Steeds meer horen we over aanslagen in de gehele wereld door islamitische terroristen. Het is dagelijkse kost geworden in zoverre dat het zelfs voor de meesten van ons niet eens meer een verrassing is. Het enige wat men nu doet bij de reguliere media en politiek is het te bagatelliseren of zelfs helemaal te negeren, terwijl er sinds september 2001 al meer dan 15.000 aanslagen zijn gepleegd in naam van deze cultus.

Oorlogsgod

De reden is eenvoudig, we zijn gedesensiteerd ten aanzien van het onophoudelijke geweld van deze krijgerscultus. De islam is begonnen met Mohamed in de 7e eeuw na Christus en was een cultus die evenals vele andere cultussen van toentertijd ontzettend gewelddadig was. Moord en doodslag werden verheerlijkt en de vijand moest worden verslagen, alsmede gedomineerd of tot slaaf gemaakt. De oorlogsgod van de islam heet allah en is een rechtstreekse kopie van eerdere krijgerscultussen, die reeds van het toneel zijn verdwenen.

We zagen dit bij de Keltische Druiden, de Grieken, Romeinen, Germanen en de Indiaanse stammen in Noord- en Zuid-Amerika. Al deze cultussen vereerden een boos opperwezen of oorlogsgod. Bij de Grieken heette deze god Ares, bij de Romeinen Mars, bij de Kelten Annan en Agrona, bij de Azteken Huitzilopochtli en bij de Germanen Odin en Wodan.

Nu zijn we ongeveer 1400 jaar verder en nog steeds hebben we te maken met een cultus die geweld verheerlijkt en andersdenkenden en ongelovigen met geweld wilt onderwerpen. Voor moderne mensen is dit iets wat niet meer in hun dagelijkse levensbeschouwing voorkomt, waardoor er een vorm van schizoïde gedrag optreedt. Men wil het zoveel mogelijk wegcijferen, ontkennen, proberen gematigde varianten te zoeken enzovoort. Al deze hersenspinselen kunnen niet voorkomen dat er nog dagelijks slachtoffers vallen van de terreur van deze cultus.

Nu is er een opstand uitgebroken in de Arabische wereld ten aanzien van hun leiders. De presidenten van Tunesië en Egypte hebben het veld moeten ruimen, terwijl de dictator van Libië nog ternauwernood aan zijn macht blijft vasthouden. Meteen kwamen er weer de obligate berichten uit de politiek en de reguliere media, dat dit een spontane opstand zou zijn geweest tegen de leiders evenals de fluwelen revolutie in Oost-Europa zo’n twee decennia geleden. Het probleem met deze vergelijking is dat deze helemaal niet klopt en kan worden verwezen naar het rijk der fabelen.

Multiculturalisme

Vanwege de langdurige economische crisis in de wereld werd het voor de Arabische bevolking steeds moeilijker om hun hoofd boven water te houden. De voedsel- en brandstofprijzen verdubbelden zich, waardoor het beschikbare inkomen almaar afkalfde. Dit werd de oorzaak van de opstand en niet de zucht naar democratie of vrijheid, wel of niet veroorzaakt door internet of Facebook. De kwestie is dat er nooit echt een oppositie heeft bestaan in deze landen. De enige oppositie kwam van de moskee met haar geweldoproepende geestelijken. Een rondgang via Middle East Media Research Institute (MEMRI) spreekt daarbij boekdelen.

Voor diegenen met werkelijke kennis van de islam en met name de politieke islam is dit in het geheel niet verrassend. Sterker nog, men had het jarenlang zien aankomen. Nu zien we in de westerse wereld een voortgaande immigratie van islamieten, die de cultuur van het westen verachten, maar vanwege de mogelijkheid om een goed economisch leven te hebben toch maar in het westen verblijven. Kritiek vanuit het westen op de islam wordt verworpen als ‘islamofobie’, ‘xenofobie’ of zelfs ‘racisme’, alhoewel niemand mij kan uitleggen hoe aanhangers van een krijgerscultus eigenlijk een ras kunnen zijn. Hierin worden ze bijgestaan door extreem-collectivisten die evenals de aanhangers van deze cultus een pathologische haat koesteren tegen het westen en het kapitalisme. Men wringt zich in deze kringen in allerlei bochten om maar te zorgen dat de islam niet in verband wordt gebracht met geweld, terwijl het voor kenners en aanschouwers overduidelijk is. Een soort cognitieve dissonantie heeft zich meester gemaakt van deze extreem-collectivisten, versterkt door geprostitueerde ‘hoogleraren’, wiens universitaire islamstoelen volledig door landen in het Midden-Oosten worden gefinancierd, waardoor ze hun propaganda en pseudo-wetenschap kunnen blijven verkondigen. Deze groep is tevens instrumenteel bij het creëren van het ‘multiculturalisme’. Wellicht wel begrijpelijk, want al hun eerdere uitprobeerselen en fantasieën zoals de ‘maakbare samenleving’, de ‘institutionalisering van het socialisme’ of ‘democratisch socialisme’, alsmede de centralisering van de machtsvorming hebben geleid tot een economische ramp voor de westerse samenleving. Tegenwoordig hangen de extreem-collectivisten de mythe aan dat alle culturen gelijk zouden zijn. Voor elk weldenkend mens is dit uiteraard pure onzin, want een krijgerscultus kan nooit gelijk zijn aan een moderne samenleving, waar geloof en staat gescheiden zijn en het individu zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft.

Mythevorming

Maar ja, mythes hebben nogal eens de neiging om langer voort te bestaan dan hun houdbaarheidsdatum, zo ook nu. Bij de laatste verkiezingen in de westerse landen ziet men toch een kentering. De anti-islampartijen doen het ontzettend goed, wat betekent dat de volkeren in het westen langzaam maar zeker ontwaken uit hun diepe multiculti slaap. We zien dat extreem-collectivistische partijen aan de verliezende hand zijn. Onze toekomst is de jeugd en deze heeft alle ellende reeds aan den lijve ondervonden, van verloedering en verpaupering van onze grote steden, tot aan misdaad en terrorisme aan toe. Velen weten niet eens meer hoe het was in de jaren 60, toen misdaad nauwelijks voorkwam en terrorisme een woord was dat niemand precies wist wat het betekende. Hoe er in ruim 40 jaar een verandering is gekomen in de leefomgeving en niet alleen in Nederland, echter eveneens in de rest van de westerse wereld.

We gaan nu naar de laatste fase toe van de economische crisis en dat is dat er een enorm trogconflict gaat ontstaan tussen enerzijds de politieke islam en anderzijds de krachten die zich hiertegen verzetten.

We zullen hoe dan ook de politieke islam moeten verslaan willen we ooit de kans krijgen om een klassiek liberale samenleving tot stand te brengen. De inzet wordt dus steeds hoger en dat is tevens een waarschuwing aan alle libertariërs, want de islamitische wetgeving, de sharia, kent geen vrije meningsuiting of vrijheid van geloof en levenswijze.

Bronnen:

Essays:

Poverty of Muslim World Can’t be Blamed on West; Investors Daily, 4 maart 2011,

Sheikh Yusuf Qardawi in his own words: Mitchell Bard, Energy Publisher, 1 maart 2011

Nicolas Sarkozy declares Multiculturalism has Failed; The Daily Telegraph, 11 februari 2011

David Cameron tells Muslims, stop tolerating extremists; The Guardian, 5 februari 2011

Death of Multiculturalism; Bill Muehlenberg, Culture Watch, 13 februari 2011

Islamic Sharia Law in brief; Syed Kamra Mirsa, Australian Islamist Monitor, 5 februari 2011

Just the facts sir, just the facts, Bill Warner, Center for the Study of Political Islam, 28 februari 2011


Literatuur:

The Truth about Muhamed; Robert Spencer, Regnery Publishing 2007, Washington DC, USA

The Sword of the Prophet; Srdja Trifkovic, Regina Orthodox Press, 2007,  New York, USA

The Legacy of Jihad; Andrew Bostom, Promotheus Books, 2008,

Islam voor Varkens, Apen en andere beesten; Hans Janssen, Van Praag Uitgeverij, 2008, Amsterdam, Nederland

Why I left jihad; Walid Shoeblat, Top Executive Media, 2005, Lafayette, LA, USA

108 REACTIES

 1. Het komt niet zo veel voor maar dit is een artikel dat 100% een spiegel van mijn eigen gedachten over de Islam is.

  Van socialisten en ander collectivistisch volk weten we inmiddels wel dat ze de ideologie in de armen hebben gesloten en denk dat ze die kunnen gieten in een modern sociaaldemocratische vorm.

  Ik han onder een ander artikel al een linkje geplaatst naar een column uit de volkskrant dat 100% haaks staat op het bovenstaande. Lees en huiver;

  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7969/Tien_lessen_uit_de_Arabische_revoluties

  Ik hoop dat iedereen van gematigd liberaal tot libertair tot het inzicht komt dat je iedereen uit die cultus niet als een losstaand zelfdenkend en beslissingen nemend individu kunt zien. Zo ver is het nog lang niet en ik denk dat er nog minimaal enkele generaties overheen moeten voordat het zover komt. ALS het al ooit zo ver komt!
  Ik snap dat dit tegen elk liberaal principe ingaat maar doe het puur uit lijfsbehoud!
  Multiculturalisme vanuit collectivistich gedachtegoed is de road to hell en we zijn hier in europa al een heel eind op onderweg op de “road”.

  GB [2] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.
  Marlies [55] reageerde op deze reactie.

 2. @GB [1]:

  Excuses voor hier en daar kromme zinnen/schrijffouten maar de correctiemogelijkheid werkt op een of andere manier niet 😉

 3. de nieuwe wereld orde heeft opdracht gegeven om 300 miljoen afrikanen naar de eu te halen het doel van de iluminati annex de nieuwe wereld orde is 1 wereld regering,1taal,1geloof,1vlag1munteenheid en het meest bizare 1 ras iedereen weet dat de iluminati bij satan hoort dat is bewezen en staat op tape wij mogen dit nooit laten gebeuren vrijspreker.

  Pepijn [65] reageerde op deze reactie.

 4. Steeds meer horen we over aanslagen in de gehele wereld door westerse terroristen. Het is dagelijkse kost geworden in zoverre dat het zelfs voor de meesten van ons niet eens meer een verrassing is. Het enige wat men nu doet bij de reguliere media en politiek is het te bagatelliseren of zelfs helemaal te negeren, terwijl er sinds september 2001 al meer dan 1500.000 aanslagen zijn gepleegd in naam van deze opbouwmissies (Irak-Afghanistan).

  Oorlogsgod

  De reden is eenvoudig, we zijn gedesensiteerd ten aanzien van het onophoudelijke geweld van deze krijgerscultus. westerse wereld is begonnen met kruisvaarten in de Arabische landen slavenhandel, opium handel kortom VOC mentaliteit. Moord en doodslag werden verheerlijkt en de vijand moest worden verslagen, alsmede gedomineerd of tot slaaf gemaakt. De oorlogsgod van de westenheet GOD en is een rechtstreekse kopie van eerdere krijgerscultussen, die reeds van het toneel zijn verdwenen.
  etcetcetcetcetc

  Albert S. [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Jhon [4]: Het grote en duidelijke verschil tussen het christendom en de islam is dat het christendom vanuit een ander beginsel is opgestart en dat is dat staat en kerk werden gescheiden (geef aan de keizer, wat de keizer toekomt). De islam kent het principe niet van een scheiding tussen kerk en staat, want de kalief (heerser) is tevens de verdediger en verspreider van het geloof. Daar ligt namelijk de crux van het verhaal en zodoende kon het christendom evolueren en de islam niet. Zoals de Iraniër Ali Sina verkondigde het christendom is klei dat je kunt kneden, de islam is een rots dat je moet breken. Vandaar ook dat er geen hervorming of reformatie mogelijk is binnen de islam.

 6. @GB [1]: Precies, de Volkskrant gelooft haar eigen fabels, maar ja ze hebben decennia de fabels aangehangen van het socialisme en de maakbare samenleving. Geen wonder dat de lezers massaal weglopen als je dit soort onzin blijft verkondigen.

  GB [16] reageerde op deze reactie.

 7. Hieronder de shariawetten zoals deze in de praktijk worden gebracht door islamitische landen (o.a. Saoedi-Arabië en Iran) die eze wetgeving hebben verankerd:

  1- Jihad defined as “to war against all non-Muslims to establish the religion” is the duty of every Muslim and Muslim head of state (Caliph). Muslim Caliphs who refuse jihad are in violation of Sharia and unfit to rule.
  2- A Caliph can hold office through seizure of power meaning through force.
  3- The head of an Islamic State (Caliph) cannot be charged, let alone be punished for serious crimes such as murder, adultery, robbery, theft, drinking and in some cases of rape (Hudood cases) – Codified Islamic Law Vol 3 # 914C of and page 188 of Hedaya the Hanafi manual.
  4- A percentage of Zakat (alms) must go towards jihad.
  5- It is obligatory to obey the commands of the Caliph, even if he is unjust.
  6- A caliph must be a Muslim, a non-slave and a male.
  7- The Muslim public must remove the Caliph in one case, if he rejects Islam.
  8- A Muslim who leaves Islam (apostate) must be killed immediately.
  9- A Muslim will be forgiven for murder of : a) an apostasy b) an adulterer c) a highway robber. Making vigilante street justice and honor killing acceptable.
  10- A Muslim will not get the death penalty if he kills a non-Muslim.
  11- Sharia never abolished slavery and sexual slavery and highly regulates it. A master will not be punished for killing his slave. Slavery still exists amongst Arab Muslims.
  12- Sharia dictates death by stoning, beheading, for sins like killing, adultery, prostitutions; and other Quranic corporal punishments like: amputation of limbs (chopping hands and feet), floggings, beatings and other forms of cruel and unusual punishments even for the sins like: stealing, sexual promiscuity, robbery, burglary etc.
  13- Non-Muslims are not equal to Muslims and must comply to Sharia (pay Zizzya: poll tax) if they are to remain safe. They are forbidden to marry Muslim women, publicly display wine or pork, recite their own religious scriptures, or openly celebrate their religious holidays or funerals. They are forbidden from building new churches or building them higher than mosques. They may not enter a mosque without permission. A non-Muslim is no longer protected if he commits adultery with a Muslim woman or if he leads a Muslim away from Islam.
  14- It is a crime for a non-Muslim to sell weapons to someone who will use them against Muslims. Non-Muslims cannot curse a Muslim, say anything derogatory about Allah, the Prophet, or Islam, or expose the weak points of Muslims. However, Muslims can curse, criticize or say anything derogatory they like to the religions of others.
  15- A non-Muslim cannot inherit from a Muslim.
  16- Banks must be Sharia compliant and interest is not allowed.
  17- No testimony in court is acceptable from people of low-level jobs, such as street sweepers or a bathhouse attendant. Women in such low level jobs such as professional funeral mourners cannot keep custody of their children in case of divorce.
  18- A non-Muslim cannot rule even over a non-Muslims minority.
  19- Homosexuality is punishable by death
  20- There is no age limit for marriage of girls under Sharia. The marriage contract can take place anytime after birth and consummated at age 8 or 9.
  21- Rebelliousness on the part of the wife nullifies the husband’s obligation to support her, gives him permission to beat her and keep her from leaving the home.
  22- Divorce is only in the hands of the husband and is as easy as saying: “I divorce you” and becomes effective even if the husband did not intend it. 
  23- There is no common property between husband and wife and the husband’s property does not automatically go to the wife after his death.
  24- A woman inherits half what a man inherits. Sister gets half of what brother gets.
  25- A man has the right to have up to 4 wives and wife has no right to divorce him even if he is polygamous.
  26- The dowry is given in exchange for the woman’s sexual organs.
  27- A man is allowed to have sex with slave women and also with women captured in battle (concubines), and if the enslaved woman is married her marriage is annulled.
  28- The testimony of a woman in court is half the value of a man; that is, two women equal to one man.
  29- A woman looses custody if she remarries.
  30- A rapist may only be required to pay the bride-money (dowry) without marrying the rape victim.
  31- A Muslim woman must cover every inch of her body which is considered “Awrah,” a sexual organ. Some schools of Sharia allow the face and some don’t.
  32- A Muslim man is forgiven if he kills his wife caught in the act of adultery. However, the opposite is not true for women since he “could be married to the woman he was caught with.”
  33-It is obligatory for a Muslim to lie if the purpose is obligatory and is known as Taqiyya (Islamic Deception). That means that for the sake of abiding with Islam’s commandments, such as jihad, a Muslim is obliged to lie and should not have any feelings of guilt or shame associated with this kind of lying.
  The above are clear-cut laws in Islam decided by great Imams after years of examination and interpretation of the Quran, Hadith and Mohammed’s life.
  34. The perpetrators of genocide, mass rape and plunder will not be punished if they repent – Codified Islamic Law Vol 1 # 13.
  35. To prove rape, a woman must have 4 male witnesses. Women’s testimony is not accepted – Pakistan’s Hudood ordnance 7 of 1979 amended by 8B of 1980. Thousands of raped women and girls in many countries have been charged with Zena (physical relations outside marriage) and punished by Sharia courts for want of witnesses.
  36. All modern music including sexually explicit music of any kind is strictly prohibited and punishable by Islamic Sharia code of justice. Only Islamic songs are allowed.

 8. Mensen mogen geloven wat ze willen en collectieven vormen. Maar zodra ze geweld gaan gebruiken wordt het tijd ze eens goed onder de loep te nemen. En wat blijkt: het gaat om een ideologie die alle mensen wil bekeren of uitroeien. Geweld wordt daarbij niet geschuwd, niet in theorie, niet in de praktijk.

  Grapjes maken over ‘de profeet’ kan je duur komen te staan. Je moet je mond houden en anders wordt je bedreigd of vermoord. Heel gewoon voor veel aanhangers van de islam.

  http://www.theovangogh.nl/Cover_3.jpg

 9. @Jhon [4]:
  De kruisvaarders waren geen “omdat god het wil”verhaal. Wel zo tegen het klootjes volk verteld alleen de eerste kruisvaarders waren op wraak uit, nadat de moslims op roof en veroverings tocht gingen en daarbij byzantium (constantinopolis / constantinopel) innamen.
  Toen dat gebeurde en de islam dus voor de poorten van de westerlijke wereld stonden riep de paus op om kruisvaarders er heen te sturen.
  Deze kruisvaarders waren veelal ridders die overtollig waren in de westerlijke landen, en daar voor problemen zorgde door de magistraten die hen in eigen land lieten plunderen.

  VOC was net iets anders.

  Het waanbeeld dat het christendom de oorzaak is ligt hem in het feit dat de grootste gezag hebber altijd de kerk is geweest tot de verlichting en opkomst van het protestantisme.
  Dus grote oorlogen moesten altijd gesanctioneerd worden door de paus of het Vaticaan.

  Dit zie je ook aan koning henry, die werd door zijn huwelijkk mey anne bolyn ook geëxcommuniceerd, dit was tijdens de opkomst van het protestantisme.
  Omdat de kerk alles moest sanctioneren of in ieder geval een heel groot deel en iedere koning of keizer kardinalen en dergelijke had als raadgevers is de illusie ontstaan dat oorlogen direct in verband zijn te brengen met het christenlijke geloof.
  Dat is ronduit niet waar.
  Het waren alleen de top van de geloven die het corrumpeerde.

  aarbij kende de bevolking de geschriften niet eens, puur om het feit dat ze ongeletterd waren en al zouden ze kunnen schrijven in hun inheemse taal waren ze lang niet allemaal het latijn machtig.
  Gezien de bijbel en missen in het latijn plaats moesten vinden en niet vertaald mochten worden naar de inheemse taal.
  De enige toegestane talen voor de bijbel was grieks of latijn.

  Dus ja, dat is makkelijk je geloof gebruiken voor slechte doeleinde, echter wil niet zeggen dat het geloof ook daadwerkelijk zo is.

  Nu staat er in de bijbel ook wel het een en ander walgelijks vooral romeinen en leviticus, maar dat is niet direct een aanleiding van geweld in de wereld geweest of rechtvaardiging.
  Bij de islam WEL!

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [11]:

  Klopt, maar mij gaat het er om dat de rechtvaardiging te vinden is in geschrift.
  Als je dat bkijkt bij geweld waar het labeltje christenlijk aan is gehangen is dit veelal niet het geval.
  Bij Islam is het veelal wel het geval omdat het geweld ook met vers genoemd kan worden bij wijze van spreken.
  Idd als je MEMRI kijkt dan ie je altijd dat het geweld toegeeigend wordt door een bepaalde groep, en die halen het vers nummer er nog even bij wat het rechtvaardigt.

 11. Daarbij wordt het bij de bijbel ook nog eens moeilijk omdat het verhalen zijn, en je het op kan pakken zoals je wilt.
  Zo zou je het verhaal van Abraham die zijn zoon moest offeren op kunnen pakken als een test van god, of je zou het als een rechtvaardiging kunnen zien dat als jij je kind offert, het door god gestopt moet zijn anders is het gods wil.
  Dus dan krijg je kinderoffers die door de bijbel lijken te zijn gesanctioneerd, echter is het een interpretatie van een verhaal wat er in staat.

  Dus als je gelooft offer je kind en als je goed gelovig bent dan zal gabriel je redden, anders is je straf dat je zoon dood gaat bijvoorbeeld.

  Als je je eigen plan trekt op een verhaal kan je er van alles van maken.
  Dat is ok weer een verschil met christendom tegenover de islam, de islam is niet geschreven in verhaal vorm, maar als letterlijk te nemen protocol.
  Doe dit doe dat doe zus dan zo is de schrijfstijl van de islam.
  Bij de bijbel is dat , hij deed dit en toen zo, het heeft geen toekomstige referentie behalve het uitbeelden van het verhaal of een citaat van uitspraken van jezus of wie dan ook.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [11]:

  Christenen wellicht niet, hoewel dat ook nog maar de vraag is. Maar het christendom wel. Maar ja, het moge bekend zijn dat u een christenhater is die maar niet wil erkennen dat agressief geweld niet christelijk is.

  @Hoc Voluerunt [13]:

  Hét offer binnen het christendom is dat van God de Zoon, Jezus Christus. Dat verhaal van Abraham die zijn zoon moest offeren is een soort voorafschaduwing van het kruisoffer van de Zoon van God. De bereidheid om een kind te offeren heeft nooit tot de plichtenleer van de joden behoort, laat staan tot de plichtenleer van de christenen.

  Belangrijke verschillen tussen christendom en islam:

  De Koran wordt door moslims als het letterlijke woord van Allah beschouwd, terwijl de Bijbel als een door mensen geschreven ge-inspireerd boek wordt gezien door christenen.

  Binnen het christendom gaan vrijwel alle denominaties uit van de vrije wil, terwijl in de islam algemeen uit gaat van determinisme.

  Zaken als sjaria en djihad horen tot de kern van de islam, maar zijn in het christendom onbekend.

  De islam en de staat zijn per definitie niet te scheiden. Het christendom is in wezen niet etatistisch en het samengaan van kerk en staat is een anomalie.

  De islam staat mannen veelwijverij en het erop nahouden van seksslavinnen toe, terwijl in het christendom de man zich tot één vrouw dient te beperken en de vrouw tot één man.

  Volgens de sjaria moeten overspeligen ter dood worden gestenigd en dergelijke praktijken komen in het christendom niet voor.

  Het doden van afvalligen hoort tot de plichten van een moslim. Christenen kennen een dergelijke plicht niet.

  Christenen worden aangespoord de schepping te onderzoeken. Moslims gaan ervan uit dat elk moment door Allah geschapen wordt, als water bij een bepaalde druk kookt bij 100 graden dan is dat een gewoonte van Allah die Allah zo weer zou kunnen veranderen en daarom niet zo interessant om te weten.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [14]:

  Het christendom heeft een voorsprong van 5 eeuwen op de islam. Daardoor is de onderdrukking verfijnder en meer achterbaks geworden. Iets soortgelijks zie je bij de sociaal-democratie. Die bepleit ook geen executies en strafkampen meer, maar is in de kern net zo slecht als het ouderwetse communisme.

  Het christendom is een walgelijke en immorele leer, omdat het misdadigers de hand boven het hoofd houdt. In plaats van rechtvaardigheid te eisen bepleiten christenen vergeving en dekken zij de grootste misdaden toe met de mantel der liefde. Dit is fundamenteel verkeerd.

  De christelijke newspeak over de zgn vrije wil van de mens is volkomen onzin. De mens is net zo min vrij als een labrat.

  Daarom kan iemand die het zelfbeschikkingsrecht aanhangt ook nooit gelovig zijn. Geloven is jezelf tot een hielenlikker van je onderdrukker maken.

  Niet-geloven is geen optie. De keuze is immers dezelfde als bij een straatrover. God zet je een geladen pistool op de slaap en vraagt je om je geld of je leven. Ben je het toevallig niet eens met die voorwaarden dan is er geen alternatief.

  Vrije keuze is dat ieder mens zijn eigen universum maakt en niet gedwongen wordt te leven in de hersenspinsels van een bebaarde idioot.

  ===
  “God is dood” ~ Nietzsche
  “Nietzsche is dood” ~ God

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Albert S. [7]:

  Tja; de huidige ontwikkelingen nu al duiden als het failliet van moslimfundamentalisten en islamofoben en een overwinning van de democratie (in een streng islamitisch land?; whahahahaha) slaat totaal nergens op.
  Dan ook nog stellen dat de met schulden overladen EUSSR landen moeten “investeren” (lees; meer ontwikkelingshulp) in die landen geeft aan dat we te maken hebben met idioten die er geen been in zien om deze landen te “helpen” ook al leidt dat op de langere termijn tot je eigen zelfvernietiging.

  Zelfmoordterroristen zonder bomgordels zou je die columnisten kunnen noemen.

  Voor de rest is het ook een bevolkingsprobleem volgens mij. Ik heb er even een oude atlas van 1995 op na geslagen;
  Bevolking Egypte 1995; 55 miljoen.
  Anno 2010; 80 miljoen!
  En dat allemaal in een zandbak met een kleine vruchtbare strook aan de nijl. Dit land is nu al voor voedselvoorziening sterk afhankelijk van de export. En dit lijkt mij geen gezonde situatie omdat je ook kunt zien dat de problemen zijn begonnen met sterk gestegen voedselprijzen door alle monetaire geldverruimingen. Iets wat jij trouwens al een jaar terug voorspelde in het seminar.

  Ik vraag me wel af of je die explosieve stijging ook voor een gedeelte Islamgerelateerd is.
  Toen we hier nog een sterke machtsbasis van de religie hadden was er ook een grote druk uit die hoek voor het stichten van grote gezinnen.

 15. @Oscar [14]:
  Oscar, ik bedoelde ook dat het offer zo dor een persoon geïnterpreteerd ZOU KUNNEN worden, als je het heel krom draait door de filter van een zieke geest.
  Juist omdat het boek niet een letterlijke protocol vorm kent als de islam zelf.

  En inderdaad ben ik het oscar eens dat allah de letterlijke woorden aan mohammed zou hebben gegeven en deze in schrift stan (of ja, weer door de engel Gabriël) en de bijbel (nieuwe testament) geschreven is voor mensen die het in verhaal vorm brengen zodat het enorm multi-interpretabel wordt.
  De Islam is daarin strict in het verkondigen van allah’s woord en de bijbel niet.

 16. @Peter de Jong [15]:

  “Het christendom heeft een voorsprong van 5 eeuwen op de islam.”

  Onzin. Het christendom was de aanvang al wezenlijk anders dan de islam. Er is dus geen sprake van voorsprong, of ontwikkeling richting mildheid, maar van wezenlijke verschillen, nu, vroeger en in de toekomst.

  “In plaats van rechtvaardigheid te eisen bepleiten christenen vergeving en dekken zij de grootste misdaden toe met de mantel der liefde.”

  Vergeving binnen het christendom is niet het toedekken van misdaden. Integendeel. Terwijl in de islamitische cultuur als men een kopje laat vallen stelt “het kopje is gevallen” zo erkent men in de christelijke cultuur dat men het kopje heeft laten vallen. Binnen het christendom wordt het maken van fouten juist erkend, worden de fouten beleden, wordt men aangezet zich te beteren.

  “De mens is net zo min vrij als een labrat.”

  Volgens Peter de Jong is de mens net zo min vrij als een labrat, volgens christenen echter niet. Volgens libertariers trouwens ook niet.

  “Daarom kan iemand die het zelfbeschikkingsrecht aanhangt ook nooit gelovig zijn. ”

  Ik ben het levende bewijs dat dit wél kan. En ik ben van plan om nog heel lang het zelfbeschikkingsrecht aan te hangen. Ook al staan er een miljard Peters de Jong op om mij te zeggen dat ik een irrationele dwaas zou zijn.

  “Geloven is jezelf tot een hielenlikker van je onderdrukker maken.”

  Het is maar goed dat ik niet zulk een godsbeeld heb als u.

  “God zet je een geladen pistool op de slaap en vraagt je om je geld of je leven.”

  Ook daar weer een vreemd, onchristelijk, antropomorfisch, godsbeeld. Wellicht dat het voor u goed zou zijn u eens te verdiepen wat en wie God eigenlijk is en wat de christelijke religie inhoudt.

  “Vrije keuze is dat ieder mens zijn eigen universum maakt en niet gedwongen wordt te leven in de hersenspinsels van een bebaarde idioot.”

  Ook daar weer een verwrongen, antropomorfisch, godsbeeld. Als ik hetzelfde godsbeeld zou hebben als u dan zou atheist geweest zijn.

 17. @Peter de Jong [15]: Je moet even naar de kern en oorsprong kijken van beide geloven. Het christendom is begonnen als een individuele gnostische leer dat predikte dat je je naasten lief moest hebben. De islam is in wezen een collectivistische stroming, waarvan hun boek de koran deels is gekopieerd van de bijbel en de torah. Later is het christendom door de Romeinse keizer Constantijn overgenomen en tot staatsgodsdienst gekozen. Zodoende is het christendom verwrongen tot staatsleer, wat in de Middeleeuwen en daarna flink is misbruikt voor machtsdoeleinden.

  De islam was van oorsprong nooit gebaseerd op naastenliefde, maar op eenwording van het Arabische schiereiland, Mohamed (alias Ubul Kassim) was een krijgsheer, evenals vele anderen in die tijd. Hij wist de Arabische agressie jegens elkander om te buigen richting daarbuiten, zodoende heeft hij de jihad als doctrine binnen dit geloof geinstitutionaliseerd. Daar plukken wij nog steeds de wrange vruchten van, want in andere religies is dat niet aanwezig.

  Wanneer we kijken naar de inhoud van de drie boeken: de koran, de hadith en de sira, dan blijkt dat het winnen van zieltjes op vreedzame wijze nagenoeg afwezig was, terwijl via de jihad dit op een snelle manier werd bewerkstelligd. In dit licht bezien zijn deze drie boeken geen religieuze geschriften, maar krijgshandboeken, vandaar mijn term krijgerscultus (warrior cult).

  Derhalve is het onmogelijk om de islam te hervormen, hoezeer wij of zelfs de gematigde moslims zouden willen, zoals dat wel uiteindelijk is gebeurd met het christendom sinds de 16e eeuw. Ik hoop dat het nu duidelijker is geworden wat ik heb bedoeld.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.
  deblije [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Albert S. [19]: “Het christendom is begonnen als een individuele gnostische leer dat predikte dat je je naasten lief moest hebben”

  Die naastenliefde is geen plus, integendeel. Linkse anarchisten bepleiten het ook. Dat betekent nog niet dat ze gelijk hebben*.

  Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht zijn zowel linkse anarchisten als christenen immorele idioten.

  En dat geloven, islam en christendom incluis, niet te hervormen zijn had ik je zo wel kunnen vertellen. Hun uitgangspunten zijn immers fundamenteel fout. He kom je er bij, dat het christendom ‘hervormd’ zou zijn? Ik maakte de vergelijking met de sociaal-democratie als ‘fluwelen’ communisme niet voor niets.

  Er staat helemaal niets boven de vrije mens, geen overheid en geen god.

  ===

  *)
  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

  Albert S. [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Dave [20]:

  Die trogoorlog (take your pick voor de tegenstanders) is hard nodig om van de schuldenproblematiek af te komen. Werkte na WOII ook prima.

  Na WOII groeide de West-Duitse economie als kool (Wirtschaftswunder). Men bleek na de jaren zestig een veel hoger welvaartsniveau te hebben bereikt dan wanneer de gemiddelde groei vanaf het begin van de eeuw gewoon had doorgezet.
  http://www.j-bradford-delong.net/Graphics/image66.gif
  http://www.factcheck-deutschland.de/fileadmin/user_upload/pdf/BIP-1950-2004.jpg

  In de VS was het niet anders:
  http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-content/2009/02/growth.jpg

  En na de aanslag van 9/11 ging het opeens weer veel beter met de economie van de VS:
  “both consumer spending and investment accelerated in the quarter immediately following the attack — October, November, and December of 2001 — producing the strongest quarter for growth for nearly two years in either direction.”
  http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2005_bullsbearsbirds/speakers/shapiro/transcript.html

  Peter de Jong [66] reageerde op deze reactie.

 20. @Albert S. [19]: als U de Islam definieert als de drie boeken die U noemt, is de Islam zeer zeker te hervormen. Alleen aan de Koran valt niet te tornen, dat zou het woord van God zijn. De sharia en de hadith zijn dat niet. De sharia is afhankelijk van interpretatie, ‘de’ sharia bestaat dus helemaal niet (welk boek bedoelt U ?). De hadith zijn overleveringen, en een moslim hoeft helemaal niet daarin te geloven, er zijn moslisms die deze 100% negeren. Je kunt dus duidelijk verschillende kanten op ! De Islam beschrijven beschrijven als een niet te hervormen iets is niet juist.

  Albert S. [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 21. @deblije [23]: De sharia bestaat wel degelijk en wordt gepraktiseerd in Iran en in Saoedi-Arabië. De sharia werd ingesteld door Abu Bakr en Umar, zie de uitleg van Syed Kamra Mirsa:

  ,,Muslims consider that, Sharia law was founded on the words of Allah as revealed in the Qur’an, and traditions gathered from the life of the Prophet Muhammad. Sharia continued to undergo fundamental changes, beginning with the reigns of caliphs Abu Bakr (632–34) and Umar (634–44), during which time many questions were brought to the attention of Muhammad’s closest comrades for consultation. Therefore, Quran and Sunnah were the principle guidance to formulate the core issues of “Islamic Sharia”.”

  Zij beiden waren nauwe metgezellen van Mohamed en hebben naar aanleiding van de Koran en de Hadith deze wetgeving in elkaar gezet en in navolging van de gezegden van Mohamed zelf. Zodoende is de sharia een rechtstreeks gevolg van het instituut de islam en dat al sinds de 7e eeuw. In alle vier de soenietische scholen, alsmede binnen de shiitische stroming wordt het ook als zodanig gezien. De interpretatie hierboven gegeven wordt door de islamitische landen in kwestie ook uitgevoerd en daar is weinig debat over.

  Natuurlijk zijn er veel (gematigde) moslims die dit negeren, maar dat betekent niet dat zij de sharia en de interpretatie afwijzen, integendeel, het is zelfs zo dat wanneer men terugkeert naar de islam als geloof men juist deze interpretatie weer hanteert, zie Bin Laden, Zardawi etc. Met andere woorden als men terugkeert naar het geloof, dan zijn er geen andere kanten, echter alleen die ene.

  Hoe wil je iets hervormen als het boek de koran, zoals u zegt het woord van god is en niet van de mens, dan valt daar niet aan te tornen en wordt de wetgeving met de koran als basis ook als het woord van god gezien. Daar ligt juist het probleem.

  deblije [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [21]: Naastenliefde is wel een plus, mits het niet wordt afgedwongen via een collectivistisch systeem en geheel aan de persoon zelf wordt overgelaten. De vrijheid om christen te worden is ook geheel aan de persoon zelf en tevens de vrijheid om het christendom te verlaten. De extreem-collectivisten, anarchisten en de islamisten willen juist geen vrijwillig systeem, echter een op dwang gebaseerd stelsel, waar geen ontsnapping uit mogelijk is. Dat hebben deze ideologieën ook met elkaar gemeen. Dat is derhalve geen naastenliefde, maar een ernstige vorm van onderdrukking. Daarom kan het christendom in haar oorsprong gemakkelijk worden verenigd binnen een libertarische samenleving. Dat was juist de kracht van het christendom om zichzelf te evolueren en aan de basis stond van de renaissance, reformatie en verlichting, want men keerde gewoon naar de fundamenten van het christendom terug.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 23. deblije [23]:

  De sjaria, de plichtenleer van de moslim is niet los te zien van de Hadieth.

  De sjaria bestaat wel degelijk. Een belangrijk sjariahandboek is sinds kort te lezen in het Engels: reliance of the traveller.

  Overigens wordt de islam tegenwoordig hervormd. Said Qutb (geëxecuteerd in 1966) is te beschouwen als een hervormer.

  @ Peter de Jong,

  “Die naastenliefde is geen plus, integendeel.”

  Naastenliefde en agressief geweld kunnen niet samen. En dus is naastenliefde, vanuit libertarisch oogpunt, wel degelijk een plus.

  “Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht zijn zowel linkse anarchisten als christenen immorele idioten.”

  Ik zou een immorele idioot zijn? Kom eens met goede argumenten inplaats van de nihilistische trol uit te hangen.

  “Hun uitgangspunten zijn immers fundamenteel fout.”

  Uw eigen uitgangspunten zijn moreel fout, verwerpelijk en nihilistisch.

  “Er staat helemaal niets boven de vrije mens, geen overheid en geen god.”

  Aan de vrije mens gelooft uzelf niet eens. Zelf gelooft u aan een rat in een lab! Nota bene.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  deblije [29] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [47] reageerde op deze reactie.

 24. @Albert S. [24]: Hoe wil je iets hervormen als het boek de koran, zoals u zegt het woord van god is en niet van de mens, dan valt daar niet aan te tornen en wordt de wetgeving met de koran als basis ook als het woord van god gezien. Daar ligt juist het probleem.

  De sharia is niet slechts een repro van de Koran. Het is gebaseerd op de Koran, maar zijn interpretaties van hetgeen in de Koran staat + hadith. Noch deze interpretaties noch hadith zijn het woord van God, maar zijn afkomstig van de mens. Het lijkt mij duidelijk dat je daar meerdere kanten mee op kunt, en dat er dus hervorming mogelijk is. Interpretaties veranderen tenslotte met de tijdsgeest.

  Albert S. [41] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [26]:

  1) het non-agressieprincipe is iets van mensen ten opzichte van mensen.
  2) het uitgangspunt van het christendom is naastenliefde. Naastenliefde is niet compatibel met agressief geweld.

 26. @Oscar [26]: De sjaria, de plichtenleer van de moslim is niet los te zien van de Hadieth.
  De sjaria bestaat wel degelijk. Een belangrijk sjariahandboek is sinds kort te lezen in het Engels: reliance of the traveller.

  Is niet los te zien van de Hadith zoals je zegt. En men twijfelt aan delen van de Hadith, er zijn zelfs moslims die de hadith links laten liggen omdat het van de mens afkomstig is. Niet iedereen gelooft in dezelfde hadith. Er is daarom geen sprake van DE sharia in mijn optiek.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 27. @deblije [29]:

  Over de autoriteit van de ‘meest betrouwbare’ hadieth-collectie, de sahih ahadieth (sahih boekhari, sahih muslim, Abu-Dawoed…) zijn alle rechtscholen het eens. En laten het nou juist deze hadieth-collectie zijn die de basis is van wat de sjaria tot een verschrikking maakt.

  Er zijn moslims die de hadieth links laten liggen, maar die worden door echte moslims als ketters, afvallig of simpelweg als geen moslims beschouwd.

  “Er is daarom geen sprake van DE sharia in mijn optiek.”

  O, jawel.

  Een aardig stukje van arabist Hans Jansen.
  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/02/grondrechten-in-nederland-en-de-islam.html

  De verschillen die er binnen de islam2 (de sharia) bestaan, zijn onbetekenend, zeker voor buitenstaanders. Ze zijn niet anders of groter dan de verschillen van mening die er binnen bijvoorbeeld het Nederlands recht zijn aan te treffen. Nederlandse advocaten van elkaar bestrijdende partijen zijn het misschien niet helemaal over juridische kwesties met elkaar eens, maar de rechter veroordeelt gewoon een van de beiden. ‘Het’ Nederlands recht bestaat dus, ondanks de meningsverschillen van de advocaten.

Comments are closed.