Het is Internationale Vrouwendag. Stel een ieder die deelneemt aan deze holocaustviering de volgende 10 vragen.

1. Wist u dat Clara Zetkin (de oprichter van deze dag) een radicaal communist was (medeoprichter van de Kommunistische Partei Deutschlands) en een zeer nauwe band met Eleanor Marx (dochter van Karl Marx) had?

2. Wist u dat op 8 maart 1917 (precies de begindatum van de communistische revolutie).. ..door Aleksandra Kollantaj (hoogste vrouw in de communistische Sovjetregering) een internationale vrouwendagprotest georganiseerd werd die van cruciaal belang was voor de wereldwijde verspreiding van het communisme?

3. Wist u dat dit het beginpunt was van een rode holocaust met 150 miljoen doden en dat deze massamoorden voorkomen hadden kunnen worden als de vrouwendagprotesten niet hadden plaatsgevonden?

4. Wist u dat de ideologie achter Internationale Vrouwendag nog nooit de emancipatie van vrouwen bevoordeeld heeft, maar het vooral vele miljoenen vrouwen tot mensonterende toestanden heeft gedwongen?

5. Wist u dat cultureel-marxisten (“progressieven”) tot op de dag van vandaag de dominante kapitalistische Westerse cultuur willen vernietigen middels dit soort vieringen? Dat de vieringen niet alleen een ode naar een bloedrood verleden zijn, maar ook een wens naar een bloedrood morgen? Dat het socialisme nog steeds miljoenen vrouwen gevangen houdt?

6. Wist u dat het kapitalisme meer vrouwen uit de armoede getrokken heeft dan welke rode regulatie-ideologie dan ook?

7. Viert u Internationale Kapitalisme dag?

8. Zo niet, bent u van plan dat nu wel te gaan doen en/of Internationale Vrouwendag te laten vallen? Zo ja, bedankt! (mocht u een man zijn en de ander een vrouw, biedt haar dan direct een virtuele roos aan.)

9. Zo niet, bent u dan wel bereid consequent te zijn en voortaan ook deel te nemen in bijv. cultureel nationaal-socialistische vieringen? (Let op: Nu volgt er veel gekrijs, postmodern gekonkel en morele verontwaardiging.)

10. Zo niet, bent u bereid met mij vast te stellen dat u geen millimeter historisch besef heeft en een massa schaap bent dat mentaal gevangen zit in een perverse ‘goede bedoelingen – slechte uitkomsten’ modus operandus?

Stuur / mail dit artikel door naar alle organisaties, media en bekende Nederlanders die vandaag Internationale Vrouwen / Cultureel Marxisme dag aan het propaganderen zijn.

Mocht u een antwoord krijgen (of juist niet) laat het dan in de reaguurpanelen weten.

 

Herders:

Internationale Vrouwendag: Strijd tegen kapitalisme meer dan ooit nodig (Linkse Socialistische Partij België)

Internationale vrouwendag: nog veel strijd nodig (VARA’s Joop.nl)

35 REACTIES

 1. Ah, het verheffende vingertje van de nieuwgeboren libertariër. Dus iedereen die op de een of andere manier positieve aandacht aan de vrouwendag besteedt is (zonder het te weten) gelijk een aanhanger van communisme c.q. “rood” bloedvergieten. Ik ben benieuwd wat de sterk gevarieerde groep sympathisantes van deze moraalprekerij gaan zeggen als ze lezen dat ze tot een rode vernietigingsbeweging gerekend worden. Tot zover de betoger achter dit artikel die net zo gevaarlijk absolutistisch is als de lieden die hij/zij daarvan beschuldigt.

  Cassandra Troy [3] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 2. @Cassandra Troy [3]: Interessant, want met het bijna-laatste ben ik het eens: “over smaak valt niet te twisten”. Of in ieder geval nauwelijks als je daar geen spelregels over afspreekt…. Maar hier wordt het omgedraaid: niet de waarheid van het individu doet dan opgeldt -en de eventuele synthese die uit de waarheden van verschillende individuen gevonden kan worden – maar de individuele waarheid wordt gereduceerd tot “smaak” en is dus per definitie een deviatie van de enige-en-absolute ‘waarheid’. Pluriformiteit en eigen waarheids(be)vinding is dan een vijand van een absolute, voor-slechts-één-uitleg-vatbare-(wereld)orde.

  Kortom: één mening en één ideologie graag en anders moet u uw huiswerk overdoen c.q. gaarne uw mond dicht houden. Ik denk dat Stalin geen beter voorbeeld van intellectueel Stalinisme had kunnen geven.

  Dank voor deze reactie in ieder geval, een stuk wijzer over het achterliggende, heersende, bizarre paradigma. Maar dat is slechts een kwestie van smaeck 😉

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.
  Cassandra Troy [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Leon [2]:

  Ik vind dat er wel vaker op gewezen mag worden welke zaken in wezen marxistisch of cultuur-marxistisch zijn. Internationale Vrouwendag is er één van. Net zoals allerlei zaken rondom feminisme, de VN, de EU, de klimaatgekte, homofielen, vrije seks, anti-rokers, positieve discriminatie, politieke correctheid, islamofilie, multi-cul en meer van dergelijke ongein.

 4. @Leon [4]:

  Moraliteit is natuurlijk wel iets absoluuts, Leon. Je bent een moordenaar, of je bent het niet.

  Pluriformiteit doet daar niets aan af. Libertariërs vinden dat een ieder zijn leven mag inrichten zoals hij zelf wil, zolang hij daarbij anderen geen schade berokkend.

  http://www.attackcartoons.com/news/data/upimages/justice.gif

  Zij duiden dit aan met het eenvoudige adagium ‘no force, no fraud’. Dwz. dat je geen geweld jegens anderen initieert (je verdedigen tegen agressors mag uiteraard wel; libertariërs zijn geen pacifisten) en dat je je aan je vrijwillig gemaakte afspraken houd.

  ===
  “The right to swing my fist ends where the other man’s nose begins.”
  ~ Oliver Wendell Holmes

  Leon [9] reageerde op deze reactie.
  Kemps [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Leon [9]:

  Mijn ideaal van Christen-Socialisme :

  Het Christendom is goed, en de Christenlijke wetten worden als uitganspunt genomen bij het inrichten van een staat.

  Hierbij houd het christendom zelf in dat bekering vereist dat iemand daar zelf voor moet kiezen, zonder vrije wil, kan er geen christendom zijn.

  Hierdoor zal bvb als staat geen enkele financiele bijdrage geleverd worden aan de bouw van moskeen, homosexuele relaties en dergelijke die wij afkeuren, en wel aan die we goedkeuren, zoals kerken en kerkelijk ingezegende zaken, maar het zal in veel gevallen niet tot actieve vervolging leiden van het ongewenste gedrag.

  Uitgezonderd zaken als abortus, die wel met harde hand verhinderd zal worden, en een bepaalde strengheid op media en handel. (het word niet verboden om andere zaken te publiceren, maar het word wel lastiger, als de media middelen van de overheid en onderwijs van de overheid ze buitensluiten)

  Wat is mijn drijfveer achter al dit? Denk ik hier persoonlijk beter van te worden? Nee : door deze strijd aan te gaan, zullen mensen mij aanvallen, verlagen mijn arbeidskansen, het kost mij geld enzovoort.
  Waarom wil ik dit dan doen? : Omdat ik het beste wil voor alle mensen, en werkelijk geloof dat dit het beste voor hen is, en hoewel het mij persoonlijk dus veel zal kosten, anderen zullen er uiteindelijk beter van worden als ik slaag, dat deze investering meer dan waar maakt.

  Het is dus de KERN van kapitalisme : de drijfveer van hebzucht, en individualisme, die me tegenstaat. Ik ben niet tegen verantwoordelijkheid, ik vind dat juist erg belangrijk, maar de kern van een systeem moet persoonlijk collectivistisch denken zijn.
  (dus niet de staat/zij/anderen moeten voor mij zorgen, maar meer, IK moet voor die anderen zorgen, als drijfveer voor jouw eigen inzet)

  Het kan dat de ideeen over de ideale samenleving verschillen, mijn idee is nobel, maar gefundeerd op het geloof, ik kan me voorstellen dat een ander met dezelfde nobelheid, een ander systeem promoot.

  Ik ben van mening dat elk van deze stromingen, zolang het hart achter die beweging WERKELIJK het goede voor allen is, zal resulteren in een acceptabele samenleving, als je een van hen de alleenheerschappij zal geven.

  En ook in een republiek zal het werken, afgevaardigden van de verschillende stromingen, die van elkaar erkennen dat ze beiden het goede hart hebben, alleen tot totaal verschillende conclusies komen en samen een koerst uitzetten die omdat ze allen het beste voor hebben goed zal zijn.

  Het probleem is niet het systeem, en de oplossing is niet het systeem, het probleem is een boosheid, en verkeerde drijfveer in de harten en gedachten van mensen zelf.
  Dictators in deze wereld zijn niet bezig te kijken wat is het beste voor hun volk, maar slechts bezig hun eigen positie vast te houden, of hun eigen ideeen bot te vieren op een bevolking, zonder zich af te vragen, of te geloven dat deze werkelijk het beste zijn. Hun eigen wil, en belang motiveerd hen.

  In democratieen niet anders, inplaats van dat je respectabele groepen hebt, libealen, socialisten, democraten, technocraten, absolutisten, theocraten, enzovoort, die elk hun standpunt hebben met het gemeentegoed in gedachten, krijg je een kortzichtige democratie, waarbij elke afgevaardige groep probeerd alleen de eigen belangen erdoorheen te rammen, wederom egoisme dus, en zijn de andere overtuigingen geen metgezel met een ander wereldbeeld, maar vijanden die bestreden moeten worden. Waarmee je vervolgens een coalitie moet vormen, wat dus resulteerd in een staakt het vuren achtige situatie die weinig constructiefs zal voortbrengen.

  Het belangrijkste wat dus moet veranderen is het hart en de gedachten.
  We moeten af van deze koude-oorlog achtige manier van politiek en staatinrichting, economie en samenleving, en hernieuw worden in denken.
  Niet voor niets is dat het eerste wat er staat wat gebeurd in het Christendom “en zij worden vernieuwd van denken”

  Geloof je dat niet?
  De mens heeft een vermogen tot groot altruisme, en is ook hardwired om als groep te beleven en denken.
  Het andere model zit in ons, als we de restanten barbarisme in ons hart en wezen overwinnen.
  Zelfs als ik meegaa met dat survival of the fittest idee, zijn we ondertussen daar nog echt aan onderhevig? bepaald de mens niet nu zijn eigen rol? nog even en we bepalen zelfs zelf de genen van onze kinderen.. nurture heeft nature verdreven als bepalende norm?
  Laten we dan ook stoppen met leven als beesten die elkaar bevechten.

  “Het gaat er niet om het volmaakte systeem te bedenken, het gaat erom de volmaakte mens te krijgen”

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [7]:

  recht absoluut :
  -een baas misbruikt zijn macht om werknemers te weinig te betalen, dat word eerlijke handel genoemd.
  -een bankier kent zichzelf miljoenenbonussen toe, dat word eerlijke handel genoemd.

  De spaarder die zijn geld kwijt is loopt de villa van de bankier binnen, pakt een paar spullen ter waarde van het van hem “ontvreemde” bedrag, maar word vervolgens een dief genoemd.

  De werknemer, vraagt wat vriendjes zijn baas met wapens te bedriegen zodat die uit angst meer loon betaald, dat word afpersong genoemd.

  terwijl moreel duidelijk de spaarder en werkgever slechts zichzelf verdedigen tegen diefstal en afpersing die hen is aangedaan en terughalen wat van hen is.. zijn het wel juist deze zichzelf verdedigende mensen die vervolgt zullen worden.

  zo zwart wit is het helaas ook niet.

  Verdere voorbeelden : ik vind abortus moord, en vind dat dus ZO erg dat ik alle geweld gerechtvaardigd vind om dit gemoord te voorkomen.

  anderen vinden dit geweld inbreuk op hun recht over hun eigen lichaam en zouden dat vrijheidsberoving noemen.

  Nog een :

  iemand heeft slaven. en ziet dat als zijn goed recht.

  Ik vind dat moreel verwerpelijk, onderwijs de slaven en help ze ontsnappen, omdat ik hen wil verdedigen.

  De slavendrijver zal mij als dief zien, omdat ik in zijn ogen zijn eigendom heb ontnomen.

  dat libarale idee van geen geweld initieeren is dus al niet duidelijk. Omdat verschillende visies verschillend weergeven waar fraude, diefstal, onderdrukking en moord beginnen.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Kemps [10]:

  “Mijn ideaal van Christen-Socialisme :”

  Christendom en socialisme kunnen niet samengaan. Christen-socialisme is een contradictio in terminis. Gedwongen solidariteit bestaat niet. Gedwongen naastenliefde bestaat niet. Sociaal socialisme bestaat niet. Christelijk socialisme bestaat niet. Diefstal is een grote zonde. De enige keer dat Jezus Christus in het Evangelie kwaad werd was toen er oplichtingspraktijken plaats vonden in de tempel. Men kan geen christendom en tegelijkertijd roof voorstaan.

  Het socialisme is een van de grote erfvijanden van het christendom.

  De kern van het kapitalisme is niet de drijfveer van hebzucht en individualisme. Hebzucht en individualisme staan geheel los van kapitalisme.

  Kapitalisme, daarvan is sprake als goederen in handen zijn van niet-agressors. Anti-kapitalisme komt derhalve neer op het pleiten voor roof.

  Leve het kapitalisme! Lof zij Christus!

  Kemps [15] reageerde op deze reactie.
  Kemps [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Kemps [11]:

  Welnee, we hebben het immers niet over de gereguleerde markt die de krediet crisis veroorzaakte, maar over een vrije markt.

  http://www.metrodcliving.com/urbantrekker/images/2008/11/26/it_all_started_here_3.jpg

  “een baas misbruikt zijn macht om werknemers te weinig te betalen, dat word eerlijke handel genoemd”

  In een vrije markt met volop concurrentie is uitbuiting onmogelijk. Als de voorwaarden van de een je niet bevallen ga je gewoon naar een ander met betere voorwaarden.

  “een bankier kent zichzelf miljoenenbonussen toe, dat word eerlijke handel genoemd”

  Als de kosten van de bank te hoog oplopen kan zij niet meer concurreren met banken met lage kosten. De klanten lopen dan weg naar die andere banken omdat zij daar een hoger rendement op hun spaargeld krijgen en hun leningen daar minder duur zijn.

  ===

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

 9. We hebben dierendag en nu ook vrouwendag.
  Mannendag hebben we niet en daaruit blijkt dus dat de man nog steeds het hoofd is.
  Een linkserd zei eens: we hebben de slaven ge-emancipeerd, daarna de dieren dus zijn nu de vrouwen aan de beurt. De mannen noemde hij niet. De vrouwen werden in een adem met de dieren genoemd. Die zogenaamd progressieven, die kakelen maar wat.

 10. @Oscar [12]:

  Als christen wil je macht over de media, zodat bepaalde zaken niet worden uitgezonden, en over het onderwijs, zodat bepaalde zaken niet openlijk worden onderwezen.
  Ook wil je zaken als roken, gokken, en dergelijke verbieden.

  Het is de vraag of je zelfs extremen als andere geloven direct moet bestrijden, zoals david deed “de afgodendienaaren op hun eigen altaren doden”

  aangaande kapitalisme, idd is er bijbels nooit iets tegen een vrije markt geweest, en word de keizer als “kwaad” gezien..
  Toch staat er ook, de overheid draagt het gezag niet tevergeefs, stelde Christus zelf apostelen aan als leiders over zijn kerk en weest Hij Petrus aan als leider binnen deze groep.
  God heeft dus altijd overheden gesteund.
  Als er al iets over belasting staat staat er “geef de keizer wat des keizers is, en God wat des Godes is”

  Eeuwenlang in het christendom was rente heffen op het uitlenen van geld ook verboden, joden mochten dit wel, hierom weden zij gehaat.. en vervolgt.. dit werd als immoreel en zondig gezien.
  (in die zin is de haat tegen bankiers niets meer en minder dan de aloude jodenhaat, en terrecht)
  Dit IS ook niet bijbels en zal in een christenlijke staat worden opgeheven, net het op de pof leven/staatsschulden, en fiatgeld.
  (immers men mag niet rommelen met de gewichten)

  Ik noem socialisme, geen communisme, zijn verschillende zaken, en laten we even kijken wat de eerste kerken deden :
  men kwam samen, beleed elkaar hun zonde EN ZIJ DIE OVERSCHOT HADDEN DEELDEN MET HEN DIE TEKORT HADDEN, en zo zijn er vele teksten.. als ze u vragen een mijl te lopen, geef er twee etc.

  oftewel als er EEN geloof solidariteit en zelf-opoffering leert, in navolging van onze Meester, is het Christendom.
  de “republikeinse christus” is een hele andere dan de Ware Christus.

  De vraag nu is, horen Christenen de macht te hebben dit dwingend op te leggen.. nu dat is een lastige, daar het Christendom vijandig is aan deze wereld, en dus normaal geen gezag zal dragen. maar vervolgd word DOOR dat gezag. Je ziet ook dat de kerk het sterkst is in landen waar ze vervolgd word.
  Op die vraag zou je moeten antwoorden, ware Christenen krijgen normaal die macht niet, en als ze die wel krijgen is dat omdat er ZOVEEL gelovigen in een land zijn, dat zij dat onderling al vrijwillig zouden doen.

  Toch als je willekeurig vraagt : wat drijft kapitalisme, dan krijg je als antwoord “eenieder volgt zijn eigen hebzucht, zuiver alleen zijn eigen doelen, de ogen sluitend voor die van anderen, maar omdat iedereen dat doet, zal uiteindelijk vanzelf een balans ontstaan die voor elk zoveel mogelijk van zijn belang zal dienen” Individualisme, en hebzucht dus.
  Waarmee het vijandig is aan de christenlijke gedachte.
  Kapitalisme is de godsdienst die mammon dient… dat is een afgod en dus de vijand.

 11. @Oscar [12]:

  Christen-Socialisme, zou derhalve neerkomen op een Theocratie, Als die Theocratische regenten tevens God gehoorzaam zijn, dan heb je de beste regering mogelijk.

  in mijn ogen is de Monarchie de beste vriend van het Christendom, en de Democratie de vijand.

  En daaraan gekoppeld is een geplande economie (dus socialisme) door die Monarch, de beste vriend, en een open markt de vijand.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Kemps [16]:

  “Als die Theocratische regenten tevens God gehoorzaam zijn, dan heb je de beste regering mogelijk.”

  Ten eerste is agressief geweld verwerpelijk. En daarmee dus ook de staat in de Hobbesiaanse-Weberniaanse zin des woords.
  Ten tweede zijn alle mensen feilbaar, corrupt en zondig. Ook regenten. Ook theocratische regenten.

  “in mijn ogen is de Monarchie de beste vriend van het Christendom, en de Democratie de vijand.”

  Dan dient zulk een monarchie wel klein en privaat te zijn.

  “En daaraan gekoppeld is een geplande economie (dus socialisme) door die Monarch, de beste vriend, en een open markt de vijand.”

  Nog los van de destructieve werking die ervan uit gaat en de te verwachten calculatieproblemen (lees Mises!): hoe ijdel en hoogmoedig is het wel niet te denken dat het verloop van de menselijke handelingen van te voren te voorspellen is.

  Dat ik op u in ga is als dienst naar de lezers van de Vrijspreker. Net als vele anderen heb ook ik door dat u hier enkel is om te provoceren en de trol uit te hangen.

 13. @Cassandra Troy [1]:
  Vrouwendag, net zoiets als moslim dag, homo dag of welke dag dan ook.
  Veelal om te promoten dat vrouwen en homo’s gelijk zijn e.d. maar juist door het zo te benadrukken zet je ze op een lagere status.
  Waarom moet je anders de gelijkheid er van promoten als ze van beginsel al gelijk zijn? Die gelijkheid moet vanzelfsprekend zijn.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Hoc Voluerunt [20]: Maar vrouwen en mannen zijn helemaal niet gelijk. Het zijn fundamenteel andere wezens.

  Gisteravond zag ik nog mevrouw Aynur Tekin (Federatie Opvang) beweren, dat het probleem van het huiselijk geweld enorm groot was in NL. Je schaamt je als NLer kapot.

  Maar wat blijkt? Ongeveer 60% van de vrouwen in de blijf-van-mijn-lijf huizen zijn allochtonen en de helft daarvan zijn moslima’s. Net als in de gevangenissen zijn ook hier de buitenlanders sterk oververtegenwoordigd. Dat is niet voor niets zo (incest, eerwraak, loverboys). Daar praat mevrouw Tekin liever niet over.

  Vrouwen hebben maar één recht: het aanrecht, één plicht: de zwijgplicht en één taal: horizontaal.
  http://pic-airsoft.darkbb.com/t89-vrouw-en-man-onvriendelijke-grappen

  ===
  “Why should we slave and die early? That’s what men are for!”
  ~ Peggy Bundy

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 15. @Leon [2]: ah iemand die bij de keuze tussen een perfect werkend medicijn, een medicijn dat een beetje werkt en een medicijn dat nioet werkt, het medicijn kiest dat een beetje werkt, omdat hij denkt dat je bij extremen en absolutismen weg moet blijven.
  Extreem goed werkende medicijnen zijn immers gevaarlijk, net als extreem fijn relaties.

  Deze angst voor extremen, komt voort uit het feit dat in het verleden enkele mensen extreem sterk geloofden in extreem foute denkbeelden en dit tot extreme ellende leiden. De middle of the road persoon, verwart de problemen ontstaan door extreem foute denkbeelden met een extreem geloof in bepaalde denkbeelden. Ik geloof extreem in het bestaan van zwaartekracht en daar komt geen catastrophe uit voort. Als ik echter extreem geloof in dwang en geweld wel.
  Een verwarring van correlatie en causatie.

  Ik vind de inhoud van het artikel overigens slecht. Door ergens een label aan te hangen (cultureel marxistisch) bereik je helemaal niets. Het is geen argument. Een goed argument geeft aan waarom een standpunt inconsistent is. Proberen ergens een molensteen omheen te hangen die bewezen heeft een groot zinkvermogen te hebben, is in feite geen argument. Om de vrouwendag alle doden van het communisme in de schoenen te schuiven, doet de zaak ook geen goed.

  Cassandra Troy [24] reageerde op deze reactie.
  Def [27] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [22]: Integendeel.
  Uw standpunt komt voort uit het postmoderne idee, dat woorden geen inhoud hebben, maar slechts bestaan uit ‘labels’ (nominalisme). Maar om te kunnen argumenteren, zul je het eerst moeten identificeren. Dat is wat de schrijver doet. Hij identificeert het onderwerp als Cultureel Marxisme. Nu we ons daarvan bewust zijn, kunnen we er een verdere reductie op loslaten. Wat is Cultureel Marxisme, wat beoogt het te bereiken en hoe daoet het dat? Wat is het gevolg? Hoe kunnen we het bestrijden, etc. etc.
  Waar we bovenal behoefte aan hebben op dit moment, is identificeren en bewustworden. Discrimineren. Het goede scheiden van het slechte. Ons onderscheidingsvermogen oefenen. Aan maar een beetje kletsen, zonder te weten waarover, hebben we niets.

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 17. @pcrs [22]:
  @pcrs [25]:

  Iets wat vreemde reacties. Het lijkt erop dat je niet op de linkjes geklikt hebt. Ik zal het wat verduidelijken.

  “Ik vind de inhoud van het artikel overigens slecht. Door ergens een label aan te hangen (cultureel marxistisch) bereik je helemaal niets.”

  Traditionelle und kritische Theorie is het belangrijkste werk van de Frankfurter Schule. Deze ‘kritische theorie’ is de bron van het cultureel-marxisme. (link 6)
  Internationale vrouwendag in haar huidige betekenis is een exponent van dat gedachtegoed. Alles wat niet onder de noemer blanke heterosexuele man te plaatsen valt is onder deze (bijzonder invloedrijke) theorie een ‘onderdrukte groep’.

  “Het is geen argument. Een goed argument geeft aan waarom een standpunt inconsistent is.”

  Dat internationale vrouwendag in haar huidige vorm onder het cultureel-marxisme valt is inderdaad geen argument, het is een feitelijke, objectieve constatering. Wellicht ben je niet bekend met de enorme invloed van de school. Lees voor de Amerikaanse situatie Return to the Primitive van Ayn Rand, en voor de NL situatie de Schijn-elite van de valsemunters van Martin Bosma (in het laaste boek staat ook redelijk wat onzin betreffende bijv. het ‘belang’ van de verzorgingsstaat, maar de analyse van de 60s cultuur is perfect).

  “Proberen ergens een molensteen omheen te hangen die bewezen heeft een groot zinkvermogen te hebben, is in feite geen argument.”

  Ik zal een scheiding maken tussen de huidige situatie en de ontstaansgeschiedenis omtrent deze viering. Binnen de huidige situatie valt int. vrouwendag duidelijk te plaatsen onder het cultureel-marxisme (ik merk dat er veel verwarring is rondom de term cult. marxisme, nogmaals lees artikel 6, de term cult. marxisme staat voor iets anders dan dat je zou verwachten), het ontstaan was echter een zuiver marxistisch gebeuren. De bedenkers en propagandisten waren allen marxisten.
  Link 3 geeft zéér duidelijk aan dat zonder de vrouwendag protesten de Tsaar nooit zo sterk verzwakt had kunnen worden dat hij verwijderd zou worden en het eerste communistische regime ter wereld geboren zou worden. Het gevolg hiervan was een staat die andere staten dwong het communisme over te nemen (middels directe dwang of indirecte propaganda).

  Uit link 3:
  —–

  The next day, a series of meetings and rallies were held for International Women’s Day, which gradually turned into economic and political gatherings. Demonstrations were organised to demand bread, and these were supported by the industrial working force who considered them a reason for continuing the strikes. The women workers marched to nearby factories bringing out over 50,000 workers on strike.[16] By March 10 [O.S. February 25], virtually every industrial enterprise in Petrograd had been shut down, together with many commercial and service enterprises. Students, white-collar workers and teachers joined the workers in the streets and at public meetings.[citation needed] In the streets, red banners appeared and the crowds chanted “Down with the German woman! Down with Protopopov! Down with the war!”[17]
  To quell the riots, the Tsar looked to the army. At least 180,000 troops were available in the capital, but most were either untrained or injured. Historian Ian Beckett suggests around 12,000 could be regarded as reliable, but even these proved reluctant to move in on the crowd, since it included so many women. It was for this reason that when, on March 11 [O.S. February 26], the Tsar ordered the army to suppress the rioting by force, troops began to mutiny.[18

  —–

  “Om de vrouwendag alle doden van het communisme in de schoenen te schuiven, doet de zaak ook geen goed.”

  Ik zal het onderscheid nogmaals maken, de oorsprong van int. vrouwendag heeft als direct gevolg gehad: de verwijdering van de Tsaar, de beïnvloeding van andere staten (het betreft hierbij ALLE staten die genoemd zijn in link 5, alleen zijn indirect of direct onder druk gezet) naar het communisme, en daarmee de 150 miljoen doden.
  Er is een verband met de huidige situatie. De huidige vorm van int. vrouwendag valt zoals ik eerder aangaf onder cult. marxisme. De paradox zit hem in het feit dat cult. marxisme geen vorm van marxisme is, maar wel streeft naar marxisme. De Frankfurter Schule heeft het precies voor dat doel ontworpen.

  “Natuurlijk moet je dingen duidelijk definieeren voordat je aan een discussie begint, maar als je dat gedaan hebt, heb je nog steeds geen argument gemaakt.”

  Ik denk dat zowel de definities als de verbanden jou en de andere lezers nu volstrekt helder zijn.

  Def [28] reageerde op deze reactie.
  pcrs [33] reageerde op deze reactie.

 18. @Max [29]:

  Ach, het land waar het Rode Leger vandaan kwam was zelf één groot concentratiekamp. De moordmachine van de communisten was groter dan die van de nationaal-socialisten.

Comments are closed.