verkeersveiligheid dan aan terrorismeveiligheid, terwijl dat laatste dat gezien het aantal doden dat niet rechtvaardigt. De overheid is dus inconsequent.

  In een libertarische samenleving zou men een kerncentrale in een onbevolkt gebied zetten. De besmetting over lange afstand wordt schromelijk overdreven.

  “afval dat duizenden jaren zeer gevaarlijk blijft wordt opgeslagen in een wereld vol onvoorspelbare gebeurtenissen.”

  Je gaat weer voorbij aan verglazing van afval.

  “Vreemd eigenlijk dat je hier zit te pleiten voor meer onbeheersbaarheid van risico’s. Alleen maar omdat je ‘de’ overheid tot duivel wilt verklaren.”

  Te pleiten voor meer onbeheersbaarheid van risico’s? Vreemde dingen leg je me in de mond. Gezien de non-logiciteit ervan moet je toch inzien, dat er iets fout zit in je begrijpend lezen. Wat ik aangeef, is, dat “beheersbaarheid” een overheidskunstwoord is, dat ze toepassen op zaken, die ze helemaal niet beheersen. Hoe slechter ze iets beheersen, hoe minder overheidsgeld er naar toe gaat, dus er is eerder een relatie met 1/beheershaarbeid dan met de beheersbaarheid zelf. Onze overheid spant uiteindelijk God voor zijn karretje, middels de koningin, dus dat is inderdaad behoorlijk duivels. Vervolgens wekken ze de verwachting alles te kunnen oplossen en verstrikken zich dan in hun eigen leugens.

  beek [36] reageerde op deze reactie.

 5. Volgens V. probeert ‘de’ overheid paniek te voorkomen en stelt daarom burgers aan grote risico’s bloot.
  Het verband met terrorisme, verkeer en kerncentrales is volkomen zoek.
  Diezelfde V. hekelt ‘de’ overheid als die overheid terroristische aanslagen wil voorkomen en verkeersdoden tracht te voorkomen.

 6. @Vilseledd [34]:

  Als een verzekeraar wel auto-ongelukken wil verzekeren, maar geen ongelukken met kernreactoren, dan blijkt daar dus al uit dat we over twee verschillende risico’s praten.
  Het is daarom een slechte retorische grap om verkeersrisico’s op precies dezelfde lijn te zetten als nucleaire risico’s.
  Ik ben voldoende duidelijk geweest intussen.

  Vilseledd [37] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [36]:

  Je verlegt de discussie. De verzekerbaarheid is niet de inzet van de discussie. De inzet is de inconsequentie van de kant van de overheid binnen twee terreinen, waarop ze zich competent en verantwoordelijk verklaart.

 8. Ik lees hier veel over risico’s en onbeheersbare risico’s. Iemand al eens gekeken wat een risico nu werkelijk is? Dat is een, met vooraf vastgelegde waardebepaling, product van kans x effect. Dus risico = kans x effect, een vermenigvuldiging dus.

  Afgezien van welke waardes je aan de kans geeft (de kans dat iets daadwerkelijk gebeurt, weinig kans = kleine waarde, grote kans is hoge waarde) en aan het effect (een waarde toekennen aan een staffel van lage waarde voor weinig effect tot hoge waarde voor groot effect), geeft het risico een getal, op basis van de vermenigvuldiging van de waardbepalingen van kans en effect.

  Als je risico’s gaat vergelijken tussen een ramp met een kerncentrale en een verkeersongeluk, kom je in een iets moeilijkere situatie dan bovenstaande discussie.

  Een kerncentrale is dermate goed gebouwd en beveiligd, dat de kans op een ramp nihil is. Zelfs met een grote waarde voor het effect (veel doden/zieken en langdurige onbruikbaarheid landbouwgronden) scoort het risico niet erg hoog. Er worden in de centrale zelf veel mitigatie-maatregelen genomen om de kans te minimaliseren. Maar dat weten jullie allemaal, want jullie zijn al vaak genoeg in een centrale geweest, nietwaar?

  Kijken we naar het verkeer, dan zijn de effecten relatief klein (één tot enkele doden/gewonden en wat materiële schade per ongeluk) en deze effecten worden verder verkleind door auto’s veiliger te maken. Echter, de kans dat een ongeluk gebeurt is erg groot, want elke boerenløl in een auto heeft kans een ongeluk te veroorzaken. Door onoplettendheid, black-out, onkunde, drank- of drugsgebruik en nog tal van redenen, zoals de warboel van staatsverkeersborden en andere staatssignalen, bijvoorbeeld.
  😉

  Tevens is het gebruik van statistiek (= leugens in cijfers vertalen of cijfers in leugens veranderen) voor dit soort onderwerpen zeer dubieus en niet te vertrouwen. Want WIE heeft het rapport opgesteld? De voor- of de tegenstander van het onderwerp?

  Kortom: hierboven een levendige discussie, maar nuttig? Hmmmm, ik denk van niet.

  Sander [41] reageerde op deze reactie.

 9. “Door onoplettendheid, black-out, onkunde, drank- of drugsgebruik en nog tal van redenen, zoals de warboel van staatsverkeersborden en andere staatssignalen, bijvoorbeeld.”

  En daar neemt de overheid niet de voor de hand liggende maatregelen, zoals optrekking van de leeftijd, waarop je een auto mag besturen. Rond 25 jaar zijn de hersenen pas uitgerijpt; daarvoor zie je veel roekeloos gedrag onder jongeren. De markt erkent dit probleem, want tot 21 mag je geen auto huren bij een autoverhuurbedrijf. Verder zouden ze de veiligheid kunnen verhogen door elke vijf jaar herexamens af te nemen. En ook het alcoholslot had al ingevoerd kunnen zijn. Een ander voorbeeld is de helmplicht op motorfietsen, maar het goedkeuren, dat iemand wel in een T-shirt gekleed op de motor mag.

  Uiteraard komt dit er allemaal niet, omdat de overheid officieus ook inziet, dat je niet het hele economische leven kunt regelen. Van de andere kant willen ze wel die indruk wekken, waardoor er inconsequenties optreden en de overheid vooral in deze onze tijd haar gezag in rap tempo verliest.

  “Want WIE heeft het rapport opgesteld? De voor- of de tegenstander van het onderwerp?”

  “Cui bono?” is de hulpvraag daarbij.

 10. @ik [6]: Kernfusie komt ook steeds dichterbij. Waardoor die voorrad vele malen langer meegaat.

 11. @Paul Martens [38]: In een gebied van 250km2: Kerncentrale(s) + op een scheur van continentale platen (buitengewoon aardbevingrijk) + aanwezigheid vulkanen: veiligheidsrisico’s? Welnee joh! Roken geeft pas een risico, toch? Dat weet iedereen…

  My god!!!

  Maar waarschijnlijk heb je nog gelijk ook, want als er straks bovengemiddeld veel Japanners met kanker opduiken zal er door de overheid ongetwijfeld op worden gewezen naar het dodelijke roken.

  En naar de universele veiligheid en zegens van kerncentrales uiteraard.

  Met een beetje pech (wet van Murphy) krijgen we nog een nucleaire winter. Wereldwijd dus. De vergelijking met de auto gaat volledig mank, ware het enkel vanwege het feit dat een enkele ontplofte kerncentrale in kettingreactie het einde van alle leven op aarde kan betekenen. (voorbijgegaan aan een enkel micro organisme)

  Moet een diefstal van 1 euro precies zo zwaar worden bestraft als een diefstal van 1 miljard euro?

 12. Beangstigend hoe iedereen hier over ‘verbieden’ spreekt, alsof de buurlui stommer zijn dan wijzelf.

  Uiteindelijk wordt iedereen geboren, leeft een tijdje en sterft dan. Wat maken we ons toch druk. Natuurlijk is het jammer en erg voor de achterblijvers wanneer iemand jonger dan 30 sterft en ik gun iedereen het eeuwige leven. Maar leef dat leven dan zonder allemaal verboden voor mij te bedenken aub.

 13. prachtige reacties weer allemaal maar ik geloof dat de aardbeving in Japan juist heeft aangetoont dat het WEL veilig is. De grootste aardbeving van de afgelopen 100 jaar en relatief slechts een klein krasje.
  Maar vanuit een luie stoel weer de meest waanzinnige scenario’s op TV bekeken van allerlei journalisten die er ook geen moer van begrijpen allemaal. Er is nog geen moment een gevaar echt gevaar geweest ondanks dat er op een aantal TV-kanalan wel werd gedaan alsof dat ding elk moment de lucht in ging.

  Daarnaast is er een simpele methode om het kernafval kwijt te raken en dat is naar de zon schieten, is ook radioactief genoeg. Nog een raket bouwen die niet een beetje betrouwbaar is, maar 100% en dat probleem is verder opgelost ..

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Kemps [23]:

  Het enige zinnige comment in de mallemolen aan woordenbrij in deze discussie. Moderne techniek maakt het mogelijk om betaalbare kleine kerncentrales te bouwen. Bij onvoorzien natuurrampen is een eventueel risico beter te beheersen.

 15. Het is allemaal erg problematisch en het beste zou zijn als alle mensen op de maan gingen wonen, dan waren er op aarde minder problemen.

 16. @Rien [46]:

  Het overheidskunstwoord is “beheersbaarheid”. Die 30.000 doden zouden “beheersbaar” zijn. De doden, die eventueel zullen vallen als gevolg van de kernramp, zijn niet “beheersbaar”. De overheid kan die kolendoden op een of andere miraculeuze wijze weer tot leven wekken.

  Het probleem van de Japanse kerncentrales is het bestaan van nationale staten, die door overheden tot stand zouden zijn gekomen. Een op natuurwetten gebaseerde economie had er nooit voor gezorgd, dat er een grote economie op zo’n gevaarlijke en hulpbronarme plek zou bestaan. De Japanse bevolking zou uitgewaaierd zijn naar Siberië, maar omdat daar decennialang de Heilstaat heerste, zit dat niet in het systeem en heeft het communisme zowel slecht voor Rusland als Japan gewerkt. Van de overheid moet Vladiwostok zich op Moskou, ergens in het verre Europa richten, en de bewoners van Hokkaido zich op Tokyo. Een inwoner van Vaals moet zich door Den Haag laten koeioneren en een inwoner van het Vaalserquartier door Berlijn.

  beek [48] reageerde op deze reactie.

 17. @ziggy [43]:

  Het afvalprobleem is allesbehalve opgelost. Het zeer gemene spul blijft duizenden jarig zijn giftige straling afgeven: niemand die weet wat er gedurende die tijd met de aarde kan gebeuren.
  Dat afval is een misdaad jegens het nageslacht.

  Ik hoor nog geen enkele libertarier uitleggen hoe in Liberterie met zulke enorme risico’s zal worden omgegaan. En vooral: wie dat allemaal gaat betalen.

  beek [50] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [50]:

  Maar misschien ook niet, want volgens de toekomstdromen van Peter de Jong gaan de zeeen en de oceanen particulier eigendom worden.

 19. Zon en wind zijn niet permanent beschikbaar. Biogas, aardwarmte, etc. hebben onvoldoende capaciteit. We kunnen ook in een duurzame economie niet buiten kernenergie voor de basislast.

  Vanaf 2050 is er schone en veilige kernfusie beschikbaar voor de komende millennia.

  Kolencentrales braken meer radioactiviteit uit dan kerncentrales.

  Geen enkel risico is onbeheersbaar. Beheersbaarheid is slechts een kwestie van een goed systeemontwerp en voldoende budget.

  Kernafval betreft een uiterst klein volume. Hoog radioactief afval kan versneld worden omgevormd tot laag radioactief afval. Dat kan eenvoudig enkele eeuwen worden opgeslagen, totdat het helemaal ongevaarlijk is geworden.

  Toshiba levert een compacte reactor die je in de kelder kan installeren en die spotgoedkope elektriciteit levert. Is onderhoudsvrij en gaat 30 jaar mee. Is de brandstof op dan installeert Toshiba een nieuwe en neemt de oude mee.
  http://peswiki.com/index.php/Directory:Toshiba%27s_Home_Nuclear_Fusion_Reactor

  Ford had ook een vooruitziende blik. De Ford Nucleon uit 1958 had een actieradius van 8000 km tussen ’tank’beurten!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Nucleon

 20. “Ik hoor nog geen enkele libertarier uitleggen hoe in Liberterie met zulke enorme risico’s zal worden omgegaan. En vooral: wie dat allemaal gaat betalen.”

  Wat dacht je ervan de eignaar van zo’n centrale volledig verantwoordelijk te stellen? Zolang hij een schuld heeft uitstaan bij (nabestaanden van) slachtoffers kan hij gedwongen worden om in een werkkamp te werken om zijn schuld te vereffenen, ook al betekent dat dat hij dit de rest van zijn leven moet doen.

  Maar laat ons eens naar de huidige situatie kijken. Stel dat een kerncentrale aan alle overheidsregels voldoet en er vallen toch slachtoffers door een ramp, wie is er dan verantwoordelijk? Kunnen de slachtoffers of hun nabestaanden in dat geval de betreffende overheidsfunctionarissen persoonlijk en volledig aansprakelijk stellen?

  Kemps [55] reageerde op deze reactie.

 21. @beek [48]:

  Die 30.000 doden kwam uit de kolenwinning. Dus dan moet de overheid dat ook maar verbieden.

  “De ‘vrije’ jongens van de vrije markt zouden het wel weten: die dumpen dat afval gewoon in zee: ‘Lekker goedkoop’, ‘geen haan die er naar kraait’, ‘na ons de zondvloed’.”

  Omdat die nu denken: “Daar moet de overheid maar zorgen of de Verenigde Naties,” evenals de viespeuken, die onze straten en openbaar vervoer vervuilen met Spitskrantjes, milkshakebakers en halflege flesjes. De jeugd is al vroeg geïnfecteerd met de idee: “Daar zorgt de overheid voor.” In het buitenland is dit minder; daar beschouwen de mensen de bossen en de zee als collectief eigendom. In een libertarische samenleving zou de zee ook privé-eigendom moeten zijn, waardoor een eigenaar schepen van bedrijven kan weigeren met een bepaalde reputatie op het gebied van afvalbeleid.

  “Ford had ook een vooruitziende blik. De Ford Nucleon uit 1958 had een actieradius van 8000 km tussen ‘tank’beurten!”

  Op het eiland Niue heeft de bevolking een natuurlijke afweer tegen hoge stralingsdoses. Een deel van de mensheid zal zich moeten aanpassen aan hogere stralingswaarden en een ander deel zal het niet overleven; dat is zo geweest, toen het kouder werd; dat zal ook zo zijn, wanneer de mens een nieuwe energiebron leert beheersen. Degenen, die met de uitvinding van het vuur geen reflexen hadden, die ze beschermden tegen brandwonden, overleefden het ook niet. Gelukkig bestond er geen overheid, die het vuur dan maar verbood vanwege de “onbeheersbare” risico’s.

  “Kernafval betreft een uiterst klein volume. Hoog radioactief afval kan versneld worden omgevormd tot laag radioactief afval. Dat kan eenvoudig enkele eeuwen worden opgeslagen, totdat het helemaal ongevaarlijk is geworden.”

  En je kunt het ook nog verglazen, waardoor de vaten niet kunnen lekken.

  “Het opruimen van de troep na een nucleaire ramp (kosten meer dan 1 miljard, aldus Simon Rozendaal): wie gaat dat betalen?”

  Een marktpartij zou een reserve aanleggen om eventuele schades te betalen; die reserve zou kunnen voortkomen uit het verschil in prijs van kolenelectriciteit. Met de overheid gaat zoiets niet lukken. Omdat de Japanse keizer bij gratie Gods regeert en de overheid aanstuurt, kan de overheid natuurlijk nooit wat fout doen, dus zijn ze er ook niet op voorbereid. Zoals Greenspam bij zijn QE zegt: “Hopelijk gaat het nu wel goed” of “In God we trust” op zijn munten laat aanbrengen, zo hoopt men ook, dat een kernramp aan iemands deur voorbij gaat.

  beek [56] reageerde op deze reactie.

 22. @Richard [53]:

  Je zou de kopers van deze kernenergie (immers zij voorzien in de vraag, dus het bestaan van dat ding) aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele schade.

  het probleem is dat schade ZO massaaal kan worden dat een land het niet meer op kan hoesten.

  Stel een zo’n centrale in japan ontploft echt :
  om te beginnen zal dan een groot deel van japan zelf economische schade ondervinden. (vele doden, besmette patientjen etc) dus een groot deel van het uit te keren bedrag is dan al weg.

  Vervolgens waait de fall out, groot deel de oceaan in, die is van niemand persoonlijk maar juist daar leven ZOVEEL soorten, weet je wat voor ecologische schade die falout juist daar doet??
  Dat is niet op te lossen met eenvoudig een smak geld, dat is gewoon onverantwoord risico.

  Dan verder, fallout op azie en amerika, fikse oogsten die onbruikbaarworden, voedselprijzen wereldwijd die nog verder omhoog gaan, en gestegen aantallen kankerpatienten voor jaren in de toekomst.
  Hoe wil je dat kostenplaatje berekenen???

  Of word het in libertanie net zo suf opgelost als de olieramp in amerika : gif erover dat vervolgens lekker mens en natuur vergiftigt en daarna zand erover.. zonder maar iets echt op te ruimen.

  Rechtse Rakker [62] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [56]:

  In de jaren zeventig was “Fabeltjesland” een persiflage op het beleid van Den Uyl.

  “Of word het in libertanie net zo suf opgelost als de olieramp in amerika : gif erover dat vervolgens lekker mens en natuur vergiftigt en daarna zand erover.. zonder maar iets echt op te ruimen.”

  De libertariër beschouwt de wereld als zijn mede-eigendom, Kemps; dus nee, er zal geen Corexit in de zee gegooid worden.

  beek [58] reageerde op deze reactie.

 24. @beek [58]:

  Waarschijnlijk doordat de overheid niet weet wat ze wil. In de jaren zeventig was de trein van ons allen en moesten we er zuinig mee zijn; daarna werd het in de uitverkoop gedaan, omdat de overheid geld nodig had. In de jaren 70 waren publieke ruimtes al een enorme troep; nu is er verhuftering van de onderlinge relaties bij gekomen.

  “Ik krijg de indruk dat V. vooral ad hoc reageert maar geen duidelijke grote visie heeft.”

  Ik krijg die indruk niet.

  beek [60] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.