Fouten maken is menselijk. Nu is een moment van waarheid aangebroken. Durf ik publiekelijk toe te geven dat ik het helemaal fout heb gehad of niet? Als beginnend Vrijspreker auteur was ik van mening aan een betere toekomst te werken door stukjes te schrijven. En voor individuele vrijheid op te komen. Hoe fout was ik! De schokkende cijfers van Europol in het EU Terrorism and Threat Situation and Trend Report  (TE-SAT) over 2010 hebben mijn oogjes eindelijk geopend. Lees svp dit stukje met een open mind en laat je overtuigen. Door mij. Opdat je net als ik mag terugkeren van de dwaling waar ik me schuldig aan heb gemaakt.

De enorme dreiging van terreur in Europa dwingt ons tot verregaande maatregelen. Voorheen lachte ik iedereen uit die dit riep. Maar ik ben overtuigd. Hautain heb ik op deze site gesteld: het volk dat vrijheden inlevert in de hoop veiligheid te winnen zal beide verliezen. Ik schaam me diep voor deze, en andere nog ergere uitingen mijnerzijds. Die ik hier liever niet herhaal. Ik hoop dat u mij nu vergeven zal.

In de kop van het artikel melde ik een verontrustend cijfer. Een cijfer waar ik niet geslapen van heb. Dat mogen jullie best weten. Het aantal islamitische terreur aanslagen in Europa is namelijk in 2010 met 200 procent gestegen ten opzichte van 2009. Van 1 aanslag in 2009 zijn het er nu 3 geworden in 2010. Deze afschuwelijke stijging is gedocumenteerd in het TE-SAT rapport over 2010 van Europol. Het islamitische marktaandeel in de terreur aanslagen in Europa is hiermee voor het eerst in jaren boven de 1 procent uitgekomen van het totaal aantal terreur aanslagen binnen de EU! De nachtmerrie van Islamitische terreur dreigt Europa te verstikken.

Het goede nieuws is dat persoonlijkheden met verwerpelijke idealen, welke idealen ik tot voor kort ook aanhing, doelwit zijn van deze aanslagen. Scandinavische cartoonisten die de vrijheid van meningsuiting stellen boven alles zijn het die het doelwit waren van de wraak van de volgelingen van de profeet. Hoe durven deze mensen een objectief principe als vrijheid van meningsuiting boven de subjectieve godsdienstige gevoelens van hun medemensen te stellen!

Ik moet dan ook toegeven dat de vervolging van Wilders door enkele zeer dapperen – – die hun subjectieve geloofsbeleving gevoelens onder ede in de rechtszaak Wilders zo standvastig naar voren brengen – – een noodzakelijk gevolg is van het erkennen van de individuele subjectieve geloofsbeleving boven abjecte objectieve waarheden. Hier zit een hele gemene angel van de zogenaamde libertariers. Uitgaan van subjectiviteit is de ultieme individualistische uiting. Jij hebt in die leer immers je eigen unieke waarheid. Het gemene van de libertariers en economen van de oostenrijkse school is dat ze zoeken naar algemeen geldende waarheden. En daarmee juist tegen het individu ingaan! Er zijn in hun ogen algemeen geldende waarheden en principes. Zeg maar objectieve collectieve waarheden, waarheden die objectief vast te stellen zijn en die boven de individualistische subjectieve benadering uitstijgen! De subjectieve beleving wordt tegen het licht gehouden op interne consistentie. En vervolgens hebben de libertariers het lef te wijzen op inconsistenties in mijn filosofische fundament. Wat maakt dat nu uit? Ik mag toch mijn eigen uitgangspunten kiezen! Ook al zijn die volgens een objectivist onderling tegenstrijdig dan is dat geen enkele belemmering voor een serieus subjectief ingesteld individu. Ik heb het recht mijn eigen waarheid te kiezen, of dat nu een sprookje zou zijn of niet. En omdat het mijn meest persoonlijke subjectieve belevenis is, mag niemand me daarin kwetsen.

Terug naar de terreur, mijn ogen opener. Er zijn maar liefst 7 mensen overleden in Europa ten gevolge van terreur in 2010. Critici zullen stellen, dat is maar 1 procent van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Ik vergeef U. Zo dacht ik tot voor kort ook.

Nogmaals het islamitische gevaar. Er zijn in heel Europa 3 aanslagen geweest. Critici zullen stellen dat dat niets voorstelt. Ik vergeef mijn kritische medemens, zo dacht ik tot voor kort immers ook.

Op basis van bovenstaande gegevens kan ik niet anders dan concluderen dat de dreiging van terreur nog steeds een ernstige bedreiging is voor de EU en haar burgers. Het gevecht tegen terreur blijft daarom een top prioriteit van de EU en Europol. Dit staat gelukkig ook letterlijk zo in de inleiding van de TE-SAT analyse.

Als korte kanttekening wil ik de activiteiten van de separatistische bevrijdingsbewegingen behandelen en kort ingaan op de zogenaamde linkse terreur alvorens uitgebreider de zo belangrijke en onderschatte gevaren van de rechtste terreur te behandelen. Linkse politieke activisten: 6 doden in 2010 waaronder een Griekse politie agent, 45 aanslagen 34 arrestaties. Separatische organisaties gericht op bevrijding van hun gebiedsdelen van een bezetter en zelfstandigheid voor de ingezetenen: 1 dode (ook een agent), 160 aanvallen, en 349 arrestaties.

Net als de islamitische terreur ben ik zeer bang voor rechtse terreur. Dit moeten we als maatschappij niet willen en hier moeten we maximaal op inzetten om dit te voorkomen. Kaalkopjes en racisten mogen nooit meer enige kans krijgen. Ik geef de Engelstalige tekst door uit het jaarverslag zodat u weet dat ik niet overdrijf: Member States were not confronted with major acts of right-wing terrorism in 2010. There were almost no arrests related to right-wing terrorism over the whole year. U begrijpt dat ik voorstander ben van het intensiveren van het monitoren en vervolgen van de rechtse terreur groepen. In heel Europa. De subjectieve waarheids beleving van mij, en tal van andere Europeanen is voldoende grond voor het genadeloos vervolgen van rechts Europa. Ik hoop dat verlichte geesten in het euro parlement vernieuwende beleidsmaatregelen durven te introduceren zodat de mannen in pak achter deze terreur kunnen worden aangepakt. Het is hoog tijd dat Nigel Farage en anderen worden aangesproken op de achterdocht en haat die ze zaaien. Dat is de voedingsbodem voor de terreur daden bijna jaarlijks gepleegd door extreem rechts. Dit moet stoppen! De subjectieve onrustgevoelens van mij, gevoed door staatsmedia, dienen serieus genomen te worden. De diverse staatsmedia in Europa doen goed werk in het bijschaven van mijn subjectieve waarheidsvinding. Tegengas dient gegeven te worden aan onafhankelijke media. Met name internet.

Speciale aandacht verdient de rol die internet speelt in dit verhaal. TE-SAT waarschuwt voor de gevaren inherent aan het vrije internet. Bijna iedere terreur organisatie, links, rechts, separatistisch, en islamitisch besteedt veel aandacht aan het internet. Hierdoor kan de terroristische propaganda ongestraft verspreid worden. Dit is natuurlijk een kwalijke ontwikkeling. Bovendien zijn er onafhankelijke kritische sites die we thans nog niet met terreur in verband kunnen brengen maar door hun aversie tegen de staats voorlichting eigenlijk een veel groter gevaar zijn voor onze vrijheid en ontwikkeling tot volwaardige burgers en persoonlijkheden.

Als bezorgde burger ben ik blij met de bescherming van Europol, maar hoop ik toch op meer bescherming. Graag zou ik zien dat de vrijheid van internet aan banden gelegd wordt. Ik heb soms kritiek gehad op de MSM. Die heb ik ook nu. De overheidscontrole op de MSM dient te worden versterkt. De afschuwelijke waarheid van met name het islamitische terrorisme, met een drietal aanslagen in 2010, dient veel effectiever te worden gecommuniceerd. Idem dito de gevaren van rechtse terreur. Dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen en er maar 3 islamitische terreurdaden en nul rechtse terreur daden zijn geweest is in deze geen argument. Leven, en politiek gaat niet om argumenten en feiten maar om de subjectieve beleving van individuen. Ik verontschuldig me bij deze voor mijn eerdere artikelen op Vrijspreker en beloof bij deze beterschap. Het is onze taak als goede EU burger kennis te nemen van de wijsheden van onze leiders en te beseffen dat iedere tegenkracht, hoe embryonaal ook, met wortel en tak dient te worden uitgeroeid.

 

Ratio, goede vrijdag 2011

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Neemt u svp kennis van het jaarverslag en trek uw conclusies. De pagina me de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

En hier het rapport over 2010.

Bovenstaand stukje is een poging me in te leven in de niet libertarische medemens die zich vaak zo overduidelijk laat manipuleren. Ik vroeg me af hoe je zou moeten denken, hoe je filosofie zou moeten zijn. Hoe zou ik schrijven als ik opeens niet libertarisch zou zijn?

De kudde belevenis, het op papier zetten van een conformistische mening, het meedrijven met de stroom en er niet op momenten er tegen in te zwemmen maakt artikelen schrijven eigenlijk best gemakkelijk en ik kan begrijpen dat broodschrijvers bij de media dit doen. Een van de MSM afwijkende mening verkondigen bij een MSM instituut zal de media consumenten in verwarring brengen en niet goed zijn voor je carrière perspectief. Bovendien is het veel moeilijker kritische artikelen te schrijven dan mee te drijven met de stroom. Als je een beetje subtiel manipuleert kan je heel gemakkelijk bijvoorbeeld Nigel Farage zwart maken en oproepen tot verdergaande beleidsmaatregelen. Ik snap nu ook een stuk beter de Wilders bashing in de media, het is gewoon heel gemakkelijk een niet met de kudde meedrijvend individu zwart te maken.

Het feit dat de EU eigenlijk vrij is van rechtse en islamitische terreur zou gevierd moeten worden. De MSM zouden de vlag moeten uithangen. En dit duidelijk communiceren, want velen maken zich totaal onterecht zorgen. Dit doen ze niet. Angst verkoopt en daardoor neemt de burger geen kennis van de eigenlijke afwezigheid van extreem rechtse en islamitische terreur binnen de EU. En worden de keeltjes nog steeds gemasseerd om verdergaande vrijheidsbeperkende beleidsmaatregelen te slikken.

Een van de grotere gevaren voor een rationele maatschappij is het filosofische fundament van de ingezetenen. Na meer dan een eeuw staatsonderwijs is dit nog steeds een onderbelicht onderdeel in het studie programma. Met alle gevolgen van dien.

Ook al komt er een keer een aanslag zoals in Madrid, dan nog stelt het aantal doden niets voor. Er zijn rapporten die stellen dat jaarlijks duizenden mensen onnodig in de Nederlandse gezondheidszorg sterven. Door medische missers, een falende opzet van de gezondheidszorg en falende controle en toezicht mechanismes. Wellicht dat we ons daar eens druk om moeten maken. En die 7 terreurdoden moeten laten rusten.

 

16 REACTIES

 1. Het schijnt dat de Internationale Hyena’s die gekke moslim-terroristen zelfs voor hun karretje spannen.

  Lees dit eens:

  Een Finse priester wordt beschuldigd van ‘aanzetten tot religieuze haat’ omdat hij een beruchte gewelddadige moslim-extremist, die gezocht wordt voor een groot aantal ernstige terreurdaden, ‘een terrorist’ heeft genoemd. Finland noemt de terreurorganisatie waartoe de moslim-extremist behoort een ‘wettige organisatie’. De organisatie heeft een website die in Rusland en tal van andere landen verboden is, maar in Finland vrij toegankelijk is. De priester is van mening dat Finland op geen enkele wijze onderdak moet bieden aan terreurorganisaties.

  De priester Juha Molari werd na zijn uitspraken met de dood bedreigd via e-mail: ‘Zijn hoofd wordt eraf gesneden als hij doorgaat met zijn uitspraken’. Volgens de Finse politie is de Tsjetsjeense terrorist Doku Umarov, met wiens naam de e-mail ondertekend was, ‘een respectabel persoon’. Umarov blies in 2009 een trein op die onderweg was vanuit Moskou, pleegde een aanslag in de metro en op een luchthaven.

  Meer en filmpje: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/07/finse-priester-aangeklaagd-wegens-veroordeling-terrorisme/
  Albert S. [16] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio:

  Een van de grotere gevaren voor een rationele maatschappij is het filosofische fundament van de ingezetenen. Na meer dan een eeuw staatsonderwijs is dit nog steeds een onderbelicht onderdeel in het studie programma. Met alle gevolgen van dien.

  Het staatsonderwijs is juist ingesteld en verplicht gesteld, om een kritiekloze kudde mentaliteit van de massa te bewerkstelligen. Onze zoon schrijft hier momenteel een serie artikelen over. Mogelijk wordt het ook op deze website gepubliceerd.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [2]: Het klopt dat ik hier een sterkere stellingname had kunnen innemen. Basis vaardigheden die een school de leerling moet bijbrengen staan al decennia onder druk. De kwaliteit neemt af. Andere vage doelen krijgen kennelijk prioriteit. Presteren wordt niet aangemoedigd omdat anders de kneusjes zich zielig zouden voelen.

  Ik ben een keer een middag op een PABO geweest waar leraren basis onderwijs werden opgeleid, echt een schok was dat voor mij. De toekomstige leraren waren die middag bezig gewest met een creatieve opdracht “verpak een ei”. WTF. En dan lees je een decennium later dat de leerlingen minder goed kunnen lezen en schrijven. Kennelijk doordat de onderwijzers wel geleerd hebben een ei te verpakken maar niet geleerd hebben te spellen.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. Je kan alles kapot relativeren tot dat er niks meer over is wat er toe doet. Dat mensen dood gaan is natuurlijk voor het milieu alleen maar goed.

  Het totale plaatje

  Je bent in Nederland marokkaan, vervalt in criminaliteit. Dan word je opgesloten op kosten van de staat. Vervolgens kom je uit het gevang en dan krijg je:

  Een huurhuis, een uitkering en geld voor je uitzet. Hiermee koop je een dikke flatscreen om de hele dag naar te kijken. In je vrienden club radicaliseer je. Als je wasmachine kapot gaat of je hebt een nieuwe computer nodig ga je naar je bewindspersoon die via de bijzondere bijstand een nieuwe computer voor je regelt. Je radicaliseert verder. Tot de dag dat je een mes in de borst van Theo van Gogh zet.

  Ja, het is maar één dode, iemand die anders wel aan een hartaanval of kanker was dood gegaan.

  Geen reden om europol meer geld te geven en ons vrijheid te laten ontnemen. We moeten de grenzen sluiten voor ALLE buitenlanders, helemaal geen permanente verblijfsvergunningen meer weggeven en dan met de huidige bevolking kijken hoe we het plaatje rond krijgen wat betreft het sociaal stelsel, wat mij betreft kan er echt niemand meer bij. VOL = VOL

  Kinderbijslag in het buitenland, kom op zeg. Je kinderen laten besnijden in onze ziekenhuizen? Schapen stelen en dan op je balkon slachten? Flatscreens in de gevangenis? Een TBSer kost een ton per jaar!

  Gelukkig zijn wij een vrij moslim onvriendelijk landje aan het worden, hopelijk vertrekt een deel weer naar het land van herkomst.

  http://www.youtube.com/user/drinkingwithbob#p/u/8/UEkuc8L8uf8

 5. @Nico [5]:

  Totdat de Mammoetwet in 1969 werd ingevoerd, was de enige reden van onderwijs in grote lijnen het doorgeven van kennis opdat toekomstige generaties de economie en welvaart met opgedane kennis en vaardigheden kan voortzetten. Toen zijn de, wel of niet nieuw-linkse hemelbestormers en andere wereldverbeteraars op het toneel verschenen en hebben het onderwijs kapot gemaakt door allerlei vage principes los te laten op kinderen en studenten. Ze moesten emanciperen was hun credo. Onderwijs als motor van emancipatie? Het is vragen om chaos in het onderwijssysteem. En we zien dus dagelijks wat het resultaat ervan is.
  Met ander woorden, laat je linkse utopisten los op onderwijs, dan heb je de beste methode om de boel uiteindelijk de vernieling in te werken. Alle goede bedoelingen ten spijt.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 6. Off topic:

  Libië laat strijd tegen rebellen over aan plaatselijke stammen

  De Libische Minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat het Libische leger mogelijk stopt met de strijd in Misrata vanwege de NAVO-luchtaanvallen, en toestemming geeft aan de plaatselijke stammen de strijd tegen de rebellen over te nemen.

  Khaled Kaim zei dat het leger een ontmoeting had met plaatselijke stammen die eerst zouden proberen te praten met de rebellen. Als een dialoog faalt zetten de stammen de gevechten tegen de rebellen in Misrata voort.

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/23/libie-laat-strijd-tegen-rebellen-over-aan-plaatselijke-stammen/#more-410

 7. @gijs van meeteren [7]: Totdat de Mammoetwet in 1969 werd ingevoerd, was de enige reden van onderwijs in grote lijnen het doorgeven van kennis opdat toekomstige generaties de economie en welvaart met opgedane kennis en vaardigheden kan voortzetten.

  Dit klinkt leuk, maar is niet waar.

  Sowieso moet scholing niet verward worden met educatie (of onderwijs). Daarom is de benaming onderwijs voor het huidige schoolsysteem al misleidend.

  Ga zelf maar na: Stel ik wil als jonge knul timmerman worden. Wat is dan beter: 4 jaar naar de ambachtschool (later LTS, nu VMBO) en daarna in de praktijk het vak echt moeten leren. Of, niet naar school, maar meelopen met een vakman, de kunst afkijken, onder begeleiding proberen en op die manier in 1 jaar meer leren dan op school in 4 jaar.
  De vaardigheden die daarnaast nodig zijn (leren lezen en rekenen) kun je op de avonden van je ouders leren. Waar is school dan voor nodig?

  Denk niet dat dit principe niet geldt in de hoger opgeleide beroepen. Mijn zoon is onder mijn begeleiding programmeur geworden, en presteerde op z’n 15e jaar al beter dan programmeurs met universitaire opleiding die we erbij namen voor de uitvoering van projecten. Terwijl deze ‘goed opgeleide’ mannnen rommelwerk afleverden, moest mijn zooon dat gaan corrigeren. Het verschil was, dat ik mijn zoon voor zover mogelijk heb opgeleid, terwijl die andere jongens geschoold waren 🙂

  Gelukkig wonen we in een land waar de leerplicht met 15 jaar ophoudt. Anders had mijn zoon op school een behoorlijke achterstand opgelopen!

  Nico de Geit [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [9]:

  “Gelukkig wonen we in een land waar de leerplicht met 15 jaar ophoudt.”

  Zijn kinderen staatseigendom?

  De overheid claimt middels de Leerplichtwet het dwingende recht om onze kinderen te onderwijzen van hun vijfde tot hun zestiende levensjaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of achttien jaar is geworden.

  Een kind in het voortgezet onderwijs is verplicht 1.000 lesuren per schooljaar te volgen. Afwezigheid wegens ziekte wordt alleen geaccepteerd als de ziekte wordt vastgesteld door een door de overheid erkende arts. Je kind meenemen op vakantie buiten de schooltijden is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim en treedt zonodig op.

  Pruisen was het eerste land dat op succesvolle wijze de schoolplicht invoerde in 1819. Doel hiervan was uniformiteit en gehoorzaamheid te creëren. Staatsscholen leverden soldaten voor het leger, arbeiders voor mijnen, boerderijen en industrie, en ambtenaren voor de bureaucratie. De VS volgde in 1872, Engeland in 1876, Frankrijk in 1882, Nederland in 1900 en België in 1914.

  Ooit beconcurreerden scholen elkaar op prijs en kwaliteit. Bij de staatsscholen is er geen concurrentie en dat is te merken: de kwaliteit is vaak belabberd. Veel HAVO- en VWO-leerlingen verlaten de school met een diploma terwijl ze niet in staat zijn foutloos Nederlands te schrijven. Wisselgeld berekenen aan de kassa is te moeilijk. Een broodje bestellen in het Frans of Duits wil vaak ook niet lukken.

  Een Duits gezin vroeg en kreeg onlangs politiek asiel in de Verenigde Staten omdat zij hun kinderen thuis wilden onderwijzen hetgeen in Duitsland verboden is. De rechter die het asiel verleende heeft Duitsland in het besluit beschuldigd van het schenden van „grondrechten die geen land mag schenden”.
  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [10]: De staat beschouwt zowel kinderen als volwassenen als staatseigendom. Iedereen is een slaaf, ook al wil niemand dat erkennen. Zowel de vorming als de vruchten van de arbeid zijn in handen van resp. hoofdzakelijk ten gunste van de overheid. Leuker kunnen we het niet maken…

  Maar Nico, waarde naamgenoot, ik vind het bijzonder prettig te merken dat er iemand op de hoogte is van de geschiedenis van het schoolsysteem!

  Waar wij wonen (centraal Europa) is thuisonderwijs trouwens nog wel toegestaan, maar, dan alleen in de vorm etc. zoals de staat dat vereist. Je moet dan d.m.v. regelmatige tests op een school aantonen, dat een bepaalde lesstof thuis is verwerkt. Ofwel, thuisonderwijs heeft weinig nut. In Nederland wil men thuisonderwijs gaan verbieden als ik het goed heb begrepen (over dit onderwerp weet onze zoon meer).

 10. Excuus voor nog een off topic bericht:

  Achtergelaten dieren in Fukushima sterven door dorst en honger

  Bewoners in de omgeving van de Japanse kerncentrale van Fukushima werden gedwongen geëvacueerd, hun huisdieren bleven verplicht achter. De bewoners dachten binnen korte tijd terug te kunnen keren, maar dat bleek niet zo te zijn. Duizenden huisdieren zijn dood, duizenden zwerven op straat. Ook vee bleef achter. Een deel stierf in hun hok, een ander deel zwerft op straat. Schokkend filmpje:

  http://www.youtube.com/watch?v=512ScNV8mwc&feature=player_embedded

 11. ACTIES ??
  Ook dit artikek irriteert me weer met de gedachte om te komen tot een nieuwe fase in het Nederlands libertarisme met heel veel kleine (veilige) individuele scties die samen zo sterk zijn dat de gevestigde orde alleen maar mer de staart tussen de benen kan afdruipen.

  Wie heeft ideeen?
  En moet dat (en hoe?I op de een of andere wujze gecoordineerd verlopen?
  Welke rol kan de Vrijspreker daarin spelen?

  Nico de Geit [15] reageerde op deze reactie.

 12. @peetar:
  Gelukkig zijn wij een vrij moslim onvriendelijk landje aan het worden, hopelijk vertrekt een deel weer naar het land van herkomst.

  Optimist! Er is in 1400 jaar nog nooit een moslim vrijwillig uit een door hun ‘bezet’ land vertrokken.

 13. @Nico de Geit [1]: Finland is een land dat tragisch genoeg heel lang door extreem-collectivisten is geregeerd. Onder Kekkonen was het zelfs een trouwe bondgenoot van de Sovjet Unie. Veel is er dus niet veranderd. Daarom was het juist zo verbazend dat de partij De Ware Finnen een grote overwinning hadden in hun anti-EU beleid. Dat moet wel een hele schok zijn voor het extreem-collectivistische gilde in dat land. In andere Scandinavische landen lijdt men ook aan dit virus helaas. Maar gelukkig veranderen de zaken en dat geeft weer hoop dat deze landen ooit weer vrij en liberaal zullen zijn en niet meer buigen voor terreur en intimidatie.

Comments are closed.