Zij willen er zelfs een programma aan wijden! Daarin denken ze  een onderhoud te plannen met een aantal mensen die vanaf “het prille begin” al “Ayn Rand enthousiasten” (geweest) zijn.

Als je daar graag aan wil meewerken, of personen daarvoor kent, meld dat dan rechtstreeks aan hub@vrijspreker.nl

Het lijkt mij een goede mogelijkheid om het objectivisme meer bekendheid te geven.  

En daarmee het libertarisme!

Ook uw ideeën om de film naar Nederland te krijgen worden op prijs gesteld

UPDATE:
31 maart: Einde oproep wegens niet doorgaan oorspronkelijk plan
  

Deze oproep was een gevolg van een verzoek van de EO om een zestal personen om de tafel te krijgen om over hun ervaring met ATLAS SHRUGGED te praten in een uitzending.

Nu blijkt dat het niet om een TV uitzending gaat, maar een radio-uitzending van 10 minuten.

Dat lijkt niet zinnig en is nu veranderd in een interview met Karel Beckman.

176 REACTIES

 1. Gaat dat een positief programma worden met een open en onbevooroordeelde invalshoek?
  Of wordt dit ook weer de bekende linkse bagger waarin de woorden EXTREEM RECHTS, RACISME, FASCISME, AFBRAAK en IEDER VOOR ZICH, heel vaak gaan vallen. Want de EO is immers ook deel van de soosjalistiese propagandaomroep.

  For the record: ik heb geen van Ayn Rand’s boeken gelezen – ben het ook niet van plan op korte termijn.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  ” For the record: ik heb geen van Ayn Rand’s boeken gelezen ”
  Dat is ook niet “nodig”. Als je voldoende logisch nadenkt, kom je vanzelf ook tot de conclusie dat “het bestaande bstaat”en dat “geweld initiëren tegen een ander mens immoreel is”.

  Het is echter wel zo dat lezen wat andere mensen al bedacht en op een rijtje gezet hebben, heel er behulpzaam is om je kennis snel te vergroten.
  Voor mijn vak heb ik ook heel wat boeken gelezen!

  “Want de EO is immers ook deel van de soosjalistiese propagandaomroep.”
  Daarom is de objectiviteit al als voorwaarde gesteld n de gesprekken met de EO.
  We proberen je op de hoogte te houden.

 3. Ayn Rand was fel anti-christelijk en hing een anti-theistische variant van het atheisme aan. Dat zal bij de EO waarschijnlijk niet in goede aarde vallen. Dat productiviteit een deugd is en dat de rol van de staat beperkt dient te zijn zou de goedkeuring van sommige EO-ers wellicht wel kunnen wegdragen, maar zodra men ondekt dat Rand het christendom haatte zou men wel eens ook de positieve aspecten – die Rand ook heeft – met het badwater kunnen weggooien. En dat zou jammer zijn.

 4. EO heeft maar één denk en zienswijze en maar één boek waar men nooit van zal afwijken, tenzij men -even- het zwarte schaap wenst te zijn.

  Libertarisme strookt niet met de denkwijze en het dwangmatige karakter van het geloof. “You’re either with us, or against us”….geen mens die daar volgens de gelovige een speld tussen kan krijgen, geen wig/anders denkende zal er worden gedreven tussen de gelovigen. Je kan niet een (beetje) gelovig(e) zijn en een (beetje) libertariër. Je bent slaaf van een boek of probeert een vrij en individueel mens te zijn die luistert naar wat zijn hart hem ingeeft, een tussenweg is er niet. Je bent vol overgave een gelovige van de tora/koran/bijbel of je bent vol overgave een vrij mens die zijn eigen leven bepaalt en volgt.

  In mijn optiek kan een gelovige nooit ofte nimmer een libertariër zijn. Een libertariër zou eventueel nog kunnen geloven in een hogere macht, maar kan zich nooit door een boek of iets dergelijks laten voorschrijven, zoiets zou totaal on-libertarisch zijn.

  De EO zal dan ook nimmer een objectief beeld kunnen schetsen van het libertarisme, ze zal hoe dan ook bepaalde zaken willen spiegelen aan hun boek en concluderen dat een mens niet op eigen benen kan staan en niet zonder een overheid of God kan, en dat soort dwingende ideeën. De nodige aanvallen door de jaren heen hier op de Vrijspreker heeft toch wel bewezen welk gedachte men heeft en welke zendings- en bekeringsdrang een gelovige heeft. Het geloof is nummer 1 en duld geen gedeelde 1e plaats.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 5. …Men duldt geen andersdenkende. Anders denken zal een gevaar voor de gevestigde orde zijn. Ook de overheid kan niet zonder dit soort mensen, mensen die braaf hun doctrine volgen en daardoor kneed- en vormbaar zijn. ‘Soldaten’ zijn slaven zolang ze niet luisteren naar hun innerlijke en individuele stem, maar dat doen wat ze is geleerd en aangedaan. Heel veel, misschien wel 98 procent van de wereldbevolking wenst slaafs en zonder weerstand de doctrines van kerk en staat te volgen. Buiten de groep treden kan grote gevolgen hebben en daarom kiest men voor het zekere.

 6. Dat wordt oppassen. Voor je het weet val je in een ‘Wilders’ achtige ‘alu hoedje’ hokje. Vergeet niet dat dit de omroep is al een probleem had met de BBC documentaire ‘Walking with dinosaurs’. Er is een REDEN waarom ze deze film uitkozen. Misschien iets voor Toine? Die heeft genoeg mediatraning gehad…

 7. @IIS [4]:

  “Libertarisme strookt niet met de denkwijze en het dwangmatige karakter van het geloof.”

  Wat bedoelt u precies? Verstaat u onder dwangmatig karakter dwang (d.w.z. met agressief geweld aanzetten tot iets)? Zo nee, dan is iets met een ‘dwangmatig karakter’ compatibel met libertarisme. Zo ja, dan wil ik dat u met voorbeelden komt van agressie die uit zou gaan van de christelijke leer.

  “Je kan niet een (beetje) gelovig(e) zijn en een (beetje) libertariër.”

  Een libertariër is een aanhanger van het non-agressieprincipe. Aangezien ik agressiemonopolies, ook beperkte varianten, in het geheel afwijs ga ik hier verder in dan Ayn Rand.

  Het anti-christelijke libertarisme is zo ijzingwekkend omdat het niet alleen armenhulp d.m.v. de staat afwijst maar ook de grootste particuliere organisatie gespecialiseerd in armenhulp i.e. de Kerk. Geen wonder dat het libertarisme dan op den duur het imago krijgt van ‘het recht van de sterkste’.

  Zijn Lew Rockwell, Guido Hülsmann, Ron Paul, Thomas Woods, Jeff Tucker, Jeff Herbener, Robert Murphy en vele vele anderen – vooral mensen die werkzaam zijn voor het Ludwig von Mises Institute – volgens u dan geen (beetje) libertariër?

  “Je bent vol overgave een gelovige van de tora/koran/bijbel of je bent vol overgave een vrij mens die zijn eigen leven bepaalt en volgt.”

  Als libertarisme gelijk staat met haat tegen Christus en christendom dan wil ik er niets mee te maken hebben. Dan is het een ideologie van de anti-christ die op bepaalde vlakken alleen gradueel verschilt van het marxisme en de democratie. Maar ik maak een onderscheid tussen het libertarisme dat voort is gekomen uit het anti-christelijke liberalisme van de Franse Verlichting en het economisch-ethische ‘academische’ libertarisme dat voort is gekomen uit de School van Salamanca en de Oostenrijkse School. Alleen het laatste vind ik interessant en goed. Exponenten van de eerste, christenhatende, variant wil ik desgevraagd toevoegen dat hún libertarisme inderdaad de mijne niet is. God zij dank.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  IIS [10] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [33] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [8]:

  Beste Oscar, je kan het draaien en keren zoals je het wilt, maar je zal nimmer vrij kunnen denken als je met heel je verstand en leven een boek blijft volgen en deze als leidraad neemt, het boek dwingt je uiteindelijk niet zelf na te denken, klaar.

  Verder ga niet meer over dit onderwerp zinloze en overloze discussies voeren.

  Ieder mens leeft hier op deze achterbuurtplaneet in een oneindig diep heelal met zijn of haar gedachten en filosofie. Een boek kan mij niet bekoren, het boek was er niet voor de tijd en het boek zal er ook niet meer zijn na de tijd en dus is er voor mij in dit korte leven helemaal niks aards geschrevene wat mij zal kunnen vertellen wat ik goed of verkeert doe of hoe ik heb te leven.

  Oscar je kan geen twee heren dienen en je denkt nog te veel in een aardse opvoeding en plicht. Als je denkt in haat en tegen zijn dan houdt de discussie sowieso al op.

  Libertarisme heeft niet te maken met haat en tegen zijn, maar met vrij en onafhankelijk zijn en denken. Anti-Christ is iets uit de koker van het geloof en wordt nota bene ook nog eens door het geloof verheerlijkt….Nee, ik ga niet langer in op dit soort sneue gedoe, mijn tijd en misschien onze tijd is daarvoor te kort. En nogmaals als ik wil geloven dan heb ik daarvoor geen boek, ouderling, kerk, commune o.i.d. nodig om tot een goed mensen te komen. Ik kan zonder alle opschmuck een heel goed, misschien zelfs beter mens zijn dan met alle, door jullie verzonnen, toeters en bellen. Ik maak liever kennis met mijn innerlijke mens dan met de mens in kille en koude kerkbanken die niet weten wat liefde, warmte of genegenheid is. Zoek jezelf broeder!

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [9]:

  Precies. En ik denk dat het op lange termijn in het nadeel van het libertarisme gaat werken als het libertarisme wordt gepresenteerd als een soort totaalpakket waar ook anti-theisme, anti-christendom, onderdeel van uit maakt. En dat je een aanhanger van het atheisme zou moeten zijn om libertarier te zijn. Of dat mensen als Lew Rockwell, Guido Hülsmann, Ron Paul, Thomas Woods, Jeff Tucker e.v.a. oplichters zouden zijn omdat zij weigeren het atheisme als levensbeschouwing te aanvaarden. Ook al doen deze mensen nog zoveel voor de vrijheid, ook al steken zij al hun tijd, geld en energie in de strijd voor de vrijheid, ook al stellen zij zichzelf aan gevaren bloot om te strijden voor de vrijheid, ook al leiden zij instituten en websites, ook al houden zij zeer interessante lezingen en seminars, ook al strijden zij een eenzame strijd in de senaat, ook al publiceren zij geweldige boeken, omdat zij christenen zijn worden zij door de eerste de beste ML-snotblaag afgeserveerd als ‘onlibertarisch’ of ‘onoprecht’. Daar maak ik bezwaar tegen. Het neusje van de zalm der hedendaagse libertariers wordt namelijk – kwalitatief en kwantitatief – gedomineerd door cultuur-conservatieven die grotendeels christenen zijn.

  JanC71 [17] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [10]:

  “Beste Oscar, je kan het draaien en keren zoals je het wilt, maar je zal nimmer vrij kunnen denken als je met heel je verstand en leven een boek blijft volgen en deze als leidraad neemt, het boek dwingt je uiteindelijk niet zelf na te denken, klaar.”

  Dat zogenaamde vrijdenken kan mij inderdaad gestolen worden. Maar sinds wanneer wordt er van aanhangers van het NAP ge-eist dat zij belijders zijn van de vrijdenkerij? Hoezo zou ik niet de vrijheid hebben om nadrukkelijk geen vrijdenker te zijn?

  En hoezo ‘het boek dwingt’? Ik verwerp de opvatting van sola scriptura. En nog los hiervan: ik ga ervan uit dat mensen uit vrije wil kiezen voor een geloofsgemeenschap die wél uit gaat van sola scriptura.

  “Verder ga niet meer over dit onderwerp zinloze en overloze discussies voeren.”

  Prima.

  “…het boek was er niet voor de tijd en het boek zal er ook niet meer zijn na de tijd…”

  God wel.

  “Oscar je kan geen twee heren dienen en je denkt nog te veel in een aardse opvoeding en plicht.”

  Aardse opvoeding? Ik ben atheistisch opgevoed. Ik behoor tot de derde generatie atheistische vrijdenkers.

  Maar inderdaad, ik kan niet twee heren dienen. Ik kan niet God en de Duivel dienen. Maar het NAP dan van de Duivel?

  “Als je denkt in haat en tegen zijn dan houdt de discussie sowieso al op.”

  Dan houdt de discussie op. Waar Marx, Voltaire, marxisten, new-agers en sommige liberalen door gedreven worden is niet zomaar ‘religiekritiek’ te noemen maar versneden of onversneden haat tegen Christus en het christendom.

  Als ik alle drugs zou gebruiken, ‘Fuck Off!’ op mijn voorhoofd getatoeëerd zou hebben en zou aangeven dat ik aan wicca zou doen en sado-masochistische plas-en poepseks in de kelder zou bedrijven met meisjes die zich vrijwillig aan de ketting laten leggen dan zou ik van een bepaald soort libertariers geen weerstand ondervinden. Maar o wee als men aangeeft een christen te zijn.

  Het is voor mij niet de eerste keer. Mijn enthousiasme om me in te zetten voor de Vrijspreker heeft ernstige schade opgelopen door de houding van anti-christelijke libertariers. De christenhaat onder sommige libertariers heeft niets met gewoon atheisme of gewoon secularisme te maken.

  ‘Nee, ik ga niet langer in op dit soort sneue gedoe, mijn tijd en misschien onze tijd is daarvoor te kort.’

  Prima!

  IIS [15] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [11]:

  “Voor jouw misschien niet, maar voor de gelovige wel.”

  Ik ben te rekenen tot wat u onder ‘de gelovige’ verstaat, maar ook ik ben van mening dat degenen die uit gaan van het NAP te beschouwen zijn als libertariers, los van religieuze of levensbeschouwelijke denominatie.

 12. @Oscar [13]:

  Je voelt je aangevallen? Je geloof dat het voldoende is om het NAP principe na te leven en daarmee verder ja gang te kunnen gaan? Ik denk dat er meer nodig is om alleen op het NAP principe te rusten. Ik vind trouwens dat je als gelovige, zoals een gelovige zo vaak doet, in een slachtoffer rol kruipt, enfin.

  Mag ik je een vraag stellen? Zou je kunnen geloven zonder een bijbel/thora/koran? Kan ik geloven in een hoger macht zonder te geloven in een papieren God en zijn zogenaamde wijsheden?

  Is mijn leven beter als ik geloof in een bijbel i.p.v. een hogere macht of God of als ik leef zonder geloof, maar wel als goed mens?

  Kan ik zelf bepalen wat God is voor mij en mag ik dat invullen zonder bijbel?

  Wie bepaalt wat te geloven? Wie bepaalt bijvoorbeeld dat een bijbel meer god heeft en is dan een thora of koran? Een geloofsboek dwingt, ja dwingt, om dat te geloven en dat te beleven en dat leven te hebben wat het boek beveelt en anders niet.

  Ik respecteer normaliter iedere gelovige, maar mijn ervaring leert dat een papieren gelovige nimmer een libertariër kan zijn of deze 100% zal respecteren, hooguit zou hij het NAP principe tussen beiden kunnen hanteren, maar er is m.i. meer voor nodig om een libertariër te zijn. Net zo goed dat er meer voor nodig is om een zuivere gelovige te zijn, alleen zeggen dat je gelooft en dat je een boek kan opdreunen is niet voldoende.
  Hoc Voluerunt [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [13]:

  “Mijn enthousiasme om me in te zetten voor de Vrijspreker heeft ernstige schade opgelopen door de houding van anti-christelijke libertariers.”

  Ik begrijp niet goed wat het iemand kan schelen of andere ” anders denken/geloven”zolang iedereen zich aan het NAP houdt?

  Je moet echt niet denken dat in een libertarische samenleving iedereen iedereen bemint. Daarvoor is iedereen te veel verschillend van anderen.
  Ook daar zullen grotere en minder grote vriendschappen zijn. Het zal zelfs zo zijn dat de ene leverancier je beter ligt dan de ander. Ook als ze hetzelfde product tegen dezelfde prijs leveren.
  Ook daar kun je verliefd worden op iemand terwijl een ander je “niets doet”.

  Ik vind dat je er boven moet staan hoe een ander gelooft of doet zolang hij/zij het NAP naleeft.Ik kan best met bvb Oscar discussieren over het christendom. Maar dan zal dat zijn in het kader van “waarheidsvinding” en in “veroordeling van de persoon die zich aan NAP houdt”

 14. @Oscar [12]:

  “Of dat mensen als Lew Rockwell, Guido Hülsmann, Ron Paul, Thomas Woods, Jeff Tucker e.v.a. oplichters zouden zijn omdat zij weigeren het atheisme als levensbeschouwing te aanvaarden.”

  Ze hoeven natuurlijk niet persé atheist te zijn (en ik heb ook niks tegen gelovige mensen als zodanig), maar ik moet eerlijk bekennen dat het me toch niet altijd lekker zit dat deze mensen, die ik zo waardeer als het gaat om logisch nadenken op gebied van economie, zo totaal anders kunnen denken op gebied van religie. Voor mijn gevoel zouden ze vanzelf allemaal atheist worden, als ze net zo kritisch op religie zouden zijn als als op economie.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [15]:
  een boek kan je dwingen?
  Sinds wanneer heeft het de fysieke krachten om jou te dwingen te lezen.

  Er zijn altijd mensen die je dwingen dat boek te geloven, niet het boek zelf.

  en als Oscar christen wil zijn, kan ik wel met mijn vingertje zwaaien en zegen dat hij het bij het onjuiste eind heeft, en dat is prima. Dat iseen gezonde discussie tussen een Atheist e een Theist.
  Maar dit staat los van het non-agressie principe.
  zolang oscar niemand tegen zijn in en met geweld een boek door de strot ramt, is er niets aan de hand.

  Ik kan hem er hooguit van beschuldigen zichzelf onwetend tekort te doen door vast te houden aan een dogma, als hij dat al doet.
  Maar om hem een tegenstander van het libertarisme te noemen of niet consistent met het NAP, is absurd.

  IIS [20] reageerde op deze reactie.

 16. @ Hub,

  Heb de mensen van de film al een mail gestuurd en de Pathe, kijken wat ik daar op terug krijg.
  Daarbij als de EO iemand zoekt wil ik me wel aanbieden, hoewel ik niet super geleerd ben in de filsofie van Rand of haar zelf, ken ik de grote lijnen heel goed.

  ook het artikel Altruisme wat is het werkelijk, komt heel dicht in de buurt.

  Ik wil helpen, op welke manier mogelijk.

  hoewel ik de laatste tijd eerlijk gezegd tijd tekort kom.

 17. @Hoc Voluerunt [18]:

  Ik denk dat jij en vele anderen niet helemaal duidelijk hebben dat het geloof en zijn boeken dieper zit dan menigeen beseft.

  Het is onmogelijk te geloven zonder boek, het boek komt eerst, de rest volgt als bijzaak.

  En ik zie een gelovige niet als een tegenstander, alleen dat men nimmer kan geloven in bijbelse geboden en daarnaast het NAP principe als simpele zaak kan zien die even meegenomen wordt.

  We weten toch ongeveer wel hoe het geloof er voorstaat en wat men precies verwacht van de aanhangers..

  Zodra men geloof en libertarisme met elkaar wil verweven of verenigen zullen er conflicten ontstaan die onherroepelijk er toe zal leiden dat men gelovigen op de vingers zal tikken en er op zal wijzen dat men bijbelse verplichtingen heeft en je uiteindelijk niet je eigen vrije leven kan of je eigen wil kan volgen of dat men nimmer vergeet dat je hebt te buigen voor de overheid.

  Een gelovige kan nooit een/zijn bijbel en het dwingende karakter ervan negeren en zich verenigen met een vrij, onafhankelijk mens die het liberalisme nastreeft. Dat de gelovige het NAP aanhangt is mooi meegenomen, niet meer dan dat.

  De bijbel zit in de mens niet de mens in de bijbel, vandaar die non-fysieke dwang.
  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.
  spnr9 [22] reageerde op deze reactie.
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 18. @IIS [20]:

  “…..vandaar die non-fysieke dwang…..”

  Dat mag toch van het libertarisme!! 🙂
  Die gelovigen kunne NAP zijn. En iedereen mag natuurlijk sceptisch zijn of zij het ook volhouden.

  Het omgekeerde zie je ook.Er zijn duizenden christenen die in de bijbel “geloven” en de “10 geboden” als “handleiding” hebben.

  Maar kijk eens naar al die leden van christelijke partijen, CDA enz.

  Daar is niemand die zich houdt aan de geboden:
  –Gij zult niet stelen!
  –Gij zult niet doden.

  Zij voeren de ene belasting na de andere in, en sturen de ene na de andere missie uit om te gaan vechten.

  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 19. @IIS [20]:

  Nee hoor. Een christen zal een ander namelijk niet dwingen om mee te doen aan zijn of haar geloof. Als iemand bij een kerkelijke gemeenschap wil horen dan zal diegene natuurlijk wel de regels van de gemeenschap moeten respecteren, maar als je vrijwillig bij een tennisvereniging gaat moet je je ook aan de regels van die vereniging houden. Het is irrelevant of die regels in een bijbel of een statuut of weet ik wat voor een document staan. Zolang niemand gedwongen wordt mee te doen is het prima te verenigen met het libertarisme.

  IIS [27] reageerde op deze reactie.

 20. @IIS [20]:

  “Het is onmogelijk te geloven zonder boek, het boek komt eerst, de rest volgt als bijzaak.”

  Neen. God komt eerst, de rest volgt als bijzaak.

  “…alleen dat men nimmer kan geloven in bijbelse geboden en daarnaast het NAP principe als simpele zaak kan zien die even meegenomen wordt.”

  Het NAP vloeit uit die ‘bijbelse geboden’ voort. Niet voor niets dat het NAP in het Westen is ontstaan. Men mag volgens de christelijke leer alleen defensief geweld gebruiken. Men maf volgens de christelijke leer niet stelen.

  “We weten toch ongeveer wel hoe het geloof er voorstaat en wat men precies verwacht van de aanhangers..”

  Ik ben benieuwd….

  “Zodra men geloof en libertarisme met elkaar wil verweven of verenigen zullen er conflicten ontstaan die onherroepelijk er toe zal leiden dat men gelovigen op de vingers zal tikken en er op zal wijzen dat men bijbelse verplichtingen heeft en je uiteindelijk niet je eigen vrije leven kan of je eigen wil kan volgen of dat men nimmer vergeet dat je hebt te buigen voor de overheid.”

  Iemand dwingen tot het christendom is niet overeenkomstig de christelijke leer.

  Uw idee van libertarisme klopt gewoon. U verwart mogelijk het libertarisme met de vrijdenkerij en/of het libertinisme.

  “Een gelovige kan nooit een/zijn bijbel en het dwingende karakter ervan negeren en zich verenigen met een vrij, onafhankelijk mens die het liberalisme nastreeft.”

  Dwingend karakter? Bedoelt u nou dwang of niet? Als u dwang bedoelt dan zou ik graag willen dat u komt met voorbeelden.

  @JanC71 [17]:

  “Voor mijn gevoel zouden ze vanzelf allemaal atheist worden, als ze net zo kritisch op religie zouden zijn als als op economie.”

  Dat zegt meer over uw geborneerdheid dan over die economen.

 21. Als de bijbel volgens de astrologie-gelovige IIS ‘alleen maar’ een boek is, zijn de reacties van deze IIS alleen maar zwarte figuurtjes.

 22. @Hub Jongen [21]:

  I.p.v. non-fysieke dwang geeft het geestelijke dwang. Geestelijke dwang is ook dwang, hoewel het geen armen en benen heeft en non-fysiek is, kan het toch, i.c.m. gepaste sancties of potentiële straf, hel en verdoemenis predikend, aardig wat mensen, op de één of andere manier er toe bewegen zich te onderwerpen, waardoor het NAP toch niet helemaal goed ten uitvoer kan komen.

  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen….Geld schijnt een grotere god te zijn en wordt duivels aanbeden door alle gelovige en politieke pluchezitters.
  2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken….doden in de naam van god, is voor veel gelovigen geen issue, het dient een ‘hoger doel’.
  3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt…Het collectezakje mag niet leeg blijven en de gemeeschap moet kortsluiten om leegloop te voorkomen, om zo het stuurbare geloofsvolk onder de knoet te kunnen houden.
  4. Eer uw vader en uw moeder….Want alleen zij weten het geloof over te dragen op hun kinderen, dus kinderen zwijgt!
  5. Gij zult niet doden….Behalve als kerk en staat u het opdragen.
  6. Gij zult geen onkuisheid doen….Nog nooit iemand ontmoet die niet de roep van de natuur heeft kunnen weerstaan, de hormonen sturen de mens, niet de mens de hormonen…Dit heeft God ze nooit kunnen vertellen, omdat de wetenschap nog niet zover was, want wat is een viraalmentaalextronoom als men het bestaan er niet van kan aantonen?
  7. Gij zult niet stelen….Belasting betalen is geen diefstal, ik herhaal, geen diefstal. De gemeenschap mag zich nimmer verzetten tegen zijn overheid.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen…..Liegen tot de balken buigen en rechtpraten wat krom is, valt niet onder de categorie “liegen&leugens”, maar is gladstrijken voor uw eigen bestwil.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren…En hup, doden is minder erg dan onkuisheid,vandaar twee keer een gebod.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort….Mijn huis is niet mijn huis, mijn leven is niet mijn leven, mijn vingerafdruk is niet mijn vingerafdruk….Uhm??
  Paul Martens [37] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [48] reageerde op deze reactie.

 23. @IIS [27]:

  Astrologie schijnt echter wel met het libertarisme samen te kunnen gaan.
  Hoewel astrologie een sterk deterministisch karakter heeft: men wordt simpel voortgedreven door ‘de’ sterren. Weg, vrije wil.
  Ik zei het al eerder: vrijheid betekent voor sommigen vooral het zich afzetten tegen de God van de bijbel.
  Zij zijn echter als spartelende vissen in het visnet van de Visser. Uiteindelijk wint de Visser het toch.

 24. @IIS [27]:

  Waarom zijn kerk en boek zo bijzonder dat geloof ineens niet meer met het libertarisme te verenigen is? Ik wil geloof zeker niet met een tennisclub vergelijken, maar alleen aangeven dat een gemeenschap van christenen net zo min dwang uitoefent als dat willekeurige verenigingen waar je vrijwillig lid van kan worden dat doen.

  IIS [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.