Mogelijk slachtoffer van verbod op orgaanhandelDe SP heeft een mooi plan bedacht voor orgaandonatie. In plaats van zich actief als donor te registreren moeten mensen zich nu actief als nietdonor registreren. In de hoop dat maar een beperkt aantal mensen dat doet verwacht de SP dat het aantal donororganen zal toenemen. De situatie is nijpend, aldus de SP, want elke week sterven drie mensen op de wachtlijst door een gebrek aan donororganen!

Uiteraard staat er tegenover het donorschap, in de visie van de SP, helemaal niets behalve de voldoening die de donor na zijn dood kan genieten in het besef dat een deel van hem in elk geval in een ander individu kan voortleven. Een nobele maar weinig doeltreffende drijfveer.

Op één punt moet ik de SP zowaar gelijk geven: het gebrek aan donororganen kost mensenlevens. Er zijn echter betere manieren om mensen ertoe te bewegen om orgaandonor te worden. Het onderop de transplantatielijst plaatsen van niet-donoren zal een aanzienlijke schare ertoe bewegen – helaas uit eigenbelang – zich toch maar te registreren. Verzekeraars kunnen korting geven op premies van donoren aangezien ze immers beter in staat zullen zijn hun patienten te helpen als er veel donoren zijn.

De afkeer van het dienen van het eigen belang in plaats van het dienen van je eigen ondergang is zelden zo duidelijk door de SP geponeerd als in het gequote artikel.

Van Gerven nam duidelijk afstand van de geluiden die klinken om het betalen voor organen mogelijk te maken. ‘Een mens in doodsstrijd doet alles. Het is aan de politiek om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. We moeten zo snel mogelijk het ADR invoeren, ook om te voorkomen dat mensen uit wanhoop alsnog zullen gaan betalen voor nieuwe organen. (sic!)

Oftewel, de SP moet mensen tegen zichzelf in beschermingen nemen door hen te verbieden organen te kopen die hun leven zouden kunnen redden! Het verwachte resultaat is dat deze lieden als resultaat van hun bescherming een zinloze dood sterven ter meerdere eer en glorie van de SP. Dat is nog grotere kolder dan drugsgebruikers ter bescherming van zichzelf in de gevangenis te gooien.

Het verbod op orgaanhandel, dat de SP tegen elke prijs in stand wil houden, zal vele tientallen mensen het leven gaan kosten. Het is dat een hersentransplantatie om medische redenen nog niet mogelijk is, anders zouden SP’ers goede kandidaten zijn en het is te hopen dat ze zich zelf niet als donor registereren.

Leve de martelaren van het algemeen belang, die voor ons gaan sterven!

“Tot slot is er nog de principiële kant van de zaak: van wie zijn mijn organen nu eigenlijk, van mij of van de staat?

Baas in eigen buik! (Bart Croughs)

20 REACTIES

 1. ‘Een mens in doodsstrijd doet alles. Het is aan de politiek om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. We moeten zo snel mogelijk het ADR invoeren, ook om te voorkomen dat mensen uit wanhoop alsnog zullen gaan betalen voor nieuwe organen
  Laten we ook meteen de handel in voedsel verbieden en de burger tegen zichzelf in bescherming nemen. Omdat de door honger in doodsnood verkerende mens anders alles doet om aan brood te komen.

 2. SP, is een communistische partij door en door. Wat valt er anders van te verwachten dan een volledige totale schending van eigendom en lichamelijke soevereiniteit.

 3. Wat er niet word bijverteld is dat organen alleen dan bruikbaar zijn als de donor hersendood is.
  Is de donor eenmaal echt overleden, zijn de organen niet meer te gebruiken, doorda he afstervingsroces intreed
  M.a.w., de donor overlijd door het verwijderen van de organen, en word dus in feite vermoord door ‘legale’ organenhandel.
  De term hersendood is met dit doel desijds bewust ingevoerd.

  Zé.

 4. Het is een zinloos voorstel.

  De huidige registratie, waarbij ongeveer de helft van alle potentiële donoren zijn geregistreerd, kan je beschouwen als een representatieve steekproef onder de bevolking. Nu is van de ca. 200 donoren per jaar de helft afkomstig uit het donorregister en de andere helft van ongeregistreerden. Als iedereen zijn voorkeur zou uitspreken komt er in de verhouding Ja- en Nee-kiezers geen grote verandering.

  Uit iedere 25.000 nieuwe Ja-registraties komt er per jaar maar 1 extra donor ter beschikking. De grote donorwervingscampagne uit 2005 waarbij vele honderdduizenden mensen zich als donor opgaven leverde uiteindelijk maar 6 nieuwe orgaandonoren per jaar op.

  Een druppel op een gloeiende plaat, want per jaar overlijden er ruim 50.000 mensen door een slecht hart. Duizenden daarvan zouden nog in leven kunnen zijn als er zoveel donorharten beschikbaar waren geweest.

  Het tekort is bijzonder schrijnend. Je ziet nu steeds meer orgaandonatie bij leven (m.n. voor nieren, lever en longen), transplantatie van dierlijke organen (o.a. hartkleppen van varkens) en kunstorganen (m.n. pompen die worden ingebracht om het slechte hart te ondersteunen).

  De echte oplossing is natuurlijk orgaanhandel. Instinctief voelt iedereen dit wel aan. Er zijn steeds meer voorstellen om het doneren aantrekkelijker te maken (premiekorting op je verzekering, voorkeurspositie op de wachtlijst als je zelf een orgaan nodig hebt, subsidie op de uitvaartkosten, enz).

  Nu wijzen veel nabestaanden donatie nog af, maar als ze geld zouden kunnen krijgen voor de overledene dan zouden ze gemakkelijker instemmen met donatie. Alles uiteraard met instemming van de erflater. Ook hier blijft moord gewoon strafbaar.
  Zé [6] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [5]: Wellicht doet men er verstandiger aan te zoeken naar de oorzaken van ziektes en deze werkelijk te genezen, dan de mens te behandelen als een auto waar de onderdelen van versleten zijn.
  We weten inmiddels als lezers van deze site hoe groot de macht is van big farma, en als men weet wat een specialist en ziekenhuis vangt voor dit soort operaties lijkt het mij wel weer des te duidelijk.
  De ene mens vermoorden om de ander te laten leven?
  Dat is pas echt ziek.

  Zé.

 6. @peetar [3]:
  us iemand mag zijn organen niet vrijwillig aan mij nalaten, als ik niet het zelfde doe..

  wie bent u om te beslissen over ZIJN organen.
  @Peter de Jong [5]:
  Vergeet de alternatieve niet die ook tegengewerkt worden.
  Stamcellen e.d. Ze zijn er bijvoorbeeld al in geslaagd om van een cel van de persoon zelf een eigen oor aan te maken.
  Als stamcellen eindelijk de vrije hand krijgen kunnen ze harten, longen, nieren en al dat alles gewoon kweken.
  Dat is allemaal overigens al gedaan.. het hart wat ergens gemaakt is en gekweekt klopte en leefde, dat is al een feit.
  Ben allen de bron van dat artikel verloren en de nieuwsberichten.

  Gaat ook een moeilijke wet situatie worden als je die wil gaan verkopen…. omdat het in feiten ook organen zijn en nog wel van echt vlees met een 100% match met de ontvanger, ten alle tijden.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hoc Voluerunt [7]:

  Ja, het stamcelonderzoek heeft een enorme potentie. Vooral het lichaamseigen weefsel is belangrijk (geen afstotingsverschijnselen waar patiënten levenslang medicatie voor moeten slikken). Het niveau dat nu is bereikt betreft nog niet een heel nieuw hart, maar een stukje kloppend hartspierweefsel. Voordat je een nieuw hart of nieuwe longen in de winkel kan kopen zijn we wel een paar jaar verder. 😉

  http://sync.nl/groei-je-eigen-lichaamsdelen-de-toekomst-is-weer-dichterbij/1

  Overigens is het vreemd, dat politici het heel normaal vinden dat de zorgverzekeraar de gehele donoroperatie betaalt, dus incl. het salaris van de chirurg, de kosten van de OK en de rest van de staf, alle verbruiksgoederen, de revalidatie achteraf, enz, met uitzondering van maar 1 ding: het donororgaan!

  Nota bene het belangrijkste onderdeel wordt niet vergoed en doodzieke patiënten zijn daarvoor afhankelijk van de liefdadigheid van anderen. Hoe absurd wil je het hebben? Als bakkers werd verboden hun broden te verkopen en ze die alleen nog maar gratis mochten weggeven zouden er jaarlijks ook duizenden mensen van honger omkomen.
  Hoc Voluerunt [9] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]:
  Het is belachelijk inderdaad, je zou ook gewoon het orgaan als onderpand kunnen gebruiken.
  De verzekeraar of andere intermediaire organisatie koopt krijgt het hart en betaald daarmee de kosten van de doktoren en de ok en compenseerd de gever van het hart. De ontvanger kan een deel betalen uit eigen zak of het via een donor verzekering regelen of whatever.

  Dat is het mooie van een markt systeem, wat ik vanmorgen ook tegen een ambtenaar zei.

  “de overheid is een 1 oplossing manier, de markt is een systeem van 1000 en 1 oplossingen met als enige belemmering de creativiteit van alle individuen bijeen.”

  Individuele bewegers!!!

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [9]:
  Inderdaad zou de vrije markt nog allerlei nieuwe methodes bedenken om aan die behoefte te voorzien. Methodes waar nu nog helemaal niet aan is gedacht.

  @Peter de Jong [8]:
  “…. Als bakkers werd verboden hun broden te verkopen ……”

  Inderdaad. Ik vind ook een mooi voorbeeld dat je wel je lichaam mag verkopen, als je maar niet zo noemt.
  .
  Bvb. Prostitutie mag wel. (Wel belasting betalen aan BB)
  Je mag ook je lichaam beschikbaar stellen om jarenlang te ploeteren en in gevaar te brengen bvb bij Defensie of andere baan. Maar een van je eigen nieren verkopen, mag niet.

 10. Maak gewoon een regeling, dat alleen wie donor is, ook gebruik kan maken van andere donoren en doe een toetredingskeuring, zodat je niet met opportunisten te maken krijgt, die zich gauw even inschrijven, wanneer ze van de arts te horen krijgen, dat een of ander orgaan mogelijk vervangen moet worden. En anders: laat mensen betalen voor een schaars goed, want nu is er een zwarte markt ontstaan.

  “De situatie is nijpend, aldus de SP, want elke week sterven drie mensen op de wachtlijst door een gebrek aan donororganen!”

  Die sterven door hun ziekte.

  “We moeten zo snel mogelijk het ADR invoeren, ook om te voorkomen dat mensen uit wanhoop alsnog zullen gaan betalen voor nieuwe organen.”

  Moeten er ook gratis taxi’s komen, omdat mensen uit wanhoop wel eens een taxi nemen?

  “Wat er niet word bijverteld is dat organen alleen dan bruikbaar zijn als de donor hersendood is.”

  “De term hersendood is met dit doel destijds bewust ingevoerd.”

  Bijna niemand snapt dat. A;s antwoord krijg je dan, hoe men de hersendood vaststelt, terwijl wij het hele concept “hersendood” naar de vuilbak verwijzen. Organen worden dus weggenomen bij bewusteloze mensen.
  Opeens komt er het versiersel “hersen-” bij “dood”. Dat heeft bij mij al een belletje doen rinkelen. Terwijl iedere arts de pols voelt om vast te stellen of het hart nog klopt om de dood of het leven vast te stellen.

  Een systeem, dat speculeert om de laksheid van mensen om zich af te melden, het “ja, tenzij”-systeem vind ik in geen geval goed. Een daad van naastenliefde, zoals de Christelijke SP wil, kan niet gepaard gaan met laksheid.

  Ook wordt gemakshalve voorbij gegaan, dat die mensen, die rabiaat het recht om te leven opeisen, iedere paar jaar een nieuw orgaan nodig hebben, dus dat om één persoon in leven te houden, misschien wel drie domoren, ehh.. donoren, nodig zijn.

  En tenslotte wordt voorbijgegaan aan het feit, dat België zo een gevaarlijk wegennet heeft, dat er veel meer verkeersdoden zijn. Je mag er nog 70 in veel bebouwde kommen, veel verkeer gaat nog over steenwegen, al die werkloze Walen rijden wel auto, terwijl de hersenen krimpen, als ze verder niet uitgedaagd worden. En welke Vlaming wil nu een Waals hart?

  “Als bakkers werd verboden hun broden te verkopen en ze die alleen nog maar gratis mochten weggeven zouden er jaarlijks ook duizenden mensen van honger omkomen.”

  De SP is kennelijk ineens zeer “gedreven door de Heer”.

  .M [15] reageerde op deze reactie.

 11. Veel donors hebben na 5 jaar een nieuw orgaan nodig.
  Hun lichaam heeft het origineel vernietigd en het substituut hoeft ook niet op een warm welkom te rekenen.

 12. Is er niet een wet, al vele jarenlang, Die zegt dat dat soort dingen niet mag. vergelijk het maar met een verzekeraar die je niet zomaar een polis mag sturen en waar je vervolgens aan vastzit. Dan hebben we nog de integriteit van het menselijk lichaam. Kortom, iedereen bepaald gewoon lekker zelf wat ze met organen laat doen als iemand overleden is. Overigens ben ik al jaren Ferese donor en heb ik een donorcodicil.

 13. Ik ben bereid mijn organen weg te schenkeng of i.g.v. meer kandidaten per opbod te verkopen maar onder strikte voorwaarden.
  Zo mag mijn orgaan niet terecht komen, zelfs niet tegen betaling, in een ambtenaar tenzij hij ontslag neemt en zijn volledige salaris van zijn ambtenarenbaan tot dusverre terugstort vermeerdered met een boete (voor de middels zijn werkzaamheden aangerichte schade aan onschuldige burgers) en rente.
  Ook leden van private maffia’s komen niet in aanmerking.
  De kandidaten onder de burgers moeten zonder vooraf geinformeerd te zijn (opdat ze niet zomaar niet-verifieerbare leugens zouden invullen) een op een formulier aangeven op welke partijen zij de afgelopen 10 jaar hebben gestemd.
  Wie ooit nog linkser dan VVD stemde, kan alleen in aanmerking komen als hij of zij in een krant zijn zonde opbiecht en zijn spijt betuigt voor het feit dat hij partijen steunde die met dwang andermans vrijheden inperken en eigendommen ontvreemden.

  Wie geen deugdzaam leven leidde of bereid is zijn leven te beteren, moet niet op mijn steun rekenen om zijn wangedrag verder te continueren.

 14. @Vilseledd [11]: “En tenslotte wordt voorbijgegaan aan het feit, dat België zo een gevaarlijk wegennet heeft, dat er veel meer verkeersdoden zijn.”
  Klopt helaas. Van de wegenbelasting e.d. verdwijnt 90% in algemene middelen. De automobilist wordt uitgemolken maar krijgt er bar weinig voor terug.

  “Je mag er nog 70 in veel bebouwde kommen,”
  Was dat maar waar. Op vele plekken zou dit perfect verdedigbaar zijn maar juist omdat menigeen dan ook spontaan geneigd is de limiet van 50 te overschreiden hangen er daar dan ook camera’s (in Vlaanderen toch, in Wallonie zijn de 3 camera’s onvoldoende om alle dorpskernen te bespieden). Niet waar het gevaarlijk is overigens, want daar rijdt toch niemand te hard dus levert het niks op.

  “En welke Vlaming wil nu een Waals hart?”
  Hebben ze dat wel, die socialisten?

  Waalse hersenen zou ik anders wel willen: zijn immers nog nooit gebruikt 😉

 15. “Waalse hersenen zou ik anders wel willen: zijn immers nog nooit gebruikt”

  Nou, om Frans te leren. Tien werkwoordstijden van buiten leren. Knap, dat mensen dat zo uit de losse pols doen.

 16. zolang maar heel weinig mensen zich als donor laten registreren doe ik dat juist niet. Bij ongeval en ziekenhuisopname zal de schaarse donor eerder hersendood verklaard worden.
  Maar als iedereen donor is lijkt dat risico mij gering.
  Overigens hoef ik geen orgaan van een ander. Het leven is voor een deel lot en kans en op een dag is de boel kapot: game over.

 17. Het grootste probleem hier in het westen is, dat de politiek en de medische wetenschap de dood als een bestrijdende ziekte zien en het menselijke lichaam zien als een samengestelde machine is. Dat niet goed functioneerde organen als ware net als machine onderdelen te vervangen zijn. Maar we zijn een elektromagnetisch wezen en elk wezen heeft zijn eigen frequentie, dat kun je niet zo maar onderdelen over zetten in andere wezens, die een hele andere frequentie hebben. Daarom komt afstoting van de geïmplanteerde organen altijd voor. Er wordt telkens gezegd in de media dat na je dood de organen pas getransporteerd worden, maar dat gebeurt al voor dat je dood gaat, omdat anders alle organen al aangetast zijn door de dood. Met deze afstervende organen kunnen ze niets meer mee.

  Zé [19] reageerde op deze reactie.
  All Star [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Qvic [18]: Alhoewel je ietwat zweverig bent, ben ik het met je eens:
  een tekort aan donororganen wordt ons aangepraat omdat de wetenschap inmiddels organen kan vervangen. Dit is echter geen vanzelfsprekenheid al wordt het wel zo gebracht.

  Wat als (als denkexperiment)de medische wetenschap morgens iets ontdekt waarbij zieke mensen kunen worden genezen als een nog levende mens zichzelf vrijwillig 1000 zweepslagen toedient? wordt dan ook iedereen in Belgie een automatische donor van die 1000 zweepslagen?

  Nee, natuurlijk niet.

  Maar nu gebeurt het wel. De overheid neemt bezit van je lichaam door jouw organen na je dood (hersendood is ook al enigszins dubieus) aan een ander te geven (ook al is die andere een aanhanger van de religie van vrede die uit principe niet aan orgaandonatie doen).
  Waarom krijgt de orgaandonor hier geen geld voor? De organen zijn in dit geval gewoon handelswaar geworden (zie bloedbank sanquin bestuurders van 6 ton en chirurgen die ook niet niks verdienen) en dienen dus ook voor marktprijzen verhandelt te worden
  Als een of ander papzak zo graag zichzelf volpropt met vet,suiker,rookt etc ga ik die gezond leeft en mijn nier of wat dan ook zo in topconditie houdt (maar daardoor afziet van de geneugten van drank en feesten) toch niet zo maar gratis weggeven, zeker niet als anderen vervollgens aan een transplantaie grof geld verdienen.

  Sorry, overhied, maar u heeft de laatste decennia zoduidelijk laten zien dat het ieder voor zijn graaiende zelf is en de calculerende burger als maat werd genomen dat ik nog liever mijn organen laat opvreten door wormen dan dat ze in zo’n babyboomende ambtenarende niksnut komen..

Comments are closed.