Het Nederlandse politieke stelsel is niet langer te vatten in een lineair model. Het links – rechts denken is achterhaald. De liniaal (niet geheel onterecht ook ooit wel omschreven als de strijkstok) is vervangen door iets wat ik bij gebrek aan beter beschrijf als het mattenklopper – vloermat model.

Het links – rechts concept was gedurende de twintigste eeuw lange tijd valide. Het schiep duidelijkheid. Voor zover er standpunten ingenomen werden betrof dit zaken waar de PvdA uit principe een tegengesteld standpunt in ging nemen op het moment dat de VVD haar standpunt had bepaald, en omgekeerd. Het CDA zorgde ervoor dat haar standpunt ergens tussen beide andere partijen in zat. En claimde middels enkele christelijk morele standpunten een stukje eigen territorium dat ze slechts met het toenmalige klein rechts hoefde te delen.

Dit lineaire model werkte redelijk zolang het CDA voldoende kritische massa had om samen met een van de andere partijen te regeren. Een van de belangrijkste politieke trends na de tweede wereldoorlog is het verval van de christelijke partijen CHU, ARP en KVP. En later het CDA. De nationale regentenpartij is niet meer.

Een ander aspect van dit tijdperk was dat de hoeveelheid zielige mensen tamelijk duidelijk gedefinieerd was. In ieder geval na de tweede wereld oorlog was er nog geen situatie waarin iedereen van iedereen middels de politiek probeerde te stelen. De relatief rijken kregen met de liniaal ervan langs, maar het massale rondpompen van het geld dat we later in dit land zouden waarnemen was nog niet aan de orde.

Naast de val van de middenpartij, het CDA, is er ook een andere reden waarom het liniaal model niet langer werkt. De PvdA en de VVD zijn meer en meer naar elkaar toegegroeid. Resulterend in paarse coalities. En toenemende politieke concurrentie aan de flanken van de VVD en PvdA.

Tegelijkertijd nam het aantal te beleidsterreinen enorm toe. Ook de VVD viel meer en meer voor de verlokkingen van een maakbare samenleving en collectivistische oplossingen. Een teken aan de wand waren de diverse VVD verkeer en waterstaat ministers onder wie in dit land het verkeer tot stilstand kwam, een tijdperk waarin gedacht werd dat twee spoorlijnen (de Betuwe route en de HSL) en wat extra openbaar vervoer wel voldoende zou zijn om onze mobiliteit te garanderen. De eerste serieuze milieuminister was VVD-er Winsemius.

De toenemende invloed van de overheid op beleidsterreinen anders dan alleen de armoede bestrijding en de relatie met de NAVO die in het verleden de politieke agenda domineerden stelde de VVD in staat de PvdA te vinden. Aan het einde van de liniaal ontsproten verkiezingsstandpunten en beleidsvoornemens die elkaar na de nodige compromissen deels vonden. Lussen werden gesloten. Er werd een luchtmobiele brigade geschapen om de democratische idealen verder uit te dragen, gezamenlijk werd het verraad van Lissabon gepleegd, er werd tot twee keer toe een missie naar Afghanistan gestart. De laatste keer redden de politieke erfopvolgers van de PPR, PSP en onder andere de EVP een VVD minister president door in te stemmen met het zenden van F16’s militairen en politie trainers naar Afghanistan. Iets dat enkele decennia geleden ondenkbaar was. Duidelijker kan niet worden aangegeven dat er geen links en rechts meer is maar een serie van deels gesloten lussen.

De huidige politiek in Nederland is een kluwen van standpunten geworden. Aan het collectivistische uiteinde van de vroegere staf, de vroegere scepter, dan wel liniaal, zijn tal van loten ontsproten. Het resultaat is een mattenklopper. Een onvoorstelbare hoeveelheid geld wordt op basis van politieke motieven rondgepompt tussen belangengroepen, zielige mensen en internationale organisaties.

Nu komt de deurmat in beeld. Het benodigde geld voor al deze beleidsvoornemens is geld dat middels dezelfde mattenklopper uit de deurmat van het ganse Nederlandse volk wordt geslagen. Iedere Nederlander die boven het maaiveld uit probeert te komen, die de deurmat probeert te ontgroeien, wordt door de zware klappen van de regelgeving terug de mat in gemept. Een mat waarop de internationale organisaties als de EU graag haar voeten vegen.
Dit is de nieuwe politieke constellatie in Nederland, een volk gedegradeerd tot vloermat, een overheid gepromoveerd tot mattenklopper.

Kan het erger? Ja, er komt straks iemand die de mattenklopper oppakt. Die persoon is de Europese Gemeenschap. Waar de rijke Nederlanders vroeger werden getuchtigd met een liniaal om andere Nederlanders te helpen, worden straks alle Nederlanders met de mattenklopper getuchtigd om de arme andere Europeanen te helpen.

14 REACTIES

 1. Ik ben een echte pessimist. Maar soms denk ik als ik hier artikelen lees dat Nederlanders toch te veel van politiek verwachten.

  Stem een anti europa partij als de PVV en zorg voor jezelf dat je zoveel mogelijk je eigen wereld vorm geeft. Meer kan je niet doen en betalen blijf je toch in Nederland, wij leven in een plan economie. Iets wat op communisme lijkt.

  Politiek gelukkig zijn in Nederland is toch alleen weggelegd voor de netto ontvangers van het systeem zoals uitkeringstrekkers en ambtenaren?

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 2. zorg voor jezelf dat je zoveel mogelijk je eigen wereld vorm geeft

  Helemaal mee eens. Er zijn maar weinig generaties die zoveel mogelijkheden hebben (reizen, internet, gezondheid, wetenschap, etcetera) als wij nu hebben, zelfs ondanks alle onderdrukking van vrijheden. Trek je niet zielig terug in een hoekje maar maak ervan wat ervan te maken is.

  dat Nederlanders toch te veel van politiek verwachten

  Dit is het kernprobleem, we vragen om steeds meer staatsingrijpen. Ook die PVV. Die heeft de nodige hobbies als wiet en peespasjes. Mbt de PVV, hoe nobel haar kritische blik tov EU ook is, het blijft een collectivistische partij: de PVV is voorstander van een verzorgingsstaat middels gedwongen inkomensafdrachten. Dit is een situatie die hoe dan ook niet houdbaar is, die enorm veel welvaart heeft verspild. PVV staat daardoor ook voor dwang. En niet voor vrijheid.

  Roeland [4] reageerde op deze reactie.

 3. Ik leg de partijen altijd maar langs mijn eigen lat, met aan het ene uiteinde van het spectrum veel overheidsmacht/bemoeienis en aan het andere uiteinde geen overheid/bijna geen overheidsbemoeienis.
  Helaas zitten bijna alle partijen aan de verkeerde zijde van de lat..

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [2]:
  Mbt de PVV, hoe nobel haar kritische blik tov EU ook is, het blijft een collectivistische partij

  Maar wel slim van ze. Het electoraat wat PVV stemt is waarschijnlijk veelal grootverbruiker van alle sociale voorzieningen.

 5. @peetar [1]:

  Dit kabinet wil wel wat doen aan de regeldruk. Ze moeten wel, want ze hebben geen geld meer voor allerlei flauwekul. 😉

  De kaasschaaf werkt niet meer, iedereen begint dan te piepen (zie onderwijs en cultuursector). Er moeten nu keuzes worden gemaakt wat de overheid nog moet doen en wat ze kan afstoten. Dat zal in de toekomst leiden tot privatisering van heel veel overheidsdiensten.

  In eerste instantie zal de overheid daar als grootaandeelhouder nog een flinke vinger in de papa hebben, maar uiteindelijk zullen ze de zaak moeten verkopen vanwege hun chronische geldgebrek (zie o.a. KPN en de energiebedrijven).

  Burgers krijgen zo op termijn meer vrijheid als ze dienstverleners zoeken voor voormalige overheidstaken. De kwaliteit van de dienstverlening door de overheid zal steeds verder achteruit gaan en steeds meer ontevreden ‘klanten’ opleveren.

  De overheid maakt steeds minder klaar en de imagoschade zal gigantisch zijn. Geen ambtenaar zal het op verjaardagen nog over zijn werk durven hebben!

  Uiteindelijk marginaliseert de overheid zichzelf. 🙂

  ===
  “Don’t just stand there, undo something!”
  ~ Murray L. Weidenbaum (American economist)

  Rechtse Rakker [13] reageerde op deze reactie.

 6. Het links rechts denken is een truuk, ook wel bekend als hegeliaanse dialectiek. Deze is opzettelijk ingesteld om het CDA, voorheen de KVP, altijd in de coalitie te houden. Het zijn niet de poppetjes die corrupt zijn, maar de bouwers van het systeem. Het meedoen en profiteren is natuurlijk wel corrupt, maar om daar nu een beroepsgroep de schuld van te geven is ook onjuist. Tenzij men de pedocriminele achterban van de KVP als een beroepsgroep ziet, maar zulks komt niet eens ter sprake.

  LPF was van een aanmerkelijk hoger niveau dan de PVV, vooral nadat Fortuyn was opgeruimt. De ergste profiteur van de belastingen die peetar betaald, is Geert Wilders, die 50 miljoen aan bewaking voor zichzelf steelt van belastinggeld.
  Peeter is corrupt, want PVV promoten is alleen mogelijk, als men die absurde leugens van 50 miljoen bewaking opzij zet. Wilders wil meer ambtenaren, want heeft meer politie gepromoot, inplaats van minder moslims.

  Wilders doet niets aan de problemen die tie zegt aan te pakken, integendeel, hij verergert ze. Dat hij dat zelf niet overweegt is begrijpelijk, die gast is aan het graaien. Bovendien ook nog een ambtenaar, als kamerlid. VVD is links, PvdA is kapitalistisch.

  Mensen die een ambtenaar promoten, daarna beweert dat ambtenaren profiteren van het systeem en de politiek, is wat ik al beschreef als het intellectuele gehalte van LPF stemmers, nadat Fortuyn was opgeruimt.

 7. @Geus we kunnen niet allemaal zo ongelovelijk slim zijn als jij. Wees blij, je zou ruzie met jezelf krijgen.

  Ik promoot de hele politiek niet, ik kies voor een partij die zo anti-europa mogelijk is en een partij die wat aan de instroom van moslims wil doen en die de maximum snelheid iets omhoog heeft weten te krijgen. Scheelt toch 10km op de boete. Een ander goed punt vind ik het idee van het versoberen van het gevangenis systeem en vervolgens dit geld in ouderen zorg steken. Oudere zorg in de grote steden is echt veel slechter als de service die gevangenen krijgen.

  Voor de rest is mijn verhaal juist dat politiek je nooit gelukkig gaat maken. Maak je eigen regels en zet alles lekker naar je hand. Over politiek zeuren is veel makkelijker als zelf actief deelnemen en zaken in Nederland daadwerkelijk veranderen.

  Het feit dat Wilders zoveel beveiliging nodig heeft vind ik op zich al een teken.

  Ik noem die beveiliging gewoon belastingeld besteden, ik ben het ook niet eens met de hoogte van het totaal ondoorzichtige pakket aan belastingmaatregelingen en nog minder met de manier waarop het wordt uitgegeven. Wat doe je eraan, welke partij gaat voor lagere belastingen? Ik ben overigens voor zelf beveiliging en niet voor meer politie, maar welke partij maakt dat echt mogelijk?

  Kijk je mag dan van extreem hoog intellect zijn en de eigenschap hebben om andere uitermate scherp te beoordelen, feit blijft dat de meeste mensen gemiddeld intelligent zijn en daar tussen zal jij ergens je geluk moeten vinden 🙂

  Jij stemt zeker niet, ja zo kan ik het ook, dan kan je over alle partijen zeuren en is het nooit jou schuld.

 8. Jij stemt zeker niet, ja zo kan ik het ook, dan kan je over alle partijen zeuren en is het nooit jou schuld.

  Je doelde op 9 a 10 grappenmakers die jou de indruk moeten geven dat je in een democratie leeft ?

  Elke keer weer een feest als ze elkaar een handje geven….wow !

 9. Democratie is dat zaligmakend dan? Alweer iemand die mijn verhaal niet snapt. Je maakt je keuzes, zet zaken zoveel mogelijk naar je hand en hebt lekker schijt aan sommige regels of wetten. En voor de rest maak je er het beste van en probeer je zo min mogelijk belasting te betalen.

  Politiek of democratie gaat je niet gelukkig maken, dat was mijn belangrijkste punt.

  Met stemmen kan je bijvoorbeeld voorkomen dat partijen als de SP de belasting verder verhogen. Is dat ook geen goed streven? Scheelt een hoop gezeur over het verkeerd uitgeven van dat belasting geld.

 10. Leuke analogie die liniaal en die mattenklopper. Maar ja, alles waar de mens zich mee bemoeit wordt vroeg of laat zo groot dat het zichzelf opheft. En de overheid is hier hard mee bezig. Maar zij zal er alles aan doen om haar eigen voortbestaan te waarborgen.

  Hoe onzinnig is bijvoorbeeld het meebetalen aan onzinnige voorzieningen waar jezelf geen gebruik van maakt? Wie verzint er nu extra subsidie voor kleine schone zuinige auto’s die van zichzelf al zeer goedkoop zijn? En dat anderen er dus voor moeten betalen dat de kleine auto bezitter nóg goedkoper kan rijden? En waarschijnlijk ook nog veel vaker, juist omdat die auto zo goedkoop en eco is. We moeten af van onnodige staatsverwennerij en staatsinfusen. Ja, ook van hypotheekrenteaftrek. De calculerende burger is door de overheid zelf in het leven geroepen.

  Het is net als met het opvoeden van kinderen. Je kunt ze materieel alles geven, maar gelukkig worden ze er niet van. Wel verwend. Geef je ze daarentegen de handvatten om hun eigen geluk te creëren dan hebben ze de beste kansen. Het moet toch mogelijk zijn voor Jan Beperkt, Jan Probleem, Jan Modaal en Jan Liberaal een minimaal pakket aan voorzieningen te verzinnen? Niets meer en niets minder dan dat. “Lean and mean, but enough”. Overheid en politiek moeten het zó goed doen dat ze zichzelf overbodig maken. Want mensen kunnen best heel veel zelf, als je het maar van ze vraagt.

 11. @Peter de Jong [7]:

  “Dit kabinet wil wel wat doen aan de regeldruk. Ze moeten wel, want ze hebben geen geld meer voor allerlei flauwekul.”

  Ieder kabinet wil wel wat doen aan de regeldruk. Toch gebeurt dat niet. Waarom niet? Omdat het toch vervelend wordt als het concreet wordt. Het is leuk om te zeggen, dat je voor minder regels bent. Maar als politici roepen, dat ze het rookverbod af willen schaffen hebben ze toch meteen een hoop tegenstanders. Hetzelfde geld voor ontslagbescherming. Bij het intrekken van ieder regeltje is er wel een belangengroep die in protest komt.

 12. Toch vreemd dat het niemand is opgevallen dat ‘de mattenklopper’ hier niet voor het eerst als een ‘politiek’ symbool wordt gebruikt. Of ben ik zo oud dat ik niet besef dat de meeste reageerders nog nooit van het ‘symplistisch verbond’ hebben gehoord. Hier is dit huishoudelijk gebruiksvoorwerp niet het symbool van geldklopperij maar een vorm van ’tuchteging’ zoals de ‘hoogbejaarden’ onder ons zich ongetwijfeld nog kunnen herinneren. Dat de ‘democratie’ gebaat is bij een periodiek ‘pak voor de broek’ lijkt mij een duidelijke zaak. Al was het alleen maar om al die ‘commissiemannetjes’ eens flink met de neus op de feiten te drukken.

  Of zoals een oud-politicus het voorstelde,’elke organisatie heeft een ‘ballondoorprikker’ nodig!’

  Misschien een idee voor de ‘Vrijspreker’ om jaarlijks een ‘ballondoorprikker’ te kiezen!

Comments are closed.