- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Maak het gokken NU vrij !

Eén van de zaken die de overheid op haar lijst van verboden heeft staan is gokken zonder vergunning.

Iemand die over dit verbod leest, denkt misschien wel dat dit de ultieme verboden vrucht is.

Het wordt in ieder geval hoog tijd, om dit verbod finaal te schrappen.

Misschien zullen dan ook meer mensen inzien, dat niets meer verveelt dan gokken.

Toen ik enige weken geleden als cruisepassagier herhaaldelijk een casino door moest lopen teneinde het theater te bereiken, trof ik daar een Amerikaan aan, die bezig was kwartjes in een apparaat te werpen.

Deze kwartjes vielen in een heen en weer schuivende lade en botsten op andere kwartjes ; als er genoeg druk in de lade ontstond, vielen er wat kwartjes in een andere lade, waaruit ze op te pakken waren.

Recycling van kwartjes dus: een saaie bezigheid, waarvan de uitkomst van tevoren te voorspellen valt. Men zou ook kwartjes uit een raam kunnen werpen en ze dan van de straat weer bij elkaar zoeken.

Toen ik vroeg of dit kwartjes werpen wat opleverde , vertelde hij mij, dat dat niet echt het geval was. Hij was nu drie uur aan het spelen en had intussen circa twintig dollar verloren.

Moeilijk viel voor mij te doorgronden, waarom deze passagier zijn tijd niet op andere wijze besteedde. Het op deze wijze spelen gaat immers het niveau van de activiteiten van een driejarig kind niet te boven.

In de zaal waren ook mensen bezig met roulette (verlies voor de speler 2,7 procent van de omzet) en black jack.

Het laatste spel schijnt variable uitkomsten op te leveren, maar aan het eind van de dag is ook aan dit spel door de organisator verdiend.

Kortom: geen dommer tafereel dan dat van een aantal mensen dat speelt in een casino.

Wanneer ik met geld verliezende casinobezoekers spreek, raad ik ze altijd aan, zelf de betreffende apparatuur aan te schaffen en deze thuis te gebruiken.

Men kan dan immers spelen met de geruststellende gedachte, dat er behalve de afschrijving op de apparatuur niets verloren gaat.

Als men vrienden en kennissen mee laat spelen, valt er ook nog iets te verdienen.Terzelfdertijd zorgt de idee dat men een door de overheid verboden activiteit bedrijft, voor een prettig gevoel van opwinding.

Casinobezoekers de niet met kansrekening bekend zijn , kunnen natuurlijk aan het spelen een zeker genot ontlenen. Zij denken misschien wel, dat er iets te winnen valt.

De prijs van dit plezier bestaat dan uit de verliezen : zeven, twintig , honderd of , voor de koopkrachtigen onder ons, vijfduizend dollar per uur.

Daar moet iemand geheel vrij in zijn op dezelfde wijze als het iemand vrijstaat, coca cola te drinken, een concert te bezoeken of naar een film te kijken.

Al dit soort activiteiten kan immers leiden tot een zekere behoeftenbevrediging.

Dat dezelfde bezigheden ook kunnen leiden tot verslaving, is hier irrelevant: ook verslaafd raken is immers een menselijk recht.

Op grond van het bovenstaande valt niet in te zien, waarom de overheid zich zou moeten bemoeien met de gokactiviteiten van haar burgers, in het bijzonder waar het voornaamste nut voor de overheid schijnt te bestaan uit het zelf kunnen exploiteren van een casino en het verwerven van inkomsten die ineens illegaal zijn als een ander exact dezelfde activiteiten bedrijft.

Hugo van Reijen