Zodat u weet, dat uw belangen behartigd worden door “competente”, “goed opgeleide” en elkaar “liefhebbende” ambtenaartjes en politici. Succes ermee.

 

Ambtenaren ervaren kloof met politici

Het botert niet tussen ambtenaren en politieke bestuurders. Twee derde van de ambtenaren ervaart een kloof tussen bestuurders enerzijds en ambtenaren anderzijds, zo blijkt uit onderzoek van InOverheid.

Politici nemen besluiten en ambtenaren voeren de plannen uit; dat is grof gezegd de rolverdeling bij overheidsorganisaties. InOverheid.nl polste de mening van ambtenaren over de samenwerking met ‘hun’ bestuurders. Die samenwerking gaat niet altijd van een leien dakje. ‘Bestuur en ambtenarij zijn twee gescheiden werelden’, vindt 66% van de ondervraagde ambtenaren. De stelling ‘Ambtenaren en bestuurders zijn positief over elkaar’ wordt door slechts een kwart van de respondenten onderschreven.

Ergernissen
De ondervraagde ambtenaren noemen verschillende ergernissen over politieke bestuurders. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt dat bestuurders niet weten wat er onder ambtenaren leeft. Vier op de tien ambtenaren hebben het gevoel dat bestuurders niet naar hun argumenten luisteren.

Bestuurders hebben bovendien te weinig waardering voor het werk van ambtenaren, klaagt 56%. Communiceren doen bestuurders ook niet adequaat, vindt 60%.

Tendens
Ruim een kwart van de ambtenaren vindt dat de relatie tussen ambtenaren en bestuurders steeds slechter wordt.  Vooral Rijksambtenaren (42%) zien de relatie achteruitgaan. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 440 ambtenaren, waarvan 48% bij een gemeente werkt en 25% bij de rijksoverheid. 49% heeft een WO-opleiding gevolgd en 40% een HBO-opleiding.

Ambtenaren: plannen van politici zijn onuitvoerbaar

Ambtenaren zijn niet tevreden over politieke bestuurders. De plannen van politici zijn onuitvoerbaar en de waan van de dag regeert, zo blijkt uit onderzoek van InOverheid.nl.

InOverheid.nl vroeg de mening van ambtenaren over ‘hun’ bestuurders. Ruim driekwart (76%) van de respondenten is van mening dat de waan van de dag de agenda van politieke bestuurders bepaalt. Het overgrote deel van de ambtenaren (78%) merkt dat hun bestuurders zich vooral met korte termijnzaken bezighouden.

Hard oordeel
De drang om vooral zichzelf te willen profileren (window dressing) en het korte termijn-denken van de politieke bestuurders maakt het werk voor de ambtenaar er niet gemakkelijker op. Slechts één op de drie ambtenaren noemt de plannen van hun politieke bestuurders goed uitvoerbaar. Opvallend is dat de rijksambtenaar harder is in zijn oordeel hierover dan de gemeenteambtenaar. Slechts 16% van de rijksambtenaren, en 38% van de gemeenteambtenaren, stelt dat de van bovenaf opgelegde plannen goed uitvoerbaar zijn.

Eigen carrière voorop
Politieke bestuurders laten zich volgens een meerderheid van de ambtenaren vooral leiden door de eigen ambities. Zeven van de tien (69%) onderschrijft de stelling ‘niet de inhoud, maar imago telt voor politieke bestuurders’. Ook op de stelling ‘politieke bestuurders zijn vooral bezig met hun eigen carrière’, antwoordt bijna twee derde (63%) van de ambtenaren bevestigend.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 440 ambtenaren, waarvan 48% bij een gemeente werkt en 25% bij de rijksoverheid. 49% heeft een WO-opleiding gevolgd en 40% een HBO-opleiding.

Ambtenaren krijgen steeds meer macht

Er vindt een machtsverschuiving plaats van politiek naar ambtenarij, die democratisch onverantwoord is. Bewindslieden hebben een te zware portefeuille en geven daardoor te veel zeggenschap aan ambtenaren.

Dit schrijft politicoloog en voormalig Kamerlid Bob van den Bos in een opiniestuk op Volkskrant.nl. Politici moeten gelet op de toenemende complexiteit van maatschappij en bestuur steeds vaker vertrouwen op de inhoudelijke kennis van de ambtenaren om hen heen. Omdat de politieke top is overbelast, vullen de medewerkers het ‘machtsvacuüm’ op.

Als voorbeeld van de ‘verambtelijking van de macht’ wijst Van Den Bos onder andere op de besluitvorming rond de aanschaf van de JSF-gevechtstoestellen, die volledig in handen was van ambtenaren.

Ambtenaren worden niet gekozen
‘De machtverschuiving van politiek naar ambtenarij is uit democratisch oogpunt ten principale verkeerd’, vindt Van Den Bos. ‘Burgers kiezen de politici en niet de ambtenaren. Alleen bewindslieden en volksvertegenwoordigers leggen publiekelijk verantwoording af.’

Macht uit handen
Politici dragen zelf bij aan dit proces door  overheidstaken veelvuldig onder te brengen bij zelfstandige bestuursorganen. Hierdoor geven ze moedwillig de macht uit handen.  De bestuurders van deze organisaties opereren doorgaans in grote vrijheid, omdat de minister zich niet bemoeit met de uitvoerende taken van het orgaan.

Snijden in aantal politici
Dat het kabinet Rutte de verambtelijking van de macht een handje helpt door te snijden in het aantal politieke ambtsdragers, vindt Van Den Bos een slechte zaak. De democratisch-politieke dimensie moet niet worden verzwakt, maar juist verstekt.

Partijgenoten in ambtelijke top
De oplossing mag volgens Van Den Bos niet worden gezocht in het ‘stiekem optuigen van de departementsleiding door partijgenoten te benoemen vermomd als neutrale topambtenaar.’ Dit laatste komt volgens Van Den Bos in de praktijk veelvuldig voor.

‘Vier op de vijf ambtenaren moet bijscholen’

Ruim tachtig procent van de ambtenaren vindt dat zijn of haar collega wel wat bijscholing kan gebruiken. Dit blijkt uit een enquête onder 344 overheidswerknemers in opdracht van HRM-dienstverlener Driessen.

De ambtenaren geven aan ook zèlf te kunnen profiteren van bijscholing: zes op de tien ondervraagden denken dat ze hun werk beter kunnen doen, als ze een opleiding of training zouden volgen. Dertig procent van de ondervraagden geeft zelfs aan een ‘directe behoefte’ te hebben aan een aanvullende opleiding of training. Ruim drie kwart van de ondervraagden geeft aan dat het volgen van een cursus een positief effect zou hebben op zijn of haar arbeidsmotivatie.

De Jager: ontslag ambtenaren goed voor economie

Volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) is het ontslaan van ambtenaren goed voor de economie.

De Jager deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst met werkgevers in Nunspeet, zo bericht De Weekkrant.nl. Tijdens de bijeenkomst kwam het dreigend tekort aan arbeidskrachten in de marktsector aan de orde. Volgens De Jager biedt het ontslag van ambtenaren uitkomst, omdat er hierdoor goed opgeleide en waardevolle arbeidskrachten beschikbaar komen op de markt.

Bovendien levert het ontslaan van ambtenaren een besparing op voor de overheid. Het ontslaan van ambtenaren is kortom goed voor de economie, concludeerde De Jager.

Gedwongen onslagen
De uitspraken van De Jager liggen in het verlengde van het regeerakkoord. Daar staat dat het kabinet zo’n 6,5 miljard euro gaat bezuinigen op de overheid en dat de rijksoverheid met 4,5% moet krimpen. Gedwongen ontslagen zijn hierbij niet uit te sluiten.

21 REACTIES

 1. Bij mijn weten is de NL overheid nog nooit in staat geweest om op zichzelf te bezuinigen (niet te verwarren met bezuinigen op publieksvoorzieningen). In elk geval niet sinds het kabinet Hitler (dag Godwin 🙂 het hier voor het zeggen had.

  Als bovenstaand verhaal waar is, schaf die verkiezingen maar af. De politici waarop je kan stemmen vandaag zijn ook afkomstig uit de ambtenarij. Laat ze elkaar maar benoemen, onder bezielende leiding van een zekere watermanager.

 2. @Jasper [4]: Dit is zeker geen bindend stemadvies! Vrijspreker laat je vrij. Het is te beargumenteren dat het beter is niet te stemmen, echter kan ik me ook voorstellen dat mensen stemmen. In het verleden heb ik gestemd en wellicht dat als we NL echt uit de EU kunnen krijgen ik wederom zal gaan stemmen.

  De PVV is volgens mij niet zaligmakend en is op onderdelen voor een uitbouw van de verzorgingsstaat, iets dat immoreel is en niet houdbaar. Maar dat is mijn mening.

 3. Al die dogmatische PVV schreeuwers hebben helaas alweer niets van het verhaal begrepen.
  Laat het nu namelijk net de PVV zijn die het democratische aspect van wat in het artikel staat omschreven de nek om wil draaien.

 4. @Jasper [4]:
  Omdat jou stem zich bemoeit in het leven van een ander, als je het met plannen eens bent, vul maar een ander papiertje in, dat noemen ze een cheque.
  Dwing andere niet dmv te stemmen te conformeren naar jou wil d.m.v. geweld welke door de perverse wet gelegaliseerd is.

  Ik ga het anders zeggen.
  Wij van Hoc bv vinden dat wij bij jou thuis binnen mogen komen om je spullen af te pakken, zodat wij een betere auto kunnen ontwikkelen.
  Jou auto verbieden we dan op de weg te komen.
  Veel mensen zijn het met mij eens .

  Wilt u mij even uw adres geven dan kom ik even met mannen met geweren langs om bij jou je spullen op te halen en als je je verzet dan mogen ze schieten.
  afgesproken.

  Als je het hier niet mee eens bent…..
  STEM DAN NIET!

  Want dat is wat stemmen inhoudt.
  Stemmen is dicteren via een partij wat een ander moet doen of laten.
  Dat recht heeft niemand, en iemand die het doet is een crimineel.

 5. @Hoc Voluerunt [8]:

  Lijkt mij niet. Als je aangevallen wordt heb je het recht je te verdedigen. Iemand die stemt op een partij die minder overheidsinvloed wil, minder EU, lagere belastingen en een lagere staatsschuld is slechts defensief bezig.

 6. @Jasper [4]: Niemand dwingt je hier. Natuurlijk mag je stemmen.

  Als jij graag anderen jouw wil oplegt (als je toevallig voor de winnaars hebt gestemd) en als jij het niet erg vindt, dat anderen hun wil aan jou opleggen (als je voor de verliezers hebt gestemd), als je niet zelfstandig genoeg bent om je eigen leven te leiden, als je leiding nodig hebt, als je anderen wilt laten betalen voor jouw doelen en wensen en het ook niet erg vindt om voor anderen hun doelen en wensen jouw geld af te laten pakken, als je anderen wilt laten denken en beslissen over wat jij zou moeten doen,… en zo nog tientallen redenen. Dan moet je natuurlijk gaan stemmen.

  Maar belast MIJ niet met JOUW dwang. Steel MIJN geld niet om JOUW doelen en wensen te betalen.

 7. @Jasper [4]: Maar nog veel belangrijker: combineer die artikeltjes die ik hierboven heb aangehaald eens, kijk eens door welk ondersoort mensen je je laat leiden als je stemt.

  Word je dan echt niet heel erg benauwd? Ik wel. Ik wil niet dat 970.000 incompetente mensen mijn leven regelen. Daarom stem ik niet, ik ondersteun dit fraudesysteem niet.

  Wat jij wilt doen, mag je geheel zelf weten. Ik houd je niet tegen als jij onderdrukt wilt worden. maar laat mij vrij van jouw onderdrukking.

 8. @patrick [13]:

  Niet-stemmen is een verwerpelijke houding. Mensen die onderdrukt worden vragen immers om hulp. Als je niet stemt, of niet stemt op een partij die de onderdrukking wil verminderen, weiger je die hulp.

  ===

  „We moeten zorgen dat Cohen en zijn bende buiten de deur blijven.” Bij een goede PVV-uitslag zal de partij niet naast zijn schoenen gaan lopen. „Establishment zullen we nooit worden. Ook niet van die roeptoeters zoals de SP. We blijven een beetje de Pietje Bell van de politiek.”

  ~ Geert Wilders

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9157441/__Wilders_ziet_VVD_in_campagne__.html?sn=binnenland,buitenland

  Alex [17] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Alex [17]:
  Mensen vergeten dat de kiesdeler er voor zorgt dat het aantal uitgebrachte stemmen geld in het laatje brengt.
  Iedere uitgebrachte ste,. incl blanco, krijgen een enkel aantal eurotjes aan subsidie.
  door de kiesdeler wordt bepaald wie het deel van de pot krijgt.

  Door niet te stemmen scheelt dit enkele euro’s.
  als niemand stemt… dan hebben de politieke partijen geen subsidies meer, en zullen in veel gevallen een langzame dood sterven als er niet forse donaties binnen komen.

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Alex [17]:

  Door niet te stemmen keer je niet alleen je rug toe aan je onderdrukker, je laat ook je onderdrukte medemensen in de steek.

  @Hoc Voluerunt [18]:

  Dit geloof je toch zelf niet. Al zou er geen mens gaan stemmen dan blijft het systeem gewoon doordraaien. Die partijen zijn heus niet van de reguliere subsidies afhankelijk. Ze hebben immers allerlei hotemetoten in het centrum van de macht. Die sluizen miljoenen door naar hun eigen partij. Egypte aan de Maas, zal ik maar zeggen. 😉

  @Hub Jongen [19]:

  Je moet niks, maar het helpt wel als we ‘Cohen en zijn bende’ buiten de deur houden. Als je niet stemt zijn je uitzuigers in het voordeel.

  Alex [21] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [20]:

  “Door niet te stemmen keer je niet alleen je rug toe aan je onderdrukker, je laat ook je onderdrukte medemensen in de steek.”

  Ik hoop dat je begrijpt dat wat je hier zegt complete onzin is.

  Dus het is okay om je onderdrukker te steunen zodat hij jezelf en anderen kan onderdrukken? Slaat echt nergens op.

Comments are closed.