In het oude Athene hadden degenen die de Stoïcijnse filosofie van het individualisme bewonderden als hun motto: “Afblijven van de Bonen”.

Met deze uitdrukking werd bedoeld: Stem Niet. Het stemmen in Athene gebeurde door diverse gekleurde bonen in een vergaarbak te deponeren.


Stemmen is een voorkeur uitspreken. Op zich steekt er geen kwaad in kiezen. Wij allen stemmen in ons dagelijks leven voor of tegen ontelbare producten en diensten. Wanneer we stemmen voor een speciaal product of dienst (kopen), volgt daaruit dat we andere producten/diensten verwaarlozen en daar niet voor ‘stemmen’. De grote verdienste  van marktgericht kiezen is dat niemand is gebonden aan de keuze van een ander. Ik kan merk X kiezen, maar dat hoeft jou niet te weerhouden om merk Y te kiezen.

 Als we het stemmen echter in het kader van de politiek plaatsen vindt er een grote verandering plaats. Als we politiek gezien een voorkeur uitspreken, doen we dat omdat we de intentie hebben om anderen onze wil op te leggen. Politiek stemmen is de legale methode die we hebben aanvaard en verheerlijkt om monopolies van macht te verkrijgen. Politiek stemmen is niets meer dan de aanname dat ‘might makes right’. Het veronderstelt dat welk besluit dan ook dat wordt gewenst door de meerderheid die een bepaalde voorkeur uitspreekt, ook wenselijk is. Bijgevolg gaat het zelfs zover dat wordt aangenomen dat iemand die er een andere mening dan de meerderheid op na houdt verkeerd is of mogelijk zelfs immoreel.

 Maar de geschiedenis toont ons herhaaldelijk de gekte van menigten en de irrationaliteit van meerderheden. De enige denkbare verdienste met betrekking tot meerderheidsbeslissing ligt in het feit dat als we monopoliebesluiten verkrijgen door dit proces, we minder mensen zullen dwingen dan als we de minderheid zouden toestaan de meerderheid te dwingen. Inherent aan politiek stemmen is echter de noodzaak om enkelen te dwingen opdat allen onder controle worden gehouden. Controle als een monopolie in de handen van de staat is in deze fundamenteel.

 Het is de taak van de vrije mens om zijn meest gekoesterde, lang gevestigde overtuigingen opnieuw te onderzoeken. Er is slechts één waarlijk morele positie die een integer mens kan innemen. Hij moet vermijden om zijn medemens te dwingen. Dit betekent dat hij moet weigeren deel te nemen aan het proces door middel waarvan sommige mensen macht krijgen over anderen.

Als je waarde hecht aan je recht op leven, vrijheid en eigendom, dan is er overduidelijk alle reden om je te onttrekken aan een proces dat erop is gericht om het leven, vrijheid, of eigendom van een ander persoon te ontnemen.

Stemmen is de methode om legaal macht te verkrijgen om anderen te dwingen.
——————————————–
 

Origineel van Robert Lefevre uit Lewrocwell.com :”Abstain from beans”
Vertaald door Saartje

8 REACTIES

 1. Dat de oude Pythagoras een groot wiskundige was, weten wel heel veel mensen. Maar dat de man 2600 jaar geleden al wist dat stemmen om politieke macht aan andere personen te geven immoreel is, is wel een openbaring.
  Op dit moment zijn er miljoenen die dat nog niet door hebben en doorgaan met macht geven aan hun heersers.

 2. Dit is typisch zo’n discussie over hoeveel engelen er op een speldeknop passen. 😉

  Natuurlijk is dwang in principe niet te rechtvaardigen. Maar het wezenskenmerk van een overheid is nu juist dat het geen louter coördinerende organisatie is, maar tevens een dwingende. En niet om iemand, of een klein clubje dictator, te laten spelen om er zelf beter van te worden, maar juist vanwege het belang van iedereen (rechtsorde, infrastructuur, milieubeheer, etc). Zuiver uit utilitaristisch oogpunt dus.

  Niet-stemmen is het volledig afwijzen van het bestuur en de overheid. Daar krijg je never nooit een meerderheid voor.

  En dat de meerderheid geen gelijk kan hebben is ook zo’n misvatting. Als je kijkt naar quizzen waarbij de kandidaat het publiek om hulp mag vragen, dan blijkt de meerderheid het bij algemeen bekende feiten het altijd bij het rechte eind te hebben. Slechts bij heel specialistische kennis is die kans veel kleiner.

  ===

  “One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.”

  ~ Plato (ca. 427-347 BC)

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Alex [4]:

  Touché Alex. Je hebt helemaal gelijk. 🙂

  Het probleem is minder groot als de overheid zich tot erg algemene zaken beperkt (veiligheid op straat, schoon drinkwater o.i.d.). Maar in de praktijk bemoeien ze zich met de kleinste details van je leven. Dat kan idd niet goed gaan.

  ===

  *Edina in court: “Why do you have to regulate every single detail of our lives? I know we have railings to prevent stupid people from running into the street and killing themselves. But we are normal people, we don’t do that. Why don’t you have a stupidity tax and only tax the stupid people?”

  *Judge: “That is not relevant to this case. You are to pay 50,000 pounds in parking fines within 14 days. Next!”

  (Absolutely Fabulous)

 4. @Peter de Jong [2]:

  Hoe zich dit ontwikkelen kan, is inderdaad de vraag.
  Het is in de maatschappij een strijd van ideeen!

  Het idee dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, en dat geen ander geweld tegen hum/haar mag initieren.
  Duidelijk dat de Vrijspreker aan die kant staat.

  Het andere idee is dat de mens slecht is (overblijfsel van de erfzonde?) en dat het noodzakelijk is dat deze slachte mens door andere slechte mensen onder controle en dwang gehouden moet worden.

  Dat straalt ook wel uit jouw reactie, al komen we dichter bij elkaar in je reactie Nr.5.

  Ik denk dat er geen enkele libertarier is die denkt de overheidsdwang nog deze week te kunnen afschaffen.
  Maar we kunnen wel die richting uit werken en stoppen met “..every single detail of your life…” te regelen en op te leggen.

 5. Het kiesstelsel is zo ingesteld dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu wel of niet stemt. Er zullen n.l. nooit lege zetels overblijven van diegene die niet gestemd hebben. Door dit systeem te hanteren worden de niet stemmers of blanco ook niet mee genomen in de telling. Want ongeacht het aantal stemmers, gaat men uit van een 100% opkomst d.w.z. als er 100 kiesgerechtigde zijn, dan heeft iedereen 1% voorkeurstem. Maar als er maar 50 personen daadwerkelijk stemmen, hebben deze stemmers ineens 2% voorkeurstem gekregen. De niet stemmers hebben zich zelf buiten spel gezet. Dus ik begrijp dan ook niet waarom er steeds opgeroepen wordt om maar niet te stemmen. Dan geef ik toch een ander die wel stemt meer procentueel voorkeurstem voor zijn keuze, dat kan wel eens tegen mijn voorkeurstem keuze zijn. Daarom vind ik deze oproepen dan ook niet doordacht en een domme beredenering van deze personen.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Qvic [7]:

  “… de niet stemmers of blanco ook niet mee genomen in de telling.”

  Fout, aleen de blanco worden meegeteld. De niet-stemmers niet.

  De blanco, net als degenen die hun mandaat afgeven, verklaren dat ze het eens zijn met dit immorele systeem.

Comments are closed.