Ik schrijf deze tekst (12 maart) om U enige gemoedsrust te geven ten aanzien van een aantal van de problemen in Japan met betrekking tot de veiligheid van nucleaire reactoren aldaar. Vooraf: de situatie is ernstig, maar onder controle. En deze tekst is lang! Maar je zult meer te weten over kerncentrales na het lezen ervan dan alle journalisten op deze planeet samen. Er is geen significante hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen en dat zal ook niet gebeuren.

Met “significant” bedoel ik een stralingsniveau dat hoger is dan wat je zou ontvangen bij – zeg – een lange vlucht, of het drinken van een glas bier dat afkomstig is uit bepaalde gebieden met hoge natuurlijke achtergrondstraling.

Ik heb veel berichten over het incident sinds de aardbeving gelezen. Er was niet één enkel (!) bericht accuraat en vrij van fouten (en een deel van dat probleem is ook een zwakte in de Japanse crisis communicatie). Met “niet vrij van fouten” doel ik niet op tendentieuze anti-nucleaire journalistiek – dat is heel normaal tegenwoordig – maar op flagrante fouten met betrekking tot natuurkunde en natuurwetten, evenals zwaar verkeerde interpretatie van feiten, veroorzaakt door een duidelijk gebrek aan fundamentele kennis van de manier waarop nucleaire reactoren zijn gebouwd en worden geëxploiteerd. Op CNN stond een drie pagina’s tellend verslag waarvan elke paragraaf een fout bevatte.

Lees verder op de site van de Groene Rekenkamer.

24 REACTIES

 1. Alleen het feit dat er iets ontplofte duidt er voor mij op dat er niet goed is nagedacht. Een explosie leidt natuurlijk tot paniek bij veel mensen.

  Een enorme wolk radio-actieve deeltjes zweefde vandaag door en over Tokio. Absoluut onacceptabel.

  Dat er iets fout gaat, oké. Maar het probleem had in de kiem gesmoord moeten worden en het radio-actieve materiaal opgevangen. Dat is niet gebeurd en het is voor mij duidelijk dat ze de boel helemaal niet voldoende in de hand hebben. Fout wordt op fout gestapeld.

  Kijk naar de paniek in Japan onder de bevolking, kijk naar de aandelenbeurzen. De boel is niet onder controle. Vind je het gek met ontploffende kerncentrales en radio-actieve wolken?

  Ik ben heel benieuwd naar de exacte toedracht en waarom het niet is gelukt het probleem in de kiem te smoren. Te weinig koelwater – wat een raar verhaal. Ze wisten dat er een aardbeving en/of een tsunami kon komen. Het had in orde moeten zijn maar dat was het niet – overduidelijk. Ik kan niet anders vaststellen dan dat prutsers daar de leiding hebben.

  Romee [5] reageerde op deze reactie.

 2. Mocht bij de lezer het idee zijn ontstaan dat De Geit principieel tegen kernenergie is dan is dat onjuist.

  Ik ben wel tegen gepruts. Dat soort mensen moeten gaan dammen of zo. Waarschijnlijk te veel geleerd en te weinig gezond verstand.

 3. Ik heb het hele artikel doorgelezen: feitelijk geen nood-generatoren, de generatoren die er waren spoelden weg tijdens de tsunami. Dan maar over op accu’s. Toen de accu’s leeg waren kwamen ze erachter dat de stekkers van de generatoren die per vrachtwagen waren aangevoerd niet pasten.

  1. die generatoren hadden ter plaatse aanwezig moeten zijn
  2. zet van mijn part een trap-aandrijving op die pomp, als hij het maar doet. Met zulke enorme temperatuursverschillen wil het water waarschijnlijk ook wel vanzelf stromen.

  De aardbeving was zwaarder dan verwacht. Quote:

  “De aardbeving die Japan trof was 7 keer krachtiger dan de ergste aardbeving waar de kerncentrale op was ontworpen (de schaal van Richter werkt logaritmisch, het verschil tussen de 8,2 warvoor de centrales werden ontworpen en de 8,9 die er werd gescoord is 7 keer, en niet 0,7 ). Dus het eerste hoera voor Japanse techniek, alles bleef staan.”

  Verderop lees ik:

  “Bij het ontwerpen van een kerncentrale volgen ingenieurs een filosofie genaamd “diepe verdediging”. Dat betekent dat je alles bouwt om te kunnen weerstaan aan de ergste catastrofe die je je voor kunt stellen. je ontwerpt de installaties op een zodanige manier dat je nog steeds een systeemfalen (waarvan je dacht dat nooit zou kunnen gebeuren) kunt hanteren.”

  Er was geen gedistilleerd water beschikbaar voor de koeling. Dat was verloren gegaan tijdens de tsunami – onvoorstelbaar.

 4. Bij dit soort over optimistische stukken krijg ik altijd de neiging wat verder te zoeken. Over de Fukushima (mark I) reactoren is er al sinds het ontwerp twijfel naar het schijnt snip;

  ‘Thirty-five years ago, Dale G. Bridenbaugh and two of his colleagues at General Electric resigned from their jobs after becoming increasingly convinced that the nuclear reactor design they were reviewing — the Mark 1 — was so flawed it could lead to a devastating accident….

  Questions persisted for decades about the ability of the Mark 1 to handle the immense pressures that would result if the reactor lost cooling power,”

  http://abcnews.go.com/Blotter/fukushima-mark-nuclear-reactor-design-caused-ge-scientist/story?id=13141287

  @Romee [5]:
  Dan snap ik niet hoe je voor kerncentrales kunt zijn. Uiteindelijk zal de macht over de energie van honderdduizenden mensen en bedrijven een paar ambtenaren generen. Er is geen markt (slechts een oligopolie) om die macht te temmen.

  Romee [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ik vind het ongelofelijk dat alle media nu de ramp in Japan als een soort nucleair disaster gaan beschrijven. Er zijn waarschijnlijk tienduizenden doden gevallen als gevolg van de aardbeving met record kracht en de enorme tsunami die erop volgde. De nucleaire installaties hebben zichzelf in die absurd extreme omstandigheden keurig uitgeschakeld maar hebben nu koelingsproblemen. Er is als ik het goed heb 1 (!) dode gevallen bij de werkers in die centrales. Voor zover ik weet niet als gevolg van straling trouwens. Er zijn nu links en rechts wat verhoogde stralingsniveus gemeten maar nowhere near een serieuze kans op dodelijke stralingsslachtoffers onder de burgerbevolking. Wie weet vallen er nog een paar doden door straling (lijkt onwaarschijnlijk).
  Als dit de maximale death toll is van kernenergie in de meest extreem denkbare omstandigheden doe mij er dan nog maar wat van. In de eerste de beste kolenmijn in China vallen maandelijks honderden slachtoffers. Leve kernenergie en hulde aan de Japanse ingenieurs.

 6. @Hugo uit Utrecht [7]:

  Waar staat dat ik voor kernenergie ben?

  Ik bedoelde met de tekst, dat ambtenaren zich overal mee bemoeien zonder kennis van zaken.
  Ook managers stappen steeds vaker in een bedrijf zonder maar ook maar enkele kennis van de branche waarin het bedrijf werkzaam is.
  Deze mensen gaan vaak wel allerlei dingen veranderen, bezuinigen zonder naar de technische mensen te luisteren. Als dit in een kerncentrale gebeurd, dan zijn de gevolgen veel groter.
  Ook al zou men meer naar technici luisteren, het restafval blijft altijd. Men heeft het dan ook nog over schone energie in de reclame voor atoomenergie.

  Verder ben ik er van overtuigd als men zich meer op alternatieve energie richt, dat deze producten vele malen goedkoper zullen worden.(massa)
  Wanneer dit samen gaat met zuiniger apparatuur, dan komen we een heel eind.
  (warmtepompen, ledverlichting, ARM/atom processoren etc,…)

 7. helemaal mee eens met de strekking van het verhaal .

  Als natuurkundige EN voorstander van kernenergie vrees ik ook dat de hele berichtgeving meer kwaad doet aan de zaak dan de hele kernreactorzelfproblemen daar zelf. Met telkens weer spannende momenten met breaking news. Feit is wel dat er problemen zijn maar dat mag je ook verwachten als de rest van de hele omgeving compleet geleveld is. Maar dit is natuurlijk wel een prachtige kans van tegenstanders om hun punt te maken en dat doen ze maar al te graag.
  Feit is dat een ‘normaal’ mens simpelweg een paniekreactie heeft bij he woord ‘straling’, niet wetende waar ze zich op een zonnige dag op het strand qua straling allemaal aan blootgeven.

  Maar ik heb nog niet een journalist horen informeren naar hoe het nu eigenlijk gesteld met alle windmolens in het gebied en andere vormen van alternative energiebronnen waar de rest zo graag na verwijst. Allemaal compleet plat dacht ik te zien, maar kan me vergissen ..

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 8. Persoonlijk vind ik dat mensen vaak te snel oordelen, en dan ook nog vaak gabaseerd op de verhalen uit de media. Laten wij het relativeren en geen angst loslaten op mensen. Wacht met een oordeel totdat alles volkomen duidelijk is.
  Momenteel kun je wel bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren, maar als je dat gelooft verandert daardoor niets aan het eindresultaat.
  Dat politici reageren begrijp ik wel, die willen er voordelen uit halen, het zijn net gehaaste aas etende wezens die bang zijn dat ze naast het potje pissen en niet in beeld komen..

 9. Om bij de kern van deze website te blijven ;
  Is kernenergie een bedreiging voor een ander?

  Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil, zolang hij maar niemand anders tot last is of een bedreiging vormt voor een ander.

  Bij kernenergie vind ik toch wel duidelijk dat dit een bedreiging voor een ander is.

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Romee [12]: Het probleem is dat anderen vinden dat ontbreken van zorgverzekering een gevaar voor anderen is en weer anderen vinden dat het ontbreken van een onderwijsplicht een gevaar voor anderen.
  De objectiviteit mist. Laat bewezen succesvolle risicoafschatters (niet ten onder gegane verzekeringsbedrijven met veel kapitaal onder hun beheer) bepalen of het risico te verzekeren is.

  Romee [17] reageerde op deze reactie.

 11. @ziggy [10]:

  Een gratis lunch bestaat niet. Zuiniger is gewoonlijk ook duurder. Dat is de wet van de verminderde meeropbrengst. Uiteindelijk worden de benodigde investeringen om een zeer hoog rendement te halen niet meer terugverdiend met de energiebesparing.

  Het beste wat de technologie te bieden heeft is daarom zelden of nooit rendabel en je kan beter een tandje terugschakelen naar een conventioneler systeem.

  Natuurlijk maakt massaproductie uiteindelijk ook alternatieve energie goedkoper, en conventionele energie zal ivm grotere schaarste geleidelijk aan steeds duurder worden, maar we hebben het dan over een prijsniveau dat (ver) boven het huidige ligt. Dat gaat onze economie niet helpen.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [14]:

  Het probleem bij energiesystemen is de financiering. M.n. de verhouding tussen de initieel benodigde investering en de kosten gedurende de levensduur zijn belangrijk.

  Een moderne kolencentrale is betrekkelijk goedkoop te bouwen. De overige kosten zijn hoog (brandstof, onderhoud, afvalverwerking) maar kunnen over een lange tijd worden uitgesmeerd. Een kerncentrale is peperduur om te bouwen, maar relatief goedkoop om te gebruiken. En zonne-energie is astronomisch duur om te installeren, maar kost daarna vrijwel niets meer.

  Je ziet het ook bij elektrische auto’s. Die kosten in aanschaf (zonder belastingvoordeel) het drievoudige van een normale auto, maar de kosten tijdens het gebruik zijn minimaal. Niet iedereen heeft echter zo’n groot bedrag voor de aanschaf op de plank liggen.

  Er is daarom eerder een financiële innovatie dan een technische innovatie nodig voordat alternatieve energie kan doorbreken.

 13. Er is 300x zoveel radioactiviteit in een stadje ten noorden van Tokio als normaal. Werken bij de centrales is suicidair. Contrôle is er dus gewoon niet.
  Kortom, deze prachtige relativiserende rationele prietpraat gaat m.i. volkomen voorbij aan de ernst van de gebeurtenissen. Wat er helaas ook aan ontbreekt, alsook in bijna alle reacties, is medeleven met de slachtoffers van deze ramp.

 14. @pcrs [13]:
  De risicoschatters van de verzekeringen kijken alleen naar hun prestatie/bonus op korte termijn zoals bij de banken gebeurd.

  Dat dit niet werkt hebben we duidelijk kunnen zien.
  Men zet het moraal aan de kant en kiest voor korte termijnwinst voor enkel hunzelf. Inderdaad de objectiviteit mist.
  Niemand is objectief

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.

 15. Er zijn verschillende soorten straling. Hetgeen tot op heden bij Fukushima is vrijgekomen, is niet van de schadelijkste soort.
  Er wordt helaas wel straling gemeten bij die soldaten, maar er wordt niet verteld welke straling!
  klopt dit ?

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Romee [17]:

  De risicoschatters van de verzekeringen kijken alleen naar hun prestatie/bonus op korte termijn zoals bij de banken gebeurd.

  Klopt niet volgens mij.
  1. Wat voor verzekeringsbedrijven geldt, geldt ook voor overheden, want het geldt voor mensen. Dus maximaliseren overheden ook op korte termijn voor winst. Alleen hebben die het geweldsprivilege, dus is het probleem erger.
  2. Verzekeringen aan kernreactoren geven gebeurt volgens mij alleen door overheden of bedrijven met een bailout garantie van de overheid. Dit was precies wat er bij banken gebeurde. Als je pleit voor meer regulering, krijg je dus meer speculatie en korte termijn optimalisatie. Je schiet jezelf in de voet. Ik zou mar heel goed nadenken voordat je benzine op het vuur gooit.

  Wat we hebben gezien is een falende overheid. Hoe mensen in deze verstoorde door geweld verziekte maatschappij de onvermijdelijke rampen altijd af weten te schuiven op vrijheid en zichzelf de slavernij in kletsen met onzin argumenten, blijft mij een raadsel. De slaven zullen meer pijn moeten leiden, inclusief een radioaktieve hel, net zo lang tot ze uiteindelijk kotsen van iedereen die om een geweldsmonopolie vraagt om een probleem op te lossen.

 17. @reiny [18]: De straling tot nu toe is voornamelijk van lichte elementen, die snel vervallen. Het is niet het miljoenen jaren radioaktief blijvende spul. De primaire nuclaire reaktie is gestopt toen ogenblikkelijk na de aardbeving de regulator staven in de reactor gezakt zijn. Wat rest is een zwakke nuclaire reactie van restproducten. Als de kern daardoor smelt, zou het reactorvat dit moeten kunnen verwerken.
  Als je continu in die straling staat is dat wel schadelijk voor je gezondheid, maar als de hele zaak afkoelt, is die straling snel verdwenen.

 18. Leuk om dit soort geblaat op 20/3 te lezen.
  Niets aan de hand hoor, gaat U maar rustig slapen.

 19. @pcrs [22]:

  En precies DAT bedoelde ik met ‘onbeheersbare’ risico’s (in een andere draad over hetzelfde) die sommige mensen kennelijk heel bewust willen aangaan.
  Ik blijf dus zeggen: kernenergie is een misdaad jegens het nageslacht.
  Zet alle kennis op kolencentrales. Die zijn veel beheersbaarder als het om risico’s m.b.t. de omgeving en het nageslacht gaat.
  Steenkool is er MEER dan voldoende!

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [22]:

  Waar baseert Lahey dat op? Het reactorvat kan gesmolten zijn, maar het is veel waarschijnlijker dat de explosie de leidingen die aansluiten op het reactorvat heeft vernield. Daar loopt het water met radioactieve kernbrandstof dan gewoon door naar buiten.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_nuclear_accidents

  @beek [23]:

  Kolencentrales hebben een veel grotere impact op het milieu en leiden tot veel meer doden dan kerncentrales. En onbeheersbare risico’s bestaan niet. Alles is immers al bekend bij het ontwerp van een technisch systeem.

  Als je een vliegtuig ontwerpt weet je van tevoren dat het uit de lucht kan vallen. Wil je dat kunnen overleven dan zal je een parachute mee moeten nemen. Doe je dat niet en ga je toch vliegen dan weet je dat je dood kan gaan.

  En neem je wel een parachute mee dan weet je vooraf dat ook die soms niet werkt. Zoiets noemen we een calculated risk. Hetzelfde dat je op rood inzet en zwart wint.

  ===
  The Man From The South
  http://www.youtube.com/watch?v=r4bn3nqlgDI

Comments are closed.