Op sites als de Vrijspreker kan je verder gaan dan op gewone nieuwssites. Ik weet niet of dat voor dit artikel een verbetering betekent. Er zijn echter een aantal aspecten aan het waxinelichthouder – gouden koets incident die in de media onderbelicht blijven. Maar die wel interessant zijn. Ik heb hier niet alle antwoorden. Ik probeer vooral om de niet algemeen behandelde aspecten naar voren te brengen.

Eerst de feiten.

De gooier. Erwin L. 29 jaar. Gooide op 21 september 2010 een waxine lichthouder. De houder had een gewicht van 625 gram. Ongeveer een potje pindakaas. Voor zover bekend is er geen echte schade aangericht aan de gouden koets. En is Beatrix ongedeerd gebleven.

Dit wil niet zeggen dat dit geen geweld daad was. Er is discussie of de gooier tijdens het gooien “granaat!” riep. Hoe dan ook, welke lezer van dit artikel zou graag een pot pindakaas van korte afstand naar zijn hoofd gegooid zien worden? Er is sprake van geweld en geweld is abject, tenzij je jezelf daarmee verdedigt. Dit was geen verdediging, de gooier heeft bewust de gouden koets opgezocht.

De troonrede werd die dag door Beatrix nogal stotterend uitgesproken. Beatrix leek die dag van de wereld, en de kans is natuurlijk groot dat dit door het waxine licht incident is gekomen.

Wat is de ten laste legging? Het OM beschuldigde Erwin L ervan dat hij de koningin, haar troonopvolger en diens echtgenote heeft beledigd, de Gouden Koets heeft vernield en de intentie heeft gehad de koninklijke familie zwaar te mishandelen.

De overpeinzingen:

Wat betekent dit incident in het kader van terreur? Daden van agressie tegen politici, regeringshoofden en leden van het koninklijk huis worden al gauw gepromoveerd tot terreurdaad. We hebben in Nederland in een relatief kort tijdsbestek een tweetal incidenten gehad gericht tegen het koninklijk huis. Het Suzuki Swift incident en nu het waxine lichthouder incident. In beide gevallen betrof het een daad georganiseerd en uitgevoerd door een enkel individu. Sommige groepen in de VS zouden dit als een “lone wolf” actie betitelen. Een individu dat zijn toekomst op wil geven door op eigen initiatief een gewelddaad te begaan. En bijvoorbeeld een abortus arts vermoordt. Dit lijkt in het Westen het meest gebruikte terreur model te zijn. Recent is er een schietpartij geweest op Frankfurt airport, en zijn er schietpartijen geweest waardoor militairen zijn vermoord in de VS zelf. Steeds door een individu. Voor zover bekend niet gesteund door een organisatie.

Wat betekent dit dan voor de terreur bestrijding? Dit betekent voor zover ik het zie dat de maatregelen genomen om terreur tegen te gaan achterhaald zijn. Die schenden vooral de privacy. Internet verkeer monitoren en controles op geld transacties hadden deze acties niet kunnen voorkomen. Als terreur bestrijdingsmaatregelen gericht zijn op het tegengaan van terreur dan lijkt een evaluatie en een heroriëntatie op zijn plaats. Omdat ze niet nuttig zijn gebleken in het voorkomen van dit soort aanslagen.

Is de koningin in gevaar geweest? Volgens de tenlastelegging is de gouden koest vernield. Dit heb ik zelf niet kunnen constateren. U wel? Als de gouden koets in gruzelementen ligt dan zouden we daar toch foto’s van hebben gezien? Ik heb geen foto’s gezien van een uit elkaar vallende gouden koets. Bovendien, het lijkt me niet dat er nog gewoon vensterglas zit in de gouden koets. Als dat wel zo is dan zou dat een niet te vergeven fout zijn van de diensten belast met de beveiliging van het koninklijk huis. De koningin lijkt me dus niet echt in gevaar geweest.

De intentie de koninklijke familie ernstig te mishandelen is een uitdagende stelling om voor de rechter te bewijzen. Wil je iets als de gouden koets goed vernielen dan gooi je eerst een baksteen om – indien mogelijk – de ruit te vernielen en dan direct daarna de molotov cocktail naar binnen. Deze volgorde is best belangrijk om het optimale effect te bewerkstelligen. Gelukkig is dit niet gebeurd. Het geweld is beperkt gebleven. Er zijn geen mensen levend verbrand. Erwin gooide geen baksteen. Maar het glazen equivalent van een potje gevuld met pindakaas. En al helemaal geen brandbaar materiaal als een molotov cocktail. Of bijtende dan wel irriterende vloeistoffen. Lampolie en andere licht ontvlambare brandstoffen zijn vrij verkrijgbaar. Maar werden door de gooier niet toegevoegd. Het is belangrijk dit punt te benadrukken.

Aan de andere kant moet ik dit toch ook nuanceren. De persoon die zijn leven eindigde tegen een herdenkingsnaald in Apeldoorn gebruikte een van de kleinste auto’s die te koop zijn in Nederland, en hij had toch wel de intentie om een flinke ravage aan te richten. Het is wellicht toch moeilijker om hier een afweging te maken. Net zoals de Swift rijder om onbekende redenen niet gekozen heeft voor een forser voertuig, kan er een beperking zijn waardoor Erwin gelukkig heeft afgezien van de baksteen – molotov cocktail routine. Lastig.

De waxine lichtgooier wordt omschreven als een niet toerekeningsvatbare gek. Hij stelt enkele pijnlijke vragen. Een van de vragen is deze. Koning Willem III was een nogal oude knar toen Wilhelmina werd geboren. Op 61 jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Emma, die ongeveer 40 jaar jonger was. De vraag die de waxine licht werper stelt is of Emma wellicht niet bezwangerd is door een minder geriatrisch gevorderd persoon. Viagra bestond toen nog niet. Willem III was in zijn jonge jaren nogal een charmeur, maar is hij inderdaad de vader van Wilhelmina? Lukte het hem nog om op latere leeftijd om te ejaculeren?

In een verhardende samenleving. In een land waar je voor een nieuw paspoort of ID kaart de vingerafdruk van je rechter duim, je rechter wijsvinger, je linker duim en je linker wijsvinger moet laten opslaan in een database, omdat je anders het verplichte ID bewijs niet meekrijgt. Wat is er dan op tegen als de burgers die dit moeten ondergaan op hun beurt eisen dat de koninklijke familie een DNA test ondergaat? Om te laten zien dat de genen van Willem III inderdaad zijn doorgegeven. En Wilhelmina daadwerkelijk een Oranje is? We moeten toch zeker weten dat we een echte Oranje staan toe te zwaaien op koninginnedag? Dit is een doodgezwegen vraag. In de MSM. Maar zeker een valide vraag. Het is te goedkoop deze vraag te negeren zoals de MSM doen. Natuurlijk zal dit als vernederend worden ervaren door het koninklijke huis. Volledig te begrijpen. Maar het volk heeft het recht dit te weten.

Daarnaast plaatst de waxinelicht werper vragen bij de legitimiteit van de aanspraken op de troon door Willem I.

Erwin de werper mag eventueel op bepaalde punten als een gestoorde gek overkomen, maar bovenstaande vragen zijn wel relevant. En mogen niet worden doodgezwegen. Zijn andere opmerkingen zijn wat vager en zal ik hier niet behandelen. Daar draaft hij nogal door en komt hij toch wel enigszins wereldvreemd over.

Hoe gezond is echter een land gegrondvest op inconsistente grondslagen? Hoe kan het toch zijn dat de koningin nog steeds iedere wet tekent met “Wij, Beatrix, bij de gratie Gods”? Er is toch immers een scheiding van kerk en staat? Maar in iedere wet beroepen we ons op een hogere macht? Want dat is wat “bij gratie Gods” inhoudt. Er is een god die ooit uit alle beschikbare Nederlanders heeft besloten een bepaalde familie tot heerser te benoemen. Niets meer, niets minder. En het enige bewijs dat we voor zover ik het weet hebben voor de selectie door god van de familie zijn de uitspraken van de familie zelf! Wie is er nu gek? Erwin, de koningin of wij Nederlanders?

Wraking van rechters is een beetje een modeverschijnsel aan het worden. Hoe onpartijdig is een rechter die trouw heeft gezworen? De eed om rechter te worden begint immers met: “Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.” Deze tekst wordt wel genuanceerd met “Ik zweer dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen”. Het lijkt me niet prettig in een dergelijke situatie te vertrouwen op “het zonder aanzien des persoon”, als dit door iemand wordt uitgesproken die dagelijks onder een portret van de koningin zit. En betaald wordt door de staat.

Dit temeer omdat er toch nog een kronkel in de grondwet zit. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Dit klopt niet helemaal. Voor het koningshuis zijn tal van uitzonderingen in de grondwet opgenomen.

Wat bovenstaande bedenkingen jegens de onpartijdigheid lijkt te onderschrijven is het volgende. Namelijk de tijd die Erwin in voorarrest heeft gezeten. Uit eigen ervaring weet ik dat de politie niets doet indien er een doodsbedreiging wordt geuit tegen een burger. Mijn ouders en ik zijn meerdere keren met de dood bedreigd door diverse individuen. De laatste keer door de zoon van een pachter waarmee we in een slepende rechtszaak zijn verwikkeld. Deze heeft ons met de dood bedreigd. Gelukkig telefonisch. Kop van de romp trekken, lek prikken en dood laten bloeden, dat soort dreigingen. Het onderliggende juridische geschil ging om meerdere tonnen en er was dus zeker sprake van een motief. Het doen van de aangifte was ondanks alle staatspropaganda daaromtrent (doe altijd aangifte….) een groot probleem dat enige vasthoudendheid van onze kant vereiste. Geen van de korpsen wenste dit op te nemen. Wij wonen in het territorium van korps A, de bedreiger woonde in het gebied van korps B. Achteraf gezien was de energie die nodig was deze aangifte te doen verspild. De politie weigerde iedere vorm van bescherming te bieden, iets waar we een jaar of 20 eerder met een ander akkefietje ook al achter waren gekomen. Toen ook doodsbedreigingen, en vernieling van eigendom. En een politie die niets deed, maar wel vertelde dat we ons niet mochten verdedigen met bijvoorbeeld vuurwapens. Hoe anders treedt de politie op tegen figuren die de waarschijnlijk best bewaakte familie van dit land bedreigen! ZIEK! De persoon wordt 5 maanden opgesloten, deels in totale afzondering. En daarna worden pogingen ondernomen om hem nog veel langer op te bergen…….

De conclusie

Voor zover mijn overpeinzingen. Ik wil de werper niet tot held maken, dit is en blijft een verwerpelijke actie van geweld. Hij had taarten of eieren kunnen gebruiken. Hij had kunnen streaken. Hij had een betoging kunnen organiseren. Heeft hij niet gedaan. Hij koos voor geweld. Dit is abject en Erwin verdient daarvoor straf. Aan de andere kant was het natuurlijk voor hem ook mogelijk veel meer effect te realiseren als hij beter zijn best had gedaan. Dat heeft hij (bewust?) niet gedaan. De staat is in deze echter totaal genadeloos in zijn optreden jegens dit individu. En de media schetsen vooral zwart wit scenario’s maar geen overpeinzingen en grijstinten. En die zijn er wel. Kanttekeningen bij de positie van het koninklijk huis zijn zeker te plaatsen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

http://www.nu.nl/algemeen/2468996/eist-geen-straf-waxinelichtgooier-.html

http://www.edwardbruheim.nl/nl/blog/161/de_eed_of_belofte_van_een_rechter.htm

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

 

 

23 REACTIES

 1. @The Red Pill [1]: Waarom mag men niet puissant rijk worden door te parasiteren op anderen. Wie heeft jou het recht gegeven om iemand dat te verbieden. Die mensen moeten maar zorgen dat ze niet geparasiteerd worden. Parasiteren is geen synoniem voor geweld. Iemand kan dus hele volkeren parasiteren omdat hij slimmer is dan het volk, die hem gelooft wat de prasiteerder roeptoetert..

  The Red Pill [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Burnitall [2]:

  ik zeg toch ‘met geweld’ ?

  moet jij eens proberen om dat gedeelte van je inkomen dat belast wordt om die poppenkast te financieren niet te betalen. dan zul je aan den lijve ondervinden hoe snel het ‘roeptoeteren’ overgaat in een knoepert van een pistool op je kneiter.

  Burnitall [9] reageerde op deze reactie.

 3. Het lijkt er op dat die carnavalsfamilie met de dag minder geloofwaardig wordt.
  Wat zei Oma ook al weer precies over ‘barmhartigheid’ tijdens heur vorige kerstpraatje?

 4. Ik denk dat het gooien van een pot pindakaas naar het hoofd van iemand die je onder dreiging van geweld je bezittingen afpakt, prima moreel te verdedigen is als zelfverdediging.
  De vraag is alleen hoe effectief dat is en dat is het niet in mijn ogen. Iedereen die wel eens naar Al -Jazera kijkt, weet dat je daarvoor je schoen moet gebruiken. Maar zelfs daarvan is de vraag hoe effectief het is. Direct opheffing van je slavernij zul je er niet mee bereiken en publicitair lijkt het me alleen maar nadelig.
  Blijf het morele aspect aanwijzen.

 5. Omdat in dit geval leden van het koninklijk huis en mensen die daar werkten (alsof die vogelvrij zijn) zijn aangevallen, is deze man in de ogen van sommige mensen een held.

  Apart.

  “Om zijn woorden kracht bij te zetten, gebruikte Erwin ook geweld. Zo werd hij opgepakt wegens de mishandeling van zijn broer en eiste hij zelfs de aanslag van Karst Tates tijdens Koninginnedag 2009 op”.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/520689/2010/10/19/Eigenwijze-belager-gouden-koets-Ik-ben-niet-gek.dhtml

  Bon Vivant [8] reageerde op deze reactie.

 6. @anoniem [7]:
  Die Erwin lijkt mij maar een rare snuiter. Mij (en anderen) valt op dat deze meneer een veel hardere behandeling krijgt dan lieden die vergelijkbare of ergere dingen doen.

  Vraag: Is het erger om een waxinelicht te gooien naar een koets van de Rijksoverheid, dan naar bijvoorbeeld een stadsbus van het Haagse Vervoerbedrijf? Indien ja, waarom?

  anoniem [18] reageerde op deze reactie.

 7. Hij heeft een rare stelling.
  Een individu die een dna-onderzoek eist is niet gepast.
  Als een grote groep het eist, zal het wel ingewilligd worden.

  Verder heeft hij inderdaad geweld geinitieerd, maar waarschijnlijk niet met het doet deze familie moedwillig letsel toe te brengen, zijn doelwit was een symbool van de in zijn ogen onrechtmatige koninklijke familie.

  Dat hij psyiatrisch in de war is, doet niet terzake, zolang hij daarbij geen gevaar voor derden is. (Hetgeen ik geen aanleiding voor zie, daar hij idd niet naar echt gewelddadige middelen greep)

  Wat hebben we tegen deze man :
  *beschadiging van publiek eigendom (de gouden koets)
  *openbare geweldpleging zonder letsel

  Voor deze vergrijpen samen, word gebruikelijk voldaan met een boete bepaald door de rechter, eventueel een taakstraf en soms een bepaling dat die taakstraf vervangen mag worden door een bezoek aan een psychiater.

  Het is mij dan ook een raadsel dat deze man, buitensporig zwaar gestraft word.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 8. Het kan natuurlijk wel als terreur uitgelegd worden, omdat het natuurlijk ook een granaat had kunnen zijn. De dader wil eigenlijk zeggen: “Kijk, zo makkelijk kom ik dichtbij, nu doe ik het met een waxinelichthouder, maar het kan natuurlijk ook met een granaat.” Volgens de libertariër is het de eigen keuze van de koningin om bang te zijn, dus is de waxinelichthoudergooier niets te verwijten. De terreur zit hem vooral in de symbolische waarde.

  “De vraag die de waxine licht werper stelt is of Emma wellicht niet bezwangerd is door een minder geriatrisch gevorderd persoon.”

  Het feit, dat het kind erkend is door de vader, is – en was zeker in die tijd – van doorslaggevend belang.

 9. @Kemps [10]: “Het is mij dan ook een raadsel dat deze man, buitensporig zwaar gestraft word.”

  Voorbeeld functie. Als iedereen voortaan bij de opening van het parlementaire jaar zijn waxinelichtje naar Bea gaat gooien dan kunnen de lakeien haar opvegen.

  Verder is Bea geen normaal mens. Zij is een verpersoonlijking van natie en volk bij de gratie God’s. Net zoals de oude Egyptische farao’s vertegenwoordigers van de goden op aarde waren.

  Het is dan ook nooit de bedoeling geweest dat lager geplaatsten kritiek (al dan niet gefundeerd) op de monarch zouden hebben. Deed je dat wel dan ging je kop er af. Alleen de hofnar had het recht kritiek te uiten, maar ook die mocht daarin niet te ver gaan. Dus met een kwinkslag en vooral niet serieus.

  Erwin Lensink had dus beter eerst naar de functie van koninklijke hofnar kunnen solliciteren. Hij verkeerde blijkbaar in de veronderstelling, dat de NL burgers inmiddels zo ver ontwikkeld zijn dat je nu gewoon kan zeggen dat de keizer (koningin in dit geval) geen kleren aan heeft en dat iedereen dan zou ophouden met de onzinnige poppenkast. Niet dus.

  ===
  http://1.bp.blogspot.com/_82jYjcjk6wM/SYjBRkE8KJI/AAAAAAAAAX4/0H8wz3TuWyw/s400/within_system_king_queen_chains_366875.jpg

 10. @Vilseledd [13]:

  maar op de derde dinsdag van september gaat ze er goed voor zitten en perst ze er voor een jaar aan poep uit. velen (meestal vrouwen) schrikken zich dan een hoedje!

 11. ” Zijn andere opmerkingen zijn wat vager en zal ik hier niet behandelen. Daar draaft hij nogal door en komt hij toch wel enigszins wereldvreemd over.”

  Hopelijk wordt hier niet gedoeld op de opmerkingen over het landverraad door bernhard en de schandelijke al in 1939 voorbereide oversteek van wilhelmina naar engeland?! Deze zijn volstrekt niet vaag te noemen en wereldvreemd is Erwin Lensink daarmee al helemaal niet.

  Zie bijvoorbeeld: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/03/14/zelfregeering-het-is-er-nooit-van-gekomen/

  http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en.html

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Bon Vivant [8]:

  Nee natuurlijk is dat niet erger maar is er geen verschil tussen iemand die iets gooit omdat hij “alleen maar” woedend, gefrustreerd of dronken is en verder nooit iets gedaan heeft en deze man ?

  Als een of ander figuur die al eerder gekke dingen gedaan heeft wordt opgesloten omdat hij een gevaar is voor de samenleving horen wij er niets van (die mensen zijn er genoeg) maar als het toevallig het koningshuis betreft is het ineens, volgens velen, oneerlijk en staan de kranten er vol van. Als hij DNA had geeist van zijn buurman, was hij ook voor gek verklaard en hadden we er nooit meer iets over gehoord.
  Nu is het interessant want roddels over het koningshuis zijn nou eenmaal sappig.

 13. @Vilseledd [17]:

  Zouden de nabestaanden van de slachtoffers van het verraad zich daar zelf ook druk over maken of doet deze man dat meteen ook even voor de nabestaanden door met waxinelichthouders tegen de gouden koets te gooien?

  Bernard leeft toch niet meer of heb ik iets gemist?

 14. kom kom…

  een monarchie (of dictatuur) is te verkiezen boven een democratie.
  Presidenten zijn bovendien veel duurder dan een koningshuis.

  en hoewel ik reeel genoeg ben om ze als normale mensen te zien, heeft adel iets romantisch wat veel mensen waarderen.
  De een speelt toneel, de anderen genieten van ernaar kijken, strikt bezien niks mis mee.

  Een moderne vorst of vorstin zou moeten weten dat ze niets meer is dan een entertainer, die in ruil voor een drastische inperking van haar persoonlijke vrijheid (de gouden kooi), een redelijke maandelijkse bijschrijving mag verwachten van haar kijkers.
  Bij deze entertainerfunctie hoor ook het rijden in een gouden koets, en het voorlezen van een stapel papier.

  Wil je werkelijk bij de gratie Gods regeren, dan hoor je ook machtshebber te zijn, en dat is ze niet, ze is slechs visitekaartje, entertaimer dus, gastvrouw, geef het een naampje.

  Nu het verstoren van een voorsteling zal in ogen van de kijkers zeer vervelend zijn, en het gooien van dat object zal overgekomen zijn als ware het dat iemand tijdens een opera, naar voren loopt tijdens de voorstelling, en een deel van het decor sloopt.

  Echter de rechtspraak moet VRIJ van elke emotie zijn, B. van Amsberg, beroep entertainer, zou voor de wet niet anders behandeld dienen te worden. En het delict gepleegd veroordeeld worden, zonder aanziens des persoons, zoals je verwacht in een rechtstaat.

  Wel maakt het strikt bezien niet uit OF beatrix genetisch verwant is, immers het gaat om het entertainend gehalte, en zolang niet een meerderheid van haar publiek vraagt om een dergelijke proeve, laat de show go on.
  (als men genept wil worden, laat het neppen doorgaan)

  Wat mij dan wel weer persoonlijk stoort is dat zij en haar familie de beperkingen van haar gouden kooi teveel ontloopt.

  bepaalde regels worden geschonden :

  Regel : adel mag ALLEEN met adel trouwen

  Regel : titels van mannen, kunnen ALLEEN aan een mannelijke nazaat worden overgedragen, titels van vrouwen ALLEEN aan een vrouwelijke.

  Regel : mannen hebben de voorkeur over vrouwen, zou wimlex nu nog een zoon krijgen, dan zou DAT de erfgenaam moeten zijn, en niet amalia.

  Deze regels volgend zit voor zover ik kan nagaan de rechtmatige erfgenaam van onze troon in luxemburg.
  wilhelmina en emma hadden die nooit moeten krijgen, de troon had van willem 3 moeten overgaan naar de dichtbijzijnste mannelijke bloedverwant.

 15. @Dieuwer [16]:

  Goeie blog van Gerard de Boer!

  Het koningshuis bleek nazisympathieën te hebben (was niet wederzijds 😉
  http://gerard45.bloggertje.nl/note/14212/over-koningin-wilhelmina-en-het-horst.html

  Bernhard wilde wel stadhouder van NL worden als Hitler de oorlog zou winnen.
  http://gerard45.bloggertje.nl/note/14076/bijzonderheden-over-de-%27stadhoudersbrief%27-van-prins.html

  Koningin en regering ruimden hun tegenstanders uit de weg.
  http://gerard45.bloggertje.nl/note/7277/de-velser-affaire-en-het-verraad.html

  Gerard de Boer [22] reageerde op deze reactie.

 16. Geweldig, Gerard! Je artikelen zijn erg grondig geresearched. Heel interessant zijn ook al die originele documenten die je laat zien!

  Ik heb nog een paar tips:
  – Het bombardement van Rotterdam door de Duitsers was onnodig (want al afgeblazen door het Duitse opperbevel). Door een misverstand (?) ging het toch door.
  – De hongerwinter was onnodig (de geallieerden wezen de Duitse medewerking af en bombardeerden de spoorwegen, zodat er geen voedseltransporten konden plaatsvinden).
  – Het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout door de Engelsen was bedoeld voor de V2 lanceerinstallaties in de Scheveningse Bosjes (het Haagse verzet, o.a. fotograaf Wim Berssenbrugge, had daarvan de coördinaten doorgespeeld) maar blijkbaar waren door een stomme fout x en y verwisseld.
  – De opvang van getraumatiseerde oorlogsslachtoffers (o.a. uit de kampen) door de NL overheid was bijzonder slecht. Joodse overlevenden moesten zelfs hun eigen serviesgoed terughuren van de gemeente!

  Wat het koningshuis betreft, dat blijkt erg opportunistisch te zijn en rücksichtslos met tegenstanders om te gaan. Tot op de dag van vandaag (Edwin de Roy van Zuydewijn, Erwin Lensink). Een soort Khadaffi-familie dus. 😉

  ===
  http://www.argusoog.org/wp-content/uploads/2010/07/beatrix-hehe-II.jpg

Comments are closed.