Jan-Kees de Jager (CDA), minister van financiën in de NL-regering, heeft weer een belangrijk stuk vrijheid prijsgegeven aan de EU. Er komt nu een radicaal nieuwe centrale EU controle op het nationale budget en zelfs op het totale economische beleid. Op ALLES!

Dit klinkt overdreven. Maar Zelfs de Euobserver schrijft dat er nu een nog nooit voorgekomen verschuiving van macht plaats vindt op het gebied van het budget en economisch beleid.

Nederlanders hadden nog het idee dat wat er met hun belastingcenten gebeurde in Den Haag beslist werd. Dit idee kunnen ze nu helemaal vergeten. Net zo als het idee dat de afzonderlijke landen hun eigen wetten mogen maken. Dit is over en uit! Welke mooie woorden de politici er ook voor zullen verzinnen. 

De zes nieuwe regels (“Six Pack”) zijn niet gewoon een beetje aanpassing maar betekenen een “quantum leap of European surveilance in Europe” zegt de EU-commissaris Olli Rehn. 

De Euobserver geeft een voorbeeld van de “boetes” die de EU kan opleggen aan bvb Spanje, tot een bedrag waar in Spanje bvb 16 ziekenhuizen voor  gebouwd zouden kunnen worden!

 En kun je je voorstellen dat  “Nederland” (Benelux)  het nog strenger willen?

Wat zijn dat voor mensen die “het volk” in de macht gestemd heeft? Kunnen we niets anders dan zuchten: “Heer vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen”?  Wordt dit alles zo maar geslikt?

Let wel, dit geldt niet alleen voor het landelijke budget. Het geldt voor alles:
“These imbalances may cover such issues as trade deficits, ‘excessive’ wages, levels of private and public debt, housing bubbles, the ‘misallocation of resources’ and ‘unsustainable levels of consumption’. But in theory, these imbalances could be anything. “

 Bijna ongelooflijk is dat voor de beoordeling van al die factoren geen normen bestaan. De een of andere politicus kan daardoor naar willekeur vaststellen of bvb in Nederland te veel geconsumeerd wordt en daar maatregelen tegen treffen.

En reken maar dat als er hier of daar de macht van de dictator niet groot genoeg is, dat dan echt binnen twee jaar gecorrigeerd zal zijn en de macht praktisch absoluut wordt.

 Soony Kapoor, een directeur van een Brusselse denktank die ook de Duitse overheid adviseert, zegt dat dit soort maatregelen de huidige crisis niet hadden voorkomen. En zelf in China zijn de heersers niet zo machtig als wat hier wel gebeurt!

 Vanaf nu (officieel misschien pas op 25 maart) leven we in een “volkomen ander Europa”!!

33 REACTIES

 1. …Hoeveel mollen zullen er nodig zijn om de EU de nek om te draaien of leeg te zuigen?

 2. Zelf op gemeentelijk niveau verzinnen ze vanalles om je vrijheid van eigendom te belasten;

  Leegstandstaks invoeren in Delfzijl.

  Onze bestuurders hebben bedacht dat wij belasting moeten betalen om onze rechtstaat democratisch te kunnen financieren en een eerlijke verdeling van de lasten en inkomsten te realiseren. Dat is redelijk en wij accepteren dat, maar om nu op privé bezittingen die door omstandigheden in een teruglopende economie leeg komen te staan extra te gaan belasten is absurd. Het maakt dat investeren in winkelpanden verder achterwege zal blijven en de verloedering nog verder zal doorslaan. Een ondoordacht zaak.

  Een andere methode om de huren te verlagen zou kunnen zijn dat de gemeente leeg staande panden opkopen en verhuren gaan, wat het voordeel heeft dat gemeenten tegen een lage rente kan lenen van De Nederlandse Bank, en ondernemers een hogere rente moet betalen. De gemeente kan ze daardoor tegen een lage prijs verhuren en belastingen en heffingen achterwege laten. Naast de gemeentelijke heffingen en belastingen moeten privé eigenaren ook nog het onderstaande afdragen aan de collectieve maatschappij waarvan een gemeente vrijgesteld kan worden.

  De provinciale heffingen en het opleggen van regels zou versoepeld kunnen worden en de bijdragen aan waterschap kunnen ook wel omlaag. De milieubijdragen zouden ook verlaagd kunnen worden. Effectieve kosten beheersing is voor de ondernemers onmogelijk gemaakt door de onoverzichtelijke chaotische wijze van besturen. De financiële positie is voor ondernemers dan ook zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Warenwet, de Woningwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidenwet, de Vestigingswetten. Met daarnaast de vele soorten lasten zoals;

  Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Precariobelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Rioolbelasting, Wegenbelasting, BTW , verzekeringsbelasting,
  Gemeentebelasting, Vermakelijkheidsbelasting, Registratierecht KvK. Reinigingsrecht, Waterschappen, en wat er nog meer aan rechten zijn. De ondernemers zijn verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan diverse verzekering, en luisteren kijk geld aan BUMA rechten.

  Ondernemers zijn, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, doorgelicht en gecontroleerd, ingesloten, uitgesloten, ontboden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. Ondernemers hebben tot nu toe hun leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, doorhalen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ze hebben al honderden malen verklaard, dat ze geboren zijn, waar en wanneer. Maar men schijnt ze niet te geloven, omdat men denkt dat ze vermogens verdienen, terwijl ze vaak beneden bijstandsnorm rond moeten komen.

  Ondernemers zij voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen een onuitputtelijke bron voor het verschaffen van geld en weten dat ondernemers hun klanten graag tot vriend houden. Samengevat ondernemers leven in een cultuur van aanslagen en heffingen die onoverzichtelijk geworden is. Daar kan men beter wat aandacht aan geven in plaats van het ondernemen onmogelijk te maken met nog meer bijkomende lasten opzadelen als leegstandtaks…

 3. Alles heeft te maken met het nog meer slaafs maken van de burgers Het cda en al de politiek zijn begonnnen met het creeren van een superstaat en NWO ze geven een voor een al onze rechtten uit handen aan een maffia bende van corrupten Eu politicie die door hun machtsgeilheid niet inzien wat ze veroorzaakt hebben .ook zo met balkenende die onze grondwet al verkwanseld heeft .en nu al hoogleraar nederlandse studenten beinvloed met zijn visie .het zou niet mogen dat dit mormel zijn stempel op de jeugd zet .

Comments are closed.