Ja, ik ben inderdaad blij en trots een libertariër te zijn! Kortom door de vergrote kennis en meer levensgeluk die ik door het libertarisme heb opgedaan. Ik wil daar graag even op doorgaan. Maar er moet me al vast van het hart dat ik niet begrijp dat mensen die het libertarisme ontdekt hebben soms opmerken dat zij zich geen libertariër meer willen noemen. En dan blijkt dat vaak om reden dat een andere libertariër een andere mening heeft.

 
 In een vroege fase van mijn leven ontdekte ik het objectivisme, de filosofie die Ayn Rand formuleerde. Daardoor begreep ik via de metafysica, kennisleer, en ethiek het libertarisme: de filosofie om samen te leven met andere mensen in een vrije maatschappij. In feite is het libertarisme het politieke hoofdstuk van het objectivisme.

Eenvoudig  komt dit neer op het “Non Agression Principle”  (NAP)  dat zegt: “Gij zult geen geweld beginnen tegen andere mensen.”

 Eigenlijk overeenkomend met het ”Gij zult niet stelen/ Gij zult niet doden” uit de 10 geboden van de bijbel en de christenen, maar waaraan niemand van het CDA, CHU, SGP en veel andere christenen (en andere politici) zich houden.

 In de eerste tijd werd je voor gek of “vreemd”verklaard. Na vele jaren vele pogingen om het libertarisme te verduidelijken, begint het begrip een heel klein beetje door te druppelen. De media kunnen het woord libertarisme nu al schrijven zonder fout!!!

 Nu de groep libertariërs groter wordt, blijkt duidelijk dat ook elke libertariër verschillend is. Er zijn er geen twee precies gelijk, het zijn allemaal individuen. Die overigens allemaal het NAP aanhangen. Zie artikel over hoeveel soorten libertariërs er zijn.Maar ook blijkt daardoor natuurlijk dat niet alle libertariërs elkaar even prettig of lief vinden.
Prima toch?  So what? Waarom zou dat moeten? Het maakt mij dan ook niets uit of er libertariërs zijn die van voetballen houden (waar ik niets omgeef),  of die geloven in een god (wat ik niet doe), of die ervan overtuigd zijn dat een minimale staat noodzakelijk is, of die alleen absolute anarchie als morele oplossing zien.

 Ik zie die verschillen als een belangrijk middel om samen naar de echte ware oplossing te zoeken. Los van “meningen”! Net als het nuttig is om bvb meer te leren over grensgevallen als “pro-choice” en “pro-life” libertariërs.

In de huidige fase van het libertarisme, nu er meer mensen de juiste weg beginnen te vinden, blijken echter ook meningen en emoties onderling nog een grote rol te gaan spelen. Een christen-libertariër voelt zich beledigd door een atheïst en de atheïst meent dat de christen zich niet aan het NAP zal houden en wil niet meer met hem praten.
Dit speelt ook wel tussen minarchisten en anarcho-kapitalisten. Einde samenwerking.

 Het blijkt dat  veel ”libertariërs” (= aanhangers NAP) nog niet zo rationeel kunnen denken dat bij een meningsverschil eenvoudig wordt geconstateerd dat ze niet beiden gelijk kunnen hebben en dan samen naar de waarheid gaan zoeken.  Maar al te vaak gaan emoties een rol spelen, bvb. van zich beledigd voelen en ontaardt de discussie in een welles-nietes of erger.

Zo hoor je ook regelmatig dat er een libertariër is die zegt dat hij/zich zich geen libertariër meer noemt. Om reden dat er een of meer anderen zijn die zich ook libertariër noemen en waar zij het niet mee eens zijn op een bepaald punt. Dat dan ook nog buiten het belangrijke NAP  valt.

Dit verschijnsel is overigens al oud; zelfs Ayn Rand persoonlijk maakte zich daar schuldig aan! Zij joeg dan mensen met een afwijkende mening weg. Zij had daar dan wel meer reden voor omdat het objectivisme een “totaalfilosofie” verkondigt die verder gaat dan alleen het NAP-samenlevingsprincipe.

 

En wie geniet daarvan? De socialistisch-fascistische-collectivistische omgeving. Hoe meer de libertariërs uit elkaar vallen in afzonderlijke groepjes of hoe meer interne gevechten ze houden, hoe gemakkelijker zij hun macht over iedereen kunnen houden.

 

Het laat mij dan ook koud wat een ander mij noemt of in welk hokje hij/zij mij plaatst. Of welke haatmail ik regelmatig ontvang. Ik ben wie ik ben en daar sta ik voor. Ik ben libertariër! Daar ben ik blij en trots op. Ik heb er veel door geleerd en begrijp daardoor beter wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Ik ben ervan overtuigd dat het libertarisme de enige morele (politieke) filosofie van samenleven is (t.o.v. andere bekende). De enige filosofie die op den duur het geweld de wereld uit kan bannen en iedereen zijn vrijheid laat. Een filosofie die tot vrede en welvaart zal leiden.

28 REACTIES

 1. Helemaal mee eens.
  We moeten vooral kijken naar wat ons bindt.
  Het moet zo zijn dat men zich hier nog thuis voelt.

  Dit betekent ook dat je eventuele beperkingen van anderen moet kunnen accepteren. Net zoals die jouw stokpaardjes en tekortkomingen accepteren. Als je weet dat iemand geloof dan wel ecologie dan wel iets anders met libertarisme probeert te combineren, prima toch? We zouden juist moeite moeten doen om te onderzoeken waar ecologie en libertarisme samen gaan.

  Als iemand gelovig is, dan wordt het volgens mij inderdaad een lastig verhaal om NAP met een letterlijke interpretatie van het OT te combineren. Indien het een modernere interpretatie van het geloof is, wie weet of er dan niet vele raakvlakken kunnen zijn? Het lijkt me dan vele malen constructiever om deze raakvlakken te zoeken dan om de verschillen te benadrukken. Zoals we nu te vaak doen. In plaats van mensen binnen te halen zijn we dan vooral bezig met mensen buiten te sluiten.

 2. Mensen hebben natuurlijk het recht hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen, en hoeven niet te buigen voor het mondiale bankenkartel. Zij schrijven voor aan welke regels je je dient te houden en wat er van je verwacht wordt. Als je niet voor ze wenst te buigen komen ze vanzelf naar je toe. Jezelf tegen hen verdedigen mag niet, zo hebben zij bepaald.

  Ik geweld gebruiken naar anderen toe? Ik zou niet weten hoe ik aan wapens moet komen. Als je in Nederland een waxinelichthouder naar de gepantserde Gouden Koets gooit wordt je lange tijd opgesloten in een isoleercel en krijg je uiteindelijk dwangmedicatie.

  Ik kan uit protest tegen de oorlog in Libië mijn belasting niet betalen, maar dan komen ze het gewoon halen. De deurwaarder haalt het gewoon van mijn bankrekening. Zo hebben zij dat bepaald. Zij zijn de koningen, de rest van de wereldbevolking is hun slaaf.

 3. Niet iedereen voelt zich even prettig in de hedendaagse westerse burgermaatschappij. Randy Weaver vertrok samen met zijn vrouw en jonge kinderen naar een bergtop in Idaho, VS. Daar bouwden ze een eenvoudig onderkomen, verbouwden zelf groenten en stuurden hun kinderen niet naar een staatsschool maar gaven hen zelf les.

  Randy en zijn vrouw geloofden dat de huidige elite van machthebbers kwalijke bedoelingen zouden hebben met de burgerbevolking. Zij noemden hen de ‘New World Order’ (NWO) en wilden niets met ze te maken hebben. Randy sprak graag met anderen over politiek en samenzweringstheoriën, en al snel ging het mis. De nachtmerrie van de NWO werd werkelijkheid voor Randy en zijn familie.

  Meer: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/03/27/amerikaanse-overheid-richt-slachtpartij-aan-in-ruby-ridge/#more-151

  Sander [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico de Geit [4]: @Niet iedereen voelt zich even prettig in de hedendaagse westerse burgermaatschappij. Randy Weaver vertrok samen met zijn vrouw en jonge kinderen naar een bergtop in Idaho, VS. Daar bouwden ze een eenvoudig onderkomen, verbouwden zelf groenten en stuurden hun kinderen niet naar een staatsschool maar gaven hen zelf les.

  Dan heb ik nog een werkelijk juweeltje voor je van Adriaan:

  http://www.metropoly.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=802:cia-libische-toestanden-in-nederland-niet-langer-ondenkbaar-&catid=73:banken-a-ambtenaren

 5. Libertariër zijn: klinkt als een nieuwe sekte zonder winstoogmerk.
  Een voorbeeld: hoeksteen van de maatschappij met wederzijdse regeltjes is het gezin:
  Veel materialistische vrouwen die zekerheid willen (Gezinshoofd, een gezin…), zullen rap afhaken omdat geld verdienen (en spenderen) in onze maatschappij een doel op zich is. De vrouw is de bazin vh huisgezin en de portemonnee. Loonslaven die zich proberen te ontworstelen aan het systeem worden rap gedemoniseerd en buitenspel gezet. De complexiteit is verwarrend en beoogt het kader van verplichtingen tegenover rechthebbenden (vrouw en kinderen). Ik citeer uw woorden:
  De enige filosofie die op den duur het geweld de wereld uit kan bannen en iedereen zijn vrijheid laat. Is deze ook van toepassing op het gezinsleven alvorens ten strijde te trekken tegen windmolens?

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 6. Veel libertariers houden zich net als veel christenen niet aan hun eigen gepreek over gij zult niet moorden en gij zult niet stelen. Daar is wel eens moeilijk mee om te gaan. Ik heb er eigenlijk net zo weinig respect voor hen die zich libertarier noemen en zich er niet aan houden als voor hen die zich socialist of christen noemen en er zich niet aan houden.
  Daden is tenslotte toch waar het om draait en niet woorden. Dus om nu te zeggen dat alle mensen die zich libertarier noemen zich aan het NAP houden gaat me te ver. Er zijn er die oorlogen verdedigen, maar het zelfverdediging noemen, er zijn er die via een VVE construktie toch weer andersdenkenden in een heropvoedingskamp willen plaatsen. Gewoon omdat ze toch alleen geweld als oplossing zien en een VVE kennelijk een toverspreuk is die je als libertarier kan uitspreken om geweld te mogen gebruiken. Net zo als Obama’ kenetische actie’ gebruikt als toverspreuk om iets geen oorlog te noemen.
  Ik denk ook niet dat de socialisten/fascisten garen spinnen als libertariers zich niet allemaal in een rijtje opstellen. Ik denk eerder dat ze er garen bij spinnen als ze ontdekken dat libertariers ook gewoon tot NAP overtredingen zijn over te halen, maar dat ze alleen een andere toverspreuk moet gebruiken.

  Hoc Voluerunt [16] reageerde op deze reactie.
  beek [19] reageerde op deze reactie.

 7. @Rodriquez [9]: Het NAP gaat over fysiek geweld, niet over een vrouw die geld van de man wil. Ze zal hem niet het hoofd in slaan, zoja dan moet je serieus nadenken over een andere relatie. De overheid slaat je wel je hoofd in als je ze niet betaalt.

 8. @IIS [8]: Misschien in dit kader een idee om Oscar weer volledig in de libertarische gemeenschap op te nemen? Zou heel fijn zijn als hij met zijn inzet voor het libertarisme zich hier ook weer thuis zou kunnen voelen. Dat er niet constant getwijfeld wordt aan zijn oprechtheid…

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 9. @henk [1]:

  Ik ben het totaal met je eens. Ik wou dat de wereld zich daar bewust van werd. Globalisering en de Europese unie zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen.De wereld bevolking wordt geknecht en de elite leeft erop los.

  En zoals ik een journalist vandaag nog hoorde zeggen: Als je als journalist ergens geen toegang hebt weet je dat ergens iets niet deugt.

 10. @pcrs [10]:
  Ja PCRS, makkelijker gezegd dan gedaan… als Libertariers nu werkelijk het volledige NAP aanhangen, dan kunnen we elkaar allemaal tegenkomen in cel blok B.

  Libertariers kunen niet leven volgens hun levenswijze omdat er een goliath aan geweldplegers tegenover staan.
  die je zelf ook nog eens betaald hebt.
  dus je moet wel in het gareel lopen.

  (hoewel je zoveel mogelijk onopgemerkt probeert de poten onder de stoel uit te zagen)

  Pallieter Koopmans [20] reageerde op deze reactie.
  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [13]:

  Is er een verband tussen de reacties/topics van Oscar en haatmails? Dat zou heel vreemd zijn. Het betekent dus dat als de Vrijspreker niet doet wat men verwacht en Oscar of gelovigen hier hun ding niet kunnen doen, op hun manier, dat men het dan wil afdwingen of wil verduidelijken door haatmail te versturen?

  Ik zie het simpeler, libertarisme heeft gelijk en krijgt daarom haatmail van mensen die hun geïdealiseerde droomwereld niet langer kunnen verdedigen. Het libertarisme verdringt oude en vastgeroeste ideeën en dat verklaart misschien ook de heftige reacties hier op de Vrijspreker.

  Dat Oscar gelooft en zich daar duidelijk in heeft vastgebeten, en er, voor op het oog, een totale studie van heeft gemaakt, is zijn goed recht.
  Maar dat er mensen hier op de Vrijspreker zijn die daar duidelijk een andere mening over hebben, is toch niet een reden om dan maar plaats vrij te maken voor Oscar’s mening of zelfs daarom het libertarisme te verloochenen, omdat het geloof hier een plaats moet hebben.

  Volgens mij is Oscar nog altijd welkom op de Vrijspreker, ik persoonlijk heb niks tegen de persoon Oscar en zal de laatste zijn die zegt dat hij niet welkom is, dat is trouwens ook niet mijn afdeling. Ik heb een mening over hoe religie, boek en kerk zich verhoudt tot het libertarisme, meer niet.
  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.

 12. Beste Hub, goedemorgen.

  Hub ,het zou inderdaad prachtig zijn als er een zienswijze zou zijn welke leidt naar verdraagzaamheid, respect,levensvrijheid en vrede !
  Hub ,het is een utopie ! Waarom? Omdat wij mensen hersenen hebben ,welke dualistisch en illusionair zijn dwz, onze hersenen kunnen niet echt onderscheid maken tussen goed en kwaad het ligt aan de SOFTWARE van het brein ,dus het verleden!,zo je wilt de GENEN!!!! Dus het brein zal reageren op ,HOE HET VERHAAL VERTELD WORDT!!! Past dit bij zijn software ,zal het het omarmen alszijnde WAARHEID , is het onbekend in zijn computer zal het het afwijzen!!
  Dus mijn conclusie is , vrede is een utopie en de wereld verbeteren begint met inzicht welke niets met het , IK, te maken heeft!

  Plezierige dag , groet Jaap .

  Hub Jongen [22] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [10]:

  En hoe wil pcrs daden gaan beoordelen op een anoniem forum?
  Dat kan domweg niet.
  Op een forum bestaan alleen woorden. Woorden zijn altijd goedkoop natuurlijk, zeker voor libertariers als pcrs.

 14. @Rechtse Rakker [12] en
  @Hoc Voluerunt [16]: helemaal mee eens. Het is goed dat er nu een artikel is wat duidelijk aangeeft waar het om gaat … we willen allemaal ongeveer dezelfde kant op, laten we dan eerst gezamenlijk reizen en pas als we goed op weg zijn (en er daadwerkelijk wat aandacht/taart te verdelen is) gaan kijken hoe verder. Ik pleit er voor om de beweging de libertarische beweging te noemen en dat iedereen die enigsinds die kant op wil mee doet – immers, hoe meer mensen ongeveer onze kant op gaan, hoe gemakkelijker het word om voor de individuele libertarier te zijn wie die wil zijn.

  Het belangrijkste is m.i. dat als er actie is en dit niet precies op de juiste manier is, maar wel enigsinds de goede kant op gaat – kraak het dan niet af, negeer het en support (verbaal, fysiek & financieel) vooral de libertarische acties waar je het wel mee eens bent. Koop bij libertarische bedrijven, doe zaken met libertariers, stem op de partij (ook al geloof je niet in stemmen of ben je tegen stemmen), etc.

 15. @jaap koopman [18]:

  “Het zit in de genen” is waar voor een deel. Maar het is niet alleen “nature” maar ook “nurture”, opvoeding, ervaring, en vooral het denkwerk wat iemand in het verleden gedaan heeft.

  En de feiten zijn eenduidig. Ook uitgedraukt in “Er is maar één waarheid”.

  En de mens KAN de feiten leren kennen. Zelfs al is hij niet alwetend of onfeilbaar.

  Het is daarom inderdaad belangrijk om die feiten op de goede manier over te brengen, zodat ze begtrepen worden.

  Als dat (nog beter) gaat lukken, zal het libertarisme met sprongen vooruit gaan.

  jaap koopman [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [21]:

  Dat Oscar geen haatmails verstuurt mag duidelijk zijn, dat is ook niet wat ik bedoelde, ik reageerde namelijk op een reactie van Rechtse Rakker die een lans brak voor Oscar en die a.h.w. een soort rehabilitatie voorstel deed. Dat lijkt me eerlijk gezegd te ver gaan, want wat ik zie niet in waar ik of iemand anders Oscar te kort heeft gedaan.

  Ik kan me voorstellen dat er lezers zijn die het opnemen voor Oscar en misschien met hun frustraties bij jouw komen in de vorm van haatmail. Dat is waar ik op doelde.

 17. @
  Hub Jongen [22]:

  Dag Hub , goedemiddag.

  Klopt , natuurlijk kan opvoeding ,omgeving en denken je een eind op weg helpen ,maar wat overblijft ,is het verleden, welke zo verankerd zit in het brein ,dat vrijdenken ,zoals jij het bedoeld ,dus oorspronkelijk denken voor het collectief een utopie is !
  wel kun je natuurlijk een vereniging oprichten met dezelfde richtingdenkers ,maar wat blijft is een surogaat ,welke als het brein het moeilijk krijgt, weer terug valt in het gekende patroon!!
  niks mis mee hoor , maar het heeft met echte vrede niets te maken!!

  Plezierige avond , groet Jaap .

 18. @Hoc Voluerunt [16]: Je geld aan de heersers afdragen, daar kom je niet onderuit. Dat bedoel ik ook niet. Je kunt gewoon zeggen dat je belasting betaalt omdat je bang bent en niet om al die morele chantage en utilitaire onzin die uit den haag komt. Ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen dat je door in de gevangenis te gaan zitten niet veel van je ideeen verwezelijkt.
  Je kunt iig aangeven dat op het terrein waar je nog wel vrijheid hebt, je een zo vrij mogelijke koers vaart. Dat houdt mi in dat je geen persoonlijke relaties aanhoudt, waar je geen plezier aan beleeft.
  Ik denk ook dat je geheel door de mand valt als je bij voor jou belangrijke zaken opeens uitzonderingen gaat maken en teruggrijpt op dwang en intimidatie.
  minarchisten, religieuzen vallen door de mand. Als je bijv. niet van prostitutie houdt, is dat natuurlijk prima, maar als je het dan voor anderen weer wilt verbieden met geweld, dan geef je aan dat als het voor jou echt belangrijk wordt, je teruggrijpt naar geweld.
  Degene die dit ziet zal onbewust concluderen dat je niet echt gelooft in de vrijheid die je predikt. Dat is mi ook waar. Met dat soort mensen sla je geen deuk in een pakje boter, ook niet als je er 100000 hebt.

  Het is net als een moeder die tegen een kind zegt:”je moet fruit eten en niet snoepen” en vervolgens een stuk chocolade in haar mond stopt. Zonder enige formele filosofische kennis zal het kind de daden van de moeder boven het gepreek voor anderen taxeren. Terecht, het is alsof de dreumes Mises gelezen heeft die zei in ‘human action’ :”de akties van iemand verraden zijn WERKELIJKE interne waarde schaal.” Als zijn aktie is: “Zeggen tegen anderen dat je fruit moet prefereren boven snoep”, dan kun je alleen concluderen dat hij als waarde heeft dat hij graag dingen tegen anderen preekt, waar hij zelf niet in gelooft.

 19. Punt is natuurlijk hoe dingen daadwerkelijk te veranderen. Ik geloof zelf dat dingen beter worden door het democratische principe los te laten in een kleine kring: een VvE bepaalt wat er met hun flat of wijk gebeurt, en niet een of andere club in Brussel of Washington.

  Wat je in je eigen huis doet bepaal je zelf, wat er in je wijk gebeurt bepaal je met je wijk, wat er in je stad gebeurt met je stad, enz.

  Punt is dat die lieden die op de wereldtroon zitten enorm opdringerig zijn, gewelddadig en gewetenloos. Daarom moet hun macht ook beperkt worden tot nul. we hebben geen werelddictators nodig in mijn model.

  Ieder mens met maximaal de mogelijkheden krijgen zijn leven in te richten op zijn eigen manier, en zeker niet overgeleverd zijn aan een stel werelddictators.

  Het is een illusie dat die machtsgeile dictators vrijwillig hun macht los zouden laten. Het zijn bezeten of geesteszieke monsters.

 20. Heeft iemand een idee hoe te protesteren tegen de NAVO-agressie?

  Het schijnt niet bij agressie tegen Libië te blijven:

  “De VS bouwt troepenmacht op in de Zwarte Zee en Polen”

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/04/de-vs-bouwt-troepen-op-in-de-zwarte-zee-en-polen/

  Staat de Derde Wereldoorlog voor de deur?

  Heeft iemand een idee wat dit voor aandelen en valuta gaat betekenen?

  Over valuta:

  “Nieuwe Centrale Bank voor Libië”

  Op 19 maart jl. werd door de rebellen in Benghazi de Nieuwe Centrale Bank van Libië opgericht. Er gaan geruchten dat de Engelsen hen direct 1,4 miljard dinar (1,1 miljard US-dollar) gaven die in het VK voor de Libische overheid zijn gedrukt.

  Meer: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/03/nieuwe-centrale-bank-voor-libie/

 21. Woorden, of beter, begrippen, worden gebruikt om te classificeren. Als mensen hebben we deze classificaties nodig om de wereld begrijpelijk te maken.

  Door jezelf te beschrijven met een begrip dat voor een classificatie gebruikt wordt, zeg je eigenlijk dat je bij zo’n groep wilt horen. Dat je dus dezelfde eigenschappen hebt als de andere leden van deze groep.

  Het is dan ook vanuit die overweging dat ik niet beweer libertarier te zijn.

  Ik weet niet welke eigenschappen andere leden van deze groep hebben, ik kan dan ook niet zeggen of ik deze eigenschappen deel of niet.

  Wel kan ik zeggen dat ik het NAP principe voor 100% onderschrijf.

  Ik ben daar overigens niet “trots” op en ook niet “blij” over.
  Het is gewoon zo.

Comments are closed.