Er is niets wat de overheid kan doen, en wat de maatschappij ‘nodig’ heeft, dat niet vele malen beter opgelost kan worden door de markt.

Een ander stelling:  Geen overheid welke de macht heeft om te doen, wat verondersteld nodig is, zal blijven bij deze taken. Het zal uitgroeien zover als de “publieke mening” toelaat.

 Om dit te onderbouwen is het soms eenvoudiger om te kijken naar andere landen, neem nu de tragedie van China. De overheid wil daar een enorme gok wagen om 600 miljard dollar in “infrastructuur” te steken de komende 2 jaar. De reden is een klassiek Keynesiaans excuus: “De uitgave is nodig om investeringen te stimuleren.”

(Niet dat het uitmaakt dat deze truc nog nooit is geslaagd, niet in de hele geschiedenis.)

Dit is een groot plan om de private sector te beroven in de naam van de Communistische partij, welke vervolgens dit geld uitgeeft om eigen macht te verbreden.

 Geschiedenis

Geen land weet beter dat dit soort centraal geplande projecten falen als China zelf.

Elke vorm van collectivisme is op deze mensen geprobeerd en tientallen miljoenen hebben het leven verloren door collectieve experimenten van Mao.

De effecten waren allemaal hetzelfde: Uitbreiding van macht, elimineren van privé- eigendommen en individuele vrijheid.

Herstel

Het herstel van China uit het communisme is een van de meest inspirerende verhalen in de geschiedenis van economische ontwikkeling. Het land ontwikkelde zich van een lijdend en straatarm land der catastrofes, tot wat het nu is, gemoderniseerd, in slechts 15 jaar. De overheid kromp in tot bijna 0 terwijl de private sector groeide en groeide. Dit was niet het plan. Het was defacto het resultaat van de nieuwe consideratie van vrije economische activiteit.

De overheid ging in beschermende modes om haar macht te behouden, en deed niets om de groei van private bedrijven te stoppen. Het resultaat was briljant.

 Onthoud dit cruciale punt: Het herstel van de Chinese maatschappij kwam niet dankzij een of ander centraal plan, maar juist door de afwezigheid daarvan!

Het feit dat de staat zich niet bemoeide heeft geleid tot welvaart. Nogmaals, het was GEEN beleid of wet welke het verschil maakte. Omdat de staat zich terug trok van publieke tegenwerking en minachting kon de maatschappij floreren.

De Chinese Overheid

Maar de overheid is nooit weg geweest. Als de geschiedenis een betere koers gevaren had, zou de centrale overheid volledig weggesmolten zijn, en zouden de wetten zich ontwikkeld hebben op lokaal niveau. Helaas voor de chinezen bleef de overheid bestaan in zijn oude structuur, zelfs toen de private sector maar bleef groeien. De staat had immers nog altijd de controle over gigantische industrieën zoals staal, energie en natuurlijk de banken. (of is het andersom?)

De overheid is nooit goed geworden, de overheid was, en is slecht. Zij was gewoon iets minder slecht dan voorheen door simpel weg minder te doen.

China en de US

Maar zoals alle overheden liggen te wachten op een crisis, is dat in China niet anders. Er is geen beter excuus voor machtsuitbreiding als een economische crisis. Ook Chinese hoogwaardigheidsbekleders kunnen rekenen op de “steun” van westerse “experts”, en de smerige reactie van de US op de economische verslechtering heeft een model geschapen voor de rest van de wereld.

De communistische partij in China citeert nu de US als de voornaamste input voor het plot om de private sector te plunderen en haar eigen macht te vergroten.

Het moge duidelijk zijn dat de uitgaven van China de economische groei niet bevorderen. Deze actie zal alleen 600 miljard onttrekken uit de private sector en deze uitgeven aan politieke prioriteiten. Vergeet niet dat een overheid zelf geen geld heeft om uit te geven. Het geld is afkomstig uit belastingen, monetaire inflatie of schuld. Overheidsuitgaven zijn altijd oneconomisch in vergelijking met hoe de maatschappij dit geld zou gebruiken.

Dat gezegd kan ik stellen: Het geld wordt over de balk gegooid.

Maar zal deze uitgave investeringen aansporen? Het kan locale toename creëren, maar dat zal tijdelijk zijn. Als het geld wordt gebruikt om falende bedrijven te steunen, dan is dat zeker slecht omdat dit marktwerking overstemt, een poging welke ongeveer zo succesvol is als ontkennen van zwaartekracht door dingen in de lucht te blijven gooien.

Conclusie

De aard van de overheid is de overtuiging dat het los van, en boven de maatschappij staat om de “falende markt” en individuen te corrigeren. Een aanname van superioriteit zit in het hart van de overheid, of deze nu minimaal of totalitair is. Wie kan er nou zeggen wanneer en waar ze moeten ingrijpen?

“Geen overheid is van nature liberaal” zei Ludwig von Mises.

Als je de overheid ook maar één taak geeft, gaat deze ervan uit dat ze het recht heeft op te treden en hun macht te misbruiken. Dat is in China, in Nederland, en eigenlijk alle andere (westerse) landen.

Het zet de wetenschap op zijn kop om de economie als reden te geven, voor de overheid om “stimulerende investeringen” te doen, met behulp van geroofd geld.

Stimuleren zorgt alleen maar tot afbraak van vrijheid, eigendom en welvaart.

Wat denkt u?

23 REACTIES

 1. De overheid heeft volgens minarchisten een nutsfunctie. Zonder de publieke goederen en diensten die de overheid levert kan de samenleving niet draaien (denk aan rechtsorde, infrastructuur e.d.). Die basisvoorzieningen bevorderen de economie. Wordt de overheid echter te groot en te invloedrijk dan is de belasting- en regeldruk op de samenleving zo groot dat de economie weer inzakt. Er is dan een optimale omvang van de overheid*.

  Anarcho-kapitalisten beweren echter, dat er geen ondergrens is aan de omvang van de overheid, voordat de samenleving knarsend en piepend tot stilstand komt. Zij baseren die uitspraak op hun idee dat de vrije markt ook alle noodzakelijke publieke goederen en diensten kan verzorgen (incl. rechtsorde, infrastructuur, milieubeheer, etc).

  Dat is maar ten dele waar. Zeer veel publieke goederen en diensten die nu van de overheid komen zijn in principe ook door commerciële bedrijven te leveren (zelf de rechtsorde!). Voor andere is dit echter onmogelijk (denk aan dijken en landsverdediging). Het is dan de vraag of dit essentiële diensten zijn of dat we ook zonder kunnen, onder het motto ‘Vrijheid gaat boven welvaart!’ 😉

  Ook de technologische vooruitgang maakt dat sommige publieke goederen en diensten uiteindelijk ook door de private sector kunnen worden verzorgd. Denk bijv. aan radio- en tv-uitzendingen. De analoge uitzendingen door de ether konden vroeger alleen via sponsoring of door belastingheffing worden gefinancierd. De digitale kanalen van tegenwoordig zijn echter een normaal product waarop je je als individuele burger kan abonneren. Die bedruipen zichzelf en hoeven dus niet onder de overheid te vallen.

  Daarnaast is de overheid een ideologisch instrument. Zij maakt het bijv. mogelijk op grote schaal aan inkomensherverdeling te doen. Ook stimuleert zij gewenste ontwikkelingen en remt zij ongewenste zaken. Het is natuurlijk de vraag of mensen die een bepaalde maatschappij inrichting nastreven hun ideeën met staatsgeweld aan andersdenkenden mogen opdringen.

  ===
  *) Verband tussen omvang van de overheid en economische groei:
  http://www.house.gov/jec/growth/function/function.pdf

  Polity [4] reageerde op deze reactie.

 2. Nee, de staat ‘geeft’ alleen maar de vrijheid die nodig is om weer te kunnen gaan parasiteren op de bevolking, als de terreur zodanig is geworden dat de productie is vastgelopen. Dan krijgt de mens even lucht, en zodra er weer wat geproduceerd wordt en de mens de staat wel weer even kan lijden, dan begint het plunderen weer van voren af aan. En verdwijnt de lucht weer, maar dat spreekt van zelf.

  Het beetje lucht dat we soms krijgen is niet voor ons bedoeld, maar om de staat in leven te kunnen houden.

 3. Goed, dat je het voorbeeld van wegen noemt. Veel Malmöers werken in Kopenhagen en omgekeerd, omdat de overheid haar macht heeft aangewend om te onteigenen. In een libertarische samenleving hoef je maar één stijfkop te hebben, die voor nog geen miljard weggaat, en het kost je zomaar decennialang economische groei.

  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [1]:

  Beide punten moet je even in perspectief trekken.

  Landsverdediging is volgens mij vrij eenvoudig. als zich op een bepaald gebied op deze ronde bol een anarcho-kapitalistische samenleving bestaat en dat wordt aangevallen, wat wordt er dan aangevallen? er is geen heerser om te vervangen, enkel individuen. Je kent het argument vast. Hoe kan een samenleving zonder centrum gevoeliger zijn voor externe drijgingen tegenover een samenleving met een centrum?

  In het geval van dijken ea: Doompie gaf al een prima aftrap in het artikel. Projecten als dijken, grootschalig infrastructuur, ruimtereizen e.d. komt als de vraag er voldoende naar is. Op de eerste plek kan je, je afvragen waarom we de dijken hebben? Doodeenvoudig om bepaalde plekken waar normalitair weinig mensen zich graag willen vestigen bewoonbaar te maken. In sommige gevallen leidt een dergelijk project tot toenemende welvaart doordat het een serie aan mogelijkheden lanceert maar in veel gevallen gaat het om een prestige project of een project wat nooit de kosten eruit haalt. Bij absentie van een overheid verwacht ik dat slimme investeerders de mogelijkheden inschatten en op basis daarvan moerasgrond voor een prikkie opkopen door het na de bouw van een dijk of wat, voor een hoog bedrag weer te verhuren.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [3]: “In een libertarische samenleving hoef je maar één stijfkop te hebben, die voor nog geen miljard weggaat, en het kost je zomaar decennialang economische groei”

  Dit is een misvatting, Vilseledd.

  Voor de aanleg en het beheer van een netwerk infrastructuur (denk aan wegen, gas-, water-, elektriciteitsleidingen, dataverbindingen, riolen, e.d.) is in principe geen overheidsdwang noodzakelijk.

  Neem de aanleg van een weg van plaats A naar plaats B. Grond die zich op dit traject bevindt is vanwege de weg meer waard dan grond ernaast. Verkoop aan de projectontwikkelaar is daardoor voor de grondeigenaren extra aantrekkelijk. Als nu toch een grondeigenaar op het traject niet wil verkopen dan zal de weg om zijn grondstuk heen worden aangelegd.*

  En als de weg er eenmaal is dan kan de wegexploitant voor het gebruik ervan niet zomaar vragen wat hij wil. Zou hij een te hoge prijs vragen dan wordt het voor het verkeer economischer om een omweg tegen een lager tarief per km te kiezen.

  En een kartel van alle wegexploitanten tussen plaats A en plaats B dat de km-prijs hoog houdt is in een vrije markt ook al niet mogelijk. De hoge winstmarge trekt immers nieuwe aanbieders aan. Zodra een onafhankelijke aanbieder iets onder de tarieven van het kartel gaat zitten trekt hij de hele markt naar zich toe. Iedereen kiest dan voor deze weg en de nieuwe exploitant loopt binnen.

  Het kartel kan dit alleen verhinderen door de prijs te laten zakken. Maar dan loopt de winst van de deelnemers terug, hun marktaandeel blijft immers gelijk. De enige mogelijkheid die de karteldeelnemers hebben om hun winst weer op peil te brengen is marktaandeel op elkaar te veroveren. Daarvoor moeten ze onderling gaan concurreren en het kartel valt uiteen.

  ===
  *)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laantje_van_Van_der_Gaag

 6. @Polity [4]:

  Landsverdediging betreft een stuk grond dat meerdere eigenaars heeft (net als de VVE van een flatgebouw). Je moet dan iedere eigenaar dwingen aan het leger mee te betalen. Doe je dit niet dan zullen er altijd freeriders zijn die je niet van de bescherming door het leger kan uitsluiten.

  Dit is overigens het kenmerk van een publiek goed: het kan per definitie NIET door de vrije markt worden verzorgd omdat je mensen die er niet voor betalen niet kan verhinderen er gebruik van te maken.

  Die freeriders hebben altijd een kostenvoordeel tov degenen die wel bijdragen. Degenen die vrijwillig bijdragen worden dan uiteindelijk weggeconcurreerd door de freeriders en de voorziening houdt op te bestaan.

  Dijken en polders zijn ook publieke goederen. Ze zijn meestal als privaat initiatief ontstaan, maar kunnen alleen in stand blijven als er belasting voor wordt geheven.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/het-algemeen-belang-bestaat-niet/#comment-276449

  Je onderschat overigens het belang ervan. Ingepolderd land heeft een grotere opbrengst dan landbouwgrond die steeds onderloopt. Een land met polders is daardoor rijker dan een land waar mensen alleen op terpen wonen.

 7. @The Red Pill [7]:

  Je stelling komt er op neer, dat er geen publieke goederen kunnen bestaan. Ik heb echter enkele voorbeelden gegeven van diensten die niet door de vrije markt kunnen worden verzorgd, simpelweg omdat het niet mogelijk is te verhinderen dat mensen die er niet voor betalen er toch gebruik van maken.

  Een ander bekend voorbeeld is de vuurtoren. Schepen kunnen van zo’n baken gebruik maken zonder er voor te betalen. Dat maakt de financiering van vuurtorens onmogelijk zonder staatsdwang. De econoom Ronald Coase heeft proberen aan te tonen, dat in Engeland er ook commerciële vuurtorens draaiden. Deze vuurtorens kregen echter hun bouwvergunning van de koning en haalden hun inkomsten uit een verplichte bijdrage via de havengelden.

  In een volledig vrije markt zouden vuurtorens niet kunnen bestaan. Tegenwoordig heeft de technische vooruitgang digitale codering van navigatiebakens mogelijk gemaakt, zodat ze in principe alleen beschikbaar zijn voor mensen die er voor betalen.

 8. @The Red Pill [7]:

  Wat de polders betreft: die ontstonden vaak uit particulier initiatief, maar de dijken werden uiteindelijk gemeenschappelijk bezit en voor de instandhouding werd belasting geheven (via de waterschappen).

  De individuele boer bouwde zelf een dijkje rond zijn laaggelegen stukje land en betaalde dat uit de meeropbrengst nu zijn grond niet meer onderliep. Toen de dijken van buren elkaar raakten ontstond vanzelf een doorlopende zeedijk. Die maakte het mogelijk de binnendijken te verwijderen. Zo kreeg men meer landbouwgrond en minder onderhoudskosten.

  Dit vergrootte echter wel het gevaar als de zeedijk ergens doorbrak. Nu liep de hele polder onder en niet alleen de grond van de desbetreffende boer. Het was dan redelijk, dat ook de boeren uit het midden van de polder mee betaalden aan het onderhoud van de zeedijk. Zonder dwang zijn er echter altijd freeriders, boeren die de vrijwillige bijdrage even niet goed uitkomt.

  De boeren die wel betalen aan het dijkonderhoud zijn zo echter duurder uit dan de freeriders. De betalende boeren worden dan op termijn weggeconcurreerd door de freeriders. Het onderhoud van de beschermende zeedijk wordt dan verwaarloosd en uiteindelijk overstroomt de polder en houdt op te bestaan.

  The Red Pill [12] reageerde op deze reactie.

 9. Ik denk: er is geen betere overheid DAN geen overheid.

  Maar dan dient er onder overheid een agressiemonopolist verstaan te worden. Van bedrijfsoverheden, kerkelijke overheden en overheden van private landen ben ik een warm voorstander.

 10. “Als nu toch een grondeigenaar op het traject niet wil verkopen dan zal de weg om zijn grondstuk heen worden aangelegd.”

  Laat die nu net bij Limhamn wonen, dan wordt het wel duur om de Sontbrug anders aan te leggen. En wat dacht je van spoorwegen? Daar leg je niet zomaar allemaal bochtjes in.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [9]:

  als de zee in privaat eigendom is bepaalt de eigenaar daarvan welke bakens er zullen komen.

  en nadat zo’n polder 1 keer is ondergestroomd zijn er vast wel afspraken te maken over hoe het onderhoud in de toekomst verdeeld gaat worden. zoniet, dan maar geen polders. dan is dat een ‘innovatie’die het niet redt op de vrije markt. dat er in NL zoveel zijn die door de staat worden onderhouden wil nog niet zeggen dat dat per definitie een goede zaak is. de overheid houdt wel meer overbodigs in stand. geen polders is nog altijd beter dan een geweldsmonopolie om iets wat anders niet zou bestaan overeind te houden. overigens denk ik dat de huidige inwoners van een polder (of hun verzekeraars) best belang hechten aan droge voeten. mogelijk wordt de dijkbewaking zelfs beter dan wat de staat nu presteert. mogelijk worden niet betalers de toegang tot wegen geweigerd of worden ze anderszins geboycot. allemaal conform het non agressieprincipe. hoe dan ook, vrijheid zal het leren

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Vilseledd [11]: “dan wordt het wel duur om de Sontbrug anders aan te leggen”

  Dat is wel de vrije markt. Daarin kiest men steeds voor het meest economische alternatief. Als die grondeigenaar meer dan 1 miljard vraagt en de omweg is goedkoper dan komt er een omweg.

  “En wat dacht je van spoorwegen? Daar leg je niet zomaar allemaal bochtjes in”

  Dat is nu precies wat men bij het lijntje van Van der Gaag wél heeft gedaan. 😉

 13. @The Red Pill [12]:

  “dan maar geen polders. dan is dat een ‘innovatie’ die het niet redt op de vrije markt”

  Jawel, maar mensen in terpdorpen met landbouwgrond die steeds onderloopt zijn wel armer dan polderboeren.

  “geen polders is nog altijd beter dan een geweldsmonopolie om iets wat anders niet zou bestaan overeind te houden”

  De meerderheid van de bevolking blijkt voor meer welvaart te kiezen, ook als ze daarvoor een deel van hun vrijheid moeten inleveren.

  “overigens denk ik dat de huidige inwoners van een polder (of hun verzekeraars) best belang hechten aan droge voeten”

  Uiteraard. Ze willen er alleen niet voor betalen als hun buren dat al doen. 😉

  Een verzekeraar kan daar geen verandering in brengen. De stukken zeedijk zijn immers eigendom van de boeren op wiens land ze staan. De freeriders in het hart van de polder hoeven zich helemaal niet te verzekeren. Als de dijk doorbreekt komt het water eerst op het land van de boer met de zeedijk. Het is dan zijn water en dus ook zijn verantwoordelijkheid te verhinderen dat het geen schade bij de buren aanricht. Gebeurt dat toch dan kunnen zijn buren die schade op hem c.q. zijn verzekeraar verhalen.

  Een boycot van de freeriders is ook al niet waarschijnlijk. Zij controleren immers de wegen naar het achterland. De boeren met een stuk zeedijk moeten over de grond van de freeriders om hun spullen kwijt te raken. De freeriders zijn altijd in het voordeel.

  The Red Pill [16] reageerde op deze reactie.

 14. @The Red Pill [12]:

  Hier zie je een voorbeeld van een winkelstraat waarin de winkeliers last hebben van veel rommel op straat. Als de straat schoon zou zijn trekt dat meer klanten en verdient iedere winkelier meer.

  De rommel kunnen ze laten opruimen, maar dan profiteren degenen die daar niet aan meebetalen meer dan degenen die er wel aan meebetalen.

  Je ontkomt er dan niet aan om iedereen te dwingen mee te betalen, zodat iedereen rijker wordt.

  Dit probleem schetst de noodzaak voor een overheid, of tenminste de reden waarom de meeste mensen voor overheidsdwang kiezen, in een notedop.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Free_rider_problem#Example

 15. @Peter de Jong [14]:

  rijker -> dus daar liggen kansen voor een vrije markt oplossing

  de meerderheid heeft niet altijd gelijk, zeker niet als ze staatsscholing hebben genoten en van nature neofoob zijn.

  dijkdoorbraak lijkt me Force majeure, er valt dus niets te verhalen en zeker niet als de freerider de dijkeigenaar arm heeft geconcurreerd door zijn lagere kostprijs. de verzekeringsmij van de freerider zal kijken of meebetalen aan onderhoud voordeliger is dan uitkeren.

  normaliter is er iemand eigenaar van een winkelstraat en die bepaalt hoe schoon deze dient te zijn (afhankelijk ook van contracten gesloten met de winkeluitbaters aangaande het onderhoud etc van de weg, anders zullen ze zich daar nooit vestigen en dat is weer in het nadeel van de wegeigenaar)

  in een polder omringt door dijken moet de freerider toch echt een helicopter pakken.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 16. “Als die grondeigenaar meer dan 1 miljard vraagt en de omweg is goedkoper dan komt er een omweg.”

  Het lijkt me beter, dat hij met zijn miljard in het algemeen belang mag wijken. En dan voor niks, want het eerdere bod heeft hij geweigerd.

  “Dat is nu precies wat men bij het lijntje van Van der Gaag wél heeft gedaan.”

  In de negentiende eeuw misschien, toen mensen langzamer leefden.

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [17]: “Het lijkt me beter, dat hij met zijn miljard in het algemeen belang mag wijken. En dan voor niks, want het eerdere bod heeft hij geweigerd”

  Waarom vind je diefstal in zo’n geval gerechtvaardigd?

  Vind je het dan soms ook goed als je buurman met een gezin met 5 kinderen en een zieke vrouw iedere maand een greep in jouw portemonnee doet om eten c.q. een paar videogames voor de kinderen van te kopen?

  Is het niet netter en beschaafder als hij dat eerst even aan je vraagt en je de mogelijkheid hebt om ‘nee’ te zeggen?

 18. @The Red Pill [16]: “normaliter is er iemand eigenaar van een winkelstraat en die bepaalt hoe schoon deze dient te zijn”

  Die situatie tref je alleen maar als er een projectontwikkelaar op een braakliggend terrein een winkelcentrum o.i.d. heeft gemaakt.

  Dat is vergelijkbaar met een flatgebouw met appartementen dat door een projectontwikkelaar wordt gebouwd. Die appartementen worden afzonderlijk verkocht en de nieuwe eigenaars verplichten zich lid te worden van de Vereniging van Eigenaars en bij te dragen aan het onderhoud van het pand.

  In de meeste gevallen hebt je echter niets te maken met je buurman. Ik gaf je al het voorbeeld van de polders. Die zijn organisch gegroeid. Het is dus niet zo, dat een grootgrondbezitter een grote dijk rond zijn land aanlegde en daarbinnen vervolgens grondstukken verkocht met de contractuele verplichting aan het dijkonderhoud bij te dragen. Toen de waterschappen er eenmaal waren kwam de verplichte bijdrage voor nieuwe eigenaars er vanzelf.

  De overheid is er dus voor de raakvlakken tussen mensen. Zodra er zich in deze economische interactie een freerider probleem kan voordoen, is er geen levensvatbaar business model mogelijk en komt het project zonder staatsdwang niet van de grond. Mensen blijven dan armer dan ze anders geweest zouden zijn.

  Zodra echter de welvaartswinst groter is dan het verlies aan vrijheid kiezen de meeste mensen voor die staatsdwang.

  ===
  “Government exists to protect us from each other. Where government has gone beyond its limits is in deciding to protect us from ourselves.”
  ~ Ronald Reagan (1911-2004)

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [19]:

  Nu ik er over nadenk, die verplichte bijdrage bij een VVE is ook door de overheid opgelegd.

  In een vrije markt zou een flatgebouw zonder verplichte bijdrage goedkoper zijn dan eenzelfde met. De flats met verplichte bijdrage zullen dan worden weggeconcurreerd door de flats zonder verplichting.

  Idem voor polders met verplichte bijdrage aan het dijkonderhoud. Het ligt dus helemaal niet voor de hand dat in een vrije markt er dergelijke contractuele verplichtingen zullen worden opgelegd.

  Doompie [22] reageerde op deze reactie.

 20. Ja inderdaad. Waar hebben we een overheid voor?

  Veiligheid als overheidstaak? Da’s om te zwanzen, zeker?
  http://www.vlaamsbelang.org/0/8282/

  En toezien op het bankwezen was altijd al een lachertje -die slaapkoppen hebben er immers met een staf van 3000 man de grootste crisis in 80 jaar niet zien aankomen- maar het zal er niet beter op worden: http://www.vlaamsbelang.org/0/8284/

  Betaal ondertussen maar verder belastingen en stel vooral geen vragen.

  “Maar zonder de overheid zou het hier een chaos zijn”.
  Euhm… dat is het nu toch al, MET overheid?

 21. @Peter de Jong [20]:

  In een vrijemarkt kan gedacht worden in constructies als gemeenschappen..Het ’toetreden’ tot een gemeenschap is onderheven aan regeltjes.
  Als een gemeenschap zich achter een dijk bevindt is het niet onrealistisch om daar onderhouds contracten aan te verbinden.
  Een simpele voorwaarden om daar te mogen wonen.

  Een gevolg kan zijn dat deze stukken land minder bevolkt raken omdat de lasten en risico’s daar per definitie hoger zijn als elders waar geen dijken nodig zijn om het bewoonbaar te maken..

  Voor wegen geld het commercieel belang van de eigenaar..zogenaamde freeriders kunnen daar eenvoudig geweerd worden middels Tol systemen.

  Maar het probleem met de in het artikel beschreven investeringen, is dat ze onnodig zijn. Waarom moet er een vliegveld in zee gebouwd worden, leuk maar als dat 15 km verderop prima op land kan?

  Wat is de commerciele waarde van steden op onbewoonbare plaatsen? De kosten vs. baten is niet wat de overheden boeit..
  mensen moeten ‘leuk’ kunnen wonen, ongeacht de kosten..dat betalen die andere miljoenen mensen wel..

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 22. @Doompie [22]:
  “Als een gemeenschap zich achter een dijk bevindt is het niet onrealistisch om daar onderhouds contracten aan te verbinden. Een simpele voorwaarden om daar te mogen wonen”

  Die situatie is alleen mogelijk als er een VVE is of een waterschap. Vanuit de vrije markt, waarin private partijen vrijwillig samenwerken, kan zij vanwege de freeriders nooit en te nimmer ontstaan.

  Voor het realiseren van een netwerkinfrastructuur (zoals een weg) is in principe geen overheidsdwang nodig (zie #5). Het is dan ook geen publiek goed in de strikte betekenis van dat begrip (zie #6). Maar voor alle echte publieke goederen en diensten ontkom je er niet aan.

  En ja, de overheid verspilt veel geld (wegen die nergens heen gaan en een hamer voor een defensie contractor die 5 mille kost) maar dat komt in het bedrijfsleven ook voor. Het verschil is echter, dat een slecht gerund bedrijf al gauw failliet gaat en de kapitaalvernietiging stopt, terwijl een slecht gerund land (Zimbabwe?) er nog heel lang mee kan doorgaan.

  http://www.bigmattress.com/weblog/government.jpg

Comments are closed.