Pasen wordt vaak het feest voor een NIEUW BEGIN genoemd. Natuurlijk is elke dag weer een mogelijkheid voor een Nieuw Begin. Maar dat neemt niet weg dat je er een ander moment of feest beter voor kunt gebruiken. Hangt helemaal af van wat je ermee wilt DOEN.

Als we in de maatschappij rondkijken, zien we inderdaad dat er enorm veel aan het veranderen is. En elk van die veranderingen kan een keerpunt zijn, een nieuw begin.

 Wat kan het Libertarisch nieuwe begin zijn?

Als dat al gewild en mogelijk is.

Misschien moet (kan?)  er een nieuwe fase komen met meer acties?

Wie heeft ideeën? 

In ieder geval:  Prettige Paasdagen!

6 REACTIES

 1. “Misschien moet (kan?) er een nieuwe fase komen met meer acties?”

  Libertariërs zijn als solitaire lammetjes, de machten achter de overheid als grote, goed georganiseerde roedels hyena’s – volgens sommigen geen hyena’s maar chupacabra’s. Dat is voor een Geit niet echt om vrolijk van te worden.

  Meer acties? Die komen er ongetwijfeld aan: grote groepen mensen die ontevreden zijn over de bezuinigingen. Ze vechten met de politie en gooien winkelruiten in. Wat ben ik blij dat ik geen winkel heb of bij de politie werk.

  Britten demonstreren massaal tegen Britse overheid

  Er worden meer Tornado straaljagers naar Libië gestuurd, op kosten van de Britse belastingbetaler. Dit besluit werd genomen terwijl de meeste Britten geraakt worden door een tsunami van overheidsbezuinigingen. Britten vragen zich af wat hun democratische rechten precies inhouden.

  Britse straten vullen zich al maanden met mensen die tegen het overheidsbeleid demonstreren. Meestal zijn de demonstranten vredig, soms gewelddadig. Ze zijn boos over de bezuinigingen en het beleid van hun overheid waarvan zij zeggen dat ‘niemand dat beleid wil’. Daar komt nu ook nog een nieuwe overzeese oorlog in Libië bij. Maar de democratie waar de Britse politici trots op zijn, en zelfs exporteren, heeft voor veel Britse burgers afgedaan.

  Een demonstrant: ‘Ik denk niet dat de politici voor rede vatbaar zijn op het moment. Ze doen waar zij zin in hebben, en wij hebben daar niets over te zeggen’. Een andere demonstrant: ‘Ik werk in een zorginstelling en daar wordt alleen maar bezuinigd. Het is echt onvoorstelbaar hoeveel geld ze nu weer uitgeven aan die oorlog in Libië. Ze zouden het geld daar niet aan uit moeten geven, maar het hier spenderen’.

  De mening van deze mensen wordt door de politici genegeerd, terwijl uit een opinie-onderzoek blijkt dat 43% van de Britten tegen de interventie in Libië is. Bij de volksvertegenwoordiging stemde 575 leden voor, en slechts 13 leden tegen deelname aan de oorlog in Libië.

  Nigel Farage van de ‘UK Independent Party’: ‘Wat er in het parlement zit is een politieke klasse, en ze komen allemaal van één school, van dezelfde universiteiten, hebben dezelfde overheidsbanen gehad. Ze slijten hun leven in de politiek en hebben nog nooit een echte baan gehad in de echte wereld. Ze spreken en stemmen als schapen. Er zitten te weinig mensen in het parlement die zelfstandig na kunnen denken’.

  Het lijkt erop dat de politici beter luisteren naar Washington dan naar de burgers. Chris Nineham van ‘Stop the War Coalition’: ‘Politici zijn zo geobsedeerd door hun ‘speciale band’ met Washington dat ze bereid zijn alles te doen om die band in stand te houden. De band met de mensen die hen gekozen hebben wordt verwaarloosd. Hier faalt de Britse democratie enorm’.

  In de afgelopen zes maanden gingen in Londen en op andere plaatsen in het VK herhaaldelijk honderdduizenden mensen op zaterdag de straat op om te demonstreren tegen de overheidsbezuinigingen en de oorlog in Libië. Ze demonstreren om de politici te laten weten dat zij het niet eens zijn met de gekozen koers.

  Filmpje: ‘Frustration with government grows among Britons (RT)’

  http://www.youtube.com/watch?v=9qAiavgyUZg&feature=player_embedded

  Vechten met de politie:

  http://www.youtube.com/watch?v=eoU3kZWF4yw&feature=player_embedded

  Complotdenker David Icke waarschuwt niet mee te doen aan dergelijke idiote acties, want dat is precies wat ze willen.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico de Geit [16321]: Met onvrede en protesten alleen schiet je niets op. De kans is groot dat een populist die het socialistische verhaaltje net iets anders weet te brengen gaat profiteren van massale onvrede. Geert is nou ook niet echt een liberaal te noemen. Zolang de bevolking nog steeds als lammetjes in hart en nieren gelooft dat een overheid heil kan brengen en de bevolking de markt afwijst en regulering omarmt, verandert er niets.

  Stap 1 is niet onrust voeden, nee, stap 1 is het doorsnijden van de navelstreng met de overheid en volwassen worden. (=de geboorte van een libertarier, een individu omarmt rationaliteit EN durft de maatschappij in zijn eentje aan)

  Zoveel mogelijk mensen moeten die navelstreng nu eindelijk eens doorknippen. Hiertoe dienen ze overtuigd te worden dat de overheid het probleem is. Daar zouden we ze bij kunnen helpen.

  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [16322]:

  “stap 1 is het doorsnijden van de navelstreng met de overheid”

  Zeker in moeilijke tijden hopen mensen op hulp van buitenaf – van de overheid dus. Dat de overheid ze helemaal niet kan helpen snappen ze niet. ‘Dan moeten de rijken maar geplunderd worden’. De Geit is zo’n rijke – de overheid beschouwt de vakkenvullers en kassameisjes ook als rijk. Ze worden als geiten leeggezogen door chupacabra’s. Je wordt leeggezogen terwijl je vrijheid ontnomen wordt.

 4. De Geit’s Paasgedachte:

  Joodse elite laat Jezus vermoorden vanwege waarheid

  Rond het jaar 33 bezocht een timmerman uit Nazareth met de naam Jezus regelmatig de tempel in Jeruzalem. Religie speelde in die tijd een belangrijke rol. Jezus had een afwijkende visie op het geloof en had een flink aantal bewonderaars die hem graag hoorden spreken. De timmerman tikte de Levi’s en Cohens van die tijd regelmatig op de vingers en waarschuwde hen dat ze zich moesten bekeren van hun kwalijke levenswijze. Ze luisterden niet. Regelmatig liepen de gemoederen hoog op waarbij Jezus zei dat ze de duivel tot vader hadden en hen uitmaakte voor slangen, moordenaars en kinderen van Satan.

  Enkele dagen voor het Paasfeest trof Jezus in de tempel naast de Joodse elite ook de geldwisselaars aan. Ze waren zoals gewoonlijk bezig met allerlei oneerlijke praktijken. Jezus werd verschrikkelijk boos en deze keer bleef het niet bij schelden alleen. Jezus joeg hen met geweld allemaal de tempel uit en keerde de tafels met geld om. Volgens de evangeliën was dat de enige keer dat hij geweld gebruikte.

  Filmpje, Jezus in de tempel:

  http://www.youtube.com/watch?v=5g77AcTbjFo&feature=player_embedded

  De Joodse elite zweerde wraak. Ze wilden het bloed zien van deze man die hen zo zwart had gemaakt. Ze wilden Jezus dood hebben, vermoorden. De Joodse elite maakte een plan om Jezus voor de rechter te brengen, en omdat hun land bestuurd werd door Rome, was dit de Prefect Pilatus. De Joodse elite bedacht een duivels plan om Pilatus onder druk te zetten zodat hij niet anders kon dan Jezus veroordelen.

  Vlak voor het Paasfeest op Goede Vrijdag stond Jezus voor Pilatus. De vrouw van Pilatus had een droom gehad over Jezus en drong er bij haar man op aan zich beslist niet met deze zaak in te laten. Omdat het gebruikelijk was op die dag een aangeklaagde gratie te verlenen liet Pilatus de Joodse elite en het Joodse volk, dat door haar elite was opgestookt, kiezen tussen de vrijlating van Jezus of Barabas – een misdadiger en moordenaar. De Joden kozen tot de ontsteltenis van Pilatus voor Barabas. Pilatus probeerde de Joden tevreden te stellen door Jezus te laten geselen, maar dat vonden ze niet genoeg. Ze eisten dat Jezus gekruisigd werd. Pilatus liet een kom water brengen en waste zijn handen voor het volk en sprak de woorden: ‘Ik heb hier geen deel aan, jullie moeten maar zien wat ervan komt’, waarop de Joden massaal schreeuwden: “Laat zijn bloed over ons komen en over onze kinderen’.

  Filmpje, Jezus voor Pilatus:

  http://www.youtube.com/watch?v=9n0VixkbyFk&feature=player_embedded

  Jezus werd gekruisigd en blies zijn laatste adem uit. Op dat moment werd de zon verduisterd en volgde een aardbeving. Het voorhangsel in de tempel dat het verbond tussen de god YHWH en het Joodse volk symboliseerde scheurde in tweeën. Jezus had de Joden enkele dagen daarvoor uit de tempel verdreven, YHWH zegde nu het verbond met het ooit door hem uitverkoren volk voorgoed op.

  De kinderen van Satan hebben de boodschap van Jezus altijd verworpen en zijn doorgegaan met hun oneerlijke praktijken en het moorden. Vandaag de dag hebben ze speciale clubjes opgerichte die als waakhonden, of beter: als hyena’s, fungeren. De kinderen van Satan houden er niet van dat hun praktijken aan het licht komen. Iedereen die de waarheid vertelt wordt voor de rechter gesleept, vervolgd of vermoord, net als Jezus.

  Maar er is goed nieuws – als we de bijbel geloven tenminste: Jezus is opgestaan! De kinderen van Satan hebben hem weliswaar laten vermoorden, maar YHWH heeft hem weer levend gemaakt. Hij is tijdelijk bij zijn vader maar heeft beloofd terug te keren om Satan en zijn volgelingen voorgoed te vernietigen. Het zal tijd worden!

  De Geit houdt er ernstig rekening mee dat Jezus zelf een van de ergste oplichters is. Jezus en zijn Joodse volgelingen die de bijbel schreven beloven van alles maar maken niets waar. Jezus zou terugkomen om de duivelse elite die verantwoordelijk is voor heel veel ellende op deze wereld uit te roeien. Wat er vaak niet bij wordt verteld is dat Jezus het plan heeft zijn eigen dictatuur te vestigen, waarin iedereen denkt en doet wat Hij dicteert. En of de wereld daar nu zoveel beter van wordt?

 5. @Ratio [16322]:

  “Zoveel mogelijk mensen moeten die navelstreng nu eindelijk eens doorknippen. Hiertoe dienen ze overtuigd te worden dat de overheid het probleem is. Daar zouden we ze bij kunnen helpen.”

  Dit is essentieel.
  Zouden we een ACTIE kunnen bedenken om één duidelijke overheidstaak af te schaffen en te vervangen door een privé vrije oplossing?

  Die zou als VOORBEELD gesteld kunnen worden dat het beter en goedkoper gaat.
  Het zou een “haalbaar” ies moeten zijn dat binnen afzienbare tijd te verwezenlijken is. Een “bewijs”!!

  Van daar uit dan bepalen wanneer de volgende komt.

  Wie heeft een goed idee?

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [16325]: Ik denk dat het al dan niet bewijzen dat vrije markt beter werkt geen grote invloed heeft. Het gaat immers meer om een geloof dan een rationeel denkproces. Men gelooft dat de overheid het beste voor heeft maar dat het alleen maar iets is van beter organiseren en eerlijkere prioriteiten. Onzin natuurlijk. Klassieke hobbies van de linkse kerk worden thans vervangen door PVV’s cavia politie, inburgeringstrajecten en politiestaat maatregelen. Daar schieten we niets mee op.

  Libertarisme en de Vrijspreker staan gewoon vrij ver af van de belevingswereld van de meeste Nederlanders. Ik denk dat we het schrijverskorps moeten uitbreiden. En wellicht zouden we een site moeten stichten die continu de overheid belachelijk maakt. Die alleen maar de boodschap dat de overheid geen oplossing is verkondigt. Deze site hangt dan tussen de normale nieuws en opinie sites en de Vrijspreker site in. Er zijn genoeg schrijvers die dit vanuit welk motief dan ook zouden willen doen. Die wellicht nog niet allemaal 100 procent libertarisch zijn. Maar die wel de overheid als negatieve kracht in de maatschappij erkennen, en het eens zijn stukjes te schrijven die dat benadrukken. Zo’n site kan best populair worden, iedereen houdt van verhalen over falende ambtenaren.

  Stukjes schrijven wordt gemakkelijker, we hoeven alleen maar te wijzen op de negatieve gevolgen van de overheid. Waar voor de Vrijspreker het NAP leidend is, zou de falende overheid die geen heil kan brengen leidend zijn voor deze site. Het naieve geloof in de overheid dienen we volgens mij aan te vallen. Niet alleen rationeel maar vooral ook met spot, leedvermaak, cynisme en inspelend op het gevoel. Niet teveel moeilijke stukjes over monetaire politiek en dergelijke, de verdiepingsslag die bezoekers na een tijdje zoeken vinden ze op de vrijspreker site.

Comments are closed.