Deze nieuwe gratis cursus  is een bijzonder belangrijk hulpmiddel om de eigen kennis over libertarisme te vergroten en om hem aan anderen aan te raden. Dit wordt een grote hulp op weg naar een vrije maatschappij waar vrijheid, rechtvaardigheid, welvaart en vrede zal zijn.

De cursus is samengesteld en geproduceerd door Henry Sturman, een van de beste kenners van het libertarisme.

De cursus is zeer geschikt voor mensen die zelf willen zien of een morele samenleving mogelijk is en hoe die te verwezenlijken is.

Maar ook  “doorgewinterde”  libertariers kunnen er nog veel van opsteken. Zij kunnen hun kennis direct checken door het “eindexamen ” te doen. (Al zal er in de maatschappij nooit een “eind” komen aan het vergroten van je kennis!)

Commentaar en ideeen voor verdere promotie zijn uiteraard zeer welkom!

Ga naar http://hoevrijdenkjij.nl/ 

67 REACTIES

 1. @Peter de Jong [18]:
  Ben ik het niet met je eens, tot nu toe is altijd gebleken dat meer vrijheid ook een grotere economische groei kent.
  Daarbij zijn er meer concurrenten en de instap markt voor die concurrenten dus op zijn laagst mogelijk waardoor meer productie moet worden geleverd waardoor de waarde van goederen enigzins daalt, en dus weer door meer mensen gekocht kunnen worden.

  ” Free To choose” is een ooie serie die dat weergeeft door Milton Friedman.
  Daarbij zullen we dan ook geen invoer en export rechten kennen waardoor de kosten van het netto product lager worden, of de exporteur en importeur houden meer geld over waardoor die dus meer koopkracht krijgen op de markt.
  Ik ga er even vanuit dat geld geen geld is, enkel een middel om te wisselen voor goederen.
  Daarbij isin een economie waar de vrijheid de vrije hand krijgt en de markt dus, het een feit dat er enorme diversiteit in aanbieders van diensten bestaat, zoals zorgverzekeringen en andere zaken, gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten.
  Deze moeten door concurrentie de prijzen aantrekkelijk maken.
  Vergelijk dat eens met de huidige zorgverzekeraars….
  Hoezo is het dan aantoonbaar dat vrijheid niet zorgt voor meet economische staboliteit en welvaart?… ik zie juist dat dit wel meer welvaart tot gevolg heeft.

  @beek [25]:
  Meebetalen aan de subsidies van het CDA en SGP.

  Subsidies voor alle christenlijk georienteerde verenigingen.
  Koopzondag.
  Gemeentegelden voor het opkalifateren van kerken.
  Om over alle islamitische promotie maar te zwijgen.

  Het is echter niet de chrisaten, of kerk die dit doet.
  Maar een staat die handelt naar wat zij denken deze gelovige mensen tevreden stemt.

  De individueen zijn het probleem, geloof of stroming zijn daari niet belangrijk.
  Het probleem is dat iedereen door middel van politiek en wet zijn zin probeert te krijgen of voorgetrokken wil worden.

  Peter de Jong [39] reageerde op deze reactie.

 2. @anoniem [36]:
  Je bent een beetje in de war dunkt me .
  Herverdeling van inkomen = Socialistisch
  Loon via de staat = communisme
  Minimale/Geen belasting over loon = Libertarisme

  Labeltjes.
  VErkoop va kruiden = Kruidenier
  Installeren van netwerken en server omgevingen = System Engineer

  Labeltjes, labeltjes, labeltjes.

  Daar zitten criteria aan en als je daar aan voldoet val je oner die noemer.
  Geen kwestie van stromingen of kennis van beroepen, dit is enkel taalkundig!
  als jij voor volledige herverdeling bent van het inkomen.
  Kan je nog zo van de daken roepen dat je libertarier bent, maar dat ben je gewoon niet.

  anoniem [38] reageerde op deze reactie.

 3. @Hoc Voluerunt [37]:

  Wie heeft het over herverdeling van inkomen en labeltjes?

  Vreemde manier van discussieren houdt u er op na. Is dat hier gebruikelijk?

  Haha ik moet lachen, libertariers.

 4. @Hoc Voluerunt [33]:

  “tot nu toe is altijd gebleken dat meer vrijheid ook een grotere economische groei kent”

  Dat klopt, maar dat betreft geen volledig vrije samenleving. Altijd is er een overheid die de essentiële publieke goederen verstrekt (rechtsorde, infrastructuur, etc). De anarchisten vs minarchisten discussie is daardoor tamelijk theoretisch.

  Te veel overheid is uiteraard nooit goed, maar over de gevolgen van te weinig overheid is alleen iets bekend uit primitieve samenlevingen, niet in onze moderne geïnstitutionaliseerde landen. Zie:
  http://www.house.gov/jec/growth/function/function.pdf

  De ene overheid doet het efficiënter dan de andere. Zo is de belastingdruk in de VS en in Zwitserland vergelijkbaar, maar de publieke voorzieningen in Zwitserland zijn stukken beter. Het punt waarop de economische groei en de belastingopbrengst weer inzakt (Laffer curve) is in ieder land weer anders.

  “Daarbij zijn er meer concurrenten en de instap markt voor die concurrenten dus op zijn laagst mogelijk waardoor meer productie moet worden geleverd waardoor de waarde van goederen enigszins daalt, en dus weer door meer mensen gekocht kunnen worden”

  Dat klopt. De private goederen worden in een volledig vrije markt met volop concurrentie goedkoper, de kwaliteit verbetert en ook het assortiment neemt toe.

  De vraag is dan of deze koopkrachtverbetering de koopkrachtdaling door het ontbreken van essentiële publieke goederen compenseert (denk ook aan de extra kosten die je als particulier moet maken voor alle controle- en verzekeringtaken van de overheid, bijv. tav voedselveiligheid).

  In het geval van de landbouwgrond die steeds overstroomt is dat niet zo, aangezien de landbouwopbrengst de primaire inkomstenbron van de polderboeren is. Onder andere omstandigheden is mss een volledig vrije markt denkbaar, maar niet hier.

 5. @Rechtse Rakker [24]:

  “alsof mensen bij een aankoop alleen maar naar het financiële plaatje kijken. Mensen kijken echter ook naar woongenot en toekomstig woongenot”

  Ja, er zijn ook mensen die in een Bentley rijden, maar dat moet je wel kunnen betalen. De bulk gaat toch echt voor het volkswagentje. Met een VVE koop je meer zekerheid, maar dat is een extra dat veel mensen er niet voor over zullen hebben.

  Vergelijk de zorgverzekering, als je weinig ziek bent kies je voor de goedkoopste oplossing (dwz lage premie, hoog eigen risico). Ben je een goede doe-het-zelver of heb je een handige neef dan koop je een flat zonder verplichte onderhoudsbijdrage. Dat is immers de goedkoopste oplossing.

  Overigens blijft ingeval van schade bij de buren door gebrekkig onderhoud de veroorzaker gewoon aansprakelijk. Als je je daarvoor verzekerd zal de verzekeraar je een hogere premie vragen als je in een flat zonder VVE zit dan in een flat met VVE. En aangezien je flat het onderpand voor je hypothecaire lening vormt, zal je financiering bij de bank duurder zijn als je niet bent verzekerd en er geen VVE is.

  “Als Nederland aanzienlijk meer vrijheid krijgt dan omliggende landen krijg je het “Singapore-effect”. De bevolkingsdichtheid zal fors toenemen, omdat mensen graag in een vrij en welvarend land wonen”

  Ja, dat leidt dan automatisch tot forse prijsstijgingen (grond, huizen, diensten, etc). Het fundamentele prijsverschil tussen flats en vrijstaande huizen verandert daardoor echter niet. De keuze voor een vrijstaande woning (zonder VVE) boven een even dure flat (met VVE) blijft dus gehandhaafd.

  “Voordeel van eenmalig van bovenaf polder-VVE’s opleggen is dat het eenmalig is”

  Dat hoop je dan maar. De geschiedenis heeft laten zien dat de praktijk anders is. De waterschappen waren samen met de buurtschappen de eerste democratische organisaties in ons land. Hun takenpakket was heel beperkt (dijkonderhoud en hoofdwegen). In de loop van de tijd werd de maatschappij echter ingewikkelder en kwamen er steeds meer zaken onder overheidsinvloed (tot ‘gratis’ schoolboeken aan toe!).

  Het is de minarchisten vs anarchisten discussie die veel libertariërs nu nog voeren. Eerst was er anarchie zonder rechtsorde, toen kwam er een overheid die de rechtsorde handhaafde, en vervolgens gebruikte de overheid de rechtsorde om haar macht steeds verder te vergroten.

  Nu gaan we vanwege de hoog oplopende kosten van de overheidsdienstverlening weer terug naar een overheid met uitsluitend kerntaken en krijgen de minarchisten toch nog gelijk.

  Anarchisten bepleiten nog altijd een samenleving geheel zonder overheid, omdat volgens hen de vrije markt ook de rechtsorde kan verzorgen (ik denk dat ze daarin een sterke zaak hebben) en omdat overheidsdwang immoreel is, maar vooralsnog doen libertariërs er goed aan het minarchisme te promoten. Daarvoor moet je echter wel goed duidelijk kunnen maken wat publieke goederen en diensten zijn waar we niet buiten kunnen, en wat niet.

  Rechtse Rakker [41] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [48] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [40]:

  “Met een VVE koop je meer zekerheid, maar dat is een extra dat veel mensen er niet voor over zullen hebben…….. Ben je een goede doe-het-zelver of heb je een handige neef dan koop je een flat zonder verplichte onderhoudsbijdrage. Dat is immers de goedkoopste oplossing. Overigens blijft ingeval van schade bij de buren door gebrekkig onderhoud de veroorzaker gewoon aansprakelijk.”

  Leidt zo’n situatie niet tot een verhoogd instortingsgevaar? Als trappenhuizen en gallerijen niet meer onderhouden worden? En wat te denken van de lift?

  “Nu gaan we vanwege de hoog oplopende kosten van de overheidsdienstverlening weer terug naar een overheid met uitsluitend kerntaken en krijgen de minarchisten toch nog gelijk.”

  Natuurlijk hoop ik dat ook, maar vooralsnog zie ik er vooral steeds meer regels en uitgaven bij komen (denk aan windmolenpark bij Urk, politietrainingsmissie en de gelden voor “topsectoren”, om over de regelzucht maar te zwijgen…).

  En over die polders, wat mij betreft mogen polders ook bestuurd worden door waterschappen. Alleen vind ik niet dat mensen in hoger gelegen gebieden daaraan mee hoeven te betalen.

  beek [42] reageerde op deze reactie.

 7. @Rechtse Rakker [41]:

  Laatste alinea: dat pleit je dus voor het instellen van geografische bestuurseenheden? Polderbewoners betalen voor polderbewoners en dus mogen Limburg, Drente, Oost-Brabant, Noord-Oost-Gelderland, en Oost-Overijssel zich afscheiden? Met uitzondering natuurlijk van de gebieden langs de grote rivieren?
  Denk je niet dat Zeeland zeer tevreden is met het feit dat de rest van Nederland meebetaalt aan die Delta-werken?
  En denk je niet dat de rest van Nederland eveneens kan profiteren van dergelijke beveiligde gebieden?
  Jouw voorstel komt neer op een arbitraire persoonlijke keuze.
  Persoonlijke keuzes waar bedreigde bevolkingen als geheel weinig mee opschieten.

  Rechtse Rakker [43] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [42]:

  De Nederlandse overheid moet terug naar een nachtwakerstaat: politie, justitie en defensie. Mensen die speciale wensen hebben, zoals in de uiterwaarden of ver onder de zeespiegel wonen bekostigen die onzin zelf maar. Als jij die bevolkingen zo “bedreigd” vindt, dan help je ze maar op eigen kosten!

  Dat de rest van Nederland meeprofiteert van dergelijke geldsmijterij is onzin. Er wonen nu veel teveel mensen op onveilige plekken. En er wordt te weinig geinvesteerd in de hooggelegen gebieden.

  beek [44] reageerde op deze reactie.

 9. @Rechtse Rakker [43]:

  Je verdedigt een nachtwakerstaat. Vind ik acceptabel.
  Maar ‘veiligheid’ is toch een eerste opdracht van een nachtwakerstaat. Ook veiligheid tegen natuurgeweld. Tegen natuurgeweld kan beter worden beschermd door een collectief dan door een individu.
  Tevens is het natuurlijk heel duidelijk dat de grootste economische activiteit in laag-Nederland gebeurt. De rest van Nederland profiteert daarvan en mag dus gevraagd worden mee te helpen aan de beveiliging van laag-Nederland.

  Ooit waren die provincies zelfstandig, maar bedreigingen van buiten hebben gemaakt dat zij gingen inzien dat samenwerking voor alle gebieden voordeel zou bieden.

  Rechtse Rakker [45] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [44]:

  “Tegen natuurgeweld kan beter worden beschermd door een collectief dan door een individu.”

  Daar ben ik ook voorstander van in de vorm van een poldercollectief.

  “Tevens is het natuurlijk heel duidelijk dat de grootste economische activiteit in laag-Nederland gebeurt. De rest van Nederland profiteert daarvan en mag dus gevraagd worden mee te helpen aan de beveiliging van laag-Nederland.”

  Het feit dat laag-Nederland zoveel economische activiteit heeft, lijkt me juist een reden dat ze zichzelf prima kunnen redden. Waarom moeten mensen in hoger gelegen gebieden daaraan meebetalen?

  Je zegt dat de rest van Nederland daarvan meeprofiteert. Maar de rest van Nederland profiteert ook mee van een florerende Duitse economie, een florerende Deense economie en waarschijnlijk zelfs een goed draaiende Amerikaanse economie. Gaan we de Duitsers, Denen en Amerikanen daarom ook beschermen tegen natuurgeweld? Lijkt me niet.

  beek [46] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [45]:

  We hebben nu eenmaal de grenzen van het bestuur vastgelegd.
  Als jij andere grenzen voorstelt, poneer je slechts een persoonlijke mening. Het is natuurlijk zeer de vraag of jouw persoonlijke mening voor heel huidig Nederland zou moeten gelden.
  Je keuze voor een bestuurseenheid blijft arbitrair.
  Ik probeer te verklaren waarom andere provincies tot heden nog steeds WEL bij laag-Nederland willen horen. Zij zien kennelijk belangrijke voordelen.
  Die zijn er natuurlijk ook: zie b.v. Zeeland.
  Maar als meerderheden kiezen voor afscheiding: ik zie geen principiele bezwaren. Het is allemaal wensdenken.

  beek [47] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [46]:

  Binnen de polder kunnen sommigen die meer binnenlands wonen, ook gaan klagen over de dwang van de boeren die aan de dijken wonen.
  Dat is dat toch ook vooral wensdenken: niet kunnen inzien dat zijzelf mede profiteren van die dijkboeren.

 13. @Peter de Jong [40]:

  Er schoten me nog wat vragen te binnen als het over een flat zonder VVE gaat. Hoe zit het dan met de gezamenlijke ruimtes? Van wie zijn die? Het lijkt me toch vreemd, dat het trappenhuis bijvoorbeeld van niemand is?

  Daarnaast ben ik natuurlijk nog steeds wel geinteresseerd in de gevolgen qua instortingsgevaar voor de galerijen en het trappenhuis.

  Peter de Jong [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Rechtse Rakker [48]:

  Natuurlijk bestaat er instortingsgevaar tgv slecht onderhoud als er geen VVE is, of als de VVE niet goed functioneert.

  De veroorzaker van eventuele schade blijft echter aansprakelijk. Als hij daarvoor niet is verzekerd kan het bedrag bij een groot gebouw erg hoog oplopen. De meeste mensen zullen zich dus wel verzekeren. De verzekeraar zal het risico op schade door slecht onderhoud echter zoveel mogelijk willen beperken. Hij kan dan het lidmaatschap aan een VVE verplichten, of een hoge premie vragen als je geen VVE-lid bent. Ook de bank zal goed onderhoud van het onderpand eisen.

  Als er geen VVE is kunnen de gemeenschappelijke ruimten apart worden verkocht aan iemand die ze wil exploiteren (vergelijk een geprivatiseerde infrastructuur met tolwegen e.d.). De bewoners betalen dan voor het gebruik van die ruimten.

  In een gebouw met alleen een trappenhuis en geen lift kan zo echter een monopolie met te hoge prijzen ontstaan. In dat geval ligt het voor de hand, dat de bewoners een VVE oprichten die de gemeenschappelijke ruimten overneemt. Zij bepalen dan bij meerderheid van stemmen de prijsvorming.

  Anders dan bij de polder kan de oprichting van zo’n VVE kan niet worden verhinderd door freeriders. Die moeten immers door de gemeenschappelijke ruimten om bij hun flat te komen. 😉

  Zoiets kan zich ook voordoen in een afgesloten wijk (gated community) met koophuizen. De huizen afzonderlijk zijn volledig privé-eigendom, maar de wegen er tussen kunnen eigendom van een VVE zijn dan wel van een andere exploitant.

  Hub Jongen [51] reageerde op deze reactie.

 15. Of de cursus voor verbetering vatbaar is? Misschien wel.

  Het is echter een leuk initiatief om mensen na te laten denken over een groot aantal vragen. Dus 100% in orde of niet, het is een goed middel om libertarisme onder een breder publiek te brengen. Dus wat mij betreft: chapeau voor dit initiatief.

 16. @Hub Jongen [51]:

  Dat klopt, Hub.

  Maar in een vrije samenleving is het altijd mogelijk, dat het iemand gewoon even niet uitkomt om een brandverzekering te nemen. Ingeval van schade is er dan een probleem als je van een kale kip moet gaan plukken. De gedupeerden dragen dan zelf de kosten.

  Ook is het normale onderhoud duurder voor de vrijwillig betalende leden van een VVE dan voor de freeriders als het lidmaatschap van de VVE niet verplicht is.

  Dit zijn precies de redenen waarom een overheid mensen tot bepaalde zaken verplicht. Iedereen is dan goedkoper uit en de zekerheid is groter. Het is een utilitaristisch uitgangspunt. Geen moreel, want zodra er sprake is van dwang heb je geen keuzevrijheid.

  Ik denk niet, dat er in een vrije samenleving polders kunnen bestaan, of flatgebouwen met meerdere eigenaars en soortgelijke zaken. Dit betekent automatisch, dat de welvaart in een vrije samenleving geringer is dan in een maatschappij met een dwingende overheid (flatgebouwen zijn goedkoper dan vrijstaande woningen en polderland is productiever dan land zonder dijken).

  Henry’s bewering, dat mensen in een vrije samenleving meer welvaart zullen kennen klopt niet. Zolang essentiële publieke goederen niet door de vrije markt kunnen worden verzorgd, hebben anarchisten ongelijk en minarchisten gelijk. Althans in utilitaristisch opzicht, in moreel opzicht zijn de argumenten van anarchisten onweerlegbaar.

  ===

  “There is nothing in all the world greater than freedom. It is worth paying for; it is worth going to jail for. I would rather be a free pauper than a rich slave. I would rather die in abject poverty with my convictions than live in inordinate riches with the lack of self respect.”

  ~ Martin Luther King Jr.

 17. @beek [26]: “En wat zeg je dan tegen Li-Bertje die werd geboren in de polder en klaagt dat hij wordt gedwongen door de VVE?”

  Wel Beek, er is een verschil tussen een VVE en een staat. De meeste VVE’s zijn op vreedzame wijze ontstaan, dus zonder het gebruik van geweld. Van staten is bekend dat er geen enkele op vreedzame wijze is gesticht. Overal en altijd waren er al mensen woonachtig in het territorium waar een bepaalde groep mensen de staat wilde stichten. Deze mensen werden met geweld gedwongen die staat te accepteren. De reden is heel simpel: uitbuiting van anderen. Mocht je twijfels hebben over dit standpunt, dan kan ik het boek “The State” van Franz Oppenheimer aanraden. Hij deed begin 20e eeuw een onderzoek naar het wezen en de oorsprong van staten en kwam tot bovengenoemde conclusies. En Oppenheimer is geen Libertarier.

 18. “Ingeval van schade is er dan een probleem als je van een kale kip moet gaan plukken. De gedupeerden dragen dan zelf de kosten.”

  Als iemand schade veroorzaakt die hij niet kan betalen dan kan de dader/veroorzaker Ter Beschikking van het Slachtoffer gesteld worden. Hij wordt dan een slaaf -binnen het redelijke- van zijn slachtoffer, totdat deze gecompenseerd is voor de geleden schade zoals bepaald door de rechter. De rechter bepaalt kan tevens bepalen hoe dit ingevuld zal worden. Dit zal dus per zaak verschillen.

  Peter de Jong [56] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [18]:
  Wat betekend vrijdenker zijn.
  .
  In feite zou een cursus daar over overbodig moeten zijn, maar het is wel juist om jongeren te laten inzien wat vrijdenkers zijn en bezighoud. Daarbij moet er aan gedacht worden dat het geen lange verhalen worden, dan is de aandacht van de jongere generatie na een pagina verdwenen. En duidelijke korte informatie is daarbij erg belangrijk..

  In de reacties over dit onderwerp wijkt men te vaak af van het onderwerp en gaat in details over onderwerpen welke niet erg belangrijk zijn. Liberalisme is geen stroming maar een individuele vrije gedachte en een wijze waarop je op deze aarde tussen alle mensen wilt vertoeven, waarbij een individuele vrijheid boven alles gaat

  Een collectief, waar menigeen van denkt dat dit voordelen heeft is niet geheel juist, want men vergeet dat dit je ook nadelen en verplichtingen oplegt. In vrijheid moet je zelf kunnen bepalen wat je doet en laat anderen niet jouw leefwijze indelen of afnemen.

  Collectief is iets anders dan een overheidbeleid voeren, dat behoort gewoon een zakelijke bezigheid te zijn, waar ieder mens in volle vrijheid zijn mening kan inbrengen. Enkel het mogen stemmen op een door een partijbestuur aangewezen persoon neemt ons al alle vrijheid af, want in feite geven wij deze bestuurders slechts een fiat om onze zakelijke belangen te behartigen. Maar in de praktijk is het zo dat ze ons dwingen dingen te doen waar we niet voor gekozen hebt, en nog erger is dat onze belangen vaak ondergeschikt worden aan partijbelang..
  Het collectief bestuur van ons land benadeelt ons al vaak genoeg en neemt ons te veel vrijheden af, en gaat ons soms onder dwang iets afnemen of laten doen. Zo gaat het ook als je bij een collectief gezelschap aansluit op basis van een geloof of overtuiging, erg aardig maar je ontneemt jezelf dan vrijwillig veel vrijheid.

  Publieke goederen maken in een collectief vaak bestuurders en vrienden rijker, en het is een vergissing om te denken dat je daar altijd beter van wordt. Het gaat altijd ten koste van de mindere man. Liberalisme is een gezamenlijke gedachte die berust op onafhankelijkheid en vrijheid welke gedachte je ongebonden in volle vrijheid met gelijkgezinde mensen beleeft waardoor er respect en begrip voor elkaar ontstaat, dat is het ideaal in mijn visie.

  Vrijheid is niet zomaar een woord, je moet het voelen en beleven !!!

  Peter de Jong [57] reageerde op deze reactie.

 20. @Richard [54]:

  Als iemand een vordering op je heeft maar deze niet bij je kan innen kan hij deze vordering altijd doorverkopen aan iemand die dat wel kan. In een vrije samenleving zullen er bedrijven zijn die schulden opkopen en bedrijven die werkkampen exploiteren. De veroorzaker van schade zal daarin te werk worden gesteld tot zijn schuld is voldaan.

  Jij zal als gedupeerde dan wel genoegen moeten nemen met een iets kleinere vergoeding dan de geleden schade. Dit hangt ook af van het werkelijke schadebedrag. Als een junk plotseling voor een tankauto gaat staan die moet uitwijken en daarbij een chemische fabriek binnenrijdt die in brand vliegt, dan zal de schade in de miljoenen kunnen lopen. De verdiencapaciteit van die junk is echter veel geringer (reken na 40 jaar op een opbrengst van hooguit een half miljoen na aftrek van zijn kosten van levensonderhoud). De gedupeerden dragen de rest van de schade dan toch zelf.

 21. @reiny [55]:

  Dat is het morele argument voor vrijheid, Reiny. Henry maakt in zijn cursus echter ook een utilitaristisch argument (een vrije samenleving is rijker). Ik heb hierboven proberen aan te tonen, dat dit argument niet klopt of op zijn minst niet voor de hand ligt.

  Natuurlijk zijn overheden inefficiënt (de een meer dan de ander) maar daar gaat het niet om. Een publiek goed kan immers helemaal niet door de vrije markt worden verzorgd. Als dit wel zo was dan was het geen publiek goed. Het lijkt mij daarom zinnig als de cursus op dit punt wordt aangepast.

  reiny [58] reageerde op deze reactie.

 22. Het utilitaristisch argument voor Libertarisme kent inderdaad een zwak punt. Niet iedereen is beter af in een vrije samenleving. Misdaad loont nu eenmaal in veel gevallen, dus ook dwang via een overheid kan en zal lonend zijn voor bepaalde groepen of individuen. Het probleem is dan ook niet om iemand ervan te overtuigen dat hij beter af is wanneer anderen zijn natuurlijke rechten respecteren. Het probleem zit hem erin iemand ervan te overtuigen dat hij altijd beter af is wanneer hij de natuurlijke rechten van anderen respecteert.

  Peter de Jong [61] reageerde op deze reactie.

 23. Heeft het wel zin een dergelijke cursus te houden met zoveel meningen gezien de reacties.
  Iedereen heeft zo zijn eigen gedachte.
  Er viel mij 1 reactie op dat iemand de Gereformeerden aanhaalde en daar haak ik nu altijd op in.
  Welke gereformeerden worden bedoeld. Ger. Vrijgemaakt, Ger. gemeente in Nederland, Binnen synodaal verband of buiten., Ger. bond binnen Hervromede kerk. Gewone gereformeerden net als Hervormden die de PKN vormen. Allen zijn anders in hun beleiden van het geloof. De politieke partij SGP misschien.
  Die de cursus zou moeten geven en de vorige 59 gereageerden geven zich op, zal het en leuke dag worden.

  Peter de Jong [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.