De gewone hardwerkende man / vrouw is niet gebaat bij alle machtsbeluste instellingen zoals politieke partijen en dictators of vakbewegingen en gelovigen die naar macht hunkeren. De gewone werkende mensen willen graag 100 jaar in vrede met iedereen op deze aarde kunnen samenleven. Dat is de basis van een goed bestaan en een gelukkige samenleving.

 Het vervelend is dat deze mensen vaak door machtsbeluste figuren benaderd worden met mooie voorstellingen van zaken die nimmer gerealiseerd kunnen worden zonder anderen te onderdrukken En dat zorgt voor tweedracht in de samenleving, want achter de schermen zitten altijd figuren die macht willen verwerven. En helaas daar trappen veel mensen blindelings in, doordat ze denken het beter te zullen krijgen maar de werkelijkheid is anders.

De op macht beluste personen maken in feite misbruik van de lichtgelovigheid en onwetendheid van anderen, en gaan soms zover dat ze een oorlog uit willen lokken om hun macht alleen maar te kunnen vergroten. Anderen gaan weer extremistische aanslagen doen of er mee dreigen om macht te verwerven. En daar gaat het vaak ook om het grote geld en de macht. Zelfs een grote organisatie als EU gaat het er om macht en invloed te krijgen over de inwoners.

 In het midden oosten zijn veel mensen gebonden aan een geloof dat ze onderdrukt en dat andere geloven en kerken uit wil bannen. In het Westen laten ze mensen toe die hier hun geloofshuizen mogen bouwen om van daaruit hun geloof uit te kunnen en mogen dragen. Wel wordt verlangd dat men zich aan onze wetten en regels gaat houden, maar de financiers van deze gebouwen komen vanuit de landen van oorsprong, en die hebben maar één doel de wereldmacht te verwerven, en onze bestuurders zijn niet in staat dat te weren. Het wordt net als de multiculturele samenleving forceren één groot debacle als er geen duidelijk standpunt ingenomen wordt.

 Onze bestuurders gooien nu met geld naar andere landen en Europa, maar als er straks ooit een ramp in ons land gebeurt zijn we totaal afhankelijk van andere landen, en die denken dan; ach, het is maar een klein stukje grond onder de zeespiegel en zal toch ooit verdwijnen, waar zullen wij ons druk om maken laat de inwoners maar naar een ander land gaan en hun bedrijven daarheen verplaatsen zoals ze nu ook al doen en dan hoeven ze geen goedkope arbeidskrachten meer uit te buiten, en kunnen deze mensen beter hun eigenland gaan opbouwen.

 Zo simpel ligt het misschien wel en is het misschien wijsheid ons land maar beter tegen de zee te gaan beschermen.

Ingezonden door Reiny

4 REACTIES

  1. Een beetje te kort door de bocht denk ik.
    Het is niet zo dat mensen “daar intrappen”. Er zijn wel degelijk vele voordelen uit uitbuiting te halen. Natuurlijk zal zonder uitbuiting de gemiddelde levensstandaard hoger liggen, maar voor indivuduele gevallen is dat zeker niet het geval. Vandaar het verlokkelijke van centrale machtsstructuren.

  2. @m. [3]:

    Was Ceausescu een dictator? En Tito? Castro? Mijn criterium is dat wanneer je politieke tegenstanders niet met argumenten tegemoet treedt maar ze in het gevang gooit, martelt en vermoord je dictatoriale trekjes hebt. Voor Khadaffi geldt dat zeker.

Comments are closed.