Het is Internationale Vrouwendag. Stel een ieder die deelneemt aan deze holocaustviering de volgende 10 vragen.

1. Wist u dat Clara Zetkin (de oprichter van deze dag) een radicaal communist was (medeoprichter van de Kommunistische Partei Deutschlands) en een zeer nauwe band met Eleanor Marx (dochter van Karl Marx) had?

2. Wist u dat op 8 maart 1917 (precies de begindatum van de communistische revolutie).. ..door Aleksandra Kollantaj (hoogste vrouw in de communistische Sovjetregering) een internationale vrouwendagprotest georganiseerd werd die van cruciaal belang was voor de wereldwijde verspreiding van het communisme?

3. Wist u dat dit het beginpunt was van een rode holocaust met 150 miljoen doden en dat deze massamoorden voorkomen hadden kunnen worden als de vrouwendagprotesten niet hadden plaatsgevonden?

4. Wist u dat de ideologie achter Internationale Vrouwendag nog nooit de emancipatie van vrouwen bevoordeeld heeft, maar het vooral vele miljoenen vrouwen tot mensonterende toestanden heeft gedwongen?

5. Wist u dat cultureel-marxisten (“progressieven”) tot op de dag van vandaag de dominante kapitalistische Westerse cultuur willen vernietigen middels dit soort vieringen? Dat de vieringen niet alleen een ode naar een bloedrood verleden zijn, maar ook een wens naar een bloedrood morgen? Dat het socialisme nog steeds miljoenen vrouwen gevangen houdt?

6. Wist u dat het kapitalisme meer vrouwen uit de armoede getrokken heeft dan welke rode regulatie-ideologie dan ook?

7. Viert u Internationale Kapitalisme dag?

8. Zo niet, bent u van plan dat nu wel te gaan doen en/of Internationale Vrouwendag te laten vallen? Zo ja, bedankt! (mocht u een man zijn en de ander een vrouw, biedt haar dan direct een virtuele roos aan.)

9. Zo niet, bent u dan wel bereid consequent te zijn en voortaan ook deel te nemen in bijv. cultureel nationaal-socialistische vieringen? (Let op: Nu volgt er veel gekrijs, postmodern gekonkel en morele verontwaardiging.)

10. Zo niet, bent u bereid met mij vast te stellen dat u geen millimeter historisch besef heeft en een massa schaap bent dat mentaal gevangen zit in een perverse ‘goede bedoelingen – slechte uitkomsten’ modus operandus?

Stuur / mail dit artikel door naar alle organisaties, media en bekende Nederlanders die vandaag Internationale Vrouwen / Cultureel Marxisme dag aan het propaganderen zijn.

Mocht u een antwoord krijgen (of juist niet) laat het dan in de reaguurpanelen weten.

 

Herders:

Internationale Vrouwendag: Strijd tegen kapitalisme meer dan ooit nodig (Linkse Socialistische Partij België)

Internationale vrouwendag: nog veel strijd nodig (VARA’s Joop.nl)

35 REACTIES

 1. @Def [27]: Ik had de links niet gelezen, maar nee, verbanden zijn me nog niet duidelijk. Ik meen dat de eerste communistische staat Mexico was. Het lijkt me ook dat het socialisme iig in de lucht/lift zat. Het was niet alleen in Rusland in de mode, maar ook in nazi duitsland en zelfs in de VS en het UK. Om uit een wereldwijde gecorreleerde denkwijze, 1 groep te nemen en te beweren dat die de oorzaak van het geheel was, gaat mij veel te ver. Daar liggen grove fouten op de loer betreffende oorzaak en gevolg verwarring rond dingen die gecorrelleerd zijn.
  Ik denk dat libertariers daar ook mee te maken gaan krijgen. Ze voorspellen al tijden dat de economie zal instorten als je heersers en onderdanen hebt. Als dat straks gebeurt, denk ik dat iedereen er op springt om DE oorzaak aan te wijzen in 1 van de vele gecorreleerde zaken. Voor de 1 is het de vrouwenemancipatie, voor de ander ging het mis door ontkerkelijking, voor weer andere door te grote bedrijven. De libertariers die het voorspeld hebben worden overschreeuwd.
  Dit is 1 van de meest gemaakte denkfouten. Waarom wordt er binnen de meeste religies neergekeken op rente/usery? Omdat hoger rentes gecorrelleerd waren met economische instabiliteit. Ze zien hoge rente echter als een oorzaak en niet als een gevolg. Het zijn dwaalsporen om niet de goedkeuring van de initiatie van geweld aan te wijzen.
  Een paar demonstrerende vrouwen zijn denk ik niet de oorzaak van een wereldwijde communisitische wave.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [33]:

  “Ik meen dat de eerste communistische staat Mexico was.”

  Mexico een communistische staat? Wanneer? Een verwijzing naar de socialistische grondwet van 1917?

  Het socialisme was inderdaad overal in de mode. Toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, in de meeste landen in de tweede helft van de jaren ’10, werd het marxisme een zeer grote bedreiging. Het fascisme, maar ook het nationaal-socialisme, is een reactie hierop. Maar het grote euvel is echter de democratie.

  Vergeet niet dat Marx en Engels hun kans schoon zagen het communisme te propageren (communistisch manifest;1848) op een moment dat overal in West-Europa een (beperkte) democratie werd ingevoerd.

  “Een paar demonstrerende vrouwen zijn denk ik niet de oorzaak van een wereldwijde communisitische wave.”

  Dat niet, maar het is wel een uiting van (cultuur-)marxisme. Net zoals de multi-cul, het anti-racisme, islamofilie, de homobeweging en alle andere takken die bedoelt zijn, of aanvankelijk bedoelt waren, om de westerse, burgerlijke, kapitalistische beschaving (wat daar van over is) ten gronde te richten.

Comments are closed.