In de meeste democratieën  hebben  mensen (>18) die niet productief zijn ook stemrecht. En als die een meerderheid vormen is de productieve klasse dus het haasje.  Inmiddels is in NL – en de EUSSR – die grens in zicht of al overschreden. Laten we eens op een rijtje zetten wie er allemaal baat (denken te) hebben bij de huidige enorm gezwollen overheid.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/09/duur_feestje_voor_dijkgraaf.html
), gemeenten, provincies, landelijk, EU.
Verder leraren, rechters , politie, militairen etc (
http://www.watvindtnederlandervan.nl/index.php?fPID=Nieuws&fID=136 )http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/276157/OM-neemt-administratieve-taken-politie-over.htm )http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/273501/12-procent-Nederlandse-beroepsbevolking-heeft-uitkering.htm ) en studenten.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/272662/Raad-van-Cultuur-Mensen-insluiten-niet-uitsluiten.htm

Uiteraard de politici en ambtenaren op alle niveaus.  Waterschappen ( Dat zijn er al meer dan een miljoen op een beroepsbevolking van tussen de 7 en 8 miljoen. En terwijl de laatste gaat afnemen door vergrijzing  zal de eerste conform de Wet van Parkinson alleen maar toenemen.  Mooi voorbeeld, politie is 2/3 van de tijd bezig met formulieren.  In een bureaucratisch systeem is papierwerk ook productie,  maar de klant zal dat anders zien. Alleen heeft die in dit geval geen keuze.
( Dan zijn er de uitkeringtrekkers, ruim meer dan een miljoen )

Maar er zijn veel meer mensen die op een of andere manier afhankelijk zijn (gemaakt) van de roverheid.

Allerlei subsidie trekkers.  Landbouw als meest pregnante voorbeeld (‘lekker op de trekker’ betekent eigenlijk: lekker met mijn vinger op de trekker van het pistool dat ik middels de fiscus op je slaap hou om je zonder gemekker te kunnen melken) , allerlei (duurzame)  energiesubsidies, innovatiesubsidies etc.  En natuurlijk al die bureautjes die zich met adviezen daaromtrent (zo’n 1300 regelingen) bezighouden. Ook sport wordt gesubsidieerd. Dus als je het wel leuk vindt dat jouw clubje van andermans geld profiteert, dan ben je niet tegen de Staat. Kunst & cultuur?  Zelfde laken een pak, kijk ze nu al kronkelen bij de gedachte dat ze minder kunnen parasiteren:  

en:  http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/algemeen/441http://www.youtube.com/watch?v=3-7feNWRwig

En wat te denken van de huur&zorg subsidies?  Hele volksstammen liggen aan het infuus. Zou helemaal niet nodig zijn als de overheid zich niet met wonen en zorg zou bemoeien (en mensen niet aan alle kanten zou belasten) maar hoeveel mensen beseffen dat? Voor velen is het wel prettig dat de overheid de huren kunstmatig laag houdt en huurders beschermt. Ook al is dat op lange termijn schadelijk voor het huuraanbod.  Zelfs huiseigenaren zouden kunnen redeneren dat zonder overheidsbemoeienis er veel meer gebouwd zou kunnen worden en dat daardoor de huizenprijzen gaan dalen. Of ze stemmen op een bepaalde partij voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek, hetgeen eigenlijk maar een kruimel is die de overheid af en toe van de tafel laat vallen voor de arm gemaakte burger:

Accountants & fiscalisten zijn eigenlijk ook ambtenaren.  Als de overheid de regelgeving niet zo ingewikkeld zou maken (of beter afschaffen)  dan zouden een heleboel van die mensen wat nuttigs moeten gaan doen.  Het implementeren van een levensloopregeling, daar zit men in China echt niet op te wachten hoor. Worden we daar welvarender van?  En wat te denken van die steeds veranderende regels m.b.t.  leaseauto’s en bijtelling?  Lease bedrijven zouden gewoon verhuurbedrijven zijn in een vrije samenleving en waarschijnlijk zou deze sector kleiner zijn. Ben benieuwd wat er gebeurt met pensioenfondsen als pensioenopbouw niet meer met geweld wordt afgedwongen. Daar zouden ook wel eens heel wat leuke baantjes op de tocht kunnen komen te staan. http://henrysturman.com/dutch/artikelen/verzorgingsstaat.html

Dat het immoreel is om stelen, ook als het via de Staat gaat en/of voor het ‘goede doel’ is,  dat beklijft meestal ook niet best.  Daarenboven kan  meespelen dat vrouwen gemiddeld meer belang hebben bij de staat. Vrouwen hebben langer recht op AOW/pensioen terwijl ze daar niet meer aan betalen (vaak juist minder, arbeidsparticipatie en lonen liggen lager. Voor recht op AOW heb je alleen aanwezigheidsplicht in NL) . Men is oververtegenwoordigd in de WAO.   
http://www.opportunity.nl/2003/05/vrouwen-zeur-niet/ .
Wordt soms positief gediscrimineerd bij sollicitaties (zie ook de recente discussies over quotas voor bepaalde topfuncties) . Wordt maanden doorbetaald na zwangerschap.  Kunnen via wet gelijke behandeling proberen evenveel te verdienen als mannen, in plaats van gewoon op de vrije markt door even productief te zijn.  Gemiddeld genomen volgen vrouwen (op kosten van de Staat)  vaker de meer ‘kansloze’  studies (culturele antropologie, sociale geografie etc).  En als ze dan werkloos worden dan moet er weer belastinggeld naar toe.
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article3983652.ece/PVV_wil_verbod_op_flatscreen_via_bijstand_http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article919515.ece/Nederlandse_vrouw_blijft_liever_thuis_bij_de_kinderen.  
Maar welke vrouw ziet die correlatie tussen grotere overheid, minder vrijheid en lagere welvaart?
http://www.youtube.com/watch?v=lG-6kIWSHDI
De nieuwe partij 50Plus is een teken aan de wand.
http://www.freedomainradio.com/Traffic_Jams/unemployed_3.xls

Overigens lijkt het virtuele pistool wel een kleine terugslag te hebben. Vroeger kon een gezin rondkomen van 1 inkomen.  Inmiddels is de door hen zo geliefde Staat dermate inhalig geworden om alle goede doelen te kunnen bekostigen dat ook vrouwen er aan moeten geloven. Ook al  valt werken soms niet mee (zie WAO) en staan ze niet allemaal te trappelen:

Als de overheid zich niet zou bemoeien met de arbeidsmarkt konden heel wat arbeidsrecht-advocaten (en de rechters en mensen bij CWI)  wat productievers kunnen gaan doen.  
En ik denk dat de HR afdelingen binnen bedrijven dan ook een stuk kleiner kunnen.   En hoeveel uitzendbureaus zouden er overblijven in een vrije markt? Die bestaan toch alleen bij gratie van het ontslagrecht. Er zouden zelfs minder arbeidspsychologen nodig zijn die nu vanwege het risico op missers (en de door wetgeving bijkomende ontslagkosten)  allerlei dure assessments doen. Of de ‘Compliance’ afdelingen die nu overal welig tieren. Werknemers die nu met ‘gouden handboeien’ bij bedrijven zitten omdat het te duur is voor die bedrijven om hen er uit te gooien zijn vast ook heel blij met de Staat.

Een niet onbelangrijke categorie is die van de houders van vergunningen/licenties. Dat zijn de gouden handboeien die de Staat gebruikt voor artsen, notarissen , apothekers, octrooigemachtigden, advocaten etc.  tot aan taxichauffeurs toe.  Heb je eenmaal zoiets bemachtigd dan heb je een bevoorrechte positie en zal je de de Staat  te vuur en te zwaard verdedigen. Zelfs een automonteur die APKs uitvoert realiseert zich waarschijnlijk dat zijn baantje gecreëerd is door de Staat als zal hij zich niet echt een ambtenaar voelen (hij heeft in ieder geval geen recht op uitgebreide ontslagbescherming en riante wachtgeldregelingen) 

Ik vraag me af of al die mensen die ik tegenwoordig op zo’n scootmobiel zie zitten potentiële libertariers zijn. Zou zoiets in een vrije samenleving in het verzekeringspakket zitten?   Potentiële diabetes/hartpatiënten dat wel.  Vaak kampt men met overgewicht en dan moet je vooral op zo’n ding gaan/blijven zitten.  Dat helpt niet echt.  Maar gelukkig zorgt de Staat wel voor een solidaire verzekering zodat eigen verantwoordelijkheid weer hoogtij viert.

Vrouwen zijn over het algemeen wat verzorgender ingesteld dan mannen. Helemaal geweldig wat mij betreft, maar het ligt derhalve voor de hand dat ze – gemiddeld –  ook zo stemmen.  Dus voor partijen die staan voor een verzorgingsstaat. Dat blijkt ook uit onderzoek, vrouwen stemmen linkser.  Dat dit uiteindelijk fnuikend is voor juist de mensen die ze willen helpen, dat is moeilijk uit te leggen.  

Dus ook al zouden vrouwen waarschijnlijk nooit zelf het pistool ter hand nemen om allerlei ‘positieve’ rechten af te dwingen, via de Staat is het wel zo gemakkelijk.  En Joris Goedbloed maar bikkelen – tot 12 jaar lang – om de alimentatie te betalen voor zijn ex die dankzij de Staat niet echt meer een incentive heeft om zelf te gaan werken. En Guus Goedzak maar ploeteren in de file die onder andere veroorzaakt is door zijn GroenLinks stemmende buurvrouw die dankbaar indirect zijn zuurverdiende geld afperst in de vorm van bijzondere bijstand, omdat zij tenslotte ook recht heeft op een flatscreen TV.

Ouderen.  Ik zal het hier niet hebben over de vraag of ze niet te weinig betaald/gespaard hebben in het verleden om de huidige en toekomstige uitkeringen te rechtvaardigen. Of de fijne staatsschuld die ze hebben achtergelaten voor hun (klein)kinderen.  Ik stel alleen maar vast dat die steeds groter wordende groep niet snel zal stemmen op een partij die de ‘verworven’ rechten wil aantasten.  Tot het systeem ineenstort:  

Drugsdealers.  Ja zelfs die zijn voor de overheid.. Enige reden voor de hoge marges die ze nu binnen tikken is de Opiumwet. Een hoogleraar zei eens ‘het strafrecht is de motor in de economie van de georganiseerde misdaad’. Het schijnt dat de mafia in de VS een actieve lobby hadden voor de drooglegging. Zonder de overheid zouden ze wat nuttigs moeten gaan doen. Zelfde geldt voor mensen die zich nu bezig houden met vervolgen/berechten/verdedigen van slachtofferloze misdrijven.  De helft van justitie zou opeens echte boeven moeten vangen.  Waarvan er veel minder zouden zijn als de overheid niet haar burgers had ontwapend. Dus een boef is ook een ambtenaar!  Maar dat wist u natuurlijk al. Stelen blijft stelen, of iemand nou een indrukwekkende pet of een bivakmuts op heeft.

Samenvattend zie ik het dus somber in voor de vrijheid in NL.  Iedereen stemt uiteraard in lijn met haar/zijn (gepercipieerd)  eigen belang.   Ik ben ervan overtuigd dat NL minimaal twee keer zo welvarend wordt bij het (grotendeels) afschaffen van de overheid.
Ben benieuwd hoe dit plaatje er uit ziet in NL:

Dus uiteindelijk zou (bijna) iedereen beter af zijn. Maar hoe maak je dat duidelijk? Hoe licht je die veil of ignorance?  Als de gemiddelde Nederlander het programma van de Libertarische Partij leest dan schrikt hij/zij zich vast een hoedje.  Niet alleen omdat hij/zij lijdt aan een door staatsmedia en staatsscholing geïnduceerd Stockholmsyndroom maar ook omdat hij/zij (met name indien behorend tot de voornoemde groepen) meteen denkt aan de korte termijn pijn van het verliezen van overheidsvoordeel X en niet zeker weet hoe groot de voordelen op de langere termijn zijn.

Ingezonden door The Red Pill

“De staat is een enorm kunstmatig instituut via welke iedereen probeert te leven op andermans kosten”- Frederique Bastiat 

12 REACTIES

 1. @bill [1]:

  `ik zou van een hoge toren springen als ik u was´

  Als er hier geen stuiver meer te verdienen valt ga ik mogelijk een wereldreis maken. Ik koop een zeilboot en vaar van haven naar haven. We blijven daar liggen tot we het gezien hebben. Dat kan een hele tijd duren.

  Op het bankje gaan zitten met een biertje kan ook. Wel op tijd je biertje verstoppen als er politiecontrole is. Blanke heteroseksuele mannen moeten werken, niet op bankjes zitten met een biertje. Voor je het weet word je naar een ‘centrum voor werk’ verscheept.

  Ik was pas in Cuba en ontdekte dat ze daar ook massaal aan het bier zijn. Dat was in het voormalig Oostblok ook al zo. Goede kans dat de alcohol-inname hier in de toekomst ook groter wordt. Bier en Spelen.

 2. “Voor velen is het wel prettig dat de overheid de huren kunstmatig laag houdt en huurders beschermt.”

  Als percentage van het inkomen zijn de huren toch juist hoger geworden dan lager. Volgens mij worden de huren juist kunstmatig hoog gehouden. Waarom kan een flatje van 500 euro geen 300 kosten, waarbij de huurtoeslag volledig vervalt? Wanneer de betrokken huurder werkt, scheelt dat alweer een uitkering.

  “En Joris Goedbloed maar bikkelen – tot 12 jaar lang – om de alimentatie te betalen voor zijn ex die dankzij de Staat niet echt meer een incentive heeft om zelf te gaan werken.”

  De staat zekert het onnodig gebruik van uitkeringen nog enigermate af door de sollicitatieplicht en sanctiewetgeving; is de uitkeringsverstrekker een particulier, dan mag hij echter geen sollicitatieplicht en sancties opleggen aan een onwillige alimentatieontvangster. In 2002 heb ik eens met zo’n dame gechat, die er voor uitkwam niet meer dan te profiteren en er goed van te leven. Ik vroeg haar, welke levensvreugde ze ontleende aan het dood gewicht zijn. Tja, toen werd ze kwaad.

 3. “Maar hoe maak je dat duidelijk? Hoe licht je die veil of ignorance?”

  Dit is essentieel belangrijk als we echt naar een vrije, welvarende, vredige wereld willen.

  Op de Vrijspreker werken we daar aan en “succes” blijkt uit de groei.
  Maar die groey gaat (te ??) langzaam.

  Wie heeft ideeen hoe die groei te versnellen is?
  Wie weet kleine, velige acties die gedaan kunnen worden en die bij elkaar opgeteld dan een grote invoed zouden kunnen hebben?

  Kemps [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]:

  -Bij een huwelijk beloof je elkaar trouw.
  ALS ik degene ben die vreemdga, mishandel of verkracht, dan is duidelijk dat IK de schuldige ben van het stuklopen van het huwelijk.
  ALS de ander dat doet, de ander.

  Als zoals bij mijn broer zijn vrouw met zijn beste vriend wegloopt omdat ze “niet meer verliefd was” vind ik dat gewoon een slappe kutsmoes.

  -Degene die schuldig is verlies AL zijn of haar eigendommen die in het huwelijk waren ingebracht
  -Degene die schuldig is moet ALLE schulden meenemen die in het huwelijk waren ingebracht of in de tijd samen zijn opgebouwd
  -Degene die schuldig is, verliest automatisch elke aanspraak op eventuele kinderen

  Dat zou mijn soort rechtspraak zijn, als zo’n trut wegloopt, krijgt ze NIKS, andersom kan een man zijn snikkel niet in zijn broek houden, dan ook niet.

  zodat mensen tenmindste weten dat het huwelijk weer ergens voor staat en het niet meer zo achteloos word verbroken.

  Kemps [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Kemps [6]:

  Verder VERTROUW ik de liberale markt niet

  : Inkomensverschillen veroorzaken misdaad, en armoede voor velen, die moeten ingeperkt worden.
  Liberalisme zal heel veel mensen heel ongelukkig maken.

  : Uitbuiting zoals in de industriele tijd zal meteen terugkeren, werknemers en consumenten zullen aan alle kanten keihard genaaid worden door “investeerders”

  : Van recht zal geen sprake meer zijn, iedereen probeerd anderen zijn eigen ideeen van wat recht is op te dringen, met wapens, met als gevolg dat eenvoudigweg een erf oplopen, om te vragen of ik even mag bellen want mijn auto heeft pannen, me al mijn leven kan kosten als daar toevallig een gek woont die op iedereeen op zijn erf op scherp schiet.
  Dit zal ontaarden in maffia-afperspratijken “protectiegeld” en wild west achtige tafrelen.

  Libertaria is dus een nachtmerrie, en zal alles BEHALVE vrij zijn. daarom ben ik ertegen.

  De gestelde problemen zijn vooral ontstaan omdat overheden vergeten zijn dat ze “voor door en tot het volk” zijn, en inplaats daarvan in bed zijn gedoken met het kapitaal, en meer bezig zijnmet het persoonlijk azen op leuke nevenfuncties na hun ambtstermijn.
  Wat nodig is is dus een herstel van de overheid en machtsorde, niet een opheffen ervan.

  The Red Pill [8] reageerde op deze reactie.

 6. Goed stuk.
  Ik had pas weer ‘de woonwijkdroom’ dan dwaal je tussen de nieuw aangelegde ‘woningen’ en dan kom je een paar blokken verder en dan zit je in een andere ‘fase’ met een iets andere look en daar weer een paar rijen van. Of dan kom je in een jaren 50 gedeelte of jaren 70 met van die flats en een weg erdoorheen en gras. Of je bent in een oud stadscentrum en daar gebeurt wat en er is een kroeg en op straat is een ‘feest’ dan ga je door een poortje en dan sta je ineens weer in zo’n wijk? Alsof het een zacht communistisch land is en ‘de autoriteiten hebben besloten’ ‘vanaf nu woont iedereen in op elkaar gepakte blokkendozen’ en dat was het dan. geen tegenspraak mogelijk. En iedereen vind het normaal ze zien het geeneens gaan gewoon door met kleine dingen. Ik zou willen dat ik ‘de beelden’ kon laten zien maarja die zijn bekend op zich het is alleen vaak wat absurder zoals een ‘rijtjeshuis’ van 8 verdiepingen maar het is geen flat elke verdieping is weer anders weer zo’n ‘idee’ wat ‘ze’ bedacht hebben. Of een vierkante ’terrasflat’ met de terraskant naar binnen dus de ruimte aan de binnenkant bestaat uit een omgekeerde pyramide je kan aan alle vier de kanten met een pad/trap over de huizen heen lopen het is een soort ‘sociale ruimte’. Een geforceerde poging om ‘gezelligheid’ en ‘geborgenheid’ te creeren maar toch open. Zo’n ‘idee’ van een architect wat dan door de bureaudictatuur uitgevoerd wordt. Maar altijd datzelfde communistische sfeertje of ik heb een communisme fobie of ik moet gewoon wegwezen uit nederland…

  The Red Pill [12] reageerde op deze reactie.

 7. @The Red Pill [8]:

  hele artikel gelezen, test gedaan 50/50 vragen in een keer goed.

  score aan begin van test :
  principieel 10% sociaal vrij 30% economisch vrij (facist/Socialist)
  praktisch 30% sociaal vrij 70% economisch vrij (conservatief)

  score aan einde van test :
  Principieel 10% sociaal vrij 20% economisch vrij (vijandiger naar liberalisme)
  Praktisch 10% sociaal vrij, 40% economisch vrij (vijandiger naar liberalisme)

  ========================================
  Hier mijn idee van een GOEDE staatsvorm :
  (en ja ik ben dus om te beginnen dus al VOOR staten, het vraagstuk voor mij is niet OF we wel of geen staat moeten hebben, maar hoe die vormgegeven moet zijn)

  Christen-socialistisch beginsel

  *de beste regeringsvorm is een milde despoot

  *de noden van de velen zijn belangrijker dan de noden van de enkeling of enkelen.
  (een wet waarvoor positieve invloed*aantal beinvloede personen – negatieve invloed*aantal beinvloede personen)
  positief is, is goed.

  *velen zijn niet in staat voor zichzelf de beste keuze te maken, een ander zal dat soms voor hen moeten doen.

  *Een staat zal, mits goed gerund ALTIJD efficienter zijn, betere producten, meer welvaard,
  meer technologische vooruitgang en meer ethiek bereiken dan de markt.

  *er zal altijd een elite en een onderklasse zijn, het enige wat valt te controleren
  is wat die elite defenieerd, en hoe zij zich verhoud en opsteld tenopzichte van die onderklasse

  *Het belangrijkste doel van de staat is het waarborgen van het zelf-ontplooingsrecht,
  teneinde elke burger de kans te geven in elke sitiatie van het leven zichzelf tot ontwikkeling te brengen.
  -waarborgen woningen voor alle burgers
  -waarborgen voedsel voor alle burgers
  -waarborgen kleding voor alle burgers
  -waarborgen transport voor alle burgers
  -waarborgen energie voor alle burgers
  -waarborgen gezondsheidszorg voor alle burgers
  -waarborgen toegang tot onderwijs voor alle burgers
  -waarborgen toegang tot rechtspraak voor alle burgers
  -Waarborgen mogelijkheid tot werk voor alle burgers

  *Verder heeft de overheid tot doel
  -te zorgen voor zoveel mogelijk bekeerlingen (primair doel)
  -te zorgen voor zoveel mogelijk technologische vooruitgang (secundair doel)
  -te zorgen voor zoveel mogelijk welzijn onder de bevolking (terteriar doel)
  -te zorgen voor zoveel mogelijk welvaart onder de bevolking (quartair doel)

  *de overheid mag alle middelen hanteren, niets is te wreed om deze doelen te bereiken.
  (het doel heiligd alle middelen)

  *De overheid moet bezig zijn met in wijsheid regeren, niet met het verkopen van die ideeen.
  (een republiek of dictatuur, of partiele democratie is wenselijk)

  *Om te voorkomen dat deze macht in de handen van verkeerden komt
  (te waarborgen dat het een goede en geen slechte dictator/partij is)
  dient een onhafhankelijke toets, door een onafhankelijke derde partij te worden uitgevoerd.
  (splitsing van de macht)

  *zoveel mogelijk moeten werknemers direct de opbrengst van hun eigen werk krijgen,
  zonder bazen, aandeelhouders, of anderen die het afromen,
  en de overheid dient slechts het minst noodzakelijke af te romen om haar diensten te betalen.

  *geld moet gebaseerd zijn op een vaste basis, zoals goud of energie, zodat niemand hier misbruik van kan maken

  *de overheid mag nimmer schulden maken, maar moest belasting heffen die dekkend is voor al haar uitgaves.

  Kemps [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Kemps [10]:

  oh en ik was nog vergeten :

  *doden is in ieder geval verboden, de doodstraf is taboe, het leger dient uitgerust te worden met de zwaarste niet dodelijke wapens mogelijk, politie ook.

  (niemand anders dan God hoort te beschikken over leven en dood, en zelfs een moordenaar mag je niet doden, levenslang op water en brood zetten natuurlijk wel)

 9. @Harry [9]:

  heel herkenbaar. Stalin had 5 jaren plannen, in NL kijken de ruimtelijke nota’s (Vinex) 20 jaar vooruit.

  wegwezen inderdaad. als je wel eens in het buitenland vertoeft weet je dat het ook anders kan.

Comments are closed.