In een komend artikel (van liniaal tot mattenklopper) betoog ik dat de links – rechts classificatie van politieke partijen in Nederland achterhaald is. Gisteren bewees de VVD toch wel erg ver van zijn liberale principes te zijn afgedreven. Als intro voor mijn komende verhaal derhalve de uitingen van VVD kamerlid Huizing. Lees en Huiver.

Huizing ergert zich aan de hoge bonussen van bankiers. Huizing vraagt zich af of zelfregulering, zoals verwoord in de ’Code Banken’, wel werkt. „Daar zit vrijblijvendheid in, en pas achteraf moet verantwoording worden afgelegd. Ik wil dat banken vooraf transparant zijn.” Hij pleit voor toetsing van het bonus beleid vooraf door DNB.

Huizing gelooft hier kennelijk niet langer in de marktwerking. Interne personeelsaangelegenheden van private ondernemingen, bazen die bonussen uitkeren, worden tot publiek domein verklaard. Waarbij de heer Huizing van mening is dat hij in zijn recht staat deze bonus middels wetgeving te beïnvloeden.

Op de man spelen is niet netjes. Ik kan het niet nalaten om de carrière van de heer Huizing in ogenschouw te nemen. Klaarblijkelijk heeft zijn lidmaatschap van de deelgemeenteraad van Kralingen, en niet te vergeten, zijn periode in de gemeenteraad van Oegstgeest van 2002 tot en met 2007 hem voldoende inzicht gegeven in hetgeen nodig is een multinationaal opererende bank te besturen. Of was het zijn voorzitterschap van de Nederlandse volleybal bond die hem deze inzichten verschafte? De eerlijkheid gebiedt me te vertellen dat hij ook voor onder andere Bols diverse functies vervulde met als laatste functie: “algemeen directeur “Erven Lucas Bols” Hongarije, van januari 1998 tot augustus 2001”. Hij heeft dus ervaring in het bedrijfsleven, en wel meer dan veel andere tweede kamer leden. Dit maakt zijn standpunt mbt het bonusbeleid nog merkwaardiger dan dat het al was.

Hoe dan ook, op het moment dat de volgens velen meest liberale partij wil ingrijpen in bonussen dan is er iets goed mis. Dan is er geen “rechtse” partij meer in dit land. Als de liberale partij kiest om DNB extra bevoegdheden te geven, met name voor een beoordeling van het bonus beleid, en DNB op grond daarvan het recht heeft een bankvergunning in te trekken dan snappen we volgens mij niet langer wat liberaal inhoudt. Ik zou dit eerder als socialistisch geïnspireerd populisme beschouwen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

linkjes:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9205484/__VVD_dreigt_bonusbanken__.html

http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vifj19ta8tx3

 

6 REACTIES

 1. @Overnight [2]:
  Marcouche noemde het vanmorgen bij Giel, “dienstverlebing”.
  hoe de neuk kan je een verplichte dienst opgelegd door die zelfde gemeente dienstverlening noemen.
  Hoe haal je het in je hoofd.
  Mijn Id pas is verplicht
  Mijn vingerafdruk is hierop verplicht
  Mijn aanvraag voor een bouwvergunning is verplicht.
  Mijn aanmelding bij het UWV is VERPLICHT (ivm zorgverzekering o.a. welke ook verplicht is)

  Dus hoe kan je in hemelsnaam spreken over dienstverlening?

  Was de jodenster balie ook “dienstverlening”?
  Is het een dienst, die je als koe krijgt wanneer de boer een label in je oor schiet?

 2. De bonussen die banken uitkeren zijn m.i. niet het probleem. Dit is symptoombestrijding van de oorzaak, namelijk de banken moeten hun geld-monopolie kwijtraken. Zolang dit geld systeem in stand blijft is het gesteggel over bonussen een schijnbeweging en het volk slikt het.

  Kemps [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Reteip [5]:

  Dit is een bullcrap artikel.

  De beurs in amsterdam in VOC tijdperk had sterke beperkingen en verboden om veel handelstransacties die wij nu als legaal zien.
  (juist omdat men de wijsheid had dat die tot tulpenbollenpraktijken zou lijden)

  Verder zorgde de sterke invloed van de kerk ervoor dat een sociaal systeem overeind werd gehouden. omdat iedereen lid was van een groep waarbinnen je geacht werd geld bij te dragen. Deze sterke maatschappelijke geslotenheid verhinderde je tevens je klandizie elders te zoeken, waardoor je wel bij MOEST dragen.

  Zoals de smith broers al zijden : “Kapitalisme werkt alleen als zij gedragen word door een samenleving die zich met elkaar sociaal verbonden voelt”

  Maar om Links en Rechts iets duidelijker weer te geven :
  (dit is de officiele defenitie ervan op 7 staatsinrichtelijke punten)
  het kan dus dat een partij op een punt links is en een ander rechts.. daardoor ontstaat de verwarring, idd absoluut rechtse of linkse partijen, bestaan niet meer.

  ……………………..Links………….Centrum…………Rechts
  Staatsinrichting…..Liberaal……….Democratisch…..Dictoriaal
  Economie………….Gepland……….Geleid…………..Ongereguleerd
  Cultureel…………..Multicultureel…Verzuilt…………Xenofoob
  Godsdiensvrijheid..Godsdiensvrijheid.Voorkeursreligie.Staatsgeloof
  Buitenlandse zaken.Globalistisch…..Imperialistish….Nationalistish
  Grensbeleid………VrijeDoorgang….Grenscontrole..GeslotenGrens
  Wetssysteem……Technocratisch…Bureacratisch..Anarchistisch

Comments are closed.