Dat de overheid haar taken niet efficiënt of effectief uitvoert is voor de lezers hier geen nieuws. Dat het Nederlandse bedrijfsleven roept, laat het ons maar opknappen, dat is relatief nieuw voor Nederland.

Een van de meest gehoorde excuses als ‘verantwoording’ voor de exponentiële belastingdruk onder het volk is:  ‘We hebben toch goede wegen’… Dat was correct, waren het niet dat we, door het uitblijven van uitbreiding, een gigantische achterstand op hebben gelopen, en het aantal ‘knelpunten’ maar blijft toenemen. De overheid vindt het sturen van de markt veel belangrijker dan het uitbreiden van het wegennet. In dat kader kwam vanmorgen ook een nieuws itempje naar buiten. De Co2 ‘Belasting voordeel’ lobby heeft duidelijk succes geboekt. 33% van het aantal verkochte nieuwe auto’s is belastingvrij. Een ernstige vorm van marktverstoring, Maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Vanmorgen werd, tussen al het interventionistisch geweld vanuit Libië, een kort nieuws berichtje uitgelicht waarin een vereniging van ondernemers heeft aangegeven zelf voor de uitbreiding en onderhoud van de A58 te willen gaan zorgen. Uitgewerkt hoe de onkosten gedekt zouden kunnen worden middels reclameopbrengsten, exploitatie van parkeerplaatsen en tankstations. Er word ingesprongen op het feit dat in het regeerakkoord staat dat het kabinet voor publiekprivate aanleg van snelwegen is. Of dit de waarheid is, zal snel genoeg moeten blijken.

Enkele interessante quoten uit het artikel:

“Volgens de werkgevers doet het kabinet te weinig om de files op de A58 aan te pakken. Tot 2020 is er nauwelijks geld om de knelpunten aan te pakken”

“Mens denkt aan een aparte onderneming, die het beheer van de snelweg efficiënter kan uitvoeren dan de overheid.”

“De werkgeversclub wil in ieder geval geen tolweg van de A58 maken”

Als voorwaarden stellen de bedrijven dat de overheid het geraamde bedrag voor onderhoud overdraagt aan deze vereniging. Gezien deze ook zorg willen gaan dragen voor het onderhoud, en de wegenbelasting is geraamd inclusief de A58, geen slechte voorwaarden.

Hoe het precies zit met eigendom van de weg, is nog niet duidelijk. Dit zal afhangen van de mogelijke overeenkomst welke gesloten kan worden. In mei gaat de vereniging met het ministerie om de tafel.

Hopelijk dan meer goed nieuws.

4 REACTIES

 1. jammer dat hier geen reacties op zijn want het is een belangrijk vraagstuk binnen het libertarisme en een nog grotere vraag vanuit socialistische hoek.
  ” hoe moet het dan met de wegen”.
  Nu hebben libertariers dan ook een antwoord.
  ” zo dus”
  als het allemaal doorgaat dan, want de bearocraat laat zich niet zomaar handboeien door een markt als hij er zelf macht over heeft

 2. @peetar [2]:

  Die twee partijen worden weg gedrukt door de meerderheid..zie de NAVO missie naar Libië..geloof maar niet dat er een referendum komt..eu is een dictatuur, uitstappen kan niet meer..een club die de meest belangrijke veranderingen als kleinigheden afschildert waar niemand zich mee hoeft te bemoeien zegt toch voldoende?

Comments are closed.